Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Document type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Year | Journal (name) | No Grouping
Number of items: 272.

CDA

CDA (2019) Evaluatie verkiezingen 2019 (commissie Krijger). [Report]

Siegmann, Arjen (2019) Het midden - De middenklasse als morele kern van de samenleving. [Report]

Havelaar, Rogier and Dijkman, Pieter Jan (2019) Mens-zijn in de digitale samenleving - Perspectief op technologisch burgerschap. [Report]

Siegmann, Arjen (2019) The Middle - The middle class as the moral core of society. [Report]

Siegmann, Arjen (2019) Onder dak - Bouwstenen voor een toegankelijke woningmarkt voor iedereen. [Report]

Siegmann, Arjen (2018) De baan als basis - Een nieuwe aanpak om langdurige werkloosheid te voorkomen. [Report]

Siegmann, Arjen and Schäfer, Matthias (2018) No Robots - The position of middle-class households in nine European countries. [Report]

Boogaard, Geerten (2018) Woorden én daden - De politieke stijl van CDA-wethouders in het sociaal domein. [Report]

CDA (2017) Op de goede weg. [Report]

Bontenbal, Henri (2016) De energieke gemeente (essay). [Report]

Neuteboom, Maarten (2016) Gezag, vrijheid en burgerschap - De rol van de overheid in onze samenleving. [Report]

Schenderling, Paul (2016) Kiemen van een rechtvaardiger samenleving - De noodzaak van nieuwe vanzelfsprekendheden op het terrein van werk en inkomen. [Report]

Stafleu, Rutger (2016) Zorg van waarde - Achtergrondstudie naar 10 jaar Zorgverzekeringswet. [Report]

Schenderling, Paul (2015) Bloei & groei - Een christendemocratische visie op het verdienvermogen van Nederland. [Report]

Schenderling, Paul (2015) Economic growth serving the good life - A Christian Democratic view of the Netherlands' earning potential. [Report]

Dijkman, Pieter Jan and Fraanje, Rien and Kamps, Maaike and Neuteboom, Maarten (2015) Gemeene gratie - Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen. [Report]

Dijkgraaf, Elbert and Gradus, Raymond and Omtzigt, Pieter and Van Rij, Marnix (2015) Het grote belang van een nieuw belastingplan - Beschouwingen over de hervorming van het belastingstelsel. [Report]

Beusmans, Hubert and Hardjono, Teun (2015) Kruispunt Europa - Een nieuw perspectief op de Europese samenwerking. [Report]

Fraanje, Rien (2015) Lang leve het verschil, weg met de fragmentatie - Een christendemocratisch antwoord op het sociale vraagstuk van deze tijd. [Report]

Dijkman, Pieter Jan and Gradus, Raymond and Schinkelshoek, Jan (2014) CDA ontleed - Over de betekenis van de letters C, D en A. [Report]

Gradus, R.H.J.M. and Vijverberg, L.J.M. (2014) Naar een solide en solidair pensioenstelsel - Bouwstenen voor een hervorming. [Report]

Knops, H.P.A. and Bontenbal, H. (2013) Lessen in duurzaamheid - Handelingsperspectief vanuit een betrokken samenleving. [Report]

Van Leeuwen, Willem (2013) Periscoop - Het CDA en de maatschappelijke onderneming. [Report]

Van Holstein, A.P.C.M. (2012) Balans in logistiek en mobiliteit - Naar infrastructuur die verbindt. [Report]

Neuteboom, M. (2012) Faith in society - Christian Democratic reflections on the place of religion ans world view in the public domain. [Report]

Neuteboom, M. (2012) Geloof in de samenleving - Christendemocratische reflecties op religie en levensbeschouwing in het publieke domein. [Report]

CDA (2012) Kiezen en verbinden - Politieke visie vanuit het radicale midden. [Report]

CDA (2012) Naar een duurzame financiële sector - Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en matigheid. [Report]

CDA (2012) Om eenheid en inhoud: Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen 2012 (Rapport commissie Rombouts). [Report]

Van Asselt, E.J. and Gradus, R.H.J.M. (2012) Periscoop - De woningmarkt in beweging II. [Report]

Lubbers, Ruud and Boot, Arnoud and Van de Camp, Wim and Gradus, Raymond (2011) De Europese financiële crisis: Hoe herstellen we vertrouwen? [Report]

Van Asselt, E.J. (2011) De ontregelde samenleving. [Report]

Van Asselt, E.J. and Bovenberg, A.L. and Gradus, R.H.J.M. and Klink, A. (2011) Healthcare reforms in an ageing European society with a focus on The Netherlands. [Report]

Van Prooijen, T.O.F. (2011) Mens, waar ben je? - Een verkenning van het christendemocratische mensbeeld. [Report]

Knops, H.P.A. (2011) Op zoek naar de kracht van de samenleving. [Report]

Van Bijsterveld, Sophie and Buijs, Govert and Van Dijk, Jan Jacob and Gradus, Raymons and Van Wijmen, Peter (2011) Waardevast - Over de uitgangspunten van het CDA. [Report]

Ten Hooven, M. and Donner, P.H. and De Gaay Fortman, B. and Cohen, J. (2010) Christenen in de politiek. [Report]

Gradus, R.H.J.M. (2010) Flat but fair - A Proposal for a Socially Conscious Flat Rate Tax. [Report]

Van Velzen, A.W.R. (2010) Ontwikkelen doen we samen - Een christendemocratische visie op ontwikkelingssamenwerking. [Report]

Van der Burg, P. (2010) Toegerust op de arbeidsmarkt. [Report]

CDA (2010) Verder na de klap - Evaluatie en perspectief - Rapport Commissie-Frissen. [Report]

Dannenberg, M.E.J. (2010) Versterken en verbinden - Een christendemocratische visie op het platteland. [Report]

Cuyvers, P.F. (2010) Vertrouwen in ouders - Een christendemocratische visie op gezins- en familiebeleid. [Report]

CDA (2010) Vestigen en vertrouwen - Notitie over een internationaliserende wereld en het Nederlandse vestigingsklimaat. [Report]

CDA (2009) Christendemocraten over de kredietcrisis. [Report]

Van Asselt, E.J. and Buijs, G.J. and Ten Hoven, M. (2009) De bloedsomloop van de samenleving - Een christendemocratische visie op het belang van vertrouwen. [Report]

Knops, H.P.A. and Fraanje, M.J. and Lont, B.C. (2009) De stad terug aan de mensen. [Report]

Gradus, R.H.J.M. (2009) Een sociale vlaktaks - Naar werkbare en begrijpelijke inkomstenbelastingen. [Report]

Gradus, R.H.J.M. and Van Asselt, E.J. (2009) Op weg naar houdbare overheidsfinanciën - Een verkenning van de financiële kaders in de volgende kabinetsperiode. [Report]

CDA (2008) Crossing bridges - Democratization in the Middle East and a Christian Democratic approach. [Report]

CDA (2008) De burger en Europa - Een christendemocratische visie op de waardengemeenschap EU. [Report]

Van Asselt, E.J. (2008) De woningmarkt in beweging - Naar een markt die werkt. [Report]

Uitslag, S. and Dannenberg, M.E.J. and Van Asselt, E.J. (2008) Gezocht: maatschappelijke vernieuwers. Opnieuw gevonden: de ondernemer. [Report]

Van der Burg, P. (2008) Integratie op waarden geschat - Een studie naar remmende en stimulerende krachten. [Report]

CDA (2008) Man, where are you? - An exploration of the Christian Democratic portrayal of mankind. [Report]

Gradus, R.H.J.M. (2008) Naar een toekomstbestendige AWBZ - Een christendemocratische visie op de langdurige zorg. [Report]

CDA (2008) The citizen and Europe - A christian democratic vision for the EU community. [Report]

CDA (2007) As far as the world extends - Ambitions for the Dutch armed forces in a changing international context. [Report]

CDA (2007) Naar een salsa op klompen - Over de toekomst van het Koninkrijk der Nederlanden. [Report]

Van der Burg, P. (2007) Participeren naar vermogen - Een studie naar het voorkomen van armoede. [Report]

Willems, T. and Van Asselt, E.J. (2007) The Scandinavian Model: not as desirable as it seems - Achtergrondstudie bij "Investeren in participeren". [Report]

CDA (2007) Spiegel van de staat - Staatkundige voorwaarden voor een overtuig(en)de politiek. [Report]

CDA (2007) Zo ver de wereld strekt - Ambities voor de Nederlandse krijgsmacht in een veranderende internationale omgeving. [Report]

CDA (2006) Gezocht: maatschappelijke vernieuwers. Gevonden: de ondernemer; de burger en de professional; het gezin. [Report]

CDA (2006) Investeren in participeren. [Report]

Van Prooijen, T.O.F. (2006) Mens, waar ben je? [Report]

Van Popta, K.B. (2006) Vertrouwen in ondernemers. [Report]

Cuyvers, P. and Klink, A. (2005) De Gordiaanse jeugdknoop - Jeugdbeleid met meer gezin en meer gezag. [Report]

Klink, A. and De Ru, H.J. and Burggraaf, J.L. and Spaans, L.A.J. (2005) Investeren in de samenleving - Een verkenning naar de missie en positie van de maatschappelijke onderneming. [Report]

Lensink, S.M. (2005) Keuzes voor duurzaamheid - Energie op de drempel van transitie. [Report]

Kemeling, E. and Baan, M. (2005) Vernieuwen met ambitie - Welvaartsgroei door maatschappelijke innovatie. [Report]

Van der Burg, P. (2004) Afstemmen op het publiek - De maatschappelijke verankering van de publieke omroep. [Report]

Van Asselt, E.J. (2004) De ontbrekende schakel - Leerrechten als verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. [Report]

Knops, H.P.A. and De Vries, L.J. and Correljé, A.F. (2004) Energiekeuze(s) belicht - Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en gassector in Nederland. [Report]

Cuyvers, P. (2004) Pas 65 - Ouderen zijn geen doelgroep maar een doe-groep. [Report]

Becqué, R.F. and Marlet, G. (2004) Schoon en bereikbaar - Houdt de slagaders van de samenleving open en zorg voor een zo schoon en stil mogelijke doorstroming. [Report]

Van Asselt, E.J. (2004) Zekerheid op maat - Van nazorg naar voorzorg in de sociale zekerheid. [Report]

Hoedemaekers, R.H.M.V. (2003) Humane biotechnologie - Een studie naar menswaardige toepassingen van nieuwe biotechnische mogelijkheden. [Report]

CDA (2003) Investeren in de toekomst: Een notitie over de politieke agenda en partijvernieuwing van het CDA. [Report]

Van der Burg, P. and Klink, A. (2003) Investeren in integratie - Reflecties rondom diversiteit en gemeenschappelijkheid. [Report]

Van der Burg, P. and Klink, A. (2003) Investieren in Integration - Politische Gedanken über Diversität und Gemeinsamkeiten. [Report]

Van der Burg, P. and Klink, A. (2003) Investing in Integration - Reflexions on diversity and commonality. [Report]

Eijffinger, S.C.W. and Van Asselt, E.J. (2003) Sociaal en zeker - Over een nieuwe balans in de sociale zekerheid tussen solidariteit en eigen verantwoordelijkheid in het licht van de arbeidsmarkt. [Report]

Van de Gronden, J.W. and Klink, A. (2003) Zorg tussen lidstaat en interne markt - zorgverzekeringen, EG-recht en particulier initiatief. [Report]

CDA (2002) Christian-democratic political observations - Political philosophical remarks on current issues. [Report]

Van Asselt, E.J. (2002) Investeren in solidariteit - De gevolgen van de vergrijzing en de kenniseconomie voor de arbeidsmarkt: een agenderende verkenning. [Report]

Cuyvers, P. and Klink, A. and Van Asselt, E.J. (2002) Modern Life Support Systems - Christian-democratic perspectives on changes in the life course and their consequences for demography, labour markets and genertional relations. [Report]

Cuyvers, P. and Klink, A. (2001) De druk van de ketel - Naar een levensloopstelsel voor duurzame arbeidsdeelname, en tijd en geld voor scholing, zorg en privé. [Report]

Van Asselt, E.J. and Dolsma, G. and Van Vroonhoven-Kok, J.N. (2001) Evenredig en rechtvaardig - Een voorstudie naar een vlakke belasting. [Report]

Van der Kwast, P. (2001) Vertrouwen in talent - Ruimte voor onderwijs met een missie. [Report]

CDA (2000) Herstel van de draagkracht - Beleidsadvies inzake de Belastingherziening 2001. [Report]

CDA (2000) Nieuwe en solide wegen - Budgettair beleid in de volgende kabinetsperioden. [Report]

CDA (2000) Nieuwe regie in de zorg - Een christen-democratische visie op de structuur en financiering van de gezondheidszorg. [Report]

CDA (2000) Partners in duurzaamheid - Een verantwoord groep perspectief op een duurzame samenleving. [Report]

CDA (1998) Nieuwe wegen in aanleg. [Report]

CDA (1997) Campagne voeren doe je samen - Verkiezingen 1998. [Report]

CDA (1997) Confrontatie met de toekomst: Wie niet kiest verliest!! [Report]

CDA (1997) Meer partij met vrouwen. [Report]

CDA (1995) Nieuwe wegen, vaste waarden: Aanzet tot een strategisch beraad binnen het CDA. [Report]

CDA (1994) Herkenbaar en slagvaardig - Voorstellen ter versterking van de organisatie van het CDA. [Report]

CDA (1994) Rapport evaluatiecommissie (Gardeniers). [Report]

CDA (1992) CDA-politici in functie. [Report]

CDA (1991) Politiek dicht bij de mensen: CDA-rapport over de versterking van het politiek functioneren. [Report]

CDA (1990) Publieke gerechtigheid - Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving. [Report]

CDA (1989) Bestuurlijke vernieuwing in de verantwoordelijke samenleving. [Report]

CDA (1983) "Appèl en weerklank". Rapport over overtuiging en organisatie van het CDA. [Report]

CDA (1983) Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij. [Report]

CDA (1978) Rapport grondslag en politiek handelen. [Report]

CDA (1977) Het CDA en zijn organisatie: Van federatie naar fusie. [Report]

CDA (1975) Samen op weg naar een verantwoordelijke maatschappij. [Report]

CDA (1972) Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij: Een politieke strategie voor de zeventiger jaren. [Report]

D66

de Vries, Laura (2021) Algorithms and local government: Opportunity for everyone? [Report]

Groen, Afke (2021) Europa in de Tweede Kamerverkiezingen: Vijf columns over de #EUolifant. [Report]

de Vries, Laura (2020) Algoritmes en lokale overheden: Kansen voor iedereen? [Report]

D66 (2020) Nederland beter maken: Door de crisis. Naar een nieuwe toekomst. [Report]

Boomsma, Daniël and Dekker, Teun and Kamminga, Abele and Masson, Anne-Lotte (2019) Burgerschap: Een sociaal-liberale visie. [Report]

Assies, Milan (2019) De toekomst van Europa: Vijf denkers over de EU van morgen. [Report]

Hesselmans, Marthe (2019) Kansengelijkheid is toe aan herkansing. [Report]

Hesselmans, Marthe (2019) New in Europe: A vision on migration. [Report]

Boomsma, Daniël and Beekers, Wouter and van Est, Rinie and van Hees, Martin and van den Hoven, Mariëtte and van Keulen, Ira and Pennings, Guido and Stadtman, Willeke and Teule, Paul and Schippers, Jan and Zwart, Hub (2019) Over medische ethiek gesproken: Bespiegelingen op leven, levenseinde en zorg. [Report]

Dallinga, Susanne (2019) Robotisering in goede banen. [Report]

D66 (2019) Sociaal-liberale richtingwijzers. [Report]

Brummer, Coen (2019) Wat is sociaal-liberalisme? [Report]

D66 (2018) Ordening in de dreiging: Beschouwingen over internationale veiligheid en de toekomst van de liberale democratie. [Report]

Hesselmans, Marthe (2018) Van nieuwkomer naar Nederlander: Een sociaal-liberale visie op migratie, asiel en integratie. [Report]

Hesselmans, Marthe (2017) Nieuwe ronde, echte kansen: Een sociaal-liberale visie op de toekomst van werk. [Report]

Hollander, Jieskje and van der Leeuw, Inge and van Mil, Frank (2014) Europa: voorwaarde voor vrijheid: Grondslagen van het sociaal-liberale denken over Europese integratie. [Report]

D66 (2014) Liberal perspectives on European integration. [Report]

Hendriks, Corina and Hesseling, Dennis and Sanders, Mark and van Witteloostuijn, Arjen (2014) Ordening op Orde: Voorbij een discussie over markt en staat. [Report]

Verkoulen, Michien and Verlijsdonk, Jan-Willem and de Roon, Robin and Geerts, Bart and Kromkamp, Paut (2013) Zorg van mensen onderling: Een sociaal-liberale visie op een toekomstbestendige langdurige zorg in Nederland. [Report]

D66 (2012) Krimp op eigen kracht: Een D66-visie op bevolkingskrimp. [Report]

Van der Laan, Lousewies and Tijsma, Philip (2005) Effectieve terreurbestrijding: Pamflet voor Inlichtingen, Innovatie en Internationalisering. [Report]

Dittrich, Boris (2005) Op weg naar nieuwe solidariteit - Pamflet voor verandering, vrijheid en verantwoordelijkheid. [Report]

Verhagen, Martijn (2003) Individualisme en Individualisering: Een onderzoek naar de opvattingen van de leden van D66. [Report]

D66 (2003) Na de oorlog - hoe nu verder? [Report]

D66 (2003) Staten in de Steigers. [Report]

D66 (2003) Verslag van het D66 debat: "De gekozen burgemeester - hoe en wat?". [Report]

Bredenoord, Annelien (2002) D66 en levensbeschouwing: Een onderzoek onder leden en politici van D66. [Report]

D66 (2002) Making a difference: Conference on Corporate Social Responsibility. [Report]

D66 (2002) Symposium Amerikaans buitenlands beleid. [Report]

De Graaf, Thom and Van Boxtel, Roger and Sorgdrager, Winnie and Schouw, Gerard (2002) Wil de nieuwe overheid nu opstaan! [Report]

D66 (2001) Verslag van de Conferentie: 'De effectiviteit van vredesmissies: een balans'. [Report]

de Vries, Christiaan (2000) Sociaal-liberale perspectieven: Een publicatieproject van de Tweede-Kamerfractie, de Programmacommissie en het Wetenschappelijk Bureau van D66. [Report]

D66 (2000) Verslag van de Conferentie Mensenrechten versus de handelsbetrekkingen met China. [Report]

D66 (2000) Verslag van de Conferentie: Humanitarian intervention early warning, early response. [Report]

D66 (1999) Verslag van een studiebijeenkomst "Ruimte in Nederland". [Report]

D66 (1998) Het werkplan Stichting Wetenschappelijk Bureau 1998. [Report]

D66 (1997) Biotechnologie in de landbouw. Feiten, meningen en regelgeving. [Report]

de Vries, Christiaan (1996) De mythe van de ruimte: Een politiek-culturele benadering van het vraagstuk van de ruimte. [Report]

Tellegen, Jan Willem (1995) De Intergouvernementele Conferentie 1996. [Report]

D66 (1995) Het werkplan Stichting Wetenschappelijk Bureau ‘95-‘97. [Report]

de Valk, Helga (1995) Integreren in Nederland: Een onderzoek naar de gemeentelijke projecten in het kader van integratie van nieuwkomers in Nederland. [Report]

Varkevisser, Allan (1995) Ruwe teksten basisinkomen cahier SWB. [Report]

D66 (1992) Werkplan '92 - '93. [Report]

D66 (1991) Het Midden-Oosten na de golfcrisis: Een discussienotitie over het beleid van Nederland en de Twaalf ten aanzien van het Midden-Oosten. [Report]

Berends, Ellen and Coert, Joan and Groothuizen, Michel and Löwenhardt, John and de Ruiter, Bob (1991) Wat te doen? Een discussienotitie over het ten aanzien van de Sovjetunie te voeren beleid. [Report]

D66 (1990) Drugs: Kiezen tussen kwaden. [Report]

Aquina, H.J. and Docters van Leeuwen, A.W.H. and van Gils, M.R. and Glastra van Loon, J.F. and van Hoesel, P.H.M. and van der Hoeven, D.A. and Jeekel, J.F. and Klijnsma, M.H. and Langenberg, P.J. and Lubberdink, H.G. and Scheltema, M. and Vis, J.J. (1989) Ambtenaar en politicus: Twee handen aan het stuur van de samenleving? [Report]

de Zwaan, Robbert (1986) De inkomsten van het Wetenschappelijk Bureau van D66: Een onderzoek naar de declaratieregeling voor werkgroepleden van het wetenschappelijk bureau. [Report]

Engwirda, Maarten (1984) D'66-prioriteiten voor de toekomst. [Report]

van Eijk, P.D. (1984) Defensiesamenwerking en Europese eenwording: Een studie naar de mogelijkheden en effecten van sectorcoöperatie als deel van een integratieproces. [Report]

Engwirda, Maarten and Groenman, Louise and Nypels, Erwin (1983) Perspectief '86: een nadere invulling - Het D'66-alternatief voor 1984. [Report]

Gans, M.P. and Gelderblom, H. and Klaassen, I.T. and Nypels, E. and van Schilfgaarde, P. and Spigt, C. (1981) 100.000 extra woningen: Een bouwplan. [Report]

D66 (1981) Geloof en politiek handelen binnen D'66. [Report]

Cohen Jehorcon-v.d. Borst, Marieke and Frankfurther, Hans and Gelderblorn-Lankhout, Hanneke and Gruijters, Jo and Pieters, Phlip and Stam- de Nooyer, Thera and Stam, Ruud and Swaab, Els and Swinkels-Jaspers, Nel and Wessel-Tuinstra, Elida (1979) Informatie map: Ten behoeve van de Politieke Scholings Cursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen. [Report]

Halm, Jan (1975) Abortus: een oriënterende beschouwing. [Report]

D66 (1974) De haven van Amsterdam. [Report]

D66 (1974) Energie op een laag pitje. [Report]

D66 (1974) Vervolg-memorandum betreffende de voorstellen van de Tweede Kamerfractie van D'66 tot verbetering van de inspraakprocedure bij de ruimtelijke ordening, gedaan bij de behandeling van de regeringsnota over de openbaarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijk beleid (12.006) op 4 februari 1974. [Report]

D66 (1973) Europese Veiligheid. [Report]

D66 (1973) Interim rapport Economische groei in het licht van de milieuproblematiek. [Report]

D66 (1968) Pre-advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht. [Report]

D66 (1973) D'66 en de woningbouw. [Report]

Nypels, E. (1975) Op weg naar bewonerszelfbestuur. [Report]

Nypels, E. (1976) De omvang van de collectieve voorzieningen. [Report]

Marissing, J.G.M. and Martini, A. (1976) De toekomst van de grote stad. [Report]

de Lange, J. and van Leeuwen, R. (1976) Een markt voor D66. [Report]

D66 (1976) Industriebeleid. [Report]

Glastra van Loon, J.F. and Vis, J.J. (1976) Maatschappij-analyse. [Report]

van der Does de Willebois, J.L.J.M. (1976) Ondernemingsdemocratie. [Report]

Glastra van Loon, J.F. (1976) Ondernemingsgewijze productie en sociaal ondernemerschap. [Report]

D66 (1976) Samenhang en samenspel. [Report]

Nypels, E. and Veenhuys, H. and Lambers, Ineke (1976) Ter discussie (drie rapporten). [Report]

D66 (1976) Veiligheid als maatschappelijke waarde. [Report]

D66 (1977) Kunst in de samenleving. [Report]

Nypels, Erwin (1977) Pensioen/ woningplan D66. [Report]

van Baarsel, P.W. and van Kleffens, P.J.M. (1977) Werkgroepen: samenstelling, werkwijze, aktiviteiten. [Report]

van der Hoeven, Erik and Lambers-Hacquebard, Ineke and Engwirda, Maarten (1979) Besparen is vooruitzien. [Report]

D66 (1979) Het (bedreigde) boek in de samenleving. [Report]

Nypels, E. (1979) Op weg naar bewonerszelfbestuur. [Report]

Wessel - Tuinstra, Elida (1979) Standpuntbepaling inzake D'66 abortus. [Report]

D66 (1979) Studiedag bestuurlijke reorganisatie. [Report]

D66 (1979) Studiedagen Europa. [Report]

D66 (1979) Symposium 12.5 jaar D'66: De volgende generatie. [Report]

D66 (1979) Van ruilverkaveling naar landinrichting. [Report]

Nypels, E. and van Schilfgaarde, P. and van Yperen, P. (1979) Voorontwerp van wet ter beperking van de nadelen van pensioenverlies wegens inflatie. [Report]

D66 (1980) Afrika notities. [Report]

D66 (1980) Agrarische grondpolitiek een redelijk alternatief. [Report]

van Slooten, E.R. (1980) Herzieningsontwerp warenwet en de levensmiddelenwetgeving in Nederland. [Report]

D66 (1980) Inspraaknota inzake de problematiek van de Molukkers in Nederland. [Report]

D66 (1980) Kernwapens, vrede en veiligheid: vier standpuntbepalingen. [Report]

van Altema, Ernst and Baak, Marja and Frankfurther, P. Hans and Cohen Jehoram, Herman and Kemme, Geert-Jan and Manders, Harry and Mertens, Chel and Steeman, Kees (1980) Landelijke en regionale omroep. [Report]

D66 (1968) Plan voor plaatselijke radio in Nederland. [Report]

D66 (1968) Studiecongres Planning. [Report]

D66 (1969) Nota kinderbeschermingstehuizen. [Report]

D66 (1969) Nota toekomst beleid inzake gezondheidsbescherming. [Report]

D66 (1969) Pre-advies inzake het wetsontwerp van 12 juli 1969 tot herziening van het echtscheidingsrecht. [Report]

Sliepen, Armand (1971) "Veronica". [Report]

D66 (1973) Plan voor een warmte-isolatie project in Nederland. [Report]

D66 (1973) Van oliecrisis op weg naar een optimaal energiebeleid. [Report]

D66 (1974) Basisnota sociaal en cultureel welzijnsbeleid. [Report]

D66 (1974) Interim nota globale structuurschets gezondheidszorg. [Report]

D66 (1974) Naar een effectief milieubeleid. [Report]

D66 (1975) Het beleid van zeehavens en het Europees zeehavenbeleid. [Report]

D66 (1980) Studiedag gezondheidszorg. [Report]

D66 (1980) Studiedag innovatie 24 februari 1979. [Report]

D66 (1980) Studiedag tolerantie. [Report]

de Jong, Jitske and Lukács, E. and Nypels, E. and Wolffensperger, G.F. (1980) Voorontwerp van een wet op de woningsplitsing. [Report]

Wilbers, Wil (1981) Discussienota "pers". [Report]

D66 (1981) Heeft de E.G. meer geld nodig? [Report]

Looise, Piet and Schaap, Sybe (1981) Naar een nieuw zuivelbeleid in de Europese Gemeenschap. [Report]

Buiten, H. and Cosijn, R. and v.d. Veen, H.E. and v.d. Werff, J.W. (1981) Naar meer en beter bos in Nederland. [Report]

D66 (1981) Vingerwijzingen voor een informatiebeleid. [Report]

D66 (1981) Vrijwilligerswerk in maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg. [Report]

Rijkmans, Rolf and Storm, Peter (1981) Zelfstandigheid in redelijke vrijheid: De visie van D'66 op het midden- en kleinbedrijf. [Report]

D66 (1982) Verkrotting (2 rapporten). [Report]

D66 (1982) S.W.B. beleid. [Report]

van der Hoeven, Erik (1982) Gedecentraliseerde energievoorziening. [Report]

D66 (1982) Jaarboekje 1982. [Report]

D66 (1982) Jeugdrecht terecht! [Report]

D66 (1982) Lange termijn milieubeleid. [Report]

D66 (1982) Leven en werken in de informatiemaatschappij: Rapport van een studiedag georganiseerd door de werkgroep Informatiebeleid en Automatisering (S.W.B. D'66). [Report]

D66 (1982) Hoe werkt de S.W.B. D'66. [Report]

Engwirda, Maarten and Dekker, Suzanne and Groenman, Louise and Veldhuizen, Jan (1982) Perspectief '86. [Report]

Grootaarts, E.J. and van de Kraats, R. and ter Straver, R. (1982) Politie. [Report]

de Leeuw, Nico and Schaap, Siebe (1982) Samenwerkingsvormen in de landbouw: Machineringen en bedrijfsverzorgingsdiensten. [Report]

Schaap, Sybe (1983) Bedreigd bestaan: Het landbouwbeleid en de positie van de boer. [Report]

Anthonisse, J.M. and van den Berghe, P.M. and de Graaf, Th. C. (1983) Burgemeester tussen kroon en keuze: pleidooi voor en door de gemeenteraad gekozen burgemeester. [Report]

Kohnstamm, Jacob and Williams, Shirley (1986) Omnidata: Mozaïek van de informatiemaatschappij. [Report]

van der Hoeven, Erik (1987) Beter besluiten over het milieu. [Report]

D66 (1987) Individualisering kan heel goed samen. [Report]

Nuis, Aad and Versnel, Machteld and de Lange, Jan and van den Berg, Hans Onno (1987) Kunstbeleid: Een plaatsbepaling. [Report]

D66 (1987) Studiedag ouderen. [Report]

D66 (1987) Studiedag pensioenstelsel. [Report]

Wolffensperger, G.J. and Frankfurther, P.H. and van der Meulen, L. (1988) Het triale bestel. [Report]

Jonker, Robert Jan and van der Hoeven, Erik (1989) Energiebeleid na het NMP. [Report]

Jansen, F.L. (1989) Werk maken is werk willen maken. [Report]

Nypels, E. and Ribberink - van Middelkoop, J. (1978) De ambtenaar en zijn trend: Waarin opgenomen een vergelijkend overzicht van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en particuliere werknemers. [Report]

Klaasen, Ina and Schalkwijk, Hans and Verwey, Maarten (1978) Een pleidooi voor echte verstedelijking: Rapport van de subgroep Verstedelijkingsnota van de Werkgroep Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. [Report]

Glastra van Loon, J.F. and Vis, J.J. (1977) Maatschappij-analyse. [Report]

D66 (1977) J. Terlouw over het gehandicapten beleid. [Report]

D66 (1988) Naar een inspirerende bestuursstijl. [Report]

Oosterbeek, H.M.C. (1977) Congresstuk B2: Raamwerk gemeente programma. [Report]

D66 (1980) Informatiemap: Ten behoeve van de politieke scholingskursus van de 9 samenwerkende vrouwenorganisaties. [Report]

D66 (1979) Campagne tekstboek: Samengesteld door de werkgroep Europa van de SWB D66. [Report]

D66 (1995) Een zorg minder of minder zorg. [Report]

Schouw, Gerard and de Vries, Christiaan (1998) Investeren in D66: De partij na 6 mei: Over inhoud, organisatie en strategie. [Report]

Moor, Nienke (2002) De opvattingen van D66-ers over het straffen van wetsovertreders: Een beschrijvend onderzoek. [Report]

D66 (2009) Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving: En de morele verantwoordelijkheid van de burger. [Report]

D66 (2010) Op weg naar een gemenebest van vrije burgers: Een analytische en programmatische voorzet voor democratische en bestuurlijke hervorming. [Report]

van Mil, Frank and Labrie, Arnold and Munis Zepernich, David (2013) Europa & identiteit. [Report]

D66 (2015) De toekomst van werk: Alles flex? [Report]

Keane, John (2015) A short history of the future of democracy. [Report]

D66 (2018) Democratie van nu. [Report]

Knip, Aline and Offringa, Nienke and van der Star, Mieke and Versteeg, Jacqueline (2019) Een sociaal-liberale visie op kunst en cultuurbeleid. [Report]

Bakker, Bert and Botman, Mat and v.d. Hoeven, Erik and v.d. Valk, Loes (1981) Deeltijdarbeid: Van conjuncturele mode naar structurele aanpak ('n voorstudie). [Report]

Glastra van Loon, J.F. and Riemen, A. and van Baarsel, M. and van Schilfgaarde, P. and Liesker, R. and Sjenitzer, F. and Dekker, J. (1976) Discussiedag 22 mei 1976. [Report]

Boswijk, H.K. and Zwart, C.J. and Soetenhorst, J. and van Schilfgaarde, P. and Weeda, C.J. (1988) Een wereld in verandering. [Report]

van Baarsel, Piet and Best, Robert and Fakkel, Rudi and van Hasselt, Frans and Hermans, Jo and van der Hoeven, Erik and Janse, Toon and van der Starre, Walter and van der Valk, Bas and Willemsen, Pieter (1982) Energie voor iedereen: D'66-gedachten over doelmatiger energieverbruik. [Report]

Brinkhorst, Laurens Jan and van Eenennaam, Boudewijn and Gruyters, J.O. and Janssen, John and Kempers, Mike and Kool, Constant and Krol, Riet and De Nerée tot Babberich, Frits and van Oorschot, Hein and Oosterbeek, Loebas and Schaper, Herman and van Sitteren, Carel and Sixma, Bertie and Stam, Ruud and ten Thij, Jos and Zeeman, Jan (1978) Informatie map: Ten behoeve van de Politieke Scholings Cursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen. [Report]

D66 (1978) Omroep in de samenleving: Interim nota van de werkgroep kunsten en media. [Report]

Europese Volkspartij

Europese Volkspartij (2001) 'A Union of Values'. [Report]

This list was generated on Mon Jul 26 10:39:03 2021 CEST.