Javascript must be enabled for the correct page display

Blader op Documenttype

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Jaar
Number of items: 64.

ARP; CDA

ARP; CDA (1976) Van Woudschoten tot Hoogeveen: Documentatie over de grondslagdiscussie in het CDA. [Boeken]

CDA

Borstlap, H. and Klop, C.J. (1980) De groei naar het CDA: Momenten en impressies uit dertien bewogen jaren. [Boeken]

Verkuil, Dik (1992) Een positieve grondhouding: De geschiedenis van het CDA. [Boeken]

ten Napel, H.-M.T.D. (1992) 'Een eigen weg' De totstandkoming van het CDA (1952-1980). [Boeken]

van Kersbergen, Kees and Lucardie, Paul and ten Napel, Hans-Martien (1993) Geloven in macht: De christen-democratie in Nederland. [Boeken]

Metze, Marcel (1995) De stranding: Lubbers de grootmeester, zijn succes, zijn dominantie, de erosie van de machtsbasis, Brinkman de kroonprins, zijn ongeduld, de onderhuidse machtsstrijd, ofwel: Het CDA van hoogtepunt naar catastrofe. [Boeken]

Zwart, Rutger S. (1996) 'Gods wil in Nederland'. [Boeken]

Zwart, R.S. (1996) 'Gods wil in Nederland:' Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980). [Boeken]

Kroeger, Pieter Gerrit and Stam, Jaap (1998) De rogge staat er dun bij: Macht en verval van het CDA 1974-1998. [Boeken]

Versteegh, Kees (1999) De honden blaffen: Waarom het CDA geen oppositie kan voeren. [Boeken]

van Kessel, Alexander (2003) 'Ruggen recht heren!' Hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij. [Boeken]

Voerman, Gerrit (2011) De conjunctuur van de macht: Het Christen Democratisch Appèl 1980-2010. [Boeken]

Gradus, Raymond and Harinck, George and Hoentjen, Karin and van Kessel, Alexander and ten Napel, Hans-Martien (2012) Canon van de Christendemocratie. [Boeken]

CDA (2018) Uit politieke overtuiging - Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1977-2017. [Boeken]

CDA; ARP; CHU; KVP; RKSP

Luykx, Paul and Righart, Hans (1991) Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek. [Boeken]

CHU

van Spanning, Hans (1988) De Christelijk Historische Unie 1908-1980. [Boeken]

Hooven, Marcel ten and Jong, Ron de (2008) Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie, 1908-1980. [Boeken]

ChristenUnie

Hippe, Joop and Voerman, Gerrit (2010) Van de marge naar de macht. De ChristenUnie, 2000-2010. [Boeken]

D66

Voss, Vivian (1981) D66: Beeld van een partij. [Boeken]

Backer, Joris (1983) Tussen droom en daad: D'66 en de politieke crisis. [Boeken]

van der Land, Menno (2003) Tussen ideaal en illusie: De geschiedenis van D66, 1966-2003. [Boeken]

D66 (2004) De JD steekt haar nek uit - Lustrumboek der Jonge Democraten 2004 ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. [Boeken]

van der Land, Menno (2012) Langs de afgrond: Tien turbulente jaren in de geschiedenis van D66. [Boeken]

Hendriks, Corina and Sanders, Mark and Kansil, Timo and Meiresonne, André (2014) Van opgelegde naar oprechte participatie: De mens en zijn verbindingen in samenleving, economie en staat. [Boeken]

Boomsma, Daniël (2016) De keuze van D66: Toespraken, pamfletten enbeschouwingen uit 50 jaar partijgeschiedenis. [Boeken]

D66 (2018) Sociaal-liberale richtingwijzers. [Boeken]

Diversen

Koole, Ruud (1984) Het belang van politieke partijen. [Boeken]

Koole, Ruud (1986) Binnenhof binnenste buiten : slagen en falen van de Nederlandse parlementaire democratie. [Boeken]

Koole, Ruud (1988) Denkers over dilemma's. [Boeken]

Koole, Ruud (1989) Van Bastille tot Binnenhof: De Franse revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen. [Boeken]

Voerman, Gerrit and Walle, Nelleke van de (2009) Met het oog op Europa: Affiches voor de Europese verkiezingen, 1979-2009. [Boeken]

Voerman, Gerrit and Van den Braak, Bert and Van Baalen, Carla (2010) De Nederlandse Eurocommissarissen. [Boeken]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (2012) Populisten in de polder. [Boeken]

Harryvan, Anjo G. and Harst, Jan van der (2013) Verloren consensus: Europa in het Nederlandse parlementair-politieke debat 1945-2013. [Boeken]

Kamps, Maaike and Voerman, Gerrit (2015) Het Christen Democratisch affiche. [Boeken]

GroenLinks

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (2010) Van de straat naar de staat? GroenLinks 1990-2010. [Boeken]

PVV

Voerman, Gerrit and Vossen, Koen, red. (2019) Wilders gewogen - 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek. [Boeken]

PvdA

Nagel, Jan (1966) Ha, die PvdA! [Boeken]

Doel, Hans van den and Lammers, Han and Hek, Arie van der and Krooshof, Reinier and Louw, André van der and Pauka, Tom and Rooi, Rob de and Zwan, Arie van der (1966) 10 over Rood: uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA. [Boeken]

Kolthoff, K. (1967) Een partij om mee te werken. [Boeken]

Tamboer, K. (1967) De macht van de rooie ruggen: een uitnodiging tot discussie over de 'uitgangspunten voor een plan van structuurhervormingen'. [Boeken]

Lammers, H. and Van der Louw, A. and Pauka, T. (1967) De meeste mensen willen meer: het betere leven van tien over rood. [Boeken]

Pronk, Jan and Sint, Marjanne and Th.J. van de Berg, Joop and d'Ancona, Hedy and Albers, Wim (1987) Schuivende panelen: continuïteit en vernieuwing in de sociaal-democratie. [Boeken]

Kok, W and Geugjes, B and Meijer, W and Sint, M and Van Velzen, W. (1988) Bewogen beweging: sociaal-democratie als program en methode. [Boeken]

Becker, Frans and Voerman, Gerrit (2016) Zeventig jaar Partij van de Arbeid. [Boeken]

Hietland, Chris and Voerman, Gerrit (2016) 10 over rood, 50 jaar later. [Boeken]

SGP

Vollaard, Hans and Voerman, Gerrit (2018) Mannen van Gods Woord. De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018. [Boeken]

VDB

Braams-Beversluis, M.T. (1923) De Vrijzinnig-Democratische Jongeren Organisatie 1923-1946. [Boeken]

VVD

Koole, Ruud and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1988) 40 Jaar vrij en verenigd. [Boeken]

Berg, W.J.A. van den (1988) Kopstukken van de VVD: 16 biografische schetsen. [Boeken]

Vonhoff, H.J.L. (1998) Liberalen onder één dak. [Boeken]

Schie, Patrick van (1998) Tussen polarisatie en paars. De 100-jarige verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland. [Boeken]

Schie, Patrick van and Voerman, Gerrit (2006) Zestig jaar VVD. [Boeken]

Voerman, Gerrit (2008) De VVD visueel, Liberale affiches in de twintigste eeuw. [Boeken]

Vermeulen, André (2013) De liberale opmars. 65 jaar VVD in de Tweede Kamer. [Boeken]

Schinkelshoek, Jan and Voerman, Gerrit and Van den Berg, Joop and Van den Braak, Bert and Braun, Caelesta and Harryvan, Anjo and Van der Harst, Jan and Van Kessel, Alexander and Louwerse, Tom and Otjes, Simon (2021) 'Niet stoffig, toch?' Terugblik op het kabinet-Rutte III. [Boeken]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1983) Lustrumboek JOVD, afdeling Groningen 1948-1983. [Boeken]

VVD, JOVD (1984) JOVD 35 jaar jong & liberaal: Lustrumalmanak 1949-1984. [Boeken]

Habben Jansen, Eddy M. (1994) De jonge liberalen. Een geschiedenis van de JOVD 1949-1994. [Boeken]

VVD, JOVD (1999) JOVD 1949-1999 Xe Lustrum. [Boeken]

VVD, JOVD (2004) Route 55, De Gids: JOVD 1949-2004. [Boeken]

Lemm, J. (2009) Zestig jaar JOVD 1949 - 2009. [Boeken]

VVD, JOVD (2014) 65 jaar JOVD 1949-2014: Lustrumboek 2009-2014. [Boeken]

Klei, Ewout (2015) De weg naar de macht. Een kroniek van de JOVD 1949-2015. [Boeken]

This list was generated on Wed Apr 17 00:36:35 2024 CEST.