Javascript must be enabled for the correct page display

Blader op Documenttype

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Jaar
Jump to: ANFB | ARP | Ad Bos Collectief | Algemeen Democratisch Verbond | Algemeen Democratische Unie | Algemeene Staatspartij | Artikel 50 | BIJ1 | BVNL | Binding-Rechts | Boerenpartij | Bond van Christen-Socialisten | Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag | Bond van Nederlandse Marxisten en Leninisten | Bond van Vrije Liberalen | CDA | CDA, CDJA | CHU | CP'86 | CPH | CPN | Centrumpartij | Christelijk Nationale Actie | Christelijk-Democratische Unie | Christelijk-Historische Kiezersbond | Christelijk-Historische Partij | Christelijk-Sociale Partij | Christelijke Volkspartij | Christen Democraten Unie | Christen-Democratische Partij | ChristenUnie | Conservatieve Volkspartij | D66 | D66, JD | DENK | DMP | DRP | DS'70 | De Groenen | Democratische Partij | EGP | EPV | EVP | Economischen Bond | Europese Unie van Christen-democraten | Europese Volkspartij | GPV | Groen Platform Nederland | GroenLinks | Groep Wilders | HGSP | HSP | HWN | Herstelpartij | IDNL | Internationale Socialistische Beweging | JA21 | Jong-Conservatief Verbond | KEN (m.l.) | KNP | KPP | KVP | Katholieke Democratische Volkspartij | Katholieke leden van de Tweede Kamer | Koninkrijkspartij | LSP | LSP, Bond van Jonge Liberalen | Leefbaar Nederland | LibDem | Liberaal Democratische Partij | Liberale Unie | Libertaire Partij | Libertarische Partij | Middenstandspartij | NCD | NCPN | NCU | NCVP | NMP | NNP | NPN | NRP | NSB | NSC | NSNAP | NVU | Nationaal-Historische Partij | Nationale Alliantie | Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij | Nationale Bond van Protestantsche Kiezers in Nederland | Nationale Unie | Natuurwetpartij | Nederland Lokaal | Nederlandsche Unie | Nederlandse Volksbeweging | Nederlandse Werknemers Partij | Neerlands Herstel | Neutrale en Koloniale Bond | Nieuw-Democratische Partij | Noodraad-Partij | Onafhankelijke Socialistische Partij | OndernemersPartij | Oud-Liberalen | Oude SDAP - Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering | Ouderen-Unie 55+ | PPR | PSP | PSP'92 | PVV | Partij Economisch Appèl | Partij van Vrije Burgers | Partij voor de Gewone Man | Partij voor de Middengroepen | Patriottisch Democratisch Appèl | Platteland-Partij | Plattelandersbond | Progressief Rechts | Protestantsche Unie | PvdA | PvdD | PvdV | RKPN | RKSP | RPF | RSAP | RSP | Radicale Bond | Realisten Nederland | Republikeinse Partij | Rode Jeugd | Roomsch-Katholieke Volkspartij | SDAP | SDP | SGP | SOS | SP | SWP | Senioren 2000 | Sociaal-Democratische Bond | Socialisten-Bond | Socialistische Partij | Socialistische Unie | Solidair '93 | Splinter | Staatspartij voor Volkswelvaart | VDB | VDB (heropgericht) | VIP | VNL | VVD | VVD, JOVD | Verbond van Actualisten | Verbond voor Nationaal Herstel | VijftigPLUS | Volksnationalisten Nederland | Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" | Vrij-Antirevolutionaire Partij | Vrije Democraten | Vrije Socialistische Vereeniging te Amsterdam | Vrijzinnige Partij | Vrouwenpartij
Number of items: 256.

ANFB

ANFB (1934) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

ARP

ARP (1878) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

ARP (1918) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

ARP (1934) Program van Beginselen der Antirevolutionaire Partij. [Beginselprogramma's]

ARP (1961) Beginsel- en algemeen staatkundig program van de Anti-Revolutionaire Partij. [Beginselprogramma's]

Ad Bos Collectief

Ad Bos Collectief (2006) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Algemeen Democratisch Verbond

Algemeen Democratisch Verbond (1933) Beginsel Program. [Beginselprogramma's]

Algemeen Democratische Unie

Algemeen Democratische Unie (1933) Beginsel en werkprogram. [Beginselprogramma's]

Algemeene Staatspartij

Algemeene Staatspartij (1917) De Algemeene Staatspartij: Ontwikkeling, Beginselen. [Beginselprogramma's]

Artikel 50

Artikel 50 (2013) Beginselprogramma: Uit de EU! Referendum NU! [Beginselprogramma's]

BIJ1

BIJ1 (2022) Alles is altijd al van ons. [Beginselprogramma's]

BVNL

BVNL (2021) Startmanifest. [Beginselprogramma's]

Binding-Rechts

Binding-Rechts (1969) Beginselprogramma 1970. [Beginselprogramma's]

Boerenpartij

Boerenpartij (1959) Beginselprogram der Boerenpartij. [Beginselprogramma's]

Boerenpartij (1967) Uittreksel beginselprogramma Boerenpartij. Urgentieprogramma 1967. [Beginselprogramma's]

Bond van Christen-Socialisten

Bond van Christen-Socialisten (1907) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Bond van Christen-Socialisten (1915) Program van Beginselen en Eischen van den B.v.C.S. [Beginselprogramma's]

Bond van Christen-Socialisten (1918) Beginselverklaring van den B.v.C.S. en program van actie 1918. [Beginselprogramma's]

Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag

Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag (1898) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

Bond van Nederlandse Marxisten en Leninisten

Bond van Nederlandse Marxisten en Leninisten (1969) Korte beginselverklaring: Ons Tijdperk. [Beginselprogramma's]

Bond van Vrije Liberalen

Bond van Vrije Liberalen (1907) Beginsel-program. [Beginselprogramma's]

CDA

CDA (1980) Program van Uitgangspunten van het Christen Democratisch Appèl. [Beginselprogramma's]

CDA (1993) Program van Uitgangspunten. [Beginselprogramma's]

CDA (2012) Nieuwe woorden, nieuwe beelden. [Beginselprogramma's]

CDA, CDJA

CDA, CDJA (2019) Grondslagendocument CDJA. [Beginselprogramma's]

CHU

CHU (1908) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

CHU (1917) Nadere Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

CHU (1918) Program van beginselen; Nadere beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

CHU (1928) Program van Beginselen van de Christelijk-Historische Unie. [Beginselprogramma's]

CHU (1938) Program van Beginselen van de Christelijk-Historische Unie. [Beginselprogramma's]

CHU (1951) Program van Beginselen der Christelijk-Historische Unie. [Beginselprogramma's]

CHU (1962) Sociaal en Economisch Program. [Beginselprogramma's]

CHU (1970) Beginselen en Werkprogram van de CHU. [Beginselprogramma's]

CP'86

CP'86 (1990) Nationaaldemocratische gedachten voor een menswaardige toekomst. [Beginselprogramma's]

CPH

CPH (1912) Beginselprogram; Algemeen Strijdprogram. [Beginselprogramma's]

CPH (1928) Beginselprogram. [Beginselprogramma's]

CPN

CPN (1946) Beginselverklaring en statuten der C.P.N. [Beginselprogramma's]

CPN (1952) De weg naar socialistisch Nederland: Ontwerp beginselprogram der C.P.N. [Beginselprogramma's]

CPN (1981) Doelstellingen en toekomstvisies van de Nederlandse communisten: Ontwerp-program van de CPN. [Beginselprogramma's]

CPN (1984) Machtsvorming voor een socialistisch Nederland: Partijprogram van de CPN. [Beginselprogramma's]

Centrumpartij

Centrumpartij (1982) Partijprogramma samengevat in 10 punten. [Beginselprogramma's]

Christelijk Nationale Actie

Christelijk Nationale Actie (1936) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

Christelijk-Democratische Unie

Christelijk-Democratische Unie (1931) Beginselverklaring van de Christelijk-Democratische Unie. [Beginselprogramma's]

Christelijk-Democratische Unie (1937) Beginselverklaring en politiek program. [Beginselprogramma's]

Christelijk-Historische Kiezersbond

Christelijk-Historische Kiezersbond (1897) Beginselen van den Bond. [Beginselprogramma's]

Christelijk-Historische Partij

Christelijk-Historische Partij (1904) Program. [Beginselprogramma's]

Christelijk-Sociale Partij

Christelijk-Sociale Partij (1912) Program van de Christelijk-Sociale Partij. [Beginselprogramma's]

Christelijk-Sociale Partij (1920) Program van de Christelijk-Sociale Partij. [Beginselprogramma's]

Christelijk-Sociale Partij (1922) Program. [Beginselprogramma's]

Christelijke Volkspartij

Christelijke Volkspartij (1921) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Christelijke Volkspartij (1956) Program van de Christelijke Volkspartij. [Beginselprogramma's]

Christelijke Volkspartij (1962) Program van de Christelijke Volkspartij. [Beginselprogramma's]

Christen Democraten Unie

Christen Democraten Unie (1964) Beginselprogramma. [Beginselprogramma's]

Christen-Democratische Partij

Christen-Democratische Partij (1905) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

ChristenUnie

ChristenUnie (2000) Uniefundering & Unieverklaring ChristenUnie. [Beginselprogramma's]

ChristenUnie (2001) Kernprogramma. [Beginselprogramma's]

ChristenUnie (2018) Vrede zoeken, recht doen. [Beginselprogramma's]

Conservatieve Volkspartij

Conservatieve Volkspartij (1985) Programma Conservatieve Volks Partij. [Beginselprogramma's]

D66

D66 (2000) De Uitgangspunten van Democraten 66. [Beginselprogramma's]

D66, JD

D66, JD (1984) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

DENK

DENK (2015) Poltiek manifest DENK. Een nieuwe politieke beweging. [Beginselprogramma's]

DMP

DMP (1972) Uitgangspunten Democratiche Middenpartij. [Beginselprogramma's]

DRP

DRP (1966) Beginsel- en werkprogramma. [Beginselprogramma's]

DS'70

DS'70 (1970) Beginselverklaring van de politieke partij Democratisch Socialisten '70. [Beginselprogramma's]

De Groenen

De Groenen (2000) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

De Groenen (2011) Basisinkomen: brandstof van de economie: partijprogramma 2011. [Beginselprogramma's]

De Groenen (2015) Basisinkomen: brandstof van de economie: partijprogramma 2015. [Beginselprogramma's]

Democratische Partij

Democratische Partij (1933) Beginselprogram. [Beginselprogramma's]

EGP

EGP (2006) Handvest van de Europese Groenen - Grondbeginselen van de Europese Groene Partij. [Beginselprogramma's]

EPV

EPV (1977) Manifest. [Beginselprogramma's]

EPV (1978) In vrede samen leven! - Programschets. [Beginselprogramma's]

EVP

EVP (1985) Basis-programma. [Beginselprogramma's]

Economischen Bond

Economischen Bond (1918) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Europese Unie van Christen-democraten

Europese Unie van Christen-democraten (1976) Europees Manifest. [Beginselprogramma's]

Europese Volkspartij

Europese Volkspartij (1978) Political programme. [Beginselprogramma's]

Europese Volkspartij (1992) Basic Programme. [Beginselprogramma's]

Europese Volkspartij (2012) EVP-Basisprogramma. [Beginselprogramma's]

GPV

GPV (1966) Programma van richtlijnen voor de Nationale Gereformeerde Politiek. [Beginselprogramma's]

GPV (1979) Richtlijnen voor de Nationale Gereformeerde Politiek. [Beginselprogramma's]

GPV (1996) Program van Richtlijnen. [Beginselprogramma's]

Groen Platform Nederland

Groen Platform Nederland (1984) Er is een nieuwe vereniging opgericht. [Beginselprogramma's]

GroenLinks

GroenLinks (1991) Uitgangspunten van Groen Linkse politiek. [Beginselprogramma's]

GroenLinks (2008) GroenLinks, partij van de toekomst. [Beginselprogramma's]

Groep Wilders

Groep Wilders (2005) Onafhankelijkheidsverklaring Groep Wilders. [Beginselprogramma's]

HGSP

HGSP (1929) Voorlopig program van beginselen en van actie. [Beginselprogramma's]

HSP

HSP (1959) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

HWN

HWN (2003) Partijprogramma. [Beginselprogramma's]

Herstelpartij

Herstelpartij (1994) Beginselprogramma. [Beginselprogramma's]

IDNL

IDNL (2020) Grondbeginselen IDNL. [Beginselprogramma's]

Internationale Socialistische Beweging

Internationale Socialistische Beweging (1944) Nieuw Ontwerp Beginselverklaring uit 1944. [Beginselprogramma's]

JA21

JA21 (2023) Grondbeginselen JA21 (concept). [Beginselprogramma's]

Jong-Conservatief Verbond

Jong-Conservatief Verbond (1952) Het Jong Conservatief Verbond. [Beginselprogramma's]

KEN (m.l.)

KEN (m.l.) (1970) Beginselverklaring K.E.N. (ml). [Beginselprogramma's]

KNP

KNP (1948) Program en Toelichting op het program. [Beginselprogramma's]

KPP

KPP (1995) Beginselprogramma KPP (Katholiek Politieke Partij). [Beginselprogramma's]

KVP

KVP (1946) Het kan het moet: Het program van de Katholieke Volkspartij. [Beginselprogramma's]

KVP (1951) Algemeen Staatskundig Program van de Katholieke Volkspartij. [Beginselprogramma's]

KVP (1966) Grondslag en karakter van de K.V.P. [Beginselprogramma's]

Katholieke Democratische Volkspartij

Katholieke Democratische Volkspartij (1900) Reglement der Katholieke Democratische Volkspartij, Afdeeling Enschedé. [Beginselprogramma's]

Katholieke leden van de Tweede Kamer

Katholieke leden van de Tweede Kamer (1896) Program der Katholieke Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. [Beginselprogramma's]

Koninkrijkspartij

Koninkrijkspartij (1987) Programma K.R.P. [Beginselprogramma's]

LSP

LSP (1921) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

LSP (1929) Beginselprogram. [Beginselprogramma's]

LSP (1933) Beginselverklaring en Algemeen Program. [Beginselprogramma's]

LSP (1937) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

LSP (1938) Beginselprogram. [Beginselprogramma's]

LSP, Bond van Jonge Liberalen

LSP, Bond van Jonge Liberalen (1933) Jong Liberaal Program. [Beginselprogramma's]

Leefbaar Nederland

Leefbaar Nederland (1999) Het moet anders en het kan anders! [Beginselprogramma's]

LibDem

LibDem (2008) Uitgangspunten. [Beginselprogramma's]

Liberaal Democratische Partij

Liberaal Democratische Partij (1973) Basisprogramma. [Beginselprogramma's]

Liberale Unie

Liberale Unie (1910) Hervormingsprogramma. [Beginselprogramma's]

Libertaire Partij

Libertaire Partij (2019) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Libertarische Partij

Libertarische Partij (2012) Partijprogramma Libertarische Partij. [Beginselprogramma's]

Middenstandspartij

Middenstandspartij (1918) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

NCD

NCD (1980) Basisprogramma. [Beginselprogramma's]

NCPN

NCPN (1999) Partijprogram NCPN: De ideologische grondslag, beginselen en uitgangspunten van de Nieuwe Communistische Partij. [Beginselprogramma's]

NCU

NCU (1967) Wat wil de Nationale Christelijke Unie? [Beginselprogramma's]

NCVP

NCVP Partijprogramma. [Beginselprogramma's]

NMP

NMP (1970) Grondslag en doelstelling van de N.M.P. [Beginselprogramma's]

NNP

NNP (1998) Beginselprogramma. [Beginselprogramma's]

NPN

NPN (1974) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

NRP

NRP (1971) Beginsel en beknopt partijprogramma van de "Nieuwe Roomse Partij". [Beginselprogramma's]

NSB

NSB (1931) Programma der Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. [Beginselprogramma's]

NSC

NSC (2023) Grondgedachten & Uitgangspunten. [Beginselprogramma's]

NSNAP

NSNAP (1934) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

NSNAP (1940) Program van beginselen. [Beginselprogramma's]

NVU

NVU (1971) Program van de Nederlandse Volks-Unie. [Beginselprogramma's]

NVU (2009) Verkort partijprogramma. [Beginselprogramma's]

NVU (2013) Partijprogramma NVU. [Beginselprogramma's]

Nationaal-Historische Partij

Nationaal-Historische Partij (1904) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

Nationaal-Historische Partij (1904) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

Nationale Alliantie

Nationale Alliantie (2004) Partijprogramma. [Beginselprogramma's]

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij (1933) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

Nationale Bond van Protestantsche Kiezers in Nederland

Nationale Bond van Protestantsche Kiezers in Nederland (1913) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Nationale Unie

Nationale Unie (1956) Wat is en wil de Nationale Unie op algemeen christelijke grondslag. [Beginselprogramma's]

Nationale Unie (1959) Geen titel [Beginselprogramma Nationale Unie]. [Beginselprogramma's]

Natuurwetpartij

Natuurwetpartij (1992) Beginselprogramma. [Beginselprogramma's]

Nederland Lokaal

Nederland Lokaal (2011) Politiek Manifest Nederland Lokaal. [Beginselprogramma's]

Nederlandsche Unie

Nederlandsche Unie (1940) Program van de Nederlandsche Unie. [Beginselprogramma's]

Nederlandse Volksbeweging

Nederlandse Volksbeweging (1945) Programma van de Nederlandsche Volksbeweging. [Beginselprogramma's]

Nederlandse Werknemers Partij

Nederlandse Werknemers Partij (1967) Beginselprogramma. [Beginselprogramma's]

Neerlands Herstel

Neerlands Herstel (1984) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Neutrale en Koloniale Bond

Neutrale en Koloniale Bond (1918) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

Nieuw-Democratische Partij

Nieuw-Democratische Partij (1962) Programma met toelichting. [Beginselprogramma's]

Noodraad-Partij

Noodraad-Partij (1967) Beginselprogram. [Beginselprogramma's]

Onafhankelijke Socialistische Partij

Onafhankelijke Socialistische Partij (1934) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

OndernemersPartij

OndernemersPartij (2015) Programma Ondernemerspartij. [Beginselprogramma's]

Oud-Liberalen

Oud-Liberalen (1905) Manifest der "Oud-Liberalen". [Beginselprogramma's]

Oude SDAP - Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering

Oude SDAP - Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering (1946) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Ouderen-Unie 55+

Ouderen-Unie 55+ (1996) Kiezen voor overmorgen: partijprogramma. [Beginselprogramma's]

PPR

PPR (1969) Program Politieke Partij Radicalen. [Beginselprogramma's]

PPR (1972) Nu is het meest radikale nog niet goed genoeg. Voor de mensen van morgen nieuwe grond onder de voeten. [Beginselprogramma's]

PPR (1979) De PPR in de jaren 80. Een beleidsnota van het partijbestuur. [Beginselprogramma's]

PPR (1983) De PPR gaat verder: voorjaarskongresstuk. [Beginselprogramma's]

PSP

PSP (1957) Beginselprogramma Pacifistisch Socialistische Partij. [Beginselprogramma's]

PSP (1962) Samenvatting van de belangrijkste beginselen van de Pacifistisch Socialistische Partij. [Beginselprogramma's]

PSP'92

PSP'92 (1992) Beginselen en uitgangspunten PSP'92. [Beginselprogramma's]

PVV

PVV (2005) Onafhankelijkheidsverklaring. [Beginselprogramma's]

PVV (2006) Een Nieuw-realistische visie. [Beginselprogramma's]

Partij Economisch Appèl

Partij Economisch Appèl (1963) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Partij van Vrije Burgers

Partij van Vrije Burgers (1962) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Partij voor de Gewone Man

Partij voor de Gewone Man (1966) Doelstellingen. [Beginselprogramma's]

Partij voor de Middengroepen

Partij voor de Middengroepen (1986) Grondslag en doelstellingen. [Beginselprogramma's]

Patriottisch Democratisch Appèl

Patriottisch Democratisch Appèl (1994) Grondbeginselen (filosofisch manifest). [Beginselprogramma's]

Platteland-Partij

Platteland-Partij (1922) Beginselprogram. [Beginselprogramma's]

Plattelandersbond

Plattelandersbond (1933) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

Progressief Rechts

Progressief Rechts (1966) Progressief Rechts: vooruitstrevend dynamische partij. [Beginselprogramma's]

Protestantsche Unie

Protestantsche Unie (1946) Beginselverklaring Protestantsche Unie. [Beginselprogramma's]

Protestantsche Unie (1954) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

Protestantsche Unie (1963) Program van Beginselen van de Protestantse Unie. [Beginselprogramma's]

PvdA

PvdA (1947) Beginselprogramma van de Partij van de Arbeid. [Beginselprogramma's]

PvdA (1959) Beginselprogramma 1959 Partij van de Arbeid. [Beginselprogramma's]

PvdA (1977) PvdA Beginselprogramma. [Beginselprogramma's]

PvdA (2000) Tussen droom en daad - Een nieuw beginselprogramma voor de Partij van de Arbeid (Concept). [Beginselprogramma's]

PvdA (2005) Beginselen: Manifest vastgesteld door het congres van de Partij van de Arbeid. [Beginselprogramma's]

PvdD

PvdD (2005) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

PvdV

PvdV (1946) Manifest. [Beginselprogramma's]

RKPN

RKPN (1972) Beginselverklaring en partijprogramma van de Rooms Katholieke Partij Nederland. [Beginselprogramma's]

RKSP

RKSP (1896) Beginselprogram van 1896. [Beginselprogramma's]

RKSP (1936) Algemeen staatkundig program. Wezen en doel der R.K. Staatspartij. [Beginselprogramma's]

RPF

RPF (1976) Basisprogram. [Beginselprogramma's]

RPF (1984) Basisprogramma. [Beginselprogramma's]

RPF (1993) Basisprogram. [Beginselprogramma's]

RSAP

RSAP (1939) Beginselverklaring en Resolutie der Partij-conferentie. [Beginselprogramma's]

RSP

RSP (1933) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Radicale Bond

Radicale Bond (1894) 'Beginselprogramma'. [Beginselprogramma's]

Realisten Nederland

Realisten Nederland (1990) Visie op realiteit: Programma van de politieke partij Realisten Nederland. [Beginselprogramma's]

Republikeinse Partij

Republikeinse Partij (1966) Beginselprogramma Republikeinse Partij. [Beginselprogramma's]

Rode Jeugd

Rode Jeugd (1970) Beginselverklaring: Rode Jeugd wil aktie. [Beginselprogramma's]

Roomsch-Katholieke Volkspartij

Roomsch-Katholieke Volkspartij (1930) Beginselprogram Roomsch-Katholieke Volkspartij in Nederland. [Beginselprogramma's]

SDAP

SDAP (1895) Program der Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland. [Beginselprogramma's]

SDAP (1895) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

SDAP (1912) Het Beginselprogram der Oude Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland. [Beginselprogramma's]

SDAP (1937) Beginselprogram der S.D.A.P. [Beginselprogramma's]

SDP

SDP (1909) Beginsel-Program, Ontwerp-Strijdprogram en Motie der S.D.P. in zake Algemeen Kiesrecht. [Beginselprogramma's]

SDP (1912) Beginselprogram Sociaal Democratische Partij. [Beginselprogramma's]

SGP

SGP (1918) Program. [Beginselprogramma's]

SGP (1921) Program. [Beginselprogramma's]

SGP (1923) Program van Beginselen der Staatkundig Gereformeerde Partij. [Beginselprogramma's]

SGP (1927) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

SGP (1958) Beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij. [Beginselprogramma's]

SGP (1965) Program van beginselen der Staatkundig Geref. Partij. [Beginselprogramma's]

SGP (1972) Programma van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Beginselprogramma's]

SGP (1989) Program van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Beginselprogramma's]

SGP (2000) Program van beginselen. [Beginselprogramma's]

SOS

SOS (1981) De nieuwe partij: S.O.S. [Beginselprogramma's]

SP

SP (1974) Beginselen van de Socialistiese Partij. [Beginselprogramma's]

SP (1987) Beginselen van de Socialistiese Partij. [Beginselprogramma's]

SP (1991) Handvest 2000: Een maatschappij voor mensen. [Beginselprogramma's]

SP (1999) Heel de mens. Kernvisie van de SP. [Beginselprogramma's]

SP (2023) Heel de mens. [Beginselprogramma's]

SWP

SWP (1960) Beginselprogram. [Beginselprogramma's]

Senioren 2000

Senioren 2000 (1997) Senioren waardig en gelijkwaardig: beginselprogramma 1997. [Beginselprogramma's]

Sociaal-Democratische Bond

Sociaal-Democratische Bond (1882) Het programma van de Sociaal-Democratische Bond. [Beginselprogramma's]

Sociaal-Democratische Bond (1883) Programma der Sociaal-Democratische Partij in Nederland. [Beginselprogramma's]

Sociaal-Democratische Bond (1885) Programma der Sociaal-Democratische Partij in Nederland. [Beginselprogramma's]

Sociaal-Democratische Bond (1897) Beginselenverklaring. [Beginselprogramma's]

Socialisten-Bond

Socialisten-Bond (1895) Beginselenverklaring. [Beginselprogramma's]

Socialistische Partij

Socialistische Partij (1918) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Socialistische Unie

Socialistische Unie (1950) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Solidair '93

Solidair '93 (1993) Tegen de stroom in voor een goed inkomen, werk en veiligheid. [Beginselprogramma's]

Splinter

Splinter (2023) Scherp en onafhankelijk - Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Staatspartij voor Volkswelvaart

Staatspartij voor Volkswelvaart (1922) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

VDB

VDB (1901) Beginselverklaring en Ontwerp Verkiezingsprogram. [Beginselprogramma's]

VDB (1903) Beginselverklaring en Werkprogram. [Beginselprogramma's]

VDB (1907) Beginselverklaring en Werkprogram. [Beginselprogramma's]

VDB (1920) Beginselverklaring en Werkprogram Vrijzinnig-Democratische Bond. [Beginselprogramma's]

VDB (1924) Beginselverklaring en Werkprogram. [Beginselprogramma's]

VDB (1932) Beginselverklaring en Werkprogram Vrijzinnig-Democratische Bond. [Beginselprogramma's]

VDB (1936) Beginselverklaring en Werkprogram Vrijzinnig Democratische Bond. [Beginselprogramma's]

VDB (heropgericht)

VDB (heropgericht) (1953) Leidend Beginsel en Beginselprogramma. [Beginselprogramma's]

VIP

VIP (1994) Beginselverklaring Vrije Indische Partij. [Beginselprogramma's]

VIP (1996) Beginselprogramma van de Vrije Indische Partij. [Beginselprogramma's]

VNL

VNL (2014) Beginselverklaring Voor Nederland (VNL). [Beginselprogramma's]

VVD

VVD (1948) Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Beginselprogramma's]

VVD (1966) Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Beginselprogramma's]

VVD (1972) Liberaal manifest. [Beginselprogramma's]

VVD (1980) Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Beginselprogramma's]

VVD (1981) Liberaal Manifest. [Beginselprogramma's]

VVD (2005) Om de vrijheid. Liberaal Manifest. [Beginselprogramma's]

VVD (2008) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1949) Beginselverklaring van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Beginselprogramma's]

VVD, JOVD (1966) Beginselverklaring JOVD. [Beginselprogramma's]

VVD, JOVD (1976) Beginselverklaring JOVD. [Beginselprogramma's]

VVD, JOVD (1998) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Verbond van Actualisten

Verbond van Actualisten (1925) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Verbond voor Nationaal Herstel

Verbond voor Nationaal Herstel (1938) Wat wij willen. [Beginselprogramma's]

VijftigPLUS

VijftigPLUS (2014) Verzet en verbondenheid. Beginselverklaring 50PLUS. [Beginselprogramma's]

Volksnationalisten Nederland

Volksnationalisten Nederland (1997) Beginselprogramma der Volksnationalisten Nederland. [Beginselprogramma's]

Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam"

Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" (1902) Programma ven De Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" te Rotterdam. [Beginselprogramma's]

Vrij-Antirevolutionaire Partij

Vrij-Antirevolutionaire Partij (1898) Program van Beginselen. [Beginselprogramma's]

Vrije Democraten

Vrije Democraten (1973) Manifest. [Beginselprogramma's]

Vrije Socialistische Vereeniging te Amsterdam

Vrije Socialistische Vereeniging te Amsterdam (1895) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

Vrijzinnige Partij

Vrijzinnige Partij (2014) Werkdocument over de inzet 2014-2015. [Beginselprogramma's]

Vrouwenpartij

Vrouwenpartij (1988) Basisvisie van de Vrouwenpartij. [Beginselprogramma's]

Vrouwenpartij (1989) De vrouwenpartij wil: Beleidsprogramma 1989/1990. [Beginselprogramma's]

This list was generated on Tue Apr 16 04:13:03 2024 CEST.