Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Journal article

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | | No Grouping
Jump to: 1939 | 1940 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Number of items: 5060.

1939

Goes van Naters, M. van der (1939) Aan de orde is: het 3e hoofdstuk. [Journal article]

Veld, J. in 't (1939) Aanpakken wat mogelijk is (I). [Journal article]

Veld, J. in 't (1939) Aanpakken wat mogelijk is (slot). [Journal article]

Bichet, H. (1939) Anti-semitisme voor de October-omwenteling. [Journal article]

Brugmans, H. (1939) Bekering tot het activisme? : het congres der Franse partij. [Journal article]

Brugmans, H. (1939) Condorcet en de filosofie van de vooruitgang. [Journal article]

Tinbergen, J. (1939) Contingering of invoerrechten? [Journal article]

Gelder, H.E. van (1939) De Franse Revolutie en de beeldende kunst. [Journal article]

Valkhoff, J. (1939) De Franse revolutie als staatsvernieuwende kracht. [Journal article]

Goes van Naters, M. van de (1939) De Franse revolutie en wij. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) De Idus van Maart. [Journal article]

Palar, L.N. (1939) De Indonesische beweging. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) De aardverschuiving van München. [Journal article]

Drees, W. (1939) De financiële positie der Nederlandse Gemeenten. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) De grote ommezwaai. [Journal article]

Albarda, J.W. (1939) De kabinetscrisis. [Journal article]

Kool, H.C. (1939) De muze in dubio. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) De oorlog der diktatoren. [Journal article]

Schmidt, P.J. (1939) De oorlog tegen het Westen : doel en wezen van het Nationaal Socialisme. [Journal article]

Sluis, W. van der (1939) De pachters en de pachtwet. [Journal article]

Gerhard, A.H. (1939) De toekomst der school : die der openbare in 't bijzonder. [Journal article]

Gerhard, A.H. (1939) De toekomst der school, die der openbare in 't bijzonder. [Journal article]

Brugmans, H. (1939) Democratie als basis. [Journal article]

Wijk, J. van der (1939) Duidelijkheid gewenst! : positie en doctrine der SDAP. [Journal article]

Vos, H. (1939) Een belangrijk rapport : onderzoek naar de 'blijvende' werkloosheid en haar bestrijding. [Journal article]

IJzerman, A.W. (1939) Een boek over den strijder Marx. [Journal article]

Pothuis-Smit, C. (1939) Emigranten en internationale weermacht : zou dit de taak der Statenlozen moeten worden? [Journal article]

Roland Holst, H. (1939) Ernst Toller als mens en dichter. [Journal article]

Bovenkerk, H. (1939) Frank van der Goes : een dubbel jubileum. [Journal article]

Stuiveling, G. (1939) Frank van der Goes als essayist. [Journal article]

Brugmans, H. (1939) Het "planistische socialisme". [Journal article]

Vos, H. (1939) Het Rapport-Westhoff. [Journal article]

Vos, H. (1939) Het Rapport-Westhoff slot : omvang en aard der projecten. [Journal article]

Casseres, J.M. de (1939) Het andere Amerika : maatschappijbeschrijving en maatschappijkritiek in de Verenigde Staten. [Journal article]

Drees, W. (1939) Het congres, de demonstratie, de Statenverkiezingen. [Journal article]

Banning, W. (1939) Het geloof der revolutie. [Journal article]

Wielink, H.J. (1939) In memoriam Augusta de Wit. [Journal article]

Vliegen, W.H. (1939) Industrialisatie. [Journal article]

Wiardi Beckman, H.B. (1939) Kabinet de Geer : keerpunt in Nederlands staatkundig leven. [Journal article]

Vos, H. de (1939) Karl Barth en de politiek. [Journal article]

Mullem, A.J. van (1939) Levend onderwijs in Nederland. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) Manoeuvre-oorlog. [Journal article]

Auping jr, W. (1939) Mendes da Costa op "De hoge Veluwe". [Journal article]

Brugmans, H. (1939) Nederlandse filmkunst. [Journal article]

Valkhoff, J. (1939) Nog eenmaal Tjechoslowakije : eenheidsstaat of bondsstaat. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) Onze neutraliteit. [Journal article]

PvdA (1939) Oorlog en pacifistische volksverdediging. [Journal article]

Lindt, H. (1939) Opera en massa. [Journal article]

Tijen, W. van (1939) Over de Amsterdamse Raadhuisprijsvraag. [Journal article]

Albarda, J.W. (1939) Pacifistische volksverdediging. [Journal article]

Gruyter, J. de (1939) Parijse schilders in het Stedelijk Museum. [Journal article]

Kuin, P. (1939) Planmatige loonpolitiek. [Journal article]

Kleerekoper, S. (1939) Planmatige loonpolitiek. [Journal article]

René (1939) Politiek en dogma rondom het Neo-Malthusianisme. [Journal article]

Valkhoff, J. (1939) Politieke wetenschap of wetenschappelijke politiek. [Journal article]

Sjollema, J.S. (1939) R.N. Roland Holst : kunstenaar der gemeenschap. [Journal article]

Auditor (1939) Radio als wapen in de wereldpolitiek. [Journal article]

Auditor (1939) Radio, muziek en radiomuziek. [Journal article]

Bonger, H. (1939) Robespierre en Danton. [Journal article]

Wolters, M. (1939) Sociale elementen in de Amerikaanse film. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) Socialistische neutraliteit. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1939) Sociografie als gids voor de praktijk. [Journal article]

Birsma, J. (1939) Staten verkiezing 1939 : de cijfers. [Journal article]

Verkade, W. (1939) Statenlozen : wereldburgers? [Journal article]

Binsma, J. (1939) Statenverkiezingen 1939 (slot). [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) Talleyrand. [Journal article]

Vrind, H.W.L. (1939) Ter voorkoming van oorlog. [Journal article]

Norder, J. (1939) Tunis als politieke en economische factor in de Middellandse Zee. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) Twee jaar oorlog in China. [Journal article]

IJzerman, A.W. (1939) Uit de Wilde's nalatenschap. [Journal article]

Cordan, W. (1939) Van modern toneel tot lekenspel. [Journal article]

Banning, W. (1939) Van vriend en vijande : 'de nieuwe vriendschap'. [Journal article]

Banning, W. (1939) Van vriend op vijand : geestelijke herbewapening. [Journal article]

Vliegen, W.H. (1939) W. Drop. [Journal article]

Drion, G.J.W. (1939) Wat ik er in mis! [Journal article]

PvdA (1939) ....."behandeling achterwege gelaten"... [Journal article]

1940

Valkhoff, J. (1940) Afbrokkelende drukpersvrijheid. [Journal article]

Roland Holst, H. (1940) Bloeitij in de Nederlandse letteren. [Journal article]

Boekman, E. (1940) De kwekeling met akte. [Journal article]

Banning, W. (1940) De strijd om de openbare school : een poging tot zuiverheid in de probleemstelling. [Journal article]

Roos, A. de (1940) Door ordening naar een nieuwe onderwijs-organisatie. [Journal article]

Carmiggelt, J.S. (1940) Economische problemen. [Journal article]

Sluis, J.P.W. van der (1940) Geen strijd om de openbare school. [Journal article]

Gelderen, J. van (1940) Het eerste oorlogsdoel. [Journal article]

Valkhoff, J. (1940) Het vraagstuk van het gezag in verband met het sociaal-democratisch beginselprogram. [Journal article]

Valkhoff, J. (1940) Het vraagstuk van het gezag in verband met het sociaal-democratisch beginselprogram. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1940) Honderd jaar optimisme. [Journal article]

Carmiggelt, J.S. (1940) Nederland in oorlogstijd. [Journal article]

Stokvis, J.E. (1940) Om ruimer bestek. [Journal article]

Gelderen, J. van (1940) Oorlogsproefbalans. [Journal article]

Roosenschoon, C.F. (1940) Over boeren en boerenvraagstukken. [Journal article]

Gelder, H.E. van (1940) Overheid en kunst in Nederland. [Journal article]

Drees, W. (1940) Problemen van oorlog en vrede. [Journal article]

René (1940) Storm over het katholicisme : een studie over het verval der roomse kerk in Duitsland (2 dl.). [Journal article]

Gelderen, J. van (1940) Tweeërlei socialisme. [Journal article]

B., W. (1940) Van vriend en vijand : de staatstheorie van het socialisme. [Journal article]

Auditor (1940) Van vriend en vijand : staatsomroep. [Journal article]

B., W. (1940) Van vriend en vijand : waakzaamheid en E. d. D. [Journal article]

1946

Leeuw, S. van der (1946) Actieve cultuurpolitiek. [Journal article]

Nieuwenhuis, R. (1946) Arthur van Schendel. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1946) Beckman's gave leven. [Journal article]

Thomassen, W. (1946) Binnenlandse notities. [Journal article]

Thomassen, W. (1946) Binnenlandse notities : "Er heerst een geestelijke en sociale crisis". [Journal article]

Thomassen, W. (1946) Binnenlandse notities : "Wij zijn bezig uit elkaar te werken". [Journal article]

Kranenburg, R. (1946) Boekbespreking. [Journal article]

Jongh, J.F. de (1946) De Bedrijfschappen, de planhuishouding en de verkiezingen. [Journal article]

Cohen Stuart, A.B. (1946) De Russische sfinx. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1946) De Tol-unie met België en Luxemburg. [Journal article]

Tinbergen, J. (1946) De derde weg. [Journal article]

Ruyter-de Zeeuw, Chr.A. de (1946) De idee van het socialisme en de machtsstrijd : enkele opmerkingen over de "proletarische ideologie". [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1946) De kabinetsvorming : partijbelang of landsbelang? [Journal article]

Ruygers, G. (1946) De katholieken en het socialisatievraagstuk. [Journal article]

Walsum, G.E. van (1946) De molen maalt weer. [Journal article]

Tinbergen, J. (1946) De noodzaak van internationale planning. [Journal article]

Fruin, Th.A. (1946) De ontwerp-overeenkomst van Linggadjati in het licht der voorafgegane onderhandelingen. [Journal article]

Opstellen, J. (1946) De partijprogramma's voor de verkiezingen. [Journal article]

Le Poole, J. (1946) De plaats der intellectuelen in ons volk. [Journal article]

Walsum, G. van (1946) De verkiezingsuitslag. [Journal article]

Stokvis, J.E. (1946) Een les? [Journal article]

Banning, W. (1946) Een nieuwe bladzijde. [Journal article]

Renier, G.J. (1946) Engeland en Nederland tussen Rusland en Amerika. [Journal article]

Banning, W. (1946) Enkele problemen der socialistische theorie. [Journal article]

Vliegen, W.H. (1946) Henri Polak. [Journal article]

Mok, S. (1946) Hervorming der sociale verzekering. [Journal article]

Verkade, W. (1946) Het 1 mei-feest. [Journal article]

Ruitenberg, L.H. (1946) Het Cultuurcongres van de Partij. [Journal article]

Duinkerken, Anton van (1946) Het Vlaanderen van Stijn Streuvels. [Journal article]

Valkhoff, J. (1946) Het beginselprogram van de Partij van de Arbeid en de organisatie van het bedrijfsleven. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1946) Het beroep op de kiezers. [Journal article]

Bergh, G. van den (1946) Het boek van Van der Goes. [Journal article]

Banning, W. (1946) Het ideologische probleem van het socialisme. [Journal article]

Banning, W. (1946) Het radiovraagstuk in Nederland. [Journal article]

Ruitenberg, L.H. (1946) Het spreken der kerk. [Journal article]

Tinbergen, J. (1946) In memoriam Jacob van der Wijk. [Journal article]

Ponsen, H. (1946) Kanttekeningen bij de staatsschuld, de herstelwetgeving en de financiering, in verband met het socialisatie-vraagstuk. [Journal article]

Buskes (Jr.), J.J. (1946) Kerk en klassenstrijd. [Journal article]

Drion, J. (1946) Legendevorming. [Journal article]

Haveman, B.W. (1946) Loonpolitiek in de huidige overgangsfase. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1946) Na-oorlogse belastingproblemen. [Journal article]

Stokvis, J.E. (1946) Naar de beslissing. [Journal article]

Daalder, D.L. (1946) Onderwijsschap en onderwijsraad. [Journal article]

Slotemaker de Bruine, G.H. (1946) Ordening van het Bedrijfsleven of Ordening der Volkshuishouding. [Journal article]

Jongh, J.F. de (1946) Over de noodzaak van een nieuw socialistisch maatschappijbeeld. [Journal article]

Sluyser, M. (1946) Palestina : het te veel beloofde land. [Journal article]

Stokvis, J.E. (1946) Prof. J. van Gelderen : ter nagedachtenis. [Journal article]

Stokvis, J.E. (1946) Rondom de Indonesische crisis. [Journal article]

Kadt, J. de (1946) Rondom een Partijprogram. [Journal article]

Winkler, J. (1946) S. R. de Miranda en E. Boekman. [Journal article]

Mensink, W. and Ponsen, H. (1946) Socialisatie en rechtsherstel. [Journal article]

Buskes, J.J. (1946) Te laat of te vroeg? : naar aanleiding van 'Wat bezielt ze?'. [Journal article]

IJzerman, A.W. (1946) Ter herdenking van prof. W.A. Bonger (1870-1940). [Journal article]

Slotemaker de Bruine, G.H. (1946) Theorie en praktijk en het geld. [Journal article]

Vermeer, E. (1946) Verleden en toekomst. [Journal article]

Sluyser, M. (1946) Vraagstukken van internationale samenwerking tusschen democratische socialisten. [Journal article]

1947

Thomassen, W. (1947) 9 februari 1946 : hier de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Poole, J. le (1947) Arnold Meyer exit. [Journal article]

Wirdum, P. van (1947) Arts en wetenschappelijk socialisme. [Journal article]

Varkevisser, J. (1947) Beloning van bijzondere prestaties. [Journal article]

Lier, Th.S.A.M. van (1947) Bijdrage tot de vorming van een Socialistisch Plan. [Journal article]

Thomassen, W. (1947) Binnenlandse notities. [Journal article]

Kadt, J. de (1947) Confrontatie met de werkelijkheid : het democratisch socialisme en de managers. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1947) De "noodzaak" van het militair gezag. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1947) De grond waarop wij staan. [Journal article]

Bouman, P.J. (1947) De maatschappelijke functie van den modernen ondernemer. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1947) De plaats van de inkomstenbelasting in ons belastingstelsel. [Journal article]

Meerloo, A.M. (1947) De psychologische achtergrond der democratie. [Journal article]

Barents, J. (1947) De vrijheid van de pers; en de toekomst van de pers. [Journal article]

Banning, W. (1947) Discussie rond het ontwerp-partijprogram. [Journal article]

Jong, M. Ch. de (1947) Echtscheidingswetgeving. [Journal article]

Woestijne, W.J. van de (1947) Een congres van visie en vaart. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1947) Geen nieuws onder de zon. [Journal article]

Joekes, A.M. (1947) Het Indonesische probleem in een nieuwe phase. [Journal article]

Nederhorst, G. (1947) Het draagkrachtbeginsel in de prijsvorming. [Journal article]

Kohnstamm, Ph. (1947) Het middel onderwijs in de nota-Bolkestein. [Journal article]

Belinfante, A.D. (1947) Het ontwerp van Wet op de Economische Delicten. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1947) In de pauze. [Journal article]

Noordhoff, F.S. (1947) Koning Petroleum regeert. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1947) Palestina : het einde van het begin. [Journal article]

Kadt, J. de (1947) "Rampspoed geboren" : rondom de 20-ste juli 1947. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1947) Rondom de vredesverdragen. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1947) Sociale problemen van de bijzondere rechtspleging. [Journal article]

Mok, S. (1947) Sociale verzekering en sociaal-democratisch beginsel. [Journal article]

Roemers, D. (1947) Socialisatie van het mijnwezen. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1947) Socialisme en socialisatie. [Journal article]

Sleen, H. van (1947) Uitbreiding van de leerverplichting naar boven en ... naar beneden. [Journal article]

Molendijk, P.J. (1947) Universiteit en socialisme : problemen rondom een socialistische studentenorganisatie. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1947) Van Monroe tot Truman. [Journal article]

Banning, W. (1947) Vernieuwing van het politieke denken. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1947) Vredeseconomie en nieuwe economische oorlog. [Journal article]

Barents, J. (1947) Wapenschouw van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1947) Wat doet het Kremlin? [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1947) Wat nu? [Journal article]

Noordhoff, F.S. (1947) Wereld-petroleum-overeenkomst. [Journal article]

Friedhoff, H. (1947) Wetenschap en politiek. [Journal article]

1948

Albarda, J.W. (1948) A. H. Gerhard. [Journal article]

Belinfante, A.D. (1948) Aansprakelijkheid van de overheid voor handelingen tijdens of ten gevolge van de bezetting verricht. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1948) Belastingheffing en industrialisatie. [Journal article]

Barents, J. (1948) Berlijn-Parijs. [Journal article]

Banning, W. (1948) Bij de troonswisseling. [Journal article]

Kadt, J. de (1948) Binnenlandse notities. [Journal article]

Kadt, J. de (1948) Binnenlandse notities. [Journal article]

Thomassen, W. (1948) Binnenlandse notities. [Journal article]

Thomassen, W. (1948) Binnenlandse notities. [Journal article]

Thomassen, W. (1948) Binnenlandse notities. [Journal article]

Banning, W. (1948) [Boekbespreking]. [Journal article]

Barents, J. (1948) Buitenlandse kroniek. [Journal article]

Barents, J. (1948) Buitenlandse kroniek : koude of warme oorlog? [Journal article]

Buskes, J.J. (1948) De AR Partij en het kapitalisme. [Journal article]

Cohen Stuart, A.B. (1948) De Nederlands-Indonesische kwestie en de Veiligheidsraad. [Journal article]

Mozer, A. (1948) De democratische staat en de niet-democratische partijen. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1948) De economische achtergrond van de Westeuropese samenwerking. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1948) De financiering van de oorlogsschadevergoeding. [Journal article]

Banning, W. (1948) De geestelijke achtergrond van het socialisme. [Journal article]

Hagen, C. ten (1948) De grondslag van de plicht tot vergoeding der oorlogsschade. [Journal article]

Belinfante, A.D. (1948) De hervorming van het gevangeniswezen in verband met de ontwikkeling van het strafrecht. [Journal article]

Barents, J. (1948) De intellectuelen en de politiek. [Journal article]

Kraemer, H. (1948) De kerken komen bijeen. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1948) De positie van de volksvertegenwoordiger. [Journal article]

Roos, A. de (1948) De sociale positie van de kunstenaar. [Journal article]

Banning, W. (1948) De vergadering van de wereldraad der kerken. [Journal article]

Barents, J. (1948) "Dikke" Unie of "dunne" Unie. [Journal article]

Banning, W. (1948) Dwangarbeid in Sowjet-Rusland. [Journal article]

Klompmaker, H. (1948) Een derde weg? [Journal article]

Ruygers, G. (1948) Engeland en de Europese eenheid : naar aanleiding van de Labour Party-brochure "Feet on the ground". [Journal article]

Jongh, J.F. de (1948) Enkele opmerkingen naar aanleiding van de strijd om de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1948) Enkele problemen van een West-Europese Unie. [Journal article]

Cohen Stuart, A.B. (1948) Europa en Azië. [Journal article]

Barents, J. (1948) Federalisme : leus en werkelijkheid. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1948) Handelspolitiek verschiet. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1948) Het Nederlands-Indonesisch conflict. [Journal article]

Verkade, W. (1948) Het Pact van Brussel. [Journal article]

Banning, W. (1948) Het communistisch manifest honderd jaar. [Journal article]

Kranenburg, R. (1948) Het eeuwfeest van de grondwet van 1848. [Journal article]

Roemers, D. (1948) Het nieuwe wetsontwerp op de bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Lührs, A. (1948) Het ontbrekend gedeelte. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1948) Het socialisme en de toekomst. [Journal article]

Herzberg, A. (1948) Het zionisme en zijn geestelijke aspecten. [Journal article]

Peski, A.M. van (1948) In gesprek over "Marxisme". [Journal article]

Kadt, J. de (1948) Indonesië in de literatuur. [Journal article]

Waard, J. de (1948) Indonesië in de literatuur. [Journal article]

Ponsen, H. (1948) Indrukken van de Benelux-studieconferentie der vakbeweging. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1948) Mene Tekel. [Journal article]

Ruyter-de Zeeuw, Chr. A. de (1948) Naar sociale zekerheid. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1948) Notitie op een notitie. [Journal article]

Mok, S. (1948) Ondernemingsraden. [Journal article]

Groot, J.H. de (1948) Overpeinzingen bij Neerlands eerste kunstenaarscongres. [Journal article]

Schaper, B.W. (1948) Palestina, brandpunt in het Midden-Oosten. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1948) Planbureau en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Barents, J. (1948) Praeludium. [Journal article]

Praag, J.P. van (1948) Problemen rondom de doorbraak. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1948) Productie en grondstoffenbeheersing. [Journal article]

Jongh, J.F. de (1948) Prof. dr. J. A. Vervaart: Beginselen der publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1948) "Reconnaissance in force". [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1948) Rekenschap. [Journal article]

Tinbergen, J. (1948) S. de Wolff als econoom. [Journal article]

Waslander, H. (1948) Sociale kroniek. [Journal article]

Belinfante, A.D. (1948) Socialisme en rechtswetenschap. [Journal article]

Banning, W. (1948) Socialistische wetenschappelijke werkers aan de arbeid. [Journal article]

Deering, J.C. (1948) Thorbecke en het particulier onderwijs van heden. [Journal article]

Varkevisser, J. (1948) Verlenging van de arbeidsdag. [Journal article]

Treuhaft, G. (1948) Verliezen wij onze politieke en economische onafhankelijkheid? [Journal article]

Banning, W. (1948) Waar staan wij? [Journal article]

Barents, J. (1948) Wetenschappelijke notities. [Journal article]

1949

Kadt, J. de (1949) Antwoord aan Mr. M. van der Goes van Naters. [Journal article]

Hidding, K.A.H. (1949) Azië en het socialisme. [Journal article]

Valkhoff, J. (1949) Bedrijfsorganisatie en het beginsel van de functionele decentralisatie. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Begin van een nieuw tijdperk? [Journal article]

Banning, W. (1949) Bij de opvoering van Thomas More. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Binnenlandse notities. [Journal article]

Middendorp, W. (1949) Boekbespreking. [Journal article]

Barents, J. (1949) [Boekbespreking]. [Journal article]

Barents, J. (1949) [Boekbespreking]. [Journal article]

Sanders, P. (1949) Boven-nationale besluitvorming en internationale controle. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1949) Boven-nationale besluitvorming en nationale parlementen. [Journal article]

Kohnstamm, M. (1949) Burger, volksvertegenwoordiging en ambtenaar. [Journal article]

Barents, J. (1949) China. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1949) Christen en democraat. [Journal article]

Ruygers, G. (1949) Comisco en Verenigd Europa. [Journal article]

Ruygers, G. (1949) De Katholieken en de doorbraak. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) De R.T.C.-afsluiting : mogelijkheden en vraagtekens. [Journal article]

Kaan, A. (1949) De afkeer van de D.U.W. [Journal article]

Hagen, C.J.A.M. ten (1949) De beginselen van subsidiariteit en functionele decentralisatie in de P.B.O. [Journal article]

Barents, J. (1949) De grenzen van West-Europa : buitenlandse kroniek. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) De halve waarheid. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1949) De kans van het Atlantisch Pact. [Journal article]

Barents, J. (1949) De prioriteiten in de buitenlandse politiek. [Journal article]

Thomassen, W. (1949) De reactie der openbare mening : "We zien deze partij als een zeer gevaarlijke voor ons volk". [Journal article]

Dubbink, C.W. (1949) De status van West-Europeaan. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1949) De toekomst van het socialisme. [Journal article]

Banning, W. (1949) De visie der 'doorbrekers'. [Journal article]

Samkalden, I. (1949) Democratie en bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Vos, H. (1949) Democratie in discussie. [Journal article]

PvdA (1949) Democratie in grote organisaties, in het bijzonder in de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Schaper, B.W. (1949) Democratisering van het Hoger Onderwijs. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Door het oog van de naald : de Indonesische crisis. [Journal article]

Harmsen, J. (1949) Doorbraak in het maatschappelijke vlak. [Journal article]

Dippel, C.J. (1949) Doorbraak naar de protestantse zijde. [Journal article]

Dubbink, C. (1949) Echtscheiding : een andere visie. [Journal article]

Vos, H. (1949) Economische beschouwingen. [Journal article]

Routinicus (1949) Economische vooruitzichten van Nederland in Indonesië. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1949) Een Europees perspectief. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Een groot moment? [Journal article]

Vries-Bruins, A.E.J. de (1949) Enkele aspecten van de positie van de vrouw in Nederland. [Journal article]

Groenman, Sj. (1949) Enkele aspecten van het zogenaamde "bevolkingsvraagstuk". [Journal article]

Barents, J. (1949) Europa's moeilijkheden. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Geen tweemaal aan dezelfde steen? : Suriname en de Ronde-Tafel conferentie. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Gemeenteraadsverkiezingen. [Journal article]

Tendeloo, N.S.C. (1949) Generale preventie. [Journal article]

Vos, H. (1949) Geschil om Indonesië. [Journal article]

Barents, J. (1949) Gesocialiseerde bioscopen. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Grenscorrecties. [Journal article]

Ruygers, G. (1949) Halt voor de grens? [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Het "Communistisch Manifest" en het socialisme. [Journal article]

Mozer, A. (1949) Het congres te Wroclaw. [Journal article]

Ruyter-de Zeeuw, Chr.A. de (1949) Het echtscheidingsvraagstuk. [Journal article]

Banning, W. (1949) Het halve eeuw-feest van de Amsterdamse School voor Maatschappelijk werk. [Journal article]

Brugmans, H. (1949) Het maatschappij-beeld van Proudhon. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Het positieve in de democratie. [Journal article]

Westra, H. (1949) Het socialisme geen levensbeschouwing. [Journal article]

Banning, W. (1949) Het tweede partijcongres. [Journal article]

Banning, W. (1949) Het vraagstuk der winkelbibliotheken. [Journal article]

Logeman, J.H.A. (1949) Indonesië. [Journal article]

Mozer, A. (1949) Niemandsland 1949 ; Politiek in Duitsland ; Duitse politiek. [Journal article]

Banning, W. (1949) Nog eens : het toekomstig radiobestel. [Journal article]

Barents, J. (1949) Ondoordacht : buitenlandse kroniek. [Journal article]

Ponsen, H. (1949) Onze economische politiek op de tweesprong. [Journal article]

Barents, J. (1949) Oost en West van het Kremlin. [Journal article]

Daalder, D.L. (1949) Opvoeding tot democratie. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1949) Over principiële belastingpolitiek. [Journal article]

Vries, E. de (1949) Plannen voor technische hulp aan weinig ontwikkelde landen. [Journal article]

Hartog, F. (1949) Planning in het buitenland. [Journal article]

Wever, J.H. de (1949) Prestatie en productie in de kolenmijnbouw. [Journal article]

Waslander, H.B.J. (1949) Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en sociale verzekering. [Journal article]

Barents, J. (1949) Rectificatie. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1949) Reorganisatie van het parlement. [Journal article]

Barents, J. (1949) Rusland in Oost-Europa. [Journal article]

Hagen, C. ten (1949) Schuld als factor bij de echtscheiding. [Journal article]

Waslander, H.B.J. (1949) Sociale kroniek. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1949) Souvereiniteit in eigen kring en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Ruygers, G. (1949) Straatsburg. [Journal article]

Barends, J. (1949) T. S. Eliot en zijn begrip van de cultuur. [Journal article]

Last, J. (1949) "Tante Jet", de socialiste. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1949) Tussen einde en begin. [Journal article]

Barents, J. (1949) Tweezijdig preludium. [Journal article]

Kohnstamm, Ph. (1949) Universiteit en socialisme. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1949) Verklaring. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Voldongen feit en democratie. [Journal article]

Cohen Stuart, A.B. (1949) Welvaartszorg in Indonesië. [Journal article]

Kranenburg, R. (1949) Werk en leven van Leo Polak. [Journal article]

Cohen Stuart, A.B. (1949) West-Europa, Zuidoost-Azië, Amerika. [Journal article]

Mozer, A. (1949) Wroclaw en de rest. [Journal article]

Jongh, J.F. de (1949) Zijn wij een democratie? : oftewel: onplezierige beschouwingen. [Journal article]

1950

Barents, J. (1950) Academische curiosa. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1950) Afschaffing van de ondernemingsbelasting? [Journal article]

Ponsen, H. (1950) Arbeidverhoudingen in Amerika. [Journal article]

Koning, J. (1950) Aspecten van onderwijsvernieuwing in Amerika. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1950) Asylverlening en asylrecht. [Journal article]

Buskes, J.J. (1950) Bezwaren tegen het beleid van de PvdA. [Journal article]

Kaan, A. (1950) De "maatschappelijk ongrijpbaren" in de grote stad. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1950) De Ka(d)t met de bel. [Journal article]

Barents, J. (1950) De aspecten van de strijd tegen het communisme. [Journal article]

Barents, J. (1950) De illusie van de veiligheid. [Journal article]

Barents, J. (1950) De korte en de lange termijn. [Journal article]

Waardenburg, P.J. (1950) De kwalitatieve aspecten van het bevolkingsvraagstuk. [Journal article]

Umrath, H. (1950) De nieuwe industriële revolutie en de maatschappij van morgen. [Journal article]

Kadt, J. de (1950) De nieuwe situatie : Indonesië, Zuidoost-Azië en Nederland. [Journal article]

Brink, A. (1950) De opleiding van de leraren. [Journal article]

Kleywegt, C. (1950) De opleiding van de onderwijzers bij het L.O. [Journal article]

Mozer, A. (1950) De pen op papier : het Europese socialisme? [Journal article]

Gorter, C.J. (1950) De positie der natuurwetenschappelijke onderzoekers in de U.S.A. [Journal article]

Barents, J. (1950) De positie van West-Duitsland. [Journal article]

Belinfante, A.D. (1950) De positie van de rechterlijke macht in het staatsbestel. [Journal article]

Roos, A. de (1950) De recrutering van het intellect. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1950) De sociale wortels van het socialisme in Nederland. [Journal article]

Minnaert, M. (1950) De toegang tot de universiteit. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1950) Democratie en verkiezingssysteem. [Journal article]

Drion, H. (1950) Een kritiek op de zuivere rede : bij het voorontwerp Kieswet van het Centraal Stembureau. [Journal article]

Tex, J. den (1950) Een nieuwe rol voor de Eerste Kamer? [Journal article]

PvdA (1950) Een statuut voor politieke partijen. [Journal article]

Hoekstra, A. (1950) Enige sociale aspecten van het vraagstuk van de "maatschappelijk ongrijpbaren". [Journal article]

Tas, S. (1950) Frankrijk, de oorlog en Amerika. [Journal article]

Drees, W. (1950) Gedachten tijdens de bezetting. [Journal article]

Mozer, A. (1950) Het Plan Schuman. [Journal article]

Barents, J. (1950) Het einde van het lied. [Journal article]

Ruygers, Geert (1950) Het federalisme in de branding. [Journal article]

Gelder, L. van (1950) Het onderwijscongres 1950. [Journal article]

Mullem, P.J. van (1950) Het ontwerp film- en bioscoopwet : een onaanvaardbaar wetsontwerp. [Journal article]

Schaper, B.W. (1950) Het probleem der mensenrechten. [Journal article]

Hartog, F. (1950) Het scheppen van meer gelijke kansen. [Journal article]

Waal, E.H. de (1950) Het vraagstuk der winkelbibliotheken. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1950) In de spiegel van Labour's teruggang. [Journal article]

Versloot, H. (1950) Indonesië en het buitenland. [Journal article]

Versloot, H. (1950) Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1950) KVP en de sociale rechtvaardigheid. [Journal article]

Toma, V. (1950) Literatuur in uniform. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1950) Macht en vrijheid in het economisch leven. [Journal article]

Enthoven, K.L.J. (1950) Om de toekomst van Nieuw-Guinea. [Journal article]

Tinbergen, J. (1950) Optimisme en pessimisme ten aanzien van de betalingsbalans. [Journal article]

Tas, S. (1950) Politiek overzicht van Frankrijk. [Journal article]

PvdA (1950) Rapport inzake de organisatie van de sociale verzekering. [Journal article]

Kruyt, H.R. (1950) Reorganisatie van het hoger onderwijs. [Journal article]

Smit, J. (1950) Socialistische mogelijkheden in Friesland. [Journal article]

Ruygers, G. (1950) Straatsburg 1950. [Journal article]

Hes, J.A. (1950) Troelstra en de jongeren van nu. [Journal article]

Langeveld, M.J. (1950) V.H.M.O., Algemeen Middelbaar Onderwijs en de opleiding der leerkrachten. [Journal article]

Kadt, J. de (1950) Van weifeling tot weerstand : kanttekeningen bij de internationale situatie. [Journal article]

Bergh, G. van den (1950) Zuivere rede en haar wenselijkheid : naar aanleiding van het voor-ontwerp Kieswet en de beschouwing van de heer Drion: "Een kritiek op de Zuivere Rede". [Journal article]

1951

Scheps, J.H. (1951) "Bezwaren tegen het beleid van de Partij van de Arbeid" nader beschouwd. [Journal article]

Sluyser, M. (1951) Bij Ernest Bevin's heengaan. [Journal article]

Vos, H. (1951) Congresrede. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1951) De Sociaal-Economische Raad en de loon- en prijspolitiek. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1951) De betekenis van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. [Journal article]

Umrath, H. (1951) De crisis in de volkswoningbouw. [Journal article]

Dam, B. van (1951) De integratie van de Europese landbouw. [Journal article]

Barents, J. (1951) De internationale situatie en de Nederlandse landsverdediging. [Journal article]

Tempel, B. van den (1951) De kapitaalschaarste. [Journal article]

Fahrenfort, J.J. (1951) De nood de onontwikkelde gebieden. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1951) De politieke keuze van Rooms-Katholieken in Nederland. [Journal article]

Dierendonck, J.E. van (1951) De progressie in de kinderbijslag. [Journal article]

Kadt, J. de (1951) De regeringscrisis en de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Tijen, W. van (1951) De situatie van de Nederlandse architectuur en het Nederlandse socialisme. [Journal article]

Banning, W. (1951) De toekomst van het calvinisme. [Journal article]

Barents, J. (1951) De voorzichtige en de onvoorzichtige richting in de Amerikaanse buitenlandse politiek. [Journal article]

Kadt, J. de (1951) De weg naar de vrede : het voorbeeld van San Francisco. [Journal article]

Praag, M.M. van (1951) Decentralisatie en democratie. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1951) Economische mededinging. [Journal article]

Hornstra, R. (1951) Een en ander over gezondheidsorganisatie. [Journal article]

Barents, J. (1951) Een kernprogram. [Journal article]

Sluyser, M. (1951) Een profeet in 1919. [Journal article]

Umrath, H. (1951) Een programma voor volledige werkgelegenheid. [Journal article]

Sluyser, M. (1951) Engeland, het politieke zwaartepunt in West-Europa. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1951) Functionele decentralisatie ook in de volksvertegenwoordiging? [Journal article]

Boef, L. den and Jong, F. de (1951) Gereglementeerd genie? : de partijen in het democratisch staatsbestel. [Journal article]

Kadt, J. de (1951) Gevaar in Iran? : olie, roof en socialisme. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1951) Grondslagen der actieve cultuurpolitiek. [Journal article]

Banning, W. (1951) Hervorming van het Hoger Onderwijs. [Journal article]

Vooys, L. (1951) Het Mijnstatuut. [Journal article]

Mozer, A. (1951) Het congres van Frankfort. [Journal article]

Walsum, G.E. (1951) Het processieverbod. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1951) Het socialisme en de Europese eenheid. [Journal article]

Umrath, H. (1951) Het vraagstuk van de huren (I). [Journal article]

Observer (1951) Hulpverlening aan achterlijke gebieden. [Journal article]

Niet Gz, M. de (1951) Intercontinentale klassenstrijd en solidariteit : is J. de Kadt's "Pleidooi voor vrede door kracht" voor ons aanvaardbaar? [Journal article]

Schermerhorn, W. (1951) Internationale technische hulp. [Journal article]

Paulides, H. (1951) Maatschappij en kunst. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1951) Na vijf jaren Partij van de Arbeid. [Journal article]

Horringa, D. (1951) Ondernemingsraden in Zweden. [Journal article]

Kadt, J. de (1951) Opgeloste regeringscrisis en blijvende misere. [Journal article]

Noordhoff, F.S. (1951) Petroleum-perspectieven. [Journal article]

Tobi, E.J. (1951) Prijsafspraken in de detailhandel. [Journal article]

Ruygers, G. (1951) Processie-vrijheid. [Journal article]

Pels, P.S. (1951) Productiviteitsproblemen. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1951) Reveil van de behoudzucht. [Journal article]

Toma, V. (1951) Rusland exploiteert zijn satellieten : de Russische greep op de Roemeense economie. [Journal article]

Roemers, D. (1951) Schoot de Sociaal-Economische Raad te kort? [Journal article]

Bruijn, J. de (1951) Socialisme en maatschappelijk werk. [Journal article]

Ruyter-de Zeeuw, Chr.A. de (1951) Socialisme en maatschappelijk werk. [Journal article]

Ruygers, G. (1951) Socialistisch buitenlands beleid. [Journal article]

Scheps, J.H. (1951) Socialistische ministers in een niet-socialistisch kabinet? [Journal article]

Cleeff, E. van (1951) Socialistische rentepolitiek. [Journal article]

Jalink, W.P. (1951) Uren met 'De Linie'. [Journal article]

Valkhoff, J. (1951) Van autonoom tot heteronoom contract. [Journal article]

Umrath, H. (1951) Werkclassificatie. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1951) Zestig jaar Sociale Encyclieken : Rerum Novarum, 1891 - Quadragesimo Anno 1931. [Journal article]

1952

Jong, Fr. de (1952) Aanvaardbare vernieuwing? : het hedendaags democratisch socialisme en de gedachtenwereld van Hendrik de Man. [Journal article]

Barents, J. (1952) Amerika en Spanje : een les in wanordelijke diplomatie. [Journal article]

Cohen Stuart, A.B. (1952) Amerikaans-Europees beraad te Straatsburg. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1952) Bevan en het Bevanisme. [Journal article]

Middendorp, W. (1952) Bij J.E. Stokvis' verscheiden. [Journal article]

Banning, W. (1952) Congresindrukken. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1952) Cultuur en gemeenschap. [Journal article]

Buskes, J.J. (1952) De Christelijke Sociale Conferentie van 1952. [Journal article]

Loor, D. de (1952) De Hervormde kerk en de school. [Journal article]

Vos, A.J.A. (1952) De arbeider als aandeelhouder : een socialistisch perspectief? [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1952) De consequenties van de verkiezingsuitslag voor de Katholieke Werkgemeenschap. [Journal article]

Nagel, W.H. (1952) De derde weg : opheffing van een dodelijk alternatief. [Journal article]

Walsum, G.E. van (1952) De doorbraakwinst en de Protestants Christelijke Werkgemeenschap. [Journal article]

Boasson, J.J. (1952) De dynamiek der U.S.S.R. [Journal article]

Banning, W. (1952) De geestelijke situatie van het socialisme. [Journal article]

Roorda, J. (1952) De gemeente-classificatie. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1952) De gemeente-classificatie. [Journal article]

Vorrink, K. (1952) De kabinetsformatie. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1952) De maatschappelijke orde in socialistisch perspectief. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1952) De relatieve betekenis van het democratisch socialisme. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1952) De relatieve betekenis van het democratisch socialisme. [Journal article]

Barents, J. (1952) De verdedigbaarheid van Nederland. [Journal article]

Barents, J. (1952) De verdedigbaarheid van West-Europa. [Journal article]

Donker, L.A. (1952) De verkiezingsuitslag. [Journal article]

Vos, H. (1952) De weg naar vrijheid. [Journal article]

Vleer, A.J. (1952) De werkwijze van de volksvertegenwoordiging. [Journal article]

Berger, J.J.A. (1952) Een definitieve ouderdomsvoorziening. [Journal article]

Vos, H. (1952) Een positieve weg. [Journal article]

Barents, J. (1952) Eisenhower als president. [Journal article]

Balkenstein, G.J. (1952) Enkele aspecten van de ontwikkeling der Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1952) Enkele stellingen over de verkiezingsuitslag. [Journal article]

Meer, F.H. van (1952) Europees perspectief. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1952) Europese overheidsfinanciën. [Journal article]

Polak, F.L. (1952) Gedachten over de toekomst van het socialisme en gedachten van het socialisme over de toekomst. [Journal article]

Buskes, J.J. (1952) Genade als agressie. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1952) Heroriëntering van het socialisme. [Journal article]

Polak, W. (1952) Het "Plan" een plan? [Journal article]

Meer, S.W. van der (1952) Het Koninkrijk der Nederlanden : nieuwbouw, reparatie of herbouw. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1952) Het N.V.V.-welvaartsplan. [Journal article]

Kadt, J. de (1952) Het groene hout : Amerika op zoek naar een buitenlandse politiek. [Journal article]

Janssen Perio, E. (1952) Het groene van De Groene. [Journal article]

Outsider", " (1952) Het nieuwe ideaal-beeld van de minister in onze tijd. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1952) Het paleis en de blokken. [Journal article]

Stuiveling, G. (1952) In memoriam Henriëtte Roland Holst-Van der Schaik. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1952) Internationaal socialisme : remmingen en mogelijkheden. [Journal article]

Ruygers, G. (1952) Internationale gemeenschap. [Journal article]

Vos, H. (1952) Internationale socialistische politiek. [Journal article]

Hartog, F. (1952) Is er een andere Rusland-politiek mogelijk? [Journal article]

Kool, F. (1952) Joegoslavië. [Journal article]

Roemers, D. (1952) Kanttekeningen. [Journal article]

Tinbergen, J. (1952) Kanttekeningen. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1952) Lichtvaardige ingreep. [Journal article]

Polak, F.L. (1952) Mens en cultuur. [Journal article]

Kadt, J. de (1952) Moeilijke formatie : vaststelling der verantwoordelijkheden. [Journal article]

Ruygers, G. (1952) Na de 25e juni. [Journal article]

Banning, W. (1952) Na vijftig jaar strijden en getuigen : 31 october 1902 verscheen het eerste nummer van "de Blijde Wereld", "uitgegeven door enige predikanten", "Christen-socialistisch Weekblad". [Journal article]

Hoeven, J. van der (1952) Neutralisme en dépit. [Journal article]

Vermeer, A.R. (1952) Onderwijscongres. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1952) Ongeldige stembiljetten. [Journal article]

Suurhoff, J.G. (1952) Op weg naar bestaanszekerheid. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1952) Over de verhouding van utopie, socialistisch ideaal en compromis. [Journal article]

Grijshout, B. (1952) Politiek in een gecompliceerd werelddeel. [Journal article]

Kadt, J. de (1952) Politieke parade in Moskou. [Journal article]

Kadt, J. de (1952) Progressieve overwinning. [Journal article]

Bergh, G. van den (1952) Referendum en volksinitiatief. [Journal article]

Patijn, C.L. (1952) Remmingen en mogelijkheden van het socialisme, internationaal. [Journal article]

Veer, P. van 't (1952) Socialisme in Zuidoost-Azië. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1952) Socialistisch isolement is Europees isolement. [Journal article]

Kadt, J. de (1952) Socialistisch isolement of sociale werelddemocratie (I). [Journal article]

Barents, J. (1952) Suez, het Midden-Oosten en het Pentagon. [Journal article]

Oosterhuis, H. (1952) Waarom zouden wij twijfelen? [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1952) Wetenschappelijk of ethisch socialisme? [Journal article]

Ruygers, G. (1952) Zesde Algemene Vergadering der Verenigde Naties. [Journal article]

1953

Barents, J. (1953) 5 maart en 17 juni. [Journal article]

Schaper, B.W. (1953) Afscheid van Moskou? [Journal article]

Umrath, H. (1953) Aspecten van het Amerikaanse communisme. [Journal article]

Banning, W. (1953) Balans van een discussie. [Journal article]

Thomas, Norman (1953) Bevrijding - doch hoe? [Journal article]

Duinkerken, A. van (1953) Bij de honderdjarige Kromstaf. [Journal article]

Vos, H. (1953) Bij het Troelstra-monument. [Journal article]

Bondy, F. (1953) Birma: een Aziatisch Joegoslavië. [Journal article]

Veer, P. van 't (1953) China en de barbaren. [Journal article]

Voogd, J.J. (1953) Cultuurpolitiek naar eigen aard. [Journal article]

Verkade, W. (1953) De "Sozialdemokratische Partei Deutschlands". [Journal article]

Jonkers, A. (1953) De Brits-Caraïbische-Federatie in wording. [Journal article]

Mercator (1953) De Indonesische economie sinds de souvereiniteitsoverdracht. [Journal article]

Tijen, W. van (1953) De architectuur van de na-oorlogse volkswoning. [Journal article]

Idenburg, Ph.I. (1953) De betrouwbaarheid van het opinieonderzoek. [Journal article]

Stoel, Max van der (1953) De conferentie van Rangoon. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1953) De crisis van de Unesco. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1953) De doorbraak behouden. [Journal article]

Barents, J. (1953) De drie oorlogen. [Journal article]

Waard, J. de (1953) De economische integratie van Europa. [Journal article]

Meijer, J.A.J. (1953) De huisvesting van bejaarden. [Journal article]

Jongh, J.F. de (1953) De medicus in de stroom der wetenschappelijke ontwikkeling : een enkele opmerking n.a.v.: Dr. J.T. Buma: Sociaal-medische perspectieven. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1953) De sociaal-ethische zijde der bezitsvorming. [Journal article]

Vos, H. (1953) De socialisatie op de agenda. [Journal article]

Hagen, C. ten (1953) De vergoeding der rampschade. [Journal article]

Vos, H. (1953) Economische Beschouwingen. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1953) Een constitutie voor Europa? [Journal article]

Geyl, P. (1953) Een historicus tegenover de wereld van nu : de Europese federatie. [Journal article]

Samkalden, I. (1953) Een omstreden boek. [Journal article]

Tempel, B. van den (1953) Engelands strijd om welvaart. [Journal article]

Goede, A. de (1953) Enkele aspecten van cultuur in Indonesië. [Journal article]

Polak, Fred (1953) Enkele problemen van de welvaartsstaat : [verslag van een gesprek]. [Journal article]

Tas, S. (1953) Frankrijk voor de keuze. [Journal article]

Steigenga, W. and Steigenga-Kouwe, S.E. (1953) Het intellectueel potentieel en de intellectuele positie van de middengroepen. [Journal article]

PvdA (1953) Het karakter van het huidige socialisme. [Journal article]

Banning, W. (1953) Het probleem Christendom-Socialisme in Europa na de Tweede Wereldoorlog. [Journal article]

Versloot, H. (1953) Het socialistisch maatschappijbeeld. [Journal article]

Versloot, H. (1953) Het vierde Algemene Congres. [Journal article]

Borkenau, F. (1953) Het voorspel van Stalins dood. [Journal article]

Idenburg, P.J.A. (1953) Indonesië : enkele politieke aspecten. [Journal article]

Biemen, A. van (1953) Internationaal beraad over socialisme en religie. [Journal article]

Bolle, M.C. (1953) Internationale socialistische politiek? [Journal article]

Jonge, W.A.H. de and Barents, J. (1953) Internationale socialistische politiek? [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1953) Katholieke critiek op "De Weg naar Vrijheid". [Journal article]

Borkenau, F. (1953) Malenkows op- en neergang. [Journal article]

Kadt, J. de (1953) Na Stalins dood : vrede of manoeuvre? [Journal article]

Tinbergen, J. (1953) Naar een rechtvaardiger inkomensverdeling. [Journal article]

Ruygers, G. (1953) Nederland en de Verenigde Naties. [Journal article]

Ploeg-Ploeg, A.C. (1953) Niet zo lichtvaardig als het lijkt. [Journal article]

Donkersloot, N.A. (1953) Over cultuur en "culturele defensie". [Journal article]

Walsum, G.E. van (1953) Overheid en humanisme. [Journal article]

Brongersma, E. (1953) Overheid en humanisme. [Journal article]

Banning, W. (1953) Perspolemiek over een discussie. [Journal article]

Bijlstra, R. (1953) Plaats en taak van de pers. [Journal article]

Veld, J. in 't (1953) Planning for freedom. [Journal article]

Versloot, H. (1953) Rechtvaardig inkomen. [Journal article]

Vermooten, W.H. (1953) Sociale aspecten van het volkstuinwezen. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1953) Socialisme en bedrijfsleven. [Journal article]

PvdA (1953) Socialisme en utopie. [Journal article]

PvdA (1953) Socialistische cultuurpolitiek. [Journal article]

Vos, H. (1953) Troonrede en millioenennota. [Journal article]

Barents, J. (1953) Vrede of oorlog. [Journal article]

Daalder, H. (1953) Zelfbeschikkingsrecht en nationaliteiten-principe. [Journal article]

Tas, S. (1953) Zuid-Afrika isoleert zichzelf. [Journal article]

Kleerekoper, S. (1953) 'k hou van belasting ook als zij hoog is. [Journal article]

1954

Verburg, M.C. (1954) Afsluiting der zeegaten : overzicht van de consequenties. [Journal article]

Kadt, J. de (1954) Balans van Berlijn : vrede met ere? [Journal article]

Verkade, W. (1954) Bevrijdingsoorlog of bevrijdingspolitiek : antwoord aan J.G.Bomhof. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1954) Bezwaren tegen het ontworpen radiobestel. [Journal article]

Toma, Valentin (1954) Boeren en kolchosen in Oost-Europa. [Journal article]

Observer (1954) Centraal- en Oost-Europa en het streven naar eenwording van Europa. [Journal article]

Rozemond, S. (1954) Christelijk Sociale Conferentie 1952. [Journal article]

Haveman, R.P. (1954) De Koude oorlog en de geestelijke vrijheid. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1954) De bovennationale gemeenschap. [Journal article]

Buskes, J.J. (1954) De crisis der democratie. [Journal article]

Samkalden, I. (1954) De democratische contrôle op de supra-nationale organen. [Journal article]

Banning, W. (1954) De discussie Katholicisme-socialisme. [Journal article]

Kadt, J. de (1954) De donkere kant van de UNO : opmerkingen over de Achtste Algemene Vergadering. [Journal article]

Broekhuizen, J.C. van (1954) De integratie van Duitsland in Europa. [Journal article]

Roemers, D. (1954) De loonpolitiek. [Journal article]

Wansink, D.J. (1954) De ontwikkeling van de mannelijke fabrieksjeugd. [Journal article]

Berger, J.J.A. (1954) De ouderdomsverzekering in Nederland. [Journal article]

Lichtenveldt, J.H. (1954) De premie voor de wachtgeld en werkloosheidsverzekering. [Journal article]

Lichtenveldt, J.H. (1954) De premie voor de wachtgeld- en werkloosheidverzekering. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1954) De schoolstrijd in Engeland. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1954) De schoolstrijd in Frankrijk. [Journal article]

Banning, W. (1954) De stichting van de PvdA : waarom het ging. [Journal article]

Topalovich, Z. (1954) De val van Milovan Djilas : is Zuidslavië op weg naar de democratie? [Journal article]

Vos, H. (1954) De verkiezingsuitslag. [Journal article]

Tinbergen, J. (1954) De voorspelling en de beïnvloeding van de conjunctuur. [Journal article]

Kaan, A. (1954) Diaconale en overheidszorg. [Journal article]

Kohnstamm, M. (1954) Droom en werkelijkheid. [Journal article]

PvdA (1954) Economische integratie. [Journal article]

Kupers, E. (1954) Een pionier ging heen : bij de dood van Kees Woudenberg. [Journal article]

Kuin, P. (1954) Engeland en Europa. [Journal article]

Ruygers, G. (1954) Europese integratie. [Journal article]

Sanders, P. (1954) Functionele taakverdeling : de verhouding van partij-organen en Kamerfracties, zowel onderling als tegenover de ministers-partijgenoten. [Journal article]

Kadt, J. de (1954) Geen München, maar... : het accoord van Genève. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1954) Grenzen der verdraagzaamheid. [Journal article]

Sluyser, M. (1954) Het "inleidend" artikel : een bijdrage tot de discussie omtrent de hangende wijziging van de Grondwet. [Journal article]

Brongersma, E. (1954) Het Nederlandse socialisme : dient de Katholiek het principieel te verwerpen? [Journal article]

Waslander, H.B.J. (1954) Het SER-rapport critisch bezien. [Journal article]

Drees, W. (1954) Het bijgeloof van de kabinetscrisis. [Journal article]

Barents, J. (1954) Het bijgeloof van de kabinetscrisis. [Journal article]

Bommer, J. (1954) Het interieur van de volkswoning. [Journal article]

Vos, H. and Banning, W. and Ruygers, G. and Stufkens, N. and Schermerhorn, W. and Burger, J.A.W. and Drees, W. (1954) Het mandement. [Journal article]

Banning, W. (1954) Het mandement der bisschoppen. [Journal article]

Rengelink, J.W. (1954) Het omroepbestel : autocratische of democratische cultuurvorming? [Journal article]

Hornstra, R. (1954) Het vrije beroep van de arts. [Journal article]

Steigenga, W. (1954) Het wereldbevolkingscongres te Rome. [Journal article]

Banning, W. (1954) Kanttekeningen bij de Algemene Beschouwingen en de brochure-Schippers. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1954) Kerk en maatschappelijk denken. [Journal article]

Buskes, J.J. (1954) Leger en school. [Journal article]

Ruygers, G. (1954) Licht en donker over de Verenigde Naties : de achtste Algemene Vergadering. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1954) Liefdeloos en waardeloos. [Journal article]

Ferro, H. (1954) Marktonderzoek en socialisme. [Journal article]

Jong (Edz.), Fr. de (1954) Marxistisch socialisme? [Journal article]

Mozer, A. (1954) Nationaal of internationaal socialisme? [Journal article]

Sluyser, M. (1954) Nehemia de Lieme. [Journal article]

Ruygers, G. (1954) Omtrekken Europese partijvorming. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1954) Ontoereikendheid van socialistische doelstellingen? [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1954) Op het grensgebied van economie en religie. [Journal article]

Banning, W. (1954) Opnieuw het humanisme in de politiek. [Journal article]

Bomhoff, J.G. (1954) Over de E.D.G. : een tegenstem. [Journal article]

Vos, H. (1954) Over de ouderdomsvoorziening. [Journal article]

Samkalden, I. (1954) Over het wetsontwerp Economische Mededinging. [Journal article]

Kuin, P. (1954) Over revaluatie. [Journal article]

Gregoor, N. (1954) Problemen in en om de moderne beeldende kunst. [Journal article]

Kadt, J. de (1954) Saks redivivus, en het spook der dialectiek. [Journal article]

Barents, J. (1954) Slepende kabinetten. [Journal article]

Al, B. (1954) Socialisme en cultuur. [Journal article]

Reve, K. van het (1954) Sovjet-annexatie der klassieken. [Journal article]

Daams, F.H.J.M. (1954) Specifiek Katholieke critiek op socialistische economische opvattingen? [Journal article]

Barents, J. (1954) Ter verdediging van de gemassificeerde asfaltmens : een minderheidsnota. [Journal article]

Pels, P.S. (1954) Tussen kapitalisme en syndicalisme : de vakbeweging op een tweesprong? [Journal article]

Verkade, W. (1954) Van doorbraak en integratie. [Journal article]

Jong (Edz.), Fr. de (1954) Van ruw tot geslepen : de geestelijke betekenis van de ANDB voor de geschiedenis van Amsterdam. [Journal article]

Mozer, A. (1954) Voor en na de E.D.G. [Journal article]

1955

Noordhoff, F.S. (1955) 100 jaar petroleum in Rusland en in de Verenigde Staten. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1955) Achterstand en achterstelling : de positie van de r.k. in de Nederlandse samenleving. [Journal article]

Hornstra, R. (1955) Artsenbehoefte : naar aanleiding van het Rapport Artsenbehoefte en Artsenvoorziening 1950-1982 door het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut. [Journal article]

Veer, P. van 't (1955) Bandoengs panorama. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1955) Bij de dood van Koos Vorrink. [Journal article]

Buskes, J.J. (1955) Bij het afscheid van Banning. [Journal article]

Banning, W. (1955) Bij het aftreden van Vorrink als partijvoorzitter. [Journal article]

Daalder, D.L. (1955) Bolkestein-Rutten-Cals. [Journal article]

Veld, J. in 't (1955) Christen zijn in de Nederlandse samenleving. [Journal article]

Vos, H. (1955) De Socialistische Internationale en het probleem van de onderontwikkelde gebieden. [Journal article]

Mey, A. (1955) De economische structuur van de gemeenschapsbedrijven, het economische karakter van het gemeenschapsbedrijf in het kader van de overheidstaak en in het raam van de maatschappelijke voortbrenging. [Journal article]

Al, B. (1955) De eerste Europese school. [Journal article]

Tolhoek, H.A. (1955) De gevaren van de huidige atoomwapens. [Journal article]

Gruyter, W. Jos de (1955) De kunst in het dagelijks leven. [Journal article]

Vredeling, H. (1955) De landarbeiders in Nederland. [Journal article]

Winkler, J. (1955) De mens in het centrum. [Journal article]

Waldbrunner, Karl (1955) De nationalisaties in Oostenrijk. [Journal article]

Jonkers, A. (1955) De nieuwe rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden. [Journal article]

Berger, J.J.A. (1955) De ouderdomsverzekering : de Wet Algemene Ouderdomsvoorziening. [Journal article]

Kadt, J. de (1955) De positie van de intellectueel. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1955) De schoolstrijd in België. [Journal article]

Patijn, C.L. (1955) De situatie tussen Oost en West. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1955) De toekomst van de Saar. [Journal article]

Koch, D.M.G. (1955) De toestand in Indonesië. [Journal article]

Tinbergen, J. (1955) Economische aspecten van het ontwikkelingsvraagstuk, geïllustreerd aan de problemen van India. [Journal article]

Vos, H. (1955) Economische politiek voor en na de oorlog. [Journal article]

Brink, A. (1955) Een RK-visie op het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs ... [etc.]. [Journal article]

Moltzer, M.J.A. (1955) Een afzonderlijke wereldorganisatie ter bevordering van het maatschappelijk welzijn. [Journal article]

Posthumus, S. (1955) Een tekort aan objectieve zakelijkheid : de ordening van het goederenvervoer. [Journal article]

Kadt, J. de (1955) Een verdediging van het "Edel-Bolsjewisme" : Isaac Deutschers "Trotsky. [Journal article]

Tjaden, M.E. (1955) Enige beschouwingen over het eindrapport van de staatscommissie vervanging Armenwet. [Journal article]

Lee, J. van der (1955) Enige documentatie over de in dit nummer behandelde problemen. [Journal article]

Gordon, F. (1955) Enkele bijdragen tot de geschiedenis van Hongarije in de jaren 1945-1947. [Journal article]

Ovezall, J.J. (1955) Ervaringen met Politeia : 10 jaar socialistische studenten. [Journal article]

Gazier, Albert (1955) Frankrijk's economische structuur. [Journal article]

Harmsen, J. (1955) Geestelijke vrijheid en het crematieontwerp. [Journal article]

Broekhuyzen, J. van (1955) Grenzen der Sowjet-macht. [Journal article]

Brongersma, E. (1955) Herziening van het Burgerlijk Wetboek. [Journal article]

Observer (1955) Het Oostenrijkse Staatsverdrag: een einde en een nieuw begin. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1955) Het bevolkingsvraagstuk in Nederland. [Journal article]

Brongersma, E. (1955) Het politieke klimaat. [Journal article]

Buskes, J.J. (1955) Het probleem van Zuid-Afrika. [Journal article]

Veer, P. van 't (1955) Het spektakel Nieuw-Guinea. [Journal article]

Steigenga, W. (1955) Het wereldbevolkingsvraagstuk en de minderontwikkelde gebieden. [Journal article]

Janssen Perio, E.M. (1955) Hoe Huijts het ziet. [Journal article]

Vos, H. (1955) Hoogconjunctuur en verdelingspolitiek. [Journal article]

Ruyger, G. (1955) Hulp aan minder ontwikkelde gebieden. [Journal article]

Kadt, J. de (1955) Hulp: hoe, wanneer, aan wie? [Journal article]

Bommer, J. (1955) Huurpolitiek-woningpolitiek. [Journal article]

Wibaut, F. (1955) Integrale geneeskunde : naar aanleiding van prof. Querido's boek: Inleiding tot een integrale geneeskunde. [Journal article]

Official (1955) Integratieproblemen. [Journal article]

Bolle, M.C. (1955) Japan tussen Oost en West. [Journal article]

Voogd, J.J. (1955) Kerk en kunst. [Journal article]

Wibaut, F. (1955) Leiden de beginselen van de Wereldgezondheidsorganisatie tot verwenning van het volk door de overheid? [Journal article]

Boasson, J. (1955) Nieuw licht op de verhouding van partij en staat tot kerk en atheïsme in de USSR. [Journal article]

Praag, Ph. van (1955) November 1918. [Journal article]

Kadt, J. de (1955) Nuchterheid inzake Nieuw-Guinea. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1955) Om een zuiver democratisch bestel : het vijfde congres van de PvdA. [Journal article]

Schaper, B.W. and Banning, W. (1955) "Ons socialisme". [Journal article]

PvdA (1955) Ontwikkelingswerk in de landbouw. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1955) Onze verhouding tot het buitenland. [Journal article]

Daalder, D.L. (1955) Op weg naar de ongedeelde school. [Journal article]

Patijn, C.L. (1955) Over de koude vrede. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1955) Overheidsfinanciën en planning. [Journal article]

Tolhoek, H. (1955) Politieke en militaire konsekwenties van de huidige atoomwapens. [Journal article]

Noordhoff, F.S. (1955) Russische olieproductie. [Journal article]

Veen, Th. W. van (1955) Sensatie in de pers. [Journal article]

Hartog, F. (1955) Socialistische conjunctuurpolitiek. [Journal article]

Lammers, C. (1955) Ter nagedachtenis Dr. Jan van den Tempel. [Journal article]

Heeroma, K. (1955) Tien jaar dichtkunst. [Journal article]

Oosterhuis, H. (1955) Tien jaren progressieve sociaal-economische politiek. [Journal article]

Tas, S. (1955) Tocqueville revisited. [Journal article]

Kadt, J. de (1955) Trieste crisis : progressieve politiek in gevaar. [Journal article]

Weyde, H.M. van der (1955) Twee rapporten over het huurvraagstuk. [Journal article]

Heringa, G.C. (1955) Vernieuwing van de universiteit. [Journal article]

Bakker, B.R. (1955) Versleten woord of vaag begrip? [Journal article]

Posthumus, S.A. (1955) Vervoersordening in de waagschaal : bedenkelijke gelegenheidswetgeving. [Journal article]

Kranenburg, R. (1955) Verzwakking van ons vrijheidsbegrip? [Journal article]

Vries, E. de (1955) Voedselvoorziening in Azië. [Journal article]

1956

Williams, David C. (1956) Amerika onder Eisenhouwer. [Journal article]

Mercator (1956) Argentinië : voor en na Peron. [Journal article]

Zeelenberg, J. (1956) Bij de dood van mr. L.A. Donker : zijn werken volgen hem na. [Journal article]

Kool, F. (1956) [Boekbespreking]. [Journal article]

Ruygers, G. (1956) Christendom en socialisme : de verhouding van PvdA en KVP. [Journal article]

Schaerf, Jacques (1956) Communistisch fetisjisme. [Journal article]

Vos, H. (1956) De Nederlandse Bank en de loonpolitiek. [Journal article]

Vermeer, E. (1956) De Partij van de Arbeid en de regering. [Journal article]

Pais, A. (1956) De Russische bevolkingsgrootte. [Journal article]

Schaper, B.W. (1956) De gelijkheid van kansen. [Journal article]

PvdA (1956) De gevaren van de huidige atoomwapens : een wederwoord, van een militaire medewerker. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) De groeiende ontbinding : opmerkingen over de tiende algemene vergadering der Verenigde Naties. [Journal article]

Thomassen, W. (1956) De idee van de doorbraak. [Journal article]

Tans, J.G. (1956) De katholieken en de verkiezingen. [Journal article]

Gelder, H.E. van (1956) De kroniek van P.L. Tak en de jaren 'negentig'. [Journal article]

Mey, A. (1956) De menselijke factor in de bedrijfshuishouding. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1956) De nieuwe partij en het federatief Europa. [Journal article]

Kaan, A. (1956) De onderhoudsplicht : vermolmende steunbalk. [Journal article]

Stoel, Max van der (1956) De onderneming in de maatschappij. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1956) De ontwikkeling in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1956) De overheidsbedrijven. [Journal article]

Raben, H. (1956) De pen op papier : groei en ontbinding. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) De pen op papier : vervalste thermometer : antwoord aan de heer H. Raben. [Journal article]

Tinbergen, J. (1956) De toegenomen betekenis van onderwijs en opvoeding voor de socialistische beweging. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) De toekomst is 'anders'. [Journal article]

Idenburg, P.J.A. (1956) De verhouding Nederland-Indonesië. [Journal article]

Harmsen, J. (1956) De verhouding tot de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Journal article]

Scheps, J.H. (1956) De verhouding van de Partij van de Arbeid tot de Communistische Partij Nederland. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1956) De verhouding van de PvdA to de AR en de CH. [Journal article]

Banning, W. (1956) De verkiezingen en het politieke protestantisme. [Journal article]

PvdA (1956) De zwijgers spreken. [Journal article]

Oosterhuis, H. (1956) Een rechtsorde van de arbeid. [Journal article]

Schaper, B.W. and Patijn, C.L. (1956) Een rechtzetting. [Journal article]

Scrutator (1956) Een terugblik op de kabinetsformatie. [Journal article]

Williams, David C. (1956) Eisenhower en Stevenson : de strijd der gematigden. [Journal article]

Vermoeten, W.H. (1956) Enkele aspecten van het politieke gedrag van de bevolking van Amsterdam. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1956) Enkele beginselen van jeugdvorming : doel, middelen, leiders. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1956) Ethos en politieke partij. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1956) Hedendaagse waardering voor een Marxist. [Journal article]

Mannoury, J. (1956) Het NVV en zijn gedenkboek. [Journal article]

Brummelkamp, J. (1956) Het Suezkanaal. [Journal article]

Boasson, J.J. (1956) Het XXe Congres van de Communistische Partij der Sowjet-Unie, 14-15 februari 1956. [Journal article]

Rubin, H. (1956) Het buitenlandse tijdschrift : meer vrijheid in de Sowjet-Unie? [Journal article]

Observer (1956) Het drama van Tussen-Europa. [Journal article]

Mey, A. (1956) Het economisch probleem der sociale verzekering tegen de zorgen van de ouderdom. [Journal article]

Vondeling, A. (1956) Het landbouw- en voedselvoorzieningsbeleid. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1956) Het perspectief der cijfers : de tweede aardverschuiving. [Journal article]

Leslie-Miller, J.W.H. (1956) Het politiek aspect van het Nieuw-Guinea vraagstuk. [Journal article]

Buskes, J.J. (1956) Het probleem van de christelijke organisatie. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1956) Het rapport "Bevordering bezitsvorming door sparen". [Journal article]

Bakker Schut, F. (1956) Het westen ... en overig Nederland. [Journal article]

Tas, S. (1956) Hoe jong zijn de VS ... en hoe vitaal? [Journal article]

Lee, J.J. van der (1956) Indrukken van een reis naar India en Pakistan. [Journal article]

Ruygers, G. (1956) Internationale samenwerking op het gebied der atoomenergie. [Journal article]

Veer, P. van 't (1956) Ir. Henri Hubertus van Kol. [Journal article]

Vermeer, E.A. (1956) Kabinetsformatie. [Journal article]

PvdA (1956) Moskou tracht Dostojewski te annexeren. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) Na Boedapest. [Journal article]

Nicolaevsky, Boris I. (1956) Na de grote zuivering. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1956) Nationale in internationale integratie van de landbouw. [Journal article]

Roemers, D. (1956) Om de PBO! [Journal article]

Banning, W. (1956) Onderwijspolitiek. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1956) Ons beleid ten aanzien van de minder ontwikkelde gebieden. [Journal article]

Bruins, E. (1956) Onze strijdkrachten. [Journal article]

Mok, R. (1956) Onze strijdkrachten in een ander licht. [Journal article]

Veld, J. in 't (1956) Ordening en vrijheid. [Journal article]

Jong, J.A. de (1956) Over de theorie. [Journal article]

Wiarda, N.H. (1956) Over de wenselijkheid van een raamwet oorlogsschade. [Journal article]

Walsum, G.E. van (1956) Overheid en kerk. [Journal article]

Goedhart, F.J. (1956) Positie en toekomst van de satellietlanden van Centraal- en Oost-Europa. [Journal article]

Mulder, A. (1956) Rechtsontwikkeling onder leiding van minister Donker. [Journal article]

Janssen Perio, E.M. (1956) Rusland en de politiek van het Westen. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) Rusland in beweging : de Stalincrisis en de echte crisis. [Journal article]

Voogd, J.J. (1956) Signaal op rood : cultuurpolitiek na de bevrijding. [Journal article]

Dijkstra, H. (1956) Socialistisch perspektief in de landbouwpolitiek. [Journal article]

Veld, J. in 't (1956) Sowjet-Rusland na Stalins dood. [Journal article]

Mozer, A. (1956) Spanje 1956. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1956) Theorie en beweging. [Journal article]

Mensink, W. (1956) Tien jaren politiek in gemeenten en provincies. [Journal article]

Observer (1956) Tito de opvolger van Frans Josef? [Journal article]

Wigbold, H.A. (1956) Toenemend neutralisme. [Journal article]

Brugmans, H. (1956) Utopie ... of visie? [Journal article]

Wolff, S. de (1956) Van Ameringen trok ziedend ten strijde. [Journal article]

Vermeer, E.A. (1956) Van kabinetsformatie naar kabinetscrisis. [Journal article]

Barents, J. (1956) Veranderingen in de Russische politiek. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) Verdediging van het Westen. [Journal article]

Brand, W. (1956) Verleden en toekomst van Europa. [Journal article]

Observer (1956) Verrassende verkiezingen in Oostenrijk. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1956) Volksgemeenschap en verzuiling. [Journal article]

Wibaut, F. (1956) Volksgezondheid. [Journal article]

Bommer, J. (1956) Volkshuisvesting. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1956) Voortgezette democratisering. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) Voortgezette overwinning. [Journal article]

Wiarda, N.H. (1956) Waarom actieve bewapeningspolitiek? [Journal article]

Schermerhorn, W. (1956) Welke eisen stelt de samenleving aan het onderwijs? [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1956) Wijzigingen in de loonpolitiek. [Journal article]

1957

Tas, S. (1957) Algerië. [Journal article]

Dedijer, V. (1957) Aspecten van de Europese integratie. [Journal article]

Nunof, A. (1957) Beheerschap voor Nieuw-Guinea : een paar politieke en volkenrechtelijke kanttekeningen. [Journal article]

Deelde, M.K. van (1957) "Bevrijding" in China. [Journal article]

Mozer, A. (1957) Bezoek aan Israël. [Journal article]

Last, J. (1957) Bezoek aan Japan. [Journal article]

Banning, W. (1957) Bij Albarda's heengaan. [Journal article]

Kadt, J. de (1957) Chroesjtsjows overwinning : triomf van het "modernisme" of van het "fundamentalisme"? [Journal article]

Deist, H. (1957) Concentratiebewegingen in de Duitse economie. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1957) Congres van de socialistische internationale. [Journal article]

Vos, H. (1957) De bestedingen-nota. [Journal article]

Middendorp, W. (1957) De eerlijke verantwoording van Koch. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1957) De eerste internationale atoomconferentie te Wenen. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1957) De functie van planning in de maatschappelijke ontwikkeling. [Journal article]

Franssen, H.M. (1957) De gemeente-financiën in de branding. [Journal article]

Moltzer, M.J.A. (1957) De herziening van de armenwet. [Journal article]

Tinbergen, J. (1957) De internationale taak van de sociaal-democratie. [Journal article]

Veen, Th.W. van (1957) De kerk in de knoei. [Journal article]

Miedema, S. (1957) De kosten van de verzuiling. [Journal article]

Vleming, J.L. (1957) De landbouw-impasse. [Journal article]

Banning, W. (1957) De nieuwe weg. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1957) De sociale politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. [Journal article]

Boerwinkel, F. (1957) De stopzetting der kernproeven en het socialisme. [Journal article]

Ende, D.A.P.W. van der (1957) De verhouding Nederland-Indonesië. [Journal article]

Dooyes, D. (1957) De vormgeving van het industriële produkt. [Journal article]

Buskes, J.J. (1957) De werkgemeenschappen in de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Kalnins, B. (1957) Decentralisatie in de Sowjet-Unie. [Journal article]

Verburg, M.C. (1957) Decentralisatie van onze economie door verbetering der vestigingsfactoren. [Journal article]

Schurer, F. (1957) Decor en spelers : naar aanleiding van de discussie De Kadt-Dippel. [Journal article]

Hogerzeil, J.P. (1957) Een debat in a.r. kring. [Journal article]

Altner, H. (1957) Een groeiende invloed voor Frankrijks "Nieuwe Linkerzijde". [Journal article]

Dijkstra, H. (1957) Een nadere motivering van het voeren van een landbouwbeleid. [Journal article]

Soest, J.J. van (1957) Enige aantekeningen bij "Het westen en overig Nederland". [Journal article]

Wiarda, N.H. (1957) Enige aantekeningen rondom de voetbalpool. [Journal article]

Patijn, C.L. (1957) Enige vraagstukken van buitenlands beleid. [Journal article]

Voogd, J.J. (1957) Enkele aspecten van het televisievraagstuk. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1957) Enkele economische notities over het afbetalingswezen. [Journal article]

Burger, G.C.E. (1957) Enkele opmerkingen omtrent de wettelijke regeling van de bedrijfsgeneeskunde in Nederland. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1957) Euratom. [Journal article]

Roemers, D. (1957) Euromarkt. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1957) Europese vervoerscoördinatie. [Journal article]

Kapteijn, P.J. (1957) Gemeinwirtschaftlichkeit. [Journal article]

Dippel, C.J. (1957) Gevangene van de situatie of ...? [Journal article]

Epimetheus", " (1957) Gisting onder de intellectuelen van de USSR. [Journal article]

Vos, H. (1957) Het Euromarktverdrag vanuit socialistisch gezichtspunt. [Journal article]

Observer (1957) Het Panslavisme : levende werkelijkheid of fictie? [Journal article]

Nierstrasz, F.H.J. (1957) Het aanbestedingsstelsel kritisch bekeken. [Journal article]

Berlin, Isaiah (1957) Het buitenlandse tijdschrift. [Journal article]

PvdA (1957) Het buitenlandse tijdschrift : De pers in de U.S.S.R. [Journal article]

Wolff, S. de (1957) Het congres. [Journal article]

Wit, R.J. de (1957) Het congres. [Journal article]

Wierda, W. (1957) Het karakter ener toekomstige oorlogvoering en de invloed daarvan op de samenstelling der Nederlandse strijdkrachten. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1957) Het patroon van de Europese Economische Gemeenschap. [Journal article]

Brand, W. (1957) Industrialisatie van de arme landen. [Journal article]

Kranenburg, F.J. (1957) Integratie der defensie. [Journal article]

Tinbergen, J. (1957) Internationale socialistische politiek. [Journal article]

Veld, J. in 't (1957) Israël te midden van een ontwakend Arabië. [Journal article]

Posthumus, S. (1957) Kernenergie in Nederland. [Journal article]

Kool, F. (1957) Kwame Nkrumah : Ghana, Afrika. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1957) Landbouw, Euromarkt, Vrijhandelszone. [Journal article]

Praag, Ph. van (1957) Naar een sociale integratie. [Journal article]

Looi, L.J. van (1957) Ontspanning en hereniging. [Journal article]

Gorter, S. (1957) Onze partij en het onderwijs. [Journal article]

Dulk, J. den (1957) Over de wenselijkheid van een raamwet oorlogsschade. [Journal article]

Steigenga, W. (1957) Overheid en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1957) Pleidooi voor die faalde : beschouwing na de 11e Algemene Vergadering der VN. [Journal article]

Dippel, C.J. (1957) Politiek en cultuur. [Journal article]

Ruygers, G. (1957) Politieke doorbraak en verzuiling. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1957) Politieke voorkeur en politieke wetenschap. [Journal article]

Valk, W.L. (1957) Socialisme in kort bestek. [Journal article]

Mozer, A. (1957) Van permanente revolutie naar permanente revisie. [Journal article]

Kadt, J. de (1957) Veertig jaar later : het communistische Rusland en de westerse wereld (benevens enige opmerkingen over de voorstellen van prof. dr. J. Tinbergen). [Journal article]

Jong Edz, F. de (1957) Verzuiling in historisch perspectief. [Journal article]

Dierendonck, J.E. van (1957) Vrijheid en gelijkwaardigheid in de welvaartsstaat. [Journal article]

Hartog, F. (1957) Wenkend perspectief. [Journal article]

Vermeer, E.A. (1957) Werkgemeenschappen, verzuiling en "de rest". [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1957) Wordt onze cultuur door "de arbeid" bedreigd? [Journal article]

1958

Hogendorp, Th.J. (1958) Achtergrond van het Indonesische standpunt inzake Nederlands Nieuw-Guinea. [Journal article]

Kadt, J. de (1958) Achtergronden en doelstellingen van de Russische buitenlandse politiek. [Journal article]

Noordwijk, J. van (1958) Amerika snakt naar ataractica. [Journal article]

Kloos, A. (1958) Arbeidstijdverkorting. [Journal article]

Schulte Nordholt, J.W. (1958) Arkansas en Amerika. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1958) Banning 70 jaar. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1958) Bedrijfseconomische en financiële aspecten van de bevordering van het openbaar vervoer. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1958) Beschouwingen over de Kasjmir-kwestie. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1958) Beschouwingen over de huidige stand der Nieuw-Guinea-kwestie. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1958) Bij het begin van een nieuw Europa. [Journal article]

Ruygers, G. (1958) Christendom en socialisme. [Journal article]

Engers, J.F. (1958) De Amerikaanse verkiezingsuitslag. [Journal article]

Observer (1958) De Europese hoofdstad, een beslissing voor later. [Journal article]

Stoel, Max van der (1958) De Gaulle en Algerië. [Journal article]

Buskes, J.J. (1958) De Kadt contra Tinbergen. [Journal article]

VerLoren van Themaat, P. (1958) De PBO opnieuw beschouwd : oorspronkelijke doelstelling, realisatie, en perspectieven. [Journal article]

Schaper, B.W. (1958) De PSP : planeet of staartster. [Journal article]

Hogendorp, Th.J. (1958) De S.E.A.T.O. [Journal article]

Lührs, A. (1958) De impopulariteit van de ambtenaar. [Journal article]

Ouweleen, H.W. (1958) De keuze tussen openbaar en particulier vervoer psychologisch beschouwd. [Journal article]

Hessel, W. (1958) De kritiek op Wenkend Perspektief. [Journal article]

Patijn, C.L. (1958) De ontwapeningsbesprekingen (1945-1957). [Journal article]

Rencki, C. (1958) De politieke situatie in Polen. [Journal article]

Stoel, Max van der (1958) De proefexplosies met kernwapens. [Journal article]

Goedhart, F.J. (1958) De situatie in de zogenaamde satellietlanden. [Journal article]

Tolhoek, H.A. (1958) De technisch-materiële basis van de internationale verhoudingen en zijn consequenties. [Journal article]

Wiarda, N.H. (1958) Deltaplan en schadevergoeding. [Journal article]

Reve, K. van het (1958) "Dooi" in de Sowjetliteratuur? [Journal article]

Pais, A. (1958) Een jonge socialist beziet zijn partij. [Journal article]

Brugmans, H. (1958) Een laatste kans voor de Franse democratie? [Journal article]

Logemann, J.H.A. (1958) Feit en recht in het staatsleven. [Journal article]

Tas, S. (1958) Frankrijk voor het referendum. [Journal article]

Albrecht, M. (1958) Geen redenen om ons kiesstelsel te wijzigen? [Journal article]

Hogendorp, Th.J. (1958) Gerepatrieerden uit Indonesië. [Journal article]

Banning, W. (1958) Herdenking. [Journal article]

Ruygers, G. (1958) Herwaardering der westelijke politiek. [Journal article]

Hogendorp, Th.J. (1958) Het Bagdad-Pact. [Journal article]

Ruygers, G. (1958) Het Midden-Oosten. [Journal article]

Cleeff, E. van (1958) Het Westen en Overig Nederland. [Journal article]

Sanders, P. (1958) Het bestuur der N.V. [Journal article]

PvdA (1958) Het buitenlands tijdschrift : ontwapening is een verloren zaak. [Journal article]

Brugmans, H. and Oxnam, G.B. (1958) Het buitenlandse tijdschrift : hoe ver kan de democratie gaan in haar strijd tegen het communisme zonder aan zichzelf ontrouw te worden? [Journal article]

Duverger, M. (1958) Het buitenlandse tijdschrift : linkse intellectuelen en communisme. [Journal article]

Deverall, Richard (1958) Het buitenlandse tijdschrift : professoren en nozems. [Journal article]

Wigbold, H.A. (1958) Het falen van Eisenhower. [Journal article]

Hessel, W. (1958) Het georganiseerde bedrijfsleven en de lonen. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1958) Het getuigenis der negen Christelijk-Historischen. [Journal article]

Voogd, J.J. (1958) Het kernwapen als degeneratieve factor in de socialistische politiek. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1958) Het sociale beeld van de Sowjet-Unie. [Journal article]

Wielek, H. (1958) Hoe wordt de vrije tijd in Nederland besteed? [Journal article]

Hoogenboom, P. (1958) Homerus op de klippen. [Journal article]

Kadt, J. de (1958) Indonesië voor de beslissing : waar ligt het Nederlands belang? [Journal article]

Observer (1958) Indrukken uit het huidige Griekenland. [Journal article]

Tinbergen, J. (1958) Internationale socialistische politiek anno 1958. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1958) Israël en de Arabieren. [Journal article]

Dake, A.C.A. (1958) Joegoslavisch dagboek : enige voor- en nadelen. [Journal article]

Ybema, W. (1958) Kan het stedelijk openbare vervoer helpen de dreigende verkeerschaos te bestrijden? [Journal article]

Waslander, H.D.J. (1958) Kunstmatige inseminatie bij de mens : een humanistische visie. [Journal article]

Hijmans, A. (1958) Kunstmatige inseminatie bij de mens : een protestants-christelijke visie. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1958) Kunstmatige inseminatie bij de mens : een rooms-katholieke visie. [Journal article]

Vos, H. (1958) Lessen der hoogconjunctuur. [Journal article]

Leeuwen, C.G. van (1958) Meer verkeersruimte door trein en bus. [Journal article]

Braam, A. van (1958) Misnoegen der middengroepen. [Journal article]

Hoff, C.M. v.d. (1958) Misvattingen over het vraagstuk van de woningbouw. [Journal article]

Kadt, J. de (1958) Na de nederlaag : beschouwingen over de verkiezingen van 1958. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1958) Na een nederlaag. [Journal article]

Miles, Veri (1958) Oost-West gesprek. [Journal article]

Woestijne, W.J. van de (1958) Over de prijsvorming in de farmaceutische branche. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1958) Plaatsbepaling van het Europese parlement. [Journal article]

Kadt, J. de (1958) Politiek of paniek? : antwoord aan Tolhoek en Tinbergen. [Journal article]

Muilwijk, J.A. (1958) Sociale aangelegenheden in de PBO-organen. [Journal article]

Veer, P. van 't (1958) Socialistische buitenlandse politiek. [Journal article]

Vanek, M. (1958) Subsidie-economie in Tsjecho-Slowakije. [Journal article]

Ramaker, J.G. (1958) Verkeerscongesties : het probleem en zijn achtergronden. [Journal article]

Schaper, B.W. (1958) Vijf jaar na Stalin : on-conformistische beschouwingen over het Rusland-probleem. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1958) Wil rechts afrekenen? : kabinetscrisis en democratie. [Journal article]

1959

Pais, A. and Wit, J. de (1959) Amsterdam onder de loupe. [Journal article]

Vondeling, J. (1959) Bijdrage tot de discussie over de mammoetwet. [Journal article]

Meijer, J.W.L. (1959) Boris Pasternak. [Journal article]

Walsum, G.E. van (1959) Bracht de doorbraak desillusie? [Journal article]

Kadt, J. de (1959) Buitenlandse politiek in het atoomtijdperk. [Journal article]

Stoel, Max van der (1959) Chroesjtsjow speelt op winst. [Journal article]

Stoel, Max van der (1959) Chroesjtsjows Amerikaanse reis. [Journal article]

Vermeer, E.A. (1959) Congres in Hamburg. [Journal article]

Schurer, F. (1959) 'Cultuurleven' in het ontwerp-program. [Journal article]

Bolle, M.C. (1959) De Amerikaanse vakbeweging. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1959) De Partij van de Arbeid en het vraagstuk van de atoomwapens. [Journal article]

Kool, F. (1959) De alarmklok geluid! : variaties op artikel 33. [Journal article]

Zweep, E.R. (1959) De belastingheffing van de gehuwde vrouw. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1959) De gauw-gauw verkiezingen. [Journal article]

Kleywegt, C. (1959) De horizontale en verticale doorstroming in het onderwijs. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1959) De jongste algemene vergadering der Verenigde Naties. [Journal article]

Went, J.J. (1959) De kernenergie en de industriële ontwikkeling. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1959) De positie van het bijzonder onderwijs in de mammoetwet. [Journal article]

Pen, J. (1959) De produktie als mythe. [Journal article]

Vos, H. (1959) De sociaal-economische politiek. [Journal article]

Crosland, C.A.R. (1959) De socialistische partijen en de toekomst. [Journal article]

Schaaf, Sj. van der (1959) De staat als kantoormachine. [Journal article]

Umrath, H. (1959) De vakbeweging in de hedendaagse maatschappij. [Journal article]

Wigbold, H. (1959) Economische hulpverlening in een nieuw tijdperk. [Journal article]

Mok, M.R. (1959) Economische macht aan banden : bij de inwerkingtreding van de wet economische mededinging. [Journal article]

Brink, H. van den (1959) Een wettelijke regeling der politieke partijen? [Journal article]

Uyl, J.M. den (1959) Eigen en oneigen in socialistische economie. [Journal article]

Wierda, W. (1959) Enige opmerkingen omtrent de duur der eerste militaire oefening. [Journal article]

Wibaut, F. (1959) F.M. Wibaut, de visie van een zoon. [Journal article]

Ram, B. (1959) Frank van der Goes : de literator en socialist 1859-1959. [Journal article]

Observer (1959) Hernieuwd contact met Duitsland? [Journal article]

Posthumus, S.A. (1959) Het Europese energievraagstuk en Euratom. [Journal article]

Witsen, J. (1959) Het congres van de ruimte : indrukken van het zevende congres van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Buskes, J.J. (1959) Het hoofdstuk: "Samenleving" in het ontwerp-program. [Journal article]

Tammes, A.J.P. (1959) Het internationale regime van de wereldruimte. [Journal article]

Kadt, J. de (1959) Het kabinet De Quay: nieuwe episode of nieuwe periode? [Journal article]

Kool, F. (1959) Het naschrift van prof. Kruijt : teleurstellend, ongemotiveerd, onvoorzichtig. [Journal article]

Observer (1959) Het nieuwe program van de socialistische partij in Oostenrijk. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1959) Het sociaal darwinisme. [Journal article]

Kloos, A. (1959) Het socialistische economische bestel. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1959) Het staatkundig bestel. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1959) Het vraagstuk van oorlog en vrede in het atoomtijdperk. [Journal article]

Tijn, Th. van (1959) Honderd jaar 'maatschappelijk zijn en bewustzijn'. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1959) Kan en mag de overheid ons hoge geboortecijfer verlagen met liberalistische middelen? [Journal article]

Uyl, J.M. den (1959) Kanttekeningen bij de verkiezingsuitslag. [Journal article]

Maanen, F.J.A. van (1959) Klap eens in de handjes : indrukken van het zevende congres van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Vloeberghs, R. (1959) Kongo 1959. [Journal article]

Banning, W. (1959) Korte reactie. [Journal article]

Heek, F. van (1959) Maatschappelijke weerstanden tegen verticale sociale mobiliteit. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1959) Marxisme anno 1959. [Journal article]

Jong, Fr. de Edz. (1959) Marxistisch dubbelportret: het leven van Frank van der Goes en F.M. Wibaut. [Journal article]

Hijmans, W. (1959) Mi es den buuc so gheladen. [Journal article]

Kranenburg, F.J. (1959) Ministers, fractie, partij. [Journal article]

Tinbergen, J. (1959) Moet onze landbouwproduktie worden ingekrompen? [Journal article]

Snaauw, A. (1959) Nieuw-Guinea in het coöperatieve denken. [Journal article]

Observer (1959) Nieuwe ontwikkelingen in de verhouding katholicisme-socialisme in Oostenrijk. [Journal article]

Kadt, J. de (1959) Nogal sjofel. [Journal article]

Kadt, J. de (1959) Om de macht van onze beweging: de val van het kabinet-Drees. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1959) Om een eigentijds socialisme : Labours nederlaag. [Journal article]

Bommer, J. (1959) Opvattingen over het woningvraagstuk. [Journal article]

Godefroi, L.S. (1959) Opvattingen over het woningvraagstuk : een repliek van de Teldersstichting. [Journal article]

Toornstra, K. (1959) Over de betekenis van Wibaut in geestelijk cultureel opzicht. [Journal article]

Schurer, F. (1959) Partij van de Arbeid en de nationale defensie. [Journal article]

Kranenburg, F.J. (1959) Politieke verantwoordelijkheid. [Journal article]

Kadt, J. de (1959) Programs en hun internationale kant. [Journal article]

Kapteyn, P.J. (1959) Rondom de kolencrisis. [Journal article]

Driel, K. van (1959) Sport en opvoeding. [Journal article]

Engels, J. (1959) Strijdbare jongeren : een episode uit de geschiedenis van de zelfstandige jeugdbeweging. [Journal article]

Wit, J. de (1959) Suriname : problemen, plannen, perspectieven. [Journal article]

Voogd, J.J. (1959) Van Heidelberg tot Godesberg : het congres der SPD. [Journal article]

Spitz, J.C. (1959) Verborgen verleiders? [Journal article]

Kadt, J. de (1959) Wetenschap van de vrijheid : een onderzoek van totalitaire systemen. [Journal article]

Drees, W. (1959) Wibaut als gemeentebestuurder : "De Machtige". [Journal article]

1960

Winkler, J. (1960) 1860 : Troelstra : 1960. [Journal article]

Vries, E. de (1960) Afrikaanse impressies. [Journal article]

PvdA (1960) Beginselprogram 1959 van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Bergh, G.C.J.J. van den (1960) Beperking van het verhaalsrecht. [Journal article]

Hekkelman, G. (1960) Beperking van het verhaalsrecht : een antwoord aan J. Bastiaans. [Journal article]

Borrie, G.W.B. (1960) Bestuursproblemen van agglomeraties. [Journal article]

Cramer, N. (1960) Cameralia : 'Political' economy. [Journal article]

Cramer, N. (1960) Cameralia : de kwestie-De Quay. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1960) Categorale organisaties en de vakcentrales. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1960) De EEG en Afrika. [Journal article]

Köbben, A.J.F. (1960) De achtergronden van de apartheid. [Journal article]

Stoel, Max van der (1960) De behartiging van de bij de onderneming betrokken belangen. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1960) De betekenis van Erich Fromm voor het socialistisch denken. [Journal article]

Mulder, A. (1960) De functie van de SER in de Nederlandse samenleving. [Journal article]

Thijn, E. van (1960) De greep van het communisme op het socialisme in Frankrijk. [Journal article]

Boer, A.A. de (1960) De kernenergiewet. [Journal article]

Gunning, C.P. (1960) De lijdensweg van het middelbaar onderwijs. [Journal article]

Vall, M. v.d. (1960) De machtsstructuur van de welvaartsstaat. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1960) De motivering van ons socialisme en de welvaart. [Journal article]

Bilsen, A.A.J. van (1960) De politieke ontwikkeling in "Belgisch" Kongo. [Journal article]

Kanza, Th.R. (1960) De politieke situatie in Belgisch Congo. [Journal article]

Sanders, P. (1960) De publiciteit van de naamloze vennootschap. [Journal article]

Klein, G. (1960) De terreur van het evenwicht. [Journal article]

Stonehouse, J. (1960) De toekomst van de Centraal-Afrikaanse Federatie. [Journal article]

Brummelkamp, J. (1960) De verhouding van de Nijllanden tot het overige Afrika. [Journal article]

Scheps, J.H. (1960) Dient Nederland dr. H. Colijn te vergeten? [Journal article]

Jonge, P.H. de (1960) Een macht ontplooit zich : de vakbeweging in Afrika. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1960) Een plein met een verleden : de subjectieve historiografie van mr. dr. C. Smit. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1960) Enige beschouwingen van het funderen van de socialistische partij. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1960) Europa en Afrika. [Journal article]

Molenaar, J.H.C. (1960) Europese verkiezingen. [Journal article]

Groot, C. de (1960) Frankrijk na 2 jaar gaullistisch bewind : stijl, prestige en perspectieven van de vijfde republiek. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1960) Herziening van de structuur der onderneming. [Journal article]

Jaquet, Gerard (1960) Het Frans-Afrikaanse Gemenebest. [Journal article]

Banning, W. (1960) Het beginselprogram 1959. [Journal article]

Poelje, G.A. van (1960) Het bestuur van de grote gemeenten. [Journal article]

Bolle, M.C. (1960) Het bevolkingsvraagstuk als element in de politiek. [Journal article]

Hijmans, W. (1960) Het boek vol zonden. [Journal article]

Cattell, D.T. (1960) Het communisme en de Afrikaanse neger. [Journal article]

Jongh, J.H. de (1960) Het congres van de Dr. Wiardi Beckman Stichting een anti-climax? [Journal article]

PvdA (1960) Het nucleaire tijdperk. [Journal article]

Brouwers, L. (1960) Het socialisme en de voetbaltoto of The Beauty and the Beast. [Journal article]

Drenth, H.H. (1960) Het stakingsrecht en de socialistische beweging. [Journal article]

Roskam, K.L. (1960) Hoogverraad in Zuid-Afrika. [Journal article]

Kadt, J. de (1960) In memoriam Evert Vermeer. [Journal article]

Maanen, F.J.A. van (1960) In toto libertas. [Journal article]

Putt, J. van der (1960) Jeugd en socialisme : over het idealisme van twee generaties. [Journal article]

Delfgaauw, B. (1960) Karl Jaspers en het vraagstuk van de atoombom. [Journal article]

Williams, David C. (1960) Kennedy President. [Journal article]

Stoel, Max van der (1960) Labour voor de afgrond. [Journal article]

Brouwers, L. (1960) Lipstick en andere socialistische problemen. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1960) Middengroepen en vakcentrales. [Journal article]

Veer, Paul van 't (1960) Mijn grootvader op Walden. [Journal article]

Vos, H. (1960) Naar een socialisme van de welvaart. [Journal article]

Breejen, A. den (1960) Nieuw-Guinea in discussie. [Journal article]

Engels, J. (1960) Nozems en socialisten. [Journal article]

Koopman, J. and Lange, H.M. de and Valk, J.M.M. de (1960) Om de toekomst van het socialisme. [Journal article]

Wain, John (1960) Open brief aan mijn Russische gastheren. [Journal article]

Barents, J. (1960) Oriëntatie? [Journal article]

Nierstrasz, F.H.J. (1960) Overwegingen inzake een socialistische huisvestingspolitiek op langere termijn. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1960) Particuliere economische machtsposities. [Journal article]

Kadt, J. de (1960) Tegen conservatisme en radicalisme : een antwoord aan partijgenoot Den Breejen. [Journal article]

Beishuizen, P. (1960) Televisie en maatschappij : een luchtig woordenspel rond een precair thema. [Journal article]

Broekmeyer, M.J. (1960) Tien jaar arbeidersraden in Zuidslavië (1949-1959). [Journal article]

Kranenburg, F.J. (1960) Troelstra als parlementariër. [Journal article]

Klein, W.C. (1960) Tropisch Afrika en Nieuw Guinea : mogelijke gebeurtenissen op Nieuw Guinea, ingegeven door de politieke ontwikkelingen in Tropisch Afrika. [Journal article]

Negotiator (1960) Turkije : waarheen? [Journal article]

Uyl, J.M. den (1960) Tussen dogmatisme en opportunisme : de economie in het nieuwe beginselprogram. [Journal article]

Bastiaans, J. (1960) Uitholling van gemeenschapsplicht. [Journal article]

Grunveld, F. (1960) Van producent naar consument. [Journal article]

Kadt, J. de (1960) Van topconferentie naar rakettendiplomatie : de realiteiten der coëxistentie. [Journal article]

Vondeling, A. (1960) Wat is nu eigenlijk progressief? [Journal article]

Kloos, A.H. (1960) Welvaart-Welvaartsbesef. [Journal article]

Zimmerman, L.J. (1960) Welvaartsgroei en inkomensverdeling. [Journal article]

Braam, A. van (1960) Welvaartstoeneming en inkomensbesteding bij arbeidersgezinnen. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1960) Welvaartsvermeerdering in sociaal-ethisch licht. [Journal article]

Senghor, L. (1960) Wij, Afrikanen. [Journal article]

Daams, F.H.J.M. (1960) Zoveel categorieën en zuilen als (53) hoogleraren. [Journal article]

Hatch, J. (1960) Zuid-Afrika. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1960) A tale of two cities. [Journal article]

1961

Jongmans, D.G. (1961) Angola, een 'negerparadijs' op aarde. [Journal article]

Stoel, Max van der (1961) Berlijn : een beslissende krachtproef. [Journal article]

Vries, E. de (1961) Bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. [Journal article]

Brugmans, H. (1961) Bij een politieke biografie van Paul-Henri Spaak. [Journal article]

Nierstrasz, F.H.J. (1961) [Boekbespreking]. [Journal article]

Lier, Th. van (1961) [Boekbespreking]. [Journal article]

Brongersma, E. (1961) [Boekbespreking]. [Journal article]

Fahrenfort, J.J. (1961) [Boekbespreking]. [Journal article]

Jong (Edz.), F. de (1961) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Cramer, N. (1961) Cameralia : Groen en Geel. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1961) Complexe wereld, complexe plannen. [Journal article]

Baehr, P.R. (1961) Conflicten rondom Israël. [Journal article]

Dingemans Wierts, A.G.A. (1961) Congres-impressies. [Journal article]

Driberg, Tom (1961) De Engelse televisie. [Journal article]

Patijn, C.L. (1961) De Franse crisis. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1961) De Pugwash-conferentie te Moskou over totale ontwapening. [Journal article]

Willemsen, A.W. (1961) De Vlaamse beweging in de Belgische politiek. [Journal article]

Andriessen, J.E. (1961) De betekenis van de planning voor de inkomensverdeling. [Journal article]

Neudecker, H. (1961) De deserteur. [Journal article]

Vondeling, A. (1961) De klant koning of onderdaan? [Journal article]

Reve, K. van het (1961) De levensherinneringen van Henri Wiessing. [Journal article]

Suurhoff, J.G. (1961) De minister ging, de zorgen bleven. [Journal article]

Bruins, E. (1961) De omvang onzer vertegenwoordigende lichamen. [Journal article]

Kadt, J. de (1961) De onechte crisis. [Journal article]

Tinbergen, J. (1961) De ontwikkeling van nationale naar internationale planning. [Journal article]

Dolman, D. (1961) De paradox een paralyse? [Journal article]

Neudecker, H. and Stoel, Max van der (1961) De pen op papier : Berlijn : enige kanttekeningen. [Journal article]

Engers, J.F. (1961) De reactie tegen de nieuwe bedeling. [Journal article]

Publius (1961) De regering Kennedy. [Journal article]

Burgers, J.H. (1961) De rekenkunde van het algemeen belang. [Journal article]

Velde, J. van der (1961) De schoolgrootte bij het VHMO. [Journal article]

Muto, Mitsuro (1961) De socialistische beweging in Japan. [Journal article]

Hooning, Th. J. (1961) De strijdmethoden van de morele herbewapening. [Journal article]

Bos, J. (1961) De verkiezingen in Nieuw-Guinea. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1961) De volgende tien jaar. [Journal article]

Kapteijn, P.J. (1961) De voorgeschiedenis van de politieke consultatie tussen de Zes. [Journal article]

Drees (Jr), W. (1961) De vroege capitulatie van 1940. [Journal article]

Bartelds, L.J. (1961) Democratie in discrediet. [Journal article]

Warffemius, M.G. (1961) Drie vergissingen. [Journal article]

Hartog, F. (1961) Economische planning als hulpmiddel in een democratisch bestel. [Journal article]

Tucker, R.C. (1961) Een conservatief credo : het program van de communistische partij in de Sowjet-Unie. [Journal article]

Doel, J. van den (1961) Een manifest van gisteren. [Journal article]

Schouwenaar, A.J. (1961) Europa en de NAVO : het plan voor een NAVO-atoommacht. [Journal article]

Kadt, J. de (1961) Falende oppositie? : na de algemene beschouwingen. [Journal article]

Tas, S. (1961) Folteringen in Algerije. [Journal article]

Schweitzer, A.L.M. (1961) 'Folteringen in Algerije' : de pen op papier. [Journal article]

Hijmans, A. (1961) Gemengde huwelijken. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1961) Herziening van het statuut. [Journal article]

Stokvis, B. (1961) Herziening van ons echtscheidingsrecht. [Journal article]

Roemers, D. (1961) Het NVV en het Plan van de Arbeid. [Journal article]

Willemsen, A.W. (1961) Het Vlaamse vraagstuk. [Journal article]

PvdA (1961) Het buitenlandse tijdschrift : Engelse achterlijkheid in Amerikaanse ogen. [Journal article]

Velde, J. van der (1961) Het onderwijs in Rusland. [Journal article]

Vos, H. (1961) Het plan van de Arbeid. [Journal article]

Wit, J.J. de (1961) Het plan van de VPRO : een perspectief voor het socialisme. [Journal article]

Kleywegt, C. (1961) Het plan van de VPRO : een perspectief voor het socialisme? [Journal article]

Uyl, J.M. den (1961) In het teken van Berlijn. [Journal article]

Drees, W. (1961) In memoriam Sam de Wolff. [Journal article]

Hessel, W. (1961) Ingeboren pessimisme? [Journal article]

Uyl, J.M. den (1961) Intolerant tegen wil en dank. [Journal article]

Beerling, R.F. (1961) Katholiek sociaal uitzicht. [Journal article]

Tas, S. (1961) Kinder-kruistocht? [Journal article]

Vermeer, A. (1961) Kritiek op 'gelijke kansen'. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1961) Labour op zoek naar zichzelf. [Journal article]

Kloos, A.H. (1961) Loonvorming en overheid. [Journal article]

Dankert, P. (1961) Mee manifesteren? [Journal article]

Borgman, J. (1961) Meer cultuur in plaats van meer patates frites. [Journal article]

Thijn, E. van (1961) Momentopname van de politieke wetenschap : 'Behaviorism' of 'a behavioral approach'? [Journal article]

Jong (Edz.), F. de (1961) Naar een socialistisch plan : historische achtergronden van het Plan van de Arbeid. [Journal article]

Vos, H. (1961) Naar een structuurplan. [Journal article]

Desmorin, Antoine (1961) Nederland en het Europa van de Gaulle. [Journal article]

Berger, J.J.A. (1961) Nieuwe taken. [Journal article]

Ploeg, J.G. van der (1961) Nieuwe wijken in onze steden. [Journal article]

Alberti, C.B. (1961) Notitie betreffende de vergelijking van de economische hulp door Sowjet-Rusland en de verenigde Staten aan de minder-ontwikkelde gebieden verleend. [Journal article]

Woestijne, W.J. v.d. (1961) Oligopolistische concurrentie. [Journal article]

Hooydonk, P. van (1961) Ontluistering van een kerk : hervormd Amsterdam in de 19e en 20e eeuw. [Journal article]

Kadt, J. de (1961) Onvolledig, maar rijp en rijk. [Journal article]

Stokvis, B. (1961) Onze vreemdelingenwetgeving. [Journal article]

Langemeijer, G.E. and Berg, G. van den (1961) Opstellen voor Van den Bergh. [Journal article]

Ruygers, G. (1961) Plan van de Arbeid, Partij van de Arbeid. [Journal article]

Vondeling, A. (1961) Planning op lange termijn in de agrarische produktie en afzet : mede in verband met de Europese zelfvoorzieningstendensen. [Journal article]

Jong (Edz.), F. de (1961) Politiek per vergissing : Troelstra en Colijn. [Journal article]

PvdA (1961) Reclame en televisie. [Journal article]

Brongersma, E. (1961) Santa Maria en subsidiariteit. [Journal article]

Suurhoff, J.G. (1961) Simpele wetenschap. [Journal article]

Scheps, J.H. (1961) Slechts voor de luns gesmeerd giert nog steeds het rad. [Journal article]

PvdA (1961) Socialisme voor morgen ... : een manifest. [Journal article]

Lange, H. (1961) Socialisme voor morgen of voor overmorgen? [Journal article]

Burger, J.A.W. (1961) Socialistisch alternatief. [Journal article]

Brongersma, E. (1961) Stemmen uit de gevangenis. [Journal article]

Spitz, J.C. (1961) Strategie der verleiders. [Journal article]

Polak, Fred L. (1961) Szczesny, Heer en Szczesny. [Journal article]

Buskes, J.J. (1961) Tagore en Gandhi. [Journal article]

Kadt, J. de (1961) Trotsky door Deutschers bril : voorgezette vertekening. [Journal article]

Kadt, J. de (1961) Uit het Nieuw-Guinea slop? : Rijkers, Duynstee en verder ... [Journal article]

Brouwers, L. (1961) Van welfare state tot welfare economy. [Journal article]

Stokvis, B. (1961) Vernieuwing van onze echtscheidingwetgeving. [Journal article]

Galenson, Walter (1961) Waarom is de Amerikaanse vakbeweging niet socialistisch? [Journal article]

Mannoury, J. (1961) Welke kant op met de kinderbijslag? [Journal article]

Venema, R. (1961) Welvaart en ondersteuning. [Journal article]

1962

Goes van Naters, M. van der (1962) Afrika en Europa : een nieuwe benadering. [Journal article]

Roskam, K.L. (1962) Afrika op de wip? [Journal article]

Burg, F. van den (1962) Alliantie voor de vooruitgang. [Journal article]

Wit, J.J. de (1962) Antwoord aan C. Kleywegt. [Journal article]

Troye, J. de (1962) Beroepssport en passieve toeschouwing. [Journal article]

Bakels, H.L. (1962) Beschouwing over wettelijke regeling van de werkstaking. [Journal article]

Vredeling, H. (1962) Bevoegdheden van het Europese Parlement. [Journal article]

Ruygers, G. (1962) [Boekbespreking]. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1962) [Boekbespreking]. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1962) [Boekbespreking]. [Journal article]

Jong, J.A. de (1962) [Boekbespreking]. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1962) [Boekbespreking]. [Journal article]

Bommer, J. (1962) Burger fractieleider af. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1962) CNV en WBS over de structuur der onderneming. [Journal article]

Vos, H. (1962) De EEG-onderhandelingen en de positie der "neutralen". [Journal article]

Wierda, W. (1962) De andere geest in de "Bundeswehr". [Journal article]

Wibaut, F. (1962) De artsengemeenschap als pressiegroep. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1962) De begrippen verzuiling en ontzuiling. [Journal article]

Kadt, J. de (1962) De beste inleiding tot Rusland. [Journal article]

Gadourek, J. (1962) De ethische aspecten van de politiek. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1962) De evolutie van een probleem. [Journal article]

Vals (1962) De gemeenschappelijke markt en de Maghreb. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1962) De gemeentelijke kapitaaluitgaven en de kapitaalmarkt. [Journal article]

Tsjoe, Valentin (1962) De hongermakers. [Journal article]

Kadt, J. de (1962) 'De kwestie Nieuw-Guinea'. [Journal article]

Vrijling, K.J. (1962) De landbouw, pressiegroep zonder het zelf te weten. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1962) De niet zo Algemene Kinderbijslagwet. [Journal article]

Kadt, J. de (1962) De politieke partij in het systeem der pressuregroepen. [Journal article]

Drees, W. (1962) De politieke verantwoordelijkheid van de academicus. [Journal article]

Kadt, J. de (1962) De stereotiepe kritiek en de politici. [Journal article]

Boer, A.A. de (1962) De toetreding van Noorwegen tot de Gemeenschappelijke Markt. [Journal article]

Dobbenburgh, H. van (1962) De waardeleer van dr. W. Drees jr. [Journal article]

Poole, J. le (1962) De ziekenfondsraad. [Journal article]

Suurhoff, J.G. (1962) Dr. E.E.G. Mansholt. [Journal article]

Piebenga, J. Tj. (1962) Drie Duitse grensgangers: Walter Benjamin, Alfred Kantorowicz en Gerhard Zwerenz. [Journal article]

Stokvis, B. (1962) Een nieuwe benadering van het echtscheidingsprobleem. [Journal article]

Woestijne, W.J. van de (1962) Enkele economische beschouwingen over sport. [Journal article]

Kieft, J. van de (1962) Enrichissez-vous! [Journal article]

Piebenga, J.Tj. (1962) Ernst Bloch, Marxist of Messianist? [Journal article]

Mooy, J.J. (1962) Falende oppositie. [Journal article]

Goede, B. de (1962) Gefnuikte kiezerswil. [Journal article]

Piebenga, J. Tj. (1962) Georg Lukäcs, frontstrijder of overloper? [Journal article]

Brakel, C.J. (1962) Gevaren van rechts. [Journal article]

Landy, Paul (1962) Hervormingen in Joegoslavië. [Journal article]

Heyers, S. (1962) Het belang van de lichamelijke opvoeding. [Journal article]

Noordhoff, F.S. (1962) Het energieprobleem in West-Europa. [Journal article]

Buitendijk, D. (1962) Het landbouwbeleid. [Journal article]

Piebenga, J. Tj. (1962) Het nieuwe AR-program. [Journal article]

Tammes, A.J.P. (1962) Het recht van zelfbeschikking. [Journal article]

Lange, H.M. de (1962) Het sociaal en economische programma van de Christelijk-Historische Unie. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1962) Het socialisme en het oorlogsvraagstuk. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1962) Integratie der pressiegroepen in het staatsbestel. [Journal article]

Buiter, J.H. and Poppe, C. and Wallenburg, H. (1962) Interne leiding en organisatie van een vakbeweging. [Journal article]

Tas, S. (1962) Japan : het Westen in het Verre Oosten. [Journal article]

Wierda, W. (1962) Koele analyse der afschrikking: Herman Kahn: "On thermonuclear war". [Journal article]

Schermerhorn, W. (1962) Kracht en zwakte van de mammoetwet. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1962) Krachtmeting zonder beslissing. [Journal article]

Kranenburg, F.J. (1962) Krijgsmacht en pressure. [Journal article]

Buiter, J.H. and Poppe, C. and Wallenburg, H. (1962) Lager vakbondskader als communicatieschakel : een onderzoek bij een industriële bedrijfsbond. [Journal article]

Voogd, J.J. (1962) Langs de zijlijn. [Journal article]

Kadt, J. de (1962) Liberalisme of halfslachtigheid? [Journal article]

Wallenburg, H. and Buiter, J.H. and Poppe, C. (1962) Medewerkers in de vakbeweging. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1962) Na twee verkiezingen. [Journal article]

Drees (jr.), W. (1962) Naschrift: liever toegeven aan Hitler? [Journal article]

Kranenburg, F.J. (1962) Nieuw Guinea als object en subject in de politiek. [Journal article]

Poole, J. le (1962) Nog eens: de artsengemeenschap als pressiegroep. [Journal article]

Lange (1962) Noorwegen en de Euromarkt. [Journal article]

Botter, G. (1962) Om de bestaanszekerheid van de agrariërs. [Journal article]

Oven, J.C. van (1962) Ons nieuwe BW. [Journal article]

Overbeek, W.H. (1962) Oorlogsmisdadigers: een kwestie van recht. [Journal article]

Baruch, J.Z. (1962) Oorsprong en ontwikkeling van het moderne ziekenhuis. [Journal article]

Tinbergen, J. (1962) Optimale loonpolitiek. [Journal article]

Ruygers, G. (1962) Over Aalberse. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1962) Over oorlog en vrede. [Journal article]

Spaak, B. (1962) Overheid en prestatiesport. [Journal article]

Cramer, N. (1962) Pers en pressiegroepen. [Journal article]

Kruyt, J.P. (1962) Pressiegroepen : een inleiding. [Journal article]

Menniczc, N.O. (1962) Rebelse kunstenaars in Tsjechoslowakije. [Journal article]

Brongersma, E. (1962) Revolutie nooit op zondag : de toestand van onze bondgenoot Portugal. [Journal article]

Kadt, J. de (1962) Rivier of poel? : De Algemene Beschouwingen van 1962. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1962) Sociale mobiliteit in het Nederlandse bedrijfsleven. [Journal article]

Vervoort, C.E. (1962) Sociologie en socialisme. [Journal article]

Vos, H. (1962) Spanje en de EEG. [Journal article]

Kupers (jr.), E. (1962) Sport en spel buiten competitieverband. [Journal article]

Verschuur, B. (1962) Sportaccomodatie in Nederland. [Journal article]

Kadt, J. de (1962) Statenverkiezingen : een interimrapport. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1962) Taken van de overheid op het gebied van de sport. [Journal article]

Kadt, J. de (1962) Uitsluitend negatief : de perspectieven van de VVD. [Journal article]

Praag, Ph. van (1962) Vakbeweging in geding. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1962) Van arbeiderskind tot burger. [Journal article]

Nicholas, Herbert (1962) Verenigde Naties? [Journal article]

Kadt, J. de (1962) Visie of achterlijkheid? [Journal article]

Veer, Paul van 't (1962) Vóór Walden en er na. [Journal article]

Ram, B. (1962) W. H. Vliegen: 1862-1962 : propagandist, publicist en volksvertegenwoordiger. [Journal article]

Ras, B. (1962) Wat doet de overheid ter stimulering van de sportbeoefening? [Journal article]

1963

Stoel, Max van der (1963) Amerika en het oorlogsvraagstuk. [Journal article]

Cohen, R. (1963) Balkanisatie in, en hulpverlening aan Afrika. [Journal article]

Piebenga, J. Tj. (1963) Bert Brecht, een vat vol tegenstrijdigheden. [Journal article]

Verkruisen, W.G. (1963) Beter wonen. [Journal article]

Duijsenberg, W.F. (1963) Bezinning op de socialistische aderlating. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1963) [Boekbespreking]. [Journal article]

Verwey, E. (1963) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Venverloo, A. (1963) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Steigenga, W. (1963) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Rijk-Oomes, M.L. de (1963) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Rijk, L. de (1963) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Lee, J. van der (1963) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Galan, C. de (1963) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Fransen, H.M. (1963) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Drees, W. (1963) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Cohen, R. and Goes van Naters, M. van der and Vermeer, A.R. (1963) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Engelsman, H.B. (1963) Consument en EEG. [Journal article]

Kadt, J. de (1963) Cuba, keerpunt? : nieuwe mogelijkheden der westerse politiek. [Journal article]

Vries, A. de (1963) De Britse liberalen. [Journal article]

Wielek, H. (1963) De Duitse literatuur staat links. [Journal article]

Umrath, H. (1963) De EEG-Commissie en de bouwnijverheid. [Journal article]

Bertrand, A.C.A. (1963) De Europese Politieke Unie. [Journal article]

Troclet, L.E. (1963) De Europese conferentie over sociale zekerheid. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1963) De PSP met een scheel oog bekeken. [Journal article]

Noordhoff, F.S. (1963) De Russische goudpolitiek. [Journal article]

Drees, W. (1963) De Tweede-Kamerverkiezingen. [Journal article]

Houten, B.C. van and Piebenga, J. Tj. (1963) De betekenis van Georg Lukacs. [Journal article]

Kalnins, B. (1963) De desintegratie van het communisme. [Journal article]

Samkalden, I. (1963) De drievoudige crisis in de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Lange, H.M. de (1963) De encycliek vrede op aarde. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1963) De kamerverkiezingen van 1963. [Journal article]

Thijn, E. van (1963) De lange golf kort en klein. [Journal article]

Birkelbach, W. (1963) De les van de ervaring. [Journal article]

Johnson, Priscilla (1963) De machthebbers en de intellectuelen. [Journal article]

Wieldraaijer, E.R. (1963) De verkiezingsnederlaag. [Journal article]

Abelman, J.F. (1963) De vrije artsenkeuze. [Journal article]

Piebenga, J. Tj. (1963) De weg der twee gebroeders : Thomas Mann en Heinrich Mann. [Journal article]

Brandsma, C. (1963) De woningbehoefte. [Journal article]

Gouter, F. de (1963) EEG en Afrika. [Journal article]

Drees, W. (1963) Een negatief boek over de groei. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1963) Een nieuw program van de DGB. [Journal article]

Valk, J.M.M. de (1963) Een stroomversnelling. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1963) Een typisch liberaal rapport. [Journal article]

Suurhoff, J.G. (1963) Formatie en deformatie. [Journal article]

Tas, S. (1963) Gedachten over de eerste mei. [Journal article]

Kooij, K. (1963) Geen alternatief. [Journal article]

Krijnen, B. (1963) Geen dogmatisme in onze politiek. [Journal article]

PvdA (1963) Gemeenschappelijk actieprogram, aanvaard door het congres van de zes socialistische partijen van de Europese gemeenschap op 5 en 6 november 1962 te Parijs. [Journal article]

PvdA (1963) Grondslagen van ons socialisme. [Journal article]

PvdA (1963) Groningse jongeren : om de grondslagen van het bestaan. [Journal article]

Poppe, C.J. (1963) Heroriëntering in de vakbeweging. [Journal article]

Günther, G. (1963) Het Surinaamse nationalisme. [Journal article]

Hessel, W. (1963) Het actieprogram KAB-NVV. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1963) Het financieel beleid van het kabinet-De Quay. [Journal article]

Venema, R. (1963) Het ontwerp Algemene Bijstandswet. [Journal article]

Mulder, J.H. (1963) Het schrijversbrood. [Journal article]

Stokvis, B. (1963) Het steriliseren van gemengd-gehuwde joden tijdens de bezetting. [Journal article]

Suurhoff, J.G. (1963) Hoogst griezelig. [Journal article]

Kieft, J. van de (1963) Hoogvliegers. [Journal article]

PvdA (1963) Humanistische werkgemeenschap : grondslagen van ons socialisme. [Journal article]

Piebenga, J. Tj. (1963) Ilja Ehrenburg, slang of duif, kameleon of zwart schaap? [Journal article]

Eijkelboom, J. (1963) Impressies van het congres. [Journal article]

Lemkering, W. (1963) L'Europe, c'est moi. [Journal article]

Oele, A.P. (1963) Labour en het laboratorium. [Journal article]

Drees, W. (1963) Lasalle en de oprichting van de algemene Duitse arbeidersvereniging in 1863. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1963) Leven in het jaar 2000. [Journal article]

Kadt, J. de (1963) Leven met onze onvolmaaktheid. [Journal article]

Langemeijer, G.E. (1963) Liberalen aan het woord. [Journal article]

Roos, A. de (1963) Maatschappelijke onderwijsorganen : rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming. [Journal article]

Looijen, A.Y.A. (1963) Minus vijf- en nu? [Journal article]

Galan, C. de (1963) Mogelijke oorzaken van het stemmenverlies. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1963) Nog steeds geen energiepolitiek. [Journal article]

Kossmann, A. (1963) Nogmaals het schrijversbrood. [Journal article]

Schoon, J. (1963) Onrust en onbehagen bij het openbaar onderwijs. [Journal article]

Wit, J. de (1963) Ons stemmenverlies. [Journal article]

Drees, W. (1963) Opstellen van Lieftinck. [Journal article]

Nierstrasz, F.H.J. (1963) Over stedebouw. [Journal article]

Goede, B. de (1963) Provinciaal besef en wet. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1963) Staat en vrijheid. [Journal article]

Schaaf, Sj. van der (1963) Struikelend tot het einde. [Journal article]

Meijer, J.W.L. (1963) TV-kijken. [Journal article]

Piebenga, J. Tj. (1963) Twee Poolse antipoden. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1963) Vijftien jaar Engeland. [Journal article]

Versloot, H. (1963) Vlaardingse lucht. [Journal article]

Tinbergen, D. (1963) Welk aardgasbeleid? [Journal article]

Lieftinck, P. (1963) Wereldbank en de hulp aan minder ontwikkelde landen. [Journal article]

1964

Stoel, Max van der (1964) 100 jaar socialistische internationale. [Journal article]

Birnbaum, N. (1964) Beweging in West-Duitsland. [Journal article]

Brongersma, E. (1964) [Boekbespreking]. [Journal article]

Stokvis, B. (1964) [Boekbesprekingen] : sexuele criminaliteit. [Journal article]

Hessel, W. (1964) Christelijke economische politiek. [Journal article]

Leslie-Miller, J.W.H. (1964) Computers. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1964) De Amerikaanse verkiezingscampagne. [Journal article]

Dankert, P. (1964) De Indonesische symbiose. [Journal article]

Nierstrasz, F.H.J. (1964) De bouwnota ... en verder. [Journal article]

Stoel, Max van der (1964) De crisis in de NAVO. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1964) De dertiende Pugwash-Conferentie. [Journal article]

Vos, H. (1964) De economie van Israël. [Journal article]

Coppes, Th. (1964) De inrichting van de maatschappij in de komende 25 jaar. [Journal article]

Schaper, B.W. (1964) De internationale samenleving. [Journal article]

Patijn, C.L. (1964) De lange weg naar vrede. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van and Stoel, Max van der (1964) De multilaterale kernmacht. [Journal article]

Deist, H. (1964) De polieke betekenis van de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Smolinski, L. and Wiles, P. (1964) De slingerbeweging van de Sowjet-planning. [Journal article]

Tinbergen, J. (1964) De toekomst van de internationale socialistische samenwerking. [Journal article]

Wierda, W. (1964) De veiligheidssituatie in West- en Midden-Europa. [Journal article]

Kempe, G.Th. (1964) De waarde van Nieuwersluis. [Journal article]

Coppes, Th. (1964) De wenslijkheid van politieke vernieuwing in Nederland. [Journal article]

Cohen, R. (1964) De wereldhandelsconferentie. [Journal article]

Crossman, R.H.S. (1964) De wetenschapsbeoefenaars gaan richting Whitehall. [Journal article]

Galan, C. de (1964) Doelstellingen en middelen in het economisch beleid. [Journal article]

Dake, A.C.A. (1964) Economische integratie in het oostblok. [Journal article]

Braam, A. van (1964) Electorale verschuivingen te 's-Gravenhage 1946-1963. [Journal article]

Beugel, E.H. van der (1964) Europese politieke unie en Atlantische samenwerking. [Journal article]

Bassy, E.M. (1964) Eén kiezer ... één stem. [Journal article]

Oele, A.P. (1964) Gasbellen en olieputten. [Journal article]

Braam, A. van (1964) Gezagsschemering en ambtenaar. [Journal article]

Asbeck, F.M. Baron van (1964) Het Europese sociale handvest. [Journal article]

Hollemans, C.J. (1964) Het Hervormde kernwapenrapport. [Journal article]

Kempers, F. (1964) Het Zuidslavische revisionisme in theorie en praktijk. [Journal article]

Versloot, H. (1964) Het actieprogram KAB-NVV. [Journal article]

PvdA (1964) Het buitenlands tijdschrift : discussie Jewtoesjenko-Chroesjtsjow. [Journal article]

Brakel, C.J. (1964) Het nieuwe wetenschappelijke socialisme en de arbeiders. [Journal article]

Voogd, J.J. (1964) Het omroep bestel. [Journal article]

Galan, C. de and Verkruisen, W.G. (1964) Het regionale industrialisatiebeleid op dood spoor. [Journal article]

Sluimers, B. (1964) Hoe Singapore viel. [Journal article]

Jenkins, Roy (1964) Hugh Gaitskell : herinneringen aan een politicus. [Journal article]

Kool, F. (1964) Ideologie en politieke macht : beschouwingen over het Chinees-Russisch conflict. [Journal article]

Versloot, H. (1964) Inkomensnivellering. [Journal article]

Stokvis, B. (1964) Katholieke gedachten over ons echtscheidingsrecht. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1964) Leven of geleefd worden : enkele opmerkingen over de politieke situatie. [Journal article]

Neudecker, H. (1964) Luns' ontwapeningsnota. [Journal article]

Drees, W. and Wierda, W. and Krooshof, R.L. (1964) Meer 'conventionele' bewapening? [Journal article]

Stoel, Max van der (1964) Militair overbodig, politiek ongewenst. [Journal article]

Kalnins, B. (1964) Minderheden in de Sowjet-Unie. [Journal article]

Conquest, R. (1964) Na Chroestsjow : een conservatieve restauratie? [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1964) Na de Amerikaanse verkiezingen. [Journal article]

Drees sr., W. (1964) Na honderd jaar. [Journal article]

Wit, J.J. de (1964) Nieuwe aanpak van het omroepbestel. [Journal article]

IJff, J. (1964) Nogmaals: N.H. Synode en de kernwapenen. [Journal article]

Engelsman, H.B. (1964) Onroerend goed en prijzenwet. [Journal article]

Noordhoff, F.S. (1964) Onthullende ... graanaankopen. [Journal article]

Krooshof, R.L. (1964) Op eigen kracht? [Journal article]

Vermeer, A.R. (1964) Openbaar onderwijs en mammoetwet. [Journal article]

Praag, Ph. van (1964) Over de vakbeweging. [Journal article]

Smolinski, L. and Wiles, P. (1964) Politiek en economie in de Sowjet-Unie. [Journal article]

Dake, A.C.A. (1964) Problemen in de Sowjeteconomie. [Journal article]

Hartog, F. (1964) Publieke eigendom en ondeelbaarheden. [Journal article]

Lamberts-Eenschoten, M.R. (1964) Roken en gezondheid. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1964) Televisiebestel en progessieve gezindheid. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1964) Televisiebestel en progressieve gezindheid. [Journal article]

Thijn, Ed van (1964) Terugblik op de kamerverkiezingen van 1956. [Journal article]

Neudecker, H. and Zwan, A. van der (1964) Turkije : de lege huls vullen. [Journal article]

Thomas, S. (1964) Tussen vooruitgang en reactie : de hervormingen in het oostelijk blok. [Journal article]

Lipset, S.M. (1964) Veranderde klassestructuur en hedendaagse Europese politiek. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1964) Vermogensaanwasdeling. [Journal article]

Schilthuis, U.G. (1964) Waterschappen en gemeenten. [Journal article]

Bast, G.H. (1964) Werken in de havens. [Journal article]

VerLoren van Themaat, P. (1964) Werknemersmedezeggenschap. [Journal article]

Stoel, Max van der (1964) Wilsons 100 dagen. [Journal article]

Thoenes, P. (1964) Zit er een walvis in mijn schepnetje? [Journal article]

Roskam, K.L. (1964) Zuid-Afrika en de protectoraten. [Journal article]

Dankert, P. (1964) Zuid-Afrika en de resolutie. [Journal article]

1965

Bertrand, A.C.A. (1965) Atlantische partners. [Journal article]

Polak, Fred L. (1965) Automatie : dynamische drijfkracht naar een vernieuwd socialisme. [Journal article]

Wallenburg, H. (1965) Automatie : technische en sociale vooruitgang? [Journal article]

Galan, C. de (1965) Blijft Nederland bewoonbaar? [Journal article]

Bertrand, A.C.A. (1965) De Gaulle en Europa. [Journal article]

Sierksma, R.J. (1965) De Verenigde Staten en "de Toekomst". [Journal article]

Dankert, P. (1965) De Verenigde Staten en Vietnam. [Journal article]

Tinbergen, J. (1965) De betekenis van de welvaartseconomie voor het socialisme. [Journal article]

Beugel, E.H. van der (1965) De corpora. [Journal article]

Top, W. (1965) De democratisering van het bedrijfsleven. [Journal article]

Schaaf, Sj. van der (1965) De gebroken kruik. [Journal article]

Esch, B. van der (1965) De gemeenschappelijke energiepolitiek. [Journal article]

Wallenburg, H. (1965) De medezeggenschap in een ideologische impasse. [Journal article]

Doel, J. van den (1965) De overeenkomsten inzake Berlijn. [Journal article]

Nieuwpoort, A.H. (1965) De partij van morgen of de partij van gisteren? [Journal article]

Velde, I. van der (1965) De schoolgrootte bij het VHMO. [Journal article]

Hek, A. van der (1965) De studentencorpora : wel oud maar niet bijzonder. [Journal article]

Tinbergen, J. (1965) De toekomstige sociale orde en onze beweging. [Journal article]

Kruyt, J.P. (1965) De universiteit in versnelde beweging. [Journal article]

Oele, A.P. (1965) Een hulpmotor voor het fietsje van onze democratie. [Journal article]

Dooijes, D. (1965) Een nieuw stadhuis. [Journal article]

Hermans, F. (1965) Enkele notities bij de Algemene Beschouwingen. [Journal article]

Vervoort, C.E. (1965) Heroriëntatie in de studentenwereld. [Journal article]

Versloot, H. (1965) Het rapport-Verdam in het perspectief van de onderneming. [Journal article]

Spitz, J.C. (1965) Het selectieprobleem bij het hoger onderwijs. [Journal article]

Dankert, P. (1965) Kijken naar het Oostblok. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1965) Monarchie of republiek. [Journal article]

Lange, H.M. de (1965) Naar gelijke gerechtigheid in de samenleving. [Journal article]

Vermeulen, H. (1965) Nabije belastingperikelen. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1965) Niet rijp voor de tweede klas : balans van het regeringsbeleid over het laatste halfjaar. [Journal article]

Hessel, W. (1965) Ondernemingsrecht en orde-politiek. [Journal article]

Thijn, Ed van (1965) Onze politieke structuur. [Journal article]

Nijhoff, P. (1965) Over de democratie. [Journal article]

Galan, C. de (1965) Over filosofie en economie. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1965) Regeren en ballingschap. [Journal article]

Engelsman, H.B. (1965) Rijnmondverkiezingen. [Journal article]

Voogd, J.J. (1965) Rooms katholieke dialoog. [Journal article]

Bakker, R. (1965) Subsidiëring van vervoer en verkeer. [Journal article]

Heertje, A. and Tinbergen, J. (1965) Tinbergen over de betekenis van de welvaartseconomie voor het socialisme. [Journal article]

Oele, A.P. (1965) Universiteit en hogeschool, bruggehoofd of achterland? [Journal article]

Poole, J. le (1965) Van de bewindvoeringssuprematie. [Journal article]

Eijsink, H.J. (1965) Verantwoordelijkheid in machteloosheid. [Journal article]

Drees, W. and Nieuwpoort, A.H. van (1965) Verjonging, ja, maar een verdeelsleutel? [Journal article]

Schermerhorn, W. (1965) Verkorting van de studieduur, maar hoe? [Journal article]

Smit, J. (1965) Volk en verdediging. [Journal article]

Oele, A.P. (1965) Waterbeschaving bij de wet : 'die vuil produceert, het uit het water weert'. [Journal article]

Egas, C. (1965) Welzijnsinvesteringen, meerjarige planning, constructief overleg. [Journal article]

Thoenes, P. (1965) Wijsbegeerte, vooruitgang, socialisme. [Journal article]

IJff, J. (1965) Woord en wederwoord. [Journal article]

Wierenga, H. (1965) Woord en wederwoord. [Journal article]

1966

Prins, E.J. (1966) 20 jaar Partij van de Arbeid : de tijd dringt. [Journal article]

Roskam, K.L. (1966) Afrika en democratie. [Journal article]

Bakker, R. (1966) Alternatieve verkeersplannen. [Journal article]

Kolthoff, K. (1966) Antwoord aan dr. C. de Galan. [Journal article]

Vonhoff, H.J.L. and Roethof, H. (1966) Antwoord aan dr. H. Roethof. [Journal article]

Polak, Fred L. (1966) Automatie : werkgelegenheid en vooruitgangsoptimisme. [Journal article]

Gorkom, J.A.J. van (1966) [Boekbespreking]. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1966) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Drees, W. (1966) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Cohen, R. (1966) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1966) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Poole, J. le (1966) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Baehr, P.R. (1966) China en de Verenigde Naties. [Journal article]

Thijn, Ed van (1966) De Achillespees van ons parlementaire stelsel. [Journal article]

Jong (Edz.), F. de (1966) De Amsterdamse troebelen. [Journal article]

Beugel, E.H. van der (1966) De brief over Vietnam. [Journal article]

Patijn, C.L. (1966) De crisis in de Europese samenwerking. [Journal article]

Schoevers, M. (1966) De image van Veronica. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1966) De komende twintig jaar. [Journal article]

Kolthoff, K. (1966) De laagstbetaalden : een rapport en een ten geleide. [Journal article]

Roethof, H.J. (1966) De motie-Schmelzer en de VVD. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1966) De nieuwe organen van Europa. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1966) De politieke situatie sinds het optreden van het kabinet Cals. [Journal article]

Dankert, P. (1966) De socialistische internationale en de jonge landen. [Journal article]

Querido, A. (1966) De verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid : gedachten naar aanleiding van de Gezondheidsnota 1966. [Journal article]

Jong, J.A. de (1966) De visie van Tinbergen. [Journal article]

Cohen, R. (1966) De wereldhandelsconferentie : of Geneva Revisited. [Journal article]

Roethof, H.J. (1966) De zindelijke burgerheren : een open brief. [Journal article]

Bergh, J. van den (1966) Democratie? : ja, an me zoole. [Journal article]

Dolman, D. (1966) Den Uyl naar Juliana dragen. [Journal article]

Weijel, J.A. (1966) Directe bevolkingspolitiek. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1966) Doelmatige democratie. [Journal article]

Cramer, N. (1966) Doorbraak in duplo. [Journal article]

Baruch, J.Z. (1966) Dr. Samuel Sarphati, medicus en planoloog (1813-1866). [Journal article]

Berg, C. van den (1966) Een afrekening. [Journal article]

Drees, W. (1966) Een ander kiesstelsel? niet zo! [Journal article]

Wigbold, H. (1966) Een buitengewoon congres. [Journal article]

Thijn, Ed van (1966) Een moderne verkiezingscampagne. [Journal article]

Galan, C. de (1966) Een program om mee te werken. [Journal article]

Oele, A.P. (1966) Enkele kanttekeningen bij een industriële omschakeling. [Journal article]

Lange, H.M. de (1966) Evangelie en welvaart. [Journal article]

Galan, C. de (1966) Financiële beschouwingen. [Journal article]

Meertens, P.J. (1966) Heeft het regionalisme nog zin? [Journal article]

Hek, A. van der (1966) Het Congres zat, luisterde en koos Den Uyl. [Journal article]

Geismann, G. (1966) Het Duitse kiesstelsel. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1966) Het socialisme en de elite. [Journal article]

Thoenes, P. (1966) Het socialisme en de staatschappij : overpeinzingen bij een partijcrisis. [Journal article]

Hek, A. van der (1966) Hoe de Vietnamese crisis ontstond. [Journal article]

Oele, A.P. (1966) In het grensgebied van politiek en wetenschap. [Journal article]

Smit, J. (1966) In memoriam Jan Piebenga. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1966) In memoriam Sutan Sjahrir. [Journal article]

Boer, A.A. de (1966) Indicatieve programmering en industriepolitiek. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1966) Interne partijdemocratie. [Journal article]

Bolle, M.C. (1966) Lyndon Johnson's persoonlijkheid en politiek. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1966) NAVO in discussie. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1966) Nationaal koningschap of monarchistische maskerade? [Journal article]

Venema, R. (1966) Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de bijstand. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1966) Om te winnen. [Journal article]

Bertrand, A.C.A. (1966) Ontspanning en Wiedervereinigung. [Journal article]

Wigbold, H. (1966) Politiek en televisie. [Journal article]

Rooi, R. de (1966) Politieke analyse van een impasse. [Journal article]

Brongersma, E. (1966) Problemen der democratie. [Journal article]

Galan, C. de (1966) Reactie op een kritiek. [Journal article]

PvdA (1966) Reisindrukken uit Polen, voorjaar 1966. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1966) Rekening en verantwoording. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1966) Socialistisch Bestek. [Journal article]

Rooi, R. de (1966) Statenverkiezingen 1966. [Journal article]

Mok, M.R. (1966) Terug naar het districtenstelsel? [Journal article]

Meyer, J.W.L. (1966) Terugblik op een overwonnen maar aanvaard verleden. [Journal article]

Ruijgers, G.J.N.M. (1966) Tolk van de vernieuwingswil? [Journal article]

Kohnstamm, M. (1966) Van der Beugels proefschrift. [Journal article]

Dankert, P. (1966) Vietnam, de brief van 2 mei en de links en rechts verontruste partijgenoten. [Journal article]

Spijkerboer, Ch.Th. (1966) Volkssoevereiniteit bij de gratie Gods. [Journal article]

Steigenga, W. (1966) Vraagstukken rond de verstedelijking. [Journal article]

Egas, C. (1966) Vragen rond de jeugd van 1966. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1966) Wat nu? : de Statenverkiezingen 1966. [Journal article]

Maanen, F.J.A. van (1966) We all live in the red submarine. [Journal article]

Tolhoek, H.A. (1966) Wetenschappelijke onderzoekers bespreken wereldproblemen. [Journal article]

Rooi, R. de (1966) Zoekgeraakte progressieven. [Journal article]

Kohnstamm, M. (1966) A reappraisal of Henry A. Kissinger. [Journal article]

1967

Thijn, Ed van (1967) Antwoord aan Drees. [Journal article]

Diemer, K.H. (1967) Bestuursverantwoordelijkheid op locaal niveau. [Journal article]

Schaper, B.W. (1967) Bij het heengaan van Prof. Geyl (1887-1966). [Journal article]

Kalk, E. (1967) [Boekbespreking]. [Journal article]

Heide, H. ter (1967) [Boekbespreking]. [Journal article]

Bergh, G.C.J.J. van den (1967) [Boekbespreking]. [Journal article]

Vis, P. (1967) [Boekbespreking]. [Journal article]

Roemers, D. (1967) [Boekbespreking]. [Journal article]

Heide, H. ter (1967) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Heertje, A. (1967) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Thijn, Ed van (1967) De actualiteit van Lord Bolingbroke's parlementaire oppositie. [Journal article]

Molendijk, P.J. (1967) De burgemeester in Nederland. [Journal article]

Cramer, N. (1967) De grijze jongeling. [Journal article]

Vos, H. (1967) De memoires van Stikker. [Journal article]

Seeters, P. van (1967) De nieuwe progressieven. [Journal article]

Pronk, C. (1967) De politieke noodzaak van reorganisatie. [Journal article]

Wel, D. van der (1967) De staat, de kiezer, de notabelen. [Journal article]

Hessel, W. (1967) De toekomst en de werknemersorganisatie alias vakbeweging. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1967) De verzuimde verkiezingen in Vietnam. [Journal article]

Drees (Jr), W. (1967) De voorbereiding van de begroting. [Journal article]

Wilmans, J.C. (1967) Democratie en vorming. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1967) Dood tij. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1967) Duynstee en de werkelijkheid. [Journal article]

Dankert, P. (1967) Een kort loflied op de Europese Beweging. [Journal article]

Coppes, Th. (1967) Een nieuwe partij. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1967) Een over zes, zeven rechtskringen. [Journal article]

Galan, C. de (1967) Een soort samenvatting. [Journal article]

Heertje, A. (1967) Een vuist voor de consument. [Journal article]

Haan, R.M. de (1967) Enkele notities over woningbouwproblemen. [Journal article]

Buddingh, B. (1967) Evangelische radicaliteit. [Journal article]

Drees, W. (1967) Evenredige vertegenwoordiging en partijverhoudingen. [Journal article]

Querido, A. (1967) Expansie en grensgevechten in de wetenschap. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1967) Familievennootschappen. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1967) Gedachten over een progressieve concentratie. [Journal article]

Molenaar, J.H.C. (1967) Geen chauvinisten maar wel Europeanen. [Journal article]

Stuijvenberg, A. van (1967) Gemeentelijke investeringen als restpost. [Journal article]

Dolman, D. (1967) Het districtenstelsel : enkele rekensommetjes. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1967) Hoe wordt de nationale koek beter verdeeld? [Journal article]

Koopmans, T. (1967) Huur van bedrijfsruimte als legislatief probleem. [Journal article]

Meurs, A.P.H. van (1967) Imperialisme op de oceaanbodem? [Journal article]

Roemers, D. (1967) In memoriam Ies Baart. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1967) In memoriam Ko Suurhoff. [Journal article]

Meyer, Josine W.L. (1967) Israël en de verdediging van het Westen. [Journal article]

Rooi, R. de (1967) Kanttekeningen bij de verkiezingsuitslag. [Journal article]

Roemers, D. (1967) Kanttekeningen bij het Program van actie van de vakcentrales. [Journal article]

Burger, J.A.W. and Verboom, R. (1967) Kiesplicht. [Journal article]

Verboom, R. (1967) Kiesplicht : een politiek strijdpunt in de socialistische beweging. [Journal article]

Goudriaan, J. (1967) Kiezen èn delen. [Journal article]

Verkaik, W. (1967) Links of rechts uit de flank. [Journal article]

Blikslager (1967) Lood of oud ijzer? [Journal article]

Berger, J.J.A. (1967) Maatregelen en geld voor het noorden. [Journal article]

Polak, Fred L. (1967) Morgen brengen. [Journal article]

Voortman, A.J. (1967) Naar een radicale socialistische partij. [Journal article]

Varkevisser, J. (1967) Nieuwe staatkundige vormen. [Journal article]

Yff, J. (1967) Ondernemingsraad en medezeggenschap. [Journal article]

Bogaers, P.C.W.M. (1967) Op basis van pluriformiteit. [Journal article]

Brakel, C.J. (1967) Over de toestand op de Nederlandse Antillen. [Journal article]

Fahrenfort, J.J. (1967) Over duidelijkheid in politieke programma's. [Journal article]

Engberts, G.E. and Haan, R.M. de (1967) Over problemen met de volkshuisvesting. [Journal article]

Gaay Fortman, B. de (1967) Politieke vernieuwing. [Journal article]

Brongersma, E. (1967) Problemen der democratie II. [Journal article]

Top, W. (1967) Progressief is niet hetzelfde als links. [Journal article]

Oele, A.P. (1967) Progressieve politiek en profijtelijke plannen. [Journal article]

Waasdijk, L.M. van (1967) Radicaal-progressiviteit en socialisme. [Journal article]

Drees, W. (1967) Reglementering van kabinetsformaties? [Journal article]

Stokvis, B. (1967) Sneevliet en de muiterij op de 'Zeven Provinciën'. [Journal article]

Egas, C. (1967) Socialisme en democratie. [Journal article]

Dankert, P. (1967) Terug naar 1913. [Journal article]

Cloe, C.H. de (1967) Thuisblijvers bij verkiezingen. [Journal article]

Vals, F. (1967) Tien jaar Europa. [Journal article]

Schaps, J.H. (1967) Tilanus getekend. [Journal article]

Kwant, R.C. (1967) Uitdaging van het Marxisme. [Journal article]

Goede, B. de (1967) Ups en downs van de grondrechten. [Journal article]

Galan, C. de (1967) Van Bestek tot Pamflet. [Journal article]

Boersma, J. (1967) Vernieuwing of vernieling. [Journal article]

Bolle, M.C. (1967) Vietnam : mythen en realiteiten. [Journal article]

Ris, B. (1967) We moeten van ons eiland af. [Journal article]

Baehr, P.R. (1967) Wegens gebrek aan succes een jaar geprolongeerd : de kwestie China in de Verenigde Naties. [Journal article]

Tijn, Th. van (1967) Wie is bang voor Hendrik de Man? [Journal article]

Dankert, P. (1967) Wij zijn geen chauvinisten, maar Europeanen. [Journal article]

Dam, M.P.A. van (1967) Zonder tolerantie geen concentratie. [Journal article]

1968

Veenhoven, Ruut (1968) Abortus in de politiek. [Journal article]

Harkema, P.R. (1968) Bijzonder duidelijk. [Journal article]

Verkaik, W. (1968) Binnenvaart tussen wal en schip. [Journal article]

Thijn, A. van (1968) [Boekbespreking]. [Journal article]

Oele, A.P. (1968) [Boekbespreking]. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1968) [Boekbespreking]. [Journal article]

Egas, C. (1968) [Boekbespreking]. [Journal article]

Vlies, C. van der (1968) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Suylichem, A.P.G.N. van (1968) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1968) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Gortzak, H. (1968) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Egas, C. (1968) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Krijnen, Bert (1968) Concentratie van kranten : jammer, maar nodig. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1968) Confrontatie met Leber. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1968) Congres. [Journal article]

Argelo, S.M. (1968) Contractdemocratie en dualisme. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1968) Dankert en de Vietcongterreur. [Journal article]

Tijn, Th. van (1968) De Man en de socialistische beweging - niet te scheiden. [Journal article]

Pieters, J.M.G. (1968) De Partij van de Arbeid in Limburg : consolidatie van een doorbraak? [Journal article]

Weyel, J.A. (1968) De derde revolutie. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1968) De noodzaak van demythologisering van Marihuana en LSD. [Journal article]

Galan, C. de (1968) De opstand der amateurs. [Journal article]

Egas, C. (1968) De tweede helft van de 20-ste eeuw vergt een mentaal radicale politiek. [Journal article]

Cohen, R. (1968) De wereldhandelsconferentie. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1968) Democratie en socialisme. [Journal article]

Deegmulder, H. (1968) Doelmatigheid bij de overheid en het beginselprogramma van D'66. [Journal article]

Schaper, B.W. (1968) Een onvolledige balans : de herdenking der Russische October-Revolutie. [Journal article]

Linthorst, H.M. (1968) Een partij om stemmen mee te tellen! [Journal article]

Oele, A.P. (1968) Een pluriforme Partij van de Arbeid : expansief of explosief? [Journal article]

Hessel, W. (1968) Enkele verspreide opmerkingen over de onderwijsfinanciering. [Journal article]

Bertrand, A.C.A. (1968) Europa, hoe verder? : pleidooi voor Europese partijvorming. [Journal article]

Alkema, E.A. (1968) Europese verkiezingen. [Journal article]

Vries, Meyer de (1968) Geen radicaal antwoord? [Journal article]

Geerlings, P.J. and Kuiper, P.C. (1968) Gevaren van het gebruik van marihuana en LSD. [Journal article]

Dolman, D. (1968) Gezondheidszorg en Health Service. [Journal article]

PvdA (1968) Hasjies : een poging tot verbetering? [Journal article]

Pors (Jr), H. (1968) Het midden- en kleinbedrijf in de politiek. [Journal article]

Boven, R.van and Haan, R.M. de (1968) Het structurele werkgelegenheidsbeleid. [Journal article]

Cohen, R. (1968) Ja, die PvdA! : (met verschuldigde eerbied aan Jan Nagel). [Journal article]

Vermeulen, C.P. (1968) Kosten en herstrukturering van de gezondheidszorg. [Journal article]

Scheps, J.H. (1968) Kuyper's 'dubbele houding' juist benaderd? [Journal article]

Ladee, G. (1968) LSD, een ramp of een zegen? [Journal article]

Schlemper, M.S.H. (1968) Maatschappelijke en religieuze aspecten van het gebruik van enkele psychofarmaca. [Journal article]

Bianchi, H. (1968) Maatschappelijke reacties op afwijkend gedrag. [Journal article]

Kooyman, M. (1968) Marihuana, alcohol en de gevolgen in Oeganda. [Journal article]

Postma, J.K.T. (1968) Middellange termijnplanning op gemeentelijk niveau. [Journal article]

Oele, A.P. (1968) Miss Europa naar de technische school. [Journal article]

Peype, D.C.J. van (1968) Naar een redelijke benadering van het drug-probleem. [Journal article]

Roethof, H. (1968) Nota over persconcentraties. [Journal article]

Roethof, H.J. (1968) Ontwikkelingsfilosofie broodnodig. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1968) Ordening in de dertiger jaren. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1968) Over de inhoud van een progressieve politiek in de tweede helft 20ste eeuw. [Journal article]

Kruif, P.J. de and Pors (jr), H. (1968) Partij van de Arbeid en middenstand. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1968) Politieke ontspanning in Europa : het einde van de NAVO? [Journal article]

Dankert, P. (1968) Praag '68. [Journal article]

Oele, A.P. (1968) Twee professorale toespraken over de maatschappelijke gevolgen van de technologische ontwikkeling. [Journal article]

Sierksma, R.J. (1968) Universiteit : kritiek en 'krities'. [Journal article]

Drees, W. (1968) Van der Goes van Naters en een stuk politieke geschiedenis. [Journal article]

Roethof, H.J. and Benthem van den Bergh, G. van (1968) Verdrukten aller landen, verenigt u? [Journal article]

Allema, F. (1968) Verkiezingsresultaten in Limburg. [Journal article]

Goingaa, S. (1968) Vrijheid, blijheid? [Journal article]

Roethof, H.J. (1968) Vrijheid, gelijkheid en broederschap. [Journal article]

PvdA (1968) Waarom high zijn? [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1968) Waarom zijn de Amerikanen nog niet uit Vietnam? [Journal article]

1969

Roskam, K.L. (1969) Biafra en Van der Goes van Naters. [Journal article]

Veldkamp, G.M.J. (1969) Bredere resolutie nodig. [Journal article]

Postma, J.K.T. (1969) De Europese regionale politiek. [Journal article]

Vos, H. (1969) De Nobelprijs voor Tinbergen. [Journal article]

Laban, C. (1969) De Praagse lente is voorbij en een lange donkere winter is begonnen. [Journal article]

Hek, A. van der (1969) De beëindiging van de conventie van Yaoundé. [Journal article]

Oele, A.P. (1969) De crisis rondom Euratom. [Journal article]

Bordewijk, P. (1969) De droom van Vondeling. [Journal article]

Patijn, C.L. (1969) De erkenning van de DDR : een schijnprobleem. [Journal article]

Lammers, Han (1969) De erkenning van de DDR : politiek van de goede hoop. [Journal article]

Ritman, Toby (1969) De pen op papier. [Journal article]

Linthorst, H.M. (1969) De procedure van grondwetswijziging. [Journal article]

PvdA (1969) De toekomst van het socialisme. [Journal article]

Posthumus Meijjes, H.C. (1969) De vernieuwing van de conventie van Yaounde. [Journal article]

Nypels, E. (1969) Democratie en inkomensverdeling. [Journal article]

Stoffelen, P. (1969) Democratie en verantwoordingsplicht. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1969) Democratiseren of manipuleren? [Journal article]

Leune, J.G.M. (1969) Democratisering van het onderwijs : kanttekeningen bij de tweede ministeriële nota. [Journal article]

Goudzwaard, B. (1969) Doelstelling en instrumenten. [Journal article]

Heide, H. ter (1969) EEG plus en min. [Journal article]

Spaeny, M.J. (1969) Een grof schandaal. [Journal article]

Weyel, J.A. (1969) Een interne trias politica, ideologie, programma, politiek beleid. [Journal article]

Beereboom, H. (1969) Een schets van de stand van zaken Kamer en Regionaal beleid. [Journal article]

Verwey, E.J.W. (1969) Enkele problemen van de universiteit. [Journal article]

Dankert, P. (1969) Even wachten met de D.D.R. [Journal article]

Lier, Th. van (1969) Grenzen van democratie. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1969) Harmonie en conflict. [Journal article]

Grandia, J.H.N. (1969) Het basisonderwijs in discussie. [Journal article]

Goedhart, J.F. (1969) Het congres. [Journal article]

Anstadt, Milo (1969) Het congres. [Journal article]

Santema, M. (1969) Het probleem van de kleine plattelandsschool. [Journal article]

Grosfeld, Frans (1969) Het socialistisch experiment. [Journal article]

Rozemond, M.L.C. (1969) Hollands welvaren. [Journal article]

Slooff, F.L.G. (1969) In verregaande mate eens. [Journal article]

Slotemaker de Bruine, G.H. (1969) Inkomen en vermogen als symptomen. [Journal article]

Leiden, A. van (1969) Internationale monetaire perspectieven voor 1969. [Journal article]

Jurgens, Erik (1969) Kanttekeningen bij het Congres. [Journal article]

Wierenga, H. (1969) Nederland in de VN. [Journal article]

Jager, Johs. de (1969) Noordelijke ontwikkelingsmogelijkheden. [Journal article]

PvdA (1969) Ontwerpresolutie inkomens- en vermogensverdeling. [Journal article]

Goudsmit, C.J. (1969) Over kernenergie en stralenbescherming. [Journal article]

PvdA (1969) Rapieren in papieren. [Journal article]

Dolman, D. (1969) Sociale verzekeringen en inkomenspolitiek. [Journal article]

Santema, M. (1969) Socialisatie, onderwijs en het Noorden. [Journal article]

Rietkerk, J.G. (1969) Teveel staatsvoogdij. [Journal article]

Oele, A.P. (1969) Twee verrijkingsprojecten. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1969) Universiteit, mens, maatschappij. [Journal article]

Heyne den Bak, G.J. (1969) Van proeftuin naar lusthof : een partij om in te werken. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1969) Voortzetting van Jaoundé. [Journal article]

Ruygers, G. (1969) Vredesopdracht reëel en concreet. [Journal article]

PvdA (1969) WBS Studie : de burgemeester. [Journal article]

Lier, Th. van (1969) Wat is democratiseren? [Journal article]

Bordewijk, P. (1969) Zelfbesturende universiteiten een socialistisch ideaal? [Journal article]

1970

Neef, P.J. (1970) [Boekbespreking]. [Journal article]

Dien, A. van (1970) Bouwen en wonen : een continu misverstand! [Journal article]

Wierda, W. (1970) Boven ons hoofd en achter de schermen? [Journal article]

Berge, G. van den (1970) Concentratiebeleid in de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1970) Dan maar geen partijvernieuwing? [Journal article]

Cohen, R. (1970) De EEG en de ontwikkelingshulp. [Journal article]

Hek, A. van der (1970) De Partij van de Arbeid en de ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Stoel, Max van der (1970) De V.N. en de ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Dijkstra, Paul A.G. (1970) De bijdrage van de particuliere organisatie aan de internationale samenwerking : een poging tot waardering. [Journal article]

Reneman, Max. (1970) De culturele revolutie. [Journal article]

Kapteijn, Paul J. (1970) De pen op papier : openbaar vervoer: noodzaak van politieke keuze. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1970) De smalle marge van democratische politiek. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1970) De voorwaarden en mogelijkheden van een maatschappijkritiek. [Journal article]

Dirkson, W. (1970) De woningnood in S&D. [Journal article]

Zuthem, H.J. van (1970) Democratisering van de produktie, een nieuwe uiting van maatschappijkritiek? [Journal article]

Roethof, H.J. (1970) Democratisering van het overheidsapparaat noodzakelijk. [Journal article]

Rood-de Boer, M. (1970) Echtscheidingsrecht in Nederland. [Journal article]

Bergh, Hans van den (1970) Een breed theaterbeleid. [Journal article]

Schaper, B.W. (1970) Een gemiste kans : dr. A.D. Constandse en de nieuwe "revolutionairen". [Journal article]

Dijksterhuis, Fokke and Jongman, Riekent and Weringh, Koos van (1970) Een minimumprogramma voor het basisonderwijs. [Journal article]

Oele, A.P. (1970) Een muntautomaat in plaats van een landbouwtrekker : kanttekeningen bij de plannen voor een economische monetaire unie. [Journal article]

Ploeg, F. van der (1970) Een variant op het ruimtelijk structuurbeleid. [Journal article]

Singer-Dekker, H. (1970) Ervaringen met PvdA-actie: naturalisatie van oud-Spanjestrijders. [Journal article]

Heide, H. ter (1970) Europese vakbonden: mee met Europese ontwikkelingen. [Journal article]

Kok, W. (1970) Financieren en subsidiëren van woningen. [Journal article]

Vredeling, H. (1970) Geen belasting zonder inspraak. [Journal article]

Hoogerwerf, A. (1970) Gelijkheid. [Journal article]

Boer, A.A. de (1970) Grondslagen voor een industriepolitiek. [Journal article]

Hugenholtz, P.H. (1970) Het SER-advies ondernemingsrecht: nietig stapje? [Journal article]

Sanders, P. (1970) Het SER-advies: een revolutie. [Journal article]

Hoeven, G.J. van der (1970) Het centrale overleg : inkapseling in de kapitalistische orde of buitenparlementaire oppositie? [Journal article]

Oele, A.P. (1970) Het consumentenbeleid: couveuse-kindje van de politiek. [Journal article]

Vondeling, A. (1970) Kab. de J. : R.I.P. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1970) Kanttekeningen bij het regionale beleid. [Journal article]

Verwey, E.J.W. and Verwey-Jonker, H. (1970) Kritiek op het onderwijs : kritiek op de maatschappij. [Journal article]

Linneman, H. (1970) Kritische analyse huidige ontwikkelingsbeleid. [Journal article]

Bos, Ben (1970) Kunst blijft vermaak terzijde : schande! [Journal article]

Smit, Jo. (1970) Literatuurprijzen. [Journal article]

Wieldraaijer, E.R. (1970) Medezeggenschap een stap verder. [Journal article]

Vredeling, H. (1970) Naar een Progressieve Europese Partij? [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1970) Naar een industrieel sectorbeleid. [Journal article]

Voortman, Arend J. (1970) Notities over de maatschappelijke functie van de sociale wetenschappen. [Journal article]

Hillenaar, H. (1970) Ontwikkelingen binnen het Nederlandse katholicisme. [Journal article]

Lijphart, A. (1970) Op weg naar een presidentieel stelsel? : opmerkingen over de adviezen van de staatscommissie Cals-Donner. [Journal article]

Leeuwen, C.G. van (1970) Openbaar vervoer: noodzaak van politieke keuze. [Journal article]

Jonge, A.A. de (1970) Over status quo, ontwikkeling en revolutie. [Journal article]

Rozemond, S. (1970) Politiek expressionisme. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1970) PvdA-congres : terug naar de werkelijkheid. [Journal article]

Wierenga, H. (1970) Ruimtelijke ordening en buiten wonen. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1970) SER-advies : compromisoplossing. [Journal article]

Roos, W.A.A.M. de (1970) SER-advies ondernemingen: niet over ijs van één nacht: onderneming, vakbeweging, overheid: commentaar bij een SER-advies. [Journal article]

Gorkum, P.H. van (1970) SER-advies ondernemingsraad : een zwarte dag voor de democratie. [Journal article]

Doel, J. van den (1970) Slecht wonen in oude wijken. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1970) Slogans alleen werken niet meer. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1970) Socialisme en nieuwe maatschappijkritiek. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1970) Staatkundige vernieuwing : van clubjes- naar kiezerssysteem. [Journal article]

Umrath, H. (1970) Stiefkind : woningbouw. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1970) Structuur en functie van het Europese luchtnet. [Journal article]

Miedema, S. (1970) Theorie en praktijk van ontwikkelingshulp. [Journal article]

Versloot, H. (1970) Van luchtverontreiniging tot milieubeheer. [Journal article]

Tinbergen, J. (1970) Van vraagtekens naar uitroeptekens. [Journal article]

Ruygers, Geert (1970) Verenigde Naties, Assemble 1969. [Journal article]

Steigenga-Kouwe, S.E. (1970) Voorstellen tot individuele belastingheffing in Zweden. [Journal article]

Noordzij, J. (1970) Waarom móet er zoveel op de basisschool? [Journal article]

Dankert, P. (1970) Waarom worden SAMs verplaatst? [Journal article]

Boer, A.A. de (1970) Wetenschapsbeleid en economische politiek. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1970) Wie beslist er nu eigenlijk? [Journal article]

Bakker, H.J. (1970) Wonen in een stad. [Journal article]

Roozemond, C.M.L. (1970) Zeehaven politiek: regionale aanpak vol risico's. [Journal article]

1971

Rhijn, A.A. van (1971) 25 jaar structurele veranderingen. [Journal article]

Vondeling, A. (1971) 9 februari 1971. [Journal article]

Roethof, H.J. (1971) Abortus : van emancipatie gesproken. [Journal article]

Rozemond, S. (1971) B en C wapens. [Journal article]

Ruitenberg, L.H. (1971) Banning overleden. [Journal article]

Versloot, H. (1971) [Boekbespreking]. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1971) Commentaar op 'Democratisch wetenschapsbeleid' van dr. H. P. A. Oskamp. [Journal article]

Oele, A.P. (1971) Computermodellen en wereldpolitiek : enkele voorlopige notities n.a.v. de publikaties van de Club van Rome. [Journal article]

Doel, J. van den (1971) Confessionalisme en polarisatie. [Journal article]

Mierlo, H. van (1971) D'66 en de "Hoofdlijnen van een regeringsprogramma". [Journal article]

Ruiter, P.A. de (1971) Daar ga je dan. [Journal article]

Louw, André van der (1971) De Partij van de Arbeid : meer dan een kiesvereniging. [Journal article]

Schilthuis, A.P. (1971) De Partij van de Arbeid als vereniging. [Journal article]

Kloos, A.H. (1971) De Partij van de Arbeid en de vakbeweging. [Journal article]

Stoel, Max van der (1971) De PvdA en buitenlands beleid. [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1971) De PvdA en de Raden en Staten. [Journal article]

Dankert, P. (1971) De PvdA en de Socialistische Internationale. [Journal article]

Molleman, H.A.A. (1971) De PvdA en de directe actie. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1971) De PvdA en de wereld : waar koersen we op? [Journal article]

Patijn, S. (1971) De PvdA en het Europa van de zeventiger jaren. [Journal article]

Nagtegaal, J. (1971) De bel voor de laatste ronde is gegaan. [Journal article]

Molleman, Henk (1971) De berg heeft een muis gebaard : van PAK tot PVP en verder! [Journal article]

Peper, Bram (1971) De brede marges van socialistische politiek. [Journal article]

Polak, Fred L. (1971) De commissie-2000 : het grote hiaat : visie op langere termijn. [Journal article]

Drees, W. (1971) De defensie-uitgaven. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1971) De democratie in gemeenschapshanden. [Journal article]

Veld, R.J. in 't (1971) De financiering van post-academiaal onderwijs. [Journal article]

Rood-de Boer, M. (1971) De grenzen van de minderjarigheid. [Journal article]

Boef, C. (1971) De grote potlatch : een bespiegeling over de vraag wat we met onze verkiezingscampagnes aanmoeten. [Journal article]

Burger, A.R. and Louw, A. van der (1971) De pen op papier: Mr. A. R. Burger contra A. van der Louw. [Journal article]

Voskuil, K. (1971) De pen op papier: Paulus en de twijfels van Agrippa. [Journal article]

Janssen, Jan Paul (1971) De progressieve volkspartij en de structuurhervormingen in de maatschappij. [Journal article]

Ruitenberg, L.H. (1971) Doorbraak 25 jaar later. [Journal article]

Oskamp, H.P.A. (1971) Een democratisch wetenschapsbeleid. [Journal article]

Bakker, H.J. (1971) Een erg slecht progressief programma. [Journal article]

Bolle, Maarten C. (1971) Een minder opdringerige Amerikaanse wereldpolitiek? [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1971) Een progressieve volkspartij. [Journal article]

Hek, A. van der (1971) En toch ... een progressieve volkspartij! [Journal article]

Doel, J. van den (1971) Enkele optimale en niet-optimale ontwikkelingen in de Nederlandse economische orde. [Journal article]

Brautigam, Gerda (1971) Establishment zonder houvast. [Journal article]

Rozemond, S. (1971) Europa en Amerika : elk zijns weegs? [Journal article]

Hasselt, F.G. van (1971) Griekenland en Turkije : de 12de maart en de 21ste april. [Journal article]

Stoel, Max van der (1971) Griekenland, Portugal en de NATO. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1971) Het Midden-Oosten. [Journal article]

Tellegen, Egbert (1971) Het maatschapplijk nut van persoonlijke vrijheden. [Journal article]

Roethof, H.J. (1971) Het stakingsrecht voor ambtenaren. [Journal article]

Putten, J. van (1971) Het vergelijken van verkiezingsprogramma's. [Journal article]

Peper, Bram (1971) Inflatie of progressie? [Journal article]

Schaafsma, H. (1971) Instructieve omroep en culturele democratie. [Journal article]

Faas, H.C. (1971) Is de emancipatie van de PvdA voltooid? [Journal article]

Thijn, Ed van (1971) Is het PvdA-socialisme een wegwerpideologie? [Journal article]

Bakker Schut (1971) Israël en het Midden-Oosten conflict. [Journal article]

Dolman, D. (1971) Kieskeurigheid, kies en keurig : prioriteiten in de gezondheidszorg. [Journal article]

Aarden, J. (1971) "Kleine drie" in perspectief. [Journal article]

Roethof, H.J. (1971) Krantenfusies in versneld tempo. [Journal article]

Rozemond, S. (1971) Linkse signatuur. [Journal article]

PvdA (1971) Maatschappijkritiek. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1971) Maatschappijkritiek en het proces van sociale ontwikkeling. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1971) Modern socialisme : rede gehouden ter gelegenheid van Europalia in Brussel : september 1971. [Journal article]

Stoel, Max van der (1971) Naar een gemeenschap van de tien. [Journal article]

Uyl, J. den (1971) Om de kwaliteit van het bestaan. [Journal article]

Klein, G. (1971) PVP : oorzaak of gevolg? [Journal article]

Lek, B. van der (1971) PVP : structuurhervorming of vertraging. [Journal article]

Galan, C. de (1971) Politiek en planning : opmerkingen n.a.v. het rapport van de Commissie Voorbereiding Onderzoek Toekomstige Maatschappijstructuur. [Journal article]

Mud, A.K. (1971) Politieprobleem : onvoldoende rugdekking. [Journal article]

Bordewijk, P. (1971) Posthumus. [Journal article]

Verkade, W.F. (1971) Privacy en persoonsregistratie. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1971) Proeftuin der democratie. [Journal article]

Veld, J. in 't (1971) Progressieve volkspartij? Ja? Nee? [Journal article]

Vermaat, A.J. (1971) Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er progressief genoeg in het land? [Journal article]

Jonge, A.A. de (1971) Splitsingen in de Socialistische beweging in Nederland. [Journal article]

Santema, M. (1971) Streven naar een alternatief onderwijsbeleid of stilletjes doormodderen! [Journal article]

Broeder, A.L. den (1971) Testbeeld van de middenstand : gezicht, vuist en houding van de kleine zelfstandige. [Journal article]

Hasselt, F.G. van (1971) Turkije heeft nog steeds geen kolonels. [Journal article]

Mozer, Alfred (1971) Vermoeide Oostpolitiek. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1971) Vijfentwintig jaar Europa. [Journal article]

Jonkergouw, Th.A.J.M. (1971) Werkende Jeugd in Nederland : leerschool der ontgoocheling. [Journal article]

1972

Louw, André van der and Beek, R. ter (1972) A. van der Louw en R. ter Beek reageren op Mozer's verslag van de Internationale. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1972) Analyse van de topconferentie. [Journal article]

Lange, A. (1972) Autoritarisme, kerkelijkheid en politieke participatie. [Journal article]

Putten, J. van (1972) Commissie-Mansholt en de democratie : eerst de staat, daarna het volk. [Journal article]

Voogd, J.J. (1972) De PvdA en de omroep. [Journal article]

Linthorst, H.M. (1972) De PvdA en de omroep. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1972) De Socialistische Internationale na Wenen. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1972) De Verenigde Staten en Europa : crisis met onbekende uitkomst. [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1972) De burgemeester en de polarisatie. [Journal article]

Mozer, Alfred (1972) De gedesintegreerde Internationale. [Journal article]

Doel, J. van den (1972) De geloofwaardigheid van het ruimtelijk beleid. [Journal article]

Berge, G. van den (1972) De gemeenschap in verlegenheid. [Journal article]

Verburg, M.C. (1972) De instrumenten van de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Zijlstra, K. (1972) De kromme spijker van de kleinzoon : over het rapport van de Club van Rome. [Journal article]

Ancona, Hedy d' (1972) De noodzaak van een culturele revolutie. [Journal article]

Vis, J.J. (1972) De openbaarheid van de kabinetsformatie. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1972) De partijpolitieke betekenis van het rapport van de commissie van zes. [Journal article]

Schillebeeckx, E. (1972) De progressieve christen en zijn politieke partijkeuze. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1972) De verkiezingen. [Journal article]

Sevenhuysen-Hoogewooning, E.J. (1972) De vrouw als consument moest in de politiek gaan! [Journal article]

Kooreman, H.J. (1972) Democratisering van de bedrijven : voorwaarde voor gelijke kansen in het onderwijs? [Journal article]

Ancona, Hedy d' and Peper, Bram and Uyl, J.M. den (1972) Den Uyl over vrouwen en politiek : een vraaggesprek met Hedy d'Ancona en Bram Peper. [Journal article]

Verloren van Termaat, P. (1972) Economische orde, maatschappelijke orde en rechtsorde. [Journal article]

Vink, H.T. (1972) Een duidelijk ruimtelijk beleid vraagt een duidelijk bestuur. [Journal article]

Hoeven, G.J. van der (1972) Een herderlijk schrijven van zes politieke medicijnmannen. [Journal article]

Janssen, P.J. (1972) Een progressief kabinet en het volkshuisvestingsbeleid. [Journal article]

Rugter-de Zeeuw, Chr. A. de (1972) Een ruimtelijk beleid voor een progressief kabinet. [Journal article]

Heuvel, Ien van den (1972) Een vrouwenorganisatie in de Partij van de Arbeid.... moet dat? [Journal article]

Kool-Smit, Joke (1972) Gelijkheid vertaald naar de helft. [Journal article]

Rozemond, S. (1972) Het kleine verschil. [Journal article]

Goudriaan, J. (1972) Het particuliere verzekeringsbedrijf : socialisatie of ordening? [Journal article]

Ooyen, D.A.Th. van (1972) Historische kanttekeningen bij het 'katholieke' in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Koning, W. (1972) Hoger onderwijs, als privé-investering of algemeen goed? [Journal article]

Tinbergen, Jan (1972) In memoriam Hein Vos. [Journal article]

Giebels, L.J. (1972) Inleiding over ruimtelijke ordening, economische groei en milieu. [Journal article]

Pronk, J.P. (1972) "Keerpunt '72" getoetst. [Journal article]

Bruinsma, F. (1972) Lessen van sociaal-democratische regeringen. [Journal article]

Ruiter, P.A. de (1972) Nachtkaars. [Journal article]

Ruiter, P.A. de (1972) Nakaarten. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1972) Naklank van het congres. [Journal article]

Brongers, M.C.A. (1972) Noorwegen en de E.E.G. [Journal article]

Grandia, J.H.N. (1972) Onderwijs en sociaal milieu : een sociaal-pedagogisch onderwijsproject in Rotterdam. [Journal article]

Veld, J. in 't (1972) Over de club van Rome en nog wat. [Journal article]

Veenstra, W.J. (1972) Over de strategie van de parlementaire oppositie. [Journal article]

Oele, A.P. (1972) Pleidooi voor een pluriform en meer democratisch wetenschapsbeleid. [Journal article]

Peper, Bram (1972) Progressieve minderheidsregering en bedrijfsleven. [Journal article]

PvdA (1972) PvdA en terrorisme. [Journal article]

Kupers-Rooselaar, A. (1972) Sisterhood. [Journal article]

VerLoren van Themaat, P. (1972) Stellingen over economische macht in Europa. [Journal article]

Oele, A.P. (1972) Strepen door de rekening. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1972) Thorbecke. [Journal article]

Stemerdinck, A. (1972) Van Rijckevorsel en doelmatig defensiebeleid. [Journal article]

Giebels, L.J. (1972) Van deconfessionalisering naar ontzuiling. [Journal article]

Ruiter, P.A. de (1972) Vijf op een rijtje. [Journal article]

Berg, M.J. van den (1972) Vijf voor twaalf. [Journal article]

Rozemond, S. (1972) Vredespolitiek in soorten. [Journal article]

Stoel, Max van der (1972) Vredespolitiek moet centraal staan. [Journal article]

Boesjes-Hommes, R.W. (1972) Vrouwenemancipatie in Zweden. [Journal article]

Barendregt, Nel (1972) Wel praten, niet zeuren. [Journal article]

Kool-Smit, Joke (1972) Wij en de politiek. [Journal article]

Janzen, Jan Pieter (1972) Willem Schermerhorn en zijn politieke denkbeelden. [Journal article]

Lammers, H. (1972) Wordt de lier van de inspraak aan de wilgen gehangen? [Journal article]

Dankert, P. (1972) The Yankees go home. [Journal article]

1973

Ruitenberg, L.H. (1973) Afscheid van Van Walsum. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1973) [Boekbespreking]. [Journal article]

Gelder, W.J. van and Hasselt, M. van (1973) Buitenlandse werknemers en internationale arbeidsverdeling : gedachten over een progressief arbeidsmarktbeleid (III). [Journal article]

Vermeulen, C.P. (1973) Consumentisme. [Journal article]

Dankert, P. (1973) De 'first use' heeft het partijcongres niet overleefd. [Journal article]

Veer, Paul van 't (1973) De Europese kernmacht, een taboe. [Journal article]

Vries Reilingh, O.G. de (1973) De Europese vakbeweging en de uitbreiding van de EEG. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1973) De dans rond een motie-Deckers. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1973) De machtsmiddelen van de kabinetsformateur. [Journal article]

PvdA (1973) De samenwerking van progressieve partijen. [Journal article]

Mozer, Alfred (1973) De vlag en de lading. [Journal article]

Walsum, G.E. van and Louw, A. van der (1973) Een discussie over polarisatie, deconfessionalisering, democratisering. [Journal article]

Vis, J.J. (1973) Een droevig besluit. [Journal article]

Drion, H. (1973) Een parlementaire enquête over discriminatie van de vrouw? [Journal article]

Bergh, Harry van den (1973) Europa versus Amerika : de verhouding verslechtert? [Journal article]

Rozemond, S. (1973) Europese onveiligheid. [Journal article]

Broeder, A. den (1973) Gedachten over een progressief arbeidsmarktbeleid (I en II). [Journal article]

Bergh, Harry van den (1973) Gevraagd: een coherente strategie voor een kleine mogendheid. [Journal article]

Lijphart, A. (1973) Hervorming van het parlement in vergelijkend perspectief. [Journal article]

Duursma, Steven T. (1973) Het consumentenbeleid in de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Hoffman, L. (1973) Het maatschappijbeeld van Van Walsum : reactie op de brief van Van Walsum (III). [Journal article]

Dankert, P. (1973) In Turkije is democratie ook moeilijk. [Journal article]

Veld, J. in 't (1973) Indrukken van een conferentie over milieu en maatschappij. [Journal article]

Kam, C.A. de (1973) Kanttekeningen bij het milieubeleid in Nederland. [Journal article]

Rozemond, S. (1973) Kernwapens in Europa. [Journal article]

Boskma, P. (1973) Kernwapens in Europa. [Journal article]

Versloot, H. (1973) Milieuvoogdij, grondslag voor milieubeheer. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1973) Modern koningschap. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1973) Moeten we wel zo blij zijn met die 'open' kabinetsformatie? [Journal article]

Kombrink, J.C. (1973) Naar een Europees veiligheidssysteem : illusie of mogelijkheid? [Journal article]

Walsum, A.P. van (1973) Ons progressieve landklimaat. [Journal article]

Werf, S. van der (1973) Ontwikkelingshulp : waan en werkelijkheid. [Journal article]

Miedema, S. (1973) Ontwikkelingsstrategie opnieuw bezien. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1973) Opmerkingen over geweldloze verdediging. [Journal article]

Mansholt, Sicco (1973) Over de noodzaak van een Europees socialistisch programma. [Journal article]

Ellemers, J.E. (1973) Over het functioneren van de democratie in Nederland. [Journal article]

Kapteyn, Paul J. (1973) PvdA en terrorisme. [Journal article]

Putt, L. van der (1973) Rechtshulp en socialisme. [Journal article]

Schaefer, J. (1973) Sloop of herstel van woningen zijn geen toevallige processen. [Journal article]

Voogd, J. (1973) Tussen Scylla en Charybdis. [Journal article]

Brautigam, Gerda (1973) Van Walsum - Van der Louw : reactie op de brief van Van Walsum (IV). [Journal article]

Uyl, Joop den (1973) Van welvaart naar welzijn in Europa. [Journal article]

Louw, André van der and Beek, Relus ter (1973) Vlag, lading en vervreemding. [Journal article]

Buskes, J.J. (1973) Voor mij hoeft het niet meer. [Journal article]

Pronk, C. (1973) Voor mij hoeft het nog wel : reactie op de brief van Van Walsum (V). [Journal article]

Goudsmit, C.J. (1973) Voor mij moet het wèl : reactie op de brief van Van Walsum (VI). [Journal article]

1974

Giugni, G. (1974) Aantekeningen over de industriële democratie. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1974) Analyse van de topconferentie 1973 [van de Europese Gemeenschap op 14 en 15 december]. [Journal article]

Stevers, Th. A. (1974) Arbeiderszelfbestuur : een economische reflectie. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1974) Beginselen of dilemma's. [Journal article]

Riemersma, Peter (1974) [Boekbespreking]. [Journal article]

Derksen, Jan (1974) [Boekbespreking]. [Journal article]

Ooijen, David van (1974) Breekpunt vijfendertigduizend? [Journal article]

Ruiter, P.A. de (1974) CRM en de regio. [Journal article]

Hasselt, Michiel van (1974) Cultuurpolitiek : antwoord aan Van den Bergh. [Journal article]

Anstadt, Milo (1974) Cultuurpolitiek in perspectief. [Journal article]

Jonkman, P.J.H. (1974) De buitenlandse Dienst onder vuur. [Journal article]

Wierda, W. (1974) De defensienota 1974-1983 : bericht, beschouwing en raad. [Journal article]

Lier, Theo van (1974) De inkomenspolitiek en de laagste inkomens : de koppeling van AOW en bijstand aan het minimumloon. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1974) De koopman en de dominee in de buitenlandse politiek. [Journal article]

Kam, C.A. de (1974) De miljoenennota. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van and Schaper, B.W. (1974) De najaarsstormen van 1973 : een nabeschouwing over crises en politieke strategie. [Journal article]

Boskma, Peter (1974) De pen op papier. [Journal article]

Bordewijk, P. and Jonker, Leendert (1974) De pen op papier : [gewestvorming]. [Journal article]

Walsum, A.P. van (1974) De pen op papier : antwoord aan Aad Kosto. [Journal article]

Falkenreck, Ed. (1974) De pen op papier : wat Hoogerwerf werkelijk bedoelde. [Journal article]

Schaper, B.W. (1974) De pen op papier: Nogmaals: om de fundamenten onzer democratie. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1974) De pen op papier: Teveel distantie van Hans van den Doel. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1974) De pen op papier: afscheid van de medezeggenschap? [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1974) De pen op papier: gewestvorming. [Journal article]

Noordzij, J. (1974) De pen op papier: het één en ander over "spreiding van macht". [Journal article]

Laan, Adri (1974) De pen op papier: over het beginselprogram van de PvdA. [Journal article]

Stuiveling, Garmt (1974) De rode gentleman. [Journal article]

Dolman, D. (1974) De structuurnota-Hendriks : de truck sturen of naar trucs turen. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1974) Democratie in het sociale leven? [Journal article]

Victor, Leo (1974) Doelstellingen van een Europese energiepolitiek. [Journal article]

Hoffman, L. (1974) Economiebeoefening in en om Rijnmond. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1974) Economische democratie. [Journal article]

Roethof, Hein (1974) Een multimediabeleid. [Journal article]

Gelder, W.J. van (1974) Een terugblik op de zaak Delta-Lloyd-Commercial Union. [Journal article]

Bergh, Hans van den (1974) Een zinvol kunstbeleid of "Van Hasselt's liberale stellingname". [Journal article]

Voogd, J.J. (1974) Enkele stellingen over socialistische cultuurpolitiek. [Journal article]

Visser, C.J. (1974) Fascisme : mythe en werkelijkheid. [Journal article]

Kool-Smit, Joke (1974) Feminisme en socialisme. [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1974) Gewestvorming. [Journal article]

Thijn, Ed van (1974) Het kabinet-Den Uyl en de bierkaai? [Journal article]

Oele, A.P. (1974) Het oliedomme Europa der vaderlanden. [Journal article]

Bruijn, K.J. de (1974) Het vragenrecht I. [Journal article]

Bruijn, K.J. de (1974) Het vragenrecht II. [Journal article]

Bruijn, K.J. de (1974) Het vragenrecht III. [Journal article]

Kosto, Aad (1974) In beginsel een vrouwenprogram. [Journal article]

Verburg, M.C. (1974) Industriepolitiek : beschouwingen naar aanleiding van een WBS-cahier. [Journal article]

Zijlstra, K. (1974) Industriepolitiek : open vragen na een conferentie. [Journal article]

Poppe, Stan (1974) Medezeggenschap in Nederland. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1974) Medezeggenschap of alleenzeggenschap? [Journal article]

Beever, Colin (1974) Medezeggenschap van de Engelse arbeider : waarom de Britse vakbonden tegenwoordig minder bedeesd zijn. [Journal article]

Vries Reilingh, O.G. de (1974) Naar een sociaal Europa? [Journal article]

Brongers, Rien (1974) Noorwegen twee jaar later : een arbeiderspartij in verval. [Journal article]

Schaper, B.W. (1974) Om de fundamenten onzer democratie. [Journal article]

Langenmeijer, G.E. (1974) Onze partij tegenover democratie en rechtsstaat en tegenover beider beperkingen. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1974) Oosterschelde : wijs beleid en. [Journal article]

Laterveer, R. (1974) Op weg naar arbeiderszelfbestuur? [Journal article]

Hoogerwerf, A. (1974) Opkomen voor de wetenschap misstaat een socialist niet. [Journal article]

Giebels, L.J. (1974) Oriënteringsnota over de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Hasselt, M. van (1974) Overwegingen ten behoeve van socialistisch cultuurbeid. [Journal article]

Bruyn, L.P.J. de (1974) Progressieven en de Statenverkiezingen 1974. [Journal article]

Kam, C.A. de (1974) Rapport van een Werkgroep milieuheffingen, ingesteld door het Bestuur van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Bergh, Jaap van den and Janssens, Pierre (1974) "Recall" niet herroepen. [Journal article]

Doel, J. van den (1974) Regeerakkoorden. [Journal article]

Victor, Leo (1974) Resultaten van een Europese energiepolitiek. [Journal article]

Louw, André van der (1974) Socialisme en opvoeding. [Journal article]

Hoogerwerf, A. (1974) Socialisme, democratie en wetenschap. [Journal article]

Schuurman, Eric B. (1974) Tanzania in internationaal perspectief. [Journal article]

Kosto, Aad (1974) Tijding van ver. [Journal article]

Schaper, B.W. (1974) Tussen Marx en "Keerpunt 1972" : partijbeginselen in historisch perspectief. [Journal article]

Pronk, C. (1974) Vechten met imaginaire divisies : antwoord aan prof. dr. B. W. Schaper. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1974) Vergeet de tijdschriften niet. [Journal article]

Beek, Relus ter (1974) Vredeskransen in het Midden-Oosten : een doorbraak? [Journal article]

Hart, H. 't (1974) Wetenschap, socialisme en democratie : de pen op papier. [Journal article]

Gaast, Sonja van der (1974) Wil Hoogerwerf praten of vechten? [Journal article]

1975

Poppe, S. (1975) Arbeiderscontrole op het ondernemingsinkomen. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1975) Aspecten van en kanttekeningen bij het functioneren van het parlement. [Journal article]

Toirkens, José (1975) Bejaardenpaspoort te klakkeloos aanvaard. [Journal article]

Ummelen, Bert (1975) [Boekbespreking]. [Journal article]

Hessel, W. (1975) [Boekbespreking]. [Journal article]

Mertens, C. (1975) D'66 en de progressieve meerderheid. [Journal article]

Duursma, S.T. (1975) De Arabische discriminatie en de Europese Gemeenschappen. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1975) De Partij van de Arbeid in een veranderende wereld. [Journal article]

Weijel, J.A. (1975) De arbeidsongeschiktheid van de huisvrouw. [Journal article]

Vlieger, G.H. and Kam, C.A. de (1975) De lange mars naar selectieve groei. [Journal article]

Ven, F.W.M. van der (1975) De onderwijspacificatie in het geding en het taboe van de Heren De Bruin, Van Ooyen en Van Praag. [Journal article]

Schaafsma, H. (1975) De pen op papier : aanzet tot een polemiek over socialistisch cultuurbeleid. [Journal article]

Bernelot Moens, W.E. (1975) De pen op papier : het sociaal aanvaardbare minimum : een vloer in de inkomensverdeling. [Journal article]

Jong, J.A. de (1975) De taak van de rechter bij conflictoplossingen. [Journal article]

Blanc, B. le (1975) De vergeten richting in de sociale zekerheid : studies van vroeger en nu. [Journal article]

Praag, J.P. van (1975) De werking van de democratie. [Journal article]

Bruin, A.A. de and Ooijen, D.A.Th. van and Praag, J.P. van (1975) Doorbraakpartij, ontmoetingsschool, vrijheid van onderwijs : een pleidooi voor een nieuwe onderwijsparagraaf van de PvdA en voor herbezinning op art. 208 van de Nederlandse grondwet. [Journal article]

Hofman, L. (1975) Economische aspecten van arbeiderszelfbestuur. [Journal article]

Hoeven, G.J. van der (1975) Economische groei en de collectieve sector. [Journal article]

Meijer, W. (1975) Een nieuwe keuze voor een oud ideaal. [Journal article]

Vries, Rembrandt de (1975) Enkele kanttekeningen bij het onderwijs. [Journal article]

Giebels, L.J. (1975) Gewesten : mini-provincies of maxi-gemeenten? : regionaal bestuur of lokaal bestuur? [Journal article]

Hueting, Roelie (1975) Groei in rijke landen : een conflict tussen cultuur en natuur. [Journal article]

Tinbergen, Jan (1975) Groei, schaarste en ongelijkheid. [Journal article]

Burger, J. (1975) Herinnering aan fractiediscipline en een vooroorlogse terugroeppoging. [Journal article]

Vellenga, Jacob T. (1975) Het fenomeen christelijke partij anno 1974. [Journal article]

Blanc, B. le (1975) Het sociaal aanvaardbare minimum : een vloer in de inkomensverdeling. [Journal article]

Anstadt, Milo (1975) Het socialisme in de greep van het slechte geweten. [Journal article]

Hek, Arie van der (1975) Het vijftiende congres van de PvdA of het voorwaardelijke lidmaatschap van de regering. [Journal article]

Buschfort, Hermann (1975) Invoering van de medezeggenschap : hoofddoel van hervormingen. [Journal article]

Heek, F. van (1975) Kansen op schoolsucces volgens Peschar en het talentenproject : beschouwing over Peschar's dissertatie. [Journal article]

Meerts, Paul W. (1975) Kanttekening bij 'D'66 en de progressieve meerderheid'. [Journal article]

Pen, J. (1975) Kanttekeningen bij de groeidiscussie. [Journal article]

Veld, J. in 't (1975) Karl Marx... in een nieuw perspectief. [Journal article]

Louw, A. van der and Peper, Bram (1975) Keerpunt '77 : de weg terug? : een beschrijving van de restauratieve krachten en een aanduiding van de kansen en keuzen voor een duurzaam progressief beleid. [Journal article]

Schaafsma, H. (1975) Media-nota als beleidsaanzet ontoereikend. [Journal article]

Groot, C. de (1975) Moord op of zelfmoord van de Italiaanse democratie. [Journal article]

Koopman, Joop (1975) Ontwikkeling en ontwikkelingshulp. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1975) Op weg naar arbeiderszelfbestuur? [Journal article]

Baars, W. (1975) Opmerkingen over de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. [Journal article]

Lange, Herman de (1975) Over de dynamiek in de bewapeningswedloop. [Journal article]

Franssen, H. (1975) Parlement in actie. [Journal article]

Kam, C.A. de (1975) Recessie en economische groei. [Journal article]

Wils, F. (1975) Rond het 'socialistische' karakter van de Peruaanse revolutie. [Journal article]

Peschar, J.L. (1975) Sociale herkomst en verschillen in opleidingskansen. [Journal article]

Putten, J. van (1975) Socialisme en de mens. [Journal article]

Ooijen, David van (1975) Socialistische onderwijspolitiek : in het licht van een discussie over onderwijsvrijheid. [Journal article]

Kuiper, F. (1975) Studiefinanciering. [Journal article]

Bordewijk, P. (1975) Van Hasselt en het Przjevalsky-paard : een pleidooi voor het traditionele cultuurbegrip. [Journal article]

Hoff, C.M. van den (1975) Volkshuisvesting en werkgelegenheid : enkele bestuurlijke aspecten. [Journal article]

Kronenberg, Riet (1975) Werknemersrechten : een discussienota. [Journal article]

1976

Heuvel, I. van den (1976) Afspraken vooraf. [Journal article]

Hoffman, L. (1976) Arbeidstijdvermindering als instrument voor de werkloosheidsbestrijding. [Journal article]

Rozemond, S. (1976) Armslag van de Nederlandse diplomatie. [Journal article]

Boef, C. (1976) Bedden schudden : een reactie op Anstadt en Pauka. [Journal article]

Santema, M. (1976) [Boekbespreking]. [Journal article]

Lichtveld, L. (1976) Cultuur en arbeid. [Journal article]

Grandia, J. (1976) Cultuur en onderwijs. [Journal article]

Cohen, H.F. (1976) De Man herdrukt. [Journal article]

Kam, C.A. de (1976) De Miljoenennota. [Journal article]

Anstadt, Milo (1976) De VARA en het socialisme. [Journal article]

PvdA (1976) De VARA verder onder het mes. [Journal article]

Hoefnagels, H. (1976) De noodzaak van een andere waardering van de arbeidsprestatie. [Journal article]

Meulen, H. van der (1976) De ondernemingsraad moet blijven : maar er moet wel meer veranderen. [Journal article]

Doef, J. van der (1976) De politieke betekenis van de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden. [Journal article]

Heertje, A. (1976) De smalle marges van de economische politiek. [Journal article]

Letelier, O. (1976) De toestand in Chili. [Journal article]

Varkevisser, J. (1976) De vermogensaanwasdeling in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Brink, E. van den (1976) Doorgaan zonder partij : het program van Duisenberg. [Journal article]

Oele, A.P. (1976) Drie jaren na de oliecrisis. [Journal article]

Duisenberg, W.F. (1976) Een alternatief verkiezingsprogram : verantwoording. [Journal article]

Baars, W. and Iersel, J. van (1976) Een bijdrage aan de onderwijsdiscussie. [Journal article]

Wolfson, D.J. and Blanc, B. le (1976) Een linkse norm. [Journal article]

Pauka, Tom (1976) Een middelbaar echtpaar in een versleten bed. [Journal article]

Doel, J. van den (1976) Elitisten en pluralisten over economische macht. [Journal article]

Gaast, S. van der (1976) Gewoon doorgaan met links ademhalen. [Journal article]

Ooijen, D. van (1976) Het Noordierse conflict als Iers probleem : een beschouwing naar aanleiding van reisindrukken. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1976) Het gewaarborgde inkomen. [Journal article]

Schaper, B.W. (1976) Het ontwerp-verkiezingsprogram - beneden de maat? [Journal article]

Postel-Coster, E. (1976) Het ontwikkelingsproces en de andere sexe : wat is er met de vrouwen gebeurd? [Journal article]

Reckman, P. (1976) Hoger onderwijs in de toekomst : de vraag is: onder welke voorwaarden? [Journal article]

Vellenga, J.T. (1976) Ik ben met Van Voorden naar de arbeidsmarkt gegaan. [Journal article]

Orlov, J. and Amalrik, Andrej (1976) Is een niet-totalitair socialisme mogelijk? [Journal article]

Baehr, P.R. (1976) Lessen uit de geschiedenis. [Journal article]

Broeder, A.L. den (1976) Mobilisatie en mobiliteit op de arbeidsmarkt. [Journal article]

Stoel, Max van der (1976) Nederland en de internationale samenleving. [Journal article]

Heering, H.C. (1976) Noordelijk perspectief. [Journal article]

Pauka, T. (1976) Omroep-discussie : een nieuw record. [Journal article]

Noordzij, J. (1976) Onderwijs-contourennota : scherp en vaag. [Journal article]

Heuvel, M. van der (1976) Ontwikkelingen in de Sovjet-Unie. [Journal article]

Kraan, K.J. (1976) Openbaarheid van bestuur : uitzondering of regel? [Journal article]

Noordzij, J. (1976) Oppassen met getuigen. [Journal article]

Thijn, E. van (1976) Overleeft de parlementaire democratie 1984? [Journal article]

Hek, A. van der (1976) Overlevingskansen van de parlementaire democratie. [Journal article]

Franssen, H.M. (1976) Parlementaire democratie op weg naar 1984. [Journal article]

Bruin, A.A. de and Ooyen, D.A. van and Praag, J.P. van (1976) Polemiek over het beginselprogram : de onderwijsparagraaf. [Journal article]

Giebels, L.J. (1976) Reorganisatie van het binnenlands bestuur : compromis tussen maxi-gemeente en mini-provincie. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1976) Socialisme en VAD. [Journal article]

Mulder, B. (1976) Socialisme, democratie en organisatie. [Journal article]

Tromp, B. (1976) Socialisme, organisatie en democratie : politiek-sociologische kanttekeningen bij de koers en ontwikkeling van de PvdA. [Journal article]

Jonker, Leendert (1976) Socialisme, verstedelijking, bestuur. [Journal article]

Schmidt, H.M. (1976) Toetsen en tests, of: wat meet die toets. [Journal article]

Gortzak, W. (1976) Tussen regering en achterban : het PvdA-bestuur na Nieuw Links. [Journal article]

Mantel, D. (1976) Verdwalen de socialisten in de gelijke onderwijskansen jungle?, of: de mammoet bij verstek veroordeeld. [Journal article]

Veenhoven, R. (1976) Waarheen met het huwelijk? : relaties worden belangrijker, problematischer en veelvormiger. [Journal article]

Verloren van Themaat, J.P. (1976) Werkloosheid, internationale arbeidsverdeling en de Derde Wereld. [Journal article]

Boef, C. (1976) Wetenschap, VARA en nog wat : een reactie op de Werkgroep Socialistische VARA. [Journal article]

1977

Franssen, H.M. (1977) Christen-democratie, welke politieke richting? [Journal article]

Bergh, Harry van den (1977) De Europese Gemeenschap gesteld voor dilemma's en tegenstrijdigheden. [Journal article]

Patijn, Schelto (1977) De Europese verkiezingen en wat dan? [Journal article]

Verloren van Themaat, J.P. (1977) De PvdA en een socialistisch Derde Wereldbeleid. [Journal article]

Kam, C.A. de and Vermeend, W.A. (1977) De Wet investeringsrekening: over meer werk en weggegooid geld. [Journal article]

Schillebeeckx, E. and Zeeuw, D. de (1977) De christen en zijn politieke keuze. [Journal article]

Giebels, L. (1977) De ontbrekende consequenties van de verstedelijkingsnota. [Journal article]

Gielen, W.J.G.M. (1977) De openbare school en de vrijheid van onderwijs. [Journal article]

Heering, H.C. (1977) De provincie als politiek integratiekader. [Journal article]

Andrioli, Fred (1977) De tekorten van het openbaar vervoer. [Journal article]

Ittersum, B.F. van (1977) De toekomst van de Europese economische en monetaire samenwerking. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1977) Democratisering van het bestuur. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1977) Den Uyl: demissionair! [Journal article]

Uyl, Joop den (1977) Die tijd komt nooit meer terug. [Journal article]

Foppen, Wil (1977) Eindhoven. [Journal article]

Ummelen, Bert (1977) Erfelijkheid van intelligentie : slecht vertrekpunt voor onderwijsbeleid. [Journal article]

Heering, H.J. (1977) Ethisch ontwaken - waartoe? [Journal article]

Veenhof, B.M. (1977) Europese blauwdrukken en perspectieven. [Journal article]

Roos, W.A.A.M. de (1977) Galbraith en het socialisme. [Journal article]

Faas, Henry C. (1977) Geen alternatief - wel kansen. [Journal article]

Ramondt, Joop (1977) Geleide loonpolitiek op losse gronden. [Journal article]

Bloema, K.P. (1977) Herbezinning op de buitenlandse politiek. [Journal article]

Vondeling, A. (1977) Het bekrachtigen van een initiatiefontwerp, in het bijzonder de abortus betreffende. [Journal article]

Kam, Flip de (1977) Het landbouwbeleid van de Gemeenschap. [Journal article]

Oele, A.P. (1977) Het schemerige zijtoneel van het EEG-energiebeleid. [Journal article]

Lockefeer, Harry (1977) Het verschil tussen EG-politiek en progressief Derde-Wereldbeleid. [Journal article]

Priemus, Hugo (1977) Het volkshuisvestingsbeleid 1973-1977: een consumententest. [Journal article]

Wierda, W. (1977) Hoeveel is genoeg? Een moeilijke vraag! [Journal article]

Vredeling, H. (1977) In het dal van de Europese samenwerking. [Journal article]

Dorsey, James (1977) Israël. [Journal article]

Rozemond, S. (1977) Israël : havikken in soorten? [Journal article]

Beek, Relus ter (1977) Kernenergie en non-proliferatie. [Journal article]

Oosten, Frits van (1977) Linkse en rechtse economen als politieke profeten. [Journal article]

Rondagh, Ferry (1977) Ontwerp-programma voor de Europese Verkiezingen van de Federatie van Socialistische Partijen in de EG. [Journal article]

Mantel. Dick (1977) Oppassen voor optimisme zonder getuigen. [Journal article]

Friese, Paul (1977) Over het socialisatiewaagstuk. [Journal article]

Vosskühler, Karel E. (1977) Overdracht van technologie en internationale arbeidsverdeling : de toenemende noodzaak van publieke controle. [Journal article]

Meyer, Wim (1977) Overheid, politiek en vakbeweging : de verhouding overheid-vakbeweging gezien vanuit de overheid en de politiek. [Journal article]

Middel, B. (1977) Partij van de Arbeid: ook voor arbeiders. [Journal article]

Daudt, H. (1977) Problemen bij de coalitievorming in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Hek, Arie van der (1977) Programma's voor de Europese verkiezingen. [Journal article]

Wijmans, L. and Zwan, A. van der (1977) Progressief moet pluriform blijven : de verkiezingen van 1977. [Journal article]

Andrioli, F.D. (1977) Ruimtelijke ordening, mobiliteit en energieschaarste. [Journal article]

Galan, C. de (1977) Sociaal-economisch beleid. [Journal article]

Driehuis, W. (1977) Socialistisch beleid en economische analyse. [Journal article]

Veld, J. in 't (1977) Socialistisch woonbeleid. [Journal article]

Friese, Paul (1977) Socialistisch woonbeleid II. [Journal article]

Noordzij, Jan (1977) Tobben met beginselen. [Journal article]

Giebels, L. (1977) Verkorting bestemmingsplanprocedure. [Journal article]

Meer, F.B. van der (1977) Verspreiding van kernwapens. [Journal article]

Dankert, Piet and Casteleijn, Lo (1977) Vrede en veiligheid in Europa. [Journal article]

Ooijen, David van (1977) Vrijheid voor onderwijsverstrekkers of onderwijsgebruikers? : het schoolstrijdreveil voor het CDA. [Journal article]

Mierlo, J.G.A. van and Toonen, Th.A.J. (1977) Welvaart en socialistisch beleid. [Journal article]

Broeder, A.L. den (1977) Werk voor allen : gedachten over arbeid als verdelingsvraagstuk. [Journal article]

Doel, J. van den (1977) Werkloosheidsbestrijding en loonvorming. [Journal article]

Loor, H. de (1977) Wijziging Wet op de ruimtelijke ordening. [Journal article]

1978

Hasselt, M. van (1978) Acht uur : te lange arbeidsduur. [Journal article]

Mulder, A.J. (1978) Arbeiderszelfbestuur en de organisatie van de arbeid. [Journal article]

Lambooy, J.G. (1978) Bevolkingspolitiek en bevolkingsspreiding. [Journal article]

Barnaby, F. (1978) Bewapening : verspilling van schaarse grondstoffen. [Journal article]

Molleman, H. (1978) Culturele minderheden en overheidsbeleid. [Journal article]

Bosscher, D.F.J. (1978) De Partij van de Arbeid en de politieke aspecten van het Zuidmolukse vraagstuk. [Journal article]

Haasbroek, J. (1978) De Partij van de Arbeid en de russificatie van onze radio en televisie. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1978) De bejaarden, slachtoffers van de geboortenbeperking. [Journal article]

Nieuwenhuizen, Bert van (1978) De culturele amateur-sector : warm aanbevolen. [Journal article]

Delfgaauw, B. (1978) De dictatuur van het proletariaat en de ethiek. [Journal article]

Delfgaauw, B. (1978) De dictatuur van het proletariaat en de ethiek - 2. [Journal article]

Brongersma, E. (1978) De hervorming van de zedelijkheidswetgeving. [Journal article]

Brongersma, E. (1978) De hervorming van de zedelijkheidswetgeving. [Journal article]

Smit, J. (1978) De minderheidsgroep met de thuiswaarde. [Journal article]

Roethof, H. (1978) De misdaad in Nederland. [Journal article]

Jong, A. de (1978) De partijdemonstratie. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1978) Den Uyl II zat er niet in. [Journal article]

Priemus, H. (1978) Doelen van het volkshuisvestingsbeleid. [Journal article]

Brandt, Marie-Louise den and Niphuis-Nell, Marry (1978) Een eeuw geboortendaling in Nederland. [Journal article]

Galan, C. de (1978) Enkele aspecten van arbeid en arbeidsbeleid. [Journal article]

Arntz, J. (1978) Filosofische kanttekeningen bij het beginselprogramma. [Journal article]

Hoff, C.M. van den (1978) Financiering van de volkshuisvesting. [Journal article]

Kosto, A. (1978) Gelijke behandeling voor mannen en vrouwen. [Journal article]

Hamburger, B. (1978) Gelijkheid bij rechtsbijstand. [Journal article]

Hes, J. (1978) Gelijkheid bij rechtsbijstand en de advocaturele benadering. [Journal article]

Wöltgens, M.A.M. (1978) Het regionale beleid : een stiefkind dat vertroeteling verdient. [Journal article]

Hoff, C.M. v.d. (1978) Kabinet Van Agt : brevet van onvermogen voor linkse democraten. [Journal article]

Doef, J. van der and Reijden, P. van der (1978) Leemten in de sociale zekerheid. [Journal article]

Blanc, B. le (1978) Maatschappelijke zekerheid. [Journal article]

Weeda, I. (1978) Minder gezinnen, meer individuen. [Journal article]

Akkerboom, B. and Kootstra, L. (1978) Naar een herverdeling van arbeid. [Journal article]

Hamburger, B. (1978) Nog één keer de rechtshulp. [Journal article]

Zeeuw, D. de (1978) Normen handhaven. [Journal article]

Meurs, W. (1978) Om de kwaliteit van de rechtshulp. [Journal article]

Niekerk, N. van (1978) Ombuigingsplannen en de publieke paradox. [Journal article]

Berends, H. (1978) Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. [Journal article]

Noordzij, J. (1978) Op jacht naar welzijn. [Journal article]

Kuenzli, P. (1978) Over eigendom en beheer. [Journal article]

Bank, J. (1978) Partij van de Arbeid '78 : een partij zonder verleden. [Journal article]

Kalma, P. (1978) Portugal : de terugtocht van links. [Journal article]

Ummelen, B. (1978) Problemen van een constructief onderwijsbeleid. [Journal article]

Tinbergen, J. (1978) PvdA en het nieuwe beginselprogramma. [Journal article]

Zijlstra, K. (1978) Socialistische internationale energiepolitiek. [Journal article]

Pans, R. (1978) Staat en burger : een probleemverkenning. [Journal article]

Schaefer, J. (1978) Stadsvernieuwing. [Journal article]

Boomsma, E. (1978) Stadsvernieuwing, planning en planningsinstrumenten. [Journal article]

Langemeijer, G.E. (1978) Terrorisme, uitlevering, asyl. [Journal article]

Anstadt, M. (1978) Van oorlog tot geschil : of de wensdroom van Sadats mislukken. [Journal article]

Veenhof, B.M. (1978) Verkiezingen Europese Parlement en het ontwerpprogram socialistische partijen. [Journal article]

Kam, F. de (1978) Werkgelegenheidsbeleid en economisch draagvlak. [Journal article]

Horrevorts, T. and Pans, R. (1978) Wiegel en de burgemeester. [Journal article]

Kalk, E. (1978) Woningbouwprogrammering. [Journal article]

Priemus, H. (1978) Woonlastenbeleid. [Journal article]

Vreeze, N. de (1978) Woonruimteverdeling. [Journal article]

1979

Röling, Wiek (1979) Ab van Dien : eerste palen slaan. [Journal article]

Emmerij, L.J. and Ritzen, J.M.M. (1979) Arbeidsplaatsen scheppen met realisme en werkherverdeling met visie. [Journal article]

Wijne, J.S. (1979) Beginselen moeten ter discussie blijven. [Journal article]

Huysen, C. (1979) Beperkte participatie beperkt de participatie. [Journal article]

Friese, P. (1979) CDA-wetenschappelijke instituten : gespreide verantwoordelijkheid. [Journal article]

Baarle, Y. van (1979) Centrum voor levensbeschouwing een politiek : samenleven in meervoud. [Journal article]

Krop, M. (1979) De Derde Weg : nog geen Godesberg voor PCI. [Journal article]

Dankert, P. (1979) De Duitse deling en de Westduitse veiligheid. [Journal article]

Veenhoff, B.M. (1979) De PvdA en de Europese integratie. [Journal article]

Moulineux, M. (1979) De betekenis van de thuisvrouw. [Journal article]

Huijsen, C. (1979) De blinde vlek van links. [Journal article]

Schuitemaker, R. (1979) De jeugdwerkloosheid drie maal bestreden. [Journal article]

Craxi, B. (1979) De logica van het Leninisme. [Journal article]

PvdA (1979) De massabasis van de sociaal-democratie. [Journal article]

Tromp, B. (1979) De nederlaag van Labour. [Journal article]

Gortzak, W. (1979) De partij die bijna altijd gelijk heeft. [Journal article]

PvdA (1979) De prioriteiten van de Wiardi Beckmanstichting. [Journal article]

Gortzak, W. (1979) De rechtmatigheid van het partijrecht. [Journal article]

Krop, M. (1979) De sociaal-democratie op proef. [Journal article]

PvdA (1979) De sociaal-economische politiek van de Belgische regering. [Journal article]

Hoffman, L. (1979) De strijd om de arbeidstijdverkorting. [Journal article]

Veld, R. in 't (1979) De toekomstige effectiviteit van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Koopman, B. (1979) De vele mensbeelden van de econoom. [Journal article]

Kolakowshi, L. (1979) De waarden van de sociaal-democratie. [Journal article]

Kolthoff, K. (1979) De wenselijkheid van een consumptiepolitiek. [Journal article]

Lange, H.M. de and Puchinger, G. (1979) Dr. Jelle Zijlstra : gesprekken en geschriften. [Journal article]

Constandse, Anton (1979) Dubieuze Derde Wereld. [Journal article]

Schaper, B.W. (1979) Een controversieel verschijnsel. [Journal article]

Kam, C.A. de and Vermeend, W.A. (1979) Een levensvatbare vermogensaanwasdeling. [Journal article]

Galan, C. de (1979) Een nota, een revolutie en een congres over economie. [Journal article]

PvdA (1979) Een oud-SDAPer in Jakarta. [Journal article]

Tromp, B. (1979) Een stap naar een praktische ideologie. [Journal article]

Aa, T. van der (1979) Emma Brunt, je zal je zuster bedoelen. [Journal article]

Perry, J. (1979) G. H. Pieters : een kwart eeuw van strijd. [Journal article]

Smit, J. (1979) Geen BEV maar banen. [Journal article]

Broder, H.M. (1979) Geld om werk te scheppen, niet om werklozen te steunen. [Journal article]

Lange, H.M. de (1979) Geloof, wetenschap en samenleving : indrukken van een wereldconferentie in Boston. [Journal article]

Brants, K. and Praag (Jr), Ph. van (1979) Groepsvorming in soorten. [Journal article]

Hoffman, L. (1979) Herverdeling van arbeid en inkomen. [Journal article]

Vondeling, A. (1979) Het Europa van aarzelende burgers. [Journal article]

Berlinguer, E. (1979) Het historisch compromis in de huidige situatie. [Journal article]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1979) Het middenkader van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Meijers, H. and Wesseldijk, J.W. (1979) Het niet zo gastvrije vluchtelingenbeleid. [Journal article]

Matzner, Egon and Aa, Toon van der (1979) Het nieuwe beginselprogram van de Sozialistische Partei Östereichs : veranderde inzichten. [Journal article]

Tromp, B. (1979) J. M. den Uyl : inzicht en uitzicht. [Journal article]

Drenth, J. (1979) Jonge leerkrachten in de knel. [Journal article]

Leijnse, F. (1979) Losse signalen van buiten het circuit. [Journal article]

Peper, B. (1979) Maatschappelijke vitaliteit en economische weerbaarheid. [Journal article]

Thijn, E. van (1979) Macht en mentaliteit : een socialistische visie op kapitalisme en vooruitgang van dr. B. Goudzwaard. [Journal article]

Aa, T. van der (1979) Militaire krachtsverhoudingen. [Journal article]

Köbben, A.J.F. (1979) Mogelijke ongewenste gevolgen van innovaties. [Journal article]

Rozemond, S. (1979) NAVO en PvdA beide op weg naar de niet-totale oorlog. [Journal article]

Beus, J. de (1979) Narcisme en politiek. [Journal article]

Korzec, M. and Tromp, B. (1979) Op mensenrechten mag niet bezuinigd worden. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1979) Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (NVB). [Journal article]

PvdA (1979) Oude koeien uit de sloot. [Journal article]

Davidson, B. (1979) Over de Cubanen in Afrika. [Journal article]

Kootstra, L. and Bruyn-Hundt, M. (1979) Over de economische discussie : een vraag aan Hoffman, De Galen en Tinbergen. [Journal article]

Zorgdrager, J. (1979) Over de stakingen nog niet uitgesproken. [Journal article]

Elzinga, D.J. (1979) Overheidssubsidiëring van politieke partijen als principieel probleem. [Journal article]

Bos, B. (1979) Planning op de eenbaansweg, welzijnsdenker vanaf 1946. [Journal article]

Berg, E. and Horrevorts, T. (1979) Politieke beheersing van bureaucratiën. [Journal article]

Idenburg, Ph.A. (1979) Politisering in de gezondheidszorg. [Journal article]

Dutschke, Rudi (1979) Reële oorlogen en reëel socialisme. [Journal article]

Schröder, P. (1979) Rooie Vrouwen tussen Partij van de Arbeid en vrouwenbeweging. [Journal article]

PvdA (1979) Signalementen. [Journal article]

Liebknecht, W. (1979) Socialisme en beschaving. [Journal article]

Kraemer, Paul E. (1979) Socialisme of democratisch-socialisme? Maar dan nóg ... [Journal article]

Schaper, B.W. (1979) Solidariteit, vroeger en nu. [Journal article]

Salet, W. (1979) Stadsvernieuwing door zelfwerkzaamheid. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. (1979) Terug naar Vietnam. [Journal article]

Janssen, Gerbertus (1979) Theo Thijssens strijd tegen onderwijsbezuinigingen. [Journal article]

Kombrink, H. (1979) Tussen idealisme en machtsvorming. [Journal article]

Weeda, A. (1979) Van economendebat tot economiediscussie. [Journal article]

Ehrenfest, A. (1979) Verdubbelde energieverspilling in de Buitendienst of honorering van de Binnendienst. [Journal article]

Dam, M. van (1979) Verloren illusies zijn gevonden waarheden. [Journal article]

Gortzak, W. (1979) Voorzitter Vondeling. [Journal article]

Bruyn-Hundt, Marga (1979) Vrouwen: paupers op de arbeidsmarkt. [Journal article]

Vrijman, J. (1979) Waar het om gaat. [Journal article]

Gallupi, Massimo (1979) Wat de VS in Zuid-Vietnam veranderd hebben. [Journal article]

Alberts, A. (1979) Zomer in Europa? [Journal article]

1980

Uyl, J.M. den (1980) Amsterdamse School en economische politiek. [Journal article]

Geer, J. van der (1980) Arbeidstijdverkorting in Nederland. [Journal article]

Emmerij, L. and Ritzen, J. (1980) BEV en vrouwenemancipatie. [Journal article]

Verkoren, H. (1980) Bedrijfsinvesteringen, afhankelijk van risicodragend vermogen. [Journal article]

Swaan, A. de (1980) Bestuurders en geleerden : ditmaal in de psychotherapie. [Journal article]

Berg, Max van den (1980) Bestuurlijke reorganisatie op drift. [Journal article]

Wijhe, J.S. and Hijmans, B. (1980) Cultuur, kunst en democratisch-socialisme. [Journal article]

Reijnders, L. (1980) Dan maar Albanië... [Journal article]

Ahmad, Eqbal (1980) De Iranese crisis : Amerika na Vietnam. [Journal article]

Heyne den Bak, G. (1980) De Nederlandse Antillen en de Movementu Antyias Nobo (Man). [Journal article]

Friese, P. (1980) De VAD van Flip en Willem. [Journal article]

Hek, A. van der (1980) De WIR is geen socialistische hervormingsmaatregel. [Journal article]

Sporre, G. (1980) De Zweedse arbeidsverhoudingen ontdooien. [Journal article]

Schumacher, Hans (1980) De angst voor de chaos : het behoedzame reformisme van de SPD. [Journal article]

Smit, J. (1980) De economie-discussie : vrijheid, gelijkheid, BEV en banen. [Journal article]

Huijsen, C. (1980) De politieke aspecten van de homo-emancipatie. [Journal article]

Troelstra, P.J. (1980) De politieke werkstaking. [Journal article]

Aa, T. van der (1980) De techniek van de apocalyps. [Journal article]

Harrington, M. (1980) De toekomst van de Amerikaanse politiek. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1980) De urgentie van een nieuw beleid. [Journal article]

Huurman, J. (1980) Democratiseren of legitimeren. [Journal article]

Aa, T. van der (1980) Dienstmeid of madonna, nooit familielid : over kunst en de PvdA. [Journal article]

Leijnse, F. and Waarden, F. van (1980) Economische planning en socialistische economische politiek. [Journal article]

Brugmans, H. (1980) Een Europees "contra-project". [Journal article]

Poppe, S. (1980) Een goede verhouding tussen PvdA en vakbeweging is gewenst. [Journal article]

Backer, P.B. (1980) Een kanttekening bij de Tokio-ronde. [Journal article]

Galan, C. de (1980) Een liberale visie op inkomens- en vermogensverdeling. [Journal article]

Boer, J. de (1980) Energiebeleid en voeding. [Journal article]

Verwey, E.J.W. (1980) Energiebeleid op lange termijn. [Journal article]

Baarle, Y. van (1980) Feministische kunst. [Journal article]

Enzensberger, Hans-Magnus (1980) Geheimen van de Duitse democratie. [Journal article]

Schouten, Martin (1980) Gesprek met Jan Rot, een socialistisch tekenaar. [Journal article]

Geuns, H.A. van (1980) Gezondheidszorg, een politiek dilemma. [Journal article]

Dankert, P. (1980) Haalt het Europees Parlement 1984? [Journal article]

Waasdijk, L.M. van (1980) Hervatting beginselen-discussie. [Journal article]

PvdA (1980) Het Bankwezen. [Journal article]

PvdA (1980) Het cultuurbeleid van de PvdA en het verkiezingsprogram. [Journal article]

Brouns, P. (1980) Het cultuurdebat in de jaren vijftig. [Journal article]

Delfgaauw, B. (1980) Het fascistische gevaar : het optreden van Glimmerveens Volksunie. [Journal article]

Kassies, J. (1980) Het onbegrip van socialisten. [Journal article]

Tinbergen, J. (1980) Hoe kunnen vrouwen economisch zelfstandig worden? [Journal article]

Hoffman, L. (1980) Inquisitie. [Journal article]

Verrips, G. (1980) Internationalisme : de CPN tussen de brokken. [Journal article]

Reijnders, Lucas (1980) Kernenergie en staat. [Journal article]

Verrips, Ger (1980) Literatuur en politiek. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1980) Micro-electronica als politiek probleem. [Journal article]

Oele, A.P. (1980) Natuur, milieu en socialisme. [Journal article]

Stoel, Max van der (1980) Nederland en de atoombeweging. [Journal article]

Schaper, B.W. (1980) Om de plaats van Hendrik de Man. [Journal article]

Brink, E. van den (1980) Overheid, particulier initiatief en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Priemus, H. (1980) PPR-visie op verzorgingsstaat en onbetaalbare sector. [Journal article]

Tromp, B. (1980) Participatie-democratie en participatie : vermeende oplossingen en echte problemen. [Journal article]

Jong (Edz), F. de (1980) Pieter Jelles Troelstra. [Journal article]

Leijnse, F. (1980) Plannen door onderhandelen. [Journal article]

Lange, H.M. de (1980) Prof. Dr. H. Hoefnagels, vooruitgang zonder groei : over de noodzaak van een alternatieve toekomst. [Journal article]

Gortzak, W. (1980) Publiek, kunst en socialisme. [Journal article]

PvdA (1980) Socialisme en christendom. [Journal article]

Peper, B. (1980) Suriname voor en na de staatsgreep. [Journal article]

Zwan, A. van der (1980) WBS-cahier Voorraadeconomie. [Journal article]

Kogon, E. (1980) Was het nationaal-socialisme ook socialistisch? [Journal article]

Bolhuis, E. (1980) Weerwerk is betaalbaar. [Journal article]

Heertje, A. (1980) Wel micro-elektronika, geen micro-economie. [Journal article]

Kok, W. (1980) Werkgelegenheid voor de wereld. [Journal article]

Friese, P. (1980) Woningnood. [Journal article]

Beck, W. and Jong, J. de (1980) Zes jaar progressieve politiek in Naarden. [Journal article]

Poelje, H. van (1980) Zuinigheid in energiegebruik. [Journal article]

1981

Traa, M. van (1981) Aan ons lijf geen polonaise? : de PvdA en Polen. [Journal article]

Priemus, H. (1981) Balans van het beleid van Beelaerts en Brokx. [Journal article]

Mulder, B. (1981) Bernsteins revisionisme. [Journal article]

Kombrink, H. (1981) Bestek '81 en weerwerk '85. [Journal article]

Schaper, B.W. (1981) Bij nader inzien. [Journal article]

PvdA (1981) Christendom en politiek. [Journal article]

Kalma, P. (1981) Congres over de sociaal-democratie. [Journal article]

Brugmans, H. (1981) De 'derde zuil' der sociaal-democratie. [Journal article]

Schaper, B.W. (1981) De 5de mei voor eeuwig 'Nationale Snipperdag'? [Journal article]

Postma, J.K.T. (1981) De Commissie-Vonhoff in de politieke branding. [Journal article]

Fortuyn, P. (1981) De Dolle Dinsdag van Koen Koch. [Journal article]

Bank, J. (1981) De PvdA en de Indonesische revolutie. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1981) De PvdA en de regeringsdeelname. [Journal article]

Herpen, M. van (1981) De PvdA tussen solidariteit en détente. [Journal article]

Korzec, M. (1981) De armoede van "Jalta" en van het anti-communisme. [Journal article]

Wiersma, J.M. (1981) De dreigende modernisering van chemische wapens. [Journal article]

Borrie, G.W.B. (1981) De gemeentepolitiek van de SDAP. [Journal article]

Hoffman, L. (1981) De rode trein. [Journal article]

Stemerdink, B. (1981) De sociaal-democratie en het vraagstuk van oorlog en vrede. [Journal article]

Bergounioux, A. and Manin, B. (1981) De sociaal-democratie, of: de logica van het compromis. [Journal article]

Thomassen, W. (1981) De tocht van een eigenzinnig tijdgenoot. [Journal article]

Visser, A. (1981) De voorwaardenstrategie van de PvdA. [Journal article]

Dankbaar, B. (1981) Dilemma's van een socialistisch defensiebeleid. [Journal article]

Galan, C. de (1981) Een programma voor de werkgelegenheid. [Journal article]

Dankert, P. (1981) Europese politiek en economische crisis. [Journal article]

Spijkerboer, A.A. (1981) Evangelie, kerk en socialisme. [Journal article]

Brinkman, M. (1981) Frank van der Goes en het bolsjewisme. [Journal article]

Neuvekamp, A. (1981) Geschiedenis van de abortus in Nederland. [Journal article]

Becker, F. and Oenen, G.J. van (1981) Geschiedschrijving en arbeidersbeweging. [Journal article]

Kalma, P. and Wolffensperger, E. (1981) Grenzen aan de verzorging. [Journal article]

Kassies, J. (1981) Het debat over het cultuurbeleid. [Journal article]

Kuné, H. (1981) Het is tijd voor een communistisch program. [Journal article]

Heyne den Bak, G. and Wijne, J.S. (1981) Het verval van een politieke partij. [Journal article]

Benthem van den Berg, G. van (1981) Het verval van een politieke partij. [Journal article]

Santen, J. van (1981) Hof van de indirecte democratie. [Journal article]

Krop, M. and Olij, B. (1981) Jonge Socialisten : plaats en toekomst van een politieke jongerenorganisatie. [Journal article]

Vaal, O. de (1981) Kanttekeningen bij Artsen in dienstverband. [Journal article]

Laak, J. ter (1981) Kerk, ethiek en politiek. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1981) Kernwapens, oorlogsrecht en geweten. [Journal article]

Friese, P. (1981) Kritiek op de sociaal-democratie is in de mode. [Journal article]

Kalma, P. (1981) Milieu en werkgelegenheid. [Journal article]

Bomhoff, E.J. (1981) Monetaire politiek en werkgelegenheid. [Journal article]

Koch, K. (1981) Na Zwarte Dinsdag : kanttekeningen bij een verkiezingsnederlaag. [Journal article]

Dahrendorf, R. (1981) Na de sociaal-democratie. [Journal article]

Nieuwhof, P. (1981) Naar een nieuw inkomensbeleid. [Journal article]

Oele, A.P. (1981) Om de flexibiliteit van het bestaan. [Journal article]

PvdA (1981) Om de veiligheid van de vrede. [Journal article]

Verhoeve, Ger (1981) Om de vernieuwing van de Franse socialistische partij. [Journal article]

Goedmakers, A. and Kramer, P. (1981) Om te overleven. [Journal article]

Kosto, A. (1981) Over kunstbeleid en hoe het anders kan. [Journal article]

Weeda, A. (1981) Planning als veranderingsstrategie. [Journal article]

Velzen, W. van (1981) Polkabrokken : indrukken van een verkiezingscampagne. [Journal article]

Sint, M. (1981) Rooie Vrouwen, Parij van de Arbeid en vrouwenbeweging. [Journal article]

PvdA (1981) Samenwerking met de CPN : nostalgie of noodzaak : verslag van een discussie. [Journal article]

Baarle, Y. (1981) Sociaal-democratie en cultuurpolitiek. [Journal article]

Kalma, P. (1981) Sociaal-democratie en technocratie. [Journal article]

Reijnders, L. (1981) Sociaal-democratie versus milieubewegers. [Journal article]

Korzec, M. (1981) Solidariteit en ontspanning : de PvdA en Polen. [Journal article]

Zwaan, T. (1981) Staten, geweld en sociale wetenschap. [Journal article]

Huberts, L. and Linthorst, M. (1981) Sturing of storing : weerwerk en de economie. [Journal article]

Schaper, B.W. (1981) Terugblik op de eerste mei. [Journal article]

Kalma, P. (1981) Troelstra's nieuwe staat. [Journal article]

Melkert, A. (1981) Van der Stoel in de herkansing. [Journal article]

Stiphout, H. van (1981) Verkiezingen '81 : de strijd om het politieke midden. [Journal article]

Putten, J. van (1981) Verkiezingen 1981 : de Partij van de Arbeid als arbeiderspartij. [Journal article]

Zwan, A. van der (1981) Wederopbouw en mobilisatiepolitiek. [Journal article]

Hagoort, G. (1981) Weerwerk en wetgeving. [Journal article]

Tinbergen, J. (1981) Wouter Gortzak : alledaags socialisme. [Journal article]

1982

Lucas, N. (1982) Afhankelijkheid en onderontwikkeling : nieuwe inzichten. [Journal article]

Weeda, A. (1982) Boeken: pijnstillers en pepmiddelen. [Journal article]

Kalma, P. (1982) Bonger en het vrouwenvraagstuk. [Journal article]

Tempel, C.P. van den and Catalän Aravena, O. (1982) De Cariben : sociaal conflict in Amerika's achtertuin. [Journal article]

Drees (sr), W. (1982) De Indonesische crisis. [Journal article]

Jansen, M. (1982) De Letse sociaal-democratie en de zaak-Bumeisters. [Journal article]

Dongen, B. van (1982) De SDAP, de Eerste Wereldoorlog en de vredesbeweging in de SDAP. [Journal article]

Hoffman, L. (1982) De SER als ritueel. [Journal article]

Brink, E. van den (1982) De VVD over de NCO. [Journal article]

Reinders, H.A.H. (1982) De aantrekkingskracht van de PvdA op de niet-confessionele kiezer. [Journal article]

Tromp, B. (1982) De argumentatie voor een Europese defensie. [Journal article]

Priemus, H. (1982) De derde golf. [Journal article]

Pels, D. (1982) De dubbelzinnigheid van het fascisme en de 'linkse' discussievrees. [Journal article]

Friese, P. (1982) De economische consequenties van Van Agt-II. [Journal article]

Woltjer, Eisso and Zijl, Jan van (1982) De impasse in het Europees landbouwbeleid. [Journal article]

Samkalden, J. (1982) De kabinetsformatie : hoe het sneller en beter kan. [Journal article]

Louw, A. van der (1982) De kunst van het socialisme. [Journal article]

Louw, A. van der (1982) De minister van CRM over de verzorgingsstaat. [Journal article]

Dittrich, K. and Andeweg, R.B. (1982) De mythologie van het meerderheidsdenken. [Journal article]

Pels, D. (1982) De redelijkheid van het fascisme. [Journal article]

Outshoorn, J. (1982) De sociaal-democratie en het vrouwenvraagstuk. [Journal article]

Lier, Th. van (1982) De sociale zekerheid. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1982) De stabiliteit van links. [Journal article]

PvdA (1982) De weg terug naar het politiek initiatief. [Journal article]

Dales, I. (1982) Denken over arbeid. [Journal article]

Haan, P. de and Fernhout, R. (1982) Economische planning en wetgeving. [Journal article]

Wallage, J. (1982) Een nieuwe bestuursvorm voor het openbaar onderwijs. [Journal article]

Varkevisser, J. (1982) Een nieuwe inkomensverdeling. [Journal article]

Nypels, E. and Yperen, P. van (1982) Een rechtvaardig pensioenstelsel? Inderdaad! [Journal article]

Kalma, P. (1982) Emancipatiebeleid. [Journal article]

Bleich, A. (1982) Fascisme, opportunisme, democratie. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1982) Geïsoleerd op het Binnenhof. [Journal article]

Wiebrens, C. (1982) Heroverwegen in de sociale zekerheid. [Journal article]

Gijbels, F.A.D. and Zalm, G. (1982) Heroverweging van overheidsuitgaven : een politiek instrument. [Journal article]

Rijk, M. de (1982) Het CDA : het moeizame ontstaan van een brede centrumpartij. [Journal article]

Dirx, J. (1982) Het compromis. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1982) Het dreigende isolement van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Pheifer, J. (1982) Het midden- en kleinbedrijf : de blinde vlek van de PvdA. [Journal article]

Tromp, B. (1982) Het nieuwe programma van de CPN. [Journal article]

Wijne, J.S. (1982) Het noodzakelijke debat over de PvdA. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1982) Hoofdpunten van een sociaal-economisch beleid in de jaren 1983-1986. [Journal article]

Delden, P. van (1982) Innovatie in socialistisch perspectief. [Journal article]

Albeda, W. (1982) Jeugdwerkloosheid. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1982) Kabinetsformatie '82 : la mort sans phrase. [Journal article]

Coppens, H. (1982) Kapitaal, export en economie. [Journal article]

Turkenburg, W. (1982) Kolen in discussie. [Journal article]

Vries, K. de (1982) Kruisraketten, kabinetsformatie, borrelpraat. [Journal article]

Oele, A.P. (1982) Milieu en socialisme : een repliek. [Journal article]

Herfkens, E. (1982) NIEO : goed voor de armsten? [Journal article]

Boomen, B.J. van den and Wiersma, J.M. (1982) Naar een Europese defensie. [Journal article]

Meijer, W. (1982) Naar een herwaardering van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Hoffman, L. and Kam, F. de (1982) Naar een meer effectief en realistisch economisch beleid. [Journal article]

Staatsen, A.A.M.F. (1982) Naar een volwaardig milieubeleid. [Journal article]

Berg, M. van den (1982) Om de geloofwaardigheid van de sociaal-democratie. [Journal article]

Veldhuizen, E. van (1982) Openbaar onderwijs : de nieuwe bestuursvorm is er al. [Journal article]

Tromp, B. (1982) Over de Sowjet-Unie en ontspanningspolitiek. [Journal article]

Michielse, H.C.M. (1982) Over de aard van welzijnsvoorzieningen. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1982) Polemologie in de vuurlinie. [Journal article]

Kalma, P. and Krop, M. (1982) Polen : een 'interne aangelegenheid' voor het democratisch socialisme. [Journal article]

Biesheuvel, M.B.W. (1982) Problemen met de anti-discriminatiewet. [Journal article]

Boomen, B.J. van den and Wiersma, J.M. (1982) PvdA en Europese defensie. [Journal article]

Lehning, P. (1982) Revisie van het revisionisme. [Journal article]

Kalma, P. (1982) Signalementen: werknemersplannen. [Journal article]

Lucardie, P. and Oorburg, J. (1982) Sociaal-democraten in soorten : een analyse van een discussie in PvdA-afdelingen. [Journal article]

Bruijn, J. de (1982) Sociaal-democratie, seksualiteit en geboortenbeperking. [Journal article]

Walzer, M. (1982) Socialisme en particulier initiatief. [Journal article]

Vreeman, R. (1982) Vakbondsonderzoek, kwaliteit van de arbeid en ziekteverzuim. [Journal article]

Kalma, P. and Krop, M. (1982) Verzorgingsstaat en klasse(n)compromis. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1982) Volledige werkgelegenheid, een utopie? [Journal article]

Peters, J.A. (1982) Voor- en nadelen van referenda. [Journal article]

Kroes, R. (1982) Waarom ik mijn lidmaatschap heb opgezegd. [Journal article]

Albeda, W. (1982) Wetenschappelijk socialisme. [Journal article]

1983

Stiphout, H.A. van (1983) Arbeid : wenselijkheden en maatschappelijke dynamiek. [Journal article]

Pans, Ralph (1983) BVD en rechtsstaat. [Journal article]

Ojik, Bram van (1983) Basisinkomen en arbeidstijdverkorting. [Journal article]

Schaper, B.W. (1983) Bernstein en een nieuw reformisme. [Journal article]

Benthem van den Bergh, C. van and Tromp, Bart (1983) De Partij van de Arbeid en defensie : uitgangspunten voor een Nederlands veiligheidsbeleid. [Journal article]

Kalma, P. and Krop, M. (1983) De PvdA als 'natuurlijke regeringspartij'. [Journal article]

Krop, Marnix (1983) De PvdA en Latijns-Amerika. [Journal article]

Ornstein, L. (1983) De PvdA en Suriname. [Journal article]

Tinbergen, J. (1983) De actualiteit van Keynes. [Journal article]

Brink, H. van den (1983) De illusie van de zelfstandige gemeente. [Journal article]

Nauta, L.W. and Vries, G.H. de (1983) De politiek op een zijspoor gezet. [Journal article]

Bruijn, J. de (1983) De politieke herinneringen van Roethof. [Journal article]

Stemerdink, B. (1983) De rol van de kernwapens : woorden en daden. [Journal article]

Delden, P.J. van (1983) De toekomst van de vrije tijd. [Journal article]

Waart, Jules de (1983) De verborgen politieke theorie van de PvdA. [Journal article]

Kam, Flip de (1983) De verzorgingsstaat in de steigers. [Journal article]

Ven, Frans van de and Benthem van den Bergh, G. van (1983) Denkend aan onzin. [Journal article]

Verrips, G. (1983) Dichter in het licht van Marx. [Journal article]

Berg, J. van den (1983) Doorbraak in het enqu^eterecht. [Journal article]

Pels, Dick (1983) Een kathedersocialist over Karl Marx. [Journal article]

Huizing, An (1983) Emancipatie betreft meer dan vrouwen. [Journal article]

Koets, P.J. (1983) Evenwichtige geschiedschrijving. [Journal article]

Neut, Ton van der (1983) Evert Vermeer en de 'jongens overzee' 1947-1950. [Journal article]

Tromp, Greetje (1983) Feminisme zonder dogma's. [Journal article]

Rozemond, S. (1983) Golven van atoompacifisme. [Journal article]

Herfkens, E. and Tempel, C.P. van den (1983) Grenada. [Journal article]

Bladel, Leonie van (1983) Grenada - het opportunisme van Maurice Bishop. [Journal article]

Kam, F. de and Wiebrens, C. (1983) Herziening van het sociale zekerheidsstelsel : eerlijk delen, eerlijk kiezen. [Journal article]

Weringh, J. van (1983) Het Nederlandse gevangeniswezen : van nota tot nota tot nota. [Journal article]

Schaper, B.W. (1983) Het buitenlands beleid van de PvdA : een historische verkenningstocht. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1983) Het wezen van het mediavraagstuk. [Journal article]

Fortuin, J. (1983) Hoezo - 'Normen en waarden'? [Journal article]

Rozemond, Sam (1983) Idealisme en buitenlandse politiek. [Journal article]

Ritzen, Jo (1983) Industrieel herstel en onderwijsbeleid. [Journal article]

Hek, Arie van der (1983) Industriepolitiek als maatstaf voor het macro-economisch beleid. [Journal article]

Brill, Paul (1983) Israël: het einde van de arbeiderspartij-staat. [Journal article]

Tromp, B. (1983) Karl Marx als politiek theoreticus. [Journal article]

Beer, Paul de (1983) Keynes herleeft. [Journal article]

Schreuders, Gijs (1983) 'Klein linkse' samenwerking : naast, niet tegen de PvdA. [Journal article]

Veer, B. ter (1983) Kruisraketten. [Journal article]

Pleket, F. (1983) Kwaliteit van de arbeid. [Journal article]

Yff, J. (1983) Linkse meerderheid of coalities : de weg terug naar het politiek initiatief. [Journal article]

Verloren van Themaat, Joan (1983) Mensenrechten en ontwikkelingshulp : testcase Suriname. [Journal article]

Buitelaar, W. and Christis, J. and Vreeman, R. (1983) Naar een democratisch technologiebeleid. [Journal article]

Dijkstra, Geske and Hus, Ted van and Krop, Marnix (1983) Nicaragua : revolutie en mensenrechten. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1983) Notities honderd jaar na Marx' dood. [Journal article]

Wöltgens, Th. (1983) Onderbesteding als kans. [Journal article]

Beijer, Paul and Beer, P. de (1983) Onvrede in Lilliput. [Journal article]

Wolsink, M. (1983) Ook de partijtop treft blaam. [Journal article]

Thijn, Ed van (1983) Over burgerlijke ongehoorzaamheid. [Journal article]

Koopmans, T. (1983) Politieke ongehoorzaamheid. [Journal article]

Zandschulp, W. van de (1983) Problemen der partijdemocratie : kloof tussen partijkader en achterban versmallen. [Journal article]

Daudt, H. (1983) Samenhangend mediabeleid zonder voldoende samenhang. [Journal article]

Jong, Jan de (1983) Signalementen: in het spoor van de kiezer. [Journal article]

Kalma, Paul (1983) Sociaal-democratie en de organisatie van het werk. [Journal article]

Mulder, Bertus (1983) Sociaal-democratie en vakbeweging : een overzicht. [Journal article]

Leune, J.M.G. (1983) Sociaal-democratie, arbeiderskinderen en middenschool. [Journal article]

Ribberink, Anneke (1983) Sociaal-democratische vrouwenorganisatie geportretteerd. [Journal article]

Berg, J. van den (1983) Socialisten en de democratie. [Journal article]

Rogier, J. (1983) Socialisten op het hellende vlak. [Journal article]

Wijne, Johan and Rogier, J. (1983) Socialisten op het hellende vlak. [Journal article]

Langemeier, G.E. (1983) Straf. [Journal article]

Molleman, H. (1983) Suriname, van democratie tot 'heilstaat'. [Journal article]

Beer, P. de (1983) Terugkeer naar Lilliput. [Journal article]

Berg, Joop van den (1983) Vaagheid en tegenspraak in het CDA. [Journal article]

Groot, M.B. de (1983) Veiligheidsbeleid en wederzijds verzekerde zelfbeheersing. [Journal article]

Huberts, Leo (1983) Verkeersbeleid op de helling. [Journal article]

Santen, J. van (1983) Verminking van Marx. [Journal article]

Reinalda, Bob (1983) Vijfenzeventig jaar NVV te boek gesteld : geen definitieve geschiedenis. [Journal article]

Kok, Wim (1983) Volledige werkgelegenheid : uitdaging voor de jaren tachtig. [Journal article]

Lucas, N. (1983) Vrouwenwerk geteld noch gewaardeerd. [Journal article]

Priemus, H. (1983) Woonlastenbeleid : begaanbare en onbegaanbare wegen. [Journal article]

1984

Gallenkamp, Rob (1984) Amerika's nucleaire politiek en de Derde Wereld. [Journal article]

Degenkamp, J.Th. (1984) Amerika's veiligheid is die van Europa niet. [Journal article]

Hoffman, Leen (1984) Arbeidstijdverkorting. [Journal article]

Siccama, J.G. (1984) [Boekbespreking]. [Journal article]

Rozemond, Sam (1984) [Boekbespreking]. [Journal article]

Lange, H.M. de (1984) Burgerlijke ongehoorzaamheid. [Journal article]

Jong (Edz), Fr. de (1984) De Nederlandse sociaal-democratie en de dreiging van het fascisme 1930-1940. [Journal article]

Melkert, Ad (1984) De PPR na het laatste keerpunt. [Journal article]

Frissen, Paul and Metselaar, Gerard (1984) De PvdA en de problemen van een verzorgingsstaat. [Journal article]

Boot, Pieter (1984) De Sovjet-Unie en Oost-Europa : de 'verblokte werkelijkheid'. [Journal article]

Herpen, Marcel van (1984) De Zweedse werknemersfondsen : een model voor de sociaal-democratie? [Journal article]

Emmerij, Louis (1984) De actualiteit van 'Noord-Zuid'. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1984) De armoede van de socialistische theorie. [Journal article]

Oele, A.P. (1984) De brede maatschappelijke discussie over kernenergie. [Journal article]

Burger, J.A.W. and Drees, W. (1984) De breuk tussen PvdA en KVP in 1958. [Journal article]

Langeveld, H.M. (1984) De cultuur van een versoberde verzorgingsstaat. [Journal article]

Rozemond, S. (1984) De kwestie Nieuw-Guinea en de bittere nasmaak. [Journal article]

Koch, Koen (1984) De onmacht van het IKV. [Journal article]

Eppink, Derk Jan (1984) De prijs van 'Europa voor de Europeanen'. [Journal article]

Tromp, Bart (1984) De studie van politieke partijen nu. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1984) De toekomst van de media na de medianota. [Journal article]

Koch, Koen (1984) De valkuilen van een kernwapenvrij Europa. [Journal article]

Boer, Rients de (1984) De weg linksaf leidt ook naar de markt. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1984) De wereld opnieuw in elkaar gezet. [Journal article]

Pels, Dick (1984) De zelfkant van het socialisme. [Journal article]

Siccama, J.G. (1984) Defensienota, troebel 'totaalplaatje'. [Journal article]

Verrips, G. (1984) Drama's, drama's. [Journal article]

Beus, Jos de (1984) Een pluralistische visie op verdelende rechtvaardigheid. [Journal article]

Hoffman, Leen (1984) Geneesmiddelen voor een zieke arbeidsmarkt. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1984) Grondslagen van socialistische belastingpolitiek. [Journal article]

Brinkman, Maarten (1984) Henri van Kol op de bres voor de kinderen in de Rijksopvoedingsgestichten. [Journal article]

Huitzing, An (1984) Herlevend racisme in Nederland : verschijnselen en verklaringen. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1984) Het gevaar van loze beloften. [Journal article]

Dolman, D. (1984) Het toegankelijke Binnenhof. [Journal article]

Priemus, Hugo (1984) Het volkshuisvestingsbeleid van de PvdA. [Journal article]

Dercksen, W.J. and Hek, A. van der (1984) Industriepolitiek als maatstaf voor sociaal-democratische kleur. [Journal article]

Tamboer, Kees (1984) Is werkloosheid erg?, of: de paradoxen van Hans Achterhuis. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1984) Joop Voogd ter nagedachtenis. [Journal article]

Baehr, P.R. (1984) Mensenrechten en politieke effectiviteit. [Journal article]

Ellemers, J.E. (1984) Minderhedenbeleid en de paradoxen van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Krop, Marnix (1984) Naar een uitvoerbaar socialisme. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1984) Negentig jaar sociaal-democratie. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1984) Negentig jaar sociaal-democratie in de herinnering van een reformist. [Journal article]

Kemenade, Jos van and Ritzen, Jo and Wöltgens, Thijs (1984) Om een werkbare toekomst : een samenvatting. [Journal article]

Tinbergen, D. (1984) Onmacht van de vredesbeweging? [Journal article]

Schaaijk, Marein van (1984) Ouders ontwaakt : loonkosten en jeugdwerkloosheid. [Journal article]

Kalma, Paul (1984) Politieke en sociale democratie. [Journal article]

Kalma, Paul (1984) Politieke en sociale democratie. [Journal article]

Kosto, Aad (1984) Pornografie, vrouwenhaat en wetgeving. [Journal article]

Meijer, Wim (1984) Realiteit en karikatuur. [Journal article]

Emmerij, Louis (1984) Rentevoet en ontwikkelingslanden. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van and Tromp, Bart (1984) Repliek: uitgangspunten voor een Nederlands veiligheidsbeleid II. [Journal article]

Mentzel, Maarten and Schouten, Peter (1984) Ruimtelijke ordening en de 'compacte stad'. [Journal article]

Traa, Maarten van (1984) Sociaal-democratie en gedeelde veiligheid. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1984) Socialistische hervormingen : een institutionele benadering van inkomensbeleid. [Journal article]

Wolfson, D.J. (1984) Socialistische inkomenspolitiek. [Journal article]

Beer, Paul de and Driel, Pieter van (1984) Tussen wensdroom en werkelijkheid : een becommentarieerde vergelijking van enkele PvdA-nota's over de economie. [Journal article]

Clerx, Marijke and Inja, Cor (1984) Uitkeringen en werkloosheidsbestrijding. [Journal article]

Wallage, Jacq. and Priemus, H. (1984) Universiteiten in de knel. [Journal article]

Priemus, Hugo (1984) Universiteiten in de knel. [Journal article]

Perry, Jos (1984) Van Groningen naar Zwolle : de wording van de SDAP. [Journal article]

Liere, Kees van (1984) Verdeling en vrijheid. [Journal article]

Leijnse, Frans (1984) Vernieuwing van de Nederlandse industrie : antwoord aan Visser en Vos. [Journal article]

Visser, Dick (1984) Vernieuwing van de Nederlandse industrie : een uitdaging voor de Industriebond FNV. [Journal article]

Verrips, Ger (1984) Vlinders in Parijs. [Journal article]

Koch, Koen (1984) WVZ geen antwoord op internationale veiligheidsproblematiek. [Journal article]

Krop, Marnix (1984) Waar ligt Duitsland? [Journal article]

Kam, Flip de (1984) Werkbare dilemma's. [Journal article]

Eskes, Jan (1984) Wetgeving inzake politieke partijen. [Journal article]

Fortuin, Johanna (1984) Zelfbeschikking : vrouwen van matrimonaat naar emancipariaat? [Journal article]

1985

Serry, Robert (1985) Alexander Herzen : de denkbeelden van een sceptische revolutionair. [Journal article]

Verhagen, Frans (1985) Amerika's Democraten in crisis. [Journal article]

Tielman, Rob and Bos, Wouter (1985) Anti-discriminatie. [Journal article]

Bos, Wouter (1985) Anti-discriminatie-wetgeving : de democratie op de proef gesteld. [Journal article]

Linthorst, Marijke (1985) Arbeidstijdverkorting en de "keuzevrijheid" van vrouwen. [Journal article]

Heering, Aart (1985) Boeken: Jean Jaurès, aartsvader van de sociaal-democratie. [Journal article]

Fortuyn, W.S.P. (1985) Boeken: de zwanezang van een Keynesiaan. [Journal article]

Tromp, Bart (1985) Boeken: een boek van een politicus. [Journal article]

Jongman, Riekert (1985) Criminaliteit als verzet. [Journal article]

Overbeek, Henk (1985) De Britse mijnstaking : een (energie-)politiek conflict. [Journal article]

Hagoort, Giep (1985) De Partij van de Arbeid als wetgever. [Journal article]

Sint, Marjanne (1985) De PvdA en het sociaal-economisch beleid : de discussie moet doorgaan. [Journal article]

Dankbaar, Ben (1985) De SPD op weg naar een nieuw veiligheidsbeleid. [Journal article]

Snijders, Max (1985) De Verenigde Naties eenzijdig gepolitiseerd? [Journal article]

Lange, Herman de (1985) De bewapeningswedloop : een nieuwe benadering is gewenst. [Journal article]

Brug, Luuk (1985) De grote-stadsafdeling en de behoefte aan "organisatie en discipline". [Journal article]

Berg, Harry van der and Keizer, Madelon de (1985) De lessen van De Vrije Katheder. [Journal article]

Mommen, André (1985) De man : eenheid van theorie en praktijk. [Journal article]

Ooijen, David van (1985) De nieuwe financiële verhouding tussen staat en kerken. [Journal article]

Leijnse, Frans (1985) De noodzaak van een nieuwe vakbondsstrategie. [Journal article]

Visscher, Gerard (1985) De parlementaire controle na RSV. [Journal article]

Poppe, Stan (1985) De radicalisering van een bond. [Journal article]

Louw, André van der (1985) De ruime marges van Joop den Uyl. [Journal article]

Stuiveling, Saskia J. (1985) De toekomst is van iedereen : de centralisatiegeest terug in de fles? [Journal article]

Weeda, Arnout (1985) De toekomst is van iedereen : economische prioriteiten moeten nog gesteld. [Journal article]

Epema-Brugman, Meiny (1985) De toekomst is van iedereen : selectieve groei en energiebeleid. [Journal article]

Koch, Koen (1985) De toekomst is van iedereen : veiligheidsparagraaf zonder voldoende samenhang. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1985) Democratie onder de kaasstolp. [Journal article]

Kemenade, Jos van and Ritzen, Jo and Wöltgens, Thijs (1985) Dilemma's van een werkbare toekomst. [Journal article]

Zweeden, A.F. van (1985) Dilemma's voor de vakbeweging. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1985) Drees. [Journal article]

Heertje, A. (1985) Economisch perspectief voor de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Dona, Hans (1985) Een cultuurtaak voor de overheid. [Journal article]

Nekkers, J. (1985) Een ingenieur in de politiek: Hein Vos en het plan van de arbeid. [Journal article]

Pels, Dick (1985) Een laat-Marxist in niemandsland. [Journal article]

Dankert, Piet (1985) Een onafhankelijker Europa. [Journal article]

Nauta, L.W. (1985) En zo ontwaakt Gregor Samsa uit zijn droom. [Journal article]

Kreemers, Bert and Veen, Joop (1985) Europa's veiligheid : nieuwe uitdagingen. [Journal article]

Kalma, Paul and Krop, Marnix (1985) Geen arbeidsplicht. [Journal article]

Tazelaar, Kees (1985) Geen zorgplicht voor samenwonenden. [Journal article]

Krop, Marnix (1985) Heimwee naar de toekomst. [Journal article]

Petersen, Nikolaj (1985) Het Scandilux experiment. [Journal article]

Andeweg, Rudy B. (1985) Het gezonde wantrouwen in de politiek. [Journal article]

Patijn, S. (1985) Het referendum : toch maar niet. [Journal article]

Haegendoren, Mieke van (1985) Honderd jaar socialistische beweging in België. [Journal article]

Buddingh', C. (1985) Iets over de gorgelrijmen. [Journal article]

Etty, Elsbeth (1985) 'Ik erken geen trouw in 't slechte' : Henriëtte Roland Holst als dissidente. [Journal article]

Brinkgreve, Christien (1985) Incest : de roep om het recht. [Journal article]

Lambooy, J.G. and Priemus, H. (1985) Informele sector en struisvogelpolitiek. [Journal article]

Gaay Fortman, W.F. de (1985) Jaap Burger, geen dwarsligger, maar een doorzetter. [Journal article]

Wolsink, Maarten (1985) Kernenergie en de structuur van de electriciteitsvoorziening. [Journal article]

Vries, Klaas G. de (1985) Kruisraket en grondwet. [Journal article]

Baarle, Yvonne and Verrips, Ger (1985) Kwaliteit richtsnoer in het kunstbeleid. [Journal article]

Keizer, Madelon de (1985) Linkse samenwerking gedoemd te mislukken. [Journal article]

Langendijk-de Jong, Siepie (1985) Naar een geïntegreerde landbouw. [Journal article]

Boer, Rients de (1985) Naar een uitvoerbaar sociaal-economisch program. [Journal article]

Weeda, Arnout (1985) Niet bezuinigen op economische groei. [Journal article]

Jong, Frits de (1985) Om de identiteit van het socialisme. [Journal article]

Brink, A. (1985) Opmerkingen over het beginselprogramma. [Journal article]

Perry, Jos. (1985) Partijhistorie op buurtniveau. [Journal article]

Schaap, Herman (1985) Pen op papier: Henriëtte Roland Holst. [Journal article]

Vuyk, Simon (1985) Pen op papier: geen argument tegen homo's. [Journal article]

Beer, Hans de (1985) Pen op papier: zeggenschap : noodzakelijk element van nieuwe vakbondsstrategie. [Journal article]

Toorn, Willem van (1985) Poëzie in Nederland : kanttekeningen bij een klimaat. [Journal article]

Hilhorst, Arend (1985) RSV, de overheid en de markt : de pen op papier. [Journal article]

Friese, Paul (1985) RSV, markteconomie, recht op arbeid. [Journal article]

Wallage, Jacq. (1985) Rem op de beroepspolitiek. [Journal article]

Vreeman, Ruud (1985) Segmentering of kwalificatie? : beleidsvragen rondom technologische vernieuwing. [Journal article]

Tromp, Bart (1985) Signalementen: de (politieke) gevolgen van de Britse mijnstaking. [Journal article]

Berg, J. van der (1985) Signalementen: vijftien jaar Wim Kok. [Journal article]

Wielenga, Friso (1985) Sociaal-democratie tussen revolutie en parlementarisme. [Journal article]

Schoonenboom, Jan (1985) Socialisme en omroep : een ontbrekende discussie. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van der (1985) Socialisme, verzuiling en ontzuiling. [Journal article]

Mulder, Bertus (1985) Taalverhoudingen in Friesland. [Journal article]

Day, Alan (1985) Too close for comfort : de Engelse vakbeweging en de Labour Party. [Journal article]

Kalma, Paul (1985) Utopie, politiek en literatuur. [Journal article]

Dercksen, Willem (1985) Vermogensaanwasdeling en economisch herstel. [Journal article]

Hek, Arie van der and Graf, Pieter (1985) Vernieuwing van het industriebeleid. [Journal article]

Giessen, M. van (1985) Vijf jaar Mitterand. [Journal article]

Oele, A.P. (1985) Wankel evenwicht. [Journal article]

Lange, Herman de (1985) Wat te verwachten van internationale wapenbeheersingsdiplomatie? [Journal article]

Eppink, Derk-Jan (1985) Wie biedt meer? [Journal article]

Daudt, H. (1985) Wisselende generaties, wisselend oordeel. [Journal article]

Huitzing, An. (1985) Witte mensen, zwarte mensen? [Journal article]

Roethof, Hein (1985) Zeden en straffen. [Journal article]

1986

Kalma, Paul (1986) Afscheid van het liberalisme : over het werk van Pierre Rosarvallon. [Journal article]

Thomassen, Wim (1986) Antarctica. [Journal article]

Kooistra, Sander (1986) Automatisering op menselijke maat. [Journal article]

Beer, Paul de (1986) Bevordering van deeltijdarbeid? Hoezo bevordering? [Journal article]

Achterhuis, Hans (1986) Boeken: blinde irritatie. [Journal article]

Perry, Jos. (1986) Boeken: de lotgevallen van een nalatenschap. [Journal article]

Cramer, N. (1986) Boeken: een groene geschiedenis van het PvdA-bestuur. [Journal article]

Fortuin, Johanna (1986) Boeken: teveel willen verklaren? [Journal article]

Zwan, A. van der (1986) Boeken: vijftig jaar Plan van de Arbeid. [Journal article]

Rozemond, Sam (1986) Burgerlijke ongehoorzaamheid en Schuytologie. [Journal article]

Schuyt, C.J.M. (1986) Burgerlijke ongehoorzaamheid en kruisraketten. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van der and Wallage, Jacq. (1986) De Partij van de Arbeid in de komende veertig jaar: opdracht tot heroriëntatie. [Journal article]

Oele, A.P. (1986) De Partij van de Arbeid tussen naïef vooruitgangsgeloof en pessimistisch anarchisme. [Journal article]

Tuytters, Bernhard (1986) De Vlaamse sociaal-democratie na de jongste verkiezingen. [Journal article]

Koole, Ruud (1986) De broze metamorfose van het CDA. [Journal article]

Kluit, Jan Willem (1986) De gemeente als schild tegen de rijksoverheid : sociaal-democratische gemeentepolitiek in Nederland 1894-1929. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1986) De middenschool : overmorgen of toch iets later? [Journal article]

Veld, Elske ter and Wöltgens, Thijs (1986) De nieuwe kleren van De Koning. [Journal article]

Heering, Aart (1986) De nieuwe koers van de PCI. [Journal article]

Dittrich, K. and Kleykers, R. and Tops, T.P. (1986) De overheid gereinigd? : een analyse van de PvdA-verkiezingsprogramma's 1981, 1982 en 1986. [Journal article]

Wolfson, Dik (1986) De toekomst onder ogen. [Journal article]

Berg, Max van den and Pol, Henk and Hong Seng, Yap (1986) De toekomst van de stad moet terug op de politieke agenda. [Journal article]

Vught, F.A. van (1986) De toekomstkunde na Polak. [Journal article]

Tromp, Bart (1986) Doodlopende weg : de laatste deelrapporten van de PvdA-commissie Verzorgingsstaat. [Journal article]

Bosscher, Doeko (1986) Dromen van een Doorbraak. [Journal article]

Dona, Hans (1986) E. Boekman (1889-1940). [Journal article]

Rosanvallon, Pierre (1986) Economie en autonomie. [Journal article]

Heering, Aart (1986) Een 'werkplan voor links'. [Journal article]

PvdA (1986) Een eeuw sociaal-democratie. [Journal article]

Putten, Jan van (1986) Een nieuw beginselprogramma voor de PvdA? [Journal article]

Nelissen, Piet (1986) Europa en Midden-Amerika. [Journal article]

Dankert, P. (1986) Europa prioriteit. [Journal article]

Tromp, Greetje (1986) Gedeeld ouderschap, kinderopvang en vrouwenemancipatie. [Journal article]

Traa, Maarten van and Wiersma, Jan Marinus (1986) Gedeelde veiligheid : een basis voor buitenlands beleid. [Journal article]

Tinbergen, J. (1986) 'Gedeelde veiligheid'. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van and Tromp, Bart (1986) 'Gedeelde veiligheid' als bezweringsformule. [Journal article]

Rozemond, S. (1986) Gekleurd witboek. [Journal article]

Deemter, Liesbeth van (1986) Genegeerde meerderheid : burgerlijke ongehoorzaamheid en referendum. [Journal article]

Thijn, E. van (1986) Genegeerde meerderheid, burgerlijke ongehoorzaamheid en referendum. [Journal article]

Vermeer, Anne (1986) 'Heroverweging' : de rol van de Eerste Kamer opnieuw bezien. [Journal article]

Dam, Aart van and Metten, Alman (1986) Het Non Proliferatie Verdrag. [Journal article]

Baldew, I.M. and Koppe, J.G. (1986) Het bedrieglijke gemiddelde : kind, gezondheid en armoede in de verzorgingsstaat. [Journal article]

Dittrich, K.L.L.M. and Tops, P.W. and Welten, R.G. (1986) Het gebeurde in het Zuiden. [Journal article]

Kalma, Paul and Krop, Marnix (1986) Het program als fetisj : twintig jaar oppositiecultuur in de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Manenschijn, G. (1986) Hobbes en het moralisme in de politiek. [Journal article]

Priemus, H. (1986) Huishoudelijke produktie. [Journal article]

Scholten, W. (1986) In memoriam Jaap Burger. [Journal article]

Wibaut, F.P. (1986) In vitro fertilisatie en embryotransfer. [Journal article]

PvdA (1986) In vrijheid vergruizeld en vergrijsd : notities bij het verval van de katholieke zuil. [Journal article]

Mulder, Bertus (1986) 'Je Maintiendrai Friesland'. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1986) Leven in tegenstellingen. [Journal article]

Brink, A. (1986) Middenschool? [Journal article]

Rood-de Boer, M. (1986) Moderne methoden van voortplanting : wetgeving of niet? [Journal article]

Dam, Aart van and Metten, Alman (1986) Multi Vezel Akkoord : toetssteen voor ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Schaaijk, Marein van and Straaten, Jaap van der (1986) Naar een hervatting van de verdragshulp aan Suriname. [Journal article]

Scheffer, Paul (1986) Nederland tussen Europese en Atlantische loyaliteit. [Journal article]

Dijkstra, Geske (1986) Nicaragua. [Journal article]

Dijkstra, Geske (1986) Nicaragua discussie. [Journal article]

Lucardie, Paul (1986) Nieuw Links twintig jaar oud : na 'Tien over Rood' tijd voor een spelletje 'snooker'? [Journal article]

Praag, C.S. van (1986) Open deur. [Journal article]

Ancona, Hedy d' (1986) Opvoeding als collectieve verantwoordelijkheid. [Journal article]

Jongman, R.W. (1986) Over klasse-justitie. [Journal article]

Tromp, Greetje (1986) Overheid en opvoeding. [Journal article]

Verrips, Ger (1986) PCF tussen revolutie en democratie. [Journal article]

Becker, Frans and Oenen, Geert Jan van (1986) Partij van de Arbeid en klassencompromis. [Journal article]

Groenveld, K. and Kinneging, A.A.M. (1986) Pen op papier : politieke economie en haar methode. [Journal article]

Thomassen, Wim (1986) Pen op papier: jubileren en jubileren is drie. [Journal article]

Varkevisser, J. (1986) Pensioenstelsel. [Journal article]

Koole, Wibo (1986) Platform of doorgeefluik? : vijftien jaar Werkgroep Bedrijfsdemocratisering in de PvdA. [Journal article]

Kam, C.A. de (1986) Pleidooi voor een neo-socialistische koers. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1986) Publieke cultuur : te vroeg voor beleid. [Journal article]

Huitzing, An (1986) Racisme of reële overlast : cultuurverschillen in Nederland. [Journal article]

Witteveen, W.J. (1986) Referendum, volksinitiatief en het primaat van het vertegenwoordigend stelsel. [Journal article]

Hoffman, L. (1986) Signalementen : gemeenten tussen rijk en markt. [Journal article]

Verrips, Ger (1986) Signalementen : identiteit en mediabeleid. [Journal article]

Kalma, Paul (1986) Signalementen: Andries Sternheim. [Journal article]

Berg, J. van der (1986) Signalementen: Den Uyl: twintig variaties op een thema. [Journal article]

Berg, J. van den (1986) Signalementen: Maurice de Hond en de Nederlandse kiezer. [Journal article]

Kalma, Paul (1986) Signalementen: Nicaragua, de SI en de PvdA. [Journal article]

Kuenzli, Peter (1986) Sociaal-democraten en de woningcorporaties : meer of minder overheid? [Journal article]

Wiebrens, Caspar (1986) Sociale zekerheid : willen en kunnen. [Journal article]

Bardoel, J. and Bierman, Ruurd (1986) Socialistisch mediabeleid : een goed begin, maar half werk. [Journal article]

Jurgens, Erik (1986) Socialistisch mediabeleid : omroep als publieke dienstverlening. [Journal article]

Groenewegen, A.J.M. and Wagenaar, W.A. (1986) Technische perfectie en menselijk falen. [Journal article]

Oele, A.P. (1986) Technologie en ethiek. [Journal article]

Kooistra, Sander (1986) Technologie en sociale innovatie : de contouren van een offensief beleid. [Journal article]

Kalma, Paul (1986) Test-case. [Journal article]

Blom, J.C.H. and Have, W. ten (1986) Veertig jaar Partij van de Arbeid : de sociaal-democratie tussen doorbraak en coalitie: een klassiek dilemma. [Journal article]

Priemus, Hugo (1986) Vernieuwing van de stadsvernieuwing. [Journal article]

Boelhouwer, Peter (1986) Volkshuisvesting en marktmechanisme : het voorbeeld van de Britse "council houses". [Journal article]

Kombrink, Hans (1986) Waarheen PvdA? [Journal article]

Becker, Uwe (1986) Werkloosheid als noodlot? [Journal article]

Langeveld, H.M. (1986) Werkloosheid en maatschappelijke desintegratie : pleidooi voor een gedeeltelijk basisinkomen. [Journal article]

1987

Kroes, Rob (1987) Arthur Schlesinger, historicus en intellectueel. [Journal article]

Wielenga, Friso (1987) Buitenlandse politiek als splijtzwam : PvdA en SPD in de vroege jaren vijftig. [Journal article]

Bos, Wouter (1987) Burgerlijke ongehoorzaamheid en het autonome individu. [Journal article]

Lucas, Nicole (1987) CDA-rapport ontwikkelingssamenwerking biedt te weinig houvast. [Journal article]

Abspoel, J.J. (1987) De 'Openbare Verdediging' : naar een betere rechtsbijstand in strafzaken. [Journal article]

Patijn, S. (1987) De Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. [Journal article]

Clerx, Marijke and Inja, Cor and Zanen, Teun Jan (1987) De FNV en het werken aan werk. [Journal article]

Veldhuis, J.M. (1987) De Partij van de Arbeid en de gemeentelijke herindeling. [Journal article]

Derksen, Wim (1987) De Partij van de Arbeid en de kleine gemeente. [Journal article]

Tops, P.W. (1987) De PvdA : een 'natuurlijke collegepartij' in het Zuiden. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1987) De adviezen van de Raad van State. [Journal article]

Bína, Vladimír (1987) De betekenis van Tomás G. Masaryk (1850-1937). [Journal article]

Beer, Paul de (1987) De bezwaren tegen het basisinkomen gewogen. [Journal article]

Driel, Pieter van (1987) De moeilijke weg naar milieubehoud. [Journal article]

Keizer, Madelon de (1987) De moeizame destalinisatie van de CPN-geschiedschrijving. [Journal article]

Verrips, Ger (1987) De ondergang van Santiago Carrillo. [Journal article]

Scheffer, Paul (1987) De ontzuilde burger als moreel probleem : kanttekeningen bij de christen- democratische kritiek op de verzorgingsstaat. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1987) De terugkeer van de American Dream. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1987) De wereld 'doordringen met geest'. [Journal article]

Etty, Walter and Quast, Han (1987) De werkelijkheid van democratische politiek. [Journal article]

Wijne, Joh.S and Kalma, Paul (1987) De zaak Hermans-Amsterdam. [Journal article]

Koch, Koen (1987) Democratische planning en de mode van de markt. [Journal article]

Ancona, Hedy d' (1987) Dilemma's voor wie? [Journal article]

Driel, Pieter van (1987) Economische vernieuwing en de collectieve sector. [Journal article]

Groenveld, K. and Kinneging, A.A.M. (1987) Een handleiding door het liberalisme. [Journal article]

Fortuyn, Pim (1987) Een ouderwets rapport. [Journal article]

Mulder, Bertus (1987) Een traditie van strijd. [Journal article]

Szirmai, Eddy (1987) Een wetenschappelijke fundering van het politiek debat. [Journal article]

Metselaar, Gerard (1987) Europese of Nederlandse 'Selbstbehauptung'? [Journal article]

Nieuwenhuijsen, Pieter (1987) Gemeentelijke vernieuwing en de koers van de PvdA. [Journal article]

Koch, Koen (1987) Gemeentepolitiek als alternatief? [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1987) Geschiedenis als leerproces : opmerkingen bij het vernieuwingsdebat in de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Vink, J. (1987) Harddrugsbeleid in Nederland : de plaats van de hulpverlening. [Journal article]

Meulen, J.W. van der (1987) Het ANC en de toekomst van Zuid-Afrika. [Journal article]

Krimpen, Chris van (1987) Het Antillendilemma : herwaardering van een dekolonisatieproces. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Het CDA en de maatschappijhervorming. [Journal article]

Meyboom, Pieter and Visser, Ben (1987) Het Europees monetair stelsel. [Journal article]

Beus, Jos de (1987) Het democratisch liberalisme van de VVD. [Journal article]

Heide, F.J. ter (1987) Het persoonlijke in de politiek. [Journal article]

Schippers, Fred (1987) Het sociaal minimum : koppelen, ontkoppelen of anders koppelen? [Journal article]

Wibaut, F.P. (1987) In vitro fertilisatie. [Journal article]

Kalsbeek-Jasperse, Ella (1987) Individualisering en overheidsbeleid. [Journal article]

Kalsbeek-Jasperse, Ella (1987) Individualisering versus draagkracht : de juridische dimensie. [Journal article]

Dijck, Pitou van (1987) Industrialisatie en arbeidsverdeling. [Journal article]

Bomhoff, Eduard J. (1987) Is het rapport-Pronk intern consistent? [Journal article]

Kalma, Paul (1987) Is politiek vervelend? [Journal article]

Bergh, Greetje van der (1987) Kunstbeleid : alle macht aan de lobby's. [Journal article]

Anthoons, Johnny (1987) 'Minister in hemdsmouwen' : de politieke ontwikkeling van Hendrik de Man. [Journal article]

Wolfson, Dik (1987) Misleidende bevlogenheid. [Journal article]

Bovens, Mark (1987) Moeten sociaal-democraten Rawls lezen? [Journal article]

Stoel, Max van der (1987) Na Reykjavik. [Journal article]

Lidt de Jeude, James van (1987) Naar een offensieve visie op de overheid. [Journal article]

Pronk, Jan (1987) Nederland en West-Europa. [Journal article]

Charmant, Hans (1987) Nederland's politieke stromingen in Groen perspectief. [Journal article]

Ottens, Henk F.L. (1987) Nieuwe bedrijven, nieuwe huishoudens : consequenties voor de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Wallage, Jacques (1987) Om het bestaan van de kwaliteit : de toekomst van het hoger onderwijs. [Journal article]

Hillebrand, R. and Zielonka-Goei, M.L. (1987) Onderzoek naar het intern functioneren van partijen. [Journal article]

Dronkers, J. (1987) Ongelijkheid in het onderwijs - een balans. [Journal article]

Huberts, L.W. (1987) Overheid en PvdA. [Journal article]

Laeyendecker, L. (1987) Pleidooi voor een kritische universiteit. [Journal article]

Kleef, P. van (1987) Regionaal beleid : exit? [Journal article]

Peper, Bram (1987) 'Schuivende Panelen' : de noodzaak van vernieuwing. [Journal article]

Hillebrand, Ron (1987) Selectie van Kamerleden : kwalen en remedies. [Journal article]

Pels, Dick (1987) Sociologie en socialisme : de actualiteit van Bonger. [Journal article]

Thomassen, Wim (1987) Synoniemen? [Journal article]

Kooistra, Sander (1987) Terug naar volledige werkgelegenheid? [Journal article]

Brinkel, Theo and Scheffer, Paul (1987) Tulp in de vuist. [Journal article]

Hoof, Jacques van (1987) Twee heren dienen? : het onderwijs in het spanningsveld tussen arbeid en vrije tijd. [Journal article]

Lucas, Nicole (1987) Uitbesteding : een nieuwe ondernemersstrategie en haar gevolgen. [Journal article]

Blom, Rik and Schuyt, Jim (1987) Van vervangende nieuwbouw naar woningverbetering - en weer terug? [Journal article]

Heering, Aart (1987) Veertig jaar PSDI. [Journal article]

Rozemond, S. (1987) W.F. Hermans en de culturele sanctie. [Journal article]

Serry, Robert (1987) Waarom geen socialisme in de VS? [Journal article]

Broek, Hans van den (1987) Wegbereider tegen wil en dank : Multatuli en het socialisme. [Journal article]

Grotenhuis, Marie-José (1987) Wetenschap. [Journal article]

Wijne, Johan S. and Wiedijk, C.H. (1987) Wiardi Beckman. [Journal article]

Jong, H.W. de (1987) Wie maakt werk? : kanttekeningen bij het rapport-Ritzen. [Journal article]

Lier, Th. van (1987) Zevende jaarboek. [Journal article]

1988

Hartmans, Rob (1988) 1988 : Banning redivivus? [Journal article]

Beer, Paul de (1988) Academische strijd om de arbeidsmarkt. [Journal article]

Oversloot, J. (1988) Aleksandr Zinovjev en het wachten. [Journal article]

Douma, Kris (1988) Arbeidstijdverkorting, herbezetting en controle : dilemma's in het werk- gelegenheidsbeleid. [Journal article]

Janssen, R.T.J.D. (1988) Arbeidsvoorzieningswet : arbeidsmarktbeleid op afstand. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1988) Argumenten vóór een bevolkingspolitiek. [Journal article]

Korevaar, Kees (1988) Bewogen beweging : decentralisatie of zeggenschap? [Journal article]

Heering, Aart (1988) Boecharin, Togliatti en het stalinisme in Italië. [Journal article]

Gerrits, André (1988) Bondgenoten binnen zekere grenzen. [Journal article]

Junger-Tas, Josine (1988) Criminaliteitspreventie in de praktijk. [Journal article]

Kroes, Rob (1988) De Amerikaanse Democraten na acht jaar Reagan. [Journal article]

Schrijver, Nico and Verloren van Themaat, Joan (1988) De Derde Wereld tussen Schuivende Panelen. [Journal article]

Zonneveld, Michiel (1988) De PvdA en de mythe van de indolente jeugd. [Journal article]

Helden, Jan van and Slijkhuis, Jan (1988) De andere provincie : een evaluatie van de collegeprogramma's 1987-1991. [Journal article]

Kunneman, Harry (1988) De betekenis en de beperkingen van het post-modernisme als politieke filosofie. [Journal article]

Leijnse, Frans (1988) De blijvende noodzaak van een rechtvaardig inkomensbeleid. [Journal article]

Brands, M.C. (1988) De buitenlandse politiek van een verwend volk. [Journal article]

Noort, W.J. van (1988) De eerste rode wethouders van Rotterdam. [Journal article]

Outshoorn, Joyce and Ribberink, Anneke and Charmant, Hans (1988) De grote verdwijntruc : over het feminisme als politieke stroming. [Journal article]

Roscam Abbing, E.W. (1988) De kwaliteit van de gezondheidszorg. [Journal article]

Hoffman, Leen (1988) De onmacht van de sociologie. [Journal article]

Havermans, Jos and Gijselhart, Michel (1988) 'De onmiskenbare tragiek van Jacques de Kadt' : een interview met J.M. den Uyl. [Journal article]

Toorn, Willem van (1988) De schrijver, een dissident? [Journal article]

Wit, Th.W.A. de (1988) De souvereiniteit van de laatste instantie. [Journal article]

Ribberink, Anneke (1988) De spanning tussen gelijkheid en verschil : twintig jaar feminisme in Nederland. [Journal article]

Catz, Folkert and Vreeman, Ruud (1988) De vakbeweging voorbij? 'Schuivende Panelen' over arbeidsverhoudingen. [Journal article]

Oosterbaan, Warna (1988) De vroege geschiedenis van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. [Journal article]

Siccama, J.G. (1988) Defensienota 1987. [Journal article]

Cramer, N. (1988) Drees - dertig jaar later. [Journal article]

Kalma, Paul (1988) Een 'New Deal' voor de jaren '90? De leerzame koerswijziging van Amerika's Democraten. [Journal article]

Krop, Marnix (1988) Een Duits verlangen naar Europa. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1988) Eén-dimensionaal socialisme. [Journal article]

Achterhuis, Hans (1988) Filosoof of intellectueel? [Journal article]

Linschoten, R. (1988) Flexibiliteit geen vrijblijvendheid : over de koppeling van lonen en uitkeringen. [Journal article]

Gaultier de la Ferrière, Jacques and Gablentz, Otto van der (1988) Frankrijk, de Frans-Duitse samenwerking en de Europese veiligheid. [Journal article]

Varkevisser, J. (1988) Gespiegeld in de tijd : de ontwikkeling van de AOW. [Journal article]

Blom, Rik and Schuyt, Jim (1988) Helpers weg : de volkshuisvesting de jaren negentig in. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1988) Het CDA tussen Zijlstra en Lubbers. [Journal article]

Meijer, Wim (1988) Het debat moet eigenlijk nog beginnen : kanttekeningen bij een WBS-rapport. [Journal article]

Roethof, H. (1988) Het primaat van de vrijheid : over seksualiteit en strafrecht. [Journal article]

Hartmans, Rob (1988) Het socialisme van Willem Banning : bij de honderdste geboortedag van een 'vergeten' ideoloog. [Journal article]

Harmsen, Ger (1988) Hollandse kneuterigheid : Kalma bewondert de natuur op sterk water. [Journal article]

Dijk, Ineke van (1988) Individualisering en solidariteit. [Journal article]

Pels, Dick (1988) Intellectuelen-socialisme in Nederland 1894-1940. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1988) Journalistieke gemakzucht. [Journal article]

Kooistra, Sander (1988) Liberalen en christen-democraten over technologie. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1988) Massamedia en sociaal-democratische beginselen van cultuurpolitiek. [Journal article]

Driel, Pieter van and Krozer, Joram (1988) Milieubehoud en innovatie in de industrie. [Journal article]

Stuurman, Siep (1988) Modder en kwel. [Journal article]

Mulder, Bertus (1988) Naar een Europees sociaal beleid. [Journal article]

Derksen, Wim (1988) Naar een pluralistisch socialisme : de PvdA en de gemeente. [Journal article]

Huitzing, An (1988) Opvoeden is geen kinderspel. [Journal article]

Drees, W. (1988) Oudedagsvoorzieningen. [Journal article]

Perry, Jos (1988) Over de jaren veertig, zestig en tachtig. [Journal article]

Pronk, Jan (1988) Over politiek en economisch pluralisme : kanttekeningen bij een studie over sociaal-democratie en mensenrechten. [Journal article]

Emmerij, Louis (1988) Over zwevende panelen in de no-nonsense tijd. [Journal article]

Traa, Maarten van (1988) Overtuiging en wetenschap. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1988) Politieke economie en economische politiek. [Journal article]

Wiebrens, Casper (1988) Politiesterkte : verdeling van veiligheid of van voorrechten? [Journal article]

Dubbeld, D. (1988) Produktiecoöperaties in Nederland : het dilemma van de verzakelijking en marginalisering. [Journal article]

Mentzel, Maarten (1988) Professionalisering van volkshuisvesting en stedebouw aan het begin van deze eeuw. [Journal article]

Wallage, Jacq. (1988) Regeren in een luchtbel. [Journal article]

Patijn, S. (1988) Regionaal beleid. [Journal article]

Oele, A.P. (1988) Schone brandstof voor het socialisme : verkenningen in het grensgebied van pragmatisme en ideologie. [Journal article]

Dankert, Piet (1988) Schuivende Panelen op de markt. [Journal article]

Albeda, W. (1988) 'Schuivende Panelen' : het belang van de vakbeweging. [Journal article]

Rozemond, S. (1988) 'Schuivende Panelen' en Europa. [Journal article]

Nelissen, Piet (1988) Sociaal-democratie en de onschuld van het andersom denken. [Journal article]

Blokland, Hans (1988) Sociale cultuurspreiding : complot of ideaal? [Journal article]

Beek, Relus ter and Ruiter, Bob de (1988) Utopisme, realisme en de bom. [Journal article]

Korevaar, Kees (1988) Vakbondswerk in bedrijven. [Journal article]

Ippel, Pieter (1988) Verdeelde samenleving. [Journal article]

Priemus, Hugo (1988) Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening : veel nota, weinig beleid. [Journal article]

Driel, Simon van (1988) Weinig visie op sociale zekerheid. [Journal article]

Beus, Jos de (1988) Zachte argumenten voor een hard liberalisme : over Kinneging's 'liberalisme'. [Journal article]

Verrips, Ger (1988) Zorgen bij een zelfportret. [Journal article]

1989

Scheffer, Paul (1989) Afscheid van de verzuilde sociaal-democratie. [Journal article]

Schippers, Fred (1989) Armoedebestrijding en de Algemene Bijstandswet. [Journal article]

Langeveld, H.M. (1989) Bevolkingspolitiek. [Journal article]

Berg, J. van den (1989) Bij het overlijden van de HRWB. [Journal article]

Smithijsen, Cas (1989) Boekman's heldere visie. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1989) Citoyen versus consument : de mogelijkheden van een republikeinse politiek. [Journal article]

Rozemond, S. (1989) Cultuurspreiding. [Journal article]

Barning, Ton (1989) De Europese dilemma's van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Koch, Koen (1989) De PvdA en de NAVO : de eerste vijftien jaar. [Journal article]

Koch, Koen (1989) De PvdA en de NAVO : de jaren zestig en daarna. [Journal article]

Rehwinkel, Peter (1989) De Quay en de leer van de 'uiterste noodzaak'. [Journal article]

Theeuwes, Jules (1989) De arbeidsmarkt nu en in de toekomst. [Journal article]

Boef-Van der Meulen, Suus (1989) De bedrijvige school : een nieuwe visie? [Journal article]

Wijne, Johan S. (1989) De herdenkingscultus rond Drees. [Journal article]

Drees, W. (1989) De kwaliteit van ministeriële besluitvorming. [Journal article]

Heering, Aart (1989) De metamorfose van de PSI. [Journal article]

Duyvensz, P. and Dijk, H. van and Nieuwburg, J. van (1989) De stroomvoorziening gestroomlijnd : neo-corporatisme in de energiesector. [Journal article]

Smeets, Hubert (1989) De verlossing van Joris en andere verhalen. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1989) De vertellingen van mijnheer Peschar. [Journal article]

Brinkman, Maarten (1989) De visie van een reformist. [Journal article]

Koole, Wibo (1989) De weg is deel van het doel. [Journal article]

Peters, Jit (1989) Decentralisatie : motieven en consequenties. [Journal article]

Niphuis-Nell, Marry (1989) Demografische ontwikkelingen in Europa : wat hebben vrouwen ermee te maken? [Journal article]

Pels, Dick (1989) Den Uyl als denker : een erfenis in fragmenten. [Journal article]

Koedijk, Paul (1989) Den Uyl bij Vrij Nederland : een impressie. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1989) Economische groei als voorwaarde voor milieubehoud. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1989) Een formatie te winnen. [Journal article]

Jonker, E. (1989) Een halve eeuw heroriëntatie : vijftig jaar 'Socialisme en Democratie'. [Journal article]

Heering, Aart (1989) Een vergeten jubileum : honderd jaar Internationale. [Journal article]

Perry, Jos (1989) Een veteraan over de 'oude beweging'. [Journal article]

Peters, J.M. (1989) Europa na 1992 : een reus op lemen voeten? [Journal article]

Peper, Bram (1989) Gelijk hebben en gelijk krijgen : Bart Tromp, de sociologie en de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Tromp, Bart (1989) Gestolde vernieuwing. [Journal article]

Tromp, Bart (1989) Grondpolitiek. [Journal article]

Brink, Gabriël van den (1989) Het beschavingsideaal van Abram de Swaan. [Journal article]

Kalma, Paul (1989) Het einde van het Fordisme. [Journal article]

Hartmans, Rob (1989) Het fascisme en de vernieuwing van het socialisme : de SDAP in de jaren dertig. [Journal article]

Dam, F. van (1989) Het konijn van dr. Hoebink. [Journal article]

Beuningen, Frank van (1989) Het laatste fluitsignaal dat nooit komt. [Journal article]

Scheffer, Paul (1989) Het permanente symposium en het eeuwfeest. [Journal article]

Hupkes, Sander (1989) Het sterk verwaterende socialisme. [Journal article]

Gerrits, A.W.M. (1989) Hoe 'beheersbaar' is de perestrojka? [Journal article]

Perry, Jos (1989) Hoe persoonlijk is het politieke? [Journal article]

Peschar, J.L. (1989) Hoe vertellen we het meneer Van Kemenade? Over onderwijs en verdelingsvraagstukken. [Journal article]

Verrips, Ger (1989) Inkeer en afkeer bij Sebastian Haffner. [Journal article]

Ruigrok, Winfried and Viehoff, Phili (1989) Japan : land van eeuwigdurend conservatisme. [Journal article]

Breedveld, Willem (1989) Joop den Uyl, zijn kabinet - en waarom het niet werd voortgezet. [Journal article]

Kalma, Paul (1989) Karl Mannheim. [Journal article]

Schrijver, Nico (1989) Kiezen voor kwaliteit, ook in het Noord-Zuidbeleid. [Journal article]

Witteveen, Tobias (1989) Leidt meer personeel tot een beter parlement? [Journal article]

Kam, C.A. de (1989) Links bezuinigen. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1989) Ministeriële verantwoordelijkheid: "De zweepslag voor de ambtelijke dienst". [Journal article]

Casteleijn, Lo (1989) Naar een Europeanisering van het buitenlands beleid. [Journal article]

Priemus, Hugo (1989) Naar een investerende overheid. [Journal article]

Rozemond, S. (1989) Nederland als deelstaat. [Journal article]

Heerikhuizen, Bart van (1989) Niet voor eigen parochie. [Journal article]

Day, Alan (1989) Nog is Labour niet verloren. [Journal article]

Kam, C.A. de (1989) Ongelijkheid van inkomens 1959-1989. [Journal article]

Beer, Paul de (1989) Onwil of onvermogen? [Journal article]

Kossmann, E.H. (1989) Op zoek naar continuïteit : de Jaarboeken voor het democratisch socialisme. [Journal article]

Roemjantsev, Oleg (1989) Over de autoritaire modernisering en het sociaal-democratische alternatief. [Journal article]

Elzinga, D.J. and Helden, G.J. van (1989) Overheidsbedrijven en overheidsdeelnemingen in provincie en gemeenten. [Journal article]

Opschoor, Hans (1989) Pleidooi voor een ecocentrische politiek. [Journal article]

Kalma, Paul and Krop, Marnix (1989) Politiek als program. [Journal article]

Becker, Frans (1989) Politieke geneeskunst. [Journal article]

Hartmans, Rob (1989) Politieke of ideologische vernieuwing? [Journal article]

Huitzing, An (1989) 'Profijt van de overheid' : wie profiteert er eigenlijk? [Journal article]

Cliteur, Paul (1989) Revolutie en de wortels van de christen-democratie. [Journal article]

Verrips, Ger (1989) Sloveense lente. [Journal article]

Dona, Hans (1989) Sociaal-democratische gemeentepolitiek. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1989) Socialistische belastingpolitiek. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1989) Tien jaar van voorspoed en ongeluk : Mrs. Thatcher en de Britse economie. [Journal article]

Sterks, C.G.M. (1989) Toekomstige tekorten. [Journal article]

Kremer, Frits (1989) Van plansocialist tot anti-ideoloog : Den Uyl in de jaren vijftig. [Journal article]

Maas, P.F. (1989) Veertig jaar liberalisme in geschriften. [Journal article]

Manenschijn, G. (1989) Verantwoordelijkheid. [Journal article]

Ellemers, J.E. (1989) Verdeling van macht. [Journal article]

Gier, Erik de (1989) Voortgang zonder samenhang? [Journal article]

Blokland, Hans (1989) Vrijheid en gelijkheid : De inzichten van Richard Norman. [Journal article]

Outshoorn, Joyce (1989) Vrouwenbeweging en pronatalisme. [Journal article]

Smeets, H.M.A.G. (1989) WRR-advies 'Allochtonenbeleid' : bruikbaar, maar onevenwichtig. [Journal article]

Mulder, Bertus (1989) Willem Banning : volksopvoeder tussen vrijzinnigheid en orthodoxie. [Journal article]

Bleich, Anet (1989) Wordt Europa één groot Italië? [Journal article]

1990

Kruse, F.H.A.M. (1990) Arbeid : wat is passend? [Journal article]

Huitzing, An (1990) Armoede in de zorgzame samenleving. [Journal article]

Böhl, Herman and Mulder, Bertus (1990) Banning tussen vrijzinnigheid en orthodoxie. [Journal article]

Poppe, Stan (1990) Bedrijfsdemocratie en vakbeweging. [Journal article]

Tromp, Bart (1990) Beginselprogramma : noodzaak en onmogelijkheid. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1990) Besturen op regionale schaal. [Journal article]

Koole, Ruud (1990) Bongers selectionistische democratie. [Journal article]

Bezemer, J.W. (1990) Communisme en nationalisme in de Sovjet-Unie. [Journal article]

Beer, Paul de and Huitzing, An (1990) Criteria voor een samenhangend inkomensbeleid. [Journal article]

Scheffer, Paul (1990) Dahrendorf versus Vranitzky. [Journal article]

Hartmans, Rob (1990) De Kadt's eenzame tocht. [Journal article]

Noort, Wim J. van and Dozy, Mart C. (1990) De PvdA en het groene front : een gespannen relatie. [Journal article]

Mulder, Bertus (1990) De bedrijfsafdelingen in de SPD. [Journal article]

Brands, M.C. (1990) De beheersbaarheid van het nieuwe Duitsland. [Journal article]

Bosscher, Doeko (1990) De christelijk-radicale wortels van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Koch, Koen (1990) De definitie van het algemeen belang. [Journal article]

Beus, Jos de (1990) De economische filosofie van Amartya Sen en het hedendaagse socialisme. [Journal article]

Schellekens, Huub (1990) De noodzaak van een genetica-discussie. [Journal article]

Witteveen, Willem (1990) De pers na de paspoortaffaire. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1990) De politieke ethiek op dood spoor? [Journal article]

Tromp, Greetje (1990) De rechten van het dier. [Journal article]

Zielonka, Jan (1990) De rehabilitatie van de politiek : democratische bewegingen in Oost-Europa. [Journal article]

Geelhoed, L.A. (1990) De semi-soevereine staat. [Journal article]

Wansink, Hans (1990) De socialistische opstellen van J. Saks. [Journal article]

Wielenga, Friso (1990) De urgentie van Atlantische veiligheid. [Journal article]

Kurpershoek, Marcel (1990) De vrouw en de islam : zijn alle moslims even gelijk? [Journal article]

Biermann, Wolfgang (1990) De weg naar pan-Europese veiligheid. [Journal article]

Köbben, A.J.F. (1990) De wereld van werklozen. [Journal article]

Fichter, Tilman (1990) Democratisering in plaats van deling. [Journal article]

Stillwater, Reed (1990) Duitse hereniging als terugkeer van het verdrongene. [Journal article]

Tromp, Bart (1990) Eduard Bernstein. [Journal article]

Wallage, Jacq. (1990) Een compacte en actieve overheid. [Journal article]

Lier, A.A.J.M. van (1990) Een fundamentele aanpak. [Journal article]

Tromp, Bart (1990) Een halve eeuw beginselstrijd. [Journal article]

Vries, Jouke de (1990) Een hardnekkig misverstand : de kabinetscrisis van 1977. [Journal article]

Verrips, Ger (1990) Een nieuwe mythe voor Europa. [Journal article]

Vught, Frans van (1990) Een overzicht zonder analyse. [Journal article]

Glotz, Peter (1990) Een sociaal-democratisch programma voor Europa. [Journal article]

Winkeler, Lodewijk (1990) Een utopische herinnering : de paus droomt van een verenigd en christelijk Europa. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1990) En wij dan? : de kiezers van de Centrumdemocraten. [Journal article]

Lucardie, Paul (1990) Erwtensoep zonder worst : over de ideologische grondslag van Groen Links. [Journal article]

Weitenberg, J. (1990) Europese integratie en sociale stabiliteit. [Journal article]

Beck, Alard (1990) Gestolde vernieuwing. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1990) Herinneringen aan André Kloos. [Journal article]

Tempel, Paulien van der (1990) Het (on)gelijk van Hans Achterhuis. [Journal article]

Löwenhardt, John (1990) Het gelijk van Sacharov. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1990) Het socialisme komt ... niet? [Journal article]

Kalma, Paul (1990) Het staatsbeeld der sociaal-democratie. [Journal article]

IJff, Jaap (1990) Het waterschap herontdekt. [Journal article]

Peters, Ruud (1990) Islam, fundamentalisme en politiek. [Journal article]

Amerongen, Job van (1990) Israël en de Palestijnen. [Journal article]

Hartmans, Rob (1990) Jaurès als voorbeeld. [Journal article]

Knegtmans, Peter Jan (1990) Johan Willem Albarda : een vergeten partijleider. [Journal article]

Drees, W. (1990) Koppeling? Ja, natuurlijk! [Journal article]

Goedegebuure, Jaap (1990) Kundera's koketterie. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) Liberalisme en gemeenschapsdenken. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1990) Middenveld en commercialisering. [Journal article]

Traa, Maarten van (1990) Naar een Europese bondsstaat? [Journal article]

Rinderspacher, J. (1990) Nooit op zondag? : grenzen aan de flexibele werktijd. [Journal article]

Verrips, Ger (1990) Orders uit Moskou. [Journal article]

Brunt, Lodewijk (1990) Overschatting van de stadsplanners. [Journal article]

Jonge, A.A. de (1990) Overwegingen bij het einde van het Nederlandse communisme. [Journal article]

Melkert, Ad (1990) Partij van de Arbeid : heroriëntatie halverwege. [Journal article]

Leijnse, Frans (1990) Partij van de Arbeid : op naar het midden? [Journal article]

Peper, A. (1990) Partij-organisatie : doel of middel? [Journal article]

Wiebrens, Caspar (1990) Politie-organisatie : het taboe van de lokale autonomie. [Journal article]

Koole, Ruud (1990) Politieke partijen tussen pretenties en praktijk. [Journal article]

Vlugt, Jurjen van der (1990) Repliek. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1990) Routes rond het moeras : ter analyse van het genetica-debat in Nederland. [Journal article]

Brugmans, H. (1990) S en D : eerste jaargang. [Journal article]

Groenendijk, C.A. (1990) Schengen, Europa en de democratie. [Journal article]

Hartmans, Rob (1990) Schermutselingen binnen een benarde veste : de SDAP en de kwestie-Duys (1933-1935). [Journal article]

Kalma, Paul (1990) 'Sociale vernieuwing' en het geheugen van de politiek. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1990) Socialisme of democratie. [Journal article]

Mertens, Anthony (1990) Spelbreker of president. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1990) Stelregels en spelregels in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Siccama, J.G. (1990) Tussen Europese vredesmachten en Hollandse waterlinie. [Journal article]

Koch, Koen (1990) Vacuüm. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1990) Van Mierlo's wonderbare tempeldak. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1990) Volkspartij? [Journal article]

Tromp, Bart (1990) Voorwaarts, en niet vergeten! [Journal article]

Kalma, Paul (1990) 'We are all barbarians' : gelijkheid bij R.H.Tawney. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1990) Wiardi Beckman en het syndicalisme. [Journal article]

Schuurman, A. (1990) Wibauts levensbouw. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) Zin en onzin bij L.C. Brinkman. [Journal article]

Huitzing, An (1990) Zwak, zwakker, zwakst : over stemgedrag van (ex)P.v.d.A.stemmers. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1990) de landbouw op weg naar 2000. [Journal article]

1991

Bergh, Greetje van den (1991) Alles woelt hier om verandering. [Journal article]

Karreman, Maviye (1991) Allochtone kinderen in het onderwijs. [Journal article]

Aarts, Leo and Jong, Philip de (1991) Arbeidsongeschiktheid in Nederland. [Journal article]

Gelder, Wim van and Leijnse, Frans (1991) Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid in Nederland. [Journal article]

Janssen, Raf (1991) Armoede, milieu en sociale gerechtigheid. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1991) Autonomie. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1991) D66 : gebakken lucht of Haagse bluf? [Journal article]

Kapteyn, Paul (1991) De "VS van Europa" : een ideaal in de politiek. [Journal article]

Brands, M.C. (1991) De Kadt herdrukt. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1991) De Kadts Sorel. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1991) De Partij van de Arbeid in de jaren negentig. [Journal article]

Meijer, Wim (1991) De PvdA na de Statenverkiezingen : de laatste kans? [Journal article]

Kupferschmidt, U.M. (1991) De Russen komen ... : gevolgen voor de Israëlische politiek. [Journal article]

Jeurissen, Ronald (1991) De actualiteit van katholiek sociaal denken. [Journal article]

Tromp, Bart (1991) De alternatieven van Offe. [Journal article]

Tromp, Greetje (1991) De beste ideeën en de beste mensen. [Journal article]

Beus, Jos de (1991) De gemeenschap Nederland : bleek of blakend? [Journal article]

Haans, Walfred (1991) De kracht van de PvdA ligt juist in de ideologie. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1991) De noodzaak van een verbod op euthanasie. [Journal article]

Eppink, Derk-Jan (1991) De obsessie met staatsmacht. [Journal article]

Dijck, Pitou van (1991) De onzichtbare revolutie. [Journal article]

Santema, M. (1991) De retoriek van de reactie. [Journal article]

Dittrich, Z.R. (1991) De ruïne van Oost-Europa. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) De staat verdrukt, de wet is logen. [Journal article]

Boonstra, Wim (1991) De tussenbalans : een gemiste herkansing. [Journal article]

Veen, Romke van der (1991) De verharding van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Bos, Wouter (1991) De verleiding van de utopie. [Journal article]

Scheffer, Paul (1991) De verzuring van de marathonloper. [Journal article]

Witteveen, Willem (1991) Deetman, Thorbecke en Marx. [Journal article]

Cranenburgh, Oda van (1991) Democratisering en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Choenni, Chan (1991) Discriminatie op de arbeidsmarkt en allochtonenbeleid. [Journal article]

Paridon, C.W.A.M. van (1991) Duitsland in Europa. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1991) Een "damesboek" over een Grande Dame. [Journal article]

Kommer, Max (1991) Een maat voor beschaving? [Journal article]

Scheffer, Paul (1991) Een mager manifest. [Journal article]

Vollebergh, Herman (1991) Een milieu-verantwoorde technologische ontwikkeling. [Journal article]

Driel, Simon van and Martini, Constant (1991) Een nieuw elan voor de PvdA. [Journal article]

Witteveen, Willem (1991) Een oorlog verklaren die men niet ziet. [Journal article]

Verwey-Jonker, Hilda (1991) Een sociaal-democratisch minderhedenbeleid. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1991) Een verfrissende visie. [Journal article]

Kalsbeek, Ella (1991) Effectieve rechtshandhaving. [Journal article]

Witteveen, Willem (1991) En de boer hij calculeerde voort. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Enzensberger op de terugtocht. [Journal article]

Trappenburg, M.J. (1991) Euthanasie : recht en praktijk. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Ex oriente lux. [Journal article]

Adema, Duco (1991) Geen evenwicht, maar variatie. [Journal article]

Jansen, Marc (1991) Geschiedenis van de Russische sociaal-democratie. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1991) Heeft Van Thijn dan toch gelijk gehad? [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1991) Herinnering van een non-politicus. [Journal article]

Scheffer, Paul (1991) Het conservatieve visioen van Solzjenitsyn. [Journal article]

Driessen, Bart (1991) Het einde van de liberale ideologie. [Journal article]

Löwenhardt, John (1991) Het koppetje van Gorbatsjov. [Journal article]

Buruma, Ybo (1991) Het leven van een activist : Michel Foucault. [Journal article]

Nieuwenhuijsen, Pieter (1991) Het politieke handwerk. [Journal article]

Cohen, M.J. (1991) Het rapport-Van Kemenade. [Journal article]

Biggelaar, Ad van den (1991) Het sociale dilemma in het ecologiedebat. [Journal article]

Becker, Frans and Kalma, Paul (1991) Het vak van de politiek. [Journal article]

Gortzak, Wouter (1991) In memoriam Bertus Schaper. [Journal article]

Cranenburgh, Oda van (1991) Inflatie van mensenrechten. [Journal article]

Visscher, Gerard (1991) Is het kiesstelsel aan verandering toe? [Journal article]

Akkerboom, Broer (1991) Is links sociaal genoeg? [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Kaïn of zondebok. [Journal article]

Veldhuizen, A. van and Meer, J.H.B. van der (1991) Kiesstelsel. [Journal article]

Jong, Arie de (1991) Mag alleen de naam PvdA blijven? [Journal article]

Hoffman, Leen and Weggelaar, Hans (1991) Marktconforme scholing. [Journal article]

Driel, Pieter van (1991) Milieubeleid en rechtvaardigheid. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1991) Na het liberalisme? [Journal article]

Jurgens, Erik (1991) Naar een Duas Politica. [Journal article]

Witteveen, Willem (1991) Naar een Trias Politica. [Journal article]

Opschoor, Hans (1991) Naar een duurzaam en rechtvaardig milieugebruik. [Journal article]

Derksen, Wim (1991) Naar een nieuwe PvdA. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1991) Naar een progressieve volkspartij. [Journal article]

Nuyl, Piet te (1991) Naar een publieke omroep. [Journal article]

Ribberink, Anneke (1991) Nieuw overzicht van de eerste feministische golf. [Journal article]

Beer, Paul de (1991) Nieuwe vergezichten voor de sociaal-democratie. [Journal article]

Tromp, Bart (1991) Nog meer subsidiëring van politieke partijen? [Journal article]

Trappenburg, M.J. (1991) Nozick's minimale staat. [Journal article]

Extra, G. (1991) Onderwijs in de eigen taal. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1991) Onrechtvaardige pensioenen. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1991) Oude en nieuwe taboes rond de sociale zekerheid. [Journal article]

Blokland, Hans (1991) Over waardeloze macht en interventiewetenschap. [Journal article]

Heering, Aart (1991) PDS, quo vadis? [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Philips, een weifelende olifant : Philips en de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Koopman, Joop (1991) Plattelandscoöperaties in Tanzania. [Journal article]

Witsen, Jenno (1991) Pleidooi voor een responsieve bestuurderscultuur. [Journal article]

Brenninkmeijer, A. (1991) Politiek en rechtspraak. [Journal article]

Hooghiemstra, Walter (1991) Politiek jongerenwerk verdient eerlijke behandeling. [Journal article]

Hoffman, Leen (1991) Profileren. [Journal article]

Grashoff, Rik and Poelgeest, Maarten van (1991) Progressieve samenwerking. [Journal article]

Bos, Wouter (1991) Publiek private samenwerking. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1991) 'Publieke Gerechtigheid' : staatsleer voor een verdwenen staat. [Journal article]

Rozemond, S. (1991) PvdA en herstel van vrede en veiligheid. [Journal article]

Ippel, Pieter (1991) Recht halen, recht handhaven. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1991) Ruimte voor ongehoorzaamheid. [Journal article]

Scheffer, Paul (1991) Saaiheid als utopie : de omfloerste essays van György Konräd. [Journal article]

Jurgens, Erik (1991) Sociaal-democraten en het recht. [Journal article]

Charmant, Hans (1991) Sociaal-democratie tussen vernieuwing en ondergang. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo A. (1991) Sociaal-democratische economie : van centralisme naar marktsocialisme. [Journal article]

Maneschijn, Gerrit (1991) Sociale kleinzerigheid. [Journal article]

Jansen, Oswald (1991) Staatsrechtelijke vernieuwing en het toetsingsverbod. [Journal article]

Haar, Otto van de (1991) Triomf voor Stalin, tragedie voor het volk. [Journal article]

Grünwald, Christa (1991) Verandering in het zorgstelsel : het plan-Simons en de gevolgen. [Journal article]

Meer, J.H.B. van der (1991) Verbod op euthanasie niet gewenst. [Journal article]

Nieuwenhuizen, Pieter (1991) Verkiezingen bij voorbaat prijsgegeven. [Journal article]

Nieuwenhuizen, Pieter (1991) Verkiezingen zonder machtsvraag. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1991) Verwarde democratie. [Journal article]

Menzel, Maarten (1991) Visies van experts op de ecologische kwestie. [Journal article]

Tromp, Bart (1991) Voorbeeldige politieke autobiografie. [Journal article]

Putten, Jan van (1991) Waarom moet het beter? : antwoord aan Thijs Wöltgens. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Weinig weerwoord, koppig doorgaan : over Karel van het Reve. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1991) Wel in het gevecht, niet op het schavot. [Journal article]

Boot, Pieter (1991) Werk in betere banen. [Journal article]

Pols, J. (1991) Zelfbeschikkingsrecht van psychiatrische patiënten. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1991) Zelfbeschikkingsrecht willekeurig gebruikt. [Journal article]

Beer, Paul de (1991) Zelfstandige burgers. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1991) Zwevende leden. [Journal article]

Kalma, Paul (1991) An of Wim? [Journal article]

1992

Scheffer, Paul (1992) Adam Michnik en de kunst van het compromis. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1992) Alders en de ziekenhuis-CAO. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1992) Alles is mode. [Journal article]

Driel, Simon van (1992) 'Als het lukt' : een kritiek op het rapport-Wolfson. [Journal article]

Righart, Hans (1992) Anachronistische vernieuwing. [Journal article]

Hart, Richard 't (1992) Analytische vertelkunst. [Journal article]

Fichter, Tilman (1992) Angst voor Duitsland? [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1992) Antwoord aan D66. [Journal article]

Lof, Ed (1992) Arbeidsparticipatie : een gesprek. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Arrogantie van de onmacht. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1992) Beschavingsarbeid en strijdcultuur. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Bevelen aan burgers. [Journal article]

Praag, C.S. van (1992) Bolkestein tegen de rest : [over het maatschappelijk debat over de integratie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving]. [Journal article]

Rozemond, S. (1992) Bolkestein, islam en mensenrechten. [Journal article]

Cuperus, René (1992) Brinkman of een 'revival of the sixties'? [Journal article]

Koole, Wibo (1992) Burgerschap en moderne politiek. [Journal article]

Rinnooy Kan, A.H.G. (1992) Cohesie : door saamhorigheid èn beleidsconcurrentie. [Journal article]

Couperus, René (1992) Culturele milieuschade? [Journal article]

Beer, Paul de (1992) Darwin of Kafka : de Nederlandse verzorgingsstaat in 2015. [Journal article]

Wöltgens, M.A.M. (1992) De Denen, een verbrede Europese Gemeenschap en het democratisch primaat. [Journal article]

Knapen, Ben (1992) De Nederlandse spagaat. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1992) De PvdA hoort in Amsterdam thuis. [Journal article]

Scheffer, Paul (1992) De angst regeert. [Journal article]

Werdmölder, Hans (1992) De armoede van het minderhedenonderzoek. [Journal article]

Witteveen, Willem (1992) De calculerende voorlichter. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1992) De criminaliteit van etnische minderheden. [Journal article]

Gevers, J.K.M. (1992) De hete adem van de Academie. [Journal article]

Lock, Grahame (1992) De idee van de universiteit. [Journal article]

Wijne, Joh.S. (1992) De ideologie van de SDAP. [Journal article]

Pen, Jan (1992) De ineenstorting van het kapitalisme volgens Brenner. [Journal article]

Haas-Berger, R.M. (1992) De kwetsbare burger. [Journal article]

Dankert, P. (1992) De logische stap van Maastricht. [Journal article]

Witteveen, Willem (1992) De macht van het getal. [Journal article]

Cohen, M.J. (1992) De noodzaak van sturing. [Journal article]

Vries, Jouke de (1992) De pluralistische opvatting van democratie. [Journal article]

Ver Loren van Themaat, P. (1992) De toekomst van de sociaal-democratie. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1992) De toekomst van de sociaal-democratie. [Journal article]

Gortzak, Wouter (1992) De totalitaire verleiding. [Journal article]

Witteveen, Willem (1992) De vanzelfsprekendheid aan de macht. [Journal article]

Witteveen, W.J. (1992) De verambtelijkte universiteit. [Journal article]

Wilterdink, Nico (1992) Denivellering in de vermogensverhoudingen. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1992) Dissensus en unanimiteit. [Journal article]

Bergh, Greetje van den and Kam, Flip de and Witteveen, Willem (1992) Duisenberg : "De armen rijker, niet de rijken armer maken". [Journal article]

Salet, Willem (1992) Een dynamische orde. [Journal article]

Trommel, Willem and Vroom, Bert de (1992) Een korter arbeidsleven. [Journal article]

Roest, N.F. (1992) Een paar stappen te weinig. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Een plan voor een plan. [Journal article]

Brands, Maarten (1992) Europese integratie en celdeling in een centrifugaal tijdvak. [Journal article]

Praag Jr., Ph. van (1992) Europese sociaal-democratie in verwarring. [Journal article]

Velzen, Wim van (1992) Extreme armoede. [Journal article]

Stevens, L.G.M. (1992) Fiscale normvervaging. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Formidabele studie. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1992) Geen grenzen? [Journal article]

Terpstra, Marin (1992) Geld en moraal. [Journal article]

Vos, Cor de (1992) Global village. [Journal article]

Roermund, B. van (1992) Grensverkeer tussen politiek en filosofie. [Journal article]

Droppert, Hans (1992) Herijking van waarden in de sociale zekerheid. [Journal article]

Don, Henk (1992) Het ABC van de verzorgingsstaat : over het rapport-Wolfson. [Journal article]

Bosscher, Doeko (1992) Het Parool in oorlogstijd. [Journal article]

Bordewijk, P. (1992) Het PvdA-program van Bordewijk. [Journal article]

Veld, Roel in 't (1992) Het PvdA-program van In 't Veld. [Journal article]

Pen, J. (1992) Het PvdA-program van Pen : leve Nederland. [Journal article]

Driel, Simon van (1992) Het PvdA-program van Van Driel. [Journal article]

Verwey-Jonker, Hilda (1992) Het PvdA-program van Verwey-Jonker. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Het eind van het 'historisch compromis'. [Journal article]

Beer, Paul de (1992) Het einde van het inkomensbeleid. [Journal article]

Koppen, Paul (1992) Het ministelsel en de rechtsgelijkheid. [Journal article]

Jong, Arie de (1992) Het nieuwe huisvestingsbeleid. [Journal article]

Goedmakers, Annemarie (1992) Het plan Delors II : opstap naar een federale begroting? [Journal article]

Velema, Willem (1992) Het vergiet van Dunning. [Journal article]

Kalma, Paul (1992) Hoezo, arbeidsparticipatie? [Journal article]

Meijer, Wim and Kalma, Paul (1992) In gesprek met Ad Oele. [Journal article]

Goedmakers, Annemarie (1992) In memoriam Joop van Santen. [Journal article]

Barendregt, Nel (1992) In memoriam Theo van Lier. [Journal article]

PvdA (1992) In memoriam Willy Brandt. [Journal article]

Netelenbos, T. (1992) Instellingsautonomie en collectieve autonomie. [Journal article]

Bosscher, Doeko (1992) Jacques de Kadt en de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den and Wöltgens, M.A.M. (1992) Jelle Zijlstra : toch een homo politicus? [Journal article]

Bomhoff, Eduard J. (1992) Kanttekeningen bij het rapport van de commissie-Wolfson. [Journal article]

Geers, Mark and Meulen, Lennart van der (1992) Karikaturisering en inkapseling van D66. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Klaprozen tussen de ruïnes van Absurdistan. [Journal article]

Bordewijk, Paul and Plasterk, Ronald (1992) Leve het 'Deense nee'. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1992) Leven en dood in de politiek. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1992) Leven en dood in de politiek (II). [Journal article]

Glotz, Peter (1992) Links na Maastricht. [Journal article]

Heering, Aart (1992) Lof der historie. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Messen en slijpstenen. [Journal article]

Hajer, Maarten (1992) Milieu als moderniseringsvraagstuk. [Journal article]

Righart, Hans (1992) Milieu in beweging. [Journal article]

Hartogh, Govert den (1992) Milieu, overheid en auto. [Journal article]

Schutte, G.J. (1992) Ministers en ministerraad. [Journal article]

Os, Henk van (1992) Mislukte cultuurspreiding? [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Moedwillige deprofessionalisering. [Journal article]

Peeters, Chris (1992) Moeten vertegenwoordigers gecontroleerd worden? [Journal article]

Trappenburg, Margo (1992) Moraal zonder rationeel fundament. [Journal article]

Wijne, Joh.S. (1992) Nieuw evenwicht noodzakelijk. [Journal article]

Jakson, Jola (1992) Nog is de sociaal-democratie niet verloren. [Journal article]

Priemus, Hugo (1992) Onderzoekscholen : de universiteiten van de toekomst. [Journal article]

Rabbinge, Rudy (1992) 'Onduurzame' modellen? [Journal article]

Wallage, J. (1992) Over illegalen. [Journal article]

Bressers, Hans (1992) Overheidsbeïnvloeding van consumptiepatronen. [Journal article]

Kossmann, E.H. (1992) Overpeinzingen van een buitenstaander. [Journal article]

Koning, Mark de (1992) Paars biedt perspectief. [Journal article]

Hupkes, Sander (1992) Partijdigheid als algemeen belang. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Partijvernieuwing? [Journal article]

Hillebrand, R. (1992) Politieke recrutering in de jaren negentig. [Journal article]

Timmermann, H. (1992) Post-communisten in Oost-Europa. [Journal article]

Pans, Ralph (1992) Regionaal bestuur. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1992) Revolutie of integratie. [Journal article]

Boutellier, Hans (1992) Richard Rorty en de sociaal-democratie. [Journal article]

Gevers, J.K.M. (1992) Serieus besturen in het schemerduister. [Journal article]

Bussemaker, Jet and Kersbergen, Kees van (1992) Sociaal-democratie en verzorgingsstaat : vier misverstanden. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1992) Sociale dienstplicht of publieke boterham? [Journal article]

Beer, Paul de (1992) Solidariteit en verzorgingsstaat. [Journal article]

Kalma, Paul (1992) Sternheim's cultuursocialisme. [Journal article]

Mulder, Bertus (1992) Strijd om arbeidstaakbelasting. [Journal article]

Depla, Paul and Tops, Pieter (1992) Technologie en politiek : de betekenis van informatie- en communicatie-technologie voor politieke partijen. [Journal article]

Kam, Flip de (1992) Teleurstellend boek van groot talent. [Journal article]

Zijl, Jan van and Hees, Eric (1992) Toekomstbeeld van de landbouw. [Journal article]

Ruigrok, Winfried and Tulder, Rob van (1992) 'Toyotisme' en de crisis in de sociaal-democratie. [Journal article]

Hartmans, Rob (1992) Tussen dogma en werkelijkheid. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Tussen politiek en politicologie. [Journal article]

Rozemond, S. (1992) VVD en Europa. [Journal article]

Praag jr., Ph. van (1992) Van polarisatie naar consensus. [Journal article]

Rost van Tonningen, M.G. (1992) Visie op Europese eenwording. [Journal article]

Wiggers, J.H. (1992) Voorkeursbehandeling van vrouwen en gelijkheid. [Journal article]

Roermund, G. van (1992) Vriend of vijand? [Journal article]

Oversloot, Hans (1992) Vrijheid en politiek. [Journal article]

Ribberink, Anneke (1992) Vrouwengeschiedenis is ook politieke geschiedenis. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Weerbaarheid en onverschilligheid. [Journal article]

1993

Varkevisser, J. (1993) Aandelen voor werknemers : meer voor- dan nadelen. [Journal article]

Cuperus, René (1993) Afscheid van de Bijlmer. [Journal article]

PvdA (1993) Amerika, Europa en de sociaal-democratie. [Journal article]

Junger-Tas, Josine (1993) Antwoord aan Frank Bovenkerk. [Journal article]

Zant, Wouter (1993) Arbeidsongeschiktheid : een duurzaam aanbod alternatief. [Journal article]

Nauta, L. and Pekelharing, P. (1993) Burgerschap onder de loep : het bolwerk der weerbaren. [Journal article]

Verrips, Ger (1993) Chantage. [Journal article]

Rossem, M. van (1993) Clinton's Amerika. [Journal article]

Siccama, J.G. (1993) Creatief woordgebruik in de Prioriteitennota. [Journal article]

Halsema, Femke (1993) Criminaliteit als politiek probleem. [Journal article]

Blokland, Hans (1993) Cultuur, vrijheid en de grenzen van de markt. [Journal article]

Voerman, Gerrit (1993) Dales versus Cleio : dreigende kaalslag in BVD-archieven. [Journal article]

Paul, Joel P. (1993) De Clinton-campagne van binnen uit : How Clinton won the White House. [Journal article]

Zon, Hans van (1993) De Europese Gemeenschap en Centraal-Europa. [Journal article]

Koole, Ruud (1993) De PS op zoek naar een tegenstander. [Journal article]

Vreeman, Ruud (1993) De PvdA, de wereld van de arbeid en de 'doorsnee' werknemer. [Journal article]

Wielenga, Friso (1993) De SPD en de macht in Bonn 1949-1993. [Journal article]

Kalsbeek, Ella (1993) De democratie levend houden. [Journal article]

Halbertsma-Wiardi Beckman, Marijke (1993) De ideologische achtergrond van Centrumpartij en Centrumdemocraten. [Journal article]

Kroes, Rob (1993) De kansen op een nieuwe politiek in Amerika. [Journal article]

Hartog, Govert den (1993) De legitimiteit van de dienstplicht. [Journal article]

Kalma, Paul (1993) De nieuwe gelijkheid. [Journal article]

Koole, R.A. (1993) De ondergang van de sociaal-democratie? De PvdA in vergelijkend en historisch perspectief. [Journal article]

Groot-van Leeuwen, L.E. de (1993) De stille revolutie van de rechterlijke macht. [Journal article]

Jaarsma, Ria (1993) De tijdgeest uit de fles. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1993) Democratie zonder demos : Rorty's frivole bourgeois filosofie. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1993) Duitsland als probleem. [Journal article]

Hajer, Maarten (1993) Ecologische modernisering & burgerschap : speerpunten voor een nieuwe sociaal-democratische politiek? [Journal article]

Santema, M. (1993) Economische wedijver? [Journal article]

Stemerdink, A. (1993) Een andere wereld. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1993) Een bespreekbaar plan. [Journal article]

Bovenkerk, Frank (1993) Een burgerlijk beschavingsoffensief? [Journal article]

Praag, Ph. van (1993) Een levend begrip in en buiten de socialistische beweging. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1993) Een post-moderne adviseur in overheidszaken. [Journal article]

Lith, Margriet van (1993) Een school om te kiezen. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1993) Een sombere voorspelling. [Journal article]

Kam, Flip de (1993) Exit het Zweedse model. [Journal article]

Reijnders, Lucas (1993) Falend milieubeleid. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Geld, politiek en lokale democratie. [Journal article]

Dronkers, J. (1993) Gelijkheid van onderwijskansen : een illusie? [Journal article]

Praag Jr., Philip van (1993) Heeft de politieke partij nog een toekomst? [Journal article]

Casteleijn, Lo (1993) Het CDA als 't hijgend hert der jacht ontkomen. [Journal article]

Cuperus, R.H. and Nekkers, J.A. (1993) Het PvdA-program van Cuperus en Nekkers : uithuilen en opnieuw beginnen. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1993) Het PvdA-program van De Rijk : moet nu echt alles overboord? [Journal article]

Derksen, Wim (1993) Het PvdA-program van Derksen : het belang van de publieke zaak. [Journal article]

Hofstee, Willem K.B. (1993) Het PvdA-program van Hofstee. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1993) Het PvdA-program van Trappenburg. [Journal article]

Toorn, Willem van (1993) Het PvdA-program van Van Toorn : de zachte krachten. [Journal article]

Wolfson, D. (1993) Het PvdA-program van Wolfson. [Journal article]

Kerkhoff, Patriek and Beer, Paul de (1993) Het debat over de sociale zekerheid : een tussenstand. [Journal article]

Siccama, Jan Geert (1993) Het einde der vredesmachten? [Journal article]

Potters, Talja (1993) Het einde van de verzorgingsstaat? [Journal article]

Mobach, Harm (1993) Het fiscale gedachtengoed van de sociaal-democratie. [Journal article]

Beek, R. ter (1993) Het gelijk van de Prioriteitennota. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1993) Het mekka van de volkshuisvesting. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Het program! [Journal article]

Heiden, Peter van der and Meijers, Peter (1993) Het sick-building syndroom van de PvdA. [Journal article]

Koole, R.A. (1993) Het wonderlijke ontstaan van het CDA. [Journal article]

Haar, O. van de (1993) Hitler en Stalin : een 'unieke tweeling'. [Journal article]

Halsema, Femke (1993) Ik denk dus ik ben strafbaar. [Journal article]

Kam, C.A. de (1993) Inkomenspolitiek in de jaren negentig. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Intellectuelen in soorten. [Journal article]

Oele, A. (1993) Investeringen : de overheid aan zet. [Journal article]

Valk, Gerrit (1993) Johan Huizinga en het socialisme. [Journal article]

Breedveld, Willem (1993) Joop den Uyl : een strijder uit de politieke arena. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Kandidaatstelling en mythevorming. [Journal article]

Wiersma, Jan-Marinus (1993) Leve de waterlinie! [Journal article]

Witteveen, Willem (1993) Lubberiana. [Journal article]

Hartmans, Rob (1993) Marx in Nederland. [Journal article]

Verrips, Ger (1993) Meer ruimte voor Duitsers. [Journal article]

Witteveen, Willem (1993) Mensen als politieke dieren. [Journal article]

Löwenhardt, John (1993) Moedertje Rusland in barensnood. [Journal article]

Ackermann, Hanneke and Huls, Nick and Weel, Petra van der (1993) Naar een offensieve aanpak van de schuldenproblematiek. [Journal article]

Boonstra, Wim (1993) Nationale verarming : de keerzijde van de loonmatiging. [Journal article]

Boonstra, Wim (1993) Nationale verarming : de keerzijde van de loonmatiging. [Journal article]

Depla, Paul (1993) New Gold Dream. [Journal article]

Roegholt, Richter (1993) Níet bij strategie alleen. [Journal article]

Wansink, H. (1993) Onderwijs en wetenschap in de stressmaatschappij. [Journal article]

Trommel, Willem (1993) Onuitgesproken rede. [Journal article]

Serry, R.H. (1993) Oost-Europa en de sociaal-democratie. [Journal article]

Hessing, Dick J. (1993) Orgaantransplantatie in een collectieve verzekering. [Journal article]

Kam, C.A. de (1993) Ouderdomspensioen op de helling. [Journal article]

Linthorst, Marijke (1993) Over de geloofwaardigheid van de politiek. [Journal article]

Timmermann, H. (1993) Over extreem-rechts. [Journal article]

Kam, C.A. de (1993) Over publieke armoede. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1993) Overheid als schepper van werkloosheid. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1993) Politieke partijen : naar een nieuwe fundering. [Journal article]

Kalma, Paul (1993) Politikverdrossenheit : [over het PvdA-congres]. [Journal article]

Bergh, Greetje van den and Witteveen, Willem (1993) Programma's van socialisme en democratie. [Journal article]

Praag Jr, Philip van (1993) PvdA gevangen tussen burgerzin en eigenbelang. [Journal article]

Beek, R. ter (1993) Repliek op de commentaren van Tromp, Siccama en Stemerdink op de Prioriteitennota. [Journal article]

Velzen, Wim van and Ebertowski, Marianne (1993) Risico's en kansen voor een sociaal Europa. [Journal article]

Krabbe, Paul (1993) Sociaal-democratie en beschaving. [Journal article]

Terpstra, Marin (1993) Soevereiniteit, geheimhouding en verraad. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1993) Solidariteit en de tucht van de markt. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1993) Sterke mannen. [Journal article]

Woltjer, Eisso and Wolters, Hans (1993) Straatsburg over Maastricht. [Journal article]

Elbers, Frank and Fennema, Meindert (1993) Strategie tegen racistische partijen. [Journal article]

Beer, Paul de (1993) Strenge rechtvaardigheid? : ontspannen keuzevrijheid! : [over de kritiek op het streven van de PvdA naar een parallelle inkomensontwikkeling]. [Journal article]

Vries, A.E. de (1993) Troebele mengsels van beleid en uitvoering. [Journal article]

Teulings, Coen (1993) Van Chicago naar Boston : de Amerikaanse economie onder Clinton. [Journal article]

Witteveen, Willem (1993) Vergroot de zinvolheid van verkiezingen over de rapportage van de commissie-Deetman. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Verkeerde keuzen. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Verkeerde prioriteiten. [Journal article]

Kapteyn, Paul (1993) Verontrusting over de vaderlandse moraal : sociaal en cultureel rapport. [Journal article]

Priemus, Hugo (1993) Volksverhuizingen in Europa. [Journal article]

Priemus, H. (1993) Vrome wensen voor VROM-beleid in de jaren negentig. [Journal article]

Wiggers, Haijte (1993) Vrouw en recht. [Journal article]

Elzinga, D.J. (1993) Weinig aansprekende voorstellen. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1993) Willy Brandt als partijpolitiek vernieuwer. [Journal article]

Kam, C.A. de (1993) Zorg en sociale zekerheid. [Journal article]

Melkert, A. (1993) Zuinigheid met vlijt. [Journal article]

1994

Heiden, Peter van der (1994) Aanhoudende zorg. [Journal article]

Valk, Gerrit (1994) Afkeer van de politiek. [Journal article]

Hoffman, Leen (1994) Arbeidscentra voor werklozen. [Journal article]

Lange, H.M. de (1994) Bij de dood van Ien Dales. [Journal article]

Wielers, Rudi (1994) Bijstandsfraude. [Journal article]

Mulder, Bertus (1994) Calvinisme en communisme bij Ger Harmsen. [Journal article]

Seters, Paul van (1994) Christopher Lasch 1932-1994 : geschiedschrijver en criticus van het vooruitgangsdenken. [Journal article]

Hirsch Ballin, Ernst (1994) Communitarisme voor de Nederlandse samenleving. [Journal article]

Willemse, R. (1994) Consensus over Europa? [Journal article]

Leijnse, Frans (1994) De CDA-isering van de PvdA : een kritiek op het regeerakkoord. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1994) De Duitse natie en de 'foute' politiek. [Journal article]

Hilhorst, Pieter (1994) De Januskop van de natie : nationaal engagement en universele beginselen. [Journal article]

Pans, Ralph (1994) De PvdA en de gemeenteraadsverkiezingen. [Journal article]

Beek, R. ter (1994) De balans. [Journal article]

Anker, Hans and Dijk, Tom van (1994) De gemeenteraadsverkiezingen van 1994. [Journal article]

Metten, Alman (1994) De grenzen van de Nederlandse verzorgingsstaat. [Journal article]

Tromp, Bart (1994) De grenzen van het onderwijs. [Journal article]

Depla, Paul (1994) De hernieuwde opkomst van Lijphart. [Journal article]

Bosmans, J. (1994) De historische factor : coalitievorming in Nederland. [Journal article]

Derksen, Wim (1994) De kerntaken van de gemeente. [Journal article]

Anker, Hans and Depla, Paul (1994) De opkomst van Nijmegen. [Journal article]

Daudt, H. (1994) De partijpolitieke machtsverhoudingen na 3 mei. [Journal article]

Keizer, Madelon de (1994) De politiek van de herinnering. [Journal article]

Witteveen, Willem (1994) De schaduwkabinetsformatie. [Journal article]

Hurk, Hans van den (1994) De sterke vakbond : over het organiserend principe van de vakbeweging. [Journal article]

Anker, Hans and Depla, Paul (1994) De streken van een partij : geografische variatie in de verkiezingsuitslag van de PvdA. [Journal article]

Hupkes, Sander (1994) De wereld van de ongeschoolde arbeid. [Journal article]

Cuperus, René (1994) De wereld volgens Shell. [Journal article]

Gunsteren, Herman van (1994) De zelfstandige betekenis van republikanisme. [Journal article]

Witteveen, Willem (1994) Door oneindig laagland. [Journal article]

Poel, Sari van der (1994) Dweilen met de kraan open : het gemeentelijk prostitutiebeleid. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1994) Dynamiek en dilemma's van nationalisme. [Journal article]

Haan, Ido de (1994) Een eervol achterhoedegevecht. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1994) Een hete zomer op het Binnenhof : de formatie van het kabinet-Kok in zeven paradoxen. [Journal article]

Cuperus, René and Vendrik, Kees (1994) Een ideologische opfrisser? : houtskoolschets van het S&D. [Journal article]

Breman, J. (1994) Een koloniaal project. [Journal article]

Groenveld, Klaas (1994) Een mooi blauw boek. [Journal article]

Damme, Eric van (1994) Een plus en een min voor het kiessysteem à la Witteveen. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1994) Een politieke orde zonder machtsmisbruik. [Journal article]

Hommes, Diederik (1994) Een projectminister voor sociale vernieuwing. [Journal article]

Witteveen, Willem (1994) Een regering verklaart zich. [Journal article]

Etty, Walter (1994) Een renaissance voor de publieke omroep. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1994) Een spilpositie voor de sociaal-democratie? : coalitievorming in Nederland. [Journal article]

Wilterdink, Nico (1994) Een tevreden sociaal-democraat. [Journal article]

Beus, Jos de (1994) Een valse start. [Journal article]

Zwart, Hub (1994) Een verplichtend besef van dankbaarheid? [Journal article]

Kalma, Paul (1994) Ethische politiek. [Journal article]

Tromp, Bart (1994) Europese gezindheid. [Journal article]

Buiting, Henny (1994) Gedachten bij 100 jaar sociaal-democratie. [Journal article]

Jurgens, Erik (1994) Gelijkheid ... of eerder rechtvaardigheid? [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1994) Geloofwaardige coalities en verdeling van portefeuilles : coalitievorming in Nederland. [Journal article]

Cuperus, René (1994) Geschiedschrijver van het no-nonsense tijdperk. [Journal article]

Peeters, Willem and Weijland, Peter (1994) Glasvezeldemocratie : technologie en de toekomst van de PvdA. [Journal article]

Feldbrugge, F.J.M. (1994) Het Nederlands-Russisch 'BW-project'. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1994) Het belang van civiele tradities. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1994) Het dwaalspoor van de BV Nederland. [Journal article]

Zwan, Arie van der (1994) Het gelijk : het politiek-maatschappelijk leiderschap van Pieter Jelles Troelstra. [Journal article]

Priemus, Hugo (1994) Het kartel der notarissen. [Journal article]

Heering, Aart (1994) Het land van Machiavelli : waarom Berlusconi won en 'links' verloor. [Journal article]

Leijenaar, Monique and Niemöller, Kees (1994) Het profiel van de PvdA-achterban. [Journal article]

Olst-Breebaart, Atie van (1994) Het referendum in de praktijk : Zürich. [Journal article]

Dankert, Piet (1994) Het tekort van Maastricht : de dwingende keuzen van Europa. [Journal article]

Beer, Paul de (1994) Het verdiende inkomen : een repliek. [Journal article]

Klop, C.J. (1994) Het verhaal van een republikein. [Journal article]

Hurk, H.J. van den (1994) Het verleden van het NVV in toekomstperspectief beschouwd. [Journal article]

Breman, Jan (1994) Het verlopend tij van de ontwikkelingspolitiek : de kritische grens van Jan Pronk. [Journal article]

Burgers, Jack (1994) Hoe een dichtbevolkt land vol kan lopen. [Journal article]

Liere, Kees van (1994) Hoger onderwijs geen publiek goed? [Journal article]

Leune, J.M.G. (1994) Honderd jaar sociaal-democratisch denken over onderwijs : herinneringen en overpeinzingen. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1994) Iedereen liberaal? [Journal article]

Kloosterman, Robert (1994) Immigratie en de Nederlandse arbeidsmarkt. [Journal article]

Herfkens, Eveline (1994) In memoriam Jan Tinbergen. [Journal article]

Stiphout, Henk van (1994) Insiders en outsiders. [Journal article]

Naftaniel, Ronny (1994) Israël en de Palestijnen hebben samen een toekomst. [Journal article]

Heiden, Peter van der (1994) Kamerweetjes. [Journal article]

Kam, C.A. de (1994) Kenmerken en opvattingen van partijgangers 1980-1991. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1994) Kennis als wapen? [Journal article]

Kalsbeek, Ella (1994) Keuzevrijheid en keuzeplicht. [Journal article]

Verrips, Ger (1994) Kiezers zonder keuze. [Journal article]

Kerling, Cock (1994) Kiezersonderzoek. [Journal article]

Benschop, Dick (1994) Kok en de PvdA-campagne : de electorale strategie van de PvdA. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1994) Lof van de politiek : revisited. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1994) Merkwaardige ontkenning van sociaal-democratie. [Journal article]

Priemus, Hugo (1994) Migratie, volkshuisvesting en milieugebruiksruimte. [Journal article]

Vries, Annelies de (1994) Milieu en emancipatie : strijd of coöperatie? [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1994) Naschrift. [Journal article]

Witteveen, Willem (1994) Naschrift: de psychologie van het dubbel stemmen. [Journal article]

Cuperus, René (1994) Nederlandse vergadergekte. [Journal article]

Valk, Gerrit (1994) 'Oase Wöltgens' en de politieke praktijk. [Journal article]

Hart, Richard 't (1994) Onbesproken veiligheidsproblemen. [Journal article]

Bolle, Cees and Vijlder, Frans de (1994) Onderwijsfinanciering tussen recht en rede. [Journal article]

Outshoorn, Joyce (1994) Onmogelijke coalities : coalitievorming in Nederland. [Journal article]

Kapteyn, Paul (1994) Op voor een Europees referendum. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1994) Ostpolitik en hereniging : de eindafrekening. [Journal article]

Anker, Hans (1994) Over electoraal onderzoek. [Journal article]

Blokland, Hans (1994) Over individualisering, Marcel van Dam en nog een paar modes. [Journal article]

Hartogh, Govert den (1994) Paarse politieke filosofie. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1994) Partijvernieuwing : nostalgie of toekomstdroom? Daalder-lezing 1994. [Journal article]

Oele, A.P. (1994) Positieve afhankelijkheid : het belang van ideologische bezinning. [Journal article]

Anker, Hans and Oppenhuis, Erik (1994) Profiteert de PvdA van een hoge opkomst? [Journal article]

Hoffman, Leen (1994) Rechtse borrelpraat. [Journal article]

Oversloot, Hans (1994) Ruslands keuze? [Journal article]

Trappenburg, Margo (1994) Slachtofferloze delicten. [Journal article]

Trappenburg, M.J. (1994) Sociaal-democratie en genetica. [Journal article]

Anker, Hans (1994) Stemgedrag. [Journal article]

Trappenburg, M.J. (1994) Strijd in ethiek. [Journal article]

Tromp, Bart (1994) Ter introductie : coalitievorming in Nederland. [Journal article]

Priemus, Hugo (1994) Tinbergen in China. [Journal article]

Buschman, Marten and Zwan, A. van der (1994) Troelstra en het ongelijk van Van der Zwan. [Journal article]

Jong, Arie de (1994) Van PTT naar KPN : de beursgang van een staatsbedrijf. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1994) Van post-materialisme naar pragmatisme : het nieuwe Duitsland en de sociaal-democratie. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1994) Van sociaal-democraat tot sociaal-democraat. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1994) Van tobberige denkers, grote bestuurders en lastige bondgenoten. [Journal article]

Klink, Bart van and Royakkers, Lambèr (1994) Verdubbeling van de stem, verarming van de democratie. [Journal article]

Lambooy, J.G. (1994) Volle steden in een vol Nederland. [Journal article]

Bovens, Mark and Trappenburg, Margo and Witteveen, Willem (1994) Voor God en vaderland? : communitarisme en republikanisme in Nederland. [Journal article]

Anker, Hans and Oppenhuis, Erik (1994) Vreemdelingenhaat en de PvdA-aanhang. [Journal article]

Tellegen, E. and Zuidwijk, E.N. (1994) Vriendelijk volumebeleid in de volkshuisvesting. [Journal article]

Lipschits, I. (1994) Witte plekken in de geschiedschrijving van de Nederlandse sociaal-democratie. [Journal article]

1995

Bal, Roland and Tempelman, Sasja and Achterhuis, Hans (1995) Achterhuis' panoptisch optimisme. [Journal article]

PvdA (1995) Actief burgerschap, ook voor ouderen. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1995) Afscheid van een tijdperk? [Journal article]

Warning, Jan (1995) Albert Heijn helpt Ritzen, niet Melkert. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1995) Ambivalente stellingen. [Journal article]

Fennema, Meindert (1995) Bestuurlijke techniek en technocratisch bestuur. [Journal article]

Andeweg, Rudy B. (1995) Biefstuksocialisme met Bolkestein-saus. [Journal article]

Kam, Flip de (1995) Biefstuksocialisme nog steeds in trek. [Journal article]

Cuperus, René (1995) Bild in Nederland. [Journal article]

PvdA (1995) Centrale problemen en sociaal-democratische 'parameters'. [Journal article]

Dooren, Ron van (1995) Charisma in de politiek : de inflatie van een begrip. [Journal article]

Dekker, Paul (1995) Civil society als partij-ideologie? [Journal article]

Romijn, Peter (1995) Common sense? [Journal article]

Voerman, Gerrit and Schuur, Wijbrandt van (1995) David en Goliath? : over de SP en de PvdA. [Journal article]

Drees, W. (1995) De AOW voor een nieuwe generatie. [Journal article]

Klamer, Arjo (1995) De PvdA als goed gezin : aantekeningen vanaf de zijlijn. [Journal article]

Kam, Flip de (1995) De PvdA en het pensioenvraagstuk. [Journal article]

Kok, Wim (1995) De Rode Droom. [Journal article]

Leeuw, Rein van der (1995) De SDAP tijdens de oorlog : een impressie. [Journal article]

Skocpol, T. (1995) De crisis in de Amerikaanse gezondheidszorg: waarom de Clintons faalden. [Journal article]

Wallage, Jacques (1995) De dubbelganger van Wallage. [Journal article]

Praag Jr., Philip van (1995) De haat. [Journal article]

PvdA (1995) De haat liefde verhouding tussen media en politiek : [dertien opinies uit wetenschap, media en politiek]. [Journal article]

Brom, Frans W.A. (1995) De herkomst van medisch-ethische normen. [Journal article]

Dam, Aart van and Sloots, Willem (1995) De herziening van het adviesstelsel : de achterkant van de kritiek. [Journal article]

Flinterman, Cees and Rozemond, Sam (1995) De internationale rechtsorde : een schijnheilig begrip? [Journal article]

Manenschijn, G. (1995) De januskop van het nationalisme. [Journal article]

Achterhuis, Hans (1995) De moralisering van apparaten. [Journal article]

Cuperus, René (1995) De mythe van de nobele journalist. [Journal article]

Casteleijn, Lo (1995) De nieuwe dagboeken van Bram Stemerdink. [Journal article]

Koopman, Gert Jan and Vierhout, Rob (1995) De noodzakelijke terugkeer van Europa. [Journal article]

Wit, Theo W.A. de (1995) De ontluistering van de politiek : over 'Eén-partijstaat Nederland' en de postmoderne democratie. [Journal article]

Veen, Romke van der (1995) De organisatie van de collectieve solidariteit. [Journal article]

Mudde, Cas (1995) De paria van de rechtsstaat : extreem-rechts in Nederland. [Journal article]

Wortman, Annemiek (1995) De politieke agenda van paars. [Journal article]

Vries, Geert de (1995) De prijs van de meritocratie. [Journal article]

Vries, Frank de and Rehwinkel, Peter (1995) De problematische positie van de Eerste Kamer. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1995) De quasi-sociale onderbuik. [Journal article]

Becker, Frans (1995) De staat der partijen. [Journal article]

Boer, Jan de (1995) De terugkeer van de klassenmaatschappij. [Journal article]

Balai, Leo and Najib, Abdou and Smeets, Henk (1995) De verdwenen allochtonen. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1995) De verzorgingsstaat is het vaderland van de gewone man. [Journal article]

Tromp, Bart (1995) De vloek van Michels : afscheid van de partijdemocratie. [Journal article]

Rottenberg, Felix and Vreeman, Ruud (1995) De vloek van Michels en de zucht van Tromp : partijvernieuwing en 'democratische mentaliteit'. [Journal article]

Kalma, Paul (1995) De wijsheid van Henk van Stiphout. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo A. (1995) De wondere dooltocht tussen windmolens : alle macht aan de economen! [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1995) De-industrialisatie en sociale cohesie : een offensieve strategie voor de 'binnenlandse' sector. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1995) Digitale snelweg gaat gemeenten voorbij. [Journal article]

Tamboer, Kees (1995) Economie voor gewone mensen. [Journal article]

Oudkerk, Rob (1995) Een diagnose van het volksgezondheidsbeleid. [Journal article]

Rietveld, Jan Jaap (1995) Een kanttekening bij 'de vloek van Michels'. [Journal article]

Metten, Alman (1995) Een karikatuur. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1995) Een kathedraal van de democratie. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1995) Een morele verjongingskuur. [Journal article]

Breman, Jan (1995) Een nieuw Plan van de Arbeid : de catechismus van de Wereldbank. [Journal article]

Zijl, Jan van and Hees, Eric (1995) Een omslag op papier? [Journal article]

Oversloot, Hans (1995) Een opvoedend boek. [Journal article]

Teunissen, Paul (1995) Een paars Wereldbank-rapport. [Journal article]

Schellekens, Huub (1995) Een paarse genetica. [Journal article]

Bank, Jan (1995) Een pantheon van Nederlandse sociaal-democraten. [Journal article]

Ploeg, Ids van der (1995) Een pensioenplan voor de 21ste eeuw. [Journal article]

Lieshout, Peter van (1995) Een sociaal-democratische worsteling : de politieke urgentie van een zorgbeleid. [Journal article]

Wolffensperger, Gerrit-Jan (1995) Een teveel aan concurrentie. [Journal article]

Krabbe, Paul (1995) Een teveel aan hemelbestormerij. [Journal article]

Righart, Hans (1995) Een traag reagerende seismograaf. [Journal article]

Hartmans, Rob (1995) Een voorbeeldige biografie. [Journal article]

Vollenbroek, F.A. (1995) Efficiency-verbetering bij de overheid : de les van Philips. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1995) Europa's nieuwe grootmacht. [Journal article]

Rozemond, Sam (1995) Gemeenschapskunst. [Journal article]

Denters, Bas (1995) Gemeenten als proeftuin voor een vitale democratie. [Journal article]

Cesar, Herman (1995) Globalisering als uitdaging voor werknemers en beleidsmakers : een reactie op Jan Breman. [Journal article]

Hilhorst, Pieter (1995) Godzijdank : géén aanstormende generatie. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1995) Groeistuipen of stuiptrekkingen : extreem-rechts en de verkiezingen van 1994. [Journal article]

Rottenberg, Felix (1995) Hardop denken en schrijven. [Journal article]

Cuperus, René (1995) Het algemeen betwijfeld sociaal-democratisch geloof. [Journal article]

Gortzak, Wouter (1995) Het beklagenswaardige statenlid : een toespraakje. [Journal article]

Cuperus, René (1995) Het belang van Amerikaanse toestanden. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1995) Het belang van medische bescheidenheid : recente ontwikkelingen inzake euthanasie. [Journal article]

Kalma, Paul (1995) Het probleem met paars. [Journal article]

Jurgens, Erik and Rehwinkel, Peter and Vries, Frank de (1995) Het probleem van de Tweede Kamer. [Journal article]

Halsema, Femke (1995) Het verdriet van Roethof : van sociale integratie naar sociale controle .. en terug? [Journal article]

Derksen, Wim (1995) Het werk in de stad. [Journal article]

Brugsma, W.L. (1995) In memoriam Sicco Mansholt. [Journal article]

Cohen, Job (1995) Kernpunten in het hoger onderwijsdebat. [Journal article]

Adriaansens, Hans P.M. (1995) Kwaliteit in fasen : een repliek. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1995) Lokaal bestuur in verwarring. [Journal article]

Plasterk, Ronald (1995) Medische ethiek voor sociaal-democraten? [Journal article]

Lee, J.J. van der (1995) Mijn herinneringen aan Sicco Mansholt. [Journal article]

Driel, Peter van (1995) Milieu-innovatie in het bedrijfsleven : een gesprek over barrières en percepties. [Journal article]

Crone, Ferd (1995) Milieustrijd. [Journal article]

Witteveen, Willem (1995) Monument Multatuli. [Journal article]

Breman, Jan (1995) Naschrift. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1995) Nation-building in herenigd Duitsland. [Journal article]

Muntingh, Hemmo (1995) Natuurbescherming versus mensenbescherming : de afwegingen van een politicus. [Journal article]

Uyl, J.M. den and Benschop, Dick and Blok, Aad (1995) Om de kwaliteit van het bestaan : een postume voordracht. [Journal article]

Witteveen, Willem (1995) Onder mystici. [Journal article]

Ancona, Hedy d' (1995) Onschendbaarder dan hare majesteit. [Journal article]

Stemerdink, Bram (1995) Ontbrekend sociaal-democratisch perspectief. [Journal article]

Tromp, Bart (1995) Op naar de 21e eeuw. [Journal article]

Blok, Aad (1995) Opkomst en ondergang van de Derde Wereld in Nederland. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1995) Orgaandonatie. [Journal article]

Verrips, Ger (1995) Oude chaos, nieuwe solidariteit. [Journal article]

Northolt, M.G. (1995) Overbevolking, natuur en milieu in Nederland. [Journal article]

Ploeg, Rick van der and Zuylen, Marjet van (1995) Paars voor sociaal-democraten. [Journal article]

Rijploeg, Sjak (1995) Partijvernieuwing door maatschappijvernieuwing? [Journal article]

Mair, Peter (1995) Politieke partijen en hun privileges. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1995) Relativisme versus universalisme. [Journal article]

Witteveen, Willem (1995) Revolutionair calvinisme. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo A. (1995) Sen en de moraal van de economie. [Journal article]

Wolfson, D.J. (1995) Simon, Dina en Roeland. [Journal article]

Boomen, B.J. van de (1995) Sociaal-democraten in Tsjechië. [Journal article]

Zondergeld, Gjalt R. (1995) Sociaal-democratie en oorlogstijd : overeenkomst en verschil in de Benelux. [Journal article]

Oosterbeek, Hessel (1995) Sociaal-democratisch hoger onderwijs. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1995) Sociaal-liberaal perspectief. [Journal article]

Verrips, Ger (1995) Socialisme na de Koude oorlog. [Journal article]

Jonge, A.A. de (1995) Standaardwerk over CPN. [Journal article]

Doorman, M. (1995) Steeds mooier : over vooruitgang in de kunst. [Journal article]

Kribbe, Hans (1995) Tegen de zinledigheid van de ouderdom. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (1995) Vaag utopisme. [Journal article]

Kesteloot, C. (1995) Van Belgische werklieden partij naar Belgische socialistische partij. [Journal article]

Wiedijk, Hein (1995) Van christen-socialist tot antimilitarist. [Journal article]

Thomése, Fleur (1995) Van een pluriforme levensloop naar een pluriforme sociale zekerheid. [Journal article]

Fayot, B. (1995) Van ontbinding tot vernieuwing : Luxemburgse socialisten in de tweede wereldoorlog. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1995) Verloren illusies. [Journal article]

Priemus, H. (1995) Verzorgingsstaat en mimicry. [Journal article]

Tijink, Daniël (1995) Waar blijft de tijd? : over de keerzijde van het beheersingsdenken. [Journal article]

Oversloot, Hans (1995) Waarom ik op 8 maart niet stemde. [Journal article]

Heiden, Peter van der (1995) Weinig onthullende spionageverslagen. [Journal article]

Emmerij, Louis (1995) Werk wereldwijd : de blinde vlek in het Nederlandse herijkingsdebat. [Journal article]

Salverda, Wiemer (1995) Werkloosheid en arbeidsinstituties in Nederland en de VS. [Journal article]

Nijzink, Lia (1995) Wetgeving in getallen. [Journal article]

1996

Heijden, Marien van der (1996) Albert Hahn : kunst en beweging. [Journal article]

Heiden, Peter van der (1996) Als vrienden uit elkaar? [Journal article]

Vermolen, Nol (1996) Asielbeleid : de PvdA uit het defensief! [Journal article]

Mas, Paolo de (1996) Assimilatie en segregatie : de antropologische factor. [Journal article]

Heiden, Peter van der (1996) Back to the sixties? [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1996) Beginselen in een nieuwe context. [Journal article]

Witteveen, Willem (1996) Berichten uit de schijnstaat. [Journal article]

Zwan, A. van der (1996) Bestaat er voor het socialisme nog een herkansing? [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1996) Bestrijding extreem-rechts : eerst denken, dan doen. [Journal article]

Cohen, Job (1996) [Boekbespreking]. [Journal article]

Stemerdink, Bram (1996) Buitenlandse zaken en democratie. [Journal article]

Boogaarts, M.D. (1996) Calvinistische katholiek in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Grauwe, Paul de (1996) Convergentiedynamiek op weg naar de EMU. [Journal article]

Teulings, Coen (1996) Corporatisme in de loonvorming : paradoxale conclusies. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (1996) Corporatisme in ontbinding? [Journal article]

Wal, Oene van der (1996) De 'tweede Ostpolitik' : de SPD en het Duitse vraagstuk 1982-1990. [Journal article]

Oversloot, Hans (1996) De 'zaak-Daudt'. [Journal article]

Duisenberg, W.F. (1996) De EMU : magneet of splijtzwam. [Journal article]

Faber, Mient Jan (1996) De Koude Oorlog overleefde zichzelf. [Journal article]

Kalma, Paul and Hart, Richard 't (1996) De Koude Oorlog van Ronald Havenaar. [Journal article]

Hertogh, Marc (1996) De Nationale Ombudsman : evaluatie van een 'hoera-instituut'. [Journal article]

Haq, Mahub ul (1996) De Noord-Zuid samenwerking op de helling : een nieuw concept van mondiale veiligheid. [Journal article]

Thijn, Ed van (1996) De WBS als klokkeluider. [Journal article]

Dunning, A.J. (1996) De Wiardi Beckman Stichting tussen nu en morgen. [Journal article]

Zandschulp, Willem van de (1996) De brede verzorgingsstaat. [Journal article]

Lans, Jos van der (1996) De cultuur van de afzijdigheid. [Journal article]

Goudzwaard, Bob and Lange, Harry de (1996) 'De economie van het genoeg' : de lotgevallen van een boek. [Journal article]

Keuning, Steven (1996) De fictie van een Groen Nationaal Inkomen. [Journal article]

Heertje, Arnold (1996) De klant wordt koning. [Journal article]

Charmant, Hans (1996) De moraal van de liberaal. [Journal article]

Hilhorst, Pieter (1996) De negen levens van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Tamboer, Kees (1996) De politieke memoires van John Kenneth Galbraith. [Journal article]

Eskes, Jan (1996) De politieke ontbinding van de Eerste Kamer. [Journal article]

Cuperus, René (1996) De schoonheid van politieke partijen. [Journal article]

Verrips, Ger (1996) De sociaal-democratie na de koude oorlog. [Journal article]

Traa, Maarten van (1996) De te forse streken van Havenaar. [Journal article]

PvdA (1996) De toekomst van de sociale zekerheid in vier scenario's. [Journal article]

Valk, J.M.M. de (1996) De twaalf vreugden van de wetenschap. [Journal article]

Levie, Hugo (1996) De vakbeweging op een tweesprong : Rijnlands of liberaal? [Journal article]

Kuijken, Wim (1996) De verplaatsing van de politiek. [Journal article]

End, Chris van der (1996) De verwaarlozing van hoger opgeleide werklozen. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1996) Echte boeven. [Journal article]

Cliteur, P.B. (1996) Een conservatieve renaissance? [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (1996) Een fris geluid. [Journal article]

Hillebrand, Ron (1996) Een herhaling van achterhaalde zetten? [Journal article]

Wallage, Jacques (1996) Een nieuw programma voor een nieuwe eeuw. [Journal article]

Ver Loren van Themaat, Pieter (1996) Een te beperkt toetsingskader van een overlegeconomie. [Journal article]

Buiter, Willem H. (1996) Europa kan Maastricht overleven. [Journal article]

Wigbold, Herman (1996) Europa op de verkeerde weg. [Journal article]

Denekamp, Paul (1996) Gerard Slotemaker de Bruine : de eerste WBS-directeur. [Journal article]

Breman, Jan (1996) Globalisering of het dreigende einde van ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1996) Haat. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1996) Heeft de natie nog een functie? [Journal article]

Cuperus, René (1996) Heimwee naar het CDA. [Journal article]

Tromp, Bart (1996) Herdenkers in soorten. [Journal article]

Buiting, Henny (1996) Herman Gorter in fragmenten. [Journal article]

Beer, Paul de (1996) Het bijstandscontract. [Journal article]

Leijnse, Frans (1996) Het doorgeschoten geloof van een late bekeerling. [Journal article]

Tromp, Bart (1996) Het failliet van de vredestichters. [Journal article]

Heering, Aad (1996) Het getemperde kapitalisme van Romano Prodi. [Journal article]

Tromp, Bart (1996) Het gewicht van geschreven programma's. [Journal article]

Cuyvers, Peter (1996) Het gezin, sociale zekerheid en sociaal-democratische onzekerheid. [Journal article]

Esping-Andersen, G²sta and Kersbergen, Kees van (1996) Het gouden tijdperk voorbij : de toekomst van de verzorgingsstaat in de nieuwe wereldorde. [Journal article]

Seters, Paul van (1996) Het liberale misverstand. [Journal article]

Nekkers, Jan and Weeder, Pieter (1996) Het nut van scenario's voor de politiek. [Journal article]

Havenaar, Ronald (1996) Het ondankbare gelijk van Ernest Bevin en Helmut Schmidt. [Journal article]

Cuperus, René (1996) Het poëtisch socialisme van Huub Oosterhuis. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1996) Het probleem van links. [Journal article]

Panne, Anton van der (1996) Het tekortschieten van politieke partijen. [Journal article]

Dijk, Jan J.M. van (1996) Het verdriet van Roethof. [Journal article]

Ruitenberg, Annemarie (1996) Hoe één is Europa? [Journal article]

Sengers, Erik (1996) Hoger onderwijs voor allen? [Journal article]

Schröder, Pijkel (1996) In memoriam Irene Vorrink. [Journal article]

Tromp, Bart (1996) In memoriam Jan Kassies. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1996) Inkomensherverdeling in een meritocratie. [Journal article]

Halsema, Femke (1996) Inzake Van Traa. [Journal article]

Tromp, Bart (1996) Inzake partijvernieuwing. [Journal article]

Metten, Alman (1996) Is de EMU de moeite waard? [Journal article]

Berg, Max van den and Ojik, Bram van (1996) Jan Breman is te pessimistisch! [Journal article]

Witteveen, Willem (1996) Kiezer keizer! : over referendum en representatie. [Journal article]

PvdA (1996) Koude Oorlog en sociaal-democratie : reacties van B. Stemerdink, M.J. Faber, M. van Traa, P. Kalma - R. 't Hart. [Journal article]

Hemerijck, Anton (1996) Let's make things better : een apologie van het corporatisme. [Journal article]

Becker, Frans (1996) Liberale hoogmoed. [Journal article]

Lucardie, Paul (1996) Liberalisme, sociaal-democratie en de vergeten tussenstroming. [Journal article]

Kam, F. de (1996) Luchtkastelen voor de minima. [Journal article]

Ribberink, Anneke (1996) Marga Klompé en het juffrouwschap. [Journal article]

Huijsen, Coos (1996) Marktdenken bedreigt het onderwijs. [Journal article]

Zeeuw, Aart de (1996) Milieu en economie : een politieke kosten. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1996) Mitterrand een faux cul? [Journal article]

Wouters, Cas (1996) Moderne rituelen rond sterven en rouwen : een stijgende vraag naar solidariteit. [Journal article]

Rozemond, Sam (1996) Moeten naties gewoon zichzelf zijn? [Journal article]

Schuyt, Jim and Blom, Rik (1996) Naar een sociale koopsector : Gevraagd: een verbeterd plan Duivesteijn. [Journal article]

Heteren, Godelieve van (1996) Naar goede zorg met beleid. [Journal article]

Cuperus, René (1996) New labour. [Journal article]

Witteveen, Willem (1996) Niet de boodschap maar het signaal. [Journal article]

Veen, Romke van der (1996) Nieuwe kansen, oude verliezers. [Journal article]

Kalma, Paul (1996) Onder economen : een antwoord aan Van der Ploeg en Keuzenkamp. [Journal article]

Pronk, Jan (1996) Ongelijkheid en rechtvaardigheid. [Journal article]

Vandenbroucke, Frank (1996) Op zoek naar een redelijke utopie : kanttekeningen bij de ideologie van het concurrentievermogen. [Journal article]

Frissen, Paul (1996) Over de overbodigheid van politiek. [Journal article]

Drees, W. (1996) Overdaad aan keuzen. [Journal article]

Beuningen, Frank van and Hout, Wil (1996) Politiek pamflettisme. [Journal article]

Tromp, Greetje (1996) Provincies als marketing-object. [Journal article]

Tibbe, Lieske (1996) Richard Roland Holst : kunst en (klasse)moraal. [Journal article]

Feldbrugge, F.J.M. (1996) Ruslands corruptie. [Journal article]

Schoo, H.J. (1996) S&D en de informatie-elite : kanttekeningen bij een uniforme journalistieke en intellectuele cultuur. [Journal article]

Cuperus, René and Wiersma, Jan-Marinus (1996) SPD in problemen. [Journal article]

Vreeman, Ruud (1996) Scenario's sociale zekerheid : van defensief naar offensief. [Journal article]

Schuijer, Jan (1996) Seksuele integriteit en rechtsbescherming. [Journal article]

Bussemaker, Jet (1996) Sociaal-democratie en 'Europa'. [Journal article]

Buschman, Marten (1996) Socialisme en modernisme. [Journal article]

Hartmans, Rob (1996) Socialistisch geïnspireerde hartstocht. [Journal article]

Roebroek, Joop (1996) Soms een baan, altijd werk : E-mail to: Göran Therborn (University of Milwaukee Date: 20 June 2005 09:27:48. [Journal article]

Enthoven, D. van (1996) Tegen het Madurodamdenken in het openbaar bestuur. [Journal article]

Derksen, Wim (1996) 'Thijs zijn paradijs'. [Journal article]

Jager, H. (1996) Valutaspeculatie : een obstakel op de weg naar een Europese munt. [Journal article]

Hupe, Peter (1996) Van gezagscrisis naar nieuw elan in het publiek domein. [Journal article]

Dolman, Dick (1996) Van oude en nieuwe democratie. [Journal article]

Roebroek, Joop M. (1996) Verbeelding als instrument : scenariostudies als dimensie van het maatschappelijk en wetenschappelijk discours. [Journal article]

Koole, Ruud (1996) Verdeelde sociaal-democratie als ideaal. [Journal article]

Bruin, Gert de (1996) Verkiezingen : een beproeving voor de kiezers maar ook voor de onderzoekers. [Journal article]

Cuperus, René (1996) Verplichte lectuur voor bureaucraten. [Journal article]

Kersbergen, Kees van (1996) Verzorgingsstaat internationaal vergeleken : kanttekeningen bij het Nederlandse debat. [Journal article]

Schie, Patrick van (1996) Vloeken of vervloeien blauw en rood? : de afstand tussen liberalen en sociaal-democraten in Nederland. [Journal article]

Kalma, Paul (1996) Vlucht in de infrastructuur. [Journal article]

Ver Loren van Themaat, Pieter (1996) Waarom ik 50 jaar geleden deelnam aan de oprichting van de PvdA en er nog steeds lid van ben. [Journal article]

Kloosterman, Robert (1996) Werk moet : weekdagboek van minister-president Ad Melkert 16-21 mei 2005. [Journal article]

Kalma, Paul (1996) Wetenschap en politiek : de actualiteit van Max Weber. [Journal article]

Praag jr., Philip van (1996) Wetenschap en politiek, twee benaderingen. [Journal article]

Halbertsma-Wiardi Beckman, M. (1996) Wiardi Beckman en de nationale gedachte. [Journal article]

Weert, Koert-Jan de (1996) Wie leent zich met plezier voor uitbuiting? [Journal article]

Stemerdink, Bram (1996) Willy Brandt als hart van de sociaal-democratie. [Journal article]

Priemus, Hugo (1996) Worstelen met normen en waarden. [Journal article]

Wansink, Hans (1996) Wöltgens' heilige oorlog. [Journal article]

1997

Becker, Frans (1997) Amerikaans mozaïek : denktanks, arbeidsverhoudingen en politieke cultuur. [Journal article]

Dankert, Piet (1997) Bestaat 'Europa'? [Journal article]

Cohen, Job (1997) Bijdrage aan de Algemene politieke beschouwingen. [Journal article]

Verbart, Jeroen (1997) Civil society en herstructurering van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1997) De 'herbronning' van de christen-democratie. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1997) De Nederlandse geheim agent is een James Bond zonder naam. [Journal article]

Walter, Franz (1997) De SPD en haar problemen op de weg naar de macht. [Journal article]

Pinto-Scholtenbach, Alvaro (1997) De VVD en het buitenland : een labiele vrede. [Journal article]

Witteveen, Willem (1997) De goede afloop van het sprookje. [Journal article]

Raa, Thijs ten (1997) De grootvader van Thijs Wöltgens. [Journal article]

Traa, Maarten van (1997) De macht van het recht. [Journal article]

Enthoven, D. van (1997) De malle consequenties van fractiediscipline. [Journal article]

Cuperus, René (1997) De mission impossible van een gouvernementele denktank. [Journal article]

Wigbold, Herman (1997) De moraal van paars. [Journal article]

List, Gerry van der and Charmant, Hans (1997) De morele amputatie van het liberalisme : een reactie op Hans Charmant. [Journal article]

Vandenbroucke, Frank (1997) De nieuwe centrum-linkse tijdgeest en zijn beperkingen. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1997) De politiek van respect : solidariteit anders bezien. [Journal article]

Tromp, Bart (1997) De ritualisering van verkiezingsprogramma's. [Journal article]

Castles, Francis G. and Keman, Hans (1997) De sociaal-democratische sanering van de Australische verzorgingsstaat : de paradox van goed beleid en electoraal verlies. [Journal article]

Melkert, Ad (1997) De staat van de sociaal-democratie. [Journal article]

Zwaan, Ton (1997) De stand van het staatsdebat. [Journal article]

Middel, Bert (1997) De tegenstemmer. [Journal article]

Gortzak, Wouter (1997) De toekomst van het Parool en de Volkskrant. [Journal article]

Cohen, Job (1997) De universiteit à la Daalder. [Journal article]

Beus, Jos de (1997) De veerkracht van de sociaal-democratie. [Journal article]

Renner, Hans and Zavodský, Prokop (1997) De wederopstanding van de Tsjechische sociaal-democratie. [Journal article]

Tromp, Bart (1997) De woeste denker. [Journal article]

Lange, H.M. de (1997) De wrok van een religieus socialist. [Journal article]

Jonge, A.A. de (1997) Dichter en politiek prozaïst. [Journal article]

Marx, Ive (1997) Een nieuwe sociale kwestie? [Journal article]

Raat, Caroline (1997) Een schijn van vrijheid? [Journal article]

Peeters, Chris (1997) Een sociaal-democratisch 'Fort Europa'. [Journal article]

Koole, Ruud (1997) Een wenselijk debat over een onwenselijke combinatie. [Journal article]

Verrips, Ger (1997) Eten voor India. [Journal article]

Verrips, Ger (1997) Europese ambitie. [Journal article]

Gunsteren, Herman van and Steeg, Marianne van de (1997) Europese constitutievorming : een revolutionair proces? [Journal article]

Fennema, Meindert (1997) Extreem-rechts en de democratie. [Journal article]

Poppe, Stan (1997) FNV en PvdA : een anti-kapitalistisch bondgenootschap. [Journal article]

Hillebrand, Ron (1997) Florerend staatsbestel. [Journal article]

Becker, Frans (1997) Geef mij maar Amsterdam. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1997) Geen wijsheid achteraf. [Journal article]

Rozemond, Sam (1997) Georganiseerde spraakverwarring? : publiek debat over buitenlands beleid. [Journal article]

Hartmans, Rob (1997) Gezochte consensus. [Journal article]

Berg, Jan-Jaap van den (1997) Heimwee naar een progressieve ARP. [Journal article]

Verrrips, Ger (1997) Het andere Frankrijk. [Journal article]

Bomhoff, Eduard J. (1997) Het belang van de infrastructuur. [Journal article]

Waart, Jules de (1997) Het gelijk van Bolkestein. [Journal article]

Kalma, Paul (1997) Het revisionisme van J.M. den Uyl. [Journal article]

Cuperus, René (1997) Het sociaal-democratisch tekort? [Journal article]

Hartmans, Rob (1997) Het tragische liberalisme van Isaiah Berlin. [Journal article]

Rooy, P. de (1997) Het waarom van de complexiteit van de Nederlandse sociale zekerheid. [Journal article]

Beer, Paul de (1997) Het wonderlijke poldermodel. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1997) IJburg of een land zonder politieke strijd. [Journal article]

Visser, Peter (1997) Idealisme en het milieu. [Journal article]

Kalma, Paul (1997) Ideeënstrijd. [Journal article]

Tholel, Astro (1997) Iedereen in loondienst bij de overheid. [Journal article]

Dankert, Piet (1997) In memoriam Maarten van Traa. [Journal article]

Tromp, Bart (1997) Infrastructuur en het primaat van de politiek. [Journal article]

Ewijk, Casper van (1997) Infrastructuur: noodzaak of overmoed? [Journal article]

Teulings, C.N. (1997) Inleiding. Het rendement van infrastructuur. [Journal article]

Riel, Bart van (1997) Instabiele valutamarkten. [Journal article]

Ree, Erik van (1997) Is de mens een lemming? Enige bespiegelingen over een twintigste eeuwse waan. [Journal article]

Baarle, Yvonne van (1997) Jan Kassies kunst- en cultuurbeleid tegen wil en dank. [Journal article]

Monasch, Jacques (1997) Kiest de PvdA de verkeerde partij? : pleidooi voor een 'Van Kemenade II'. [Journal article]

Siccama, Jan Geert (1997) Krijgsmachthervormer tegen wil en dank? [Journal article]

Teulings, Coen (1997) Lang leve het poldermodel! : een reactie op Van der Zwan. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1997) Leve de WRR. [Journal article]

Groenendijk, Frans (1997) Markt en ideologie. [Journal article]

Rottenberg, Felix (1997) Mijn laatste bericht als voorzitter van de PvdA. [Journal article]

Giebels, Lambert J. (1997) Mini-provincie of maxi-gemeente? [Journal article]

Pans, Ralph (1997) Misdaad en overlast : een Amerikaanse aanpak voor Nederland? [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1997) Niet boos, wel een beetje verdrietig. [Journal article]

Vries, Jouke de (1997) Nieuwzeelandse parallellen. [Journal article]

Munnichs, Geert (1997) Onbehagen onder de loep. [Journal article]

Verrips, Ger (1997) Ons belangrijkste buurland. [Journal article]

Barth, Marleen (1997) Over de kwaliteit van de parlementaire journalistiek. [Journal article]

Verrijn Stuart, Heikelien (1997) Over de praktijk van het tribunaal. [Journal article]

Ankersmit, F.R. (1997) Over oorsprong en aard van de democratie. [Journal article]

Sturm, J.E. and Haan, J. de (1997) Overheidsinvesteringen : een overzicht van de macro-economische gevolgen. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1997) Overleeft de journalistiek de nieuwe media. [Journal article]

Duyveré de Wit, Thom (1997) Perspectieven op verzuiling. [Journal article]

Monasch, Jacques (1997) Politieke campagnes na Clinton en Blair. [Journal article]

Haan, Ido de (1997) Recht en vrede. [Journal article]

Swaan, Abram de (1997) Recht zonder macht heeft hulp nodig : een pleidooi voor Justice International. [Journal article]

Berg, Jan-Jaap van den and Bouwman, Roelof (1997) Rottenbergs Den Uyl-mythe. [Journal article]

Derksen, Wim (1997) Ruimtelijke ordening en idealisme. [Journal article]

Seumeren, Harry van (1997) Schaarse interesse voor 'Europa'. [Journal article]

Haan, Ido de (1997) Schets van de nationale elite. [Journal article]

Hoenderkamp, Jeroen and Schillemans, Thomas (1997) Silicon flatlands?! [Journal article]

Gerrits, André (1997) Sociaal-democratie tussen nationale staat en Europese integratie. [Journal article]

Witteveen, Willem (1997) Staat de overheid boven de wet? [Journal article]

Knapen, Ben (1997) Staat, politieke cultuur en sociaal-democratie : een Duits-Nederlandse vergelijking. [Journal article]

Jonge, A.A. de (1997) Stalinist in de polder. [Journal article]

Visser, Peter (1997) Streven naar duurzaamheid kan zonder religie. [Journal article]

Rüter, Frits (1997) Tribunalen zonder toekomst : over de internationale berechting van oorlogsmisdrijven en genocide. [Journal article]

Dunk, Thomas H. von der (1997) Turkije en Europa : zin en onzin van geschiedenis en godsdienst. [Journal article]

Schrijvers, Guus (1997) Twee jaar paars volksgezondheidsbeleid : een tussenbalans. [Journal article]

Veen, Romke van der (1997) Van een theorie van beleidsfiasco's naar het fiasco van de beleidstheorie. [Journal article]

Bussemaker, Jet (1997) Variëteit als beginsel. [Journal article]

Zwan, Arie van der (1997) Verlicht nationalisme als werkelijke uitdaging voor paars. [Journal article]

Groenveld, K. (1997) Waar blijft de ondernemer in de polder? [Journal article]

Zwan, Arie van der (1997) Welke richting neemt de linkse mistral die door Europa waart? [Journal article]

Irwin, G.A. (1997) Zaaien en oogsten in de tuin van Ritzen. [Journal article]

1998

Mulder, Bertus (1998) 150 jaar Communistisch Manifest. [Journal article]

Peeters, Willem (1998) Aapjes kijken. [Journal article]

Kolthoff, K. (1998) Adviseurs van de overheid : de Cst gaat wel erg ver voor de Baet uyt. [Journal article]

Hoogendijk, Willem (1998) Als kikkers in de pan : de mens in de nieuwe 'opdringeconomie'. [Journal article]

Teulings, Coen and Wijnbergen, Sweder van (1998) Azië en Rusland : mechanismen achter de crises. [Journal article]

Breman, Jan (1998) Azië, het blijft een mirakel. [Journal article]

Blokland, Hans (1998) Bedrijfssponsoring van de kunsten : een cultuurpolitiek fiasco. [Journal article]

Jacobs, Bas (1998) Belastingstelsel : steeds minder progressie. [Journal article]

Weezel, Max van (1998) Bericht uit de mallemolen : de PvdA en de media tijdens de campagne van 1998. [Journal article]

Witteveen, Willem (1998) Beste Wim: memo van een 'spin doctor', met een naschrift van Willem Witteveen. [Journal article]

Voerman, Gerrit (1998) Bij een feestrede van F. Bolkestein : over hybris en historie. [Journal article]

Robinson, Peter (1998) Blair of Brown? : het beleid van New Labour. [Journal article]

Verrips, Ger (1998) Bolkestein contra ex-communisten : geen volwassen debat. [Journal article]

Visser, Peter (1998) Caleidoscoop van het duurzaamheidsdebat. [Journal article]

Bouwman, Roelof (1998) Chaos en rumoer : grepen uit de partijbladengeschiedenis van de PvdA. [Journal article]

Luiten van Zanden, Jan (1998) De EMU en de omwegen van de Europese integratie. [Journal article]

Noordegraaf, Herman and Workum, Johan van (1998) De PvdA en de kritiek van de kerken. [Journal article]

Anker, Hans (1998) De PvdA-campagne van 1998 : over koers en organisatie. [Journal article]

Middel, Bert (1998) De SP: volkse partij of volkspartij? [Journal article]

Cuperus, René (1998) De bijkeuken van Kok. [Journal article]

Verrips, Ger (1998) De blunders van Stalin. [Journal article]

Hogenboom, Barbara (1998) De brandweer onder vuur : het IMF en de financiële crisis. [Journal article]

Bouwman, Roelof (1998) De gespannen verhouding tussen echte arbeiders en de PvdA. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1998) De ideologie van Paars. [Journal article]

Boer, Niek de (1998) De inrichting van Nederland onderbelicht. [Journal article]

Pennings, Paul (1998) De marktgerichtheid van de Europese sociaal-democratie. [Journal article]

Becker, Frans and Vermeij, Roos (1998) De onuitstaanbare braafheid van de PvdA. [Journal article]

Kalma, Paul (1998) De opmars van het financieel kapitalisme. [Journal article]

Witteveen, Willem (1998) De overzichtelijke samenhang : verander de staatkunde, begin in eigen kring. [Journal article]

Grotenhuis, Aert Jan (1998) De perspectieven voor een vermogensrendementsheffing. [Journal article]

Koch, Koen (1998) De pijnlijke vragen van de Eerste Wereldoorlog. [Journal article]

Mokken, R.J. (1998) De schaduwzijden van het Angelsaxisch ondernemingsmodel. [Journal article]

Pollman, Tessel (1998) De schande van Duindorp. [Journal article]

Cuperus, René (1998) De special effects van Steven Spielberg. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1998) De strijd tegen racisme en extreem-rechts. [Journal article]

Gerrits, André (1998) De verpoldering van de PvdA. [Journal article]

Melkert, Ad (1998) De weg van sterk naar sociaal : over de sociaal-democratie in Europa. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (1998) De zorgen van Netelenbos. [Journal article]

Voorhoeve, J.J.C. (1998) Defensie : een instrument van internationaal beleid. [Journal article]

Hartmans, Rob (1998) Dominee op de barricaden. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1998) Een amendering van het belastingplan voor de 21e eeuw. [Journal article]

Hout, Wil (1998) Een links manifest contra de globalisering. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1998) Een moeilijk leven in waarheid. [Journal article]

Heijden, P.F. van der (1998) Een nieuwe rechtsorde van de arbeid : op zoek naar een andere architectuur van het arbeidsrecht. [Journal article]

Kockelkoren, Petran (1998) Een onvoorwaardelijke EIS : en Ecologische Infra-Structuur voor verkeer en vervoer. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1998) Gedachten in de nacht van 6 op 7 mei. [Journal article]

Riel, Bart van (1998) Hervorming van het internationale financiële stelsel : een inventarisatie. [Journal article]

Dolfsma, Wilfred (1998) Het Sociale Krediet, Labour en economische geloofwaardigheid. [Journal article]

Pronk, Jan (1998) Het bijzondere kapitalisme van India. [Journal article]

Sprangers, Lily (1998) Het buitenland van Duitsland in het post-Kohl tijdperk : de bescheidenheid voorbij? [Journal article]

Hogenboom, Barbara (1998) Het hoe en waarom van globalisering. [Journal article]

Bos, Wouter (1998) Het radicale midden. [Journal article]

Witteveen, Willem (1998) Het recht om knopen door te hakken. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1998) Het riskante gokgedrag van Paars II. [Journal article]

Quak-Stoilova, Julia (1998) Het transformatieproces in Oost-Europa : de diversiteit verkend. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1998) Het verlangen van een republikein. [Journal article]

Tieleman, Theo (1998) Inzake mobiliteit. [Journal article]

Jong, Arie de (1998) Kamerlid voor de Partij van de Arbeid : een terugblik. [Journal article]

Rozemond, S. (1998) Kansen voor de sociaal-democatie economisch en volkenkundig bekeken. [Journal article]

Oversloot, Hans (1998) Kapitalisme à la Russe. [Journal article]

Huls, Nick (1998) Leve de postmoderne ambtenaar! [Journal article]

Kemmeren, Rob (1998) Milieu-optimisme. [Journal article]

Heer, Maarten de and Wolters, Hans (1998) Naar een Europese socialistische partij. [Journal article]

Metten, Alman and Riel, Bart van (1998) Naar een herstel van de rechtvaardigheid van het belastingstelsel. [Journal article]

Zwan, Arie van der (1998) Naar een nieuw paradigma in het beleid van ondernemingen. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1998) Neo-liberalen negeren eigen klassieken. [Journal article]

Provoost, Michelle (1998) Nieuwe stedelijkheid in de snelwegzone : de dertiende provincie van Nederland. [Journal article]

Becker, Frans (1998) Om de toekomst van de confessionele politiek. [Journal article]

Verrips, Ger (1998) Omtrent het Kabinet-Beel (1946-1948) : de actualiteit van Nederlands-Indië. [Journal article]

Hulten, Michiel van and Mastenbroek, Edith and Veldhoen, Gala (1998) Ons Europa : open brief aan de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Moback, Harm (1998) Ook fiscaal blijven de marges smal : belastingplan vereist smeergeld. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1998) Over het marktdenken binnen de PvdA. [Journal article]

Leijnse, Frans (1998) Over het nut van ideologie : privatisering van de sociale zekerheid. [Journal article]

Dolfsma, Wilfried (1998) Over technocratische utopiën en ideologische spookbeelden. [Journal article]

Gerrits, André (1998) Paars II en de buitenwereld. [Journal article]

Nieuwenhuijsen, Pieter (1998) Paars II en het binnenlands bestuur. [Journal article]

Outshoorn, Joyce (1998) 'Paars' en de ommekeer in het emancipatiebeleid. [Journal article]

Ruiters, Stefan (1998) Perspectief voor de jongeren onder ons. [Journal article]

Schuyt, Kees (1998) Politiek, staat en samenleving : is een vernieuwing van hun onderlinge verhouding mogelijk? [Journal article]

Hoogenboom, Marcel (1998) Privatisering in de geschiedenis van de Nederlandse sociale verzekering. [Journal article]

PvdA (1998) Proeve van een beginselprogramma. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1998) Professionele of persoonlijke verantwoordelijkheid? : naar een nieuwe voortplantingsmoraal. [Journal article]

Bos, Wouter (1998) Publiek Private Samenwerking : een links thema. [Journal article]

Hertogh, Marc (1998) Rechter en bestuur : tijd voor een goed gesprek. [Journal article]

Kalma, Paul (1998) Shareholder value. [Journal article]

Maas, Peter (1998) Sociaal-democratische gemeentepolitiek als mensenwerk. [Journal article]

Blokland, Hans (1998) Soldaten van zestien en de vrijheid. [Journal article]

Oele, Ad and Stokkom, Bas van (1998) Solidariteit zonder kleren. [Journal article]

Dullemen, Caroline van (1998) Symboliek van het huwelijk ramp voor 'derde'. [Journal article]

Harbers, Hans (1998) Technologie en politiek : over ficties van sturing en democratisering in een technologische cultuur. [Journal article]

Elchardus, Mark (1998) Tegen voorspelbare ongelijkheid : de diensteneconomie als project van Links. [Journal article]

Ruyter van Steverinck, Thijs de and Dunk, Thomas van der (1998) Turkije en Europa : breuk op lange termijn onverstandig. [Journal article]

Hofstede, Geert (1998) Turkije en Europa : een kwestie van culturen? [Journal article]

Praag, Philip van (1998) Verkiezingscampagnes van Drees tot Kok. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1998) Volksgezondheid en de luxe van bestuurlijke stilstand. [Journal article]

Bussemaker, Jet (1998) Voorbeeld Duitsland? [Journal article]

Oldersma, Jantine (1998) Vraagtekens bij een sociale filosofie. [Journal article]

Eppink, Derk Jan (1998) Vreemde kameraden : socialisme in Nederland en België, een wereld van verschil. [Journal article]

Witteveen, Willem (1998) Waarheen voert de Derde Weg? [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1998) Warrig schotschrift tegen het kapitalisme. [Journal article]

Groenendijk, Frans (1998) Welke schoolstrijd? [Journal article]

Dijk, Pieter van and Kruse, Sander (1998) Zelfstandige bestuursorganen en het primaat van de politiek. [Journal article]

1999

Kloosterman, Robert (1999) Achterstandsbuurten en sociale binding. [Journal article]

Kalma, Paul (1999) Arbeidsplicht. [Journal article]

Gortzak, Wouter (1999) Barth op de snijtafel : over tevreden meerderheid, sociaal-democratie en onderwijs. [Journal article]

Tonkens, Evelien (1999) Betekent diversiteit het einde van de gelijkheid en solidariteit? [Journal article]

Dunk, Thomas H. von der (1999) Bezwaren tegen de geest van de laatste jaren dezer eeuw. [Journal article]

Verrips, Ger (1999) Boeiende stof onder verwarrende titels. [Journal article]

Noordanus, P.G.A. (1999) Bouwen en de buurt : over de ideolgie van de stedelijke vernieuwing. [Journal article]

Blokland, Talja (1999) Buitenwijkersterrorisme. [Journal article]

Verrips, Ger (1999) Buren. [Journal article]

Leeuwen, Peter van (1999) Centra voor Werk en Inkomen : Mission Impossible! [Journal article]

Trappenburg, Margo (1999) Contra Marcel van Dam. [Journal article]

Belinfante, Judith (1999) Culturele diversiteit. [Journal article]

Verrips, Ger (1999) Cultuur per decreet. [Journal article]

Plant, Raymond (1999) De Derde Weg. [Journal article]

Napel, Hans-Martien ten (1999) De Paarse Grondwet. [Journal article]

Koole, Ruud and Hees, Marijke van and Ingen Schenau, Jan van (1999) De PvdA als professionele vereniging. [Journal article]

Depla, Paul (1999) De PvdA een louter nationale partij? : hoe Statenverkiezingen plattelandsverkiezingen zijn geworden. [Journal article]

Oenen, Gijs van (1999) De aangeklede burger : over nieuwe ontwikkelingen in de politieke filosofie. [Journal article]

Verstegen, Wybren (1999) De achterkant van het broeikaseffect : historische argumenten tegen klimaat-paniek. [Journal article]

Noordegraaf, Herman (1999) De actualiteit van Gerardus van der Leeuw. [Journal article]

Fischer, Joschka (1999) De afronding van Europa. [Journal article]

Visser, Peter (1999) De blinde vlekken van beleidssturing. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1999) De campagne van 1998. [Journal article]

Wansink, Hans (1999) De derde weg in het onderwijs. [Journal article]

Kalma, Paul (1999) De erfenis van D66. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1999) De kwetsbare overheid. [Journal article]

Brink, Gabriël van den (1999) De modernisering van Nederland en haar dubbelzinnige gevolgen. [Journal article]

Hoebink, Paul (1999) De ontpronking van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. [Journal article]

Noordegraaf, Mirko (1999) De overheid is geen bedrijf! : over de scheidslijn tussen publiek en privaat. [Journal article]

Koole, Stephan and Klein, Pieter (1999) De politieke journalistiek is zo beroerd nog niet. [Journal article]

Dauderstädt, Michael (1999) De post-communistische sociaal-democratie in Centraal- en Oost-Europa. [Journal article]

Doorn, J.A.A. van (1999) De sociaal-democratie en het koloniale vraagstuk. [Journal article]

Witteveen, Willem (1999) De sociaal-democratische beginselen volgens Joseph, Olympe, Jos, Evelien, Bart en de anderen. [Journal article]

Tromp, Bart (1999) De toekomst van de Nederlandse defensie. [Journal article]

Tromp, Bart (1999) De toekomst van de oorlog. [Journal article]

Witteveen, Willem (1999) De verwisselde kroonjuwelen : dertien kanttekeningen bij de operette van Wiegel. [Journal article]

Cnossen, Sijbren (1999) De walvis van Paars : de onrechtvaardige vermogensrendementsheffing. [Journal article]

Wallerstein, Immanuel (1999) De wereld die ons te wachten staat in 32 stellingen: 2000-2050. [Journal article]

Minderhout, Willem (1999) De wereld van Immanuel Wallerstein. [Journal article]

Hart, Richard 't (1999) Dubbele tong. [Journal article]

Driel, Simon van and Janssen, Gerald (1999) Een Paars compromis over werk en inkomen. [Journal article]

Imelman, Jan Dirk (1999) Een cultuur pedagogisch pleidooi voor het onderwijs. [Journal article]

Schellekens, H. (1999) Een moratorium op gemodificeerde gewassen? [Journal article]

Hart, Paul 't (1999) Een professor in Den Haag. [Journal article]

Teulings, Coen (1999) Een recept voor ellende. [Journal article]

Blair, Tony and Schröder, Gerhard (1999) Europa : the third way, die neue Mitte. [Journal article]

Rozemond, Sam (1999) Europa als late roeping? [Journal article]

Boot, Pieter (1999) Exit Oosteuropese staatsplanning in het verkeersbeleid. [Journal article]

Brands, Martien and Zijdeveld, Chris (1999) Fabels over Schiphol : een antwoord aan de commissie-De Wit. [Journal article]

Barth, Marleen (1999) Galbraith voor de klas : 'de tevreden meerderheid' en ongelijke kansen in het onderwijs. [Journal article]

Tromp, Bart (1999) Geen goed begin van beginseldebat. [Journal article]

Jacobs, Bas (1999) GroenLinks en de hypotheekrente : realistischer konden ze het niet maken. [Journal article]

Valk, Gerrit (1999) Herinneringen aan de Grote Slachting. [Journal article]

Cuperus, René (1999) Het Duitse debat : over Schröder, Lafontaine en 'das Papier'. [Journal article]

Aarsbergen, Aart (1999) Het beest in de mens : het complexe leven van Arthur Koestler. [Journal article]

Beus, Jos de (1999) Het echte millenniumprobleem : hoe sociaal-democratische beschaving te handhaven en te verbreiden. [Journal article]

Leroy, Fons and Rooy, Wim van (1999) Het heilig doopsel : de wielersport als spiegel van onze maatschappij. [Journal article]

Cuperus, René and Pinto-Schotbach, Alvaro (1999) 'Het nieuwe midden' avant la lettre : triomf en malaise van de Spaanse socialisten. [Journal article]

Dankert, Piet (1999) Het onvoorspelbare Europarlement. [Journal article]

Schmidt auf Altenstadt, P.J.M. von (1999) Hoe het recht verwordt tot handelswaar. [Journal article]

Berg, Jan-Jaap van den (1999) Hoe overbodig is het CDA? [Journal article]

Bogaard, Hein (1999) Hoeveel cruciale landen bestaan er volgens Washington? [Journal article]

Blokland, Hans (1999) Holocaust, schaamte, hoop en socialisme. [Journal article]

Praag jr., Philip van (1999) Hoofdrol en regie : Wim Kok. [Journal article]

Mobach, Harm (1999) In memoriam Henk Hofstra. [Journal article]

Hees, Marijke van (1999) Inspiratie, binding en verandering bij de PvdA : de kandidaat-voorzitters aan het woord. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1999) Late abortus. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo A. (1999) Lopen marktwerking en deregulering vast? [Journal article]

Soest, Jan Paul van and Vlist, Hans van der (1999) Luchtvaart als bedrijf. [Journal article]

Koning, Wouter (1999) Medicijn voor het democratisch socialisme? : de kandidaat-voorzitters aan het woord. [Journal article]

Elzinga, D.J. (1999) Naar een nieuwe politieke machtenscheiding : over dualisme, ontvlechting en politiek leiderschap. [Journal article]

PvdA (1999) Naar een rechtvaardiger wereld : bijdrage van de Parti Socialiste aan het congres van de Socialistische Internationale. [Journal article]

Enthoven, D. van (1999) Nevenfuncties & managementopties. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1999) Nieuwe impuls voor het Duitse denken. [Journal article]

Dronkers, J. (1999) Onderwijsongelijkheid en onderwijsexpansie : een reactie. [Journal article]

Peper, Bram (1999) Op zoek naar samenhang en richting : een essay over de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving. [Journal article]

Booy, Lennart and Bruggen, Erik van (1999) Open de partij : de kandidaat-voorzitters aan het woord. [Journal article]

Meindertsma, Margriet and Duyvendak, Jan-Willem (1999) Over de stad en de mensen die er wonen. [Journal article]

Hellema, Duco (1999) Percepties van het Duitse arbeidersparadijs. [Journal article]

Cnossen, Sijbren (1999) Rendementsheffing is groezelig consensusprodukt : repliek. [Journal article]

Barth, Marleen (1999) Repliek. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1999) Snakken naar politiek. [Journal article]

Kalma, Paul (1999) Sociaal-democratie in oorlogstijd. [Journal article]

Krop, Marnix (1999) Social-démocratie à la franijcaise : de Parti Socialiste tussen autonomie en aanpassing. [Journal article]

Teulings, Coen (1999) Sociale zekerheid halverwege tussen niets en nergens. [Journal article]

Cuperus, René and Pinto Scholtbach, Alvaro (1999) Spleen in Stockholm : de vertwijfelde aanpassing van de Zweedse sociaal-democratie. [Journal article]

Tromp, Bart (1999) Srebrenica in het groot. [Journal article]

Zwan, Arie van der (1999) Staat de regering-Schröder voor een koerswijziging in Europa? [Journal article]

Habbema, Cox (1999) Strijden we voor de kunst of voor ons geld? [Journal article]

Prade, Hans (1999) Suriname in de wurggreep van onvoldragen regelgeving. [Journal article]

Cuperus, René (1999) Surrealisme in het 'echte' China. [Journal article]

Bussemaker, Jet (1999) Tegen Europese onverschilligheid. [Journal article]

Stevens, Leo (1999) Van de walvis die een goudvis bleek. [Journal article]

Breman, Jan (1999) Van ontwikkelingssamenwerking naar internationale armenzorg. [Journal article]

Wempe, Ben (1999) Veel bomen in het utopische bos. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1999) Voorbij de 'sorry-democratie' : over de strijd tussen politiek en bureaucratie. [Journal article]

Jetten, Jan (1999) Wat willen wij eigenlijk met Nederland? : de kandidaat-voorzitters aan het woord. [Journal article]

Anker, Hans (1999) Wil het oog van de kiezer ook wat? [Journal article]

2000

Zwan, Arie van der (2000) Avontuurlijke cultuur - geen avontuurlijke cultuurpolitiek. [Journal article]

Kalma, Paul (2000) Belastingheffers. [Journal article]

Gortzak, Wouter (2000) Bij de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. [Journal article]

Teulings, Coen (2000) Boeman globalisering. [Journal article]

Light, Margot and Löwenhardt, John and White, Stephen (2000) Buiten Europa gesloten : Russische en Oekraïnse reacties. [Journal article]

Anker, Hans (2000) Campagnebericht uit 2018. [Journal article]

Linden, Marcel van der (2000) Dagelijks (over)leven op het Indiase platteland. [Journal article]

Jong, Arie de (2000) De Ceteco-affaire van Zuid-Holland : een ooggetuige verslag. [Journal article]

Thijn, Ed van (2000) De Derde Weg en de staat : reinventing politics. [Journal article]

Marquand, D. (2000) De Derde Weg voorbij. [Journal article]

Kalma, Paul (2000) De Derde Weg voorbij : een commentaar. [Journal article]

Beus, Jos de (2000) De Europese sociaal-democratie : politiek zonder vijand. [Journal article]

Verrips, Ger (2000) De Nederlandse Unie als antwoord op de Duitse bezetting. [Journal article]

Dunk, Thomas von der (2000) De Nederlandse angst voor doortastende politici. [Journal article]

Duivesteijn, Adri (2000) De Paarse methode met meer ideële gedrevenheid : de noodzaak van een nieuwe progressieve agenda. [Journal article]

Boomen, Berend-Jan van den (2000) De Russen en de Tweede Wereldoorlog. [Journal article]

Becker, Frans and Cuperus, René (2000) De benarde positie van politieke partijen zoals de PvdA : een introductie. [Journal article]

Veld, Roel in 't (2000) De bestuursjungle van de PvdA. [Journal article]

Sint, Marjanne (2000) De blinde vlek van bestuurders. [Journal article]

Thijn, Ed. van (2000) De burgemeester als webmaster. [Journal article]

Hajer, Maarten (2000) De culturele ambitie van de vijfde nota ruimtelijke ordening. [Journal article]

Bomhoff, Eduard (2000) De dwaalwegen van de PvdA-elites. [Journal article]

Bommel, Harry van (2000) De ideologische veren van GroenLinks. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (2000) De loonstrijd. [Journal article]

Aarsbergen, Aart (2000) De machteloosheid van de Franse intellectuelen. [Journal article]

Hennekeler, Wim van (2000) De nieuwe economie : een broze bundeling van kennis. [Journal article]

Erdtsieck, Jan (2000) De nieuwe middenklasse en de crisis in het onderwijs. [Journal article]

Trappenburg, Margo (2000) De nieuwe wetsvoorstellen abortus en euthanasie : willen we dit nu echt? [Journal article]

Nieuwenhuijsen, Pieter (2000) De onbeweeglijkheid van het gemeentelijk staatsrecht. [Journal article]

Kersbergen, Kees van (2000) De onontkoombaarheid van de 'derde weg'. [Journal article]

Tromp, Bart (2000) De onterechte terechtwijzing van Oostenrijk. [Journal article]

Oele, Ad (2000) De ontwrichting voorbij. [Journal article]

Jaarsma, Ria and Linthorst, Marijke (2000) De overheid moet haar gezag verdienen. [Journal article]

Vermeij, Roos and Stipdonk, Vincent van (2000) De politieke partijen zijn aan zet. [Journal article]

Jacobs, Ton (2000) De ramp van Enschede. [Journal article]

Huijsen, Coos (2000) De schoolstrijd voorbij : een pleidooi voor 'Integraal Cultuuronderwijs'. [Journal article]

Gortzak, Wouter (2000) De sociaal-democratie en de migratiesamenleving. [Journal article]

Mair, Peter (2000) De toekomstmogelijkheden van politieke partijen, links en de democratie. [Journal article]

Schulte Nordholt, Henk (2000) De tweede dekolonisatie van Indonesië. [Journal article]

Sie Dhian Ho, Monika (2000) De urgentie van nauwere samenwerking binnen de Europese Unie. [Journal article]

Bos, Renate (2000) De vierde weg : een manifest. [Journal article]

Veen, Romke van der (2000) De wereld van het opdrachtonderzoek. [Journal article]

Minderhout, Willem (2000) De wereldwijde weemoed van Manuel Castells. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2000) Derde weg loopt dood. [Journal article]

Buiting, Henny (2000) Drees en de partij. [Journal article]

Zwan, Arie van der (2000) Dupliek. [Journal article]

Trappenburg, Margo (2000) Dupliek. [Journal article]

Bult, Jeroen (2000) Een Europese kopgroep is niet in het belang van Nederland. [Journal article]

Becker, Frans (2000) Een economische agenda voor de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Rabbinge, Rudy (2000) Een nieuw maatschappelijk contract voor de landbouw. [Journal article]

Hajer, Maarten (2000) Een nieuwe plek van politiek. [Journal article]

Becker, Frans (2000) Een nieuwe schoolstrijd? [Journal article]

Jurgens, Erik (2000) Een onderonsje over omroepbijdragen. [Journal article]

Tromp, Bart (2000) Een partijloze democratie, of : het einde van de politieke partij? [Journal article]

Buiting, Hennie (2000) Een schoksgewijze mars door de politieke geschiedenis. [Journal article]

Pans, Ralph (2000) Elzinga en de Wet van Voskuil. [Journal article]

Scholten van Aschat, Gijs (2000) 'Er ist nur ein Schauspieler'. [Journal article]

Oele, Ad (2000) Europese dilemma's. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2000) Geen gewoon kabinet. [Journal article]

Leeuw, R.H.M. de (2000) Geen reden voor ophef. [Journal article]

Witteloostuijn, Arjen van (2000) Gevraagd: een herintredende overheid. [Journal article]

Heertje, Arnold (2000) Gevraagd: een progressieve sociaal-democratie. [Journal article]

Hurenkamp, Menno (2000) GroenLinks en de onvermijdelijke tragiek van het regeren. [Journal article]

Witteveen, Willem (2000) Groeten uit de geweldgedoogzone. [Journal article]

Hoen, Herman (2000) Het belang van de staat in Midden- en Oost-Europa. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (2000) Het dak van het onderwijshuis. [Journal article]

Engbersen, Godfried (2000) Het falend integratievermogen van publieke instellingen. [Journal article]

Tonkens, Evelien (2000) Het isolement van het emancipatiebeleid. [Journal article]

Noordegraaf, Herman (2000) Het onbekende gezicht van New Labour. [Journal article]

Cuperus, René (2000) Hoe kunstmatig is Europa? [Journal article]

Ree, Erik van (2000) Hoe misvattingen een monster baarden : honderd jaar drugsbestrijding. [Journal article]

Kadt, Emanuel de (2000) Hoezo democratie in Afrika? [Journal article]

Meijer, Wim (2000) In memoriam Han Lammers. [Journal article]

Tromp, Bart (2000) In plaats van Vlugschrift. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2000) Kabinet : op de Antillen is uw gulden een daalder waard! [Journal article]

Bult, Jeroen and Sie Dhian Ho, Monika (2000) Let op de grote landen! Een repliek : dupliek. [Journal article]

Witteveen, Willem (2000) Mag gedogen mogen? [Journal article]

Meer, Marc van der (2000) Mooie sier en zachte dwang : de toegevoegde waarde van het Europese werkgelegenheidsbeleid. [Journal article]

Vink, Maarten (2000) Multicultureel burgerschap avant-la-lettre : de betekenis van Karl Renner voor actuele Europese dilemma's. [Journal article]

Praag, Carlo van (2000) Multicultureel drama voor uitverkochte zaal. [Journal article]

Pattipilohy, Kai (2000) Multicultureel sprookje. [Journal article]

Hogenboom, Barbara (2000) Na de flop van Seattle. [Journal article]

Crone, Ferd (2000) Nieuwe economie, Nieuw Wassenaar? : naar een nieuw maatschappelijk vergelijk. [Journal article]

Wolfson, Dik (2000) Nieuwe veren : de ideologie van kanssolidariteit. [Journal article]

Poppe, Frank and Jong, Arie de (2000) Nogmaals de CETCO-affaire. [Journal article]

Hogenboom, Barbara (2000) Onder de vulkaan : de onderwijscrisis van Mexico. [Journal article]

Teulings, Coen (2000) Onderwijs : een nuttige maatschappelijke investering? [Journal article]

Leijnse, Frans (2000) Op de eerste rang van de democratie. [Journal article]

Veen, Romke van der (2000) Oude en nieuwe risico's : de ramp in Enschede. [Journal article]

Paridon, Kees van (2000) Over de economieën van de DDR en de neue Bundesländer. [Journal article]

Dunk, Thomas H. von der (2000) Over de omgang met vreemde culturen van autochtone en allochtone oorsprong. [Journal article]

Ornstein, Leonard (2000) Over de plaats van vernieuwde partijpolitiek. [Journal article]

Lans, Jos van der (2000) Paarse stiltegebieden, of : de kansen van GroenLinks. [Journal article]

Wesseling, H. (2000) Partijvernieuwing met persepectief. Bij het rapport van de Commissie-Brouwer. [Journal article]

Noordanus, Peter and Beukema, Gerard (2000) Pleidooi voor een pragmatische grondpolitiek. [Journal article]

Goudzwaard, Bob (2000) Politiek voor de 21ste eeuw. [Journal article]

Noordergraaf, Mirko (2000) Politiek voor de kennissamenleving : het belang van professionele gemeenschappen. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (2000) Politisering voor de rijken : de verboden vrucht van de informatiemaatschappij. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2000) Recept Elzinga zal niet helpen. [Journal article]

Paridon, Kees van (2000) Staatsschuldreductie alleen doet huidige generaties tekort. [Journal article]

Lock, Grahame (2000) Universitaire malaise. [Journal article]

Hulten, Michel van (2000) Van Afrika verwachten we mirakels : nu die van Europa nog.... [Journal article]

Ploeg, Rick van der (2000) Van der Zwan is een voorvechter van gevestigde belangen. [Journal article]

Broeck, Bob van den (2000) Waarom een Vlaams multiculturalismedebat ontbreekt. [Journal article]

Trappenburg, Margo (2000) Waarom politici niet spreken over spreidingsbeleid. [Journal article]

Poole, Fré le (2000) Waarom zouden wij dit niet willen? [Journal article]

Holsteyn, Joop van and Koole, Ruud (2000) Wie zijn eigenlijk de leden van de PvdA? : een onderzoek. [Journal article]

Minderhout, Willem (2000) The return of the city. [Journal article]

2001

Tromp, Bart (2001) Afschaffing ontwikkelingshulp? : hoofden en zinnen. [Journal article]

Rouw, Rien (2001) Agressie en afzijdigheid in het publieke domein : welke rol spelen de publieke instituties? [Journal article]

Tesser, Paul and Praag, Carlo van (2001) Allochtone onderwijsachterstand : een reactie op Van der Zwan. [Journal article]

Fröschl, Erich (2001) Anderhalf jaar na de Oostenrijkse "wende" : politieke reisgids van sociaal-democratische Europa. [Journal article]

Bolkestein, Frits (2001) Angst voor privatisering nutsbedrijven is kortzichtig. [Journal article]

Blokland, Hans (2001) Dahl over democratie en EU. [Journal article]

Tromp, Bart (2001) De "andere oorlog" : enkele aantekeningen : breaking news : de wereld na 11 september. [Journal article]

Berg, Max van den (2001) De Europese stroomversnelling : nationale parlementen een Europese stem? [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (2001) De Zalm-norm moet in het PvdA-program! : over regels in het begrotingsbeleid. [Journal article]

Mulder, Bertus (2001) De actualiteit van het Program van 1895 : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Minderhout, Willem (2001) De affaire Peper. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2001) De angst regeert al lang : breaking news : de wereld na 11 september. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2001) De betrekkelijkheid van economische prikkels : een reactie op Keuzenkamp. [Journal article]

Pinto, Alvaro and Koole, Ruud (2001) De binnenkant van het buitenland : breaking news : de wereld na 11 september. [Journal article]

Kalma, Paul (2001) De burger de baas? : 'Paars', de PvdA en de publieke sector. [Journal article]

Mulder, Michiel (2001) De doorbraak voltooid : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Verrips, Ger (2001) De ideologische impasse van Gorbatsjov. [Journal article]

Duker, Jan Willem and Nottelman, Gritta (2001) De kiezer centraal : partijvernieuwing, maar hoe? [Journal article]

Rabbinge, R. (2001) De landbouwcrisis. [Journal article]

Oele, Ad (2001) De marktconforme samenleving en haar gevolgen. [Journal article]

Visser, Jelle (2001) De onderhoudsbeurt van het Europees sociaal model. [Journal article]

Pinto Scholtbach, Rodrigo H. and Kok, Wilbert L.A. de (2001) De ontsporing van Blair's Derde Weg. [Journal article]

Lycklama à Nijeholt, Geertje (2001) De paradox van de toenemende welvaart : Algemene Politieke Beschouwingen 2001. [Journal article]

Gortzak, Wouter (2001) De politieke lading van beginselen : een terugblik op 1977 zonder gêne: nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Zboray, Sander and Muijen, Matthijs van (2001) De reïncarnatie van de politiek. [Journal article]

Salet, Willem (2001) De rode en groene contouren van Pronk. [Journal article]

Fles, Olga (2001) De rode familie en het paarse gezin. [Journal article]

Bolhuis, Eppo (2001) De toekomst van het Nederlands ondernemingsbestuur. [Journal article]

Minderhout, Willem (2001) De virtuele dimensie in de Vijfde Nota. [Journal article]

Heering, Aart (2001) De woestijnjaren van progressief Italië : politieke reisgids van sociaal-democratisch Europa. [Journal article]

Tonkens, Evelien (2001) De zelfmoord van het maakbaarheidsgeloof. [Journal article]

Zwan, Arie van der (2001) De zorgelijke integratie van de etnische minderheden. [Journal article]

Ersanilli, Evelyn and Pattipilohy, Kai (2001) Die tijd komt nooit meer terug : een reactie op van der Zwan. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (2001) Drieërlei opvolging. [Journal article]

Zwan, Arie van der (2001) Dupliek. [Journal article]

Minderhout, Willem (2001) Een avond met Manuel Castells. [Journal article]

Oele, Ad (2001) Een bezielde spits. [Journal article]

Dijksma, Sharon and Tromp, Bart (2001) Een brede agenda voor ontwikkelingssamenwerking : een reactie op Tromp. [Journal article]

Nauta, Lolle (2001) Een gemiste kans : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Barth, Marleen (2001) Een krachtige overheid stelt haar burgers centraal - ook in het onderwijs. [Journal article]

Thijn, Ed van (2001) Een maatje te klein. [Journal article]

Gerrits, André (2001) Een mislukte kruistocht. [Journal article]

Oversloot, Hans (2001) Een nieuwe utopie. [Journal article]

Steveninck, Thijs van and Hoekema, Jan (2001) Een pleidooi voor tijdelijke arbeidsmigratie : arbeidsmigratie, een slim idee? [Journal article]

Linthorst, Marijke (2001) Een politiek krijglijstje : het hete hangijzer volgens Marijke Linthorst : de hete hangijzers van verkiezingsjaar 2002. [Journal article]

Blokland, Hans (2001) Een rehabilitatie van de politiek : voorpublicatie. [Journal article]

Berg, Max van den (2001) Een senaat van nationale parlementen is een doublure van het Europees parlement : een reactie op Melkert en Timmermans. [Journal article]

Goudzwaard, Bob (2001) Een te weinig impopulair Program : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Tromp, Bart (2001) Eerste en Tweede Kamer. [Journal article]

Koenders, Bert (2001) Elf september als opdracht voor de politiek : breaking news : de wereld na 11 september. [Journal article]

Mierlo, Hans van (2001) En toch is Paars een bijzonder kind. [Journal article]

Stemerdink, Bram (2001) Europa en de VS, een wapenwedloop tussen bondgenoten? [Journal article]

Delnoij, Diana and Stronks, Karien and Klazinga, Niek (2001) Gevraagd: Nieuwe Deltawerken in de gezondheidszorg : een leidraad voor de stelseldiscussie. [Journal article]

Timmermans, Frans (2001) Gewenst: een senaat van nationale vertegenwoordigers : nationale parlementen een Europese stem. [Journal article]

Beek, Johan van (2001) Haider en de normalisering van Oostenrijk : politieke reisgids van sociaal-democratisch Europa. [Journal article]

Ranshuysen, Letty (2001) Herwaardering van cultuur als inspirerend scenario. [Journal article]

Jacobs, Bas (2001) Het betwistbare nut van hogere onderwijsuitgaven. [Journal article]

Irwin, Galen A. (2001) Het democratisch gehalte van Amerika : over de presidentsverkiezingen. [Journal article]

Noordegraaf, Mirko (2001) Het failliet van feiten-politiek. [Journal article]

Velema, Willem (2001) Het gelijk van Willem Drees Jr. [Journal article]

Zboray, Sander and Roest, Jos (2001) Het gewone lid centraal : partijvernieuwing, maar hoe? [Journal article]

Belinfante, Judith (2001) Het ideaal van beheerste migratie : arbeidsmigratie, een slim idee? [Journal article]

Kamp, Henk (2001) Het immigratieplan volgens de VVD : een reactie op Middel. [Journal article]

Zwan, Arie van der (2001) Het klassieke drama van een nieuwe maatschappelijke onderklasse : over allochtone (onderwijs)achterstanden. [Journal article]

Melkert, Ad (2001) Het politiek tekort van de Europese Unie. [Journal article]

Wolfson, Dik (2001) Het rapport van de commissie-Donner. [Journal article]

Tromp, Bart (2001) Het unieke van Blairs overwinning. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2001) Hoe prettig is een claimmaatschappij? [Journal article]

Valk, Gerrit (2001) In memoriam: Wim Thomassen 1909-2001. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (2001) Intellectuelen, semi-intellectuelen en pseudo-intellectuelen : boeken. [Journal article]

Teulings, Coen (2001) Ka versus Ka. [Journal article]

Veldheer, Vic (2001) Moderne burger vergt eigentijds bestuur. [Journal article]

Elchardus, Mark (2001) Moet populisme omarmd worden als politieke vernieuwing? [Journal article]

Dankert, Piet (2001) Naar een Europabrede Unie. [Journal article]

Becker, Frans (2001) Naar nieuwe politieke verhoudingen. [Journal article]

Trappenburg, Margo (2001) Nare bijsmaak. [Journal article]

Rozemond, Sam (2001) Neemt Frankrijk afscheid van Rousseau? [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (2001) Nieuw rechts en stiekem liberaal : een reactie op Van der Ploeg en Bordewijk. [Journal article]

Melkert, Ad (2001) Nieuwe ambities : een progressieve agenda voor nationale en internationale betrokkenheid. [Journal article]

Breman, Jan (2001) Ontwikkeling en de kwaliteit van het bestuur. [Journal article]

Oversloot, Hans (2001) Oost-Europa en de sociaal-democratie. [Journal article]

Tromp, Bart (2001) Organisatie en Program: de PvdA op een historisch dieptepunt : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Witteveen, Willem (2001) Over oude vormen en nieuwe gedachten : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Bult, Jeroen (2001) Overpeinzingen van een toegewijd Europeaan. [Journal article]

Cuperus, René (2001) Paard van Troje. [Journal article]

Zijderveld, Anton C. (2001) Privatisering sociologisch bezien. [Journal article]

Hart, Richard 't (2001) Riskante retoriek. [Journal article]

Middel, Bert and Albayrak, Nebahat (2001) Streng om rechtvaardig te kunnen zijn : dilemma's van een sociaal-democratisch asielbeleid. [Journal article]

Noordegraaf, Herman (2001) Tegen situaties van verzuim : bij de dood van Harry de Lange. [Journal article]

Kalma, Paul (2001) Tony Blair en "the politics of globalisation". [Journal article]

Jacobs, Michael (2001) Tony Blair en het belastingvraagstuk. [Journal article]

Hirsi Ali, Ayaan (2001) Tussen confrontatie en verzoening : Nederland en de Islam : breaking news : de wereld na 11 september. [Journal article]

Beus, Jos de (2001) Twee claxons op de Nederlandse Derde Weg : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Cuperus, René (2001) Van Dag van de Arbeid naar Dag van de Democratie : over het zelfbeeld van de sociaal-democratie. [Journal article]

Brinkman, Maarten (2001) Vergeten pioniers. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (2001) Vuistregels voor behoedzaam begroten : het begrotingsbeleid van een volgend kabinet. [Journal article]

Cuperus, René (2001) Waarom ik verkiezingscampagnes haat : het hete hangijzer volgens René Cuperus : de hete hangijzers van verkiezingscampagne 2002. [Journal article]

Huygen, Annelies (2001) Wel of niet privatiseren is niet de kernvraag. [Journal article]

Livius, Titus (2001) "Welfare to work" : Nederland-Engeland 1-4 : does Blair deliver? [Journal article]

Dunk, Thomas von der (2001) The West and the rest : over de ongelijkwaardigheid van culturen. [Journal article]

Tromp, Bart (2001) Wethouders de raad uit. [Journal article]

Breman, Jan (2001) Wij en zij in de nieuwe wereldorde : breaking news : de wereld na 11 september. [Journal article]

Cuperus, René (2001) Wim Kok en het CDA. [Journal article]

Rozemond, S. (2001) Zelfgenoegzaamheid. [Journal article]

2002

Jong, Arie de (2002) 25 jaar WBS-werkgroep Partijpolitieke Processen. [Journal article]

Hirsi Ali, Ayaan and Kalma, Paul (2002) "Aanzuigende werking" : over de verkramptheid van het immigratiebeleid : retoriek en werkelijkheid van het immigratiebeleid (1). [Journal article]

Molenaar, Bob and Trappenburg, Margo (2002) Absurd : mede-werelddeelbewoners : S&D polemiek. [Journal article]

Becker, Frans and Cuperus, René (2002) Alarmfase 1! : zonder grondig zelfonderzoek gaat het niet : na de dreun (14). [Journal article]

Becker, Frans (2002) Amsterdamse schijn bedriegt. [Journal article]

Witteveen, Willem (2002) Bobocratie. [Journal article]

Gijsberts, Mérove and Lubbers, Marcel (2002) Buurtverschillen in zeven grote steden : de verkiezingsuitslag van 15 mei. [Journal article]

Cuperus, René (2002) Dambreuk in Duitsland. [Journal article]

Slot, Laurens (2002) De 'grassroots' van de PvdA : de 'roots' van de PvdA (5). [Journal article]

Kuné, Hans (2002) De PvdA en de Fortuyn-crisis : na de dreun : het vervolg (2). [Journal article]

Kalma, Paul (2002) De PvdA en de multiculturele samenlevingen - vijf stellingen. [Journal article]

Koole, Ruud (2002) De PvdA na 15 mei : na de dreun (10). [Journal article]

Zoonen, Liesbet van (2002) De PvdA-leiderschapstest : had u de nieuwe leider kunnen zijn? [Journal article]

Thijn, Ed van (2002) De blinde vlek : na de dreun, het vervolg (5). [Journal article]

Praag, Philip van (2002) De campagnepaniek van intellectueel Nederland: het hete hangijzer volgens Philip van Praag : verkiezingsjaar 2002: de hete hangijzers. [Journal article]

Koole, Wibo (2002) De consument centraal! : privatisering: ophouden of doorgaan? (5). [Journal article]

Rottenberg, Felix (2002) De egel, de haas en een "levensleugen" : kanttekeningen bij een nederlaag : na de dreun (2). [Journal article]

Breman, Jan (2002) De essentie van de sociaal-democratie : na de dreun, het vervolg (3). [Journal article]

Trappenburg, Margo (2002) De gezondheidszorg : elite of individuele zelfbeschikking? :de gezondheidszorg: wat te doen? (3). [Journal article]

Singer, Peter (2002) De goede staat : elfde Willem Drees lezing. [Journal article]

Bussemaker, Jet and Mastenbroek, Edith (2002) De inhoudelijke vernieuwing van de PvdA : terug naar gemeenschapsidealen : na de dreun, het vervolg (2). [Journal article]

Linthorst, Marijke (2002) De kiezer heeft zich vergist? [Journal article]

Cuperus, René (2002) De koekoek en de albatros. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2002) De les van Fortuyn. [Journal article]

Bussemaker, Jet (2002) De levenslooprekening. [Journal article]

Nieuwenhuijsen, Pieter (2002) De lokalo's en het vijfpartijenkartel : het hete hangijzer volgens Pieter Nieuwenhuijsen : verkiezingsjaar 2002: de hete hangijzers. [Journal article]

Mulder, Bertus (2002) De miskende taaiheid van het Fries. [Journal article]

Kalma, Paul (2002) De monarchie als parlementair probleem. [Journal article]

Kuijs, Jos (2002) De mythes van 6 maart. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2002) De neerwaartse spiraal van het PvdA-onderwijsbeleid : hoe serieus nemen we kennis? (2). [Journal article]

Kalma, Paul (2002) De nieuwe Roethofs. [Journal article]

Minderhout, Willem (2002) De ondergang van Het Kapitaal. [Journal article]

Leynse, Frans (2002) De onderwijsagenda voor de komende tien jaar : hoe serieus nemen we kennis (1). [Journal article]

Bovens, Mark (2002) De permanente verplaatsing van de politiek : de gangen van de macht (1). [Journal article]

Berg, Joop van den (2002) De reductie van links : na de dreun (6). [Journal article]

Duivesteijn, Adri (2002) De revolutie der buitengeslotenen : na de dreun (9). [Journal article]

Gerrits, André (2002) De sociaal-democratie floreert! [Journal article]

Kerstbergenj, Kees van and Krouwel, André (2002) De strategische opties van christen-democratie ; het CDA na paars (1). [Journal article]

Praag, Philip van (2002) De superburger bestaat niet : S&D polemiek: Cuperus vs Van Praag. [Journal article]

Tromp, Bart (2002) De taak der sociaal-democratie. [Journal article]

Cuperus, René (2002) De tien geboden van Gouda. [Journal article]

Waarden, Frans van (2002) De tucht van de economie : privatisering: ophouden of doorgaan? (6). [Journal article]

Rozemond, Sam (2002) De universele monocultuur van Paul Cliteur. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (2002) De vloek van de smalle marges : het hete hangijzer volgens Thijs Wöltgens ; verkiezingsjaar 2002: de hete hangijzers. [Journal article]

Hajer, Maarten (2002) De voorhoedes zijn verdwenen. [Journal article]

Hajer, Maarten (2002) Democratie in beeld. [Journal article]

Raak, Ronald van (2002) Districtenstelsel vergroot parlementaire middelmaat : het hete hangijzer volgens Ronald van Raak : verkiezingsjaar 2002: de hete hangijzers. [Journal article]

Hurenkamp, Menno (2002) Doorregeren richting vergetelheid. [Journal article]

Tromp, Bart (2002) Duits kiesstelsel : remedie of kwaal? [Journal article]

Hajer, Maarten (2002) ENRON & de marktwaarde van de politiek. [Journal article]

Kam, Flip de (2002) Een coalitie met het CDA? : het CDA na paars (2). [Journal article]

Breman, Jan (2002) Een kwestie van armoede : mysterieus kapitalisme volgens De Soto. [Journal article]

Nauta, Lolle (2002) Een naslagwerk. [Journal article]

Witteveen, Willem (2002) Een tienpuntenplan : na de dreun (13). [Journal article]

Praag, Philip van (2002) Een totaal mislukte PvdA-campagne : na de dreun (1). [Journal article]

Tromp, Bart (2002) Een zege voor de PvdA : column. [Journal article]

Dunk, Thomas von der (2002) Europa afgebakend. [Journal article]

Trappenburg, Margo (2002) Gezocht: partijleider. [Journal article]

Boot, Peter (2002) Graag nog iets preciezer : privatisering: ophouden of doorgaan? (2). [Journal article]

Beer, Paul de (2002) Heeft de sociaal-democratie nog bestaansrecht? : na de dreun, het vervolg (6). [Journal article]

Hajer, Maarten (2002) Het CDA en de terugkeer van de politiek. [Journal article]

Heemst, Peter van (2002) Het alarmnummer van de Nederlandse kiezer : na de dreun (11). [Journal article]

Kalma, Paul (2002) Het evangelie van Oostenrijk. [Journal article]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (2002) Het gedachtegoed van Pim Fortuyn: liberaal patriot of nationaal populist? [Journal article]

Dikkers, Sjoera (2002) Het gelijk van de prins. [Journal article]

Zwan, Arie van der and Dunk, Thomas von der (2002) Het gevaar van westerse zelfgenoegzaamheid : S&D polemiek. [Journal article]

Thung, M.A. (2002) Het grote ontkennen van het politieke onbehagen : de 'roots' van de PvdA (3). [Journal article]

Vliegenthart, Margo and Wortman, Annemiek (2002) Het nieuwe regeeraccoord? : niet anders, niet beter, neem de zorg : na de dreun, het vervolg (4). [Journal article]

Ellemers, Joop (2002) Het slechte voorbeeld : de té hoge inkomens van oud-politici. [Journal article]

Poole, Fré le (2002) Het strafblad van de Tweede-Kamerfractie. [Journal article]

Tromp, Bart (2002) Het virus van de pebiscitaire democratie : de gangen van de macht (3). [Journal article]

Zijl, Marloes and Seters, Jeske van (2002) Hoe effectief is activerend arbeidsmarktbeleid? [Journal article]

Krooshof, Reinier L. (2002) Hoe het populisme te verklaren en er op te reageren? : de 'roots' van de PvdA (2). [Journal article]

PvdA (2002) Hoe serieus nemen we kennis? [Journal article]

Cuperus, René (2002) Hoeveel is geoorloofd? : S&D polemiek: Cuperus vs Van Praag. [Journal article]

Crone, Ferd (2002) Ideologie helpt niet! : privatisering: ophouden of doorgaan? (3). [Journal article]

Kalma, Paul (2002) Is politiek achteruitzien? Paul Kalma. [Journal article]

Barth, Marleen (2002) 'It's norms and values, stupid' ; na de dreun (4). [Journal article]

Dalen, Harry van and Broeders, Dennis (2002) Kathedersocialisten en sociale ingenieurs in migratiezaken : retoriek en werkelijkheid van het immigratiebeleid (2). [Journal article]

Simons, Hans (2002) Kiezen in de gezondheidszorg : een program voor verbetering? :de gezondheidszorg: wat te doen? (4). [Journal article]

Meynen, Wim (2002) Kwaliteitsdenkers versus cohesiedenkers : hoe serieus nemen we kennis? (3). [Journal article]

Groen, Mieke (2002) Le Corbusier en IJburg. [Journal article]

Nijhuis, Ton and Blom, Tannelie (2002) Leiderschap tegen wil en dank : Schröders nieuwe Europa-politiek. [Journal article]

Kazin, Michael (2002) Links Amerika na 11 september. [Journal article]

Schnabel, Paul (2002) Marktwerking, keuzevrijheid en sobre gezondheidszorg : de gezondheidszorg: wat te doen? (2). [Journal article]

Gemert, Frank van (2002) Marokkaanse buurtvaders blokkeren integratie. [Journal article]

Minderhout, Willem (2002) Mediaheiligen. [Journal article]

Witteveen, Willem (2002) Morele correctheid : Srebrenica : tussen moraal en verantwoording (3). [Journal article]

Engelen, Dick (2002) Moskou aan de Noordzee. [Journal article]

Cuperus, René (2002) Multicultureel misdaaddrama. [Journal article]

Becker, Frans (2002) Na de Franse dreun. [Journal article]

Dunning, Ad (2002) Noden en behoeften in onze toekomstige zorg : de gezondheidszorg: wat te doen? (1). [Journal article]

Trappenburg, Margot (2002) Of doen we het samen? [Journal article]

Loots, Jasper (2002) Oligarchen een stapje terug : Loots vs. Van Raak. [Journal article]

Hoefnagels, Peter (2002) Omgangsrecht met kinderen na echtscheiding. [Journal article]

Vijlder, Frans de (2002) Onderwijs in een polycentrische democratie : hoe serieus nemen we kennis? (6). [Journal article]

Maes, Paul (2002) Onstuitbare vernieuwing. [Journal article]

Buister, Ton (2002) Op zoek naar Kamerleden nieuwe stijl. [Journal article]

Westerloo, Gerard van (2002) Opstand tegen de socialisten : de 'roots' van de PvdA (1). [Journal article]

Cuperus, René (2002) Over Ad Melkert : het kale-kipsyndroom en Des Indes. [Journal article]

Barth, Marleen (2002) Pas op voor de tweedeling : hoe serieus nemen we kennis? (5). [Journal article]

Wansink, Hans (2002) Pas op voor intellectuelen! [Journal article]

Steunenberg, Bernard (2002) Past de EU nog wel bij Nederland? : over de gevolgen van Nice : de gangen van de macht (4). [Journal article]

Wolfson, Dik (2002) Pijnpunten van partijvernieuwing : na de dreun : het vervolg (1). [Journal article]

Bussemaker, Jet (2002) Pim Fortuyn : de eerste politieke postmodernist :. [Journal article]

Dijksma, Charlotte (2002) Pim Fortuyn en de toeschouwersdemocratie : de 'roots' van de PvdA (6). [Journal article]

Zoonen, Liesbet van (2002) Plezier & politiek in de entertainment-samenleving : de gangen van de macht (2). [Journal article]

Werdmölder, Hans (2002) Politiek correct denken : een reconstructie achteraf : de 'roots' van de PvdA (4). [Journal article]

PvdA (2002) Privatisering : ophouden of doorgaan? [Journal article]

PvdA (2002) Privatisering en de hervorming van de publieke sector : privatisering: ophouden of doorgaan? (1). [Journal article]

Heertje, Arnold (2002) Privatiseringsgeblunder : privatisering: ophouden of doorgaan? (4). [Journal article]

Bult, Jeroen (2002) Rot-Rot in Berlin. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (2002) Schijntolerantie. [Journal article]

PvdA (2002) Sociaal-democratische overdenkingen in het rampjaar 2002 : na de dreun (3). [Journal article]

Pellikaan, Huib and Holsteyn, Joop van (2002) Splijtzwam WAO : het hete hangijzer volgens Houb Pellikaan en Joop van Holsteyn : verkiezingsjaar 2002: de hete hangijzers. [Journal article]

Andeweg, Rudy B. (2002) Srebrenica en de sorry-democratie : hoe de ministeriële verantwoordelijkheid werd uitgehold : Srebrenica : tussen moraal en verantwoording (2). [Journal article]

Kalma, Paul (2002) Steun Ayaan Hirsi Ali. [Journal article]

Bos, Wouter (2002) Te vaak zijn we halverwege blijven hangen : na de dreun, het vervolg (1). [Journal article]

Wöltgens, Thijs (2002) Toch nog de grootste van klein links. [Journal article]

Praag, Philip van (2002) Vijanden in eigen partij. [Journal article]

Zwan, Arie van der (2002) Waar blijft de ombuiging in het immigratiebeleid? [Journal article]

Meurs, Pauline (2002) Waar blijven Van der Zwans beleidsmaatregelen : Meurs vs. Van der Zwan. [Journal article]

Zwaan, Ton (2002) Waarom Nederland instabiel is. [Journal article]

Cuperus, René (2002) Waarom Pim? [Journal article]

Linthorst, Marijke (2002) Was de afstraffing van de PvdA terecht? : na de dreun. [Journal article]

Boot, Pieter (2002) Wat is de ambitie van economen? [Journal article]

Dijsselbloem, Jeroen and Depla, Staf (2002) Wat we ons zelf moeten aanrekenen : na de dreun (5). [Journal article]

Cuperus, René (2002) We zijn Vlamingen geworden. [Journal article]

Middel, Bert (2002) Weer op naar het licht... : na de dreun (12). [Journal article]

Hilhorst, Pieter (2002) Weg met die cijfers in het onderwijs! : hoe serieus nemen we kennis? (4). [Journal article]

Jurgens, Erik (2002) Welke waarden wil de PvdA verdedigen? [Journal article]

Teulings, Coen (2002) Wie prikkelt wie? [Journal article]

Bos, Wouter (2002) Zoek na(ar) Paars. [Journal article]

Ragetlie, Jasper (2002) het NIOD-rapport vanuit de "compount" verkend : Srebrenica : tussen moraal en verantwoording (1). [Journal article]

2003

Haan, Peter de (2003) Alice in Wonderland. [Journal article]

Stemerdink, Bram (2003) Amerika's arrogantie van de macht. [Journal article]

Cuperus, René (2003) Amerika: engel en ploert. [Journal article]

Trappenburg, Margot (2003) Argumenten voor een spreidingsbeleid : de drie I's: immigratie-integratie-islam. [Journal article]

Vries, Frank de (2003) Beginselloze vernieuwingsdrift : democratie in de steigers? (4). [Journal article]

Kam, Flip de (2003) Begroting 2004 : de nieuwe economische agenda van links (4). [Journal article]

Amerongen, Job van (2003) Bericht van een (zeer) incidenteel moskeeganger. [Journal article]

Kalma, Paul (2003) CDA en PvdA : twee op één cel? [Journal article]

Andeweg, Rudy B. (2003) De Pendule van Ed. van Thijn : democratie in de steigers? (1). [Journal article]

Groen, Mieke (2003) De bewogenhied van Benali. [Journal article]

Kalma, Paul (2003) De binnenwaartse blik. [Journal article]

Cuperus, René (2003) De boze dromen van Europa. [Journal article]

Rovers, Frits (2003) De geschiedenis van een misverstand. [Journal article]

Breman, Jan (2003) De historische balans van het kolonialisme. [Journal article]

Timmermans, Frans (2003) De ins and outs van de Europese Conventie. [Journal article]

Corbey, Dorette (2003) De kern van de sociaal-democratie. [Journal article]

Kreemers, Bert (2003) De nasleep van Srebrenica. [Journal article]

Veen, Romke van der (2003) De nieuwe superpolitiek. [Journal article]

Kruiter, Albert Jan (2003) De nieuwe wereld van Wouter Bos : over een representatiecrisis en het verdwenen electorale midden : wat een PvdA te doen staat (3). [Journal article]

Argelo, Sikko (2003) De noodlottige verguizing van Pim Fortuyn. [Journal article]

Beer, Paul de (2003) De noodzaak van een groeiende verzorgingsstaat : de nieuwe economische agenda van links (7). [Journal article]

Erdtsieck, Jan (2003) De politiek en de werkvloer : haal het onderwijs uit het slop! (2). [Journal article]

Rozemond, Sam (2003) De remmende voorsprong van de islam. [Journal article]

Gortzak, Wouter (2003) De sores van het kamerwerk. [Journal article]

Thijn, Ed. van (2003) De staat van de democratie in 2020 : democratie in de steigers? (3). [Journal article]

Tilborghs, Hein (2003) De stem van de burger. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (2003) De tegenbegroting : de nieuwe economische agenda van links (5). [Journal article]

Trappenburg, Margo (2003) De valkuil. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2003) Een beginselverklaring moet toch lukken : de PvdA-speurtocht naar beginselen (3). [Journal article]

Tillie, Jean (2003) Een campagne van angst. [Journal article]

Lunsing, Jan R. (2003) Een dramatisch misverstand. [Journal article]

Asscher, Lodewijk (2003) Een dupliek : democratie in de steigers ? (6). [Journal article]

Middel, Bert (2003) Een portret van de fractie : ieder voor zich en allen voor Kok. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2003) Een zegen voor de vernieuwing. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2003) Eenvoudige oplossingen bestaan niet : de drie I's: immigratie-integratie-islam. [Journal article]

Cuperus, René (2003) En hoe vergaat het de Modernisierungsverlierer na 22 januari? : en de kiezer sprak opnieuw (6). [Journal article]

Bolkestein, Frits (2003) Europa en het Amerikaanse overwicht : Europa en het midden-Oosten na de oorlog in Irak (1). [Journal article]

Merk, Olaf (2003) Filosofen over globalisering. [Journal article]

Albayrak, Nebahat (2003) Gaat Nederland de OVSE redden? [Journal article]

Bolle, Marieke (2003) Geen beginselen, maar een missie! : de PvdA-speurtocht naar beginselen (3). [Journal article]

Beus, Jos de (2003) Generalisaties over generaties. [Journal article]

Mastenbroek, Edith (2003) "Happy Chaos" : en de kiezer sprak opnieuw (1). [Journal article]

Dijsselbloem, Jeroen (2003) Herstructurering van wijken is lang niet genoeg! : het integratievraagstuk van Charlois (2). [Journal article]

Middel, Bert (2003) Het blazoen van gestaalde kaders. [Journal article]

Depla, Paul and Depla, Staf (2003) Het draait om het vertrouwen van de steden : en de kiezer sprak opnieuw (2). [Journal article]

Tromp, Bart (2003) Het einde van de NAVO. [Journal article]

Schoo, H.J. (2003) Het ene populisme is het andere niet. [Journal article]

Schrijer, Dominic (2003) Het gaat onze draaglast te boven : een noodkreet uit de lokale praktijk : het integratievraagstuk van Charlois (1). [Journal article]

Veen, Romke van der (2003) Het is de uitvoering, stupids! : het nieuwe kabinet (3). [Journal article]

Berg, J.TH.J. van den (2003) Het merkwaardige karakter van Nederlandse kabinetsformaties. [Journal article]

Molleman, Henk (2003) Het minderhedenbeleid in retrospectief : de drie I's: immigratie-integratie-islam. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (2003) Het primaat van gedepolitiseerde politiek. [Journal article]

Meijer, Klaas E. (2003) Het socialisme per statuut afgeschaft? [Journal article]

Polter, Evelien (2003) Het traditionele beeld van de juf. [Journal article]

Cuperus, René (2003) Hiep hiep hoera voor de SPD! [Journal article]

Tromp, Bart (2003) Hoe bruikbaar is nog het sociaal-democratisch programma : de PvdA-speurtocht naar beginselen (2). [Journal article]

Anker, Hans and Bruggen, Erik van (2003) Hoe leden rechtstreeks Kamerkandidaten kunnen kiezen : wat PvdA te doe staat (5). [Journal article]

Beer, Paul de (2003) Hoe prikkelbaar is de sociaal-democratie? [Journal article]

Vries, Klaas de (2003) In memoriam : Piet Dankert. [Journal article]

Snel, Erik (2003) Integratie minderheden is niet mislukt : de drie I's: immigratie-integratie-islam. [Journal article]

Akkerboom, Broer (2003) Is er wel een links antwoord? : de nieuwe economische agenda van links (3). [Journal article]

Bussemaker, Jet (2003) Is het CDA de kluts kwijt? [Journal article]

Buijs, Frank J. (2003) Islam en integratie : de drie I's: immigratie-integratie-islam. [Journal article]

Witteveen, Willem (2003) Kiezers zijn geëmancipeerd : en de kiezer sprak opnieuw (7). [Journal article]

Minderhout, Willem (2003) Lagen en listen : waarom de ruimtelijke ordening alsong gepolitiseerd moet worden. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2003) Lang zullen ze leven in de media. [Journal article]

Berg, Jan-Jaap van den (2003) Leven de fopburgemeester! : Pro & Contra de direct gekozen burgemeester (2). [Journal article]

Wijne, Johan (2003) Liever populisme dan een beginselprogramma : S&D polemiek, Wijne vs. Nauta en Tromp. [Journal article]

Oostendorp, Hans (2003) Lokaal bestuur in Nederland : matig uw snelheid! [Journal article]

Krouwel, André (2003) Luidruchtige restauratie of stille revolutie : en de kiezer sprak opnieuw (3). [Journal article]

Hogenboom, Barbara (2003) Lula en de wording van het Nieuwe Zuiden. [Journal article]

Groen, Simon (2003) Mauer im Kopf : de kloof tussen Ossis en Wessis. [Journal article]

Hout, Wil (2003) Met de staat kan het alle kanten op. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2003) Meten en weten. [Journal article]

Corbey, Dorette (2003) Milieubeleid moet milieupolitiek worden : een Europese agenda. [Journal article]

Oversloot, Hans (2003) Minderheden en territoriale autonomie. [Journal article]

Berkvens, Arjen (2003) Moet de PvdA de nieuwe Europese grondwet steunen? [Journal article]

Tan, Ing Yoe (2003) Multiculturaliteit van links bezien : de drie I's: immigratie-integratie-islam. [Journal article]

Kalma, Paul (2003) Na de formatiebreuk : de kwetsbaarheid van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Walsum, Peter van (2003) Nederland liep schade op door een doorgeschoten gelijkheidsideaal : wat de PvdA te doen staat (2). [Journal article]

Verrips, Ger (2003) Nederland seculier? [Journal article]

Boersma, Gerthein and Vries, Rudmer de (2003) Nederlands onderwijs en onderzoek: dat kan slimmer. [Journal article]

Huitzing, An and Trappenburg, Margo (2003) Niet in één generatie : Huitzing vs. Trappenburg. [Journal article]

Bekkers, Eddy and Mulder, Michiel (2003) Nieuw links in de economie: limits to empowerment : de Nieuwe Economische Agenda van Links (8). [Journal article]

Jacobs, Bas and Kalshoven, Frank and Tang, Paul (2003) Noodzakelijk links : de nieuwe economische agende van links (1). [Journal article]

Noordegraaf, Herman (2003) Normen en waarden : de koudwatervrees voorbij. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (2003) Old Labour, Old Europe. [Journal article]

Haperen, Ton van (2003) Onderwijs verkeert in noodtoestand : haal het onderwijs uit het slop! (1). [Journal article]

Verrips, Ger (2003) Ontgoocheld over het vrije westen. [Journal article]

Wansink, Hans (2003) Op zoek naar een verloren eeuw. [Journal article]

Kalma, Paul (2003) Over gelijkheid : wat de PvdA te doen staat (1). [Journal article]

Witteloostuijn, Arjen van (2003) Overbodig links? : de nieuwe economische agenda van links (2). [Journal article]

Tromp, Greetje (2003) Participatie. [Journal article]

Hennekeler, Wim van (2003) Partij van welke arbeid? [Journal article]

Kalma, Paul (2003) Pechvogels, middengroepen en de verzorgingsstaat : de nieuwe economische agenda van links (9). [Journal article]

Dikkers, Sjoera (2003) Politieke polygamie. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2003) Prikklok en beroepseer. [Journal article]

Pinto Scholtbach, Alvro (2003) Progressief Transatlantische Dialoog : wat de PvdA te doen staat (4). [Journal article]

Asscher, Lodewijk (2003) Reanimeer de grondwet! [Journal article]

Brink, Gabriël van den (2003) Schijngestalten van de politiek : waar is het politiek onbehagen gelokaliseerd? : nationale humeuren en temperamenten. [Journal article]

Mottier, Veronique (2003) Sociaal-democratie en eugenetica. [Journal article]

Scalzo, Angelina (2003) Staar je niet blind op het polder-populisme! [Journal article]

Hajer, Maarten (2003) Stad en spreiding. [Journal article]

Minderhout, Willem (2003) Steun de muiterij van de bounties. [Journal article]

Kalma, Paul (2003) Steve Stunt en de viespeuken. [Journal article]

Crooijmans, Marc and Amerongen, Job van (2003) Strijd om de macht in Amsterdam Oud Zuid : interventie. [Journal article]

Hartmans, Rob (2003) Te veel eer voor Fortuyn? [Journal article]

Cuperus, René (2003) Toedekkers tegenover paniekzaaiers : het dispuut over 30 jaar integratiebeleid : het integratievaagstuk van Charlois (3). [Journal article]

Amerongen, Job van (2003) Twee Amsterdamse burgemeesters. [Journal article]

Beus, Jos de (2003) Uit de linkse leegte. [Journal article]

Bussemaker, Jet (2003) Valse bescheidenheid : en de kiezer sprak opnieuw. [Journal article]

Noordegraaf, Mirko (2003) Van abstracte kunst naar abstracte politiek? : over representatie in kunst en bestuur. [Journal article]

Witte, Toby (2003) Verbrokkeld samenleven? [Journal article]

Tromp, Greetje (2003) Vragen aan de oude meesters. [Journal article]

Burg, Ieke van den (2003) Waar blijft de inhoud van de Europese samenwerking? [Journal article]

Faber, Mare (2003) Waardige ongelijkheid. [Journal article]

Jurgens, Erik (2003) Waarom de rechter? : democratie in de steigers? (5). [Journal article]

Hemerijck, Anton (2003) Waarom we een nieuwe verzorgingsstaat nodig hebben : een sociaal-pragmatische benadering : de nieuwe economische agenda van links (6). [Journal article]

Pels, Dick (2003) Wat is er mis met de meritocratie? [Journal article]

Zoonen, Liesbet van and Notermans, Thomas (2003) Wat kan de politiek leren van Big Brother : democratie in de steigers? (2). [Journal article]

Raak, Ronald van (2003) Welke koers vaart Bos : en de kiezer sprak opnieuw (4). [Journal article]

Bekkers, Eddy (2003) Welvaartsverdeling in internationaal perspectief. [Journal article]

Meinderhout, Willem (2003) Werken aan een nieuwe uitweg : een zwerftocht van Buren naar Houten : de PvdA-speurtocht naar beginselen (1). [Journal article]

Wijne, Johan and Gortzak, Wouter (2003) Wijne's kletskoek en de feiten : Gortzak vs. Wijne. [Journal article]

Amerongen, Job van (2003) Wijze lessen voor politiek actieven. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2003) Willen wij een eenhoofdig gemeentebestuur? : Pro & Contra de direct gekozen burgemeester (1). [Journal article]

Daamen, Melle (2003) Zes adviezen aan de Minister van Cultuur : het nieuwe kabinet (2). [Journal article]

Minderhout, Willem (2003) Zes afspraken voor een 'vernieuwde' PvdA : wat PvdA te doen staat (6). [Journal article]

Polter, Evelien (2003) Zijn PvdA-ers verenigingsmensen? [Journal article]

Jansen, Hans (2003) Zin en onzin van het moslimfundamentalisme : Europa en het Midden-Oosten na de oorlog in Irak (2). [Journal article]

Akkerboom, Broer (2003) Zullen Balkenende en Zalm slagen, waar Van Agt en Wiegel faalden? : het nieuwe kabinet (1). [Journal article]

2004

Akkerman, Tjitske (2004) Alternatieven voor populisme : een andere kijk op democratisch bestuur (3). [Journal article]

Raak, Ronald van (2004) Basis voor een linkse samenwerking? [Journal article]

Berkvens, Arjen and Molenaar, Bob and Delemarre, Ton (2004) Berkvens, Molenaar en Delemarre vs. Cuperus. [Journal article]

Hajer, Maarten and Maussen, Marcel (2004) Betekenisgeving aan de moord : een reconstructie. [Journal article]

Kalma, Paul (2004) Bij de honderdste geboortedag van H. B. Wiardi Beckman. [Journal article]

Lunsing, Jan R. (2004) Bij deze : een kort beginselprogram. [Journal article]

Balen, Barbara van (2004) Blijf van mijn lijf. [Journal article]

Arichi, Karima (2004) Bruggen bouwen of saboteren. [Journal article]

Buiting, Henry (2004) Buiting en Stelling & Blom vs. Hartmans. [Journal article]

Bos, Wouter (2004) Concept-Beginselmanifest Partij van de Arbeid. [Journal article]

Schouten, C. C. (2004) DS' 70 : nevenstroom in de sociaal-democratie. [Journal article]

Yesilkagit, Kutsal (2004) De Kopenhagen-criteria opnieuw centraal. [Journal article]

Bos, Wouter (2004) De Oude Bos over De Jonge Bos en De Oude Pels. [Journal article]

Rooy, Piet de (2004) De Socialistische Partij is het kwade geweten van de PvdA. [Journal article]

Verhelst, Matthias and Cuperus, René (2004) De dolgedraaide wasmachine van Europa. [Journal article]

Hofman, Kaj (2004) De halve waarheid over een heel alternatief. [Journal article]

Koole, Ruud (2004) De ideologie van de sociaal-democratie. [Journal article]

Voerman, Gerrit (2004) De klempositie van politieke partijen. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2004) De kosten van huwelijksmigratie. [Journal article]

Witteveen, Willem (2004) De kunst beginselen opnieuw te verwoorden. [Journal article]

Brands, Maarten (2004) De kwetsbare zelfoverschatting van Europa : vijf stellingen. [Journal article]

Middel, Bert (2004) De les van Zwolle : over de spanning tussen beginselen en machtsvorming. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2004) De noord-westgrens van Europa. [Journal article]

Snels, Bart and Schoo, H.J. and Koole, Ruud (2004) De sociaal-democratie volgens Paul Kalma. [Journal article]

Depla, Paul and Depla, Staf (2004) De stad als emancipatiemachine. [Journal article]

Bank, Jan (2004) De standvastigheid van Drees. [Journal article]

Bult, Jeroen (2004) De strategische bekering van Joschka Fischer. [Journal article]

Coninck, Heleen de and Beurskens, Marc (2004) De toekomst van de energievoorziening. [Journal article]

Lagendijk, Joost and Wiersma, Jan Marinus (2004) De ultieme grenzen van de Europese Unie. [Journal article]

Hazeu, Cock and Hemerijck, Anton (2004) Democratie in lagen. [Journal article]

Engelen, Ewald (2004) Democratische antwoorden op het grijze kapitalisme : corporate governance (2). [Journal article]

Engbers, Anita (2004) Doen corporaties aan inkomenspolitiek? [Journal article]

Noordegraaf, Herman (2004) Doorbraak-pionier. [Journal article]

Hooge, Edith (2004) Duik het middenveld in! [Journal article]

Cuperus, René (2004) Een Turks bad voor Turkije : beeldessay. [Journal article]

Witteveen, Willem (2004) Een democratisch Europa? : een andere kijk op democratisch bestuur (4). [Journal article]

Wildeboer, Wim (2004) Een felle discussie in Groningen. [Journal article]

Goossens, Luc and Witte, Toby (2004) Een hek om Rotterdam en Antwerpen? [Journal article]

Zoonen, Liesbet van (2004) Een leidsman. [Journal article]

Beer, Paul de (2004) Een linkse hervormingsagenda voor het kapitalisme. [Journal article]

Olin Wright, Erik and Fung, Archon (2004) Een pleidooi voor actief burgerbestuur : een andere kijk op democratisch bestuur (5). [Journal article]

Kolthoff, Kees (2004) Een politicus gaat naar de hoeren. [Journal article]

Zuydam, Frank (2004) Een terugblik op de oorlog in Irak : opmaak voor de wereldorde of neoconservatieve dwaling? [Journal article]

Jacobs, Bas and Kalshoven, Frank and Tang, Paul J.G. (2004) Epiloog : noodzakelijk links : de Nieuwe Economische Agenda van Links (slot). [Journal article]

Bos, Marko and Riel, Bart van (2004) Europa: geen scepsis maar realisme. [Journal article]

Burg, Ieke van den (2004) Euroscepsis vernietigt Sociaal Europa. [Journal article]

Ginkel, Rob van (2004) Gezocht : identiteit. [Journal article]

Esser, Richard (2004) Henri Thoreau en de consumptiedwang. [Journal article]

Kalma, Paul (2004) Het beginselprogramma van John Gray. [Journal article]

Graumans, Anne (2004) Het cement van de samenleving. [Journal article]

Beer, Paul de (2004) Het debat over sociaal-liberalisme op herhaling. [Journal article]

Dalen, Harry van (2004) Het dilemma vam de Barmhartige Samaritaan. [Journal article]

Holman, Otto (2004) Het nieuwe Europa van de PvdA. [Journal article]

Mulder, Bertus (2004) Het nieuwe decor. [Journal article]

Kluiver, Harm-Jan de (2004) Het structuurregime onder vuur : corporate governance (1). [Journal article]

Raak, Ronald van (2004) Historische les over hervorming kiesrecht. [Journal article]

Koenis, Sjaak (2004) Hoeveel last hebben we van waardenpluriformiteit? [Journal article]

Crone, Fred (2004) Houd links, haal rechts in : de Nieuwe Economische Agenda van Links (11). [Journal article]

Wansink, Hans (2004) Iedereen zijn eigen Pim. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2004) Inzake beginselen van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Gier, Erik de (2004) Is er een toekomst voor de Europese Sociale Markteconomie? [Journal article]

Derkx, Peter (2004) 'Kies maar een ander'. [Journal article]

Bos, Wouter (2004) Kiezen voor vrijheid : fragmenten uit een essay van Wouter Bos (1989). [Journal article]

Bordewijk, Paul and Plasterk, Ronald (2004) Leve de ontnuchtering van Europa! [Journal article]

Hilhorst, Pieter (2004) Liever nieuwe klauwen dan nieuwe veren. [Journal article]

Minderhout, Willem (2004) Moedwil of misverstand : de buitenlandse politiek van George W. Bush. [Journal article]

Gier, Erik de (2004) Morele en aardse kantjes van de wetenschap. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (2004) Nederland is geen personendemocratie. [Journal article]

Imelman, Jan Dirk (2004) Niet de normen, maar de waarden. [Journal article]

Verbruggen, Harmen (2004) Onmogelijke afwegingen. [Journal article]

Beekers, Wouter (2004) Op de mestvaalt van de geschiedenis. [Journal article]

Hende, Harko van den (2004) Op zoek naar de ideale immigrant. [Journal article]

Cosbey, Dorette and Berg, Max van den (2004) Open brief aan Wim Kok. [Journal article]

Cuperus, René (2004) Oranje licht voor Turkije. [Journal article]

Thijn, Ed van (2004) Oude journalistiek. [Journal article]

Rienstra, Ryclef and Scholten van Aschat, Gijs (2004) Over kunst & geld. [Journal article]

Schie, Patrick van (2004) Partij van de Brave Beginselen. [Journal article]

Ribberink, Anneke (2004) Rebellerende vrouwen. [Journal article]

Fennema, Meindert and Tillie, Jean (2004) Recept voor Nederland. [Journal article]

Smits, José (2004) Recht op abortus? [Journal article]

Wallage, Jacques (2004) Schilderen met waterverf. [Journal article]

Hofstee, Wim (2004) Sociaal-democratie en selectie aan de poort. [Journal article]

Tilborghs, Hein (2004) Socialisten aller landen, verenigt u! [Journal article]

Samsom, Diederik (2004) Tegen de stroom in. [Journal article]

Veld, Roel in 't (2004) Toezichthouders kiezen of nieuwe verantwoordingsstructuur? : een andere kijk op democratisch bestuur (2). [Journal article]

Boef, August Hans den (2004) Turkije is te arm en te islamitisch. [Journal article]

Kloosterboer, Dirk (2004) Tweedeling moet lokaal worden bestreden. [Journal article]

Pels, Dick (2004) Van Jacques de Kadt naar Wouter Bos : op weg naar een nieuw sociaal-liberalisme. [Journal article]

Hajer, Maarten (2004) Vernieuwd democratisch bestuur : een pleidooi voor activerend burgerschap : een andere kijk op democratisch bestuur (1). [Journal article]

Horrevorts, Ton and Pans, Ralph (2004) Vernieuwing van de overheid mislukt. [Journal article]

Zuijdam, Frank (2004) Vrede, veiligheid en beginselen. [Journal article]

Vendrik, Kees (2004) Vrijheid mag geen schaars goed worden : de Nieuwe Economische Agenda van Links (10). [Journal article]

Vries, Frank de (2004) Waarom de PvdA de Grondwet moet afwijzen. [Journal article]

Argelo, Sikko (2004) Waarom mag Verdonk de vreemdelingenwet niet uitvoeren. [Journal article]

Claassen, Rutger (2004) Wat zou Banning van het manifest v