Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Journal article

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | | No Grouping
Jump to: 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Number of items: 434.

1975

Lipschits, I. (1975) De politieke partij als intermediaire structuur tussen burger en centrale overheid. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Inhoudsopgave. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Interview van Drs. J.Th.M. Bank met mr. G.E. van Walsum op 7 mei 1974 in Capelle a/d IJssel. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Jaarverslag DNPP 1975. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Lijst van politieke partijen, die sedert 1945 hebben deelgenomen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1975) Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Overzicht van de uitgetikte geluidsbanden. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Rubrieken en sub-rubrieken van de systematische catalogus met de bijbehorende aantallen titels. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Rubrieken en sub-rubrieken van het knipselarchief met de bijbehorende aantallen knipsels. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Rubrieken en sub-rubrieken van het uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen kaarten. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Uittreksel uit de op 26 februari bij Z.W.O. ingediende subsidie-aanvragen. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Voorbeeld van de dagblad-analyse voor de periode 1966-1968. Datum: 3 februari 1966. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Voorbeeld van de weekblad-analyse voor de periode 1966-1968. Datum: 29 februari 1966. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1975) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1976

UNSPECIFIED (1976) Besluit van het College van Bestuur tot instelling van een Werkgroep ad hoc ter advisering over de wenselijkheid van institutionalisering van het Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. [Jaarboek DNPP]

Thissen, G.G.J. (1976) Chronologie van partij-politieke gebeurtenissen in de periode januari t/m maart 1966. [Jaarboek DNPP]

Beer, C.C. de (1976) Geannoteerde bibliografie over de Anti-Revolutionaire Partij in de jaren 1966-1968, inclusief de Christen-Radicalen, de Groep van Achttien en de samenwerking met CHU en KVP. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1976) Geschiedschrijving over de Nederlandse Politieke Partijen. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1976) Inhoudsopgave. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1976) Interview van drs. J.Th.M. Bank en de heer G.G.J. Thissen met prof. dr. P.R. Baehr, één van de initiatiefnemers tot oprichting van D'66, op 24 september 1974. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1976) Jaarverslag DNPP 1976. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1976) Lijst van boeken, die zijn verwerkt in het Personenregister Nederlandse Politiek. [Jaarboek DNPP]

Elzinga, D.J. and Bakker, A. (1976) Lijst van politieke partijen die sedert de Tweede Wereldoorlog hebben deelgenomen aan verkiezingen voor de Tweede Kamer. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1976) Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1976) Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen. Deel I. De protestants-christelijke stroming. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1976) Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Beweging - drs. J.Th.M. Bank. Indeling van het boek en korte inhoud van de hoofdstukken. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1976) Overzicht van de uitgetikte geluidsbanden. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1976) Rubrieken en sub-rubrieken van de systematische catalogus Nederlandse politieke partijen met de bijbehorende aantallen titels. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1976) Rubrieken en sub-rubrieken van het knipselarchief met de bijbehorende aantallen knipsels. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1976) Rubrieken en sub-rubrieken van het uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1976) Twee voorbeelden van uitgetikte geluidsbanden. [Jaarboek DNPP]

Steffensen, S.G. (1976) Van SDAP tot PvdA. Onderzoeksschema. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1976) Voorbeeld uit de analyse van dag- en weekbladen. Het ontwerp-beginselprogramma van de VVD (januari 1966). [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1976) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1977

Koole, Ruud (1977) Chronologie van (partij-)politieke gebeurtenissen in de periode april-mei 1966. [Jaarboek DNPP]

De Beer, C.C. (1977) Geannoteerde bibliografie over de Katholieke Volkspartij in de jaren 1966-1968, inclusief het ontstaan van de PPR. [Jaarboek DNPP]

Elzinga, D.J. and Postma, A. (1977) Gerbrandy als 'voortrekker' van de Christelijke sociale beweging. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1977) Inhoudsopgave. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1977) Jaarverslag DNPP 1977. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1977) Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen, ontvangen in het verslagjaar. [Jaarboek DNPP]

Bosscher, Doeko (1977) (Niet) naar een christelijke volkspartij. De mislukking van het streven de ARP en de CHU na de Tweede Wereldoorlog te laten samengaan. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1977) Partijvorming in nationale systemen. [Jaarboek DNPP]

Elzinga, D.J. and Visser, B.L.W. (1977) Politieke verantwoordelijkheid in de gemeentelijke democratie. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1977) Rapport van de Werkgroep ad hoc Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1977) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1978

Koole, Ruud (1978) Computerisering bibliografie betreffende Nederlandse politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1978) De financiële en personele situatie van Nederlandse politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

Deckers, L.N. (1978) Fragment uit het manuscript van L.N. Deckers: "De stembus van 1901". [Jaarboek DNPP]

De Beer, Christy (1978) Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1978. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Van Schuur, W.H. (1978) Het middenkader van de Partij van de Arbeid. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de afgevaardigden op het Raads- en Statencongres 1978. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1978) Inhoudsopgave. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1978) Inhoudsopgave van het manuscript van L.N. Deckers. [Jaarboek DNPP]

Neuvel, J.N.P. (1978) Inventaris van het archief van A.J. Meerburg en F.N.I. Schwarz (D'66) zoals gedeponeerd aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1978) Jaarverslag DNPP 1978. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1978) Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen, ontvangen in het verslagjaar, afgesloten per 1 december 1978. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1978) Onderzoeksprogramma 1979 van de Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen. [Jaarboek DNPP]

Singelsma, S. (1978) Provinciale Statenverkiezingen 1978. Kandidatenlijsten. [Jaarboek DNPP]

Singelsma, S. (1978) Provinciale Statenverkiezingen 1978. Verkiezingsprogramma's. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1978) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1979

Lucardie, Paul (1979) De 'New Left' in Nederland. Een interpretatie van ideologische ontwikkelingen in Provo, PSP, PPR en PvdA in de periode 1960-1977. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1979) De KVP en het kompas Romme/Luns. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1979) Delen uit het rapport van de Evaluatiecommissie. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1979) Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1979. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1979) Het middenkader van D'66. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering van de Politieke Partij Democraten '66 op 22 april 1978 te Zwolle. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1979) Het middenkader van de VVD. Een voorlopig verslag van het onderzoek de afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 1978 te Utrecht. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1979) Inhoudsopgave. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1979) Jaarverslag DNPP 1979. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1979) Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen, ontvangen in het verslagjaar, afgesloten per 1 december 1979. [Jaarboek DNPP]

Dik, J.B. and Singelsma, S. (1979) Nederlandse politieke partijen en Europese samenwerking en eenwording. De houding van de ARP, CHU, KVP, PvdA en VVD 1945-1980. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1979) Overzicht van de rubrieken in de systematische bibliografie (oude stijl) en uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen kaartjes. [Jaarboek DNPP]

Middel, L.P. (1979) Spelregels voor 'Partijgenoten' en 'Kameraden'. Over de organisatiestructuur van de PvdA en de CPN. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1979) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1980

Lipschits, I. and Lucardie, Paul (1980) Campaign Analysis Report: The Netherlands; the first direct elections to European Parliament. [Jaarboek DNPP]

Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1980) Dutch party delegates. Background Characteristics, Attitudes towards the European Community and towards Dutch Politics, of Delegates from CDA, D'66, PvdA and VVD. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L (1980) Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1980. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1980) Het middenkader van het CDA. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de leden van het congres van het Christen Democratisch Appèl op 20 januari 1979 te Den Haag. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1980) Inhoudsopgave. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1980) Jaarverslag DNPP 1980. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1980) Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen, ontvangen in het verslagjaar, afgesloten per 1 januari 1981. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1980) Meningsvorming binnen de PvdA. Een voorlopig verslag van een inhoudsanalyse van discussieverslagen uit de afdelingen van de Partij van de Arbeid. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1980) Overzicht van de rubrieken in de systematische bibliografie (oude stijl) en uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen kaartjes. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1980) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Steffensen, S.G. (1980) Waarom werd de SDAP niet ontbonden? [Jaarboek DNPP]

1981

UNSPECIFIED (1981) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Dölle, A.H.M. (1981) De Staatkundige Gereformeerde Partij. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L (1981) Het partijgebeuren. Greep uit de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1981. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1981) 'Ik heb m'n rode das maar thuisgelaten...' Beschouwing bij en letterlijke tekst van het buitengewoon congres van de PvdA over de kabinetsformatie, 19 september 1981 te Utrecht. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1981) Inhoudsopgave. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1981) Jaarverslag DNPP 1981. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1981) Mededelingen van de Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen. [Jaarboek DNPP]

Eskes, J.A.O. (1981) Partijverboden. De lessen van Weimar. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1981) Politieke Partijen. De leden het geld. Een vergelijkend onderzoek naar de ledentallen en de inkomsten van Nederlandse politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1981) Schenkingen en aangeschafte werken. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1981) Te bestellen publikaties. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L and Keukens, J. (1981) Verboden politieke partijen in Nederland 1930-1981. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1981) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1981) Waar blijft Nieuw Rechts in Nederland? Een voorstudie over de continuïteit van het sociaal-economisch denken in de VVD. [Jaarboek DNPP]

1982

Noomen, Ida (1982) Aanwinstenlijst 1982. Overzicht van de door het DNPP in 1982 verworven schenkingen en aangeschafte werken. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1982) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1982) DNPP-publicaties. [Jaarboek DNPP]

Hippe, J (1982) De Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1982) Het D'66-congres en de besluitvorming. Beschouwing bij en letterlijke teksten van de 33ste Algemene Ledenvergadering van D'66, 16 en 17 juli 1982 te Amersfoort. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L and Lucardie, Paul (1982) Het partijgebeuren. Kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1982. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1982) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1982) Jaarverslag DNPP 1982. [Jaarboek DNPP]

Bank, J. (1982) Katholieke kiezers in en buiten het gareel. Boekbespreking. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1982) Partijleden en campagnekosten. Een aanvulling. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1982) Partijprogramma's en buitenlands beleid. Een vooronderzoek naar de ontwikkeling van visies van politieke partijen op het Nederlandse buitenlandse beleid op basis van de verkiezingsprogramma's van KVP/CDA, PvdA en VVD. [Jaarboek DNPP]

Thissen, G.G.J. (1982) Politieke partijen en recht. Discussie zonder einde? Naar aanleiding van twee recent verschenen publicaties. [Jaarboek DNPP]

Vries, Michiel S. de (1982) Verdeeldheid binnen partijen. Een vergelijkend onderzoek naar de mate van homogeniteit binnen politieke partijen van vier Europese landen. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1982) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1983

Noomen, Ida (1983) Aanwinstenlijst 1983. Overzicht van de door het DNPP in 1983 verworven schenkingen en aangeschafte werken. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1983) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1983) Congresimpressies. Fotoreportage DNPP-congres 16 december 1983. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud and Soetendorp, R.B. (1983) De partij als stootblok tussen overheid en samenleving. Politisering of democratisering van het Nederlandse buitenlandse beleid. [Jaarboek DNPP]

Von der Dunk, H.W. (1983) De partijen en de parlementaire democratie in het interbellum. [Jaarboek DNPP]

Kortmann, C.A.J.M. (1983) De vrijheid van interne organisatie van de politieke partij. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1983) Functies van politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

Keman, J.E. (1983) Het belang van politieke partijen en het politieke belang van partijen. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Noomen, Ida (1983) Het partijgebeuren. Kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1983. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1983) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1983) Jaarverslag DNPP 1983. [Jaarboek DNPP]

Baehr, P.R. (1983) Nederlandse politieke partijen en de buitenlandse politiek. [Jaarboek DNPP]

Elzinga, D.J. (1983) Partijbinding en politieke moraliteit. [Jaarboek DNPP]

Blom, J.C.H. (1983) Partijen en verzuiling rond de eeuwwisseling. [Jaarboek DNPP]

Van den Brink, H. (1983) Politieke partijen en particratie. [Jaarboek DNPP]

Bank, J. (1983) Van maatschappijvisie naar beleidsnota. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1983) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1983) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1984

UNSPECIFIED (1984) Aankondiging. Geannoteerde bibliografie over de PvdA en het buitenlands beleid 1946-1984. [Jaarboek DNPP]

Noomen, Ida (1984) Aanwinstenlijst 1984. Overzicht van de door het DNPP in 1984 verworven schenkingen en aangeschafte werken. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1984) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Luimstra, Meine (1984) De Nederlandse Vredesraad 1949-1969. Een vredesbeweging in transmissieriem. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1984) Het liberalisme in de DNPP-bestanden. Overzicht van op het DNPP aanwezig archief- en documentatiemateriaal betreffende het Nederlandse liberalisme. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L and Lucardie, Paul and Noomen, Ida (1984) Het partijgebeuren. Kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1984. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1984) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1984) Jaarverslag DNPP 1984. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1984) Partijfinanciën en bedrijfsleven. De giften vanuit ondernemerskringen aan de Partij van de Vrijheid, 1946-1948. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1984) Van Bolsjewisme naar 'pluriformisme. De recente programmatische verhouding van de CPN. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1984) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1985

Noomen, Ida (1985) Aanwinstenlijst 1985. Overzicht van de door het DNPP in 1985 verworven schenkingen en aangeschafte werken. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1985) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Hennekeler, Wim van (1985) De PvdA en de Progressieve Volkspartij. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1985) Dwergen, splinters en eendagsvliegen. Een nieuwe poging tot inventarisatie van partijen aan de rand van het Nederlandse partijenstelsel. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud and Voerman, Gerrit (1985) Het lidmaatschap van politieke partijen na 1945. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L and Voerman, Gerrit (1985) Het partijgebeuren. Kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1985. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1985) Jaarverslag DNPP 1985. [Jaarboek DNPP]

Schuur, W.H. van (1985) Structuur in politieke opvattingen van Nederlandse partijactivisten. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1985) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Leijenaar, Monique and Niemöller, Kees (1985) Vrouwen in politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

1986

Koeneman, L (1986) Aanwinstenlijst. Overzicht van de door het DNPP aangeschafte werken en verworven schenkingen. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1986) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1986) Collectie DS'70. Plaatsingslijst archief van de politieke partij Democratisch Socialisten '70. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1986) Collectie Dresselhuys. Plaatsingslijst archivalia mr. H.C. Dresselhuys. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1986) De "Rode Jehova's". Een geschiedenis van de Socialistiese Partij. [Jaarboek DNPP]

Andeweg, Rudy B. (1986) De kabinetsformatie 1986. [Jaarboek DNPP]

Dresselhuys, H.C. (1986) De uiterste noodzaak volgens Colijn en Dresselhuys. [Jaarboek DNPP]

Eijk, Cees van der (1986) Het kiezersgedrag in 1986. Algemene conclusies en betekenis voor de electorale perspectieven van 'klein-links'. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1986) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1986) Jaarverslag DNPP 1986. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L and Lucardie, Paul and Noomen, Ida (1986) Kroniek 1986. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1986. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1986) Uiterste noodzaak en partijpolitieke eenwording. Over het belang van interne partijverhoudingen bij coalitievorming. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1986) Van ondernemerspartij tot volkspartij? De VVD en haar verhouding tot de werkgeversorganisaties CSWV en VNO. [Jaarboek DNPP]

Praag Jr., Philip van (1986) Verkiezingscampagnes in afdelingen. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1986) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1987

Koeneman, L (1987) Aanwinstenlijst 1987. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1987) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Holsteyn, J.J.M. van and Irwin, G.A. (1987) CDA, naar voren! Over de veranderende verkiezingsstrategie van het CDA. [Jaarboek DNPP]

Bree, R.A.P. van den and Voerman, Gerrit (1987) Collectie Van den Bree. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1987) Collectie W. Drees. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1987) De achterban van parlementariërs. Kiezers en partijleden. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1987) Een vat vol tegenstrijdigheden. De houding van de PSP ten opzichte van de Sovjet-Unie. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1987) Het vergelijken van politieke partijen als organisaties. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1987) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1987) Jaarverslag DNPP 1987. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1987) Kroniek 1987. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1987. [Jaarboek DNPP]

Bosscher, Doeko (1987) Na het overlijden van J.M. den Uyl. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1987) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1988

UNSPECIFIED (1988) Aanwinstenlijst 1988. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1988) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1988) De transformatie van de Nederlandse politieke partij. [Jaarboek DNPP]

Brinkman, M. (1988) Drees als partijpoliticus. [Jaarboek DNPP]

Hippe, Joop (1988) GPV, SGP en de vrijheid van de burgers. [Jaarboek DNPP]

Daalder, H. (1988) Het Nederlandse partijstelsel in het licht van algemene modellen. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1988) Individualisering, beambtendom en populisme. Politieke partijen in de greep van het post-modernisme. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1988) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1988) Jaarverslag DNPP 1988. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L. and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1988) Kroniek 1988. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1988. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1988) Liberalen op een tweesprong. Liberale Unie, Vrijzinnig Democratische Bond en Bond van Vrije Liberalen aan het begin van deze eeuw (1901-1921). [Jaarboek DNPP]

Reussing, R. (1988) Participatie binnen politieke partijen op lokaal niveau. [Jaarboek DNPP]

Fernandes Mendes, H. (1988) Politieke organisaties en rechterlijke ontbinding. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1988) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1989

UNSPECIFIED (1989) Aanwinstenlijst 1989. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1989) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1989) DS'70 in de bestanden van het DNPP. Overzicht van het archief- en documentatiemateriaal betreffende de politieke partij Democratisch Socialisten '70. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1989) De arme VVD. Partijfinanciën in historisch perspectief. [Jaarboek DNPP]

Anker, H. and Oppenhuis, E. (1989) De breker betaalt. De kabinetscrisis van 2 mei 1989. [Jaarboek DNPP]

Hillebrand, R. and Zielonka-Goei, M.L. (1989) In het belang van de partij. Lidmaatschap en participatie. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1989) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1989) Jaarverslag DNPP 1989. [Jaarboek DNPP]

Brinkman, M. and Freriks, B. and Voerman, G. (1989) Klein links en de nieuwe sociale bewegingen. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1989) Kroniek 1989. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1989. [Jaarboek DNPP]

Niemöller, B. and Eijk, C. van der (1989) Partij en kiezer. Herwaardering van een relatie. [Jaarboek DNPP]

Tilburg, M.F.J. van and Tops, P.W. (1989) Partijen en lijsten in Nederlandse gemeenten (1946-1986). [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1989) Politici in de periferie. Een verkennend onderzoek naar partijen aan de rand van het politiek systeem. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1989) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1990

Noomen, Ida (1990) Aanwinstenlijst 1990. Overzicht van de door het DNPP aangeschafte werken en verworven schenkingen. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud and Pot, P. and Voerman, Gerrit (1990) Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1990) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Schuur, W.H. van and Voerman, Gerrit (1990) De oprichters van Groen Links. Voorlopig verslag van enquête onder de leden van het congres van Groen Links op 24 november 1990. [Jaarboek DNPP]

Napel, H.M.T.D. ten (1990) De paradoxale revival van de christen-democratie. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1990) De stiefkinderen van de sociaal-democratie. DS'70 vergeleken met zusterpartijen elders. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1990) Een geval van politieke schizofrenie. Het gespleten gedachtengoed van DS'70. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1990) Ingezonden mededelingen. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1990) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1990) Jaarverslag DNPP 1990. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Nieboer, Marjolein and Noomen, Ida (1990) Kroniek 1990. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1990. [Jaarboek DNPP]

Tilburg, M. van (1990) Provinciaal of nationaal? Het provinciale en democratische karakter van de Statenverkiezingen. [Jaarboek DNPP]

Drees, W. (1990) 'Vleugellam'. Het conflict in DS'70, voorjaar 1975. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1990) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1991

Nieboer, Marjolein and Lucardie, Paul (1991) 'Aanschuren tegen het CDA' of aansluiten bij klein links? De geschiedenis van de Evangelische Volkspartij. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1991) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1991) Collectie EVP. Plaatsingslijst van het archief van de Evangelische Volkspartij. [Jaarboek DNPP]

Holthoon, F.L. (1991) D66 en de liberale erfenis. Een essay. [Jaarboek DNPP]

Knoop, J. van der and Lucardie, Paul and Schuur, W.H. van and Voerman, Gerrit (1991) De ideologische vormgevers van GroenLinks. Voorlopig verslag van een enquête onder de leden van het congres van GroenLinks op 13 en 14 december 1991. [Jaarboek DNPP]

Eskes, J.A.O. (1991) Het Nederlandse beeld van politieke partijen tussen 1813 en 1848. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1991) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1991) Jaarverslag DNPP 1991. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Nieboer, Marjolein and Noomen, Ida (1991) Kroniek 1991. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1991. [Jaarboek DNPP]

Deth, J.W. van and Leijenaar, M.H. and Wittebrood, K. (1991) Op weg naar één brede volkspartij? [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1991) Partijfusies in Nederland. Een verkennend seismologisch onderzoek. [Jaarboek DNPP]

Husbands, Christopher T. (1991) Phoenix from the ashes? The recovery of the Centrumpartij '86 and the Centrumdemocraten, 1989-1991. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1991) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Brink, H. van den (1991) Waarborg van kwaliteit. Een bespreking. [Jaarboek DNPP]

1992

Mamadouh, V. and Passchier, N.P. and Wusten, H. van der (1992) 75 jaar algemeen kiesrecht in geografisch perspectief. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1992) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1992) De ondergang van de sociaal-democratie? De PvdA in vergelijking en histo-risch perspectief. [Jaarboek DNPP]

Deschouwer, K. (1992) De teloorgang van de catch-all partij. Een bespreking. [Jaarboek DNPP]

Berg, J.Th.J. van den (1992) 'Eenvoudigheid en zuinigheid'. Typologie van de negentiende-eeuwse liberale politicus. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit and Schuur, W.H. van (1992) Groen in gradaties. Een vergelijking tussen de leden van GroenLinks en De Groenen. [Jaarboek DNPP]

Zonneveld, Michiel (1992) 'Hoe komen we in godsnaam van die rooien af'. De rol van het CDA in de kabinetsformatie van 1977. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1992) Ingezonden mededelingen. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1992) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1992) Jaarverslag DNPP 1992. [Jaarboek DNPP]

Kossmann, E.H. (1992) Kenmerken van het Nederlandse liberalisme. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1992) Kroniek 1992. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1992. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1992) Perestrojka avant-la-lettre. De CPN en de hervormingen van Gorbatsjov. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Napel, H.M.T.D. ten (1992) Van confessioneel naar liberaal-conservatief? De ontwikkelingen van het CDA vergeleken met christen-democratische partijen elders in Europa. [Jaarboek DNPP]

Velde, H. te (1992) Van pressie tot beleid. Het streven naar meer vrouwen in de partijpolitiek in de jaren tachtig. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1992) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1993

UNSPECIFIED (1993) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Vermoolen, J. (1993) Het comité voor de verkiezing van onafhankelijke Kamerleden. Jhr. Van Beresteyn en zijn strijd tegen de partij-bonzen in 1922. [Jaarboek DNPP]

Scheepers, R. and Eisinga, R. and Lammers, J. (1993) Het electoraat van extreem-rechts in Nederland. Contemporaine geschiedschrijving vanuit een sociologisch perspectief. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1993) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

Anker, H. (1993) Is de Nederlandse kiezer op drift geraakt? [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1993) Jaarverslag DNPP 1993. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1993) Kroniek 1993. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1993. [Jaarboek DNPP]

Pennings, P. and Keman, J.E. (1993) 'Links' en 'Rechts' in de Nederlandse politiek. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1993) Op zoek naar zusterpartijen. D66 en het democratische radicalisme in West-Europa. [Jaarboek DNPP]

Schuur, W.H. van and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1993) Paul of Ina? Enkele kanttekeningen bij de keuze van de politiek leider door de leden van GroenLinks. [Jaarboek DNPP]

Hippe, Joop and Voerman, Gerrit (1993) Reformatorisch Staatkundig Verbond? Over de samenwerking tussen RPF, SGP en GPV (1975-1994). [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1993) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Zouridis, S. and Tops, P.W. (1993) 'Wij zijn een partij voor normaal denken...' Stadspartijen en hun betekenis voor de lokale democratie. [Jaarboek DNPP]

1994

UNSPECIFIED (1994) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1994) Binnenkomers en buitenstaanders. Een onderzoek naar partijen die in 1994 hun entree in de Tweede Kamer trachtten te maken. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1994) De coming men van de CPN. Goulooze, De Groot en de Komintern (1929-1930). [Jaarboek DNPP]

Steen, P. van der (1994) De doorbraak van de 'gewone mensen'-partij. De SP en de Tweede-Kamerverkiezingen van 1994. [Jaarboek DNPP]

Andeweg, Rudy B. (1994) De formatie van de paarse coalitie. Democratisch en politicologisch gehalte van een kabinetsformatie. [Jaarboek DNPP]

Weggeman, J. (1994) De uitgebleven toenadering. Een inhoudsanalyse van de verkiezingsprogramma's van SGP, GPV en RPF (1977-1994). [Jaarboek DNPP]

Praag Jr., Philip van (1994) Electorale strategie in onzekere tijden. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Schuur, W.H. van (1994) Groene top en rode basis? De Wet van May toegepast op GroenLinks. Een onderzoeksnotitie. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1994) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1994) Jaarverslag DNPP 1994. [Jaarboek DNPP]

Hippe, Joop and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1994) Kroniek 1994. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1994. [Jaarboek DNPP]

Ankersmit, F.R. (1994) Politieke partijen in het tijdperk van de onbedoelde gevolgen. [Jaarboek DNPP]

Eijk, C. van der (1994) Protest-, strategisch en oprecht stemmen. Observaties naar aanleiding van de verkiezingen in 1994. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1994) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1995

UNSPECIFIED (1995) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1995) De ledentallen van politieke partijen, 1945-1995. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Schuur, W.H. van (1995) De ontgroening van GroenLinks. Voorlopig verslag van een enquête onder de deelnemers aan het lustrumcongres van GroenLinks op 25 november 1995. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1995) Het diffuse karakter van de partijtheorie. [Jaarboek DNPP]

Mamadouh, V. and Passchier, N.P. and Wusten, H. van der (1995) Hetzelfde maar toch verschillend. De verkiezingskaart van Nederland na de 'aardverschuiving'. [Jaarboek DNPP]

Kersbergen, Kees van (1995) Hopen op macht. De neergang van de Nederlandse christen-democratie in vergelijkend perspectief. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1995) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

Wolinetz, S.B. (1995) Internal politics and rates of change in the Partij van de Arbeid, 1957-1994. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1995) Jaarverslag DNPP 1995. [Jaarboek DNPP]

Hippe, Joop and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1995) Kroniek 1995. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1995. [Jaarboek DNPP]

Krouwel, A. (1995) Partijverandering in Nederland. De teloorgang van de traditionele politieke partij? [Jaarboek DNPP]

Arntzenius, P.A.M. (1995) Vaticaanse bemoeienissen met de Nederlandse politiek. Over een conflict tussen de rooms-katholieke kerk en de priester-politicus dr. H.J.A.M. Schaepman in 1894. [Jaarboek DNPP]

Anker, H. (1995) Voorbij 'Berlusconi voorbij'. Methoden en technieken van politiek marktonderzoek. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1995) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Stipdonk, V.P. van and Holsteyn, J.J.M. van (1995) Wat ouderen verbond. Verklaringen van het ontstaan en succes van een nieuwe partij. [Jaarboek DNPP]

1996

UNSPECIFIED (1996) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1996) Bolsjewieken, tribunisten en het Amsterdams Bureau van de Komintern (1919-1920). [Jaarboek DNPP]

List, G.A. van der and Poppens, H. (1996) De VVD in internationaal verband. [Jaarboek DNPP]

Depla, Paul (1996) De stem des volks. Ledenonderzoek en de vernieuwing van de PvdA. [Jaarboek DNPP]

Klijn, A. (1996) Een kruistocht voor het socialisme. Sjeng Tans en de doorbraakverkiezingen van 1956. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1996) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1996) Jaarverslag DNPP 1996. [Jaarboek DNPP]

Hippe, Joop and Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1996) Kroniek 1996. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1996. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1996) Ledenpartijen of staatspartijen? Financiën van Nederlandse politieke partijen in vergelijkend en historisch perspectief. [Jaarboek DNPP]

Eisinga, R. and Franses, Ph.H and Scheepers, P. (1996) Trends in de links-rechts oriëntatie van de Nederlandse kiezers, 1978-1995. [Jaarboek DNPP]

Boomen, B.J. van den (1996) Tussen droom en daad. De internationale kant van de sociaal-democratie. [Jaarboek DNPP]

Napel, H.M.T.D. ten (1996) Van het continentale naar het angelsaksische model van christen-democratie? Over de problematische europeanisering van de christen-democratische politiek. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1996) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1996) Vox populi, vox diaboli? Het debat over het referendum in de Nederlandse politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

1997

UNSPECIFIED (1997) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Praag, Philip van and Couvret, E. (1997) De kiezers van GroenLinks en de SP. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit and Graaf, J.D. de (1997) De websites van de Nederlandse politieke partijen, 1994-1998. [Jaarboek DNPP]

Kooij, A.M. van der (1997) Gevonden. Enthousiaste partijleden. Partijvernieuwing op landelijk en lokaal niveau in de jaren negentig. [Jaarboek DNPP]

Thomson, R. (1997) Het partijmandaat. Verkiezingsbeloftes en regeringsdaden op sociaal-economisch terrein in Nederland, 1986-1998. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1997) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1997) Jaarverslag DNPP 1997. [Jaarboek DNPP]

Boer, Berend de and Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1997) Kroniek 1997. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1997. [Jaarboek DNPP]

Schie, Patrick van (1997) Nuchtere persoonlijkheden schuchter verenigd. Schets van de Bond van Vrije Liberalen (1906-1921). [Jaarboek DNPP]

Buelens, J. and Lucardie, Paul (1997) Ook nieuwe partijen worden oud. Een verkennend onderzoek naar de levensloop van nieuwe partijen in Nederland en België. [Jaarboek DNPP]

Tan, A. (1997) Party transformation and party membership decline. The case of the Netherlands. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1997) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

1998

UNSPECIFIED (1998) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Mamadouh, V. and Wusten, H. van der (1998) De electorale geografie van 1998. Continuïteit en soorten. [Jaarboek DNPP]

Andeweg, Rudy B. (1998) De formatie van Paars II. Nabetrachting aan de hand van onterechte en terechte kritieken. [Jaarboek DNPP]

Welp, P. (1998) De jongerenorganisaties van de Nederlandse politieke partijen, 1945-1995. [Jaarboek DNPP]

Horstmeier, C. (1998) De moeizame betrekkingen tussen de CPN en de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 1946-1989. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1998) In de wachtkamer. Een portret van de partijen die in 1998 vergeefs hun entree in de Tweede Kamer trachtten te maken. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1998) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1998) Jaarverslag DNPP 1998. [Jaarboek DNPP]

Boer, Berend de and Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1998) Kroniek 1998. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1998. [Jaarboek DNPP]

Dijkstra, K.-J. (1998) Verborgen verhoudingen. Relaties tussen liberale politiek en journalistiek ten tijde van de verzuiling. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1998) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Praag, Philip van and Penseel, S. (1998) Wat wil de kiezer? Politieke marketing in de verkiezingscampagne van 1998. [Jaarboek DNPP]

1999

Jong, R. de (1999) Algemeene Kiesvereeniging, 1868-1875. [Jaarboek DNPP]

Broek, I.M. van den (1999) Amateurs op het Binnenhof. De partij van de Arbeid en het kabinet-Den Uyl. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1999) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Boogers, M. and Weterings, R. (1999) Brabantse raadsverkiezingen als laboratorium. Bespiegelingen naar aanleiding van kiezersonderzoek bij vijf Brabantse gemeenteraadsverkiezingen. [Jaarboek DNPP]

Ankersmit, F.R. (1999) Het staatsrecht versus de politieke partij. Het euvel van de ministriële veranwtoordelijkheid. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1999) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1999) Jaarverslag DNPP 1999. [Jaarboek DNPP]

Boer, Berend de and Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1999) Kroniek 1999. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1999. [Jaarboek DNPP]

Ward, S. and Voerman, Gerrit (1999) New media and politics. Green Parties, Intra-party Democrats and the Potential of the Internet (an Anglo-Dutch Comparison). [Jaarboek DNPP]

Nehmelman, R. (1999) Ondoorzichtige partijfinanciering. De Wet Subsidiëring politieke partijen en de financiële verantwoordingsplicht van politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud and Holsteyn, Joop van (1999) Partijleden in perspectief. Kiezers en leden vergeleken. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1999) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

2000

UNSPECIFIED (2000) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Ankersmit, F.R. (2000) De hedendaagse politieke partij. Van representatie van de kiezer naar zelf-representatie. [Jaarboek DNPP]

Vries, C.W. de (2000) De noodzakelijke heruitvinding van de vertegenwoordigende democratie. Over parlement en politieke partijen in de netwerksamenleving. [Jaarboek DNPP]

Beus, Jos de (2000) De smalle politieke partij. Een synthetische en polemische uitleiding. [Jaarboek DNPP]

Velde, H. te (2000) De spiegel van den negentiende eeuw. Partij, representatie en geschiedenis. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2000) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (2000) Interne partijdemocratie en representatie. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2000) Jaarverslag DNPP 2000. [Jaarboek DNPP]

Boer, Berend de and Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (2000) Kroniek 2000. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2000. [Jaarboek DNPP]

Kalma, Paul (2000) Politieke partijen en de 'civil society'. Een onderbelicht representatie-probleem. [Jaarboek DNPP]

Anker, H (2000) Politieke representatie en electoraal onderzoek door politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (2000) Representatie zonder partijen. De vergeten alternatieven. [Jaarboek DNPP]

Velde, H. te and Voerman, Gerrit (2000) Ten geleide. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2000) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

2001

Jong, R. de (2001) Antirevolutionaire partijvorming, 1848-1879. Een afwijkende visie. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2001) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Praag, Philip van (2001) De LPF-kiezer. Rechts, cynisch of modaal? [Jaarboek DNPP]

Klijnsma, Meine Henk (2001) De generaals en het leger. Aanhang en kader van de Vrijzinnig-Democratische Bond. [Jaarboek DNPP]

Hagemann, C. (2001) Digitaal politiek café. Een analyse van online discussielijsten van D66 en GroenLinks. [Jaarboek DNPP]

Bosscher, Doeko (2001) Een partij die niet ophoudt te fascineren. Nieuwe literatuur over de Antirevolutionaire Partij. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Hippe, Joop and Schuur, W.H. van and Voerman, Gerrit (2001) Het kader van de ChristenUnie. Voorlopig verslag van een enquête onder de deelnemers aan de congressen van het Gereformeerd Politiek Verbond en de Reformatorische Politieke Federatie op 27 mei 2000. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2001) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2001) Jaarverslag DNPP 2001. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (2001) Kroniek 2001. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2001. [Jaarboek DNPP]

Derksen, W (2001) Lokale partijen, een andere politiek. Een onderzoek naar de lokale partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1998. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2001) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

2002

UNSPECIFIED (2002) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Boogers, M. and Voerman, Gerrit (2002) De betekenis van partijsites tijdens de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002. [Jaarboek DNPP]

Mamadouh, V. and Wusten, H. van der (2002) Eindstand van een diffusieproces. Het geografisch persoon van de steun voor de LPF. [Jaarboek DNPP]

Ellemers, J.E. (2002) Het fenomeen Fortuyn. De revolte verklaard. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2002) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2002) Jaarverslag DNPP 2002. [Jaarboek DNPP]

Hippe, Joop and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (2002) Kroniek 2002. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2002. [Jaarboek DNPP]

Pellikaan, H. (2002) Partijen in een politieke ruimte. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2002) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Brug, W. van der (2002) Zwevende of geëmancipeerde kiezers? [Jaarboek DNPP]

2003

UNSPECIFIED (2003) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Bosscher, Doeko (2003) De buitenkant van Fortuyn. [Jaarboek DNPP]

Krouwel, A (2003) De gedaantewisseling van politieke partijen. Een theoretisch ontwikkelingsmodel. [Jaarboek DNPP]

Baakman, N (2003) De nomenklatoera in Nederland. Over het verschijnsel van partijpolitieke benoemingen. [Jaarboek DNPP]

Castenmiller, P. and Tjalma-den Oudsten, H. (2003) De ontdekking van het raadslid. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (2003) Ex oriente Lux. Nieuwe partijen in Nederland vergeleken met Duitse soortgenoten. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2003) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2003) Jaarverslag DNPP 2003. [Jaarboek DNPP]

Schendelen, R. van (2003) 'Katholieke' of 'protestantse' coalitievorming? De formatie van het Rotterdamse college in 2002. [Jaarboek DNPP]

Hippe, Joop and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (2003) Kroniek 2003. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2003. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2003) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

2004

UNSPECIFIED (2004) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Vossen, K. (2004) De andere jaren zestig. De opkomst van de Boerenpartij (1963-1967). [Jaarboek DNPP]

Beus, J. de and Pennings, P. (2004) Europeanisering van de Nederlandse politiek. Nog steeds een zaak voor de bovenlaag maar niet voor de gewone burgerij. [Jaarboek DNPP]

Middel, B. (2004) Het verzinsel van de partijdemocratie. [Jaarboek DNPP]

Velde, H. te (2004) Het wij-gevoel van een morele gemeenschap. Een politiek-culturele benadering van partijgeschiedenis. [Jaarboek DNPP]

Adriaansen, M.L. and Praag, Philip van (2004) Hoe systematisch partijen op zoek naar hun kiezers? Politieke doelgroepmarketing bij de verkiezingen van 2002. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2004) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2004) Jaarverslag DNPP 2004. [Jaarboek DNPP]

Hippe, Joop and Kroeze, Ronald and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (2004) Kroniek 2004. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2004. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2004) Plebiscitaire partijen? Over de vernieuwing van de Nederlandse partijorganisaties. [Jaarboek DNPP]

Hagemann, C. and Os, R. van and Jankowski, N. and Voerman, Gerrit (2004) Professionalisering en personalisering? De websites van Nederlandse partijen en hun kandidaten bij de campagne voor de Europese verkiezingen van 2004. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2004) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

2005

UNSPECIFIED (2005) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Dölle, A.H.M. (2005) De SGP onder vuur. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2005) 'Een Unie, niet een partij'. Over de partijcultuur van de Christelijk-Historische Unie. [Jaarboek DNPP]

Thomassen, J.J.A. and Andeweg, Rudy B. (2005) Fractiediscipline. Vooroordelen en misverstanden. [Jaarboek DNPP]

Hecke, S. van (2005) Geloven in ideologie. Nederlandse christendemocraten en de vorming van de Europese Volkspartij. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2005) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2005) Jaarverslag DNPP 2005. [Jaarboek DNPP]

Hippe, Joop and Lucardie, Paul and Kroeze Ronald, Ronald and Walle, Nelleke van de and Voerman, Gerrit (2005) Kroniek 2005. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2005. [Jaarboek DNPP]

Walter, A.S. and Holsteyn, J.J.M. (2005) Pim in prenten. De weergave van Pim Fortuyn in politieke tekeningen. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Schuur, W.H. van (2005) Vergrijst GroenLinks? Een vergelijkende analyse van de politieke opvattingen van leden van GroenLinks in 1992 en 2002. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2005) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

2006

UNSPECIFIED (2006) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit and Boogers, M. (2006) Het rekruteringsvermogen van de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Een onderzoeksverslag. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2006) Inhoud. [Annual report]

UNSPECIFIED (2006) Jaarverslag DNPP 2006. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Bredewold, Martine and Voerman, Gerrit and Walle, Nelleke van de (2006) Kroniek 2006. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2006. [Jaarboek DNPP]

Holsteyn, J.J.M. van and Andeweg, Rudy B. (2006) Niemand is groter dan de partij. Over de personalisering van de Nederlandse electorale politiek. [Jaarboek DNPP]

Praag, Philip van (2006) Rutte versus Verdonk. Was dit nu echt het probleem van de VVD? [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (2006) Twee in, dertien uit. Electoraal succes en falen van nieuwe partijen in 2006. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2006) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Wijk, R. van (2006) Vreedzame coëxistentie? Het Medisch Comité Nederland-Vietnam en de CPN (1968-1975). [Jaarboek DNPP]

Jager-Vreugdenhil, M. and Leyenaar, M. (2006) Vrouwen in de ChristenUnie. [Jaarboek DNPP]

2007

UNSPECIFIED (2007) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Santen, R.A. (2007) De digitale verkiezingsfolder voorbij? Partijwebsites in de verkiezingscampagne van 2006. [Jaarboek DNPP]

Septer, T.J. and Stokman, F.N. and Iest, H. van der (2007) Geven en nemen in coalitiebesprekingen. Ruilmodel toegepast op onderhandelingen tijdens de kabinetsformatie 2006-2007. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2007) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (2007) Kroniek 2007. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2007. [Jaarboek DNPP]

Walter, A.S. (2007) 'Met Bos bent u de klos'. Negatieve campagnevoering tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002, 2003 en 2006. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2007) Partijformaties op Europees niveau. Van federaties naar Europartijen. [Jaarboek DNPP]

Kleijnnijenhuis, J. and Oegema, D. and Takens, J.H. (2007) Personalisering van de politiek. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (2007) Rechts-extremisme, populisme of democratisch patriotisme? Opmerkingen over de plaatsbepaling van de Partij voor de Vrijheid en Trots op Nederland. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2007) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

This list was generated on Wed Jan 19 10:54:58 2022 CET.