Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Journal article

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | | No Grouping
Jump to: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990
Number of items: 327.

1980

Schilfgaarde, P. van (1980) Arbeidsmarkt. [Journal article]

Oorschot, H. van (1980) Complementair bestuur : een mooi woord voor bestuurlijke onmacht. [Journal article]

Schuyer, E.H. (1980) D'66-beginselen gericht op het onderwijsbeleid. [Journal article]

Melker, R.A. (1980) De eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en ziekte : kritiek op de gezondheidszorg. [Journal article]

Hoefnagels, G.P. (1980) De kroning en de woning. [Journal article]

Soetenhorst-de Savornin Lohman, J. (1980) De volgende generatie. [Journal article]

Gruyters, J. (1980) Een gekozen premier : actuele beschouwingen over een "oud" idee. [Journal article]

Beek, W.J. (1980) Expert en leek. [Journal article]

Jonge, W. de (1980) Kiezen voor een beter landbouwbeleid. [Journal article]

Biegman, N.H. (1980) Modernisering van langere-afstands tactische kernwapens. [Journal article]

Brinkhorst, L.J. (1980) Naar een nieuwe Europees-Amerikaanse verhouding. [Journal article]

Cohen Jehoram, H. (1980) Overheid en omroep. [Journal article]

Hutte, H.A. (1980) Paradoxen van de vrijheid. [Journal article]

Halm, J. (1980) Topambtenaar en bewindsman. [Journal article]

Doeleman, J. (1980) Unifil : de onmacht van een vredesmacht. [Journal article]

Vis, J.J. (1980) Volksvertegenwoordiger en partij. [Journal article]

Slooten, E.R. van (1980) Warenwet en consument. [Journal article]

1981

Dik, W. (1981) Besluitvorming binnen D'66 in het licht van het rapport van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (Commissie-Vonhoff). [Journal article]

Meerburg, A. (1981) De niet-verspreiding van kernwapens. [Journal article]

Vis, J. (1981) De praktijk van de resolutie : D'66 in de formatie-jungle. [Journal article]

Zegveld, W.C.L. (1981) De sociale verdeling van het werk. [Journal article]

Empel, M. van (1981) Decentralisatie : enkele kanttekeningen. [Journal article]

Bestman, A. (1981) Emancipatie van mensen met een handicap. [Journal article]

Ginkel, J. van (1981) Energie : de kwaliteit van de discussie. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1981) Energie: de kwaliteit van de cijfers : een reactie op Joop van Ginkel. [Journal article]

Soetenhorst, J. (1981) Graven naar de bouwstenen voor de D'66-ideologie. [Journal article]

Engwirda, M.B. (1981) Het D'66-verkiezingsprogramma biedt nieuwe perspectieven zonder de grenzen van de realiteit uit het oog te verliezen : een reactie op het artikel van W.J. Beek. [Journal article]

Soetenhorst, J. (1981) Het concept-verkiezingsprogramma en de emancipatie. [Journal article]

Beek, W.J. (1981) Het concept-verkiezingsprogramma van D'66 doorgelicht op produktie, arbeid en inkomen. [Journal article]

Moresco, E. (1981) Het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid. [Journal article]

D66 (1981) Markermeer of Markerwaard : een bijdrage tot de discussie over al of niet inpolderen. [Journal article]

Klaassen, J. and Hijmans, F. (1981) Open Markermeer : een verantwoord standpunt. [Journal article]

Wilton, J.R. (1981) Palestijnse angsten voor Israëls Arbeiderspartij. [Journal article]

Wessel-Tuinstra, E. (1981) Politie. [Journal article]

Gans, M.P. (1981) Renteperikelen. [Journal article]

Wellenstein, E.P. (1981) Singing in the rain : enkele kanttekeningen bij de vooruitzichten voor het buitenlands beleid van een kleine West-Europese mogendheid aan de vooravond van een coalitiewisseling. [Journal article]

Nuis, A. (1981) Tussen optelsom en samenhang. [Journal article]

Polderman, K. (1981) Volksvertegenwoordigers en volk. [Journal article]

1982

Oerle, J.E.C.M. van (1982) D'66 en het historisch perspectief. [Journal article]

Salomonson, A. (1982) De Sowjet-Unie : crisis of verval? [Journal article]

Hissink, D.J. (1982) De commercie in het medisch systeem: verkoop van praktijken is niet meer geoorloofd : specialisten in dienstverband. [Journal article]

Ketwich Verschuur, J.D. van (1982) De graaf en de regent. [Journal article]

Graaf, T. de (1982) De raad en de regent : over de aanstelling van de burgemeester. [Journal article]

Idenburg, I. (1982) De verzorgingsstaat als besluitvormingsprobleem. [Journal article]

Pool, J. (1982) Euthanasie en hulp bij zelfdoding. [Journal article]

Meiresonne, L.J. (1982) Gemeenteraad en openbaarheid van bestuur. [Journal article]

Van Walsum, A.P. (1982) Geschiedenis van de lage landen, deel III, hoofdstuk 20, 'Nederland: de laatste 80 jaar'. [Journal article]

Werf, D. van der (1982) Het sociaal-economisch beleid in het D'66-verkiezingsprogram 1981-1985. [Journal article]

Houten-van der Kallen, E. van and Breure, A.S.H. and Dijk, G. van (1982) Natuur- en landschapsbehoud in de jaren tachtig. [Journal article]

Kreutzer, R. (1982) No first use-verklaring? : Ja, mits... [Journal article]

Veldhuys, G.J. ten (1982) Partijdigheid of gemeenschapsbesef? [Journal article]

Vis, J.J. (1982) Scheuren en lijmen. [Journal article]

Loendersloot, E.W. and Jongerius, A.C.J.M. (1982) Sterilisatie van minderjarige zwakzinnigen. [Journal article]

Glastra van Loon, J. (1982) Tussen droom en daad. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1982) Vaste grond voor D'66 in de samenleving. [Journal article]

Slooten, E.R. van (1982) Vervreemding, een commentaar. [Journal article]

Geene, F. (1982) Vervreemding: een onderschatte bedreiging. [Journal article]

Pool, J. (1982) Vier van de acht : een idee '66 voor een betere arbeidsverdeling. [Journal article]

Jaspers-Lamers, M. (1982) Volwasseneducatie. [Journal article]

Werf, D. van der (1982) Wie mag het monetaire beleid bepalen? [Journal article]

1983

Steenhuisen-Kuipers, M. (1983) Alternatieve geneeswijzen. [Journal article]

Steenhuisen-Kuipers, M. (1983) Alternatieve geneeswijzen. [Journal article]

Bol, F.A. (1983) Beleid in de gezondheidszorg. [Journal article]

Veenstra, E. (1983) De Nederlandse middenschool. [Journal article]

Graaf, Th. C. de (1983) De minister-formateur : het paard achter de wagen. [Journal article]

Scheltema, M. (1983) De verantwoordelijkheid van de overheid. [Journal article]

Plate, F. (1983) Decentralisatie, een ongedekte cheque? [Journal article]

Glastra van Loon, Jan (1983) Een kritiek punt. [Journal article]

Klijnsma, M.H. (1983) Enkele kanttekeningen bij D'66 en het historisch perspectief. [Journal article]

Vos, K. (1983) Er is nog een heel andere inzet nodig. [Journal article]

Veldkamp, Andries (1983) Gulden ideeën. [Journal article]

Oerle, Hans van (1983) Het halve ei van Maas: beter dan een lege dop. [Journal article]

Schaap, S. (1983) Het opkomende fascisme: een scheefgegroeide discussie. [Journal article]

Ketwich Verschuur, J.D. van (1983) Hoofd der Gemeente eist hoofd voorzitter. [Journal article]

Ketwich Verschuur, J.D. van (1983) Hoofd der gemeente eist hoofd voorzitter. [Journal article]

Gajentaan, H. (1983) Internationale belasting: utopie of idee? [Journal article]

Beek, W.J. and Glastra van Loon, J. (1983) Links én liberaal? [Journal article]

Eenennaam, Boudewijn J. van (1983) Naar een nieuwe consensus in het Nederlandse veiligheidsdebat? [Journal article]

Hoekema, J.T. (1983) Nationaal belang en buitenlands beleid. [Journal article]

Veer, P. ter (1983) Nieuwe ideeën over de Europese landbouwpolitiek. [Journal article]

Vis, J. (1983) Onderwijs en politiek : een verstoorde relatie, rijp voor herziening. [Journal article]

Tets, Pauline van (1983) Referendum: ja of nee? : democratie in de twintigste eeuw. [Journal article]

Gils, M.R. van and Linthorst, J. (1983) Vernieuwingen in het universitair bestel. [Journal article]

Vonhoff, H.J.L. (1983) Vijf op een rij. [Journal article]

Eisma, D. and Lems, P. and Schwarz, N. (1983) Vrijwilligerswerk: erkenning en bureaukratie. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1983) WRR: van uitlokking naar uitdaging. [Journal article]

1984

Langenberg, P. (1984) Adviesorganen en neo-corporatisme. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1984) Crisisbestrijding door sociale vernieuwing. [Journal article]

Nuis, Aad (1984) Cultuurbeleid in de informatiemaatschappij. [Journal article]

Schaper, H.N. (1984) De (on)veiligheid van Europa. [Journal article]

Manten, Arie A. (1984) De Europese Gemeenschap in het informatieve tijdperk. [Journal article]

Mertens, Chel. (1984) De betekenis van de informatietechnologie voor het onderwijs en onderzoekbeleid. [Journal article]

Zegveld, Walter (1984) De informatiesamenleving: technologie en technology assessment. [Journal article]

Hoekendijk, G.P. (1984) De markt van het (basis)onderwijs. [Journal article]

Bladeren-Viëtor, Nelleke van and Citroen, Charles L. (1984) Documentaire informatieverzorging. [Journal article]

D66 (1984) Een gebruik is geen misdrijf. [Journal article]

Jong, P. de (1984) Een scheefgegroeide discussie? [Journal article]

Wegter, N. (1984) Europese verkiezingen 1984. [Journal article]

Groenman, Louise (1984) Informatiebeleid en werkgelegenheid. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1984) Kernkwesties. [Journal article]

Wolffensperger, Gerrit Jan (1984) Lokaal omroepbeleid? [Journal article]

Nypels, E. (1984) Medezeggenschap versterkt produktiestelsel. [Journal article]

Empel, M. van (1984) Medezeggenschap: stenen voor brood? [Journal article]

Melker, R.A. de (1984) Medisch onderwijs en onderzoek en de taakverdelingsoperatie. [Journal article]

Ververs, M. (1984) Met beide benen op de werkvloer. [Journal article]

Mierlo, H.A.F.M.O. van (1984) Niet bijzonder en daarom relevant. [Journal article]

Meerburg, Arend J. (1984) Ondermijning van de afschrikking: de wapenwedloop in de ruimte. [Journal article]

Nuis, Aad (1984) Opmerkingen over kunstbeleid. [Journal article]

Wijers, Hans (1984) Over het karakter van het sociaal-economische beleid en de rol daarin van D'66. [Journal article]

Nobelen, P.W.M. (1984) Reactie op 'Adviesorganen en neo-corporatisme' van P. Langenberg. [Journal article]

Hoefnagel, F.J.P.M. and Idenburg, Ph.A. (1984) Reorganisatie Rijksdienst. [Journal article]

Gils, M.R. van (1984) Revitalisering van het particulier initiatief in de kwartaire sektor. [Journal article]

Liefde, Ton de (1984) Rollen van de PTT. [Journal article]

Beek, W.J. (1984) Stelling : over een beroepsmilitair en zijn geweten. [Journal article]

Akkerman, R.J. (1984) Verbod op chemische wapens verdiend absolute voorrang. [Journal article]

Salomonson, A. (1984) Verloedering of vernieuwing? [Journal article]

Dik, W. (1984) 'Vloeken in de kerk'. Nieuw licht op de samenleving tussen ontwikkelingssamenwerking en bedrijfsleven. [Journal article]

Cohen, Jehoram Herman (1984) Vrijheid van expressie en informatie en mediabeleid. [Journal article]

Kohnstamm, Jacob (1984) Wie maakt de revolutie? [Journal article]

Weeda, Iteke (1984) Woningbouw sociaal: over de noodzaak van gerichte experimenten in de volkshuisvesting. [Journal article]

1985

Brugge, André van de (1985) Aandacht voor de kleine onderneming een mode verschijnsel. [Journal article]

D66 (1985) De (on)macht van de raad. [Journal article]

Baehr, P.R. (1985) De betekenis van wereldwijde internationale organisaties. [Journal article]

Pappenheim, P. (1985) De keuze voor D'66. [Journal article]

Friesen, Ton (1985) De vakbeweging anno 1985 : crisis à la carte? [Journal article]

Glastra van Loon, J. (1985) Dereguleren. Maar hoe? [Journal article]

Schaper, H.A. (1985) Een kans voor Europa. [Journal article]

Glastra van Loon, J. (1985) Een liberale maatschappijvisie? [Journal article]

Wessel-Tuinstra, Elida K. (1985) Het initiatiefontwerp Wessel-Tuinstra inzake euthanasie nader toegelicht. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1985) Het referendum : emancipatie van de kiezer? [Journal article]

Soetenhorst, J.R. (1985) Impressies van een bezoek. [Journal article]

Hoek, M.P. van der (1985) Individualisering : speerpunt of oogklep? [Journal article]

Groenman, Louise (1985) Individualisering als speerpunt. [Journal article]

Dijk, Pieter van (1985) Integratie van de mensenrechtenproblematiek in het buitenlands beleid. [Journal article]

Ringnalda-Lels, Jenneke (1985) Intercultureel onderwijs, waartoe en hoe? [Journal article]

Vrakking, Willem J. (1985) Intern ondernemerschap : een reactie op 'crisisbestrijding door sociale vernieuwing'. [Journal article]

Soetenhorst, Jacquelien (1985) 'Kleine (mis)daden, grote gevolgen'. [Journal article]

Groenman, L. (1985) Nogmaals individualisering. [Journal article]

Raming, J. (1985) Pleidooi voor de eerstelijns werkers. [Journal article]

Ververs, M. (1985) Politieke milieuhygiëne. [Journal article]

Zegveld, Walter (1985) Technologiebeleid en SDI. [Journal article]

Loon, P.C.J. van (1985) Variabele hulpteams niet haalbaar? [Journal article]

1986

Glastra van Loon, J. (1986) 66... 86... en verder. [Journal article]

Brugge, André van der and Kroesen, Wilbert (1986) Beleid voor de informele sector : halszaak of noodzaak? [Journal article]

Faber, S. (1986) D66 : enkele herinneringen. [Journal article]

Doorn, J.A.A. van (1986) D66 : lessen in politieke overlevingskunst. [Journal article]

Gaay Fortman, B. de (1986) D66 en de PPR. [Journal article]

Verstegen, L. (1986) De naam van de dame. [Journal article]

Jager, M.J.E.M. (1986) De omroep na de mediawet of wat daarvoor doorging. [Journal article]

Graaf, Th.C. de (1986) De toekomst van de minister-president. [Journal article]

Glastra van Loon, Jan and Hoeven, Erik van der (1986) Ed van Thijn: kunnen kiezers eindelijk in een democratie de baas worden? [Journal article]

Beek, W.J. (1986) Een dienst aan de doorbraak. [Journal article]

Stoelinga, Th.H.J. (1986) Het WRR-rapport 'Basisvorming in het onderwijs' : een doorbraak? [Journal article]

Bisschoff, Suzanne (1986) In de buurt van de penningmeester wordt zelden bezuinigd. [Journal article]

Wolffensperger, G.J. (1986) Kabelnet en mediapret. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1986) Staat en nationale cultuur. [Journal article]

Soetenhorst, Jacquelien (1986) Toekomstige ontwikkelingen in de volwasseneneducatie : enkele gedachten bij het jubileum van een Volkshogeschool. [Journal article]

Vis, J.J. (1986) Twintig jaar 'nacht van Schmelzer'. [Journal article]

Glastra van Loon, Jan (1986) Waarheen PvdA? [Journal article]

Wellenstein, E.P. (1986) Zeven vette jaren voor de EG? [Journal article]

Hoekema, J.Th. (1986) Zuidelijk Afrika. [Journal article]

1987

Wellenstein, E.P. (1987) Alles komt tegelijkertijd. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Andere ideologie: het vrijzinnig democratisch gedachtengoed in vogelvlucht. [Journal article]

Vis, J.J. (1987) Andere politiek : ook in de Eerste Kamer. [Journal article]

Huppes, Tjerk (1987) Automatisering en bestuurlijk-organisatorische innovaties bij de overheid. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Beter besluiten over het milieu. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Braks en de ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Christen-democratische machtswellust en hoogmoed. [Journal article]

Wladimiroff, M. (1987) Computercriminaliteit. [Journal article]

Klompenhouwer, Kees (1987) D66 en de staatkundige ontwikkeling van de EG. [Journal article]

Bos, Bob van den (1987) D66, politieke zuiverheid en ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Verwey, Maarten (1987) De TGV in Nederland. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) De kwaliteit van het openbaar bestuur. [Journal article]

Idenburg, Ph.A. (1987) De rol van de overheid bij het welzijn. [Journal article]

Kruijt, B. (1987) De stedelijke arbeidsmarkt. [Journal article]

Kuijk, Gerrit (1987) De structuur van de partij heroverwogen: enige kanttekeningen. [Journal article]

Graaf, Th.C. de (1987) De toekomst van de ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Tommel, Dick (1987) De vis wordt duur betaald. [Journal article]

Prakke, F. (1987) Dekkers technologiebeleid slaat de plank mis. [Journal article]

Dijk, W. van (1987) Een nuttig nieuw instrument : actierecht voor consumenten. [Journal article]

Jansen, F.L. (1987) Elastische arbeidsduur, een duurzaam perspectief. [Journal article]

Jeekel, Hans and Klijnsma, Meine Henk (1987) Electorale verkenningen. [Journal article]

Hoekema, J.Th. (1987) Europa Europa. [Journal article]

Hagedoorn, Peter (1987) Europese eenwording en technologiebeleid. [Journal article]

Oerle, Hans van (1987) 'For Brutus is an honourable man', (Shakespeare, Julius Caesar, Act III, (Scene II). [Journal article]

Roes, Frans (1987) Free to choose. [Journal article]

Sielcken, Rolf Jan (1987) Genetische manipulatie. [Journal article]

Graaf, Leo de (1987) Gezondheidszorg is meer dan een managementprobleem. [Journal article]

Toppen, Fred and Metz, Kees (1987) Groeikansen voor D66. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1987) Het INF-akkoord en zijn consequenties. [Journal article]

Groenveld, Klaas (1987) Het liberalisme en D66. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Het liberalisme van D66. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Het ontstaan van de Vrijzinnig-Democratische Bond. [Journal article]

Eisma, Doeke (1987) Het wetsvoorstel van de gemiste kansen. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Individualisering. [Journal article]

Oerle, H. van (1987) Informele economie : misbruik of buffer? [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Laat de samenleving zich sturen? [Journal article]

Mierlo, Hans van (1987) Naar een Europese defensie : te beginnen met de Benelux? [Journal article]

Copius Peereboom, J.W. (1987) Naar een maatschappelijk verantwoorde normstelling. [Journal article]

Eijk, Peter van (1987) Niet bij ideeën alleen : over D66 en het omgaan met macht. [Journal article]

Bresters, D.W. (1987) PDOA ofwel : wat bleef er over van de tweede fase in het wetenschappelijk onderwijs. [Journal article]

Hoek, M.P. van der (1987) Pleidooi voor een offensief economisch beleid. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Politieke verantwoordelijkheid voor ambtenaren noodzakelijk. [Journal article]

Oele, K.M. (1987) Regionale rekenkamers : nut en noodzaak. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Verzorgingsstaat ter discussie. [Journal article]

Jeekel, Hans (1987) Winsemius' visie : verfrissend, aansprekend, maar toch : zwaar verteerbaar. [Journal article]

Schaap, Linze (1987) Zaaien en oogsten : D66 en stabilisatie van aanhang. [Journal article]

1988

Groenman, Louise (1988) Adoptie door wie? [Journal article]

Zwart, C.J. (1988) Arbeid en bestaanszekerheid als brug tussen individualisering en solidariteit. [Journal article]

Schilfgaarde, Steven van (1988) Basisinkomen : meer dan idealisme alleen. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1988) Burgerzin als voorwaarde voor burgerparticipatie. [Journal article]

Jeekel, Hans and Klijnsma, Meine Henk (1988) D66 en de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Strijen, Cees van (1988) De 'Kamer van heroverweging' heroverwogen. [Journal article]

Loendersloot, Ernst (1988) De Wageningse abortuskwestie : de principeloosheid van progressieve bestuurders. [Journal article]

Schouten, P. (1988) De harde kant van de zachte stadsvernieuwing. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1988) De hypocrisie van het arbeidsethos. [Journal article]

Renaud, P.W. (1988) De neventaken van de energiedistributiebedrijven. [Journal article]

Stam (1988) De ontbinding van het parlement. [Journal article]

Dijk, Jeroen van (1988) De politiek en Aids. [Journal article]

Schipper, R. (1988) De tien stemmen winst : hoezo 16 zetels voor D66. [Journal article]

Ketwich Verschuur, Jan Dirk van (1988) Doch die Verhältnisse die sind nicht so. [Journal article]

Janssen, Jos (1988) Een ideologie en toekomstvisie voor D66. [Journal article]

Wolffensperger, Gerrit-Jan (1988) Enquête bouwsubsidies. [Journal article]

Hoekema, J.Th. (1988) Europa, speelbal of medespeler? [Journal article]

Leemans, A.F. (1988) Goed en kwaad in het openbaar bestuur. [Journal article]

Graaf, L. de (1988) Individualisering en maatschappelijke dienstverlening. [Journal article]

Avort, Arno van der (1988) Individualisering in partnerrelaties : opkomst van een nieuw relatiemodel. [Journal article]

Pijlman, Henk (1988) Kanttekeningen bij de basisvorming. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1988) Kanttekeningen bij jeugdbeleid. [Journal article]

Copius Peereboom, J.W. (1988) Kentering in auto- en milieubeleid. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1988) Liberalisme : waarheen? [Journal article]

Houten, J.G. ten (1988) Milieubeleid : samenwerking! [Journal article]

Boer, Ad den (1988) Naar nieuw werk : vorming secundair circuit. [Journal article]

Zalm, Theo van der (1988) Naar noodzakelijke verandering in het gebruik van verkeersmiddelen. [Journal article]

Hoefnagels, G.P. (1988) Nederland en de warme delen van het koninkrijk. [Journal article]

Dahrendorf, Ralf (1988) Nieuwe taken voor het liberalisme. [Journal article]

Bouter, Arjen and Groot, Frits Herman de (1988) Nog is Polen niet verloren... [Journal article]

Pijlman, H. (1988) Onderwijs : rijksoverheid denkt alleen in structuren. [Journal article]

Hoekema, J. (1988) Ontwikkeling en ontwapening. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1988) Oude wijn in nieuwe zakken. [Journal article]

Jeekel, Hans (1988) Over zichtbare loyaliteit en onzichtbare obstructie. [Journal article]

Bos, B. (1988) Panelen open of luiken dicht? [Journal article]

Copius Peereboom, J.W. (1988) Problemen rond milieu- en landbouwbeleid. [Journal article]

Vis, J. (1988) Rondom een eerste lustrum. [Journal article]

Verstegen, Lyda C. (1988) Weerstanden tegen deregulering. [Journal article]

Veldkamp, Andries A. (1988) Werkgelegenheid & flexibiliteit. [Journal article]

Schilfgaarde, Paul van (1988) Werkgelegenheid, werkloosheid, arbeidsmarkt. [Journal article]

1989

Jeekel, Hans and Klijnsma, Meine Henk (1989) Analyse van een verkiezingsoverwinning. [Journal article]

Lange, J. de (1989) Bestuur in agglomeraties. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1989) CDA en D66 : een paar apart. [Journal article]

Glaubitz, Hans (1989) CDS, kennismaking met een mogelijke partner. [Journal article]

Nijenhuis, E.E. (1989) Christelijk-ethische visie op mens en natuur. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Jeekel, Hans (1989) D66 en de gemeenteraadsverkiezingen van 1990. [Journal article]

Bos, Bob van den (1989) D66 in de regering : niet makkelijk, wel nodig. [Journal article]

Bos, Bob van den (1989) De burger moet er in geloven. [Journal article]

Graaf, Leo de (1989) De collectieve sector : tijd voor rehabilitatie. [Journal article]

Brugman, A.W.M. (1989) De positie van de gemeente tussen rijk en burger. [Journal article]

Lambooy, J.G. (1989) De positie van de lagere overheid. [Journal article]

Engwirda, Maarten (1989) De stand van zaken m.b.t. het financieel beheer bij de Rijksoverheid. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1989) De strijd voor een moderne en rationele bestuurlijke organisatie. [Journal article]

Janssen, Jos (1989) De toekomstige ontwikkeling van individualisering. [Journal article]

Jeekel, Hans (1989) De verkiezingsuitslag in perspectief. [Journal article]

Louppen-Laurant, Marian (1989) De weg naar democratisering : botsende belangen en goede bedoelingen. [Journal article]

Weerd, Rente de (1989) Een ander Oost-Europabeleid gewenst. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1989) Een diepe ideologische kloof. [Journal article]

Glastra van Loon, Jan (1989) Een humanistische visie op natuur en milieu. [Journal article]

Wellenstein, E.H. (1989) Europese veiligheidsidentiteit. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1989) Gemorrel aan de oorsprong : kunstmatige bevruchting en draagmoederschap. [Journal article]

Bertens, J.W. (1989) Het effect van 'Europa' op het onderwijsbeleid. [Journal article]

Schouten, Peter (1989) Het openbaar vervoer heeft niet-verheerlijkende klanten nodig! [Journal article]

Polman, Han (1989) Hoe democratisch zijn zelfstandige bestuursorganen. [Journal article]

Glaubitz, Hans (1989) Hoe warm wordt het en wat doen we daar aan. [Journal article]

Opschoor, J.B. (1989) Impliciete visies op natuur en milieu. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Louppen-Laurant, Marian (1989) Interview met H. Zeevalking : alle politiek is machtspolitiek. [Journal article]

Hoekema, Jan and Louppen-Laurant, Marian (1989) Interview met Hans van Mierlo : het moet blijken dat we gewenst zijn als coalitiepartner ik denk aan twee ministers in het kabinet. [Journal article]

Louppen-Laurant, Marian and Hoeven, Erik van der (1989) Interview met Ineke Lambers : D66 moet weer een katalysatorfunctie krijgen. [Journal article]

Jeekel, Hans and Hoeven, Erik van der (1989) Interview met Jan Glastra van Loon : ik zou er niet over piekeren vertrouwelijke mededelingen aan een fractie te verstrekken. [Journal article]

Fijn van Draat, Coosje and Hoeven, Erik van der (1989) Interview met Jan Terlouw : D66 kan veel harder en interessanter oppositie voeren wanneer de Partij van de Arbeid in de regering zit. [Journal article]

Hoekema, Jan and Jeekel, Hans (1989) Interview met Laurens Jan Brinkhorst : ik heb grote twijfels over de rol van D66 in een CDA-PvdA-coalitie. [Journal article]

Ronde, L. (1989) Is duurzame ontwikkeling onze gemeenschappelijke toekomst? [Journal article]

Boogerd-Quaak, J.L.A. (1989) Kernenergie. [Journal article]

Brinkhorst, L.J. (1989) Milieubeleid in Europees perspectief. [Journal article]

Groenman, Louise (1989) Naar economische zelfstandigheid voor iedereen. [Journal article]

Kalma, Paul (1989) Niet bij 'dynamiek' alleen : D66 tussen 2000 en 2001. [Journal article]

Vught, F.A. van (1989) Overheid en hoger onderwijs. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1989) Tegen de verheerlijking van het openbaar vervoer. [Journal article]

Klompenhouwer, Kees (1989) Van crisismanagement naar strategie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Vragen aan D66. [Journal article]

1990

Bosgra, Sietse (1990) Analyse Zuid-Afrika. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1990) Bedreigt de vrijheid het milieu? [Journal article]

Pot, Peter A.G.M. (1990) D66 : milieu steeds hoog in het vaandel, maar geen milieupartij. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) De arme VVD. [Journal article]

Engels, Hans (1990) De burgemeester als crisisverschijnsel. [Journal article]

Tiesinga, Marie-Louise (1990) De kantonrechter moet op zijn plaats blijven. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1990) De regeringsverklaring : bijdrage aan het debat. [Journal article]

Bertens, Jan-Willem (1990) De rol van de Europese Gemeenschap bij de totstandkoming van een nieuwe veiligheidsordening in Europa. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) Democratie of bureaucratie? [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1990) Departement frustreert milieuzorg in bedrijven. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) Een electorale aardverschuiving. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) Een nieuwe lont in een oud kruitvat? [Journal article]

Idenburg, Ph.A. (1990) Een perspectief voor gemeenteraadsleden. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) Een trauma geheeld : D66 en de collegevorming. [Journal article]

Steen, Anne Marijke (1990) Geen half werk. [Journal article]

Graaf, Leo de (1990) Hoe duur mag onze gezondheidszorg zijn. [Journal article]

Janssen, Jos (1990) Informatiebeleid en openbaar bestuur. [Journal article]

Abbes, J.K. (1990) K.R. Popper en de ideologiediscussie van D66 : methodologisch-programmatische consequenties : sociale ethica. [Journal article]

Abbes, J.K. (1990) K.R. Popper en het progressieve liberalisme. [Journal article]

Hoekema, J.Th. (1990) Mensenrechten. [Journal article]

Bos, Bob van den (1990) Naar een Europese Veiligheids Raad. [Journal article]

Eisma, Doeke (1990) Navo moet aan 'strategische terugtocht' beginnen. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Louppen, Marian (1990) Over cultuur, macht en politiek : een interview met Christiaan de Vries. [Journal article]

Overkleeft, Dick (1990) Politiek en informatisering. [Journal article]

Groenveld, K. (1990) Politieke en economische conjunctuur. [Journal article]

Timman, Theo (1990) Politieke ontwikkelingen in de jaren tachtig. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) Politieke ontwikkelingen in de jaren tachtig. [Journal article]

Schaap, Linze (1990) Rationaliteit en binnenlands bestuur : een verschil in visie. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) 'Sociale vernieuwing' en het geheugen van de politiek. [Journal article]

Versnel-Schmitz, Machteld (1990) Sociale vernieuwing, de vleugels, de handen en de voeten. [Journal article]

Jansen, Loet (1990) Sociale zekerheid : stelsel en doel. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1990) Socrates in Nederland. [Journal article]

Copius Peereboom, J.W. (1990) Stedelijke grensgebieden in de knel. [Journal article]

Wolffensperger, G.J. (1990) Tussen kwaliteit en kwantiteit : over de toekomst van het Nederlandse omroepbestel. [Journal article]

Hoekema, Jan (1990) VN : de wind mee, maar hoelang en waarheen? [Journal article]

Hoekema, Jan (1990) Veiligheid en soevereiniteit : nieuwe uitdagingen voor Noord en Zuid. [Journal article]

Fokkink, Pieter (1990) Verzuiling, traditie en vernieuwing in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Schurink, H.F. (1990) Wat mankeert de landbouw? [Journal article]

Rodenburg, Gerdine and Wolffensperger, Gerrit-Jan (1990) Zwanezang van de kantonrechter? [Journal article]

This list was generated on Wed Jan 19 12:08:11 2022 CET.