Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Journal article

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | | No Grouping
Jump to: 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2009 | 2010
Number of items: 840.

1991

Kapil, Manda (1991) Anders denken over ouder worden. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1991) Bij Konrád. [Journal article]

Wolffensperger, Gerrit Jan (1991) D66 en de commissie Deetman. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1991) De andere ervaring : over bureaucratie en politiek, een gesprek met Paul Kuypers. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1991) De burger tussen overheid en markt. [Journal article]

Swaan, Abram de (1991) De macht van het midden en de onmacht van de staat : een politieke familieroman. [Journal article]

Vries, Len de (1991) De onnodige uitsluiting. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1991) De overheid, de elektriciteitsproduktie en het Midas-complex. [Journal article]

Breed, Kees (1991) De sturingsfilosofie van D66 : de rol van de overheid in de kennis-maatschappij. [Journal article]

Idenburg, Philip (1991) De toekomst van politieke partijen : enkele bestuurlijke kanttekeningen. [Journal article]

Schoot, Jeroen (1991) De veranderende rol van politieke partijen. [Journal article]

Fokkink, Pieter and Hooghiemstra, Theo (1991) Een corrigerend besluitreferendum op initiatief van de burger : de reeds bestaande mogelijkheden. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1991) Een electorale doorbraak. [Journal article]

Hijmans, F.A. (1991) Een miljoen woningen, mag het ietsje minder zijn? [Journal article]

Varkevisser, Allan (1991) Een overtollig mens. [Journal article]

D66 (1991) Het Midden-Oosten na de Golfcrisis. [Journal article]

Houten, H.J. van and Meijenfeldt, F.D. von (1991) Informatietechnologie en bestuurlijke vernieuwing. [Journal article]

Schalkwijk, Hans (1991) Kanttekeningen bij de Vinex. [Journal article]

Soetenhorst-de Savornin Lohman, Jacquelien (1991) Kwaliteit van de dienstverlening : de armslag van de frontliniewerkers. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1991) Omtrent gezondheid en ziekte : aantekeningen ten behoeve van een culturele probleemstelling. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1991) Orde in de ruimte. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1991) Orde in de ruimte. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1991) Orde in de schaarste. [Journal article]

Vries, Ien de (1991) Oude wijn in nieuwe zakken en nog meer problemen rond ongeval en ziekte. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Louppen, Marian (1991) Over cultuur, macht en politiek. [Journal article]

Tromp, Bart (1991) Over politiek en bestuur. [Journal article]

Brouwers, Adriaan (1991) Politici zijn gevangenen, geketend door de factor tijd. [Journal article]

Kohnstamm, Jacob and Rodenburg, Gerdine (1991) Politiek en recht bij de Golfoorlog. [Journal article]

Draak, Erik den and Siegelaar, Gaston (1991) Popper en D66? : de discussie over wetenschap, politiek en ideologie. [Journal article]

Carp, John (1991) 'Ruimte voor architectuur' : architectuur voor de 'gewone man'? : een commentaar op de nota architectuurbeleid 'Ruimte voor architectuur'. [Journal article]

Meijers, H. (1991) Schengen, een democratische blokkade. [Journal article]

Jonker, Robert Jan (1991) Sociale vernieuwing en duurzame ontwikkeling : een noodzakelijke betrekking. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1991) Verandering in de economisch orde. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1991) Voorbij de dialoog van doven : een gesprek met Jan Glastra van Loon. [Journal article]

Lowe, John and Vries, Christiaan de (1991) Vraaggesprek met Dick Tommel. [Journal article]

D66 (1991) Wat te doen? : Materiaal voor het beleid ten aanzien van de Sovjet-Unie (2). [Journal article]

D66 (1991) Wat te doen? : materiaal voor het beleid ten aanzien van de Sovjet-Unie. [Journal article]

Groothuizen, Michel (1991) Wat zij deden. [Journal article]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1991) Worstelen met ideologie : het verhaal van een pragmatische partij. [Journal article]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1991) Worstelen met ideologie: Het verhaal van een pragmatische partij. [Journal article]

Maarseveen, H. van (1991) Zijlicht op de wetgeving. [Journal article]

1992

Bakker, Bert (1992) Aanpak, geen afbraak van de sociale zekerheid. [Journal article]

Bennekom, Sander van (1992) Antarctica als lichtend voorbeeld? [Journal article]

Broeder, Arie den (1992) Bestuurbaarheid van sociale zekerheid. [Journal article]

Entzinger, Han (1992) Betere arbeidskansen voor minderheden : veel gepraat maar weinig daden. [Journal article]

Ubbink, Marcellus (1992) Biotechnologie : enige overwegingen. [Journal article]

Vries, Len de (1992) Collectieve actie : de rechter en de belangen van derden. [Journal article]

Brouwers, Adriaan (1992) De onzin van een partijprogramma. [Journal article]

Klop, Cees (1992) De rol van politieke partijen. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) De zuilen staan er nog : "Ik vind al dat gepraat over het einde van de grote verhalen levensgevaarlijk". [Journal article]

Houten, H.J. van (1992) Denken over democratie : van forum naar partnership. [Journal article]

Bilderbeek, Simone (1992) Duurzaamheid en democratie. [Journal article]

Locht, Loek (1992) Duurzame ontwikkeling. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1992) Een andere manier van kijken : nadenken over het bureaucratisch mechanisme. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1992) Europa, Amerika en de toekomst van de Alliantie. [Journal article]

Abbes, Joop and Groen, Simon (1992) 'Gereflecteerd' pragmatisme : niets meer dan politiek narcisme? [Journal article]

Brugge, André van der and Kroesen, Wilbert (1992) Het Ministerie voor Kleine Bedrijvigheid (MKB) : holding voor regionale ondernemershuizen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1992) Het ideologische nulpunt. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Het recht als contrapunt van onze cultuur : een gesprek met Cees Schuyt. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Holisme en bestuurbaarheid : "De burger is de meest onderschatte factor in onze samenleving" : een gesprek met Philip Idenburg. [Journal article]

D66 (1992) Intellectuelen tussen droom en daad. [Journal article]

Bilderbeek, Simone (1992) It's lonely at the top : een terugblik op de UNCED. [Journal article]

Entzinger, Han (1992) Multi-culturalisme in een zich verenigend Europa. [Journal article]

Ende, Wim van der (1992) Nach der Wende. [Journal article]

D66 (1992) Negentiende eeuws liberalisme. [Journal article]

Groenman, Louise (1992) Nogmaals, het minimumloon. [Journal article]

Hietbrink, Alwin (1992) Omtrent democratie en politiek : D66 tussen technocratie en participatie. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Over techniek, bureaucratie en het denken : een gesprek met Hans Achterhuis. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Over verandering, democratie en ironie : een gesprek met György Konrád. [Journal article]

Abbes, Joop (1992) Pleidooi voor een nieuwe visie op Popper. [Journal article]

Kribbe, Pamela (1992) Politiek als spiegel van de samenleving : Rorty's filosofie en D66. [Journal article]

Korver, Ton (1992) Risico en solidariteit : aantekeningen bij een discussie over de vernieuwing van de sociale zekerheid. [Journal article]

Soetenhorst, Jacquelien (1992) Stelselherziening gezondheidszorg : zorg of zegen? [Journal article]

Boogerd-Quaak, Jopie and Hoek, Jaap van (1992) Stelselherziening van onderop. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1992) Systeemwerkingen : over burgerschap en politiek. [Journal article]

Kreulen, Edwin (1992) Van vraag naar antwoord : 25 jaar staatkundige vernieuwing. [Journal article]

Janssen, Jos (1992) Verdelen van tijd als participatie-beginsel. [Journal article]

Schouten, Peter (1992) Verkeer en vervoer : op zoek naar een pragmatisch en sprankelend beleid. [Journal article]

Brugge, André van der (1992) Wat kan muziek ons nog leren? [Journal article]

D66 (1992) We are at the end of nature. [Journal article]

Dijk, Bonno van (1992) Zijn D66 en VDB vergelijkbaar? [Journal article]

1993

Veraart, Jan (1993) [Boekbespreking]. [Journal article]

Glaubitz, Hans (1993) De gemeenschap en het grotere Europa. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1993) De inrichting van de wereld : over politiek en moraal, een reconstructie. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1993) De intellectueel in ballingschap : of de lotgevallen van een handelsreiziger in water in een wereld van ijs. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1993) De lege natie : over de tragische ondergang van een mystiek lichaam. [Journal article]

Schuyt, Cees (1993) De ontzorging van de Nederlandse verzorgingsstaat. [Journal article]

Ubbink, Marcellus (1993) De status van het embryo. [Journal article]

Dupuis, Heleen M. (1993) De toekomst van de gezondheidszorg in de verzorgingsstaat. [Journal article]

Idenburg, Philip A. and Loo, Hans van der (1993) De verzorgingsstaat als keuze. [Journal article]

Bakker, Bert (1993) Economische áen sociale dynamiek versterken. [Journal article]

Kribbe, Pamela (1993) Een restloos ik : de vervaging tussen postmodernisme en relativisme. [Journal article]

Breed, Kees (1993) Europa, binnenlands bestuur en bestuurscultuur : naar een profiel van D66-bestuurders. [Journal article]

Pappenheim, Peter (1993) Gevraagd : een gemeenschappelijk begrip van democratie. [Journal article]

Groen, Simon (1993) Heeft D66 een ideologie? [Journal article]

Klugkist, Jan (1993) Het GATT-akkoord, of de frictie tussen handel, milieu en onderontwikkeling. [Journal article]

Bos, Bob van den (1993) Het Maastricht-proces in D66 perspectief. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1993) Het bureaucratisch mechanisme. [Journal article]

Riet, Nicky van 't (1993) Het referendum. [Journal article]

Janssen, Daniël and Neutelings, Rob (1993) Het spel tussen ambtenaar en Kamerlid : over het schrijven en lezen van beleidsteksten. [Journal article]

Jonker, Robert Jan (1993) Hoe duurzaam zijn mainports? [Journal article]

Groot, Frits Herman de and Ruiter, Bob de (1993) Nederland en het Europa van de vaderlanden. [Journal article]

Bennekom, Sander van (1993) Nogmaals over de GATT. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1993) Omtrent het CDA. [Journal article]

Soetenhorst-de Savornin Lohman, Jacqueline (1993) Onderwijs tussen wens en werkelijkheid. [Journal article]

Stegeman, Tineke and Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1993) Pluriformiteit als ideaal : een gesprek over medische ethiek en gezondheid met Inez de Beaufort. [Journal article]

Frankfurther, Felix and Lange, Jan de (1993) Regio en provincie : over democratie en effectiviteit van bestuur. [Journal article]

Buijser, Iet and Klijnsma, Meine Henk and Polman, Han (1993) Ruimtelijke effecten : een pleidooi voor nieuwe bestuurlijke verhoudingen. [Journal article]

Bos, Bob van den (1993) Strategische keuzen in ons buitenlands beleid : een concept voor de langere termijn. [Journal article]

Bakker, Bert and Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1993) Strategische verkenningen binnen een departement : een gesprek met Helen de Maat. [Journal article]

Choenni, Chan (1993) Strategiën tegen politiek racisme. [Journal article]

Kolnaar, A. (1993) Tegenspraak : de sociaal-economische paragraaf van D66 kritsch bekeken. [Journal article]

Rutgers van der Loeff, Bram (1993) Tussen overheid en burger : het verenigingsleven. [Journal article]

Prizmic, Vinko (1993) Twee documenten : hoe nu verder? [Journal article]

Varkevisser, A. (1993) Uitkeringsfraude en burgerlijke onverschilligheid. [Journal article]

Lange, Jan de and Klaasen, Ina (1993) Van de regen in de drup : over ruimtelijke effecten van nieuwe bestuurlijke verhoudingen. [Journal article]

Couwenberg, S.W. (1993) Verambtelijking van de politiek : wat ertegen te doen? [Journal article]

Varkevisser, Allan (1993) Verschil is democratischer dan identiteit. [Journal article]

D66 (1993) Vluchten moet kunnen. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1993) Vrije associatie en sociaal ondernemerschap, als aanvulling op de verzorgingsstaat : een gesprek met Theo Schuyt. [Journal article]

Weltevreden, Robert (1993) Waarheen met het nationale industriebeleid? [Journal article]

Stenfert Kroese, Hans (1993) Weg met de wig, of de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Groen, Simon (1993) Zorg op of onder de maat? : oud tussen wal en schip. [Journal article]

1994

Rossen, Nico van (1994) Arbeid en inkomen in de podiumkunsten. [Journal article]

Wijn, Cor (1994) Autonoom stedelijk cultuurbeleid als wenkend perspectief. [Journal article]

Wierda, Sietze (1994) Bureaucratie bedreigt ons leefmilieu. [Journal article]

Kruyer, H. (1994) De antithese : democratie tegenover regentendom. [Journal article]

Jansen, Thijs (1994) De benarde positie van het politiek-wetenschappelijk tijdschrift. [Journal article]

D66 (1994) De democratische ervaring. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1994) De esthetische ervaring : vragen omtrent een kunstenpolitiek voor D66. [Journal article]

Schilfgaarde, Paul van (1994) De grote stad : probleem of perspectief? [Journal article]

Roebroek, Joop M. (1994) De paradox van het sociale zekerheidsdebat : behoud van het bestaande, ministelsel of een basisinkomen? [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1994) De stad en haar domeinen : een gesprek met Lodewijk Brunt over stedelijk beleid, de cultuur van de angst en het belang van het parochiale domein. [Journal article]

Janssen, Jos (1994) Delen of verdelen : een pleidooi voor nieuwe hoofdlijnen. [Journal article]

Holtslag, Jan Willem (1994) Demografie en het maatschappelijk 'binnenwerk'. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1994) Een nieuw paternalisme : hoe kritisch is het voorstel voor een basisinkomen. [Journal article]

Brouwers, Adriaan H.M. (1994) Een politiek forum als bakermat voor politiek gezag. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1994) Een prachtige theoretische uitvinding : een gesprek over het basisinkomen met Kees Schuyt. [Journal article]

Bennekom, Sander van (1994) Handelsbepalingen in milieumaatregelen : onzekerheid is de norm. [Journal article]

Kolff, Lena (1994) Het bestaansrecht van een politiek-wetenschappelijk tijdschrijft. [Journal article]

Cuperus, René (1994) Het intellectueel absorptievermogen van de politiek. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1994) Het milieubeleid kan alles bereiken wat het wil : vraaggesprek met Wim Hafkamp. [Journal article]

Bol, Pieter (1994) Het rivierlandschap bedreigd. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Scheffer, Paul and Vries, Christiaan de (1994) Het sociaal-liberalisme als politiek project : de betekenis van Paars, de terugtocht van de politiek en de rol van intellectuelen. [Journal article]

Stegeman, Tineke (1994) Het stelsel van de gezondheidszorg : panta rei. [Journal article]

Koppen, Peter van (1994) Het weerloze landje aan de zee. [Journal article]

Peterse, Aat (1994) Hoe de markt te regeren. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1994) Háet publiek bestaat niet : een gesprek met Hans van Dulken over het bereik, de spreiding en werking van kunst. [Journal article]

Bouwman, Bernhard (1994) In transitie Zuid-Afrika. [Journal article]

D66 (1994) Industrie en de stad : in gesprek met Hein van Oorschot. [Journal article]

Haan, Ido de and Pekelharing, Pieter (1994) Intellectuelen in de politiek. [Journal article]

Roethof, Guikje (1994) Kennisinflatie : het behoud van de politiek in het tijdperk van de informatica. [Journal article]

Boorsma, Miranda (1994) Kunst, cultuur en democratie : ruimte voor een substantieel-rationeel debat over beleid, kwaliteit en functie. [Journal article]

Brugge, André van der (1994) Kunsten en steden. [Journal article]

Duyvendak, Jan Willem (1994) Maakbaarheid, wetenschap en politiek. [Journal article]

Ford, Ernst (1994) Milieu als maatschappelijke actie, uit welbegrepen eigenbelang. [Journal article]

D66 (1994) Onderwijs en de stad : in gesprek met Cor Wijn. [Journal article]

Krijnen, Henk (1994) Ons soort bladen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1994) Over schrijven, lezen en gelezen worden : een vergelijking van de politiek-wetenschappelijke tijdschriften. [Journal article]

D66 (1994) Politiek racisme en ... extreem rechts in West-Europa. [Journal article]

Brugge, André van der (1994) Stadslucht : pleidooi voor een culturele heroriëntatie. [Journal article]

Rinnooy Kan, Alexander (1994) Verantwoordelijkheden. [Journal article]

Breed, Kees (1994) Voorbij Deetman : hoe verder met de politiek? [Journal article]

Tielenburg, Carel and Son, Margreet van (1994) Voorbij de politiek van alle dag : over de ambities van een tijdschrift : een gesprek met Floris Plate. [Journal article]

Toebosch, Servaas (1994) Vrij maar gebonden : de Vrijzinnig-Democratische Bond (1901-1946) : produkt van het vooruitstrevende liberalisme aan het einde van [de negentiende] eeuw. [Journal article]

Ploeg, Gerhard and Varkevisser, Allan (1994) Wie onverschillig doet, onverschillig ontmoet : over maatschappelijke onverschilligheid, uitkeringsfraude en taakstraffen. [Journal article]

1995

Eerkens, C. and Pegtel, D. and Jong, L.J. de (1995) Bemesten of lozen van afval. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1995) [Boekbespreking]. [Journal article]

Gabriëls, René (1995) Burgerschap en individualisering. [Journal article]

Kroon, Cecilia (1995) D66 als houding : in gesprek met Hanneke van Geuns. [Journal article]

Breed, Kees (1995) D66 moet wegblijven uit de smalle marges van de politiek : in gesprek met Boele Staal. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) De beleidsgevangenis van het hoger onderwijs : 'De wetenschap is een recente hobby van de universiteit' : een interview met Roel in 't Veld. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1995) De coalitie in GS scherp houden : in gesprek met Patrick Poelmann. [Journal article]

Pappenheim, Peter (1995) De doeleinden van de democratie : aantekeningen ten behoeve van een democratische theorie. [Journal article]

Sleddering, Willem (1995) De gemeente neemt de wijk. [Journal article]

Hulten, Michel van (1995) De grote infrastructurele projecten, veel meer van hetzelfde. [Journal article]

Bos, Bob van den (1995) De hoofdzonden van het buitenlands beleid. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) De leefbaarheid van de regio : in gesprek met Kees Verhaar. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1995) De universiteit binnenste buiten : vraaggesprek met René Foqué. [Journal article]

Groot, Frits Herman de and Ruiter, Bob de (1995) Delingen op de Balkan : "van de Amerikanen kregen de Kroaten en Serviërs wat ze wilden: de tweedeling van Bosnië. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1995) Distantie en reflectie : de betekenis van het politiek-wetenschappelijk tijdschrift. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) Economie in de regio : het servet en het tafellaken. In gesprek met Rick ten Have. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1995) Economie, ruimte en regio's : een vraaggesprek met J.G. Lambooy. [Journal article]

Stoter, Leo and Varkevisser, Allan (1995) Een paarse lijn. [Journal article]

Son, Margreet van (1995) Falende diplomatie : in gesprek met Bob van den Bos. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1995) Geen progressieve maar een liberale volkspartij is nodig. [Journal article]

Kroon, Cecilia (1995) Gewatteerde interventie : in gesprek met Jan Geert Siccama. [Journal article]

Adriaansens, Hans P.M. (1995) Het HOOP van de toekomst. [Journal article]

Idenburg, Philip (1995) Het drama van de meent : Philip Idenburg over het Salomonsoordeel, bestuurlijk prestige en het onderscheid tussen echte en onechte dilemma's. [Journal article]

Abbes, Joop (1995) Het ideologische gezicht van D66. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) Het politieke tekort. [Journal article]

Louppen, Marian (1995) Het stuurwiel van de politiek. [Journal article]

Fokkink, Pieter (1995) Ideologie in debat. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) Iedereen is 'sadder and wiser' geworden : in gesprek met Laurens Jan Brinkhorst. [Journal article]

Kool, Marga (1995) Informatie is macht. [Journal article]

Valk, Helga de (1995) Integreren in Nederland. [Journal article]

Kohnstamm, Jacob (1995) Kan de res publica worden ontworpen? [Journal article]

Bolsius, Erik Jan (1995) Keren of negeren, extreemrechts blijft een probleem. [Journal article]

Choenni, Chan (1995) Liever terug naar de klassieke universiteit : in gesprek met Louk Hagendoorn. [Journal article]

Vliet, Albertine van (1995) Lof der onaangepastheid. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1995) Mensen die zich bedreigd voelen kunnen geen dilemma's oplossen. [Journal article]

Jenniskens, Wim (1995) Naar een maatschappelijke benadering van de economische orde. [Journal article]

Vet, Jan Maarten de (1995) Naar een revival van de regio? [Journal article]

Ruyter van Steveninck, Thijs de (1995) Nederlandse ontwikkelingshulp en de kleine herijking. [Journal article]

Tellegen, Jan Willem (1995) Nieuwe wegen, de Intergouvernementele Conferentie 1996. [Journal article]

Ruiter, Bob de (1995) Onbegonnen werk : de rol van de internationale bemiddelaars in het voormalige Joegoslavië. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1995) Over burgerschap, politieke partijen en Europa : vraaggesprek met Siep Stuurman. [Journal article]

Kribbe, Pamela (1995) Over intellectuelen gesproken. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1995) Over praktisch samenhangen : in gesprek met Carel Tielenburg. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1995) Over selectie versus massa in het hoger onderwijs : in gesprek met Henk Zeevalking. [Journal article]

Berghorst, Drea (1995) Politieke dovemansoren en Dutchbat. [Journal article]

Fokkink, Pieter (1995) Post-ideologische politiek of D66 in het politieke spectrum. [Journal article]

Wever, R. and Vries, Christiaan de (1995) Reactie van de luchthaven Schiphol op 'machinaties'. [Journal article]

Kroon, Cecilia (1995) Terug van weggeweest : in gesprek met Patricia Engels. [Journal article]

Meyer, Wim (1995) Verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1995) Waar ligt de ideologische toekomst van D66? [Journal article]

1996

Varkevisser, Allan (1996) Criminaliteit en rechtshandhaving. [Journal article]

Groen, Simon and Stevens, Peter and Boven, Ria van (1996) D66 en het persoonsgebonden budget. [Journal article]

Roethof, Guikje (1996) De Tony Benn van de PvdA. [Journal article]

Hora Adema, Lenka (1996) De burger als vierde macht? [Journal article]

Ruis, Michiel (1996) De doodlopende weg van het gebruikelijke. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1996) De maatschappij als pretpark : 'In de moderne samenleving is het spektakel onontkoombaar' : in gesprek met Anton Zijderveld. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1996) De macht als stille veronderstelling : een pleidooi voor een heroriëntatie op het democratie-vraagstuk. [Journal article]

Engels, Patricia (1996) De nieuwe missie van Veronica. [Journal article]

Hoefnagels, Peter (1996) De rechtsstaat terug op straat : waar de slachtoffers vallen , daar ligt het beleid. [Journal article]

Savornin Lohman, Jacquelien de (1996) De scheiding tussen hulp en recht : over het gebrek aan een samenhangend jeugdbeleid. [Journal article]

Couwenberg, S.W. (1996) Democratie als permanente opgave. [Journal article]

Fennema, Meindert (1996) Democratie en economische ongelijkheid. [Journal article]

Boekraad, Hugues C. (1996) Disciplinering via het netvlies : over openbaarheid en visuele cultuur in de spektakelmaatschappij. [Journal article]

Verhaar, C.H.A. (1996) Economische ontwikkeling en regionale eigenheid. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1996) Een 'lege' methode. [Journal article]

Remmers, Jeroom (1996) Een appáel voor biologische landbouw. [Journal article]

Tielenburg, Carel and Varkevisser, Allan (1996) Een deugdzame democratie : over de spanning tussen een moraliserende staat en een democratische cultuur. [Journal article]

Kuijper, Joost and Varkevisser, Allan (1996) Een goed pad naar nieuwe wijn : "het is bittere noodzaak dat de politiek goed voor zichzelf zorgt". [Journal article]

Hoefnagel, Frans (1996) Een nieuwe kijk op onderwijspolitiek. [Journal article]

Alderwegen, Henk van (1996) Een partij van aardige mensen. [Journal article]

Wijers, Hans (1996) Europa en de Friese economie. [Journal article]

Boogaarts, Inez (1996) Festivalisering van de stad : een poging tot ontmythologisering. [Journal article]

Lierop, Marco van (1996) Groots en meeslepend shoppen : post-modern winkelen in de grote stad. [Journal article]

Idenburg, Philip A. (1996) Het gelijk van Bolkestein. [Journal article]

Douma, Marianne (1996) Het leven als Gave en Opgave : een ethische benadering van het geven van hulp bij het zelfgekozen levenseinde van oude mensen. [Journal article]

Engels, P. and Lierop, M. van and Varkevisser, A. (1996) Het net in actie. [Journal article]

Varkevisser, A. and Kroon, C. (1996) Het ongelijk van de markt. [Journal article]

Prizmic, Vinko (1996) Het volgzame Nederland : kanttekeningen bij de lessen van het voormalig Joegoslavië. [Journal article]

Wolffensperger, G.J. (1996) Hoe houden wij de vrije mens gebonden? : over de zoektocht naar cohesie in de samenleving. [Journal article]

Kuijper, Joost (1996) ICT : kansen en gevaren van een dominante technologie. [Journal article]

Hulten, Michel van (1996) Kiezen en ver-kiezen : over dilemma's bij het schrijven van een verkiezingsprogramma. [Journal article]

Entzinger, Han (1996) Kwaal of medicijn? [Journal article]

Brakel, Manus van (1996) Landgebruik en voedselzekerheid : kan de aarde 10 miljard mensen voeden? [Journal article]

Roethof, Guikje (1996) Media en mediabeleid vandaag en morgen. [Journal article]

Varkevisser, A. and Engels, P. (1996) Nieuwe wegen naar democratie. [Journal article]

Goverde, Henri (1996) Politiek en wetenschap. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1996) Reinventing democracy. [Journal article]

Vries, C. de and Kroon, C. (1996) Reinventing government in de praktijk. [Journal article]

Kroon, Cecilia and Varkevisser, Allan (1996) Rolwisselingen en het openbaar bestuur : over de beweeglijkheid van het openbaar bestuur, postmodernisme en het belang van nieuwe omgangsvormen. [Journal article]

Lovera, Simone and Varkevisser, Allan (1996) Schipperen tussen productie, duurzaamheid en rechtvaardigheid : in gesprek met Niels Röling. [Journal article]

Kroon, C. and Lierop, M. van and Varkevisser, A. (1996) Theater, stad en reclame. [Journal article]

Avort, Arno van der (1996) Toekomstdenken in de politiek. [Journal article]

Varkevisser, A. and Kroon, C. and Lierop, M. van (1996) Trends in het welzijnsbeleid. [Journal article]

Kerkhof, Leo van de (1996) Tussen ideaal en werkelijkheid. [Journal article]

Fokkink, Pieter (1996) Van Homo Alfa tot Homo Zappers : een politieke beoordeling van de informatie en communicatietechnologie. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1996) Verzelfstandiging, decentralisatie en medezeggenschap : over democratisering en verzakelijking in de sociale volkshuisvesting. [Journal article]

Varkevisser, A. (1996) Welzijn als contrastbegrip. [Journal article]

Docters van Leeuwen, Arthur (1996) Wie juicht nog voor de democratie? [Journal article]

Lovera, Simone (1996) Willie's wortels : over zaadverddeling, voedselzekerheid en intellectuele eigendomsrechten. [Journal article]

Vis, Jan (1996) Zoden aan de democratie : een beschouwing over democratie, 'civil society' en openbaar bestuur. [Journal article]

1997

Schuyt, Kees (1997) 1966-1996 : is de emancipatie van de burger geslaagd? [Journal article]

Bos, Bob van den (1997) Aanval op de oorlog : de verdediging van de vrede op langere termijn. [Journal article]

Lierop, Marco van (1997) Bolk versus Katja : Of: zal het ooit nog goed komen tussen jongeren en de politiek? [Journal article]

Boxtel, Roger van and Brouwers, Hens (1997) Brandende kwesties in de gezondheidszorg. [Journal article]

Groothuizen, Michel (1997) D66 en Europa. [Journal article]

Kuijper, Joost (1997) D66: onbevangen en creatief. [Journal article]

Idenburg, Philip A. (1997) De Kamer als politieke doofpot. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1997) De beker van Marijnissen. [Journal article]

Buuren, Jelle van (1997) De donkere kamers van Europa. [Journal article]

Kuijper, Joost and Varkevisser, Allan (1997) De economie tussen Milieu en Natuur. [Journal article]

Verhaar, Kees and Varkevisser, Allan (1997) De employable flexwerker. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1997) De politieke maat. [Journal article]

Prizmic, Vinko (1997) De terugkeer als oplossing : migratie, emigratie, immigratie, integratie, remigratie. [Journal article]

Schilfgaarde, Paul van (1997) De verbroken dialoog in de grote stad. [Journal article]

Pomp, Marc (1997) De vrouw moet aan de bak! : over de ontwikkeling van de beroepsbevolking tussen nu en 2020. [Journal article]

Docters van Leeuwen, Arthur (1997) Democratie, burgerschap en 'onze' overheid. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1997) Denken over een democratische gezondheidszorg : een kennismaking met de SWB-werkgroep volksgezondheid in de persoon van de voorzitter Simon Groen. [Journal article]

Ruiter, Bob de (1997) Donkere wolken boven de Republica Srpska. [Journal article]

Hoefnagel, Frans and Stegeman, Tineke (1997) Een houdbaar stelsel? [Journal article]

Fokkink, Pieter (1997) Een maatschappelijke democratie : over individualiteit, zelfbeschikking en de noodzaak van participatie door allen. [Journal article]

Entzinger, Han (1997) Een trein genaamd Europa. [Journal article]

Fokkink, Pieter and Varkevisser, Allan and Borst, Els (1997) 'Een ziek mens is geen kapotte auto' : Pieter Fokkink en Allan Varkevisser in gesprek met Els Borst. [Journal article]

Idenburg, Philip A. (1997) Electronisch schaduwparlement. [Journal article]

Minderhoud, Frédérique (1997) Europees infrastructuurbeleid en de gevolgen voor natuur en milieu. [Journal article]

Boogerd, Johanna (1997) Europees landbouwbeleid op de helling. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Jansma, L. (1997) Friesland: een culturele regio in een federaal Europa : in gesprek met L. Jansma, directeur van de Fryske Akademy, over het lot van autochtone minderheden in het verenigd Europa van de toekomst. [Journal article]

Lierop, Marco van (1997) Grote ramen op het zuiden en kleine op het noorden. [Journal article]

Breed, Kees (1997) Het narratieve als alternatief : een nieuwe visie op democratie. [Journal article]

Hulten, Michel van (1997) Hoe groot moet een kabinet zijn? : heropening van een debat. [Journal article]

Verhaar, Kees and Varkevisser, Allan and Ploeg, Jan Douwe van der (1997) Hoe moet een boer boeren? : "Zuid-Amerika is nog volop aanwezig in de Nederlandse landbouw": : een gesprek met landbouwsocioloog Jan Douwe van der Ploeg over de betekenis en relevantie van bedrijfsstijlen in de hedendaagse landbouw, rural development en e. [Journal article]

Dingemans, Sebastian and Varkevisser, Allan (1997) Hoe moet het nou met Europa? [Journal article]

D66 (1997) Individualiteiten. [Journal article]

Kuijper, Joost and Varkevisser, Allan and Folstar, Peter (1997) Leergeld voor een duurzame toekomst : in gesprek met Peter Folstar, lid van de Raad van Bestuur van TNO, over technologie en duurzaamheid. [Journal article]

Soest, Jan Paul van (1997) Milieu en economie in vijfvoud. [Journal article]

Ruyter van Steveninck, Thijs de (1997) Moet Nederland deelnemen aan de EMU? [Journal article]

Vet, Jan Maarten de (1997) Naar een economisch beleid voor de 21e eeuw. [Journal article]

Glastra van Loon, Jan (1997) Overleven, een collectieve verantwoordelijkheid. [Journal article]

Verhaar, Kees (1997) Piramides voor de staat. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1997) Politieke vernieuwing en de smalle marges van Paars. [Journal article]

Land, Menno van der (1997) Pragmatisme: een kwestie van mentaliteit. [Journal article]

Soest, Jan Paul van (1997) Rationeel beleid? [Journal article]

Idenburg, Philip A. (1997) Succes en falen. [Journal article]

Kuijper, Joost (1997) Technologie en menselijke vrijheid. [Journal article]

Hoekema, Jan (1997) Van Reduzum tot Roordahuizum. [Journal article]

Verhaar, Kees and Varkevisser, Allan (1997) Van arena tot dansvloer : een inleiding op het thema: de overwerkte arbeidsmarkt. [Journal article]

Hesseling, Dennis and Fokkink, Pieter and Evers, Frans (1997) Van politieke partijen en de dingen die voorbij gaan. [Journal article]

Fokkink, Pieter (1997) Voorbij de (on)zalige onwetendheid : zelfbeschikking en vrijheid tegenover de ontwikkeling van medische technologie. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Zeeman, Michaël (1997) Wat maakt Europa zo Europees? : een gesprek met Michaël Zeeman over de mentaliteitsverandering in Europa, de koffiegrenzen van Europa en de rol van politici en cultuurdragers bij het unificatieproces. [Journal article]

Manschot, Henk (1997) Wat maakt vorming academisch? : een humanistische visie. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Evenhuis, Carien and Jeekel, Hans and Vries, Christiaan de (1997) Zelfbeschikking en veranderingsliefde : een driegesprek over het mensbeeld van D66 tussen Carien Evenhuis, Hans Jeekel en Christiaan de Vries. [Journal article]

Roscam Abbing, Henriëtte (1997) Ziektekosten, zorg en verantwoordelijkheid van de overheid. [Journal article]

1998

Bot, Bernard (1998) Behouden 'vaart' in de Europese integratie. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Buitenlands beleid en de principes van D66 : in gesprek met Michel Groothuizen. [Journal article]

Leenen, Henk (1998) D66 en de volksgezondheid. [Journal article]

Wesseling, Jasper (1998) 'D66 heeft ook te maken met een markt, namelijk de kiezersmarkt'. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) D66 is en blijft de vierde stroming van Nederland : in gesprek met Tom Kok. [Journal article]

Verhaar, Kees (1998) De dubbelgroene inzet van Hayo Apotheker. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) De geest is uit de fles. [Journal article]

Nypels, Erwin (1998) De historische betekenis van paars. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) De kater van paars : een redactionele inleiding op het thema. [Journal article]

Lierop, Marco van (1998) De liberale gidspartij van Europa : in gesprek met Frits Bolkestein. [Journal article]

Hooghiemstra, Theo and Valk, Helga de (1998) De nieuwe revolutie : kansen en bedreigingen op de elektronische snelweg in Europees perspectief. [Journal article]

Lucardie, Paul (1998) De onzichtbare Democraten : impressies van een congres over het kabinet-Den Uyl. [Journal article]

Groen, Simon and Hooghiemstra, Theo (1998) De patiënt moet het weer voor het zeggen krijgen : in gesprek met Els Borst. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Den Uyl en de breuk met de verzuiling : in gesprek met Bas de Gaay Fortman. [Journal article]

Bos, Bob van den and Inberg, Sietske and Jungmann, Nadja (1998) Duidelijkheid, moed en integriteit. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Duurzame ontwikkeling en de derde weg : in gesprek met Wim Hafkamp. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Een hartveroverend liberalisme. [Journal article]

Pott-Buter, Hettie (1998) Een verstandig advies aan Annelies? [Journal article]

Prakke, Frits (1998) Een vitale economie vereist een vitale politiek : naar een nieuwe verhouding tussen politiek en economie. [Journal article]

Soest, Jan Paul van (1998) Een vitale economie, verdomme! [Journal article]

Kaspers, Floor (1998) Engelse liberale politiek : een geval apart. [Journal article]

Hoven, Jeroen van den and Verkerk, Marian (1998) Ethiek en Politiek. [Journal article]

Hoeven, Pien van der (1998) Geen bijwagen maar locomotief. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Gij zult zinvol leven : in gesprek met Jan Glastra van Loon. [Journal article]

Ras, Peter (1998) Good Governance : een nieuw perspectief voor ontwikkelingssamenwerking en mensenrechtenbeleid. [Journal article]

Dik, Wim (1998) Grijze zones verkennen : een opdracht voor D66. [Journal article]

Schilfgaarde, Paul van (1998) Grote-stedenbeleid : herstel van een dialoog. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Het ethisch tekort. [Journal article]

van Soest, Jan Paul (1998) Het kind van de rekening. [Journal article]

Buitenen, Arthur van and Eisma, Doeke and Westerman, Ingmar (1998) Het liberale gehalte van Europa. [Journal article]

Dam, Jan van and Fransen, Wieger (1998) Hoe duurzaam is een vitale economie? [Journal article]

Azarhoosh, Firoez (1998) Integratie vluchtelingen : een kwestie van salonwetgeving en struisvogelbeleid. [Journal article]

Dittrich, Boris and Bakker, Alette (1998) Integratie vluchtelingen : voorkomen achterstand verdient voorkeur. [Journal article]

Schouw, Gerard and Vries, Christiaan de (1998) Investeren in D66 : de partij na 6 mei. [Journal article]

Hoeven, Pien van der and Waterreus, Ib (1998) Luis in de pels : grote steden- en integratiebeleid. [Journal article]

Ploeg, Jan Douwe van der (1998) Moeilijk maar uitdagend : over taak en positie van de nieuwe minister van Landbuw. [Journal article]

Prakke, Frits and Vries, Christiaan de (1998) Naar een vitale economie. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Oude en nieuwe republikeinen. [Journal article]

Groothuizen, Michel (1998) Paars buitenlands beleid. [Journal article]

Boogerd, Johanna (1998) Plattelandsvernieuwing : idee of fictie? [Journal article]

Soest, Jan Paul van (1998) Politiek en veehouderij. [Journal article]

Staalduinen, Willeke van (1998) Reorganisatie binnenlands bestuur : betrokkenheid versus bestuurskracht. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Ruimtelijke ordening en de contra-mal: Allan Varkevisser in gesprek met Hein Struben, voorzitter van de SWB-werkgroep Ruimtelijke Ordening (en Volkshuisvesting). [Journal article]

Vries, Christiaan de (1998) Schiphol : het woord is aan de kamer! [Journal article]

Suudi, Radi (1998) Spek en Bonen of Nieuwe Kansen? : voorstellen voor het integratiebeleid in het nieuwe kabinet. [Journal article]

Goudswaard, Kees (1998) Trends en uitdagingen in de sociale zekerheid. [Journal article]

Folmer, Henk (1998) Typisch D66-staatssecretariaat. [Journal article]

Hoeven, Pien van der (1998) Van Keerpunt tot Paars. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Van milieu naar duurzame samenleving : in gesprek met Aad Overgaag, voorzitter van de kerngroep Duurzame Ontwikkeling. [Journal article]

Rinnooy Kan, Alexander and Terlouw, Jan and Kuijper, Joost (1998) Vitaliteit en het zoeken naar samenhang : statements naar aanleiding van de SWB-publicatie 'Naar een vitale economie'. [Journal article]

Kwaasteniet, Marjanne de and Wijk, Rob de (1998) Voortmodderen of overdragen? : de rol van de Europese Unie bij crisisbeheersing. [Journal article]

Vught, Frans van (1998) Vorming, verwondering en veerkracht : wetenschappelijk onderwijs voor de 21ste eeuw. [Journal article]

Roemaat, Jan (1998) Wat moet D66 met landbouw? [Journal article]

1999

Waal, Lodewijk de (1999) Arbeid en kapitaal. [Journal article]

Vis, Jan (1999) De Carnington-doctrine. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1999) De enquête. [Journal article]

Vis, Jan (1999) De gevestigde orde en de Betuwelijn. [Journal article]

Mol, Xander (1999) De hegemonie van het old boys' network : politieke implicaties van corporate governance. [Journal article]

Hoeven, Pien van der (1999) De kwaliteit van het openbaar bestuur : verslag van de SWB-wetenschapsconferentie. [Journal article]

Koppius, Otto and Mol, Michael (1999) De nieuwe economie? [Journal article]

Klaauw, Bas van der and Kock, Udo and Nagelkerke, Ad (1999) De universiteit van morgen. [Journal article]

Hooghiemstra, Theo (1999) De waarheid onder ogen zien : in gesprek met Arthur Docters van Leeuwen. [Journal article]

Nagelkerke, Ad (1999) De zwarte doos van de universiteit. [Journal article]

Groothuizen, Michel (1999) Democratie als waarborg voor vrede : wishful thinking? [Journal article]

Fruianu, Mario (1999) Dromen van ELSE... [Journal article]

Hiep, Herbert-Jan and Guerand, Jan and Klarus, Ruud (1999) Een leven lang leren : statements. [Journal article]

Bos, Gerard (1999) Een reactie op het thema sociaal-liberalisme van Idee. [Journal article]

Waterreus, Ib and Hoeven, Pien van der (1999) Een zegen voor het onderwijs : een debat over de toekomst van het Nederlandse onderwijs. [Journal article]

Beun, Herman and Waterreus, Ib (1999) Gekozen burgemeester moet voor D66 breekpunt zijn : in gesprek met Lex Michiels. [Journal article]

Pronk, Miranda (1999) Grote steden en gezondheidsbevordering. [Journal article]

Ankersmit, Hanneke (1999) Haast en eenzaamheid. [Journal article]

Ruyter van Steverinck, Thijs de and Groothuizen, Michel (1999) Herfkens staakt stiekem herijking. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1999) Het einde van het denken. [Journal article]

Boer, Akke-Lien de (1999) ICT en de maatschappij in 2020 : een implant in je hersenen. [Journal article]

Hoven, Jeroen van den (1999) Informatietechnologie en politiek : een pleidooi voor reflectie. [Journal article]

Houtkoop, Willem (1999) Investeer in onderwijs. [Journal article]

Verhaar, Kees (1999) Is er iets tussen leven en dood? : in gesprek met kardinaal Simonis. [Journal article]

Dolmans, Constantijn (1999) 'Maak topsalarissen openbaar'. [Journal article]

Walsem, Jan van (1999) Maatschappelijk ondernemen. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1999) Nogmaals de ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Vis, J. (1999) Onze eeuw. [Journal article]

Brinkhorst, Laurens Jan (1999) Ook de asielzoeker is gebaat bij Europees asielbeleid. [Journal article]

Hooghiemstra, Theo and Hoven, Jeroen van den (1999) Over de informatierevolutie : in gesprek met Roger van Boxtel. [Journal article]

Beun, Herman (1999) Paars is niet sociaal-liberaal. [Journal article]

Tielenburg, Carel and Vries, Christiaan de (1999) Sociaal-liberalisme in een netwerkmaatschappij. [Journal article]

Verhaar, Kees (1999) Tussen Brussel en het boerenerf : in gesprek met Laurens Jan Brinkhorst. [Journal article]

Vis, Jan (1999) Verval van de partijcratie. [Journal article]

Verbeek, Michiel (1999) Voor de troepen uit. [Journal article]

Wagensfeld, Martine (1999) Wat vindt men van sociaal-liberaal? : Martine Wagensfeld peilde meningen binnen en buiten D66. [Journal article]

Kock, Udo (1999) Werkende markten. [Journal article]

Hoeven, Pien van der (1999) Wij blijven democraten : in gesprek met Thom de Graaf. [Journal article]

Olof, Arthur (1999) Zelfsturend vermogen biedt meeste rendement : prof. Van Luijk en de ethiek van het ondernemen. [Journal article]

2000

Hoekema, Jan (2000) Ambtenaar en admiraal : bij Bakker komen ze allemaal. [Journal article]

Vis, Jan (2000) Beduimelde munt snakt naar rampspoed. [Journal article]

Bout, Henriëtte (2000) Biotechnologie en het voorzorgsprincipe : hoogste tijd voor een maatschappelijk debat. [Journal article]

Schilden, Marianne van der (2000) Biotechnologie, zachte toekomstmuziek aan horizon. [Journal article]

Hiddink, Christian (2000) De Zalmnorm en de meevallers. [Journal article]

Lambrechts, Ursie (2000) De academische relevantie van sommige trends : manifest geen 'dolkstoot in rug wetenschap. [Journal article]

Kock, Udo (2000) De financiering van de sociale zekerheid : Plan-Van Elswijk is niet wenselijk. [Journal article]

Vis, Jan (2000) De spiegel van de vorst. [Journal article]

Verhaar, Kees and Schilder, Marianne van der (2000) De synergie van Borst en Brinkhorst : gesprek over actuele raakvlakken Landbouw en Volksgezondheid. [Journal article]

Vis, Jan (2000) De triomf van de burger. [Journal article]

Hoven, Jeroen van der (2000) De voorgeformatteerde burger : de informatiesamenleving in sociaal-liberaal perspectief. [Journal article]

Holsteyn, Joop van and Koole, Ruud (2000) Democraten in beeld : enkele bevindingen van een onderzoek onder leden van D66. [Journal article]

Vries, Christiaan de (2000) Democratie in 2000? [Journal article]

Aris, Bernard (2000) Democratie on line : cybervotes en cooky monsters. [Journal article]

Graaf, Thom de (2000) Democratie vijftig jaar achter bij samenleving. [Journal article]

Vis, Jan (2000) Democratie weinig gewild exportartikel. [Journal article]

Spanjersberg, Ivo (2000) Die eeuwige generatiekloof! [Journal article]

Berg, Hans Onno van den (2000) Doelverklaring als beschavingsideaal. [Journal article]

Graaf, Thom de (2000) Genetische revolutie vergt politieke actie. [Journal article]

Peters, Klaartje (2000) Greep op vierde macht : de invloed van ambtenaren op de politiek. [Journal article]

Olof, Arthur (2000) Het menselijk tekort van de democratie : Commissie-Bakker presenteert 'Vertrekpunt Den Haag'. [Journal article]

Hooghiemstra, Theo and Hoven, Jeroen van der (2000) ICT leidt niet tot Lege Staat : in gesprek met Roger van Boxtel. [Journal article]

Kernkamp, Herman (2000) Infrastructurele aanpak geeft richting. [Journal article]

Graaf, Thom de (2000) Integriteit bestaansvoorwaarde democratie. [Journal article]

Andriessen, Margo (2000) Integriteit in de groep. [Journal article]

D66 (2000) Integriteit van de overheid, ofwel rethink de systemen II. [Journal article]

Leenen, Henk (2000) Kantelen naar de patiënt : sociaal-liberaal perspectief op de gezondheidszorg. [Journal article]

Waterreus, Ib (2000) Kennisoverdracht in continu samenspel : Frans van Vught op zoek naar ondernemende studenten. [Journal article]

Laan, Lousewies van der (2000) Keuzevrijheid consument centraal. [Journal article]

Braak, Miriam ter (2000) Koopman of dominee : handelsmissie Gerrit Ybema naar China. [Journal article]

Schilden, Marianne van der (2000) Landbouw omhelst zorg : opvalllende combinatie van boerenverstand en ideële motieven. [Journal article]

Bos, Gerard (2000) Liberale oplossing voor sociaal vraagstuk : over Henk Leenens kantelende zorgperspectief. [Journal article]

Jongbloed, Ben (2000) Meer aandacht voor de aflossingen niets nis met economisering hoger onderwijs. [Journal article]

Hoeve, Aimée and Verhaar, Kees (2000) Megabedrijven : op weg naar de landbouw van de toekomst. [Journal article]

Ham, Boris van der (2000) Mijn idee. [Journal article]

Hartog, Joop (2000) Moedig voorwaarts! Maar waarnaartoe? [Journal article]

Olof, Arthur (2000) Morele contouren, onvruchtbaar zaad. [Journal article]

Ridder, Lia de (2000) Naar een integrale aanpak. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2000) Op zoek naar de morele gemeenschap. [Journal article]

Vries, Christiaan de (2000) People, planet en profits : over betrokken ondernemerschap. [Journal article]

Kamsma, Gina (2000) Pikmeer als precedent : strafrecht kan integriteit overheden bevorderen. [Journal article]

Ritsema, Geert (2000) Politiek pikt signalen niet op. [Journal article]

Mierlo, Hans van (2000) Rekenen, lezen, schrijven en democratie : de lessen na dertig jaar vernieuwing. [Journal article]

Vries, Christiaan de (2000) Rethink de systemen! : met Joost Schijnen op zoek naar eigenaar ruimtevraagstuk. [Journal article]

Ravestein, Francisca (2000) Ruimtelijke ordening in de nieuwe eeuw. [Journal article]

Teunissen, Frank (2000) Samen naar een 'veilige' school : meer openheid en integrale aanpak vereiste. [Journal article]

Knaap, Peter van der (2000) Schoonheid en eenvoud in beleid : VBTB antidotum tegen progressieve paralyse overheid. [Journal article]

Vis, Jan (2000) 'Throw the rascalls out'. [Journal article]

Groothuizen, Michael (2000) Tien jaar na de val van de muur. [Journal article]

Vis, Jan (2000) Tijd voor dualisme. [Journal article]

Entzinger, Han (2000) Tot zover : Christiaan de Vries vertrekt als directeur SWB. [Journal article]

Sjauw-Koen-Fa, August (2000) Unieke gedragscode Rabobank. [Journal article]

Vries, Christiaan de (2000) Van planning naar ontwikkeling : over de noodzaak van georganiseerde deconcentratie. [Journal article]

Kock, Udo (2000) Virginia values. [Journal article]

2001

Ploeg, Robert (2001) Abdullah Haselhoef: 'laat geloof maar even in de boekenkast'. [Journal article]

Philipp, Reinhold (2001) Al zoveel anderen doen nergens aan en zwijgen. [Journal article]

Volbeda, Edwin (2001) Antiglobalisme. [Journal article]

Duijzer, D. (2001) Aristocraat in den vreemde : het ethisch reveil van Brinkhorst. [Journal article]

Becker, Henk (2001) Betaalt de baby de boom? : Jongeren, politiek en generaties. [Journal article]

Olof, Arthur (2001) Binnen, maar nog niet thuis. [Journal article]

Haar, Jaap van der (2001) D66 behoeft update. [Journal article]

Crebas, Hans (2001) D66 moet mondiale vleugels uitslaan : rebirthing naar mondiale scoop. [Journal article]

Bakker, Bert (2001) D66'ers kom je overal tegen. [Journal article]

Mous, Marijke (2001) De benauwdheid van de wijde wereld. [Journal article]

Vis, Jan (2001) De finale vraag. [Journal article]

Verhaar, Kees and Raemaekers, Harry (2001) 'De grootste uitdaging is de omslag in het denken' : leiderschap vergt afrekenbare democraten. [Journal article]

Mous, Marijke (2001) De kloof. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2001) De staat van de jeugd. [Journal article]

Vis, Jan (2001) De waarde van de oude dag. [Journal article]

Laan, Lousewies van der and Beun, Herman (2001) De wereld en Europa. [Journal article]

Prick, Leo (2001) De zegen van het lerarentekort. [Journal article]

Kruithof, Hadassa (2001) Diversiteit in de onderneming : zin en onzin van "multiculturele kenmerken". [Journal article]

Boneschansker, Egbert and Janssens, Marja (2001) Een activerend minister voor medeburgers : Roger van Boxtel gelooft niet in multicultureel drama. [Journal article]

Mandele, Huigh van der (2001) Een korte handleiding over schuld en pluche. [Journal article]

Zet, Martin van 't (2001) Een rol voor D66? : duurzame pensioenstelsels in Europa. [Journal article]

Andriessen, Margo (2001) Els Borst: 'nog niet iedere patiënt is koning' : over individuele autonomie en keuzevrijheid. [Journal article]

Waterreus, Ib (2001) Engelse les? : observaties aan vooravond verkiezingen. [Journal article]

Duvekot, Ruud and Verhaar, Kees (2001) Erken de waarde van nieuwkomers! [Journal article]

Ybema, Gerrit (2001) Eén dag na Doha. [Journal article]

Jungbeker, M.J. (2001) Frisse aanpak als missie : uitstekende ambassadeur. [Journal article]

Heide, Wouter ter (2001) Gebrek aan beschaving oorzaak MKZ. [Journal article]

Rinnooy Kan, Alexander and Vijlder, Frans de (2001) Gedachte-experiment over toekomstig onderwijs. [Journal article]

Prillevitz, Frits (2001) Gerrit Ybema moet soms lachen om zichzelf : 'iedereen is voor het bevorderen van de handel, nietwaar'. [Journal article]

Ham, Boris van der (2001) Gideons armoede. [Journal article]

Volbeda, Edwin (2001) Global history : een onmogelijke opgave. [Journal article]

Sonneveld, Martine (2001) Groot en klein gedogen nader onder de loep. [Journal article]

Nijskens, Jac (2001) Hebzucht leidt tot armoede. [Journal article]

Vlis, Peter van der (2001) Heilig eigen huisje taboe. [Journal article]

Woude, Gerben van der (2001) Het D66-perspectief voor senioren. [Journal article]

Janssen, Geert and Weijel, Hans (2001) Het debat van de fractievoorzitters : Van Mierlo: "als D66 niet was opgericht zouden we dat alsnog moeten doen". [Journal article]

Kuné, J.B. (2001) Het decor van de toekomstige senior. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2001) Hoogopgeleide asielzoekers. [Journal article]

Kock, Udo (2001) IMF : wolf in schaapskleren? [Journal article]

Verhaar, Kees (2001) Iedere diender is zijn eigen autoriteit. [Journal article]

Ploeg, Robert (2001) Integratie? : inburgerprogramma's zuiver theorie. [Journal article]

Buiten, Erik van and Vught, Frans van (2001) Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. [Journal article]

Vis, J.J. (2001) Jan. [Journal article]

Maas, Tessa (2001) Jonge, idealistische vrijwilligers : ze bestaan nog! [Journal article]

Hemmes, Warner (2001) Kracht in verscheidenheid. [Journal article]

Waterreus, Ib (2001) Loon naar lesgeven? : lessen uit het buitenland. [Journal article]

Olof, Arthur (2001) Minderhedenbeleid; iedereen gelijk pat : woonwagenbewoners als voortrekkers. [Journal article]

Rabbinge, Rudy (2001) Minister van voedsel en groen : een consistente visie ontbreekt. [Journal article]

Knaap, Peter van der (2001) Multiculturele samenleving? : natuurlijk, er is ook goed nieuws. [Journal article]

Ybema, Gerrit (2001) Nieuwe impulsen voor etnisch ondernemerschap. [Journal article]

Vis, Jan (2001) Nogal primaire wraakgevoelens. [Journal article]

Lambrechts, Ursie (2001) Onderwijs in een multiculturele samenleving. [Journal article]

Alptekin, Erkin (2001) Paradoxen in onze tijd. [Journal article]

Vis, Jan (2001) Pim. [Journal article]

Volbeda, Edwin (2001) Progressief liberalisme : de negentiende-eeuwse wortels van D66. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2001) Rebel op rood pluche : senator Q en iD21. [Journal article]

Kock, Udo (2001) Ruimte voor regio's en ondernemers en ondernemers : er liggen nog steeds forse knelpunten. [Journal article]

Pijlman, Henk (2001) School venster op de wereld. [Journal article]

Verheij, G. (2001) Solidariteit en individualisering hand in hand. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2001) Staatsrechtelijke vernieuwing en Paars II. [Journal article]

Olof, Arthur (2001) Staatssecretaris met voet aan de grond : Annelies Verstand: 'het is vooral ook leuk aan de top'. [Journal article]

Groen, Simon (2001) Te zinnig, zuinig, nuchter en verstandig : pragmatisme Borst leidt niet tot politiek succes. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2001) Terra regit of e-government? : over ruimte, identiteit en bestuur. [Journal article]

Clercq, Johan de (2001) Tolerantie een gevaarlijke farce? [Journal article]

Chiesura, Anna (2001) Twee talen om natuur te waarderen : reflecties uit een promotieonderzoek. [Journal article]

Schimmel, Arthie and Vliet, Stefanie van and Zet, Martin van 't and Ploeg, Robert (2001) Vergrijzing : tussen solidariteit en keuzevrijheid : dubbelinterview met Arthie Schimmel en Stefanie van Vliet. [Journal article]

Olof, Arthur (2001) WTC.exe. [Journal article]

Fick, Bram (2001) Waarheen D66? : (It's the Government, stupid!). [Journal article]

Bouricius, Boris (2001) Weg met de Opiumwet! : onorthodoxe middelen vereist. [Journal article]

Dees, Erik (2001) Wie wil docent worden? [Journal article]

Vis, Jan (2001) Witte rook. [Journal article]

Cels, Sanderijn (2001) You go cybergirl! : tijd voor maatschappelijk ondernemen met ICT. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2001) Zonder overdrijving : uit de school. [Journal article]

Pieters, Jules (2001) An investment in knowledge always pays the best interest. [Journal article]

2002

Bout, Henriëtte (2002) Als je lijdt aan het leven. [Journal article]

Olof, Arthur (2002) Ambush for democracy. [Journal article]

Bosch, Gerrit (2002) Bankbiljetten. [Journal article]

Crebas, Hans (2002) Bescherm de berbers. [Journal article]

Kruisselbrink, Hans (2002) Beste democraten. [Journal article]

Mous, Marijke (2002) Bovenmeesters en bestuurders. [Journal article]

D66 (2002) Breken of helen : op zoek naar een respons op Fortuyn. [Journal article]

Verhofstadt, Dirk (2002) Conservatisme staat haaks op liberalisme. [Journal article]

Andriessen, Thomas (2002) D66 en vernieuwing van de democratie. [Journal article]

Mous, Marijke (2002) De Bentley en de fiets. [Journal article]

Bosch, Gerrit and Vis, Jan (2002) De Vertrekkers. [Journal article]

Dittrich, Boris (2002) De hoogste tijd voor veranderingen. [Journal article]

Schans, Ernst van der (2002) De koe in de porseleinkast : kanttekeningen bij het landbouwbeleid. [Journal article]

Boekman, Robert (2002) De liberale partij. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2002) De maatschappij, dat ben jij. [Journal article]

Andriessen, Margo (2002) De nieuwe overheid van D66. [Journal article]

Welsh, Eduardeo (2002) De noden van het volk zonder stem. [Journal article]

Vink, Maarten (2002) De ondraaglijke lichtheid van het Europese burgerschap. [Journal article]

Wijers, Gea (2002) De pauzeknop. [Journal article]

Land, Menno van der (2002) De toekomst van de vrijzinnige democratie. [Journal article]

Vis, Jan (2002) De vertrekkers. [Journal article]

Zet, Martin van 't (2002) Democratie als opgave. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2002) Democratie tussen de oren. [Journal article]

Altenburg, Bert (2002) Democratie, goed idee. [Journal article]

Hesseling, Dennis (2002) Democratisch falen van Den Haag. [Journal article]

Hagemann, Carlo (2002) Digitaal Politiek Café D66. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2002) Duits tekort niet direct ons probleem. [Journal article]

D66 (2002) Duurzaam 66. [Journal article]

Bekkers, Victor and Oosten, Wouter-Jan (2002) E-government en de burger : een interview met Roger van Boxtel. [Journal article]

Tommel, Dick (2002) Een beleid dat niet klopte met de realiteit. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2002) Een filosofie voor interactieve beleidsvorming : het gedachtegoed van Hannah Arendt. [Journal article]

Volbeda, Edwin (2002) Een modern koningschap. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2002) Een politicus moet oorspronkelijk zijn. [Journal article]

Sorgdrager, Winnie (2002) Een verkeerde ontwikkeling : de minister en de transacties van het openbaar ministerie. [Journal article]

Laan, Lousewies van der (2002) Europeanen betrekken bij de uitbreiding. [Journal article]

Bout, Henriëtte (2002) Frankensteinvoedsel : beginselen, gevolgen en de commissie Terlouw. [Journal article]

Vis, Jan (2002) Geen verstandig idee. [Journal article]

Holkamp, Pieter (2002) Geloofwaardig en begrijpelijk. [Journal article]

Rinnooy Kan, Alexander (2002) Het smalle pad van verantwoord samendoen. [Journal article]

Zevenbergen, Willem (2002) Het woord is aan mevrouw Van Ardenne! [Journal article]

Schulte, Max and Steveninck, Thijs van (2002) Hoezo vol? [Journal article]

Dorrenboom, Govert (2002) Human-centered politiek. [Journal article]

Waterreus, Ib (2002) ID2002 : natuurlijk liberaal. [Journal article]

Verhaar, Kees (2002) Ik moet het zelf doen, en jij? [Journal article]

Bosch, Gerrit (2002) Integratiemodel tegen armoedeval. [Journal article]

Kalf, Simon (2002) Ken uw kiezer. [Journal article]

Vis, Jan (2002) Kiezer is geen arbiter. [Journal article]

Heide, Wouter ter (2002) Koks schamele politieke erfenis. [Journal article]

Mous, Marijke (2002) Kullekoek. [Journal article]

Lange, Jan de (2002) Lijmen, Jan? [Journal article]

Tahir, Naema and Wielinga, Eelke (2002) MVO: perspectieven uit het veld. [Journal article]

Mandele, Huigh van den (2002) Meer van hetzelfde? [Journal article]

Vis, Jan (2002) Meneer de (toekomstige) minister-president. [Journal article]

Hoekema, Jan (2002) Nederland en de War on Terrorism. [Journal article]

Bosch, Gerrit (2002) Nieuwe knelpunten. [Journal article]

Hommes, Mirjam (2002) Nieuwe thema's. [Journal article]

Vis, Jan (2002) Ontbinding op termijn vervuilt. [Journal article]

Heide, Wouter ter (2002) Oorlog Irak : flagrante schending VN-handvest. [Journal article]

Arsala, Nangyalay (2002) Oorlog voor vrede in Afghanistan. [Journal article]

Olof, Arthur (2002) Osama moet hangen! : de doodstraf, omdat het moet. [Journal article]

Pappenheim, Peter (2002) Partij of club? [Journal article]

Argelo, S.M. (2002) Personenstelsel bij kamerverkiezingen. [Journal article]

Prillevitz, Frits (2002) Pleidooi voor ruimtelijke ordening. [Journal article]

Wanrooij, André van (2002) Quo vadis? [Journal article]

Elders, J.L.M. (2002) Rechten van de mens en van de school. [Journal article]

Verhaar, Kees (2002) Ruimte voor het redelijk alternatief : over de spanning tussen politiek en wetenschap. [Journal article]

Kuijper, David (2002) Rust op het dorpsplein. [Journal article]

Sonneveld, Martine (2002) Scheiden zonder rechten, niets meer aan te doen. [Journal article]

Wellenstein, Edmond (2002) Strafhof testcase internationale rechtsorde. [Journal article]

dieren, Gerard M. van (2002) Strategisch hulpmiddel van de gemeenteraad. [Journal article]

Giebels, Mark (2002) Stuur het kabinet definitief naar huis! [Journal article]

Andriessen, Margo and Oosten, Wouter-Jan (2002) Systemen en zeggenschap. [Journal article]

Mous, Marijke (2002) Teeltkeus. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2002) Thesen over de nieuwe mens. [Journal article]

Mous, Marijke (2002) Thom en de anderen. [Journal article]

Kok, Ron (2002) Transparant en praktisch. [Journal article]

Bredenoord, Annelien (2002) Uiteenlopende meningen binnen de dezelfde partij : D66 en levensbeschouwing. [Journal article]

Buckley-Muller, Mary and Hoekema, Jan (2002) VS notoir onbetrouwbaar Mary Buckley-Muller en Jan Hoekema. [Journal article]

Bos, Bob van den (2002) Valt Europa van het wereldtoneel? [Journal article]

Jager, Ben (2002) Van aanbod naar vraag... [Journal article]

Sonneveld, Martine (2002) Volkert : de tussenstand. [Journal article]

Zet, Martin van 't (2002) Vrije tijd of pensioen. [Journal article]

Vijver, Emily van der (2002) Vrijheid van schoolkeuze. [Journal article]

Doorne, Anneke van (2002) Vrouwen in hoge functies : geen geringe ambities kabinet. [Journal article]

Schulte, Max and Olof, Arthur (2002) WTC.exe.exit. [Journal article]

Pechtold, Alexander (2002) "Waarheen leidt de weg?". [Journal article]

Meeteren, Hein van (2002) Waarheen met het progressief liberalisme. [Journal article]

Bos, Bob van den (2002) Waarom D66. [Journal article]

Baudet, G.H. (2002) Wat maakt nu het verschil. [Journal article]

Goudswaard, Kees and Kock, Udo (2002) Zelf kiezen waar dat kan, solidair waar dat moet : een sociaal-liberale visie op de sociale zekerheid. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2002) Zes dilemma's in het asielbeleid. [Journal article]

2003

Schoot, Geert van der (2003) AOW en levensloop. [Journal article]

Vos, Willem and Bout, Henriëtte (2003) Aan Henriëtte Bout. [Journal article]

Sanders, Mark (2003) Aan schaarste geen gebrek. [Journal article]

Olof, Arthur (2003) Aanklager tussen hamer en aambeeld : Henk Wooldrik: "Schiphol zal nooit helemaal drugsvrij zijn". [Journal article]

Sorgdrager, Winnie (2003) Aanpak over de grenzen : grenzenloze criminaliteit. [Journal article]

Nieber, Hugo (2003) Africa's stalled development. [Journal article]

Verhaar, Kees (2003) Aftrek hypotheekrente tóch niet afschaffen. [Journal article]

Ravesteyn-Kramer, Mea van (2003) Allochtonenstop in Rotterdam : de vreemdelingen hebben het gedaan. [Journal article]

Rinnooy Kan, Alexander (2003) Beperking aftrek hypotheekrente werkt averechts. [Journal article]

Bijl, John (2003) Bestaan Keileweg pleit voor verbod op heroïneprostitutie. [Journal article]

Brunsveld, Gerhard (2003) Beste Boris,. [Journal article]

Pach, Hilde (2003) Betrokkenheid beter dan sancties : geen doorbraak na verkiezingen in Israël. [Journal article]

Vijver, Emily van de (2003) Bloggen, chatten en discussiëren : Internationale ontwikkelingen op het net. [Journal article]

Brunsveld, Gerhard (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Ruyter van Steveninck, Thijs de (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Gielen, Patricia and Hoeve, Aimée (2003) Boeren in de wijde wereld : een sterke economische sector? [Journal article]

Vis, Jan (2003) Burger, rechter en politiek : politiek-bestuurlijke of bestuurrechterlijke bescherming. [Journal article]

Brinkhorst, Laurens Jan (2003) Cancún : na de terugslag. [Journal article]

Jager, Annet and Kops, Yvonne and Lippe, Tanja van der (2003) Combinatiedruk in Europa : vernieuwd kostwinnerschap. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2003) Controversiële besluitvorming. [Journal article]

Kortenhof, Kees van (2003) Cuba vervalt tot zware repressie : economische sancties bepleit. [Journal article]

Dees, Erik (2003) D66 en regeren : toch maar weer proberen. [Journal article]

Beun, Herman (2003) De Europese boer als groene ondernemer. [Journal article]

Mous, Marijke (2003) De burger en de vader. [Journal article]

Kock, Udo (2003) De dwerg en de reus : de Verenigde Staten en Europa in de nieuwe eeuw. [Journal article]

Schellings, Tamara (2003) De kleutertoets is geen kinderspel. [Journal article]

Brinkhorst, Laurens Jan (2003) De kloof tussen Europa en de VS : thema: internaltionale wanorde. [Journal article]

Brunsveld, Gerhard (2003) De macht van de industrie : Amerikaans defensiebeleid onder vergrootglas. [Journal article]

Hoekema, Jan (2003) De onzekere gang van het internationaal recht. [Journal article]

Olof, Arthur (2003) De vele aspecten en schakeringen van pensioenland : ING-symposium Pension Fund Governance. [Journal article]

Buitenen, Arthur van (2003) De waarde van democratie. [Journal article]

Mous, Marijke (2003) De zwaan en de haan. [Journal article]

Pagen, Frans (2003) Democratisering in het voortgezet onderwijs. [Journal article]

Klein, Richard (2003) Determinisme is ongepast : NDI in Zuidelijk Afrika. [Journal article]

Nieuwenhuijzen, Dennis van (2003) Dualisme op de hogeschool : medezeggenschap of medebestuur. [Journal article]

Terlouw, Hans (2003) Duitsland en de Irak-crisis : volwassen buitenlandse politiek? [Journal article]

Plate, Allard and Steveninck, Thijs van (2003) Economische eenzijdigheid. [Journal article]

Zoethout, Krista (2003) Een mondige populist? : de positie van de gekozen burgemeester. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2003) Een rondje burgervaders m. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2003) Eerste kamer niet zonder meer overbodig. [Journal article]

Mous, Marijke (2003) Els en de borsten. [Journal article]

Tanja, Erie (2003) Erken innovatiekracht mkb. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2003) Ethische kwaliteit : Thema : internationale wanorde : Wouter Jan Oosten. [Journal article]

Boogerd, Johanna (2003) Europese pensioenenbom tikt door. [Journal article]

Helfferich, Erich (2003) Geen verstoring van elkaars agrarische markten door verdere liberalisering. [Journal article]

D66 (2003) Gezonde woningmarkt vergt integraal beleid : platform woningmarkt Nederland wil breed debat. [Journal article]

Verhaar, Kees (2003) 'Gij zult niet ...' : thema: internationale wanorde. [Journal article]

D66 (2003) Globalisering als sociaal-liberale uitdaging. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2003) Hervorming Europa gebakken lucht. [Journal article]

Leeuwis, Cees (2003) Het Geprivatiseerde agrokennissysteem : kenniseconomie en de organisatie van publiek gewenste innovatie. [Journal article]

Volbeda, Edwin (2003) Het argument als instrument : thema: internationale wanorde. [Journal article]

Zet, Martin van 't (2003) Het einde van het hypotheektaboe. [Journal article]

Duijzer, Dirk (2003) Het poldermodel voorbij. [Journal article]

Vis, J.J. (2003) Het stikt nog van de particraten. [Journal article]

Brunsveld, Gerhard (2003) Hoe moet de nieuwe overheid opstaan? [Journal article]

Vijver, Emily van de (2003) Honger naar geweld. [Journal article]

Takken, Hille and Hermes, Peter (2003) Hulp helpt en hulp moet. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2003) Hypotheekrenteaftrek zo snel mogelijk afbouwen! Maar hoe? [Journal article]

Verhagen, Martijn (2003) Individualisme versus liberalisme. [Journal article]

Steenhoff, Helene (2003) Integratieproblematiek anders bekeken. [Journal article]

Willemsen, Albert (2003) Jeugdcriminaliteit - gaat u rustig slapen? [Journal article]

Prillevitz, Frits (2003) Landbouw zoals D66 graag ziet. [Journal article]

Stapert, Bart (2003) Lessen uit Amerika? : privatisering van gevangenissen. [Journal article]

Dittrich, Boris (2003) Liefde en loze beloften. [Journal article]

Vis, J.J. (2003) Margarita. [Journal article]

Giskes, Francine and Nypels, Erwin (2003) Medezeggenschap van gepensioneerden : Rechtvaardig en Gelijkwaardig. [Journal article]

Ginet, Bertrand (2003) Media en democratie in Afrika : IFJ ijvert voor wereldwijde professionele solidariteit. [Journal article]

Driessen, André (2003) Meer geld voor private sector : bedrijfsleven sleutel voor ontwikkeling. [Journal article]

Schans, Frits van der (2003) Mest, nog een lange weg te gaan. [Journal article]

Overgaag, Aad (2003) Ministers met visie en zonder departement. [Journal article]

Vis, J.J. (2003) Miskleun Schiphol. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2003) Misverstanden over handel. [Journal article]

Bosch, Gerrit (2003) Nogmaals het districtenstelsel. [Journal article]

Douma, Marianne (2003) Oog voor Afrika. [Journal article]

Mous, Marijke (2003) Openbaar en openlijk. [Journal article]

Zax, Aschwin (2003) Openbare assessment voor burgemeesters. [Journal article]

Mohamoud, Abdullah (2003) Oude wijn in nieuwe zakken. [Journal article]

Kamsma, Gina (2003) Overheidsaansprakelijkheid leeft ook in Friesland. [Journal article]

Olof, Arthur (2003) Panacee, gotspe of halfom, dat varkentje wassen ze wel : internationale wanorde. [Journal article]

Levelink, Paul (2003) Platteland in beweging : naar een landelijk gebied met identiteit en verscheidenheid. [Journal article]

Bovenberg, Lars (2003) Politiek moet klare wijn schenken over hyptoheekrenteaftrek. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2003) Politieke mensbeelden. [Journal article]

Maas, Tessa (2003) Politieke partijen als kern van democratie. [Journal article]

Mous, Marijke (2003) Retro en ruggengraat. [Journal article]

Dees, Erik (2003) Schijntje of diepte-investering? : 700 miljoen extra voor onderwijs. [Journal article]

Blum, William (2003) Schurkenstaat : de buitenlandse politiek van de enige supermacht ter wereld. [Journal article]

Veen, Jasper (2003) Senegal als successtory : wordt Afrika liberaal. [Journal article]

Stammeshaus, Ab (2003) Slechterik op het web. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2003) Sluiting handelsgrenzen geen oplossing voor Afrika. [Journal article]

Zet, Martin van 't (2003) Solidariteit oud en jong : géén eenrichtingsverkeer! [Journal article]

Prillevitz, Frits and Vijver, Emily van de (2003) Staten in de steigers : conflicten bij wederopbouw. [Journal article]

Moor, Nienke (2003) Straffen zijn vaak te licht : D66'ers over straffen en strafmaat. [Journal article]

Kock, Udo (2003) Tabee vrijhandel? : Amerika en de wereld. [Journal article]

Giskes, Francine (2003) Terug naar de oorspronkelijke doelstellingen. [Journal article]

Bout, Henriëtte (2003) Uitgeëmancipeerd. [Journal article]

Beets, Gijs and Imhoff, Evert van (2003) Vergrijzing : een geweldige uitdaging voor de komende decennia. [Journal article]

Prillevitz, Frits (2003) Verscheurdheid : Thema : internationale wanorde. [Journal article]

Anemaet, Joop (2003) Versterking van de onafhankelijkheid van accountants : het woord is aan de wetgever. [Journal article]

Pronk, Miranda (2003) Visie of ad hocbeleid? : de minister voor volksgezondheid. [Journal article]

Olof, Arthur (2003) Vivisectie op 's werelds enige superschoft. [Journal article]

Vis, J.J. (2003) Waar zijn we bang voor? [Journal article]

Goes, Elles and Ham, Boris van der (2003) Waardig oud worden! [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2003) Waarom Nederland arbeidsimmigranten nodig heeft. [Journal article]

Veen, Roel van der (2003) Wat is er mis met Afrika? [Journal article]

Luijkx, Bart (2003) Wie voorziet de jongeren in hun oude dag? [Journal article]

Zet, Martin van 't (2003) Willekeur : thema: internationale wanorde. [Journal article]

Mous, Marijke (2003) Zeggen en doen. [Journal article]

Schulte, Max (2003) Zout, solidariteit en intensieve veehouderij. [Journal article]

2004

Gruyter, Werner de (2004) Balkenende's luchtballon : de drijfveren achter het normen-en waardendebat. [Journal article]

Buschkens, Lodewijk (2004) Belangenbehartiging in Brussel. [Journal article]

Veen, Jasper (2004) Bestaat wereldwijd liberalisme? [Journal article]

Vis, J.J. (2004) Bouwkoorts. [Journal article]

Wijnen, Pieter van and Dees, Erik (2004) Breken of doorgaan? [Journal article]

Vis, J.J. (2004) Campagnesolidariteit. [Journal article]

Bijl, John (2004) D66 opheffen? Graag zelfs! [Journal article]

Derksen, Wilfried (2004) De Liberaal Democraten. [Journal article]

Heikens, René (2004) De San Francisco-motie. [Journal article]

Duindam, Simon and Smeets-Verstraeten, Anke (2004) De Sofi-rekening. [Journal article]

Boehr, Peter (2004) De Verenigde Naties en de rechten van de mens. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2004) De anderen dat zijn wij. [Journal article]

Mous, Marijke (2004) De democraten en de oude doos. [Journal article]

Eisma, Doeke (2004) De duurzame stad. [Journal article]

Jansen, Eppo (2004) De grenzen aan de Brusselse media. [Journal article]

Mous, Marijke (2004) De kamer en de kersenpit. [Journal article]

Ölof, Arthur (2004) De schepping van de wereld in het nieuws : "Balkenende weet ook niet meer dan wat in De Volkskrant staat". [Journal article]

Waveren, Sylvia van (2004) De uitdaging van duurzaam beleggen. [Journal article]

Graaf, Thom de (2004) De vernieuwde overheid : op zoek naar kerntaken en doeltreffende sturing. [Journal article]

Gruyter, Werner de (2004) De visgronden van D66. [Journal article]

Scheffer, Michiel (2004) Democratie in een sociaal-liberale samenleving. [Journal article]

Vijver, Emily van de and Dees, Erik (2004) Drugs, samenleving en beleid: de nuchtere visie. [Journal article]

Boot, Dick (2004) Duurzaam ondernemen, omdat het loont : wie de vruchten wil plukken, moet nog wel bestaan. [Journal article]

Ham, Boris van der (2004) Duurzaamheid behoeft dwars denken. [Journal article]

Boogerd, Johanna (2004) Een ongelijke strijd? : terrorismebestrijding versus Burgerrechten. [Journal article]

Blaauwbroek, Auke (2004) Een uitgebreid sociaal Europa. [Journal article]

Doornbos, Gerard (2004) Een voorbeeld van duurzaamheid : de Nederlandse land-en tuinbouw. [Journal article]

Altes, Edy Korthals (2004) Europa en de joods-christelijke traditie. [Journal article]

Maus, Marijke (2004) Europa en het dorpshuis. [Journal article]

Scheffer, Michiel and Brunsveld, Gerhard (2004) Geef uw stem een gezicht. [Journal article]

Brunsveld, Gerhard (2004) Gooi het kind niet met het badwater weg. [Journal article]

Prillevitz, Jan (2004) Het dilemma van het Europees Parlement. [Journal article]

Vis, J.J. (2004) Het einde van een illusie. [Journal article]

Brinkhorst, Laurens Jan (2004) 'Het gaat om kennis!'. [Journal article]

Brouwers, Marjolein (2004) Het lichaam als wachtwoord. [Journal article]

Verhofstadt, Dirk (2004) Het menselijk liberalisme. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (2004) Het milieubeleid kan alles bereiken wat het wil : vraaggesprek met Wim Hafkamp. [Journal article]

Terlouw, Hans (2004) Het nieuwe Europese kompas van de rood-groene Duitse regering. [Journal article]

Scheffer, Michiel and Brunsveld, Gerhard (2004) Het overbruggen van ongelijkheid. [Journal article]

Verhaak, Willem (2004) Hijst D66 witte vlag voor Groene Hart? [Journal article]

Olof, Arthur (2004) Hoe sociaal is liberaal? [Journal article]

Derksen, Wilfried and Vijver, Emily van de (2004) Hoe sociaal is liberaal? [Journal article]

Poort, Roel van der (2004) Innovatie is de ware motor van economisch herstel. [Journal article]

Kohnstamm, Jacob (2004) Is privacy een kabinetscrisis waard? [Journal article]

Poorte, Joëlle de (2004) Juridische bezwaren bij de nieuwe inburgeringsplannen. [Journal article]

Abbes, J.K. (2004) K. R. Popper en de ideologiediscussie van D66 : methodologisch-programmatische consequenties: sociale ethica. [Journal article]

Veltman, Theo and Olof, Arthur (2004) Kenniseconomie : niet lullen, maar poetsen. [Journal article]

Hekker, Aletta and Karreman, Marcel (2004) Kenniseconomie in het kunstvakonderwijs. [Journal article]

Gonsalves, Sean (2004) Kikkers koken tot ze naar kip smaken. [Journal article]

Nijland, Loes (2004) Kimberley en Charissa moeten de kenniseconomie redden. [Journal article]

Offenberg, Willem (2004) Let op uw zaak. [Journal article]

Volbeda, Edwin (2004) Links-liberalisme volgens Femke Halsema. [Journal article]

Nypels, Erwin (2004) Loot van liberale stam. [Journal article]

Sterling, Jeroen (2004) Maak zetelverdeling Tweede Kamer democratischer. [Journal article]

Herfer, Michiel (2004) Marktwerking of verrijking? [Journal article]

Nijskens, Renier (2004) Meerpartijenstelsel als garantie voor menserechten. [Journal article]

Vis, J.J. (2004) Mensenrechten. [Journal article]

Troost, Lars van (2004) Mensenrechten : een last voor Holland? [Journal article]

Volbeda, Edwin (2004) Mensenrechten zijn geen luxeartikelen. [Journal article]

Verhaar, Kees (2004) Minister Brinkhorst, geef ons een visioen! [Journal article]

Twist, Mark van (2004) Modernisering van de overheidsmodernisering. [Journal article]

Prillevitz, Frits (2004) Naar een ander platteland. [Journal article]

Balfoort, Joanneke (2004) Navo en partners, van Alaska tot Amman? [Journal article]

Soest, Jan Paul van (2004) Nieuw perspectief was nodig om wadden discussie vlot te trekken. [Journal article]

Schrover, Nathan (2004) Onze medeverantwoordelijkheid voor de malaise in Nederland. [Journal article]

Groot, Frits de (2004) Ook klimaatbeleid moet duurzaam zijn. [Journal article]

Brinkgreve, Christien (2004) Over de hang naar dwang. [Journal article]

Crebas, Hans (2004) Pleidooi voor een progressief konvooi. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2004) Pleidooi voor een staatsmonopolie voor hard drugs. [Journal article]

Toes, Elaine (2004) Politiek als leren praten 'plus'. [Journal article]

Cannegieter, Hein (2004) Rol regio's in Brussel groeit met EU mee. [Journal article]

Schie, Patrick van (2004) Serieus sociaal-liberalisme verdient een eigentijdse invulling. [Journal article]

Laan, Lousewies van der (2004) Sociaal-liberalisme = mensenrechten. [Journal article]

Helfferich, Erich (2004) Sociale en duurzame mondiale vrijhandel : grenzen aan de groei. [Journal article]

Terlouw, Jan (2004) Structuur wijzigingen of cultuurveranderingen : staatsrechtelijke hervormingen. [Journal article]

Luijkx, Bart (2004) Studiefinanciering als persoonlijk budget. [Journal article]

Dittrich, Boris (2004) Tussen balans Balkenende II : Dittrich over wat gedaan is en nog gebeuren moet. [Journal article]

Boven, Theo van (2004) Uiteindelijk gaat het altijd en steeds om mensen. [Journal article]

Vries, Henk de (2004) Van kennis naar economische kracht. [Journal article]

D66 (2004) Vijf vragen aan Jan Paternotte, voorzitter Jonge Democraten. [Journal article]

Wijers, Hans (2004) Vijf vragen aan: Hans Wijers, voorzitter Raad van Bestuur Akzo Nobel. [Journal article]

Olof, Arthur and Vijver, Emily van de (2004) Vrijzinnig maar bovenal onvoorspelbaar : Kohnstamms loopbaan als jakobsladder naar esentie D66. [Journal article]

Dees, Erik (2004) Wie is de liberaalste van het land? [Journal article]

Wellenstein, E.P. (2004) Zeven vette jaren voor de EG. [Journal article]

Bruyn, Monica de (2004) The elections are coming ... [Journal article]

2009

Arkesteijn, Daan (2009) Bouwen voor de toekomst. [Journal article]

Langenberg, Jan Wouter and Mimpen, Jeroen and Werner, Gijsbert (2009) Groen activisme : legitiem idealisme of illegaal wangedrag? [Journal article]

Tordoir, Pieter (2009) Haalbare hervorming van het woonbeleid. [Journal article]

Bolt, Gideon and Kempen, Ronald van (2009) Integratie door menging? [Journal article]

Geysendorpher, Olaf (2009) Kopen of niet? : starters op de woningmarkt. [Journal article]

Lucardie, Paul (2009) Meritocratie versus democratie : de spagaat van politieke partijen. [Journal article]

Musterd, Sako (2009) Probleemwijken! probleemwijken? [Journal article]

Zeeuw, Friso de (2009) Respect voor het alledaagse : spanning tussen individuele en collectieve belangen. [Journal article]

Vermeulen, Rita (2009) Splits de woningmarkt! [Journal article]

Aalbers, Manuel (2009) Tijd van praten is voorbij : hypotheekuitsluiting. [Journal article]

Dolmans, Constantijn (2009) Tijd voor keuzes : vraaggesprek met Roland Goetgeluk, Joris Hoekstra, Harry Bouwmeester en Peter Boelhouwer. [Journal article]

Kuipers, Jan-Jaap (2009) Turk en Nederlander? : discussie over meervoudige nationaliteit. [Journal article]

Voskamp, Jan and Arem, Marc van (2009) Wonen, leven, groeien : de definitie van de woningbouwcorporatie in de 21ste eeuw. [Journal article]

Jong, Mig de (2009) Woningbouwcorporaties : van symptoombestrijding naar structurele hervorming. [Journal article]

Bleker-van Eyk, Sylvie (2009) Woningbouwcorporaties in opspraak. [Journal article]

2010

Kölbl, Barbara (2010) Armoede als onvrijheid. [Journal article]

Koopmans, Rutger (2010) Armoede in Nederland. [Journal article]

Van de Ven, Niels and Van Beest, Ilja (2010) De pijn van buitengesloten worden. [Journal article]

Vis, Jan (2010) Uruzgan. [Journal article]

This list was generated on Wed Jan 19 12:08:04 2022 CET.