Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Journal article

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | | No Grouping
Jump to: 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Number of items: 1864.

1981

Rijnvos, C.J. (1981) Arbeid en sociaal-economische orde. [Journal article]

Hahn, K.J. (1981) De christen-democratie in Europa en de wereld. [Journal article]

Groensmit-van der Kallen, A.M.C.V. (1981) De huidige emancipatiegolf en het feminisme. [Journal article]

Feldbrugge, F.J.M. (1981) De interne ontwikkelingen in de Sowjet-Unie als factor in de Oost-West verhoudingen. [Journal article]

Grinten, W.C.L. van der (1981) De kabinetsformatie 1981, bezien door een buitenstaander. [Journal article]

Albeda, W. (1981) De kabinetsformatie en de toekomst van het CDA. [Journal article]

Ruller, H. van (1981) De overheid : geweldsmonopolie als onderdeel van de staatstaak. [Journal article]

Verdam, P.J. (1981) De raden van commissarissen en de politiek. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1981) De verhouding Europees Parlement, Europese Commissie en Raad van Ministers mede aan de hand van de begrotingsconflicten. [Journal article]

Koning, J. de (1981) De verscherping van het ontwikkelingsvraagstuk. [Journal article]

Kolnaar, A.H.J. (1981) Economische orde en economische politiek of het ontheemde CDA. [Journal article]

Mertens, P.J.J. (1981) Eenwording van het NKV en het NVV in de FNV. [Journal article]

Leyten-de Wijkerslooth, J.J.M.S. (1981) Emancipatie en individualisering. [Journal article]

Laan, H. van der (1981) Energie en de Nederlandse toekomst : welke prijs en wie betaalt? [Journal article]

Houwelingen, J. van (1981) Energiebeleid. [Journal article]

Melsen, A.M.G. van (1981) Enige gedachten over een christelijke politieke partij. [Journal article]

Bleker, H. (1981) Gespreide verantwoordelijkheid : ook binnen de overheidssector? [Journal article]

Puchinger, G. (1981) Gesprek met dr. J. Kremers. [Journal article]

Puchinger, G. (1981) Gesprek met drs. J. de Koning. [Journal article]

Puchinger, G. (1981) Gesprek met drs. R.F.M. Lubbers. [Journal article]

Puchinger, G. (1981) Gesprek met mr. W.F. de Gaay Fortman. [Journal article]

Beelaerts van Blokland, P.A.C. (1981) Het beleid, barrières en bottlenecks. [Journal article]

Warffemius, A.J.F.M. (1981) Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de kabinetten Den Uyl en Van Agt. [Journal article]

Alting von Geusau, F.A.M. (1981) Hoe dreigend is de Sovjetunie? [Journal article]

Ridderbos, H.N. (1981) In het spanningsveld van geloof en politiek. [Journal article]

Rijn, T.P.J.N. van (1981) Institutionele verhoudingen in de EG bij een groeiende Europese identiteit. [Journal article]

Vries, B. de (1981) Is het zout smakeloos geworden? [Journal article]

Ruiter, J. de (1981) Justitieel terugblikken en vooruitzien. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1981) Keuzes waarvoor wij staan. [Journal article]

Geus, P.B.R. de (1981) Knelpunten in het defensiebeleid. [Journal article]

Gardeniers-Berendsen, M.H.M.F. (1981) Knelpunten in het welzijnsbeleid. [Journal article]

Albeda, W. (1981) Koers houden bij tegenwind. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1981) Links-rechts, ondersteboven : vier verkiezingsprograms. [Journal article]

CDA (1981) Onderwijs en arbeidsmarkt : weergave van een gesprek. [Journal article]

Boorsma, P.B. (1981) 'Oude verzuurde wijn in oude leuke zakken' : een commentaar op de nota van de informateurs De Galan en Halberstadt. [Journal article]

Donner, A.M. (1981) Over de kabinetsformatie. [Journal article]

Wit-Mulder, M.C. de (1981) Reactie op "Emancipatie en individualisering". [Journal article]

Wit-Mulder, M.C. de (1981) Reactie op "Samen alleen?". [Journal article]

Klompé, M.A.M. (1981) Reactie op het rapport-Donner. [Journal article]

Bot-van Gijzen, T. (1981) Samen alleen? [Journal article]

Pekelharing, J.G. (1981) Stadsvernieuwing : een oriëntatie. [Journal article]

Veen, C. van (1981) Van politieke wil tot openbaar bestuur. [Journal article]

Mommersteeg, J.A. (1981) "Vluchten kan niet meer". [Journal article]

CDA (1981) Volkshuisvesting : weergave en gesprek. [Journal article]

Hazenkamp, G.J. (1981) Welzijnswerk : solidariteit, profijt en deskundigheid. [Journal article]

CDA (1981) Werkgelegenheid en gespreide verantwoordelijkheid. [Journal article]

1982

Oranje, L. (1982) Aarde der mensen : over geloof en politiek in Indonesië. [Journal article]

Schneiders, F.J.H. (1982) Burgerlijke ongehoorzaamheid. [Journal article]

Klop, C.J. (1982) De Islam in Nederland : angst voor een nieuwe zuil? [Journal article]

Moor, R.A. de (1982) De arbeidsmarkt voor afgestudeerden van het hoger onderwijs. [Journal article]

Andriessen, F.H.J.J. (1982) De economie en de instituties van Europa. [Journal article]

CDA (1982) De economische crisis en het "Plan-Schouten". [Journal article]

Franken, H. (1982) De goede bedoeling van de wetgever. [Journal article]

Gaay-Fortman, W.F. de (1982) De informateur-partijman? [Journal article]

Schroten, E. (1982) De kerken en het verzet tegen apartheid. [Journal article]

Hulten, M. van (1982) De last van de christen-democratie. [Journal article]

Weiler, A.G. (1982) De liberale uitdaging. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1982) De ontwikkelingssamenwerking en de Europese Gemeenschappen. [Journal article]

Terwindt, J.G.F. (1982) De regionale resultaten van het CDA. [Journal article]

Weiler, A.G. (1982) "De verantwoordelijke mens" en "het regelsysteem" : vragen rond de geestelijke wortels van het CDA. [Journal article]

Terpstra, G.H. (1982) De verhouding vakbeweging-politiek : een beschouwing vanuit het CNV. [Journal article]

CDA (1982) De verkiezingsstrategie van het CDA. [Journal article]

Burg, V.A.M. van der (1982) De waarborgstaat Nederland. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1982) Depressie of structurele crisis? [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1982) Dwalende gedachten bij een laureaat. [Journal article]

Roos, H.A.M. de (1982) Enkele gedachten over "zelfstandig ondernemen" anno nu. [Journal article]

Plattel, M.G. (1982) Ethische kanttekeningen bij de politieke discussie over echte minima. [Journal article]

Hahn, K.J. (1982) Europese communisten en socialisten in beweging. [Journal article]

Schroten, E. (1982) Geloof en politiek. [Journal article]

CDA (1982) Gesprek met mr. H.W. van Doorn. [Journal article]

Vos, G.Z. de (1982) Gezondheidszorg : met zorg behandelen. [Journal article]

Klapwijk, J. (1982) Grondbeginselen van christen-democratische politiek. [Journal article]

Boonstra, D. and Kuiper, D.Th. (1982) Het CDA in alle staten : feiten en interpretaties over de Statenverkiezingen 1982. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1982) Het IKV in woord en daad. [Journal article]

Loon, P.C.J. van (1982) Het sociaal gezicht van het CDA. [Journal article]

Ridderbos, H.N. (1982) Het spreken van de kerk. [Journal article]

Diepenhorst, I.A. (1982) Hoe aanvaardbaar is het liberalisme? [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1982) Hoe nu verder? [Journal article]

Bremmer, C. (1982) 'Ik-Jan-Vrijheid' : enkele gegevens over en kanttekeningen bij het profiel van de VVD-kiezer. [Journal article]

Laan, H. van der (1982) Is de alternatieve energie-route een begaanbare weg? [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1982) Is het CDA tegengevallen? [Journal article]

Borstlap, H. (1982) Kabinetscrisis. [Journal article]

Valk, J.J.M. de (1982) Klimaatverschillen. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1982) Lessen of zondebokken. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1982) Liberalisme en sociaal-economische verhoudingen. [Journal article]

Steenhoven, K. van der (1982) Lijdt het CDA aan politicofobie? [Journal article]

Blok, K. and Kok, M. (1982) Naar een verantwoorde energie-toekomst. [Journal article]

Jonge, L. de and Dorst, M. and Remmers, T. (1982) "Ons dak boven ons hoofd". [Journal article]

Hento-Oosterheert, I. and Rusch, H. (1982) Ontwikkelingsproblematiek van het kort middelbaar beroepsonderwijs. [Journal article]

Diepenhorst, L.M.L.H.A. (1982) Opgang en neergang. [Journal article]

Ruppert, M. (1982) Over de rol van de staat. [Journal article]

Maanen, G.H.O. van (1982) Over macht in het sociaal-economisch leven. [Journal article]

Hulsman, K. (1982) Oz we shalom, de religieuze vredesbeweging van Israël. [Journal article]

Meijer, P.G. (1982) Politieke keuzen in de ruimtelijke ordening : een bijdrage aan de discussie. [Journal article]

Ydo, H.J. (1982) Produktie tegen elke prijs. [Journal article]

Struik, L.A. (1982) Quo vadis, CDA? [Journal article]

CDA (1982) Realisme en creativiteit. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1982) Spanning tussen de korte en lange termijn. [Journal article]

CDA (1982) Tekst van de brief van het CDA-Partijbestuur aan de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenkonferentie inzake de vredes- en veiligheidsproblematiek. [Journal article]

Puchinger, G. (1982) Terugblik op dr. Hendrik Algra. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1982) Trekken en duwen aan het arbeidsbestel : een besprekingsartikel. [Journal article]

Kuiper, D.Th. (1982) Tussen identiteit en fusie : schets van enkele ontwikkelingen in de 'radicale generatie' binnen de ARP in de periode 1957-1971. [Journal article]

Bosman, H.W.J. (1982) Volkshuishouding en parlementaire democratie. [Journal article]

Brokx, G.Ph. (1982) Volkshuisvesting en christen-democratie. [Journal article]

Fokkema, S.D. (1982) Voortgezet basisonderwijs, een ingrijpende herstructurering van voortgezet onderwijs. [Journal article]

Bilsen, Th.J.C. van (1982) Waarin verschillen VVD en CDA? [Journal article]

Douben, N.H. (1982) Waarom confessionele partijvorming (toch nog) kan. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1982) Wat individualisering wèl is. [Journal article]

Maat, C. ter (1982) Zijn Oost-West contacten zinvol? [Journal article]

Spijkerboer, A.A. (1982) Zwerftocht van een kiezer. [Journal article]

1983

Dijk, J.W.A. van (1983) Arbeid : betaald en onbetaald. [Journal article]

Wetering, R. van de (1983) Bezuinigen op het openbaar vervoer, maar met welk perspectief? [Journal article]

Iersel, J.P. van (1983) CDA : zelfbewustheid is enige kans. [Journal article]

Verschuer, O.W.A.Baron van (1983) CDA, waar is uw geloof? [Journal article]

Manenschijn, G. (1983) Commentaar op rapport over gewetensbezwaren. [Journal article]

Weiler, A.G. (1983) Cultuur in de marge : over de verhouding van economie en samenleving, politiek, cultuur en godsdienst in de post-industriële maatschappij. [Journal article]

Strijers, A. and Woudenberg, W. (1983) De ARP en het kunst- en cultuurbeleid. [Journal article]

Woudenberg, W. (1983) De CHU en het kunst- en cultuurbeleid. [Journal article]

Andriessen, F.H.J.J. (1983) De Europese instellingen in het zicht van de verkiezingen van 1984. [Journal article]

Slomp, J. (1983) De Islam in Nederland : angst voor een nieuwe zuil? [Journal article]

Alem, V. van (1983) De KVP en het kunst- en cultuurbeleid. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1983) De balans : afschrijven en investeren. [Journal article]

Metz, W. (1983) De geneeskunde op een keerpunt. [Journal article]

Vries, B. de (1983) De kostwinner de deur uit? [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1983) De naderende Europese verkiezingen. [Journal article]

Engberts, G.E. (1983) De overheid, de ordening en de ruimte. [Journal article]

CDA (1983) De plaats van het educatief centrum in de volwasseneneducatie. [Journal article]

CDA (1983) De rol van de overheid. [Journal article]

Franken, H. (1983) De samenhang van overheidsmaatregelen. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1983) De scheiding van kerk en staat : in verband met het overheidsbeleid ten aanzien van de godsdienstbeleving van minderheden. [Journal article]

Aldershoff, W.G. and Gent, L.W.M. van (1983) De toekomst van het CDA is afhankelijk van kwaliteit en kwantiteit. [Journal article]

Stam, F.P. van (1983) De verhouding tussen kerk en staat in de DDR. [Journal article]

Albeda, W. (1983) De verloedering van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Frinking, G.A.B. (1983) De werkgelegenheid in het onderwijs : een somber perspectief. [Journal article]

Dölle, A.H.M. (1983) De zieke staat en de noodzaak van een christen-democratische staatsleer. [Journal article]

Hörchner, P. (1983) Departementale reorganisatie en milieubeleid. [Journal article]

Weiler, A.G. (1983) Economie, cultuur en samenleving. [Journal article]

Vries, B. de (1983) Een half jaar kabinet-Lubbers. [Journal article]

Albeda, W. (1983) Europees sociaal-economisch beleid. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1983) Geef vertrouwen. [Journal article]

Graaf, J. van der (1983) Geloof - kerk - politiek: is er nog een organisch verband? [Journal article]

Houtepen, A.W.J. (1983) Geloof en politiek. [Journal article]

Mulder, D.C. (1983) Geloof, kerk en politiek. [Journal article]

Wouw, J.A.C.J. van de (1983) Gewetensbezwaren : te veel aandacht? [Journal article]

Have, H.A.M.J. ten (1983) Gezondheid, gezondheidszorg en overheid. [Journal article]

Krajenbrink, J.G.H. (1983) Het CDA: kwaliteit en. [Journal article]

Kuiper, A. (1983) Het Palestijnse vraagstuk. [Journal article]

Klop, C.J. (1983) Het authentieke dat nodig is voor cultuurvorming : gesprek over christendom en cultuur met prof. dr. C. Verhoeven, hoogleraar antieke filosofie aan de universiteit van Amsterdam. [Journal article]

Postma, A. (1983) Het bijzonder onderwijs bedreigd? [Journal article]

Jong (Ozn.), K. de (1983) Het christelijk onderwijs en het CDA. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1983) Het debat in de kerken over de kernbewapening. [Journal article]

Rooy, Y.M.C.T. van (1983) Het gezicht van het CDA. [Journal article]

Arend, A.J.G. van der (1983) Het katholieke ziekenhuis en de Wet Afbreking Zwangerschap. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1983) Individualiseren en (on)afhankelijkheid. [Journal article]

Vos, C.J. (1983) Individualisme en solidariteit. [Journal article]

CDA (1983) Is er een christen-democratisch kunstbeleid : weergave van een gesprek met oud-politici van ARP, CHU en KVP. [Journal article]

Schneider, J.W. (1983) Kanttekeningen bij beginselen. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1983) Leefvormen in de jaren tachtig : hoe, waarom, wie? [Journal article]

Wüst, L.B.M. (1983) Levensbeschouwelijke vitaliteit. [Journal article]

Aalders, W. (1983) Luther in de DDR. [Journal article]

Haan, P. de (1983) Moderne staatsleer en emancipatie van de mens. [Journal article]

Bruijne, G.A. de (1983) Naar nieuwe verhoudingen? : de relaties Nederland-Suriname na 8 december 1982. [Journal article]

Klapwijk, J. (1983) Over de publieke rechtsorde en het rijk van God. [Journal article]

Dengerink, J.D. (1983) Over het wat en het hoe van de staat. [Journal article]

Hahn, K.J. (1983) Paus en Vatikaan temidden van hedendaagse politieke problemen. [Journal article]

Beld, A. van den (1983) Politiek en ethiek in de kernwapendiscussie. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1983) Private instellingen, publieke verantwoordelijkheden. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1983) Recente kerkelijke uitspraken over de kernbewapening. [Journal article]

Douben, N.H. (1983) Renovatie van de sociale zekerheid. [Journal article]

Groot Koerkamp, L.S. (1983) Ruimte in Nederland : ook de Markerwaard aanpakken. [Journal article]

Postma, A. (1983) Samenwerking tussen PvdA en VVD op lokaal niveau. [Journal article]

Doop, P.W. and Dijk, J.W.A. van (1983) Scheppen van ruimte : een christen-democratisch jeugdbeleid. [Journal article]

Lamers, L. (1983) Sociale zekerheid in kerend tij. [Journal article]

Faber, S. (1983) Socialistische oppositie en burgerlijke ongehoorzaamheid : een aantal kanttekeningen. [Journal article]

Jonge, J. de (1983) Voortgezet basisonderwijs onontkoombaar? [Journal article]

Albeda, W. (1983) Waarheen, na de welvaartsstaat? [Journal article]

Verkuyl, A. (1983) Wat vind ik waardevol? [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1983) Werk of inkomen : een terugblik op één jaar regeren. [Journal article]

1984

Schroten, E. (1984) "1984". [Journal article]

Gennip, P.A. van (1984) "Ach mijnheer, ze doen maar". [Journal article]

Buijsert, N. (1984) Adressant en geadresseerde. [Journal article]

Thijssen, A.A.J.W. (1984) Advertentie-belasting en verenigingsvorm zullen Nederlandse dagbladpers schaden. [Journal article]

Heggen, F.J. (1984) Afweer-aanvaarding-keuze : ethisch-theologische kanttekeningen bij gedragspatronen tegenover homofilie. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1984) Arbeid en geld tijdens de ombuiging. [Journal article]

Hulsman, C. (1984) Armeniërs in Turkije. [Journal article]

Strijkert, P.J. (1984) Bijdrage tot een oplossing van wereldvraagstukken? : economische aspecten van de ontwikkelingen in de genetische technologie. [Journal article]

Brautigam, H.C.A. (1984) CDA : een broodje hoop en haat! [Journal article]

Noordegraaf, A. (1984) Christelijke politiek ... : hoe bestaat het?! [Journal article]

Schilthuis-Stokvis, A.C. (1984) Christenen als pionier voor een nieuwe maatschappelijke positie van vrouwen. [Journal article]

Boekestijn, C. (1984) Cultuur en godsdienst in de marge? [Journal article]

Klop, C.J. (1984) "Daar heeft de abonnee de meeste invloed, door de mogelijkheid zijn krant op te zeggen" : overwegingen bij enkele reacties op het beleidsadvies "Pluriformiteit" van het wetenschappelijk Instituut voor het CDA. [Journal article]

Jongma-Roelants, C.W.M. (1984) De Geest die ons bindt. [Journal article]

Hennekens, H.Ph.J.A.M. (1984) De Nederlandse overheid in een rollenspel. [Journal article]

Houwen, R.H.J. and Hoeijmakers, J.H.S. and Bootsma, D. (1984) De betekenis van de recombinant-DNA-technologie voor de geneeskunde. [Journal article]

Groot, G.C. de (1984) De christen-politicus in het spanningsveld tussen geloof en politieke praktijk. [Journal article]

Peursen, C.A. van (1984) De culturele context van beleid. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1984) De dialoog der hoofdcommiezen. [Journal article]

Mourik, M.J.A. van (1984) De erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot : een strijd tussen bloedverwantschap en rechtvaardigheid. [Journal article]

Aarts, H.J.B. (1984) De financiële solidariteit van de ontwikkelingsbegroting. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1984) De functie van het voorbehoud. [Journal article]

Goddijn, W. (1984) De golfbeweging van het Mandement. [Journal article]

Schreurs, M.G.G.J. (1984) De noodzakelijke spanning tussen geloof en politiek. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1984) De omgekeerde wereld op zijn kop. [Journal article]

Kaan, L.A. (1984) De ommezwaai van Bruins Slot. [Journal article]

Duijn, P. van (1984) De recombinant-DNA-discussie. [Journal article]

Willemsma, G.T. (1984) De roeping van de politiek. [Journal article]

Emck, J.H. (1984) De uitholling van het afschrikkingsevenwicht. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1984) De weg naar Hilversum 5 : (emancipatie en vervreemding). [Journal article]

Dalen, W.E. van (1984) Drugs : het einde? [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1984) Economische wetenschap en politiek. [Journal article]

Grin, J. (1984) Een alternatieve verdediging : noodzaak en mogelijkheid. [Journal article]

Bus, W.A.E.G. (1984) Een bijdrage voor christen democratische verkenningen, zomer 1984. [Journal article]

Wüst, L.B.M. (1984) Een nieuwe cultuur-politieke conceptie gevraagd. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1984) Eenheid en verscheidenheid. [Journal article]

Albeda, W. (1984) Einde van de verzorgingsstaat? [Journal article]

Bakker-Osinga, A. (1984) Emancipatie, kwestie van geld, macht en gelijkmaking? [Journal article]

Wissen, G.J.M. van (1984) Enkele gedachten over de staat. [Journal article]

Die, B.C. de (1984) Erfrecht voor de langstlevende echtgenoot. [Journal article]

Berthitu, F. and Boonstra, G.A. (1984) Etnische jongeren in Nederland, in het bijzonder in het onderwijs. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1984) Europese veiligheid in de tweede helft van de jaren '80. [Journal article]

Nagel-Cornelissen, M.E.Ch.E. (1984) Evangelie in de praktijk. [Journal article]

CDA (1984) Fatsoen of toegeeflijkheid? [Journal article]

Jongeneel-Slokker, G. (1984) Gaat Abraham nog op reis? [Journal article]

Koch, G.K. (1984) Geloof, kerk en politiek : drieëenheid of tegenstrijdigheid? [Journal article]

Slob, A. (1984) Het CDA discrimineert niet! [Journal article]

CDA (1984) Het CDA en de Europese maat. [Journal article]

Schneider, J.W. (1984) Het centrale overheidsmotief. [Journal article]

Doorn, A. van (1984) Het marxistisch socialisme als hoogste stadium van kapitalisme, imperialisme en fascisme. [Journal article]

Montfrans-Hartman, G.W. van (1984) Hoe goed kennen wij elkaar? [Journal article]

Weiler, A.G. (1984) Hoger onderwijs voor velen of toelatingsbeperking? [Journal article]

Dusseldorp, D.B.W.M. van and Haan, F.H. de and Oomen, A.P.J. (1984) Honger, voedseloverschotten en landbouwbeleid. [Journal article]

Dorenbos, L.P. (1984) Hoop en teleurstelling. [Journal article]

Rossum, R. van (1984) Ik zie niets onchristelijks in een middenpositie als dat een dialogische positie is. [Journal article]

Dekker, A. (1984) Ik zoek de vlam in de visie : enkele overpeinzingen. [Journal article]

Zijlstra, J.A. (1984) Indrukken van vrees en hoop, van vandaag en gisteren. [Journal article]

Hollander-van der Ent, C. den (1984) Jongeren en relatievorming : tussen vanzelfsprekendheid en vrijblijvendheid. [Journal article]

Matthijsen, A. (1984) Jongeren en werk-loosheid. [Journal article]

Haas, G.C. de (1984) Jongeren in de samenleving. [Journal article]

Berkhout, A.J. (1984) Kerk en overheid. [Journal article]

Klompé, M.A.M. (1984) Kerk en politiek. [Journal article]

Heerma, E. (1984) Kerk en politiek. [Journal article]

Buve, R.Th.J. and Rood, W. (1984) Kerk en regime in Nicaragua en Polen : kansen op eigen wegen? [Journal article]

Heemskerk, P.G. (1984) Kerkleden en politici : vooral samen. [Journal article]

Deemter-Salomons, J. van (1984) Kiezen en delen. [Journal article]

Strop-von Meyenfeldt, T.L.E. (1984) Kiezen voor elkaar!? [Journal article]

Schroten, E. (1984) Meesterschap over het leven? : bezinning op ontwikkelingen in de genetische technologie. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1984) Om de mens. [Journal article]

Kroeger, P.G. (1984) Onderwijs, de waarde en de waarden. [Journal article]

Niekerk, A.E. van (1984) Ontwikkelingssamenwerking tussen harde en zachte krachten. [Journal article]

Bruins, C.P. (1984) Orgaantransplantatie : toestemmings- of geen-bezwaar-systeem. [Journal article]

Donner, A.M. (1984) Over "discriminatie". [Journal article]

Vries, B. de (1984) Over fabels en dilemma's. [Journal article]

Heggen, F.J. (1984) Over politieke en kerkelijke verantwoordelijkheid. [Journal article]

Donner, A.M. (1984) Over staatsbeschouwing. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1984) Over taakverdeling in het wetenschappelijk onderwijs en de "eigen aard" van de bijzondere instellingen. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1984) Plaatsbepaling in een pluriforme samenleving : een cultuur-sociologische benadering. [Journal article]

Gaay Fortman, W.F. de (1984) Politiek en christelijk geloof. [Journal article]

Ingwersen, P. (1984) Pretentie of intentie. [Journal article]

Winsemius-Korfker, L.G. (1984) Reactie op "de omgekeerde wereld op zijn kop". [Journal article]

Terwindt, J.G.F. (1984) Regionaal-electorale CDA-modellen. [Journal article]

Hoekstra, R.J. (1984) Staat en christen-democratie : (primaat van het recht). [Journal article]

Postma, A. (1984) Trends. [Journal article]

Kortmann, C.A.J.M. (1984) Umwertung aller Werte. [Journal article]

Hordijk, A. (1984) Verwachting tussen ja en nee. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1984) Volwassen ontwikkelingshulp. [Journal article]

Bär, R.Ph. (1984) Wat kan de R.K. Kerk van het CDA verwachten? [Journal article]

Wiepkema, P.R. (1984) Welzijn van landbouwhuisdieren is ook een politiek vraagstuk. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1984) Werkgelegenheid op het kruispunt van arbeidstijdverkorting en loondaling. [Journal article]

Manenschijn, G. (1984) Wie zich tegen de overheid verzet ... : (over burgerlijke ongehoorzaamheid). [Journal article]

Bleumink, E. (1984) "Ze is mijn geweten". [Journal article]

Oostlander, A.M. (1984) "Zijn we moe gestreden?". [Journal article]

1985

Elfferich, P.Chr. (1985) Aanspreekbaar en herkenbaar? [Journal article]

Klop, C.J. (1985) Afslanking van de rijksoverheid : een voorzet voor het regeerakkoord gewenst. [Journal article]

Bochove, A. van (1985) "Als christen-democraat ben ik anticonfessioneel": hindernissen voor een machtsvrij debat over de democratische kansen in Latijns-Amerika. [Journal article]

Flapper, L. (1985) Arbeid en samenleving. [Journal article]

Zürcher, E.J. (1985) Bepalende factoren in de positie van de christenen in Turkije. [Journal article]

Kuitert, H.M. (1985) Buitenbaarmoederlijke bevruchting. [Journal article]

CDA (1985) Christelijk-sociaal over CDA-program. [Journal article]

CDA (1985) Commentaar bij "over talenten gesproken". [Journal article]

Bot, B.R. (1985) De NAVO : veranderingen in de toekomst en toekomst in verandering. [Journal article]

Albeda, W. (1985) De beste stuurlui. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1985) De bocht is ingezet, maar nog niet genomen : de verzorgingsmaatschappij in het ontwerp-verkiezingsprogramma 'Uitzicht'. [Journal article]

Sluis, W.R. van der (1985) De discussie rondom "het begeerlijke ambt". [Journal article]

Donner, A.M. (1985) De onderlinge verhouding van grondrechten. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) De paus en de mensenrechten. [Journal article]

Grin, J. (1985) De politieke toetsing van nieuwe ontwikkelingen in de wapentechnologie. [Journal article]

Boukema, P.J. (1985) De terugtredende Staat. [Journal article]

Bakker, C.P.A. (1985) De toekomst van de volkshuisvesting: moet woonruimte distributiegoed blijven? [Journal article]

Boonstra, D. (1985) De toekomst van jeugdigen en de overheid. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) De weg van een program. [Journal article]

Gennip, P.A. van (1985) Democratie : van alternatief tot regime : over functieverlies en onvervangbaarheid van de religie in een politiek systeem, in het bijzonder van het christendom in de democratie. [Journal article]

Thung, M.A. (1985) Denkt het CDA monocausaal? [Journal article]

Roos, W.A.A.M. de (1985) Economie en politiek. [Journal article]

Vries, B. de (1985) Een eigen staatsleer? [Journal article]

Jong (Ozn), K. de (1985) Een gezamelijke boodschap voor de hele samenleving. [Journal article]

Kok, M. (1985) Energiebeleid na de BMD. [Journal article]

Spek, J. van der (1985) Energiediscussie in ander perspectief. [Journal article]

Hahn, K.J. (1985) Escalatie in de Derde Wereld. [Journal article]

Raalte, J. van (1985) Geloofsgemeenschap en staat in een meervoudige samenleving. [Journal article]

Kuitert, H.M. (1985) Genetische manipulatie: waar willen we ermee naar toe? [Journal article]

Merks, K.W. (1985) Gezin en gezinspolitiek. [Journal article]

Bot-van Gijzen, T. (1985) Het CDA moet kiezen! [Journal article]

Klink, A. (1985) Het ontstaan van de verzorgingsstaat : een christen-democratische analyse. [Journal article]

Maesen, R.M. van der (1985) Het rapport over de zorgzame samenleving vanuit Rotterdam bezien. [Journal article]

Postma, A. (1985) Het rapport van de Commissie-Biesheuvel. [Journal article]

Schut, W.F. (1985) Hoofdstuk VII. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) Hoort de politiek het spreken van de kerken? [Journal article]

Kok, G.Chr. (1985) Huwelijk, gezin en andere samenlevingsvormen. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1985) Impasse of wending in de betrekkingen tussen oost en west. [Journal article]

Boeschoten, M.G. (1985) Jongeren, geloof en politiek. [Journal article]

Franken, H. (1985) Justitie voor het blok. [Journal article]

Gaay Fortman, W.F. de (1985) Laat de Antillen met rust. [Journal article]

Alsem, F.M. (1985) Maatschappelijk werk. [Journal article]

Soest, J. van (1985) Metselaars en architecten. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) "Normalisering" van het buitenlands beleid : naar de grijze overbodigheid. [Journal article]

Spreeuwenberg, C. (1985) Nota eerstelijnszorg. [Journal article]

Albeda, W. (1985) Onderwijs en economie. [Journal article]

Hahn, K.J. (1985) Ons zicht op het buitenland. [Journal article]

Dekker, D.C. (1985) Onze les geleerd??? [Journal article]

Zuthem, H.J. van (1985) Op zoek naar een verantwoordelijke maatschappij. [Journal article]

Hulst, J.W. van (1985) Op zoek naar nieuwe vormen van verantwoordelijkheid. [Journal article]

Tieleman, T. (1985) Openbaar vervoer : behouden voor de buurman of ook zelf gebruiken? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) Over het maken van Christen-Democraten. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. and Oostlander, A.M. and Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1985) Personen en hun politieke stijl. [Journal article]

Dijck, J.J.J. van (1985) Politiek : koersbepaling van maatschappelijke ontwikkeling : enige gedachten bij het CDA-programma "Uitzicht". [Journal article]

Ruller, H. van (1985) Programmeren. [Journal article]

Klop, C.J. (1985) Protestanten, katholieken en de "c". [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) RSV en de zuiverheid van de politiek. [Journal article]

Gennip, P.A. van (1985) Realisme: een christelijke kern van democratie. [Journal article]

Houben, J.A.M.L. (1985) Referendum. [Journal article]

Mourik, M.J.A. van (1985) Relationele verantwoordelijkheid. [Journal article]

Theuns, H.L. (1985) Relevantie en irrelevantie van vrijetijdsbeleid. [Journal article]

Bakker, C.P.A. (1985) Samenlevingsvormen en de fiscus. [Journal article]

Oostlander, A.M. and Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1985) Solide en sociaal : CDA nieuwe stijl. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1985) Technologische vernieuwing: quo vadis? [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1985) Toezicht en verantwoording in het bankwezen. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1985) Trouw of ontrouw van het CDA? [Journal article]

Weiler, A.G. (1985) Tussen ghetto en Godsbrigade. [Journal article]

Bruggen, J.C. van (1985) Uitzicht op meer gespreide verantwoordelijkheid : onderwijsbeheer, voortgezet basisonderwijs en nog wat. [Journal article]

Wijffels, H.H.F. (1985) Uitzicht op...? [Journal article]

Hordijk, A. (1985) Vakbeweging en politiek. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) Vechten over lusten en lasten. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1985) Verantwoordelijkheid. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) Verhinder dat de kleinkinderen bang worden: (over zelfbeschikking). [Journal article]

Schroten, E. and Velde, E.R. te (1985) Vragen rond reageerbuisbevruchting. [Journal article]

Gelder, W.T. van (1985) Vrijetijdsbeleid, van harte. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1985) "Waarborgen voor zekerheid" en de verzorgingsmaatschappij. [Journal article]

Douben, N.H. (1985) Wordt sociale zekerheid een instrument voor het realiseren van een atomistische maatschappij? [Journal article]

Nistelrooy, L.J.J. van (1985) Zorgzame samenleving handen en voeten geven. [Journal article]

1986

Fase, W.J.P.M. (1986) Als het onderhandelingsfront breekt. [Journal article]

Eversdijk, H. (1986) Beginselpolitiek vindt weerklank in brede lagen van de bevolking. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Bevrijdingstheologie bij nader inzien. [Journal article]

Post, D. and Visscher, J. (1986) Bezuiniging in de gezondheidszorg : meer markt of meer beheersing. [Journal article]

Coerts, H. (1986) Briefwisseling Kuyper-Idenburg. [Journal article]

Kolster, M.A. (1986) Buitenlands beleid nader bekeken. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Christelijke minderheid in de knel. [Journal article]

Rompuy, H. van (1986) Christen-democratie en conservatisme. [Journal article]

Palmer, B.C. (1986) Christen-democratie in Latijns-Amerika : een gok op de toekomst. [Journal article]

Scheenstra, Sj.H. (1986) Consensus is geboden : tien bestuurlijke kanttekeningen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1986) De Afrikaanse crisis. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1986) De Europese uitdaging. [Journal article]

Alink, M.H.M. (1986) De aanwezigheid van de politieke overtuiging van het CDA bij zijn kiezers. [Journal article]

Frinking, G.A.B. (1986) De ambivalentie van het bevolkingsbeleid in Nederland. [Journal article]

Jeurissen, R.J.M. (1986) De bom in de ban? : kerken over nut en nadeel van nucleaire afschrikking. [Journal article]

Aarts, H.J.B. (1986) De financiering van de ontwikkelingsbegroting. [Journal article]

Plantinga, J. (1986) De fiscus en het woon-werkverkeer. [Journal article]

Velzen, W.G. van (1986) De rol van de politieke overtuiging in de verkiezingscampagne. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) De schoolstrijd van de arbeidersklasse. [Journal article]

Haan, P. de (1986) De staatsleer van Couwenberg, andermaal kritisch beschouwd. [Journal article]

Grinten, W.C.L. van der (1986) De toekomst van de Nederlandse Antillen. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1986) De val van de marxistische tijdspiegel. [Journal article]

Pronk, B. (1986) De weerklank en het appèl van de christen-democratie in Europa. [Journal article]

Couwenberg, S.W. (1986) Discussie over links. [Journal article]

Veen, J.E. van (1986) Doorbraak in gestolde politieke emancipatie. [Journal article]

Kimman s.j., E.J.J.M. (1986) Economie en mensenrechten : meten met twee maten. [Journal article]

Heggen, F.J. (1986) Een pleidooi voor gerechtigheid. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1986) Emancipatie van de mens, ook van de vrouw. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Erasmus en Charta. [Journal article]

Meer, C. van der (1986) Euthanasie, spanningen en misvattingen. [Journal article]

Weiler, A.G. (1986) Gewetensvorming gewenst. [Journal article]

Michels, J.J.M. (1986) Gezondheidszorg niet gebaat bij privatisering en commercialisering. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1986) Grondslagen van het toezicht op het bankwezen. [Journal article]

Jansen, Joba A.M.J. (1986) Herderlijke schrijvens over sociaal-economische vraagstukken. [Journal article]

Klop, C.J. (1986) Hervormde kerk, CDA en doorbraak. [Journal article]

Hahn, K.J. (1986) Het Europese noord. [Journal article]

Kruyswijk, A. (1986) Het Kairos-Document. [Journal article]

Wessels, A. (1986) Het Libanese drama. [Journal article]

Huibers, J.F. (1986) Het appèl en de weerklank bij jongeren. [Journal article]

Franken, H. (1986) Het kind van de rekening. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Het nieuwe denken van Gorbatsjov. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1986) Het volk kan zich niet vergissen. [Journal article]

Klop, C.J. (1986) Hoe gaat het CDA verder met "Appèl en Weerklank". [Journal article]

Groot, G.C. de (1986) Is het Appèl beantwoord? [Journal article]

Braks, G.J.M. (1986) Landbouw en ontwikkeling. [Journal article]

Frinking, A.B.M. (1986) Luisteren politici wel naar wetenschappers? [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1986) Mag Marie wijzer blijven? [Journal article]

Biesheuvel-Vermeijden, J.E. (1986) "Meer vrouwen in bestuursorganen en op kandidatenlijsten" : aanbeveling no. 12 uit het CDA-rapport "Appèl en Weerklank". [Journal article]

Beeten, R.H. van de (1986) Mensenrechtenbeleid moet consistent zijn. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Moreel beraad van christenen : alstublieft geen vertrossing. [Journal article]

Wèust, L.B.M. (1986) Nu verder met een verantwoordelijke maatschappij. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1986) Ombuigingsbeleid in België en Nederland. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1986) Over de brug tussen markt en bureaucratie : enkele beschouwingen over sociaal-economische instituties naar aanleiding van het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma "Uitzicht; samenwerken voor morgen". [Journal article]

Ruller, H. van (1986) Pasjeswet? [Journal article]

Drimmelen, R.W.F. van (1986) Preken of spreken. [Journal article]

Donner, J. (1986) Privatisering in de volksgezondheid : beleidsinstrument voor bezuiniging. [Journal article]

Kuschpèta, O. (1986) R.K. kerk en staat in Polen : een instabiele verhouding. [Journal article]

Smits, M. (1986) Rappèl en klankkleur. [Journal article]

Lange, H.M. de (1986) Reactie op "Solide en sociaal: het CDA nieuwe stijl". [Journal article]

Vet, C.J.G.M. de (1986) Sociaal-economisch beleid kabinet Lubbers II. [Journal article]

Schroten, E. (1986) To be or not to be : over suicide, moraal en levensbeschouwing. [Journal article]

Postma, A. (1986) Toenemende invloed Eerste Kamer geen tijdelijk verschijnsel. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1986) Toerusting voor de toekomst : kadervorming voor een moderne en principiele partij. [Journal article]

Schroten, E. (1986) Universiteit en (personeels-)beleid. [Journal article]

Albeda, W. (1986) Vaste lonen of een vast deel in de opbrengsten. [Journal article]

Barendrecht, K. (1986) Waar staat het CDA in de strijd tussen ideëel en commercieel belang? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Wat beweegt de kiezer? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Wat nu met de PvdA? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Wat voor een CDA willen we? [Journal article]

Rosman, S.J. (1986) Weerklank en appèl. [Journal article]

Pauw, B.M.J. (1986) Weerklank in de partijvoorlichting. [Journal article]

Weiler, A.G. (1986) Welke historische opdracht hebben christenen nu? [Journal article]

Sporken, C.P. (1986) Wetswijziging inzake euthanasie : kanttekeningen vanuit de ethiek. [Journal article]

Bot-van Gijzen, T. (1986) Wie de jeugd heeft.... [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Wie met wie? [Journal article]

1987

Oostlander, A.M. (1987) Armoede en de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Jong (Ozn), K. de (1987) Basisvorming in het voortgezet onderwijs. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Beroepsonderwijs en de "voortdurende zorg van de regering". [Journal article]

Rombouts, A.G.J.M. (1987) Bestuursakkoord Rijk-gemeenten : behoorlijk bestuur tussen overheden. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1987) Blijft "Brave new world" fictie? [Journal article]

Terpstra, G.H. (1987) Bouwstenen voor een zorgzame samenleving. [Journal article]

Huijsen, C. (1987) Cda en PvdA naar een nieuwe consensus? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Cory Aquino's christelijke revolutie. [Journal article]

Verhoogt, J.P. (1987) Crisis en kritiek der verzorgingsstaat : de politieke relevantie van het maatschappelijke middenveld. [Journal article]

Ydo, H.J. (1987) De Europese akte. [Journal article]

Wageningen, P.N. van (1987) De gezondheidszorg kan de vergrijzing aan. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1987) "De huisvrouw als maatschappelijke desinvestering ; bespreking van de voorstudie "Private leefvormen, politieke gevolgen". [Journal article]

Fernhout, R. (1987) De juridische positie van het 'maatschappelijk middenveld'. [Journal article]

Runia, K. (1987) De kerken en de zorgzame samenleving. [Journal article]

Melsen, A.G.M. van (1987) De ontwikkeling van de technologie. [Journal article]

Terpstra, G.H. (1987) Een schat aan gegevens over deeltijdarbeid. [Journal article]

Werner, F.J.M. and Klop, C.J. (1987) Gezondheidszorg. [Journal article]

Ester, H. (1987) Gloort in Zuid-Afrika de dageraad? [Journal article]

Haersma Buma, B. van (1987) Hervormd denken : inspiratie voor de politiek. [Journal article]

Post, D. (1987) Het "teveel" in de gezondheidszorg. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Het CDA en de erfenis van de doorbraak. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1987) Het CDA is geen nationale partij. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Het CDA, de maatschappijstructuur en het sociaal elan. [Journal article]

Timmerman-Buch, Y.E.M.A. (1987) Het kind en het badwater. [Journal article]

Skillen, J.W. (1987) Het leven na Reagan. [Journal article]

Hazenkamp, A.H.W. (1987) Het vluchtelingenbeleid in discussie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Iedere generatie heeft haar eigen weg naar Lenin. [Journal article]

Clerx, J.M.M.J. (1987) KVP en PvdA en het naoorlogse economische beleid. [Journal article]

Dittrich, Z.R. (1987) Kanttekeningen bij Gorbatsjov. [Journal article]

Spaandonck, F.H.M. van (1987) Kerken: voorbeeld voor een zorgzame samenleving? [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1987) Kinderen zijn ons een zorg. [Journal article]

Noteboom, H.A.C.M. (1987) Kroniek van de Europese integratie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Kuyper en de bruikbaarheid van de traditie. [Journal article]

Vrugt, R. (1987) Lubbers II : is voortgaan ook vooruitgaan? [Journal article]

Plattel, M.A.D. (1987) Maakt de informatiemaatschappij een zorgzame samenleving mogelijk? [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1987) Maatschappelijke orde en monetaire verhoudingen. [Journal article]

Weiler, A.G. (1987) Meten met twee maten. [Journal article]

Hahn, K.J. (1987) Midden-Europa : spook of realiteit? [Journal article]

Bruggen, J.C. van (1987) Moet openbaar onderwijs bijzonder worden? [Journal article]

Klop, C.J. (1987) 'Net zo slank als je opa'. [Journal article]

Pisuisse, C.S. (1987) Nogmaals de Europese Akte. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Om gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping. [Journal article]

Balke, W. and Heukels, L.P. and Smal, C.A. (1987) Omgaan met levensbeschouwelijke achtergronden in ziekenhuizen. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Onbemind maakt onbekend : kerk en partij over ontwikkeling. [Journal article]

Kimman S.J., E.J.J.M. (1987) Ons onvermogen technologie te sturen. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Over godsdienst en economische groei. [Journal article]

Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, J.J.M.S. (1987) Rechtshandhaving en de verantwoordelijke maatschappij. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1987) Ruimte : voor wie eigenlijk? [Journal article]

Kingma, T.H. (1987) Sanering overheid: verkeerde denkvolgorde. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1987) Solidariteit in een veranderend tijdsbeeld : de toekomst van de sociale zekerheid. [Journal article]

Postma, A. (1987) Statenverkiezingen en Eerste Kamer. [Journal article]

Gennip, P.A. van (1987) Steun voor een zorgzame samenleving. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1987) Subsidiëring van het identiteitsgebonden particulier initiatief in een pluriforme samenleving. [Journal article]

Mennes, L.B.M. (1987) Technologie en ontwikkeling. [Journal article]

Vos, P.J. (1987) Technologie, arbeid en organisatie. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1987) Technologische vernieuwing en vermaatschappelijking. [Journal article]

Janssens, R.J.A. (1987) Telt alleen betaalde arbeid? [Journal article]

Grin, J. (1987) Van ruimhartig naar restrictief - en weer terug? [Journal article]

Teunissen, P.J. (1987) Veiligheidsproblematiek in een nieuwe fase. [Journal article]

Albeda, W. (1987) Veranderende rol van de universiteiten. [Journal article]

Ark, R.J. van (1987) Vertrossing in CD-Verkenningen. [Journal article]

Hilhorst, J.G.M. (1987) Verzorgingsmaatschappij in Latijns-Amerika? [Journal article]

Albeda, W. (1987) Verzorgingsstaat en maatschappijmodel. [Journal article]

Vries, B. de (1987) Visie. [Journal article]

Brinkel], [Th.B.F.M. (1987) Vraagtekens bij de haalbaarheid van de CDA-plannen: interview met minister C.P. van Dijk. [Journal article]

Ruiter, J. de (1987) Vrede wegen. [Journal article]

Huibers, A.K. (1987) Vrij op het Suikerfeest ; gunst of recht? [Journal article]

Bijsterveldt, Q.M. van (1987) Vrije tijd en overheid ; waar moet dat heen? [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1987) Welzijnszorg binnen een gemengd sociaal-economisch bestel. [Journal article]

Donner, J. (1987) Ziekenhuisplanning als lippendienst aan de bezuinigingen. [Journal article]

Beck, M.E. (1987) Zorg om en in de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Strop-von Meyenfeldt, T.L.E. (1987) Zorg voor een zorgzame samenleving. [Journal article]

Jong, E.P. de (1987) Zorgzaam : zorg saam. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1987) Zorgzaamheid als plicht of als innerlijke keuze? [Journal article]

Gijsbers, A.J. (1987) Zorgzame samenleving als appèl. [Journal article]

1988

Huibers, A.K. (1988) Aids : een ethische tussenstand. [Journal article]

Bruijn, J. de (1988) Antithese of theocratie : de Christelijk-Historische Unie in de Nederlandse politiek (1908-1980). [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) Berekening versus overtuiging : over raden-democratie en het professioneel -bureaucratisch complex. [Journal article]

Bukman, P. (1988) Biotechnologie en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) Christelijk-sociaal denken als vorm van modern management. [Journal article]

Wüst, L.B.M. (1988) Commercie in media holt verantwoordelijkheid burgers uit. [Journal article]

Ruller, H. van (1988) Corporatief denken versus corporatisme. [Journal article]

Mooi, R.J. (1988) De Wereldraad van kerken en het conciliaire proces. [Journal article]

Veringa, J.A.P. (1988) De bestuursstructuur van de Nederlandse universiteiten. [Journal article]

Jong, O.J. de (1988) De bijbeltekst als hefboom. [Journal article]

Zuthem, H.J. van (1988) De christelijk-sociale beweging en de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Beyers Naudé, C.F. (1988) De crisis in Zuid Afrika als uitdaging aan de kerk. [Journal article]

Linden, A.P. van der (1988) De nieuwe "gekortwiekte" meerderjarigen. [Journal article]

Hahn, K.J. (1988) De sociaal-democraten in Europa. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) De verantwoordelijke samenleving als marionettentheater. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1988) De verscheidenheid van ons Nederlands onderwijs. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1988) Derde Wereldactie en politiek. [Journal article]

Weiler, A.G. (1988) Diaconie en politiek vanuit een katholiek perpectief. [Journal article]

Scheltens, D.F. (1988) Ecologische ethiek. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) Een brief van de paus! [Journal article]

Pont, H.A.P.M. (1988) Een verantwoord optredende overheid blijft nodig. [Journal article]

Raa, A.J. te (1988) Een verantwoorde benadering van risico's. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1988) Een verantwoordelijke samenleving : christelijk etisch richtsnoer 1948-1988. [Journal article]

Steemers-van Winkoop, M.W.H. (1988) Enkele ethische notities bij het rapport "Zinvol leven". [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1988) Ethiek en maatschappelijke orde. [Journal article]

Frinking, G.A.B. (1988) Feministen over bevolkingsbeleid. [Journal article]

Jurrjens, R.Th. (1988) Gorbatsjows nieuwe revolutie. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1988) Gunstig tij voor onderhandelingen. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) Idealen en flinke gebaren in "Liberaal Bestek '90". [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) In memoriam : individualisering. [Journal article]

Hahn, K.J. (1988) Israël in zijn zwaarste crisis. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) Kerk en partij over de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Hazenkamp, G.J. (1988) Kerk tussen woord en daad. [Journal article]

Wüst, L.B.M. (1988) Mediabeleid en de waarde van intermenselijke communicatie. [Journal article]

Post, D. (1988) Meer samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn in de gezondheidszorg. [Journal article]

Blok, K. (1988) Milieubeleid in een hogere versnelling. [Journal article]

Nawijn, H.P.A. (1988) Naar een Europees vluchtelingenbeleid. [Journal article]

Bakker, C.P.A. (1988) Nieuwe ontwikkelingen in de volkshuisvesting. [Journal article]

Brinkel, Th.B.M.F. (1988) Nieuwe zaal voor de Tweede Kamer : het parlement breekt met zijn verleden. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. and Kreemers, H.P.M. (1988) Ontspanning en mensenrechten gaan hand in hand. [Journal article]

Bukman, P. (1988) Ontwikkeling en democratisering in Midden-Amerika. [Journal article]

Grin, J. (1988) Openingen creëren in het veiligheidsdebat. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) Perestrojka en de Praagse Breznjew-boys. [Journal article]

Beck, M.E. (1988) Privatiseren : Herstel van het maatschappelijk middenveld. [Journal article]

Penders, J.J.M. (1988) Profiel van de Europese Politieke Samenwerking. [Journal article]

Koning, J. de (1988) "Schuivende Panelen" : het begin van een discussie. [Journal article]

Grin, J. (1988) Sociale verdediging, afschrikking en de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Rambocus, S. (1988) Symboliek in een multi-culturele samenleving. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Zijlstra, A. (1988) Technologie en politieke uitgangspunten. [Journal article]

Beer, D. de (1988) Tien jaar verraad door de internationale gemeenschap. [Journal article]

Laning-Boersema, F.J. (1988) Transplantaties. [Journal article]

Schans, P. van der (1988) Universiteit en samenleving. [Journal article]

Hordijk, A. (1988) Vakbeweging en verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Klifman, H. (1988) Verantwoord onderwijsbeleid in een verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Quak, M.H. and Streek, H.J. van de (1988) Verkiezingspropaganda van de grote confessionele partijen vanaf 1930. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. and Oostlander, A.M. (1988) Vermaatschappelijking en het Zuid-Afrika beleid. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1988) Vrijheid en verantwoordelijkheid bij wisselkoersvorming. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1988) Zorgvuldigheid van de Nederlandsche Bank. [Journal article]

1989

Pisuisse, C.S. (1989) "1992" en de culturele identiteit. [Journal article]

Streek, H. van de and Quak, M. (1989) 70 jaar vrouwenkiesrecht en de christen-democratie. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1989) Absolute macht is uit de gratie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Alternatieven voor een immorele economie. [Journal article]

Groenveld, K. (1989) Arie Oostlander wordt nu echt politicus. [Journal article]

Hemert, M.C. van (1989) Aspecten van armoede. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1989) Bij een afscheid. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1989) CDA-visie op economische groei. [Journal article]

Papini, R. (1989) Christen-democratie of Volkspartij? Een vals dilemma. [Journal article]

Blei, K. (1989) Conciliair proces : de kerken en de milieuproblematiek. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1989) De aarde spreekt. [Journal article]

Verschuer, O.W.A. (1989) De betekenis van de grondslag van het CDA in deze tijd. [Journal article]

Klop, C.J. (1989) De cultuur van de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Tromp, B. (1989) De droevige onbuigzaamheid van het Nederlandse partijstelsel. [Journal article]

Donner, A.M. (1989) De ideeën der Franse Revolutie. [Journal article]

Jansen, Th. (1989) De inzet voor de beginselen van de christen-democratie. [Journal article]

Klop, C.J. (1989) De kunst van het compromis. [Journal article]

Stamhuis, E.F. (1989) De strafbeslissing tussen twee vuren. [Journal article]

Grin, J. (1989) De verantwoordelijke samenleving in een technocratisch tijdperk. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1989) De verleiding te groot. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1989) Derde Wereld, milieu en vrede. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Een Instituut als het onze. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Europese risico's. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1989) Euthanasie bespreekbaar. [Journal article]

Post, D. (1989) Euthanasie bespreekbaar? [Journal article]

Bochove, A. van (1989) Geen applaus voor democraten? [Journal article]

Huibers, A.K. (1989) Gen-ethica : tijd voor een brede en diepgaande discussie. [Journal article]

Klijn, W.C.M. (1989) Goed spreken over euthanasie. [Journal article]

Strop-von Meijenfeldt, T.L.E. (1989) Grenzen verleggen. [Journal article]

Puchinger, G. (1989) Groen van Prinsterer, aangestoken door de Franse Revolutie. [Journal article]

Ruller, H. van (1989) Het CDA als organisatie. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1989) Het Koninkrijk in de Caribische Zee. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1989) Het Verenigd Europa en de nationale staat. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1989) Het effect van de Franse Revolutie op de katholieke kerk. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Het gezin en de goede bedoelingen van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Blok, K. and Boer, J.A. de (1989) Het nationaal milieubeleidsplan : een ezel stoot zich in 't gemeen .... [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1989) Hoe nu verder? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) In de keuken van de buren : links en rechts over de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1989) Intermediaire organisaties, een dilemma bij de deregulering. [Journal article]

Kuiper, G. (1989) Kan de samenleving zorgzaam zijn? [Journal article]

Manning, A.F. (1989) Katholieke Nederlanders en de democratie. [Journal article]

Evenhuis-van Essen, C.H. and Smallenbroek, J.C.J. (1989) Kinderen en het arbeidspatroon van vrouwen. [Journal article]

Krol, B. (1989) Landbouw en milieu. Geen debâcle, een mirakel? [Journal article]

Haan, P. de (1989) Landbouw- en milieubeleid in een christen-democratisch perspectief. [Journal article]

Sonneveld, J. (1989) Landbouwbeleid in de EG. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1989) Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de jaren negentig. [Journal article]

Hoogerwerf, H. (1989) Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Simons, J.G.W. (1989) Milieu, verkeer en vervoer goed te zamen : dat is de kunst! [Journal article]

Wijmen, P.C.E. van (1989) Natuur en milieu in een verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Beeten, R.H. van de (1989) Nederlanders in Zuidafrikaanse militaire dienst. [Journal article]

Ruller, H. van (1989) Nederlandse Antillen en Verenigde Naties. [Journal article]

Kwaadsteniet, W. de (1989) Nederlandse Antillen, Aruba, Nederland. [Journal article]

Hart, C. de (1989) Nogmaals : de bestuursstructuur van de Nederlandse universiteiten. [Journal article]

Martens, M.J.T. (1989) Omgaan met ouderen. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1989) Oostenrijk en de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Bergh, E. van den (1989) Opmerkelijke omslag in het CDA-Zuid Afrikabeleid. [Journal article]

Hilhorst, J.G.M. (1989) Organisatie en kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Klop, C.J. (1989) "Over sociale vernieuwing". [Journal article]

Boiten, R.G.H. (1989) Pluriformiteit en de C van het CDA. [Journal article]

CDA (1989) Politiek vanuit diepe overtuiging. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1989) Revolutie en democratie. [Journal article]

Hoefnagel, H.J.M. (1989) Ruimte voor kwaliteit. [Journal article]

Scheltens, D.F. (1989) Taak van de kerken inzake mensenrechten. [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1989) Tobben met de erfenis. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Tussen familie-album en kompas : hoofdlijnen van het Europees program. [Journal article]

Verkuyl, J. (1989) Van "Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen" tot "Universal Declaration of Human Rights". [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1989) Vanuit Abraham Kuypers studeerkamer. [Journal article]

Deetman, W.J. (1989) Verantwoordelijkheden van overheid, burgers en middenveld beter verdeeld. [Journal article]

Hordijk, A. (1989) Zuidafrikaanse arbeidsverhoudingen op de tweesprong. [Journal article]

1990

Streek, H. van de and Quak, M. (1990) 70 jaar vrouwenkiesrecht en de christen-democratie II. [Journal article]

Pijnenburg, M.A.M. (1990) Actieve euthanasie als sociaal vraagstuk. [Journal article]

Hoogerwerf, H. (1990) Amnesty International en het internationale maatschappelijke middenveld. [Journal article]

Melsen, A.G.M. van (1990) Beginsel en pragmatisme. [Journal article]

Los, J.A. (1990) Beschermwaardigheid van de levende mens. [Journal article]

Strop-von Meijenfeldt, T.L.E. (1990) Christen-democratie en kerken : dialoog noodzakelijk. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1990) Christen-democratie versus conservatieve politiek. [Journal article]

Jansen, Th. (1990) Christen-democratisch en. [Journal article]

Huibers, A.K. (1990) Consumentisme. [Journal article]

Broek, H. van den (1990) Continuïteit en vernieuwing in Europa. [Journal article]

Gabor, J.D. (1990) De Christen-Democratische Volkspartij van Hongarije. [Journal article]

Martini, G. (1990) De Italiaanse Democrazia Christiana. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1990) De christen-democratie in West-Europa. [Journal article]

Maiziere, L. de (1990) De droom van de eenheid wordt werkelijkheid. [Journal article]

Houtepen, A.W.J. (1990) De kerken en de politieke uitdagingen anno 2000. [Journal article]

Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, J.J.M.S. (1990) De kwaliteit van de democratie. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1990) De noodzaak van een politieke filosofie. [Journal article]

Wèust, L.B.M. (1990) De overheid heeft zorgplicht voor vrije geloofsbeleving. [Journal article]

Moors, J. (1990) De partijpolitieke situatie in België. [Journal article]

Kaland, A.J. (1990) De politieke democratie bedreigd? [Journal article]

Klop, C.J. (1990) De toekomst van media en maatschappij. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) De toekomst van politieke partijen : tijd voor Jaap Aap? [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1990) De waarde van de profeet in de politiek. [Journal article]

Wienen, J. (1990) De zondag een rustdag. [Journal article]

Klink, A. (1990) Democratie en politieke betrokkenheid. [Journal article]

Nagel, M. (1990) Democratie in Nederland. [Journal article]

CDA (1990) Democratie vraagt om CDA met duidelijk profiel : verslag van groepsgesprek I. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1990) Den Haag topzwaar? : topwaar. [Journal article]

Scholten, W.F. (1990) Discussie, openheid en politieke moed. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) EG en subsidiariteitsbeginsel. [Journal article]

Jong (Ozn.), K. de (1990) Educatie : daar komt het op aan. [Journal article]

Laning-Boersema, F.J. (1990) Een assertieve benadering is nodig. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1990) Europa ... wat nu? [Journal article]

Hahn, K.J. (1990) Europa West, Europa Oost, Europa Een. [Journal article]

CDA (1990) Evangelisch normbesef tegenover economisme en individualisering : verslag van groepsgesprek II. [Journal article]

Huibers, J.F. (1990) Flexibilisering van arbeid. [Journal article]

Witte-Rang, M.E. (1990) Gedragscodes voor het bedrijfsleven : wenselijk en werkbaar? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Geen afstand van de Derde Wereld. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) Grenzen aan de zorg. [Journal article]

Eversdijk, H. (1990) Haalt het CDA het jaar 2000? [Journal article]

Hoogerwerf, H. and Koppejan, A. (1990) Heeft de Europese christen-democratie nog toekomst? [Journal article]

Hoekstra, W.P.M. (1990) Het CDA : ijzervijlsel in een krachtenveld. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Het CDA aan het begin van zijn tweede decennium. [Journal article]

Rood, W. (1990) Het Russische geloof zal de Europese cultuur verrijken. [Journal article]

Maris, P.W. (1990) Het concept van niet-provocerende defensie. [Journal article]

Jurrjens, R.Th. (1990) Het nationaliteitenvraagstuk in Europa. [Journal article]

Delmartino, F. (1990) Het nieuwe België. [Journal article]

Jong, O.J. de (1990) Hoedemaker herdacht. [Journal article]

Jelsma, A.J. (1990) Hoop voor de theologie. [Journal article]

Meent-Nutma, E.M. van de and Huibers, A.K. (1990) Huidige abortus-wetgeving voldoet niet. [Journal article]

Martens, M.J.Th. (1990) Identiteitsorganisaties. [Journal article]

Ruller, H. van (1990) Ideologie en macht. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Internationale opgaven voor de christen-democratie. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) Kerk en staat. [Journal article]

Kohl, H. (1990) Met de eenwording groeit de Duitse verantwoordelijkheid. [Journal article]

Burg, L.J. van der (1990) Namibië onafhankelijk. [Journal article]

Kerstiëns, Th.G.J. (1990) Napoleon Duarte. Het eervolle einde van een vechter. [Journal article]

Huibers, A.K. and Meent-Nutma, E.M. van (1990) Naschrift. [Journal article]

Kuiper, W. (1990) Naturalisatie en kiesrecht als instrumenten van het minderhedenbeleid. [Journal article]

Beck, M.E. (1990) Nederland, quo vadis? [Journal article]

Bos, W.J. (1990) Nieuw politiek elan. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Nu kan ik het nog zeggen. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1990) Op weg naar een sociale markteconomie. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1990) Politiek-filosofisch memorandum van de RPF. [Journal article]

Klink, A. and Poel, W.M. van der (1990) Politieke patstelling over artikel 23 Grondwet. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1990) Rechtsstaat en samenleving : opnieuw een sociale kwestie. [Journal article]

Trietsch, E. (1990) Reorganisatie van het katholieke wetenschappelijk theologisch onderwijs en onderzoek : bestuurlijke en juridische aspecten. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Stimulering en bescherming. [Journal article]

Weitenberg, J. (1990) Suggesties voor een kabinetsbeleid. [Journal article]

Grin, J. (1990) Tijd voor een nieuwe internationale orde. [Journal article]

Zijderveld, A.C. (1990) Van oude en nieuwe christenen : cultuur en religie en het CDA. [Journal article]

Grin, J. and Siccama, J.G. (1990) Veiligheid in de jaren negentig. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1990) Verandering en continuèiteit in Zuid-Afrika. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1990) Vergruizing en de strijd om identiteit. [Journal article]

Backbier, J.J.M.E. (1990) Verhouding staat en kerk. [Journal article]

Gardeniers-Berendsen, M.H.M.F. (1990) Waaraan is een christen-democraat herkenbaar? [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1990) Willibrord als voorbeeld. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1990) Zorgplicht en de organisatie van de Bijstand. [Journal article]

1991

Albeda, W. (1991) Aan deze zijde van het Binnenhof. [Journal article]

Iersel, J.P. van (1991) Actievere Europese betrokkenheid van Kamer noodzakelijk. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1991) Angst voor succes? [Journal article]

Gennip, P.A. van (1991) Christelijk sociale beweging op een keerpunt. [Journal article]

Kimman, E.J.J. (1991) Christelijk-Sociaal Denken. [Journal article]

Klompé, M.A.M. (1991) Christelijke tolerantie en P.C. Hooftprijs. [Journal article]

Cammaert, P.A.G. (1991) Christelijke vakbeweging : een sleutel tot gemeenschapszin. [Journal article]

Maertens, P. (1991) Christen-democraten en conservatieven. [Journal article]

Soeteman, A. (1991) DNA als bewijsmiddel. [Journal article]

Brinkel, Theo (1991) De Oekraïne : het begin van de bevrijding. [Journal article]

Greven, J. (1991) De angst voor Barbara. [Journal article]

Sap, J.W. (1991) De bevordering van universele mensenrechten. [Journal article]

Beumer, B. (1991) De christen-democratie in Europa. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) De democratische wereldrevolutie en de christen-democratie. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1991) De halve waarheid. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1991) De overheid : een facilitair bedrijf op de markt van sociale ondernemers. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1991) De overheid geeft : de overheid neemt. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1991) Deregulering : het kan niet : het moet wel. [Journal article]

Haan, P. de (1991) Een brug tussen politieke theorie en praktijk. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Een wereldwijd programma voor de christen-democratie. [Journal article]

Aalders, W. (1991) Er staat geschreven en er is geschied. [Journal article]

Scholten, W.F. (1991) Ervaringen van christelijke leden van de PvdA. [Journal article]

Huibers, A.K. (1991) Europa en gezondheidszorg. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Europese democratie : meer dan verschuiving van bevoegdheden. [Journal article]

Bovens, Th.J.F.M. (1991) Fanfare in ruste. [Journal article]

Kimman S.J., E.J.J.M. (1991) Geloof en gerechtigheid. [Journal article]

Berkel, J.P. van (1991) Gerechtigheid voor etnische minderheden. [Journal article]

Grin, J. (1991) Geëngageerde politiek en complexe samenleving. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1991) Groepsgesprek geloof en cultuur. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Klink, A. (1991) Groot-stedelijk besturen. [Journal article]

Strop-Von Meijenfeldt, T.L.E. (1991) Haïti : uitdagingen voor de jonge democratie. [Journal article]

Frinking, G.A.B. (1991) Het SER-advies over de kinderbijslag : een gemiste kans. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Het belang van de provincie. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1991) Het gelijk van Kaland. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1991) Het klimaat is rijp voor sociale verantwoordelijkheid : de inzet van mensen voor mensen : interview met minister-president drs. R.F.M. Lubbers. [Journal article]

Klop, C.J. (1991) "Hij sprak niet zoveel over zijn geloof, hij handelde ernaar". [Journal article]

Jong (Ozn), K. de (1991) Hoe nu verder met het confessioneel onderwijs. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1991) Hoe verder na het Christelijk Sociaal Congres? [Journal article]

Brinkman, L.C. (1991) Identiteit is niet vrijblijvend. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Kanttekeningen bij de overheidstaak in de gezondheidszorg. [Journal article]

Haan, R.L. de (1991) Kerk in de omroep. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Midden Europa vanuit de christelijk-sociale traditie. [Journal article]

Doorewaard, M.E.M. (1991) Milieubeleid door branche-organisaties. [Journal article]

Klop, C.J. (1991) Moraliseren over burgerschap. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. and Klink, A. (1991) Naar een dialoog tussen de wereldgodsdiensten. [Journal article]

Grinten, W.C.L. van der (1991) Nederland en de overzeese rijksdelen. [Journal article]

Post, D. (1991) Ongelijke kansen op gezondheid. [Journal article]

Brinkman, H.J. (1991) Ontwikkelingssamenwerking en universiteiten. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1991) Politieke besluitvorming en veranderende religiositeit. [Journal article]

Kuitert, H.M. (1991) Prenatale diagnostiek als persoonlijk en politiek probleem. [Journal article]

Meijknecht, P.A.M. (1991) Privatisering in Polen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Profilering van de EVP. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Provincie en pluriformiteit. [Journal article]

Wissen, G.J.M. van (1991) Publieke gerechtigheid, de ideologie van het CDA verwoord. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1991) Reactie op het basisdocument Bedreigde verantwoordelijkheid. [Journal article]

Mennes, L.B.M. (1991) Relevante ontwikkelingen in de wereldeconomie voor de ontwikkelingslanden. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1991) Religieuze achtergronden bij het nationaliteitenvraagstuk : interview met prof.dr. Adolf Hampel. [Journal article]

Boer, H.A. de (1991) Ruimte scheppen voor verantwoordelijkheid. [Journal article]

Jansen, Th. (1991) Solidariteit met het Oosten. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1991) Stem geven aan de rechten van kleine volken. [Journal article]

Kraaijeveld-Wouters, J.G. (1991) Vernieuwing binnenlands bestuur. [Journal article]

Postma, A. (1991) Wettelijke bescherming van het Nederlands. [Journal article]

Bruggen, J.C. van (1991) Wordt het bijzonder confessioneel onderwijs bedreigd? [Journal article]

Kastelein, M. (1991) Worsteling over armoede en participatie. [Journal article]

Bos-Beernink, B.F. (1991) Zelfstandigheid en verzorging. [Journal article]

1992

Plas, M. van der (1992) Aan den arbeid! : het leven van de jonge Romme. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1992) Bakens voor een cultuur van verantwoordelijkheid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Bevrijding, welzijn en waardigheid in Latijns Amerika. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1992) Bewust keuzen maken in de zorg. [Journal article]

Bär, R.Ph. (1992) Bezinning op kerkelijk spreken over oorlog en vrede vereist. [Journal article]

Martens, M.J.Th. (1992) Bezuinigingen en de kwaliteit van de samenleving. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Buitenlands beleid na 'Maastricht'. [Journal article]

Kuiper, D.Th. (1992) Christelijk onderwijs in een ontzuilende samenleving. [Journal article]

Beeten, R.H. van de (1992) Christen-democratie of midden-rechts blok? [Journal article]

Wanningen, H. (1992) Convergerende solidariteitsopvatting bij CDA en PvdA. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1992) Cultuurchristendom en identiteit. [Journal article]

Iersel, B.M.F. van (1992) De bijbel en de groei van de wereldbevolking. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) De boer moet rentmeester worden. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1992) De eigen weg van de christen-democratie. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1992) De geur van groei. [Journal article]

Jong (Ozn), K. de (1992) De media en de kwaliteit van onze samenleving. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) De opgelaaide discussie over internationale solidariteit. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1992) De rol van het geld in Centraal en Oost Europa. [Journal article]

Bos-Beernink, B.F. (1992) De vreemdeling : een probleem? [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1992) 'Een partij die naar de C verwijst, moet zich aan de C willen laten meten'. [Journal article]

Klop, C.J. (1992) Een profielschets waarmee de EVP voor de dag kan komen. [Journal article]

Streek, H. van de (1992) Een voorlopig hoogtepunt? [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1992) Eigen volk eerst. [Journal article]

Maertens, P. (1992) Enkele kanttekeningen uit Vlaanderen. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1992) Europese Volkspartij houdt vast aan federaal Europa. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1992) Euthanasie : antwoord en verantwoording. [Journal article]

Soete, L.L.G. (1992) Groei en duurzame ontwikkeling. [Journal article]

Burg, L.J. van der (1992) Herinnering aan Steve Biko. [Journal article]

Strop-Von Meijenfeldt, T.L.E. (1992) Heroverwegingen bij hulp. [Journal article]

Laarhoven, J.P.R.M. van (1992) Het CDA : een open volkspartij! [Journal article]

Teunissen, P.J. (1992) Het Unie-verdrag van Maastricht. [Journal article]

Schrover, O.L. (1992) Het vuur van Marga Klompé. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1992) Horizontale subsidiariteit. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Huis ten halve in Griekenland. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Huis ten halve op de weg van de EVP. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Impressies van de UNCED-conferentie. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1992) 'Ja' zeggen tegen de toekomst. [Journal article]

Martens, M. and Vermeer, J. (1992) Maatschappelijk activeringswerk, identiteit en overheidsbeleid. [Journal article]

CDA (1992) Markteconomie en democratie voorwaarden voor milieubeleid. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1992) Markteconomie en milieubehoud. [Journal article]

Gardeniers-Berendsen, M.H.F.M. (1992) Met dit Ontwerp kan het CDA het jaar 2000 en Europa binnengaan. [Journal article]

Scheltens, D.F. (1992) Met een mentaliteitsverandering de patstelling doorbreken. [Journal article]

Berg, C.H.W. van den (1992) Met werk meer mens. [Journal article]

Jong, M.D.T.M. de (1992) Milieu en economie : deskundigheid en generalisme. [Journal article]

Terhal, P.H.J.J. (1992) Milieu, economische groei, ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Mei, D.F. van der (1992) Moeten de christen-democraten conservatief worden of de conservatieven christen-democratisch? [Journal article]

Slomp, J. (1992) Nieuwe visie of gevaarlijk virus? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Normen, waarden en verantwoordelijkheid. [Journal article]

Amelsvoort, M.J.J. van (1992) Oorzaak 'Nacht van Schmelzer' vooral gelegen in botsing over financieel beleid. [Journal article]

Grin, J. (1992) Op naar de volgende eeuw. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1992) Over idealen gesproken. [Journal article]

Berg, C.H.W. van den (1992) Overleven door gerechtigheid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Politiek, economie, technologie en het vermijden van risico's. [Journal article]

Hoppe, R. (1992) Politieke consequenties van de keuze voor duurzame ontwikkeling. [Journal article]

Kraaijeveld-Wouters, J.G. (1992) Politieke theorie geconfronteerd met de praktijk : eindscripties van het Steenkampinstituut. [Journal article]

Kraaijeveld-Wouters, J.G. (1992) Politieke vernieuwing op houdbare pijlers. [Journal article]

Stoep, T.P. van der (1992) Principieel perspectief. [Journal article]

Huibers, A.K. (1992) Rapport over keuzen in gezondheidszorg schiet tekort. [Journal article]

Fiolet, H.A.M. (1992) Rentmeester in de schepping van een Ander. [Journal article]

Klop, C.J. (1992) Rentmeesterschap en conservatisme. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1992) Samen verantwoord voortbouwen. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Klink, A. (1992) Scanning the future en de missie van de politiek. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Verbond met de toekomst. [Journal article]

Vlek, C.A.J. (1992) Verkeer en vervoer : terug binnen de perken? [Journal article]

Huibers, A.K. (1992) Vleespotten en angstige politici. [Journal article]

Flapper, A.L.J. (1992) (Volledige) werkgelegenheid? [Journal article]

Ginneken, J.K.S. van (1992) Vooruitzichten tot beperking van de groei van de wereldbevolking. [Journal article]

Iersel, B.M.F. van (1992) Vreemdeling en tolerantie. [Journal article]

Berg, C.H.W. van den (1992) Vrijheid in tweevoud. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1992) Werken aan Europese identiteit. [Journal article]

Fiolet, H.A.M. (1992) Wie a-politiek leeft kan niet leven als christen. [Journal article]

Pijnenburg, M.A.M. (1992) 'Willen we alles wel wat we kunnen?'. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Zorg en identiteit in Nederland en in Europa. [Journal article]

Blok, K. (1992) Zuinigheid met vlijt ... [Journal article]

1993

Kerckhaert, F.A.M. (1993) Aanpassing aan en van niet-westerse groepen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Bakens bij de oversteek. [Journal article]

Eyden, A.P.J. van der (1993) Beginselen gaan voor budgetten. [Journal article]

Ruller, H. van (1993) Bestuurlijke herordening in Nederland. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Bestuurlijke vernieuwing en maatschappelijke decentralisatie. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1993) Beweging op het middenveld. [Journal article]

Jansen, M. (1993) Botsende beschavingen. [Journal article]

Scholten, W.F. (1993) Brinkman, de ongedroomde leider? [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1993) Burger en overheid op weg : maar waarheen? [Journal article]

Vet, C.J.G.M. de (1993) CDA moet zich scherper profileren. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1993) Christelijke feestdagen afschaffen. [Journal article]

Peters, J.R.T.M. (1993) Christendom en islam. [Journal article]

Verhagen, K.C.W. (1993) De "derde sector" in opkomst. [Journal article]

Jansen, Thomas (1993) De Gemeenschap Verbrederij maar tot hoever? [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1993) De christen-democratie in West-Europa. [Journal article]

Koreneef, Rob G.A. (1993) De fortuna en de virtu van Oost-Europa. [Journal article]

Broekhuijse, H.J.M. (1993) De reorganisatie van de Rijksdienst. [Journal article]

Brinkel, Th.F.B.M. (1993) De vertaling van de 'C' en de opstelling van de CDA-politici. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1993) De vriendschapsband Nederland-Israël. [Journal article]

Martens, M.J.Th. (1993) Decentralisatie en het lantaarnpalensyndroom. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1993) Democratie als voortdurende zorg. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1993) Democratie en publieke gerechtigheid. [Journal article]

Smit, R.M. (1993) Economische ontwikkeling en participatie bevorderen. [Journal article]

Voorst tot Voorst, B.J. baron van (1993) Een andere wereld, een andere defensie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Een nieuw toekomstperspectief voor de landbouwsector. [Journal article]

Franken, H. (1993) Een partij met een verhaal! [Journal article]

Roon, J.H. van (1993) Extra inspanningen nodig om milieu-doelstellingen te halen. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1993) Geweld moet plaats maken voor recht. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1993) Herbezinning op sociale zekerheid is noodzakelijk. [Journal article]

Wessels, A. (1993) Het Midden-Oosten : een signalement. [Journal article]

Penders, J.J.M. (1993) Het nationaliteitenvraagstuk en de veiligheid. [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1993) Hoeder van de Schepping zijn. [Journal article]

Couwenberg, S.W. and Gennip, Jos van (1993) Identiteit CDA ter discussie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van and Gils, M.P.C. van (1993) Identiteit in gemeenten en provincie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Internationale solidariteit van partijraad naar congres. [Journal article]

Soutendijk-van Appeldoorn, M.H.J. (1993) Kiezen vanuit de inspiratiebron. [Journal article]

Zijderveld, A.C. (1993) "Koppelteken-Nederlanders". [Journal article]

Struik, L.A. (1993) Maatschappelijke of territoriale decentralisatie? [Journal article]

Ross-van Dorp, C.I.J.M. (1993) Mensenrechtenbeleid en subsidiariteit. [Journal article]

Opschoor, J.B. (1993) Milieugebruik, rentmeesterschap en economische orde. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1993) Naar een nieuw normbesef. [Journal article]

Dijck, J.J.J. van (1993) Nieuwe wegen in technologiebeleid. [Journal article]

Borstlap, H. (1993) Om een betrouwbare overheid. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1993) Om het behoud van de Nederlandse taal. [Journal article]

Gennip, J.J. van (1993) Ontwerp-CDA program vraagt mandaat voor verantwoordelijkheid. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1993) Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties. [Journal article]

Rongen, E.J. (1993) Overtuigde politiek in een onzekere wereld. [Journal article]

Zuidgeest, J.P.A. (1993) Plus- en minpunten van een nieuwe aanpak. [Journal article]

Salemink, T.A.M. (1993) Politieke partijen en de migranten. [Journal article]

Pous-de Jonge, H.G. de (1993) Recht voor de sterkste of schild voor de zwakke? [Journal article]

Klop, C.J. (1993) Schepping, rentmeesterschap en de overheidstaak. [Journal article]

Jong, G. de (1993) Sober, solide en solidair. [Journal article]

Husselman-Oosterom, D. (1993) "Steunmuren" voor CDA-politici onmisbaar. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1993) Taal met hart en ziel. [Journal article]

Malsch, N.H. (1993) Technologie in dienst van de samenleving. [Journal article]

Boonstra-Bokking, M.W.T. (1993) Uitgangspunten meer in praktijk gebruiken. [Journal article]

Buddenberg, F.H. (1993) Verhouding tussen rijksoverheid en lagere overheden herijken. [Journal article]

Jonge, F.T. de (1993) Vertrouwen herwinnen. [Journal article]

Laarhoven, J.P.R.M. van (1993) Vier spanningsvelden voor de toekomst. [Journal article]

Deetman, W.J. (1993) Voorkoken en adviseren. [Journal article]

Hoogerwerf, H. (1993) Voortdurende bezinning op de overtuiging. [Journal article]

Meijs, L.C.P.M. (1993) Vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. [Journal article]

Bruijne, G.A. de (1993) Waar liggen de grenzen van de hulp? [Journal article]

Tieleman, T. (1993) Weg met de subsidies voor de trein. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Zingeving en verantwoordelijkheid. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1993) Zorg voor de zwakke. [Journal article]

1994

Dettling, W. (1994) 1994: een historisch jaar voor de CDU. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) Aan de slag! [Journal article]

Rutten, F.W. (1994) Aanbevelingen voor een nieuw kabinet. [Journal article]

Streek, Hillie van de (1994) Betwiste zelfstandigheid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) Catastrofe of crisis? [Journal article]

Brüning, J. (1994) Christelijk-maatschappelijke organisaties lopen op laatste benen. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1994) Commissie-Gardeniers en verder. [Journal article]

Kimman S.J., E.J.J.M. (1994) Conventionaliteit en modernisering. [Journal article]

Huibers, A.K. (1994) Dansen om het moeras. [Journal article]

Bochove, A. van (1994) De Chileense democratie: voorbeeld en uitdaging. [Journal article]

Verhoogt, J.P. (1994) De Nederlandse natie in Europees verband. [Journal article]

Schulte Nordholt, J.W. (1994) De Revolutie in Gods naam. [Journal article]

Grin, J. (1994) De VN en de internationale orde. [Journal article]

Klop, C.J. and Balkenende, J.P. (1994) De actuele betekenis van Dooyeweerds politieke filosofie. [Journal article]

Cliteur, P.B. (1994) De anti-these opnieuw bezien. [Journal article]

Vries, B. de (1994) De christelijke politiek voorbij? : of toch liever terug? [Journal article]

Dooyeweerd, H. (1994) De christelijke staatsidee. [Journal article]

Hogebrink, L.J. (1994) De crisis van de moderne cultuur. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Brinkel, Th.B.F.M. (1994) De dageraad is aangebroken. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1994) De functie van de CDA-partij : een zaak van principes. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) De handen vrij! [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1994) De moraal van het politieke gesprek over moraal. [Journal article]

Noordhoek, D.P. (1994) De niet-gelovigen in het CDA. [Journal article]

Vroom, H.M. (1994) De overdracht van waarden en idealen. [Journal article]

Buddenberg, F.H. (1994) De toekomst van de christen-democratie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) De toekomst van een idee. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) De wereld draait door. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) De woestijn in? [Journal article]

Wijffels, H.M.F. (1994) Duurzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1994) Echo's uit een ander dal. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) Een nieuw maatschappelijk project. [Journal article]

Scheltens, D.F. (1994) Eenzelfde grondslag : redelijkheid, universaliteit en respect. [Journal article]

Klop, C.J. (1994) Gemeenschapsdenken en de Nederlandse politieke partijen. [Journal article]

Koekkoek, A.K. and Niekerk, P.J. van (1994) Gemeenschapsdenken en soevereiniteit in eigen kring. [Journal article]

Zijderveld, A.C. (1994) Gevolgen van de veranderde verzuiling. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1994) God in de politiek. [Journal article]

Bremmer, C. (1994) Het CDA als natuurlijke bondgenoot. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1994) 'Het CDA heerst als nooit tevoren'. [Journal article]

Bukman, P. (1994) Het CDA moet zich meer richten op individuele kiezers. [Journal article]

Tongeren, P. van (1994) Het doel dat burgers bindt : verkiezingsprogramma's vanuit aristotelisch perspectief beschouwd. [Journal article]

Klop, C.J. (1994) Het einde van de doorbraak. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1994) Hun strijd om het behoud van de rechtsstaat. [Journal article]

Moor, R.A. de (1994) Individualisering in godsdienst en politiek. [Journal article]

Wessels, A. (1994) Islamitisch fundamentalisme. [Journal article]

Kuit, J. (1994) Kritische noten van middenvelders. [Journal article]

Strop-Von Meijenfeldt, T.L.E. and Berg, E. van den (1994) Nederland en Zuid-Afrika, een balans. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Meulen, J. van der (1994) Neo-liberale inslag kabinet overheerst. [Journal article]

Klop, C.J. (1994) Normen en waarden en de rol van de overheid. [Journal article]

Bruggen, J.C. van (1994) Onderwijs en burgerschap. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1994) 'Overheid en zelfregulering'. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) Overleven landbouw belang van eerste orde. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1994) Perspectieven voor christelijk-maatschappelijk middenveld. [Journal article]

Weiler, A.G. (1994) 'Politiek is een zaak van iedereen'. [Journal article]

CDA (1994) Politieke partij in de informatie-samenleving. [Journal article]

Dulk, M. den (1994) Rabbi of retor. [Journal article]

Kaiser, H.J. (1994) Tussen credenda en agenda. [Journal article]

Klink, A. (1994) Van Schaepman tot Brinkman. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1994) Van oude vrouwen en de dingen die niet voorbijgaan : in vitro fertilisatie bij oudere vrouwen. [Journal article]

Streek, Hillie van de (1994) Van vrouwenvraagstuk tot emancipatiebeleid. [Journal article]

Napel, H.M.T.D. ten (1994) Vergeten jaren. [Journal article]

Deetman, W.J. (1994) 'Waar het visioen ontbreekt verwildert de samenleving'. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1994) Wat er op het spel staat in Europa. [Journal article]

Mathies, E.J. (1994) Werk aan de winkel : groepsgesprek. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1994) Zekerheid nodig over toekomst kennis-infrastructuur. [Journal article]

1995

Brinkel, Th.B.F.M. (1995) Aanzet tot een christen-democratische herijking. [Journal article]

Verhulst, L.J. (1995) Academische vrijheid is géén academische blijheid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1995) Alles uit de kast. [Journal article]

Tromp, B.A.G.M. (1995) Beelden van paars. [Journal article]

Kooi, Diana and Stadhouders, Ingeborg (1995) Bouwen aan een samenleving van wereld formaat. [Journal article]

Houtepen, A. (1995) Christelijk geloof, humanisme en intrinsieke waarde milieu. [Journal article]

Draulans, U. (1995) Christelijke organisaties kunnen toekomst hebben. [Journal article]

Spies, Liesbeth (1995) Christen-democraten moeten politieke moed tonen. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1995) Christen-democratisch contrapunt. [Journal article]

Kimman S.J., E.J.J.M. (1995) Civil society : burgerdom, burgerschap of burgerzin? [Journal article]

Helgers, J.H. (1995) Cristen-democratie is geen monumentenzorg. [Journal article]

Jansen, M. (1995) Cultuur en politiek : de omroep. [Journal article]

Eggert, H. (1995) De Duitse hereniging en de Europese integratie. [Journal article]

Dengerink, J.D. (1995) De antithese als realiteit : maar welke? [Journal article]

Küng, H. (1995) De bindende kracht van een wereldethos. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Brinkel, Th.B.F.M. (1995) De christen-democratie als beweging in de toekomst. [Journal article]

Martens, W. (1995) De christen-democratie als volkspartij voor Europa. [Journal article]

Zeilstra, J.A. (1995) De eenheid van Europa en de vroege oecumenische beweging. [Journal article]

Dölle, A.H.M. (1995) De geloofsbrief van het CDA. [Journal article]

Heerma, E. (1995) De homo economicus als de maat der dingen. [Journal article]

Jansen, Thomas M. (1995) De kern moet een magnetische aantrekkingskracht uitoefenen. [Journal article]

Klop, C.J. (1995) De kloof tussen burger en politiek. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1995) De ontdekking van Europa. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1995) 'De open samenleving en haar vrienden'. [Journal article]

Snijders, J.L. (1995) De rechtsorde en de morele orde. [Journal article]

Stappers, J.B and Hollander, E.H. and Rutten, P.W.M. (1995) De taak van de publieke omroep. [Journal article]

CDA (1995) De toekomst van Europa : inleiding van een serie. [Journal article]

Klop, C.J. (1995) De toekomst van politieke partijen. [Journal article]

Maas, Arie van de (1995) De tweede doorbraak. [Journal article]

Doorn, L. (1995) Deregulering, naar meer gespreide verantwoordelijkheid? [Journal article]

Penders, J.J.M. (1995) Dwarrelwinden rondom Brussel. [Journal article]

Juncker, J.C. (1995) Een programma tegen de lijdzaamheid. [Journal article]

Laning-Boersema, F.J. (1995) Een vulgaat voor de burgers. [Journal article]

Heerma, E. (1995) Een ware participatie-democratie. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1995) Europa van de burgers. [Journal article]

Andriessen, F.H.J.M. (1995) Globalisering en sociaal-economisch beleid. [Journal article]

Gent, J.W.M. van (1995) Haalt het CDA het jaar 2001 en verder? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1995) Herijking buitenlands beleid : een redenering over vier cirkels. [Journal article]

Korthals Altes, E. (1995) Heroriëntatie, verbreding en globalisering. [Journal article]

Klop, C.J. (1995) Het CDA : Phoenix of Cheshire Cat? [Journal article]

Gadella-van Gils, M.P.C. (1995) Het CDA : een moderne partij? [Journal article]

Balkenende, J.P. and Brinkel, Th.B.F.M. (1995) Het CDA als partij van samenbindende waarden. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1995) Het CDA en de christelijke organisaties. [Journal article]

Donner, J.P.H. (1995) Het CDA en de toekomst. [Journal article]

Jansen, M. (1995) Het gezin als ijkpunt. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1995) In contact met de tijdgeest. [Journal article]

Beinema, M. (1995) Informatie ten goede of ten kwade? [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1995) Kun je tegelijkertijd twee paarden berijden? : herijking buitenlands beleid. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1995) Lange termijn visie - korte termijn praktijk? [Journal article]

Rest, Pieter van (1995) Meer aandacht voor delinquenten nodig. [Journal article]

Habib Chirzin, M. (1995) Mens en natuur : een islamitisch perspectief. [Journal article]

Kwast, Petra van der (1995) Na de structuren nu de inhoud. [Journal article]

Peetoom, Ruth (1995) Naar een eigentijdse christelijk-sociale politiek. [Journal article]

Jong, E.P. de (1995) Naar een participatiebeleid. [Journal article]

Schouten, N. (1995) Naar ongebaande wegen. [Journal article]

Russell, P.W.L. (1995) Nederland en Europa. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1995) Nederland en de financiering van de Europese Unie. [Journal article]

Jongma, Arjen (1995) Nederland moet voortrekkersrol vervullen. [Journal article]

Deetman, W.J. (1995) 'Nieuwe wegen, vaste waarden'. [Journal article]

Jansen, M. (1995) 'Nieuwe wegen, vaste waarden' centraal. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1995) No-nonsense is niet genoeg. [Journal article]

Hillen, J.S.J. (1995) Nooit meer oorlog?! [Journal article]

Kinneging, A.A.M. (1995) Normen en waarden voornaamste punt op politieke agenda. [Journal article]

Vredevoogd, L.E.H. (1995) Over weerbarstigheid en nog zo wat. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1995) Overheid, politiek en het hoger onderwijs. [Journal article]

CDA (1995) Overwegingen over de Europese politiek. [Journal article]

Paas, René (1995) Pleidooi voor een lange adem. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1995) Pleidooi voor grensoverschrijdende politiek. [Journal article]

Spies, Liesbeth (1995) Politieke moed nodig voor realiseren duurzame samenleving. [Journal article]

Dölle, A.H.M. (1995) Rapport geeft voorzet voor debat en doet appèl. [Journal article]

Buiting, Lucas (1995) Samen met jongeren zoeken naar nieuwe wegen. [Journal article]

Gent, J.W. van (1995) Samenhangend beleid noodzakelijk : Europa en het Midden-Oosten. [Journal article]

Kruijff, G.G. de (1995) Samenleven met verschil. [Journal article]

Dijk, Trudy (1995) Samenleving heeft kritiek en engagement nodig. [Journal article]

Andriessen, F.H.J.J. and Balkenende, J.P. (1995) Sociale gezicht moet op de toekomst worden gericht. [Journal article]

Franken, H. (1995) Solitair of solidair. [Journal article]

Havermans, A.J.E. (1995) Stadsprovincies : vloek of zegen. [Journal article]

Klop, C.J. (1995) Standards of excellence. [Journal article]

Berg, Willem Jelle and Stein, Peter (1995) Stelsel stapje voor stapje verbeteren. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1995) Stofkam of slopershamer? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1995) Strategisch Beraad wil mobiliseren en inspireren. [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1995) Tekenen oprichten van het komende koninkrijk. [Journal article]

Wits, Jan-Willem (1995) Tussen ethos en Europa : naar een grensoverschrijdende toekomst. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1995) Uit de omsingeling naar een nieuw draagvlak. [Journal article]

Broek, H. van den (1995) Verbreding en verdieping Unie moeten hand in hand gaan. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1995) Voor mij geen zetel meer! [Journal article]

CDA (1995) Voorstellen voor de Intergouvernementele Conferentie. [Journal article]

Vroom, H.M. (1995) 'Vreemdelingen en bijwoners' multiculturele cultuur. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1995) Woede en trouw. [Journal article]

Stoker, W. (1995) Zingeving en christen-democratische politiek. [Journal article]

1996

Jansen, M. and Klop, C.J. (1996) Andriessen : geen spanning tussen fractie en Strategisch Beraad. [Journal article]

Kolnaar, A.H.J.J. (1996) Arbeidsparticipatie en het Rijnlandse model. [Journal article]

Vermeulen, B.P. (1996) Behoud van een juiste koers : gemeente en onderwijsbeleid. [Journal article]

Arkel, Henk van and Cornelissen, Jan (1996) Belasten aan de bron. [Journal article]

Voortman, G.H. (1996) Bestuurlijke schaalvergroting vereist maatwerk. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1996) Betrouwbare overheid. [Journal article]

Cuyvers, P. (1996) Bouwen op drijfzand en schieten op spoken? [Journal article]

Jansen, M. (1996) Christen-democratisch gezinsbeleid in de steigers. [Journal article]

Oostlander, B. (1996) Cocooning en politiek. [Journal article]

Schoenmaeckers, A.P.M.G. (1996) Combinatie arbeid en zorg kwestie van organisatie. [Journal article]

Paas, F.J. (1996) De 'bruisfactor' van het CDA. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1996) De 'ideologische samenhang' voorbij? [Journal article]

Kooi, D.M.A. (1996) De Europese Unie : een federatie in wording. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1996) De Klerk: "Nationale Partij is waardenpartij. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1996) De VVD en het nationaal belang. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (1996) De bestuursorganisatie als moreel probleem. [Journal article]

Berg, J.J. van den (1996) De ideologische component in de totstandkoming van het CDA. [Journal article]

Mazowiecki, Tadeusz and Brinkel, Theo (1996) De kansen voor een civil society in Midden-Europa. [Journal article]

Heerma, E. (1996) De landgenoten van Vermeer. [Journal article]

Groenendijk, B. and Schoorlemmer, M. (1996) De regionale omroep tussen overheid en markt. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1996) De toekomst van het arbeidsbestel. [Journal article]

Schie, P.G.C. van (1996) De waarde van het nationaal belang. [Journal article]

Abdus Sattar, Sajidah (1996) Directe en open dialoog met moslims aangaan. [Journal article]

Klop, C.J. (1996) Een nieuwe christen-democratische standaard. [Journal article]

Haak, C.P.M. van der (1996) Een omroep die zich kan verantwoorden. [Journal article]

Wijffels, H.H.F. (1996) Een werkend perspectief. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) Een zelfgekozen kerker? [Journal article]

Dengerink, J.D. (1996) Eerherstel vdoor de 'res publica'. [Journal article]

Pex, P.L.M. (1996) Electronische communicatie en Europese politiek. [Journal article]

Schoonhoven, R.K.O. (1996) Europa op weg naar de visuele heilstaat. [Journal article]

Markvoort, J.E.B. (1996) Familie en gezin in de hedendaagse samenleving. [Journal article]

Deetman, W.J. (1996) Fictie en werkelijkheid? [Journal article]

Pott-Buter, H.A. (1996) Financieel-economische positie jonge gezinnen verbeteren. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1996) Flexibilisering en persoonlijk engagement. [Journal article]

Beinema, M. (1996) Geschiedenis: nutteloos of noodzakelijk? [Journal article]

Dehaene, T. (1996) Gezin als eenheid verdient ondersteuning. [Journal article]

Spanning, H. van (1996) Grondslag of politieke koers? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) Heimwee of vooruitzien? [Journal article]

Wüst, L.B.M. (1996) Herbezinning noodzakelijk over duaal bestel. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) Het beslissend seizoen voor de christen-democratie. [Journal article]

Donner, J.P.H. (1996) Het christen-democratisch denken. [Journal article]

Adriaansens, H.P.M. (1996) Het probleem zijn de nieuwe wegen, niet de vaste waarden. [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1996) Hoe Nederlands is de samenleving in Nederland? [Journal article]

Heerma, E. (1996) Hoed u voor markt-fundi's! [Journal article]

Akker, P.A.M. van den (1996) Huwelijk en gezin blijven uiterst belangrijk in Europa. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1996) Ideeën wortel laten schieten in rotsachtige bodem. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1996) "In een andere partij hoort een katholiek niet thuis". [Journal article]

Snellen, I.Th.M. (1996) Informatisering en inconsistenties van de democratie. [Journal article]

Habisch, A. (1996) Investeren in menselijk en sociaal kapitaal. [Journal article]

Zwart, R.S. (1996) Katholicisme en democratie. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1996) Levensvorm waarderen die van levensbelang is voor toekomst. [Journal article]

Klop, C.J. (1996) Liberalen worstelen met moraal. [Journal article]

Paas, F.J. (1996) Liefde voor de stad. [Journal article]

Westerlaken, A.A. (1996) Maatwerk vereist voor werknemer met zorgtaken voor kinderen. [Journal article]

Wissen, G.J.M. van (1996) 'Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen'. [Journal article]

Abdus Sattar, Sajidah (1996) Moslimjongeren zijn de bruggenbouwers. [Journal article]

Staay, A.J. van der (1996) Naar een algemene cultuurpolitiek. [Journal article]

Amelsvoort, M.J.J. van (1996) Naar een betaalbare AOW. [Journal article]

Hoog, C. de (1996) Nederland is geen gidsland voor financieel gezinsbeleid. [Journal article]

Beinema, M. (1996) Nieuwe wegen en vaste waarden voor de omroep (II). [Journal article]

Beinema, M. (1996) Nieuwe wegen voor en vaste waarden van de omroep. [Journal article]

Paas, F.J. (1996) 'Nijmegen is de eerste stap'. [Journal article]

Biesheuvel, P.J. (1996) Om de democratie en sociale rechtsstaat. [Journal article]

Schoorl, P.M. (1996) Ondersteuning moet komen vanuit netwerken rondom gezin. [Journal article]

Rij, M.L.A. van (1996) Op weg naar een (ander) belastingstelsel. [Journal article]

Kerckhaert, F.A.M. (1996) Op zoek naar een nieuwe CDA-opstelling. [Journal article]

Verbon, H.A.A. (1996) Paars miskent belang gezinnen. [Journal article]

Jongma-Roelants, C.W.M. (1996) Positie vrouw draagt meeste risico's in zich. [Journal article]

Woldring, H.E.S (1996) Publieke gerechtigheid in discussie. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1996) Publieke gerechtigheid in discussie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) Respect, zorg en visie. [Journal article]

Pels, T.V.M. (1996) Specifieke vragen en dilemma's voor allochtone gezinnen. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1996) Spreiding van verantwoordelijkheden. [Journal article]

Praag jr, Ph. van (1996) Teledemocratie: de nieuwe illusie. [Journal article]

Laning-Boersema, F.J. (1996) Trechteren. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1996) Trouwen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) Van de uitgever. [Journal article]

Visser, W.M.G. (1996) Vaste waarden langs fiscale weg. [Journal article]

Klop, C.J. (1996) Verschillende geloven in het CDA? [Journal article]

Eijndhoven, J.C.M. van (1996) Verschuivingen in de relatie tussen partijen en gekozenen. [Journal article]

Deetman, W.J. (1996) Vertrouwelijkheid en geheimhouding. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1996) Vragen aan de politiek. [Journal article]

Doorne-Huiskes, J. van (1996) Vrouwen en mannen behoren van alle markten thuis te zijn. [Journal article]

Franken, H. (1996) Waarde(n)vol gebruik van informatietechnologie. [Journal article]

Gerris, J.R.M. (1996) Wat hebben ouders en kinderen van nu nodig? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) We staan er niet alleen voor (III). [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) We staan er niet alleen voor.... [Journal article]

Berg, E.W.M. van den (1996) Wegwijs in het splitsingsstelsel. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) Wij staan er niet alleen voor (II). [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1996) Worsteling om de democratie. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1996) "Zuid-Afrikaans proza Waarheidcommissie van de literatuur". [Journal article]

1997

Woldring, H.E.S. (1997) Antwoord aan dr. A.J. Verbrugh. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1997) Beschaving en buitenlandse politiek. [Journal article]

Oppenhuizen, H.E.G. (1997) Bij CDA zijn balpennen en vlaggen groener dan milieubeleid : interview met mw. M. Visser-Van Doorn. [Journal article]

Fennema, F. (1997) Brug tussen samenleving en politiek. [Journal article]

Wijmen, P.C.E. van (1997) CDA is nog geen groene partij. [Journal article]

Stienstra, N. (1997) CDA moet zich wagen aan normatieve gezinsdefinitie. [Journal article]

Hoopen, J. ten and Tulner, P.R. (1997) CDA, paars en het milieubeleid. [Journal article]

Verbrugh, A.J. (1997) CDA, waak voor overbodigheid! [Journal article]

Gadella-van Gils, Marjon (1997) Confrontatie met de toekomst. [Journal article]

Klamer, A. (1997) Culturele dimensie struikelblok voor Europese Unie. [Journal article]

Weiler, A.G. (1997) Culturele waarden meer erkennen. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1997) Dante. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1997) De CO2-problematiek: een tussenbalans. [Journal article]

Berg, J.-J. van den (1997) De Gaay Fortman : peetvader van evangelisch-radicalisme. [Journal article]

Komter, A.E. (1997) De andere kant van het geschenk. [Journal article]

Visser-Schuurman, Mieke (1997) De combinatie van werk en zorg in Europa. [Journal article]

Boer, Theo A. (1997) De eigenheid van christelijk zorginstellingen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1997) De klankkleuren van de nieuwe christen-democratie. [Journal article]

Klatter-Folmer, H.A.K. (1997) De positie van minderheden in het onderwijs. [Journal article]

Wijst, C.A. van der (1997) De rol van sociale partners in het duurzaamheidsdebat. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1997) De toekomst van het middenveld en het primaat van de politiek. [Journal article]

Witte, Henk (1997) De vitale katholieke school van de toekomst. [Journal article]

Visser, W.M.G. (1997) Deugden ontlasten, ondeugden belasten. [Journal article]

Cramer, J. (1997) Duurzaam produceren : kansen in het bedrijfsleven. [Journal article]

Wijnen, P.C.E. van (1997) Duurzaamheid, bestuur in. [Journal article]

Verbruggen, H. (1997) Duurzame ontwikkeling is afwegen en verdelen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1997) Dying for Dantzig? [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1997) Een christen-democratisch verbond. [Journal article]

Klink, A. (1997) Eigen dimensie normativiteit in politieke filosofie. [Journal article]

Zachariasse, L.C. (1997) Energie en economie. [Journal article]

Korten, M.P.H. (1997) Energie en klimaatverandering. [Journal article]

Agt, A.A.M. van (1997) Europa : schildpad of draak? [Journal article]

Thenu, Fajari (1997) 'Europees milieubeleid creëert oneerlijke verhoudingen' : interview met de familie Van Kester. [Journal article]

Albeda, W. (1997) Franse discussie over de verzorgingsstaat. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1997) GPV en RPF over de publieke moraal. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1997) Globalisering en duurzame ontwikkeling. [Journal article]

Schutter, A.J.M. de (1997) Helderheid verschaffen in private en collectieve belangen. [Journal article]

Knaap, C. van der (1997) Herkenbaar met eigen waarden en normen. [Journal article]

Lansink, Ad and Vries, H. de (1997) Het CDA en medisch-ethische vraagstukken. [Journal article]

Dankers, L.H.J.M. and Bolderweij, D.J. (1997) Integratie van minderheden : een zaak van wederkerigheid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1997) Internationale solidariteit in de volgende eeuw. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1997) Jaarverslag : Wetenschappelijk instituut ligt op schema. [Journal article]

Geerts, H.J. (1997) Katholieke sociale leer verbreden met ecologische dimensie. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1997) Kertmis. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1997) Keuze voor kwaliteit samenleving. [Journal article]

Kastelein, M. (1997) Kinderen en sociale zekerheid. [Journal article]

Outshoorn, J.V. (1997) Langs de feministische meetlat. [Journal article]

Deetman, W. (1997) Lemen voeten? [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1997) Markt, kwartaire sector en onbetaalde zorg zijn complementair. [Journal article]

Jansen, M. and Mol, N.J.P. (1997) Medialand voorbij de schaarste. [Journal article]

Thenu, Fajari (1997) 'Milieu vervuilen goedkoper dan milieu minder belasten' : interview met J. Wieringa. [Journal article]

Paas, F.J. and Spies, J.W.E. (1997) Milieubeleid in de eeuw van de waarheid. [Journal article]

Wams, T.J. (1997) Moed voor nodig om te kiezen voor duurzaamheid en leefbaar land. [Journal article]

Klop, C.J. (1997) Moraal, multinationals, mensenrechten. [Journal article]

Biggelaar, A.J.M. van den and Veer, P. van der (1997) Naar een ecologische economie. [Journal article]

Wilde, J.P.I. van der (1997) Naar een passend sociaal bestel. [Journal article]

Merkel, Angela (1997) Nachhaltigkeit : eine neue Wirtschaftsweise. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1997) Nationaal debat over dubbele verloedering publiek domein. [Journal article]

Dijk, G. van (1997) Nieuw beleid nodig voor duurzame landbouw. [Journal article]

Verburg, G. (1997) Onderwijs : mensen meer mens laten zijn. [Journal article]

Jong, G. de (1997) Ongelijke inkomensverdeling hoort weer op de politieke agenda. [Journal article]

Cliteur, P.B. (1997) Op weg naar een the"istisch Democratisch Appèl? [Journal article]

Spies, J.W.E. and Paas, F.J. (1997) Op zoek naar effectiviteit. [Journal article]

Duyvendak, J.W. (1997) Opvallende overlap tussen GroenLinks en het CDA. [Journal article]

Paas, F.J. (1997) Over bruggen. [Journal article]

Zwart, H.A.E. (1997) Over duurzaamheid, rentmeesterschap en de 'werkelijke' natuur. [Journal article]

Oppenhuizen, H.E.G. (1997) Overheid moet duurzaam consumeren aantrekkelijker maken. [Journal article]

Verhoogt, J.P. (1997) Paars en het 'verraad van de politiek'. [Journal article]

Tieleman, T. (1997) Personenvervoer in de Randstad in komende twee kabinetsperioden. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. and Jansen, Thijs (1997) Profiel van het christen-democratische gemeenschapsdenken. [Journal article]

Traa, M. van (1997) Publieke gerechtigheid en de Europese Unie. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1997) Rabbijn Van de Kamp : secularisatie baart mij zorgen. [Journal article]

Donk, W.B.J.H. van de (1997) Samen tegen de verloedering. [Journal article]

Post, D. (1997) Samenhangend zorgstelsel met de nadruk op zorg ...! [Journal article]

Beinema, M. (1997) Schaap of schepping. [Journal article]

Boersema, J.J. (1997) Sinds wanneer is de mens rentmeester. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1997) Stabieler draagvlak voor de Unie gewenst. [Journal article]

Vroom, H.M. (1997) Tegen de stroom in : christelijke organisaties. [Journal article]

Havermans, A.J.E. (1997) Tegen de tweedeling : solidariteit. [Journal article]

Backes, C. (1997) Think globally, act globally? [Journal article]

Amelsvoort, M.J.J. van (1997) Toen ombuigen nog niet gewoon was. [Journal article]

Jepma, C.J. (1997) Van Rio op weg naar Kyoto. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (1997) Verantwoordingsplicht en de publieke taakuitoefening. [Journal article]

Have, H.A.M.J. ten and Janssens, M.J.P.A. (1997) Verbetering terminale zorg noodzakelijk. [Journal article]

Wits, Jan-Willem P. (1997) Versterven en euthanasie. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1997) Vertrouwen in Europa opbouwen. [Journal article]

Balkenende, J. (1997) 'Vertrouwen'. [Journal article]

Thenu, Fajari (1997) 'Wat de markt niet wil, pomp je er niet in' : interview met E.J. Schipper. [Journal article]

Lans, Jos van der (1997) Weg naar het verleden heeft ons weinig te bieden. [Journal article]

Klink, A. (1997) Zelfreguleren doe je niet voor jezelf alleen. [Journal article]

1998

Jong, G. de (1998) Armoede en armoedeval. [Journal article]

Jansen, M. (1998) Beschikbaar gezinsonderzoek woestijnlandschap. [Journal article]

Spanning, H. van (1998) Bij de memoires van generaal Calmeyer. [Journal article]

Esmeijer, J.J. (1998) Bijzonder gebundeld. [Journal article]

Gordijn, B. (1998) Bosch en de innesteling in de baarmoederwand. [Journal article]

Wits, Jan-Willem P. (1998) CDA is klaar om de aanloop af te maken. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (1998) CDA moet titel 'Partij van de Samenleving' verdienen. [Journal article]

Crul-Van Brussel, H. (1998) CDA-gezinsbeleid : kiezen en delen. [Journal article]

Verbon, H.A.A. (1998) CPB onderschat beperkingen van eigen modellen. [Journal article]

Verbon, H.A.A. (1998) CPB-rekenmodellen verwijtbaar ondeugdelijk. [Journal article]

Fennema, F. (1998) Christen-democratie ten onder in drijfzand? [Journal article]

Schaik, J.G.H. van (1998) De Rabobank : een bank midden in de samenleving. [Journal article]

Spanning, H. van (1998) De afrekening van paars met het christelijk erfgoed. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1998) De balans van vier jaar oppositie. [Journal article]

Klop, C.J. (1998) De basis herstellen is onvoldoende. [Journal article]

Lansink, A.G.W.J. (1998) De ene kloon is de andere niet. [Journal article]

Jansen, M. (1998) De handschoen van Renate Dorrestein. [Journal article]

Versteegh, C.P. (1998) De macht van het idee. [Journal article]

Wits, Jan-Willem P. (1998) De ondraaglijke lichtheid van paars. [Journal article]

Wits, J.W.P. (1998) De toekomst van de theologie. [Journal article]

Klop, C.J. (1998) De verbeelding van de macht. [Journal article]

Kamp, Lody B. van de (1998) Democratie en medische ethiek, een spanningsveld. [Journal article]

Hoop Scheffer, J.G. de (1998) Dialoog in plaats van dogma. [Journal article]

Klink, A. (1998) 'Die Geister die ich rief ...'. [Journal article]

Reinders, J.S. (1998) Een communitaristische beschouwing over gehandicaptenzorg. [Journal article]

Wits, J.W.P. (1998) Een strategische verkenning. [Journal article]

Bosch, L. (1998) Embryo's en klonen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1998) God in Nederland. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1998) God meer gehoorzamen dan de mensen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1998) Gouden kansen (deel 1). [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1998) Gouden kansen (deel 2). [Journal article]

Oostlander, A.M. (1998) Hardlopers en handicaps bij uitbreiding Europese Unie. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.H.M. (1998) Hervorming van de christen-democratie. [Journal article]

Bosch, L. (1998) Het CDA en het begin van menselijk leven. [Journal article]

Dekker, P. (1998) Het CDA tussen links en rechts. [Journal article]

Reinders, J.S. (1998) Het evenwicht tussen individu en gemeenschap : een nieuwe gulden regel? [Journal article]

Jansen, M. (1998) Het gezin en het Sociaal en Cultureel Planbureau. [Journal article]

Kersbergen, C.J. van (1998) Het machtsverval van het CDA is structureel. [Journal article]

Hoop Scheffer, J.G. de (1998) Het millenniumvraagstuk. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1998) Het profiel van de nieuwe christen-democratie. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (1998) Het publieke ambt verdient herwaardering. [Journal article]

Brugmans, E.H.L. (1998) Het sociaal tekort : waar zijn de zachtmoedigen? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1998) In memoriam : Jacques Aarden. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1998) Korupsi! Corruptie! [Journal article]

Bosman, H.W.J. (1998) Kunnen CDA en PvdA samengaan? [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1998) Marga Klompé : zorg en solidariteit. [Journal article]

Evers, R. (1998) Materie en geest, door-de-week en sjabbat. [Journal article]

Need, A. (1998) Moet het CDA verder als niet-christelijke partij? [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. and Jansen, M. (1998) Moraliteit in een vrije samenleving. [Journal article]

Rij, M.L.A. van (1998) Nota paars kabinet over belastinghervorming schiet tekort. [Journal article]

Biggelaar, A.J.M. van den (1998) Omslag van identiteit en imago : een praktijkvoorbeeld. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1998) Ontwikkelingen in EVP waarschuwing voor CDA. [Journal article]

Eilander, G. (1998) Over de waarde van waarden. [Journal article]

Paas, F.J. (1998) Over eerbied en grijze haren. [Journal article]

Haersma Buma, S. van (1998) Partij van de samenleving : verantwoordelijk, verbonden en duurzaam. [Journal article]

Wöltgens, M.A.M. (1998) Partij, persoon of principe? [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1998) Respect en respons. [Journal article]

Luyn, A.H. van (1998) Ruimte om te leven. [Journal article]

Klink, A. (1998) Slotbeschouwing. [Journal article]

Notenboom, H.C.R.M. (1998) Staatsrechtelijke onwetendheid. [Journal article]

Kip, H.P. (1998) Streven naar christen-democratische kwaliteitspolitiek. [Journal article]

Camps, Th.W.A. (1998) Talent voor verantwoordelijkheid. [Journal article]

Postma, A. (1998) Tussen staat en maatschappij. [Journal article]

Veldkamp, C.C.J. (1998) Uitbreiding Europese Unie : een historisch veiligheidspolitiek belang. [Journal article]

Paas, F.J. (1998) Van harte! [Journal article]

Don, F.J.H. (1998) Verbons verwijten aan CPB onterecht. [Journal article]

Laning-Boersema, F.J. (1998) Verdelingsconcept in gezondheidszorg ontbreekt. [Journal article]

Helgers, J.J.M. (1998) Vernieuwing uitbouwen. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1998) Verzoening voor waarheid; waarheid voor verzoening. [Journal article]

Ouderaa, I. van der (1998) Waarden en normen : de KRO en het CDA. [Journal article]

Hillen, J.S.J. (1998) Waarheen gaat de stoet? [Journal article]

Lehman, K. (1998) Wachter, hoe lang nog duurt de nacht? [Journal article]

Soete, L.L.G. (1998) Werk, werk en nog eens werk : naar een "24-uurs arbeidsparticipatie"? [Journal article]

Bockxmeer, H.M. van (1998) Wordt de strijd om de ether ooit beslecht? [Journal article]

Balkenende, J.P. (1998) Zelfregulering en 'polderkringen'. [Journal article]

Dijkstra, G.S.A. and Meer, F.M. van der (1998) Zelfregulering: de derde weg tussen overheid en markt. [Journal article]

Beinema, Marten (1998) Zonder last. [Journal article]

Tongeren, P.J.M. van (1998) Zorg op maat van de deugd. [Journal article]

1999

Reitsma, Jacob and Gremmen, R.M. (1999) Betaalstroken : de weg naar bereikbaarheid. [Journal article]

Wierenga, Berend (1999) CDA moet zich concentreren op kiezers met religieuze achtergrond. [Journal article]

Gennip, Jos van and Jansen, Thijs (1999) CDV in gesprek met Wolfgang Schèauble. [Journal article]

Jansen, Thijs (1999) CDV in gesprek met het CBS. [Journal article]

Tetteroo, P.W. and Jansen, M. (1999) CDV in gesprek met provinciale lijsttrekkers. [Journal article]

Jansen, Thijs (1999) CDV in gesprek over achterstandsbeleid. [Journal article]

Drok, Nico and Jansen, Thijs (1999) CDV in gesprek over civiele journalistiek. [Journal article]

Jansen, Thijs (1999) CDV in gesprek over de gezondheidszorg. [Journal article]

Jansen, Thijs (1999) CDV in gesprek over minderhedenbeleid. [Journal article]

Drok, Nico (1999) Civiele journalistiek : vaste waarden, nieuwe wegen? [Journal article]

Jansen, M. (1999) Concurrentie bekeken. [Journal article]

Balkenende, Jan Peter (1999) De christelijk-sociale beweging op een keerpunt. [Journal article]

Eyden, A.P.J. van der (1999) De gezondheidszorg moet naar de beleidsdokter! [Journal article]

Bijleveld-Schouten, Ank and Jansen, Thijs (1999) De ideologie van economische zelfstandigheid heeft haar tijd gehad. [Journal article]

Smolenaars, E. (1999) De leeftijdloze levensloop. [Journal article]

Becker, M. (1999) De morele dimensie van militaire interventie. [Journal article]

Janse de Jonge, Eric (1999) De ommekeer in Brabant. [Journal article]

Bockxmeer, Hermineke van and Jansen, Thijs (1999) 'De onteigening van de omroepverenigingen'. [Journal article]

Klop, C.J. (1999) De overheid en het innemen van een moreel standpunt. [Journal article]

Klop, C.J. (1999) De sociaal-democratie in pragmatisch vaarwater? [Journal article]

Scheerder, R.L.J.M. (1999) De sturing van het aanbod in de zorgsector. [Journal article]

Meijer, Theo and Wijmen, Peter van (1999) Duurzaamheid : van theorie naar praktijk. [Journal article]

Jansen, M. (1999) Een authentiek CDA. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1999) Een geschenk van de aarde. [Journal article]

Knipscheer, C.P.M. (1999) Een heel leven lang leren. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1999) Europa : een droom van gisteren of van morgen. [Journal article]

Beinema, Marten (1999) Gans anders! [Journal article]

Zwagerman, Alexander (1999) God in de letteren. [Journal article]

Huut, T. van (1999) Gogam : polderen in welzijnsland. [Journal article]

Jong, E. de (1999) Helpt schuldverlichting bij armoedebestrijding? [Journal article]

Jonge, Gerard de (1999) Het jeugdstrafrecht kan meer van de ouders vergen. [Journal article]

Haersma Buma, Sybrand van (1999) Hoe het asielbeleid vastliep. [Journal article]

Veen, Johannes van der (1999) Hoe meer sport, hoe veiliger Nederland wordt. [Journal article]

Crul, Heleen (1999) Hoog tijd voor een jongens- en jongemannenbeleid. [Journal article]

Sleegers, Femke (1999) Horeca en veiligheid in convenantenland. [Journal article]

Thiel, Ghislaine van (1999) In memoriam Alex Huibers : 23 september 1963-22 mei 1999. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1999) In memoriam Enneüs Heerma. [Journal article]

Eldering, L. (1999) Integratie van allochtonen : een kwestie van lange termijn. [Journal article]

Veldkamp, Caspar (1999) Inzetten op het gezin. [Journal article]

Cuyvers, P. (1999) Jeugd-, gezins- en ouderenbeleid in het perspectief van de moderne levensloop. [Journal article]

Sleegers, Femke (1999) Kocon : een lokaal initiatief tegen verslaving. [Journal article]

Brinkel, Theo (1999) Kosovo en de rechtvaardige oorlog : een tussenbalans. [Journal article]

Scheepens, Annelies (1999) Leeftijdsgrenzen naar maatwerk. [Journal article]

Keeken, G.J. van (1999) Levensloopmodel en pensioenregelingen. [Journal article]

Hoop Scheffer, Jaap de and Dankers, Nancy (1999) Maatschappelijk middenveld met nieuwe spelers. [Journal article]

Hirsch Ballin, Ernst (1999) Mensen door grenzen verdeeld. [Journal article]

Ross, Clémence and Camp, Wim van de (1999) Motto 'School aan de ouders' echt waarmaken. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1999) Naar een Europees strategisch beraad. [Journal article]

Fennema, Friso (1999) Niet tornen aan nieuwe aanpak doelgroepen. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (1999) O tempi, o sores! [Journal article]

Hermes, A.J. and Struik, L.A. (1999) Ondergaat het CDA een gedaantverandering? [Journal article]

Dengerink, J.D. (1999) Onderscheid en samenhang : samenhang en onderscheid. [Journal article]

Brinkel, Theo (1999) Oosterse orthodoxie en de christen-democratie. [Journal article]

Wijn, Joop (1999) Oppositie met visie : de betrokken samenleving. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1999) Over besturen en controleren : tussen vertrouwen en afkeuring. [Journal article]

Rij, Marnix van (1999) Over de koers geen misverstand. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1999) Partijvorming op Europees niveau. [Journal article]

Kerff, R.G.H.G. (1999) Persoonsgebonden budgetfinanciering vraagt om politieke daadkracht. [Journal article]

Hermans, Jo (1999) Preventie als voorkeursstrategie. [Journal article]

Schoorl, P.M. (1999) Preventief en curatief jeugdbeleid : positie van de school. [Journal article]

Laning-Boersema, F.J. (1999) Pseudorechtbankjes. [Journal article]

Tetteroo, Peter and Jansen, Thijs (1999) Samen de grote stad veiliger maken ? Peter Tetteroo, Thijs Jansen. [Journal article]

Fijnaut, Cyrille (1999) Samenleving en georganiseerde misdaad. [Journal article]

Jansen, Thijs (1999) Slotbeschouwing. [Journal article]

Dolsma, G. (1999) Slotbeschouwing. [Journal article]

Luyn, A.A. van (1999) "Terugkeer naar Europa". [Journal article]

Maat, Lineke (1999) Tijd investeren in jongeren. [Journal article]

Haan, Jan-Jaap de (1999) Tussen Vaticaan en Volkspartij. [Journal article]

Bolderheij, Dirk Jan (1999) Twistgesprek : wie draait er op voor politiekosten bij voetbalwedstrijden? [Journal article]

Donner, J.P.H. (1999) Verder, niet terug. [Journal article]

Luyn S.D.B., A.H. van (1999) 'Vervreemding en onverschilligheid'. [Journal article]

Akker, Hans van den and Bolderheij, Dirk-Jan (1999) Verzelfstandigen en privatiseren : een zaak van beleid. [Journal article]

Koetje, Helmer (1999) Visie Van den Akker en Bolderheij verdient nadere uitwerking. [Journal article]

Wits, Jan Willem (1999) Who rules? [Journal article]

Klink, A. (1999) Woorden en argumenten in en rond de Eerste Kamer. [Journal article]

Jansen, Thijs (1999) Zelfregulering in de media. [Journal article]

Karp, David R. (1999) 'Zes uitdagingen voor rechtshandhaving in de buurt'. [Journal article]

Donk, Wim B.H.J. van de (1999) Zinloze privacy. [Journal article]

Buijs, Siem (1999) Zorgbeleid kabinetten-Kok is stuurloos. [Journal article]

Gradus, R.H.J.M. (1999) Zorgen voor een markt met iets meer moraal. [Journal article]

2000

Balkenende, L.P. and Vroonhoven-Kok, J.N. van (2000) Begrotingsoverschot : wat nu? [Journal article]

Lugt, P.G. van der (2000) Beleidsontwikkeling in de zorgsector: onderliggende wetmatigheden. [Journal article]

Bruggeman, Kim (2000) Bezetting ambulancediensten niet verantwoord. [Journal article]

Tetteroo, P.W. (2000) [Boekbespreking]. [Journal article]

Beke, Wouter (2000) Brief uit België. [Journal article]

Pollard, S. (2000) British National Health System lags behind. [Journal article]

Jansen, M. (2000) CDV in gesprek met Ewald Engelen. [Journal article]

Jansen, M. and Bruggeman, J.C.C. (2000) CDV in gesprek met Steven de Waal : diskwalificatie van maatschappelijk ondernemen riskant. [Journal article]

Jansen, M. (2000) CDV in gesprek over asielbeleid : [interview met Han Entzinger, hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. [Journal article]

Jansen, Thijs (2000) CDV in gesprek over illegalen. [Journal article]

Jansen, M. (2000) CDV in gesprek over mantelzorg : interview [met Gabriël van den Brink en Marijke Mootz. [Journal article]

Jansen, M. (2000) CDV in gesprek over solidair budgettair beleid. [Journal article]

Jansen, M. (2000) CDV in gesprek over verantwoordelijke journalistiek. [Journal article]

Jansen, M. (2000) CDV in gesprek over vouchers. [Journal article]

Jansen, Thijs (2000) CDV in gesprek over zorg en politiek. [Journal article]

Rij, M.L.A. van (2000) Centrum ziet religie als bindend element voor samenleving. [Journal article]

Bosch, L. (2000) DNA en CDA. [Journal article]

Pieters, D. and Goyens, F. (2000) De Nederlandse zorgverzekering onderzocht : enkele pijnpunten. [Journal article]

Gradus, R.H.J.M. and Driessen, B.H.F. (2000) De brede basisverzekering vanuit een economisch perspectief. [Journal article]

Zeyden, A. van der (2000) De gezondheidszorg door het oog van chronisch zieken. [Journal article]

Verbon, H.A.A. (2000) De lessen van Dankers nader beschouwd. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Dolsma, G. (2000) De maatschappelijke onderneming in de gezondheidszorg. [Journal article]

Alting von Geusau, F.A.M. (2000) De morele grondslagen van een Europese democratische rechtsstaat. [Journal article]

Gelauff, G.M.M. and Bijl, P.W.J. de (2000) De nieuwe economie als hype. [Journal article]

Gasparie, A.F. (2000) De patiënt en de kwaliteit van de zorg. [Journal article]

Miltenburg, Th.E.M. (2000) De plaats van het persoonsgebonden budget in de AWBZ. [Journal article]

Biesheuvel, P.J. and Tulner, P.R. (2000) 'De ruimte betaald' : aanzet voor een CDA-visie op het grondbeleid. [Journal article]

Scheerder, R.L.M. (2000) De schemerzone van het maatschappelijk ondernemen. [Journal article]

Herweijer, Michiel (2000) De uitverkoop van het overheidsbedrijf : motieven, effecten, koerscorrecties. [Journal article]

Wits, J.W.P. (2000) De waarheid van Noordeinde en Binnenhof. [Journal article]

Wijmen, P.C.E. van (2000) Duurzaamheid als vijfde kernbeginsel. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (2000) Een eeuw Nederlands katholicisme : een balans. [Journal article]

Klop, C.J. (2000) Een federaal Europa... [Journal article]

Klink, A. (2000) Een gezond evenwicht in het emancipatiebeleid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (2000) Een nieuw maatschappijmodel. [Journal article]

Herwijer, Michiel (2000) Een nieuwe diagnose van paars beleid : over de besmettelijke ziekte van 'quick fix'. [Journal article]

Dengerink, J.D. (2000) Een nieuwe koers : van CDA naar RDA? [Journal article]

Beinema, M. (2000) Excuses uitspreken of maken? [Journal article]

Dankers, L.H.J.M. (2000) Fiscalisering AOW : eerste stap naar inkomensafhankelijkheid. [Journal article]

Haan, H. de (2000) Gelijkwaardigheid arbeid en kapitaal. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (2000) Gemeentelijke herindeling in heroverweging. [Journal article]

Holsteyn, J.J.M. van and Koole, R.A. (2000) Generaties christen-democraten : enkele bevindingen van een onderzoek onder CDA-leden. [Journal article]

Klink, A. (2000) Goede zorg ontketenen is een kunst. [Journal article]

Aangeenbrug-Daudeij, D.M. (2000) Het Persoonsgebonden Budget : tussen medicijn en luchtkasteel. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (2000) Het publieke ambt als dienst aan burger en samenleving. [Journal article]

Putters, K. (2000) Hindermacht bij publiek-privaat besturen in de zorg. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (2000) In memoriam: dr. George Puchinger (1 april 1921 - 15 september 1999). [Journal article]

Tetteroo, P.W. (2000) Is de christen-democratie conservatief? [Journal article]

Scheerder, R.L.M. (2000) Kunnen verzekeraars de kosten beheersen? [Journal article]

Lange, F. de (2000) Min of meer heilig : de religie van het DNA. [Journal article]

Bolderheij, D.J. (2000) Model-1848 echt niet meer van deze tijd. [Journal article]

Laning-Boersma, F.J. (2000) Moderne krijgskunde. [Journal article]

Klink, A. (2000) Moraalridders? [Journal article]

Heijst, A. van (2000) Naar een nieuw begrip van professionele zorg. [Journal article]

Penders, J.J.M. (2000) Nederland en de Europese veiligheid en defensie. [Journal article]

Wolthuis, Petra (2000) Nederlandse verzekeraars kunnen Europa niet buiten de deur houden. [Journal article]

Veldkamp, C.C.J. and Weger, M.J. de (2000) Nieuwe tijden, nieuwe vormen voor politiek en bestuur in de kennissamenleving. [Journal article]

Lemstra, W. (2000) Operatie Heerma noodzakelijk in de gezondheidszorg. [Journal article]

Cuyvers, P. (2000) Partnerstelsel : het punt van zorg. [Journal article]

Boelens, E. and Mos, J. (2000) Privatisering in de gezondheidszorg. [Journal article]

Paas, F.J. (2000) Professorenpraat. [Journal article]

Spreeuwenberg, C. (2000) Publiek en privaat in de zorg. [Journal article]

Pessers, D.W.J.M. (2000) Recht ondenkbaar zonder wederkerigheid. [Journal article]

Ven, W.P.M.M. van de and Schut, F.T. (2000) Solidariteit en mededinging in de zorgverzekering : staat Europa dat wel toe? [Journal article]

Jansen, Thijs (2000) Ter introductie. [Journal article]

Veenhof, M.C. (2000) Uitkomstenanalyse biedt uitkomst. [Journal article]

Schnabel, P. (2000) Van oversterfte tot wedergeboorte. [Journal article]

Dankers, L.H.J.M. (2000) Waarom lukken grootschalige veranderingen niet? [Journal article]

Klink, B.M.J. van (2000) Wederkerigheid niet geschikt als rechtsbeginsel? [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2000) Weg uit de schemerzone van bureaucratie en verstatelijkt middenveld. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (2000) Zelfregulering : opdracht en uitwerking van een bestuursfilosofie. [Journal article]

Westerlaken, A.A. (2000) Zorg die beweegt. [Journal article]

Jansen, Thijs (2000) Zorgverzekeraars veronachtzamen preventie. [Journal article]

2001

Delft, A. van (2001) Aandachtspunten arbeidsmarktbeleid voor de komende kabinetsperiode : de visie van MKB Nederland. [Journal article]

Kloosterman, Robert and Leun, Joanne van der (2001) Allochtone ondernemers zijn onbezongen polderhelden. [Journal article]

Korver, A. and Wilthagen, A.C.J.M. (2001) Arbeid, zorg en tijd : naar de transitionele arbeidsmarkt? [Journal article]

Bluiminck, F. (2001) Arbeidsmarkt van de 21e eeuw vraagt ander beleid. [Journal article]

Ours, J.C. van (2001) Arbeidsproductiviteit verhogen is geen slimmer alternatief. [Journal article]

Vaas, F. (2001) Arbeidsproductiviteit verhogen, door slim organiseren. [Journal article]

Klink, A. (2001) Arme publieke sector! [Journal article]

Dolsma, G. and Knaap, C. van der (2001) Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe. [Journal article]

Dolsma, G. (2001) Beter gemotiveerde werknemers door levensloopverzekering. [Journal article]

Balkenende, J.P. (2001) Bibliografie J.P. Balkenende. [Journal article]

Spanning, H. van (2001) [Boekbespreking]. [Journal article]

Engelen, E. (2001) [Boekbespreking]. [Journal article]

Spanning, H. van (2001) [Boekbespreking]. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek met Amitai Etzioni. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek met Corrie Hermann. [Journal article]

Wessels, B. (2001) CDV in gesprek met Emin Erdurcan. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek met Günter Schmid, de bedenker van het concept "transitionele arbeidsmarkt". [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over Zalmnorm. [Journal article]

Jansen, M. and Wessels, B. (2001) CDV in gesprek over geestelijke gezondheidszorg. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over gezinsvoogdij. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over jeugdzorg. [Journal article]

Wits, J.W. and Schnackers, Michael (2001) CDV in gesprek over migratiebeleid. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over onderwijs. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over onderwijs. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over revitalisering van de non-profitsector. [Journal article]

Klink, A. and Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over vlaktax. [Journal article]

Terpstra, D. and Oostveen, M. (2001) CNV : CDA-voorstellen veelbelovende voorzet. [Journal article]

Klink, A. (2001) Communitarisme als derde weg? [Journal article]

Keuzenkamp, H.A. (2001) De armoedeval tussen scholastiek en welvaartstheorie. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2001) De mensen willen weer meesturen : twee SER-adviezen beschouwd. [Journal article]

Rojer, André (2001) Een filosofische visie op het verband tussen arbeid en geluk. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (2001) Een nieuw humanisme. [Journal article]

Tak, Sjaak van der (2001) Een nieuwe lente : politiek essay van CDA en Groen Links wethouders. [Journal article]

Jansen, M. (2001) "Een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie mag toch geen doel op zich zijn!" : CDV in gesprek met prof.dr. L. Soete. [Journal article]

Toren, J.P. van den (2001) Employability in de Nederlandse polder. [Journal article]

Bovenberg, A.L. and Graafland, J.J. (2001) Externe effecten van betaalde en onbetaalde arbeid. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2001) Fukuyama, Winsemius en het CDA : de eindgebruiker centraal. [Journal article]

Geraedts, J.P.M. (2001) Genen, grenzen en gezondheid. [Journal article]

Cuyvers, P. (2001) Gezin en economie. [Journal article]

Reinders, J.S. (2001) Het Human Genome Project in de publieke moraal van de liberale samenleving. [Journal article]

Kastelein, M. and Suijdam, D. van (2001) Het arbeidsmarktbeleid van het CNV : toetreden èn volhouden. [Journal article]

Gennip, J.J.M.A. van (2001) Het christendom op de beklaagdenbank. [Journal article]

Kips, Maud and Verbrugh, Hugo.S. (2001) Het menselijk embryo tussen tegengestelde visies en belangen. [Journal article]

Roseboom, D. (2001) Honderd jaar sociale zekerheid en de kwaliteit van de arbeid. [Journal article]

Wessels, B. (2001) "Hulpverlening moet niet het afvalputje van de samenleving worden". [Journal article]

Wessels, B. (2001) "ICT is nog een echte mannenbusiness". [Journal article]

Haersma Buma, S. van (2001) 'Ik heb daar slapeloze nachten van' : criminaliteit en politiek in Nederland aan het begin van de 21e eeuw. [Journal article]

Jong, G.de (2001) Inkomen en burgers. [Journal article]

Herweijer, M. (2001) Inspelen op raadgevende referenda. [Journal article]

Jansen, M. (2001) Is de pers klaar voor de verkiezingen? [Journal article]

Wessels, B. (2001) "Je werkt om te leven en niet andersom" : Cor Tempert. [Journal article]

Bovenberg, A.L. (2001) Koester menselijk kapitaal : een agenda voor institutionele hervorming. [Journal article]

Hoekstra, W.P.M. (2001) Meer dan DNA alleen. [Journal article]

Engelen, Ewald (2001) Migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt. [Journal article]

Beer, P. de (2001) Naar een slimmer en socialer participatiebeleid. [Journal article]

Klink, A. and Rij, M.L.A. van (2001) Paarse rups kan geen vlinder worden. [Journal article]

Wits, J.W. (2001) Pleidooi voor een ander asielbeleid. [Journal article]

Ark, A.A. van (2001) Productiviteitsgroei schept werk en creëert welvaart. [Journal article]

Vroonhoven-Kok, N.J. van (2001) Schokvast. [Journal article]

Leij, A. de (2001) Spitsuur in de levensloop : tijd voor verscheidenheid. [Journal article]

Wijmen, P.C.E. van (2001) Staat ook strafrechtelijk aansprakelijk. [Journal article]

Wits, J.P.W. (2001) Stille omgang. [Journal article]

Weger, M. de (2001) Stroomlijn politiek en openbaar bestuur. [Journal article]

Baak, J.W. van den (2001) VNO-NCW : arbeidsmarkt verruimen en capaciteit van mensen beter benutten. [Journal article]

Heuvel, Frank.A.M. van den (2001) VVD-CDA-GroenLinks. [Journal article]

Kirpestein, J.W. (2001) Verschil als belofte : voorwaarden voor het slagen van een interreligieuze dialoog. [Journal article]

Leeuwen, P. van (2001) WAO-ers en overheid : de splinter en de balk. [Journal article]

Jansen, M. (2001) Werk, welvaart en geluk. [Journal article]

Allaart, P. (2001) Werken in het paradijs? [Journal article]

Kleinknecht, A. and Naastepad, R. (2001) Zonder loonmatiging hogere arbeidsproductiviteit en meer kwaliteit. [Journal article]

2002

Houtepen, Anton (2002) "Als we niet geloven, wat geloven we dan?" : bezinning. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2002) Amerikaanse lessen. [Journal article]

Spekman, Ben (2002) "Bekostiging omroep via voucher leidt tot commercialisering" : CDV in gesprek met Frans Slangen. [Journal article]

Tetteroo, P.W. (2002) Bloemlezing van het 'conservatisme-debat'. [Journal article]

Spanning, Hans van (2002) [Boekbespreking]. [Journal article]

Spanning, H. van (2002) Boeken bekeken. [Journal article]

Jansen, Thijs (2002) CDV in gesprek met CDA-economen. [Journal article]

Jansen, Thijs (2002) CDV in gesprek met Hillen en Wijffels. [Journal article]

Jansen, Thijs (2002) CDV in gesprek over "normen en waarden" in Frankrijk. [Journal article]

Jansen, Thijs and Koedijk, C.G. (2002) CDV in gesprek over Europese 'pensioenbom'. [Journal article]

Jansen, M. (2002) CDV in gesprek over gedogen. [Journal article]

Jansen, Thijs and Wessels, Bertine (2002) CDV in gesprek over illegalen. [Journal article]

Jansen, M. (2002) CDV in gesprek over inburgering. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (2002) Christen-democratie contra conservatisme. [Journal article]

Kinneging, A. (2002) Christendom=conservatisme. [Journal article]

Schippers, J.J. (2002) Combinatiemodel verdient economisch gezien de voorkeur. [Journal article]

Oostlander, Arie M. (2002) Conservatieven vreemde eend in de EVP-bijt. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2002) De Eftelingisering van de politiek. [Journal article]

Steenvoorde, Richard (2002) De opkomst van de Christen-democratie in het Verenigd Koninkrijk. [Journal article]

Veldkamp, C.C.J. (2002) De vergrijzende Europese orde. [Journal article]

Hoekstra, R.J. (2002) De wijze republikeinse traditie van het Nederlandse koningschap. [Journal article]

Kok, Jozef (2002) Een toetsingskader voor "Ontketening" van de publieke sector : Manifest, DOTank's 12 stappenplan voor de ontketening van de publieke dienstverlening. [Journal article]

Gronden, J.W. van de (2002) Een vierde schaderichtlijn! : postscriptum bij Den Exter. [Journal article]

Bovenberg, A.L. and Graafland, J.J. (2002) Eenzijdige keuze voor combinatiemodel economisch gezien niet verstandig. [Journal article]

Klop, K. (2002) Fatsoen als vijfde kernbegrip? [Journal article]

Wits, J.W.P. (2002) Fuseren & maximaliseren. [Journal article]

Prij, J. (2002) "Geen vouchers alstublieft" : CDV in gesprek met Yvonne van Rooy. [Journal article]

Geel, P.B.L.A. van (2002) Gemeentelijk grondbeleid onmisbaar. [Journal article]

Ross-vanDorp, C.I.J.M. (2002) Haags versus lokaal. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (2002) Herkansing! [Journal article]

Leeuwen, W.D. van (2002) Herstel van horizontale hechting. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (2002) Het bestaansrecht van katholieke politiek. [Journal article]

Exter, A.P. den (2002) Het nieuwe zorgstelsel vanuit Europees-rechtelijk perspectief. [Journal article]

Vijlder, F.J. de (2002) Het onderwijs : los van alle banden? [Journal article]

Herweijer, M. and Heiminge, G. (2002) Het symbolische terugkeerbeleid van paars. [Journal article]

Bovenberg, A.L. (2002) Het wat, waarom en hoe van vraagsturing. [Journal article]

Agt, A.A.M. van (2002) Hoogste tijd voor conservatisme. [Journal article]

Klamer, A. (2002) In de kunsten gaat het niet om de vraag, maar om het gesprek. [Journal article]

Dekker, P. and Hart, J.J.M. de (2002) Intermezzo : stemverheffing bij ontevredenheid. [Journal article]

Prij, J. (2002) "Ketenomkering is geen keuze" : CDV in gesprek met Peter Luttik. [Journal article]

Swierstra, T. and Tonkens, E. (2002) Klakkeloze keuzevrijheid. [Journal article]

Verbon, H.A.A. (2002) Laat het financieringstekort niet oplopen! [Journal article]

Kok, A.C.H.M. de (2002) Maatschappelijke dienstplicht : het wordt tijd! [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2002) Mix van politieke partij, Greenpeace en ANWB. [Journal article]

Wijmen, P.C.E. van (2002) Onaanvaardbaar! Dwars. [Journal article]

Etty, W. and Veraart, M.D.L. (2002) Ontvoogding en maatschappelijk ondernemerschap : vernieuwing in de zorg. [Journal article]

Bruijn, J.A. de (2002) Prestatiemeting : tussen politiek en professie. [Journal article]

Marlet, G.A. (2002) Ruimte tussen markt en overheid. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (2002) Scheiding van uitvoerende en handhavende macht. [Journal article]

Cuyvers, P. (2002) Sociaal rechts : een analyse van het inhoudelijke linkse tekort. [Journal article]

Pas, F.G.E.M. van der (2002) Stuurbekrachtiging in de AWBZ. [Journal article]

Klink, B.M.J. van (2002) Symboolwetgeving : een rechtssociologische begripsbepaling. [Journal article]

Brink, Gabriël van den (2002) Toezicht en betrokkenheid. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (2002) Toezicht en vertrouwen. [Journal article]

Hecke, S. van (2002) Tussen Apocalyps en verrijzenis : de oppositie van de christen-democraten in België. [Journal article]

Klop, C.J. (2002) Voucheridee sympathiek en nog onrijp. [Journal article]

Jongbloed, W.A. (2002) Vouchers in het hoger onderwijs? [Journal article]

Klink, A. (2002) Vouchers voor de omroepen. [Journal article]

Waal, S.P.M. de (2002) Vraagsturing : de noodzaak van goed politiek management. [Journal article]

Jansen, Thijs (2002) "Vraagsturing breekijzer voor humanisering" : slotgesprek CDV nazomernummer 2002. [Journal article]

Broek, A. van den (2002) Vraagsturing in het cultuurbeleid is vloeken in de kerk. [Journal article]

Dijkstra, A.B. (2002) Vraagsturing in het funderend onderwijs : een oefening in evenwicht. [Journal article]

Schaar, J. van der (2002) Vraagsturing, maatschappelijk ondernemerschap, en woonbeleid. [Journal article]

Rompa, M.E. (2002) Vraagsturing, marktwerking en maatschappelijk ondernemerschap : een bijdrage vanuit de ouderenzorg. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2002) "Vraagsturing? Dit kabinet gaat hier niet naartoe" : CDV in gesprek met Pieter Winsemius. [Journal article]

Smit, R.M. (2002) Werken aan vertrouwen : in de zorg een kwestie van loslaten. [Journal article]

Prij, J. (2002) "Zelf kiezen is plicht" : CDV in gesprek met Peter Pennekamp. [Journal article]

Plank, R.N. van der (2002) Ziekenhuizen richting vraagsturing : maatschappelijk ondernemen als "derde weg" tussen overheid en markt. [Journal article]

Scheerder, R.L.J.M. (2002) The art of close reading. [Journal article]

Geudens, Godfried (2002) communitarisme in het Vlaamse politieke bedrijf. [Journal article]

2003

Dekker, Paul (2003) Afkeer van de politiek? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van and Heuvel, F.A.M. van den (2003) Allemachtig Amerika! Wedijver of partnerschap : de verhouding Verenigde Staten - Europa in de 21e eeuw. [Journal article]

Koekkoek, A.K. (2003) Amerikaanse lessen voor een Europese grondwet. [Journal article]

Balkenende, Jan Peter (2003) Anders en beter : een reactie. [Journal article]

Jansen, M. (2003) Anti- Amerikanisme in Frankrijk. [Journal article]

Geest, Paul van (2003) Augustinus: integriteit als imperatief. [Journal article]

Tetteroo, Patrick (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Heuvel, Frank van den (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Prij, Jan (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Bovenberg, Lans (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Hillen, Hans (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Wijmen, Peter van (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Vijlder, Frans de (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Douma, Mieke (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Eldering, Lotty (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Süssmuth, Rita (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Fraanje, R. (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Tetteroo, P.W. (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Terpstra, Doekle (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Janse, Eric (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Penders, J.J.M. (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Herwijer, M. (2003) [Boekbespreking]. [Journal article]

Janse de Jonge, Eric (2003) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Heuvel, F.A.M van den (2003) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Gastaut, Yvan (2003) Burgerschap, nationaliteit en laicite : het debat over multicultureel Frankrijk. [Journal article]

Dölle, Alphons (2003) CDA behoeft ondertitel 'sociaal conservatief'. [Journal article]

Prij, Jan (2003) CDA in gesprek met Diekstra, Müller en Zijderveld : 'fatsoen moet je doen', in de praktijk. [Journal article]

Wielemaker, Christof (2003) CDV in gesprek met Ab Klink over 'investeren in integratie' en de kernwaarden van de rechtsstaat. [Journal article]

Klink, Ab (2003) CDV in gesprek met Tjeenk Willink : 'politici hebben hun eigen functie verwaarloosd'. [Journal article]

Douma, Mieke (2003) CDV in gesprek met Wim Deetman : 'heb durf om de boer op te gaan met moeilijke standpunten'. [Journal article]

Doorn, L. (2003) Corporate governancediscussie zet Rijnlandse model onder druk. [Journal article]

Smithuijsen, Cas (2003) Cultureel imperialisme? : 'Amerikaanse cultuur' en het Europese antwoord. [Journal article]

Bijsterveld, Sophie van (2003) DWU : een goede koers voor een complex probleem. [Journal article]

Bilt, E.F. van de (2003) De Tocqueville en Frankrijk. [Journal article]

Hulsman, John C. (2003) De VS heeft belang bij een verdeelde Europese Unie. [Journal article]

Sap, J.W. (2003) De democratisering van de Verenigde Staten van Europa. [Journal article]

Rooden, Peter van (2003) De morele eenheid van Nederland in historisch perspectief. [Journal article]

Klink, Ab (2003) De straat roept de staat terecht tot orde. [Journal article]

Frissen, Paul (2003) De tragische staat. [Journal article]

Pessers, D.W.J.M. (2003) De verzwegen vooronderstellingen van interactief bestuur. [Journal article]

Bijsterveld, Sophie van (2003) Democratie en rechtsstaat op nieuw spoor. [Journal article]

Dölle, Alfons (2003) Directe democratie past niet binnen de Christen Democratische traditie. [Journal article]

Bijsterveld, Sophie van (2003) Diversity within unity : een burgerschapsideaal voor de toekomst. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (2003) Duitsland en de vraag naar de gerechtvaardigde oorlog. [Journal article]

Schäuble, Wolfgang (2003) Duitsland moet kiezen voor Europees èn Atlantisch. [Journal article]

Dengerink, Jan (2003) Een kritiek op "Anders en beter" van Jan Peter Balkenende. [Journal article]

Faber, M.J. (2003) Europa kan niet zonder Amerika. [Journal article]

Pelkmans, J.L.M. (2003) Europese welvaart en het Amerikaanse voorbeeld. [Journal article]

Alting-von Geusau, F.A.M. (2003) Gezamelijke visie op gebruik van geweld mogelijk. [Journal article]

Daalder, Ivo H. (2003) Het einde van het atlanticisme. [Journal article]

Reinders, Hans (2003) Het evenwicht tussen individu en gemeenschap : een nieuwe gulden regel? [Journal article]

Costera Meijer, Irene (2003) Het persoonlijke publiek. [Journal article]

Hoekstra, Rein Jan (2003) Het volk weer echt vertegenwoordigen. [Journal article]

Oostlander, A.M. (2003) Hoe Europa een waardige bondgenoot van de VS kan worden. [Journal article]

Prij, Jan (2003) In gesprek met Annelies van Heijst : eerherstel voor liefdewerk. [Journal article]

Prij, J. (2003) In gesprek met Duco Hellema : transatlantische orientatie Nederland steeds moeilijker vol te houden. [Journal article]

Prij, Jan (2003) In gesprek met Els Kloek en Miek van Sas over geschiedenis, herinneringen en nationale identiteit. [Journal article]

Prij, Jan (2003) In gesprek met Evelien Tonkens : mondige burgers, getemde professionals. [Journal article]

Fermin, A. (2003) Inburgering in meervoud. [Journal article]

Jongerius, Agnes (2003) Investeren in solidariteit, Modern life course support systems en Sociaal en zeker. [Journal article]

Wersch, S. van (2003) Is er een toekomst voor het Europese Buitenlandse en Veiligheidsbeleid na Irak? [Journal article]

Steenvoorde, Richard (2003) Katholieke wereldburgers. [Journal article]

Kinneging, Andreas (2003) Kleine fenomenologie van waarden en normen. [Journal article]

Hoop Scheffer, J.G de (2003) Lance Armstrong en de verhouding tussen Europa en de Verenigde Staten. [Journal article]

Klink, Ab (2003) Leitkultur : zelfreflecties rond een debat in Duitsland. [Journal article]

Sahin, Saliha (2003) Lessen en aanbevelingen voor het migratiebeleid. [Journal article]

Valk, Koos de (2003) Max Weber en het ethisch dilemma. [Journal article]

Jansen, Thijs (2003) Naar een nieuw patriottisme? [Journal article]

Hendriks, A.C. (2003) Non- discriminatie wetgeving in VS leerzaam voor Europa. [Journal article]

Verbrugge, Ad (2003) Over de actualiteit van Aristoteles' deugden ethiek. [Journal article]

Boon, Rudolf (2003) Over de oorsprong van onze vaderlandse deugden. [Journal article]

Kinneging, Andreas (2003) Over staatrechtelijke vertegenwoordiging. [Journal article]

Krabbendam, H. and Scot-Smith, Giles (2003) Permanente projectie : Europese verwachtingen van Amerika. [Journal article]

Veldkamp, C.J.J. (2003) Pim Fortuyn als neoconservatief? [Journal article]

Etzioni, Amitai (2003) Post scriptum. [Journal article]

Sap, Jan Willem (2003) Referenda passen binnen christen- democratische traditie. [Journal article]

Hollinger, David A. (2003) Religious disestablishment in Western Europe : an undervalued step toward 'diversity within unity'? [Journal article]

Diekstra, René (2003) Stadsetiquette : aansprekend gedrag in de publieke ruimte. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (2003) Tolerantie van antidemocratisch fundamentalisme. [Journal article]

Wintz, M. (2003) Transatlantische crisis niets nieuws. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2003) Visie Blair verdient Europese navolging : CDV in gesprek met Max van der Stoel. [Journal article]

Jansen, Thijs (2003) Waarden en normen : de christen- democratische agenda. [Journal article]

Etzioni, Amitai (2003) Why the civil society is not good enough. [Journal article]

Cuyvers, Peter (2003) Zonder normen geen waarden : over moreel analfabetisme en morele weerloosheid. [Journal article]

Reinders, Hans (2003) "The good society" : verdere reflecties op het communitarisme van Amitai Etzioni. [Journal article]

Sunier, Thijl (2003) neo-nationalisme en historisch besef : beeldvorming over de islam in Nederland. [Journal article]

2004

Geel, Pieter van (2004) Adviezen voor CDA duurzaamheidsberaad. [Journal article]

Spies, Liesbeth (2004) Alleen woorden en te weinig daden. [Journal article]

Draulans, Veerle (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Kuiper, Roel (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Verburg, Gerda (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Steenwoude, Richard (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Hooven, Marcel ten (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Heuvel, Frank van den (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Eurlings, Camiel and Kroeger, Pieter Gerrit (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Brouwer, J.W.L. (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Penders, J.J.M. (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Herweijer, Michiel (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Lans, J.J.M. van der (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Eldering, Lotty (2004) Bruggen bouwen. [Journal article]

Cuyvers, Peter (2004) Burger moet weer aandeelhouder sociale stelsel worden. [Journal article]

Wijmen, Peter van and Mulder, Hanneke (2004) CDV in gesprek met Herman Wijffels : van 'krabben in de aardkorst' naar 'opvangen van wat neerdaalt'. Het visioen van Herman Wijffels. [Journal article]

Jansen, Thijs (2004) CDV in gesprek met Joop Roebroek : "waar zijn de katholiek geinspireerde sociale denkers binnen het CDA". [Journal article]

Tetteroo, P.W. (2004) CDV in gesprek met Peter Altmaier (CDU) : Duitse ervaringen met gekozen burgemeester en gemengd kiesstelsel. [Journal article]

Borgman, Erik (2004) De Europese beschaving en de dreigende ineenstorting van het leerhuis. [Journal article]

Van Den Heuvel, Frank and Sap, Jan Willem (2004) De Toren van Europa. [Journal article]

Wijffels, Herman (2004) De actualiteit van Schaepman, honderd jaar later. [Journal article]

Stern, Steinar (2004) De geschiedenis van het christen-democratische begrip 'solidariteit'. [Journal article]

Griensven, Pieter van (2004) De katholiek- sociale politiek van Veldkamp, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1961-1967. [Journal article]

Meerten, Hans van (2004) De lidstaten van de Europese Unie moeten het Europees Verdrag voor de rechten van de mens opzeggen. [Journal article]

Grinsven, Peter van (2004) De ontdekking van Europa : het onbehagen van Nederland in het licht van het EU-voorzitterschap. [Journal article]

Zoeteman, Kees (2004) De realiteit van de duurzaamheidsutopie. [Journal article]

Refkin, Jeremy (2004) De revolutie van de waterstofeconomie. [Journal article]

Sap, Jan Willem (2004) De toetredingscriteria voor nieuwe lidstaten. [Journal article]

Bovenberg, Lans (2004) De uitdagingen van de vergrijzing. [Journal article]

Dijk, Jan Jacob van (2004) De wordingsgeschiedenis van de grondwet voor Europa : een kritische terugblik. [Journal article]

Cramer, Jacqueline (2004) Duurzaam ondernemen is geen hype. [Journal article]

Maas, Rob (2004) Duurzaamheid en Wereldbeeld. [Journal article]

Geldof, Dirk (2004) Duurzaamheid in de risicomaatschappij. [Journal article]

Ingen, Erik van and Dagevos, John and Beckers, Theo (2004) Duurzaamheid in het denken en doen van de Nederlandse bevolking. [Journal article]

Elzinga, Chris (2004) Een Franciscaans perspectief op duurzaamheid. [Journal article]

Bot, Bernard (2004) Een maatschappelijk verdrag voor Europa. [Journal article]

Hirsch Ballin, Ernst (2004) Europa's ideële missie. [Journal article]

Schuyt, Theo (2004) Filantropie in Nederland : een politiek taboe? [Journal article]

Koedijk, Kees and Eijffinger, Sylvester (2004) Financieel-economisch beleid onder Balkenende. [Journal article]

Vlot, Teusjan (2004) Grenzeloze solidariteit en stille gevers. [Journal article]

Jansen, Thijs (2004) Het CDA moet conservatieve verleiding weerstaan. [Journal article]

Wal, Koo van der (2004) Het huidige milieubeleid is symptoombestrijding. [Journal article]

Jongerius, Agnes and Schrauwen, Jan (2004) Het kan socialer, beter. [Journal article]

Borgman, Erik (2004) Het politieke belang van de gemeenschap buiten ons bereik. [Journal article]

Weigel, George (2004) Het probleem van Europa. [Journal article]

Schinkelshoek, Jan (2004) Het teruggevonden wetboek : de moord op Theo van Gogh en het publieke debat. [Journal article]

Cobben, Paul (2004) Hoe een Europees burgerschap uit de grond te stampen? [Journal article]

Prij, Jan (2004) In gesprek met Ad Verbrugge : de misvorming van Europa kan tot een nieuwe opstand der burgers leiden. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2004) In gesprek met Dirk Jan Wolffram en Marcel Hoogenboom : sociale politiek als liberaal beschavingsoffensief. [Journal article]

Prij, Jan (2004) In gesprek met Wouter van Dieren : 'duurzaamheid alleen te bereiken door grote systeeminnovaties'. [Journal article]

Jong, Gerrit de (2004) Inkomensbeleid onder Balkenende. [Journal article]

Sinke, Wim (2004) Innoverend energiebeleid Brinkhorst gemiste kans. [Journal article]

Biezeveld, Gustaaf (2004) Integrale milieuwetgeving is dringend noodzakelijk. [Journal article]

Hoed, Robert van den and Molenbroek, Edith (2004) Is waterstof hèt alternatief? [Journal article]

Bruijn, Gerrit de (2004) Je zult maar tot de minima behoren. [Journal article]

Dorland, Rob van (2004) Klimaatverandering en klimaatbeleid. [Journal article]

Asselt, Evert Jan van (2004) Lastenmaximering en de balans tussen solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. [Journal article]

Mulder, Hanneke (2004) Leerrechten in het hoger onderwijs ; een omstreden kanteling. [Journal article]

Perlot, Wilbur (2004) Mini-apocalyps olie heilzaam. [Journal article]

Rosanvallon, Pierre (2004) Nationale democratie geen geschikt model voor Europa. [Journal article]

Hogenhuis, Christiaan and Renkema, David (2004) Op zoek naar duurzame kwaliteit van leven. [Journal article]

Hartogh, Govert den (2004) Orgaandonatie als sociale voorziening. [Journal article]

Westerbeek- Huitink, Josine and Velsen, Emile van (2004) Pleidooi voor gemeenschapszin en persoonlijke ontplooiing. [Journal article]

Balkenende, Jan Peter (2004) Re-inventing Kuyper. [Journal article]

Martens, Wilfried (2004) Religieus pluralisme en gedeelde waarden. [Journal article]

Willems, Rein (2004) Shell: Apocalyptisch denken over energie onzinnig. [Journal article]

Mooij, Ruud de and Tang, Paul (2004) Sociaal beleid zaak van de lidstaten. [Journal article]

Kelam, Mari- Ann (2004) Stemmen in Estland over Europa. [Journal article]

Borstlap, Hans (2004) "Sterft gij oude vormen..." : over het sociale gehalte van onze verzorgingsstaat. [Journal article]

Verbeek, Peter-Paul (2004) Stimuleer gedragsbeïnvloedende technologie. [Journal article]

Oostlander, Arie (2004) Turkije nog lang niet klaar voor Europa. [Journal article]

Wijmen, Peter van (2004) Tussen apocalyps en utopie. [Journal article]

Arts, Wil and Muffels, Ruud (2004) Van bescherming naar activering? : de Nederlandse verzorgingsstaat in Europees perspectief. [Journal article]

Gennip, Jos van (2004) Van de ankers losgeslagen : de Europese Volkspartij moet het Europese project en zichzelf herformuleren. [Journal article]

Veerman, Cees (2004) Van zorgen vóór naar zorgen dàt. [Journal article]

Groot, Henri de and Veenendaal, Paul (2004) Verdragen duurzaamheid en economische groei elkaar? [Journal article]

Fiala, Petr (2004) Wantrouwen en scepsis nieuwe lidstaten tegenover de EU. [Journal article]

Jansen, Thijs (2004) Wat vinden de christen-democraten sociaal? [Journal article]

Verhagen, Maxime (2004) Weerbare democratie en terrorismebestrijding. [Journal article]

Rooden, Peter van (2004) Weigel's 'godvergeten' Europa is conservatieve fantasie. [Journal article]

Bult, Jeroen (2004) Wie vertelt Turkije de waarheid? [Journal article]

2005

Prij, Jan and Tetteroo, Patrick (2005) Aanpak vermindering regeldruk kabinet gaat niet ver genoeg : in gesprek met Kees Koedijk, Sylvester Eijffinger en Hendrik Jan de Ru. [Journal article]

Pessers, Dorien (2005) Afbraak van het huisartsenberoep? Dorien Pessers en Ab Klink in debat. [Journal article]

Klink, Ab (2005) Beleid Hoogervorst geen bedreiging voor huisarts. [Journal article]

Van Dijk, Evert (2005) Bij Dagblad van het Noorden is lezer koning. [Journal article]

Drok, Nico (2005) 'Civiele journalistiek wil kwaliteit van de democratie bevorderen' : in gesprek met Tom Warhover. [Journal article]

Jansen, Thijs (2005) Conservatieve retoriek. [Journal article]

Jansen, Thijs (2005) 'De Volkskrant-journalist heeft absoluut geen eigen politieke agenda' : in gesprek met Jan Hoedeman & Hans Wansink. [Journal article]

Rijn, Arjen van (2005) De buitenlandse betrekkingen van een Caribische provincie. [Journal article]

Fraanje, Rien (2005) De controleur gecontroleerd. [Journal article]

Heuvel, Frank van den (2005) De coöperatie gaat in de aanval. [Journal article]

Vries, Bert de (2005) De gevaarlijke ideologie van de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Klink, Ab (2005) De legitimiteitscrisis van de overheid en het arbeidsethos. [Journal article]

Dekker, Paul (2005) De maatschappelijke onderneming. [Journal article]

Van Dusseldorp, Monique (2005) De nieuwsorganisatie van de toekomst. [Journal article]

Jong, Lammert de (2005) De ondraaglijke lichtheid van het Koninkrijk. [Journal article]

Oostlander, Arie (2005) De verantwoordelijke samenleving als succesvolle tegenhanger van liberale politiek. [Journal article]

Jansen, Thijs and Burg, Peter van der (2005) 'De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid komen de burgers toe' : in gesprek met Claude-Jean Bertrand. [Journal article]

Hemerijck, Anton and Schrijvers, Erik (2005) Den Haag schiet door in het verantwoordelijkheidsdenken. [Journal article]

Verton, Peter (2005) Deugdelijk bestuur: minder autonomie, meer Koninkrijk. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2005) EVP dwingt CDA niet om conservatief te worden : in gesprek met Steven van Hecke. [Journal article]

Spierts, Marcel (2005) Een 'derde weg' voor de sociaal-culturele professies. [Journal article]

Knepper, Simon (2005) Eigen verantwoordelijkheid in WAO komt nog steeds onvoldoende uit de verf. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2005) Er is een grote kloof tussen wat veel werkers in de zorg bezielt en wat als 'echt professioneel' geldt : in gesprek met Annelies van Heijst. [Journal article]

Steijn, Bram (2005) Er leeft onvrede over managers in de publieke sector. [Journal article]

Oostindie, Gert J. (2005) Gedachteoefeningen rond een Antilliaanse provincie. [Journal article]

Gennip, Karien van (2005) Gemotiveerde werknemers sleutel voor economisch succes. [Journal article]

Verbrugge, Ad (2005) Geschonden beroepseer. [Journal article]

Van Exter, Frits (2005) Gezocht: civiele lezers. [Journal article]

Karssing, Edgar (2005) Goed ambtenaarschap als seculiere roeping. [Journal article]

Dolsma, Guusje (2005) Herijking verantwoordelijkheden sociale zekerheid voluit christen-democratisch. [Journal article]

Hirsch Ballin, Ernst (2005) Herzie de koninkrijksrelaties, want zó past de wereld niet meer in het Statuut! [Journal article]

Couwenberg, Wim (2005) Het CDA en de conservatieve verleiding. [Journal article]

Blok, Frans (2005) Het Limburgs Dagblad: laboratorium van ‘civic journalism’. [Journal article]

Laroes, Hans (2005) Het NOS Journaal & de wereld van de kijker. [Journal article]

Schinkelshoek, Jan (2005) Het nee tegen de Europese Grondwet [1] : het einde van een mythe. [Journal article]

Prij, Jan (2005) Het nee tegen de Europese Grondwet [2] : René van der Linden: 'Den Haag moet zich deze uitslag zelf aanrekenen'. [Journal article]

Sap, Jan Willem (2005) Het volk van Curacao heeft recht op zelfbeschikking. [Journal article]

Schoo, Hendrik Jan (2005) Het zilveren CDA [2] van oude en nieuwe communitaristen. [Journal article]

Schinkelshoek, Jan (2005) Het zilveren CDA [I] een scheutje ootmoed. [Journal article]

Heuvel, Frank A.M.van den and Prij, Jan (2005) Hoever moet de nieuwe confrontatiepolitiek van het CDA gaan? [Journal article]

Ditzhuijzen, Jeannette van and Broek, Aart.G (2005) Hoofdlijnenakkoord is historische vergissing : in gesprek met Pieter van Vollenhoven. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2005) Idealisering van de Verlichting leidt tot verknipte organisatieopvatting : in gesprek met Harry Starren. [Journal article]

Jansen, Thijs (2005) 'Ik wil nu even de positieve resultaten vasthouden: er zijn onomkeerbare stappen gezet' : in gesprek met minister Alexander Pechtold. [Journal article]

Drok, Nico (2005) Journalistiek onderwijs op een breukvlak. [Journal article]

Noordhoek, Peter (2005) Koepels, kies voor de maatschappelijke onderneming. [Journal article]

Schinkelshoek, Jan (2005) Liberaal Manifest [1] : de grondtoon van de natie. [Journal article]

De Bruijn, Hans (2005) Maak spanningen management & professionals vruchtbaar. [Journal article]

Bardoel, Jo and d'Heanens, Leen (2005) Media moeten responsiever worden. [Journal article]

Burg, Petra van der (2005) Moeten alle vrouwen hogerop? [Journal article]

Smeehuijzen, Jos and Ziekenoppasser, Hans (2005) Nederland heeft geen financieel-economisch belang bij een grenzeloos Koninkrijk. [Journal article]

Jansen, Thijs and Broek, Aart G. (2005) Nederland laat zich leiden door achterdocht en desinteresse : in gesprek met Hans Hillen. [Journal article]

Smulders, Peter (2005) Nederland: minder ziekteverzuim, hogere werkdruk. [Journal article]

Jansen Venneboer, Ruud (2005) Nederlandse werknemer ‘vindt het allemaal wel best’. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2005) 'Nieuwsmonitor kan tot meer nuchterheid leiden' : in gesprek met Otto Scholten & Nel Ruigrok. [Journal article]

Gelt Dekker, Jacob (2005) Notities van een Nederlandse ondernemer op de Antillen. [Journal article]

Jansen, Thijs (2005) 'Ons-kent-ons' in onderwijsland is fnuikend voor leraar : in gesprek met Leo Prick. [Journal article]

Hoogers, Gerhard (2005) Opheffing van de Nederlandse Antillen ondoordacht. [Journal article]

Asselt, Evert Jan van (2005) Opkrikken productiviteit in collectieve sector nodig. [Journal article]

Veld, Roel in 't (2005) Oppervlakkigheid invoering leerrechten is riskant. [Journal article]

Schinkelshoek, Jan (2005) Over de meerwaarde van D66 [1] : een partij van niks. [Journal article]

Heuvel, Frank van den (2005) Over de meerwaarde van D66 [2] : CDA en D66: de echte tegenpolen in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2005) Over vervreemding van de Rijnlandse werkcultuur en vergeten schoonheid : in gesprek met Mathieu Weggeman. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2005) 'Overmoed en onbehagen' in debat : in gesprek met Bert de Vries, Ab Klink en Lans Bovenberg. [Journal article]

Van Leeuwen, Boeli (2005) Paradise Lost. [Journal article]

Jansen, Thijs and Drok, Nico (2005) Pers & politiek: de jijbakken voorbij. [Journal article]

Jansen, Thijs (2005) Professionalisering in geestelijke gezondheidszorg dolgedraaid : in gesprek met Giel Hutschemaekers. [Journal article]

Mak, Geert (2005) Raiffeisenlezing Over eenzaamheid, moed & vertrouwen. [Journal article]

Gennip, Karien van (2005) Reactie op Koedijk, Eijffinger en de Ru: Aanpak vermindering bureaucratie wel voldoende. [Journal article]

Brink, Gabriël van den and Jansen, Thijs and Pessers, Dorien (2005) Renaissance beroepseer noodzakelijk. [Journal article]

Verbon, Harrie (2005) Sparen voor de eigen AOW 'op zijn Bush' !? [Journal article]

Broek, Eline van den (2005) Sparen voor eigen zorgkosten !? : Burkestichting versus CDA-fractie. [Journal article]

Penders, Jean (2005) Taak voor EU om armoede als in de VS te voorkomen. [Journal article]

Ditzhuijzen, Jeannette van (2005) Te veel confrontratie, te weinig gezamenlijkheid : in gesprek met Jaime Saleh. [Journal article]

Van den Heuvel, Frank (2005) ‘Uitgevers jagen journalisten op’ In gesprek met Flip Voets. [Journal article]

Korver, Ton (2005) Van plicht naar smaak: de transformatie van het arbeidsethos. [Journal article]

Wijenberg, Jan J. (2005) Venezolaanse politiek ondermijnt de cohesie binnen het Koninkrijk. [Journal article]

Broek, Aart G. (2005) Voorbij schuld en schaamte: naar ongedeeld Nederlanderschap. [Journal article]

Fraanje, Rien (2005) 'We moeten het zwaarste middel inzetten: een staatscommissie voor de Antillen' : in gesprek met CDA-woordvoerders Wim van Fessem & Wolter Lemstra. [Journal article]

Krijnen, Suze (2005) Weblogs als vorm van civiele journalistiek. [Journal article]

Mulder, Hanneke (2005) Wil je meten en beheersen, of geef je mensen de kans hun persoon met de professie te verbinden? In gesprek met Fred Korthagen. [Journal article]

Enk, Peter van (2005) Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG. [Journal article]

Buijs, Siem and Kortleve, Marco (2005) Zorgsparen? Geen goed idee! [Journal article]

This list was generated on Wed Jan 19 13:09:58 2022 CET.