Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Author is "Varkevisser, Allan"

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 63.

Report

Varkevisser, Allan (1995) Ruwe teksten basisinkomen cahier SWB. [Report]

Journal article

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (2004) Het milieubeleid kan alles bereiken wat het wil : vraaggesprek met Wim Hafkamp. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Buitenlands beleid en de principes van D66 : in gesprek met Michel Groothuizen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) D66 is en blijft de vierde stroming van Nederland : in gesprek met Tom Kok. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) De geest is uit de fles. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) De kater van paars : een redactionele inleiding op het thema. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Den Uyl en de breuk met de verzuiling : in gesprek met Bas de Gaay Fortman. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Duurzame ontwikkeling en de derde weg : in gesprek met Wim Hafkamp. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Een hartveroverend liberalisme. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Gij zult zinvol leven : in gesprek met Jan Glastra van Loon. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Het ethisch tekort. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Oude en nieuwe republikeinen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Ruimtelijke ordening en de contra-mal: Allan Varkevisser in gesprek met Hein Struben, voorzitter van de SWB-werkgroep Ruimtelijke Ordening (en Volkshuisvesting). [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Van milieu naar duurzame samenleving : in gesprek met Aad Overgaag, voorzitter van de kerngroep Duurzame Ontwikkeling. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1997) De beker van Marijnissen. [Journal article]

Kuijper, Joost and Varkevisser, Allan (1997) De economie tussen Milieu en Natuur. [Journal article]

Verhaar, Kees and Varkevisser, Allan (1997) De employable flexwerker. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1997) De politieke maat. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1997) Denken over een democratische gezondheidszorg : een kennismaking met de SWB-werkgroep volksgezondheid in de persoon van de voorzitter Simon Groen. [Journal article]

Fokkink, Pieter and Varkevisser, Allan and Borst, Els (1997) 'Een ziek mens is geen kapotte auto' : Pieter Fokkink en Allan Varkevisser in gesprek met Els Borst. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Jansma, L. (1997) Friesland: een culturele regio in een federaal Europa : in gesprek met L. Jansma, directeur van de Fryske Akademy, over het lot van autochtone minderheden in het verenigd Europa van de toekomst. [Journal article]

Verhaar, Kees and Varkevisser, Allan and Ploeg, Jan Douwe van der (1997) Hoe moet een boer boeren? : "Zuid-Amerika is nog volop aanwezig in de Nederlandse landbouw": : een gesprek met landbouwsocioloog Jan Douwe van der Ploeg over de betekenis en relevantie van bedrijfsstijlen in de hedendaagse landbouw, rural development en e. [Journal article]

Dingemans, Sebastian and Varkevisser, Allan (1997) Hoe moet het nou met Europa? [Journal article]

Kuijper, Joost and Varkevisser, Allan and Folstar, Peter (1997) Leergeld voor een duurzame toekomst : in gesprek met Peter Folstar, lid van de Raad van Bestuur van TNO, over technologie en duurzaamheid. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1997) Politieke vernieuwing en de smalle marges van Paars. [Journal article]

Verhaar, Kees and Varkevisser, Allan (1997) Van arena tot dansvloer : een inleiding op het thema: de overwerkte arbeidsmarkt. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Zeeman, Michaël (1997) Wat maakt Europa zo Europees? : een gesprek met Michaël Zeeman over de mentaliteitsverandering in Europa, de koffiegrenzen van Europa en de rol van politici en cultuurdragers bij het unificatieproces. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Evenhuis, Carien and Jeekel, Hans and Vries, Christiaan de (1997) Zelfbeschikking en veranderingsliefde : een driegesprek over het mensbeeld van D66 tussen Carien Evenhuis, Hans Jeekel en Christiaan de Vries. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1996) Criminaliteit en rechtshandhaving. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1996) De maatschappij als pretpark : 'In de moderne samenleving is het spektakel onontkoombaar' : in gesprek met Anton Zijderveld. [Journal article]

Tielenburg, Carel and Varkevisser, Allan (1996) Een deugdzame democratie : over de spanning tussen een moraliserende staat en een democratische cultuur. [Journal article]

Kuijper, Joost and Varkevisser, Allan (1996) Een goed pad naar nieuwe wijn : "het is bittere noodzaak dat de politiek goed voor zichzelf zorgt". [Journal article]

Kroon, Cecilia and Varkevisser, Allan (1996) Rolwisselingen en het openbaar bestuur : over de beweeglijkheid van het openbaar bestuur, postmodernisme en het belang van nieuwe omgangsvormen. [Journal article]

Lovera, Simone and Varkevisser, Allan (1996) Schipperen tussen productie, duurzaamheid en rechtvaardigheid : in gesprek met Niels Röling. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) De beleidsgevangenis van het hoger onderwijs : 'De wetenschap is een recente hobby van de universiteit' : een interview met Roel in 't Veld. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) De leefbaarheid van de regio : in gesprek met Kees Verhaar. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) Economie in de regio : het servet en het tafellaken. In gesprek met Rick ten Have. [Journal article]

Stoter, Leo and Varkevisser, Allan (1995) Een paarse lijn. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) Het politieke tekort. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) Iedereen is 'sadder and wiser' geworden : in gesprek met Laurens Jan Brinkhorst. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1995) Over burgerschap, politieke partijen en Europa : vraaggesprek met Siep Stuurman. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1994) De stad en haar domeinen : een gesprek met Lodewijk Brunt over stedelijk beleid, de cultuur van de angst en het belang van het parochiale domein. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1994) Een prachtige theoretische uitvinding : een gesprek over het basisinkomen met Kees Schuyt. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1994) Het milieubeleid kan alles bereiken wat het wil : vraaggesprek met Wim Hafkamp. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Scheffer, Paul and Vries, Christiaan de (1994) Het sociaal-liberalisme als politiek project : de betekenis van Paars, de terugtocht van de politiek en de rol van intellectuelen. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1994) Háet publiek bestaat niet : een gesprek met Hans van Dulken over het bereik, de spreiding en werking van kunst. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1994) Over schrijven, lezen en gelezen worden : een vergelijking van de politiek-wetenschappelijke tijdschriften. [Journal article]

Ploeg, Gerhard and Varkevisser, Allan (1994) Wie onverschillig doet, onverschillig ontmoet : over maatschappelijke onverschilligheid, uitkeringsfraude en taakstraffen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1993) De intellectueel in ballingschap : of de lotgevallen van een handelsreiziger in water in een wereld van ijs. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1993) De lege natie : over de tragische ondergang van een mystiek lichaam. [Journal article]

Stegeman, Tineke and Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1993) Pluriformiteit als ideaal : een gesprek over medische ethiek en gezondheid met Inez de Beaufort. [Journal article]

Bakker, Bert and Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1993) Strategische verkenningen binnen een departement : een gesprek met Helen de Maat. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1993) Verschil is democratischer dan identiteit. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1993) Vrije associatie en sociaal ondernemerschap, als aanvulling op de verzorgingsstaat : een gesprek met Theo Schuyt. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) De zuilen staan er nog : "Ik vind al dat gepraat over het einde van de grote verhalen levensgevaarlijk". [Journal article]

Varkevisser, Allan (1992) Het ideologische nulpunt. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Het recht als contrapunt van onze cultuur : een gesprek met Cees Schuyt. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Holisme en bestuurbaarheid : "De burger is de meest onderschatte factor in onze samenleving" : een gesprek met Philip Idenburg. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Over techniek, bureaucratie en het denken : een gesprek met Hans Achterhuis. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Over verandering, democratie en ironie : een gesprek met György Konrád. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1991) De andere ervaring : over bureaucratie en politiek, een gesprek met Paul Kuypers. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1991) Een overtollig mens. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1991) Voorbij de dialoog van doven : een gesprek met Jan Glastra van Loon. [Journal article]

This list was generated on Tue Mar 28 21:11:03 2023 CEST.