Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Document type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Date | Journal (name) | No Grouping
Jump to: 50PLUS | AOV | ARP | ARP, ARJA | ARP, Arjos | ARP, CHU | Algemeen Democratisch Verbond | Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland | Algemeene Staatspartij | Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie | Algemene Staatspartij | Bond van Christen-Socialisten | Bond van Roomsch Katholieke Kiesvereenigingen in Noord-Brabant | Bond van Vrije Liberalen | Burgerpartij voor Recht en Veiligheid | CD | CDA | CHU | CHU, CH Kiesvereeniging | CPH | CPH, Communistische Jeugd-Bond | CPN | Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging "De grondwet" | Centrumpartij | Christelijk-Democratische Unie | Christelijk-Historische Partij | ChristenUnie | Conservatieve Volkspartij | D66 | D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau | DS'70 | De Groenen | EVP | Economischen Bond | Forum voor Democratie | GroenLinks | HGSP | KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming | Katholieke Democratische Bond | LPF | LSP | LSP, Vrouwengroep LSP | Leefbaar Nederland | LibDem | Liberale Unie | Libertarische Partij | Middenstandspartij | Nationale Bond Protestantse Kiezers | Nederlandse Bond van Belastingbetalers | Neutrale Partij | Nieuw Solidair Ouderen Verbond | OPA | OSF | PPR | PSP | PSP'92 | Partij voor Mens en Spirit | Plattelandersbond | Protestantsche Unie | PvdA | PvdA, FJG | PvdA, Vrouwenbond | PvdD | RKSP | RPF | Realisten Nederland | Roomsch-Katholieke Volkspartij | SDAP | SDAP, AJC | SDAP, Instituut voor Arbeidersontwikkeling | SGP | SP | Senioren 2000 | Sociaal-Democratische Bond | Unionisten Liga (Volkswelvaartpartij) | VDB | VDB, VDJO | VNL | VSP | VVD | VVD, JOVD | VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD | Verbond tot Democratisering der Weermacht | Verbond van Actualisten | Verbond voor Nationaal Herstel | Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" | Vrijzinnige Partij | WVP
Number of items: 270.

50PLUS

50PLUS, (2016) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

50PLUS, (2014) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

50PLUS, (2011) Statuten. [Statuten en Reglementen]

AOV

AOV (1997) Statuten van het A.O.V. [Statuten en Reglementen]

AOV (1994) Statuten vereniging; Huishoudelijk reglement AOV. [Statuten en Reglementen]

ARP

ARP (1971) Modelreglement voor een dorps- of districtskiesvereniging. [Statuten en Reglementen]

ARP, (1971) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij Evangelische Volkspartij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

ARP, (1966) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

ARP, (1955) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

ARP (1946) Reglement van de Statenkringscentrale "Gouda" der Antirevolutionaire Partij. [Statuten en Reglementen]

ARP (1946) Statuten der georganiseerde Antirevolutionaire Partij. [Statuten en Reglementen]

ARP (1933) Reglement der Plaatselijke Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Ulrum, Houwerzijl en Zoutkamp onder de zinspreuk "Nederland en Oranje". [Statuten en Reglementen]

ARP (1933) Reglement van de Centrale Antirevolutionaire Kiesvereen. „Met God voor Nederland en Oranje" in de Gemeente Ulrum. [Statuten en Reglementen]

ARP (1917) Statuten der Georganiseerde Antirevolutionaire Partij. Vastgesteld op 2 november 1916 en gewijzigd op 23 november 1917. [Statuten en Reglementen]

ARP, ARJA

ARP, ARJA (1934) Anti-Revolutionaire Jongeren Actie (A.R.J.A.) Statuten. [Statuten en Reglementen]

ARP, Arjos

ARP, Arjos (1947) Statuten van de Nationale Organisatie van Anti-revolutionaire Jongeren Studieclubs. [Statuten en Reglementen]

ARP, CHU

ARP, CHU Statuut van de federatie A.R./C.H. gevormd door de Anti-Revolutionaire en de Christelijk-Historische Kiesvereniging te ..... [Statuten en Reglementen]

Algemeen Democratisch Verbond

Algemeen Democratisch Verbond (1933) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland

Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland (1905) Reglement. [Statuten en Reglementen]

Algemeene Staatspartij

Algemeene Staatspartij (1917) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie

Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie, (0000) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Algemene Staatspartij

Algemene Staatspartij, (1916) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Bond van Christen-Socialisten

Bond van Christen-Socialisten, (1918) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Bond van Christen-Socialisten, (0000) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Bond van Roomsch Katholieke Kiesvereenigingen in Noord-Brabant

Bond van Roomsch Katholieke Kiesvereenigingen in Noord-Brabant (1908) De belangrijkste artikelen in het Reglement. [Statuten en Reglementen]

Bond van Vrije Liberalen

Bond van Vrije Liberalen (1915) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid (1986) Huishoudelijk Reglement Burgerpartij voor Recht en Veiligheid. [Statuten en Reglementen]

CD

CD, (1993) Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

CD, (1985) Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

CDA

CDA (2008) Statuten en huishoudelijk reglement CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA, (2003) Statuten en Huishoudelijk Reglement CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA, (1997) Statuten en Reglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA, (1994) Statuten, Huishoudelijk Reglement en Standaard Reglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA, (1985) Statuten en Reglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA, (1980) Standaardreglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA, (1980) Statuten en kandidaatstellingen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA, (1975) Statuten en Huishoudelijk Reglement CDA. [Statuten en Reglementen]

CHU

CHU, (1975) Statuten CHU 1975. [Statuten en Reglementen]

CHU, (1972) Statuten CHU 1972. [Statuten en Reglementen]

CHU, (1970) Statuten CHU 1970. [Statuten en Reglementen]

CHU, (1966) Statuten CHU 1966. [Statuten en Reglementen]

CHU, (1965) Statuten CHU 1965. [Statuten en Reglementen]

CHU, (1961) Statuten CHU 1961. [Statuten en Reglementen]

CHU, (1960) Statuten CHU 1960. [Statuten en Reglementen]

CHU, (1957) Statuten CHU 1957. [Statuten en Reglementen]

CHU, (1955) Statuten CHU 1955. [Statuten en Reglementen]

CHU, (1951) Statuten CHU 1951. [Statuten en Reglementen]

CHU, (1947) Statuten CHU 1947. [Statuten en Reglementen]

CHU, (1946) Statuten CHU 1946. [Statuten en Reglementen]

CHU (1938) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1917) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1908) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU, CH Kiesvereeniging

CHU, CH Kiesvereeniging (1939) Reglement voor de Gemeentelijke Kiesvereeniging tevens Statenkring- en Kamerkringvereeniging te 's-Gravenhage van de Christelijk-Historische Unie. [Statuten en Reglementen]

CPH

CPH (1934) Statuten van de Communistische Partij Holland. [Statuten en Reglementen]

CPH (1928) Statuten van de Communistische Partij in Holland. [Statuten en Reglementen]

CPH, Communistische Jeugd-Bond

CPH, Communistische Jeugd-Bond (1928) Statuten van den Communistischen Jeugdbond in Holland. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN, (1980) Statuten van de Communistische Partij van Nederland. [Statuten en Reglementen]

CPN, (1958) Statuten van de Communistische Partij in Nederland. [Statuten en Reglementen]

CPN, (1945) Ontwerp Statuten Communistische Partij van Nederland. [Statuten en Reglementen]

Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging "De grondwet"

Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging "De grondwet" (1904) Reglement van de Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging "De Grondwet"in het kiesdistrict Veendam. [Statuten en Reglementen]

Centrumpartij

Centrumpartij, (1980) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Centrumpartij. [Statuten en Reglementen]

Christelijk-Democratische Unie

Christelijk-Democratische Unie (1933) Statuten en program. [Statuten en Reglementen]

Christelijk-Historische Partij

Christelijk-Historische Partij (1904) Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie

ChristenUnie, (2016) Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie, (2015) Toekomstige Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie, (2013) Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie, (2008) Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie, (2007) Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie, (2004) Statuten Kiesvereniging ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

Conservatieve Volkspartij

Conservatieve Volkspartij (1985) Huishoudelijk Reglement van de Conservatieve Volkspartij. [Statuten en Reglementen]

D66

D66, (2016) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66, (2014) Statuten & huishoudelijk reglement D66. [Statuten en Reglementen]

D66, (2012) D66 Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

D66, (2008) D66 Aanvullende Reglementen en Procedures. [Statuten en Reglementen]

D66, (2008) D66 Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66, (2007) D66 LB Set aanvullende reglementen en procedures. [Statuten en Reglementen]

D66, (2006) D66 Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66, (2001) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66, (1996) D66 Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66, (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66, (1986) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66, (1985) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66, (1981) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66, (1981) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66 (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66, (1969) Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66 (D'66). [Statuten en Reglementen]

D66 (1968) Statuten + Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66, (1968) Statuten en Huishoudelijk Reglement van Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau (1993) Statuten van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66. [Statuten en Reglementen]

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau (1974) Gewijzigde statuten van de stichting "Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66", gevestigd te Amsterdam. [Statuten en Reglementen]

DS'70

DS'70, (1979) Statuten en Huishoudelijk Reglement DS'70. [Statuten en Reglementen]

DS'70, (1973) Statuten en Huishoudelijk Reglement Democratisch Socialisten '70. [Statuten en Reglementen]

De Groenen

De Groenen, (2015) Huishoudelijk reglement De Groenen. [Statuten en Reglementen]

De Groenen, (2014) Statuten De Groenen. [Statuten en Reglementen]

De Groenen, (2011) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

De Groenen, (2009) Statuten. [Statuten en Reglementen]

De Groenen (2000) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

EVP

EVP (1984) Statuten en Reglementen van de Evangelische Volkspartij. [Statuten en Reglementen]

EVP (1981) Statuten Vereniging. [Statuten en Reglementen]

Economischen Bond

Economischen Bond (1917) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie (2018) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Forum voor Democratie (2016) Statuten. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks

GroenLinks (2015) Statuten en Huishoudelijk Reglement Groenlinks. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2014) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2012) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2007) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2006) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2005) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2004) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2002) Statuten en huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (1997) GroenLinks Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (1992) Statuten en Huishoudelijke Reglement. [Statuten en Reglementen]

HGSP

HGSP (1924) Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming (1969) Statuten van de Stichting "Centrum voor Staatkundige Vorming", op te richten per 1 juli 1969. [Statuten en Reglementen]

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming (1959) Statuten, Reglement op de plaatselijke centra. [Statuten en Reglementen]

Katholieke Democratische Bond

Katholieke Democratische Bond, (1933) Crisisprogramma en statuten. [Statuten en Reglementen]

LPF

LPF, (2004) Statuut van de Tweede Kamerfractie Lijst Pim Fortuyn. [Statuten en Reglementen]

LPF, (2002) Statuten Lijst Pim Fortuyn. [Statuten en Reglementen]

LSP

LSP (1940) Algemeen Reglement van de Liberale Staatspartij. [Statuten en Reglementen]

LSP (1936) Algemeen Reglement van de Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond". [Statuten en Reglementen]

LSP (1922) Reglement van de afdeeling Doorn van den Vrijheidsbond. [Statuten en Reglementen]

LSP (1921) Statuten van den Vrijheidsbond (Liberale Staatspartij). [Statuten en Reglementen]

LSP, Vrouwengroep LSP

LSP, Vrouwengroep LSP (1936) Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

Leefbaar Nederland

Leefbaar Nederland, (1999) Statuten van de Politieke Vereniging Leefbaar Nederland. [Statuten en Reglementen]

LibDem

LibDem, and Liberaal Democratische Partij, (2006) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Liberale Unie

Liberale Unie (1892) Huishoudelijk-Reglement. [Statuten en Reglementen]

Libertarische Partij

Libertarische Partij, (2015) Statuut van de LP (Libertarische Partij). [Statuten en Reglementen]

Libertarische Partij, (1993) Statuten Libertarische Partij. [Statuten en Reglementen]

Middenstandspartij

Middenstandspartij, (1947) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Nationale Bond Protestantse Kiezers

Nationale Bond Protestantse Kiezers, (1914) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Nederlandse Bond van Belastingbetalers

Nederlandse Bond van Belastingbetalers (1921) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Neutrale Partij

Neutrale Partij, (1919) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Nieuw Solidair Ouderen Verbond

Nieuw Solidair Ouderen Verbond (1997) Vaststellen Statuten. [Statuten en Reglementen]

OPA

OPA, and Ouderen Politiek Actief, (2013) Statuten. [Statuten en Reglementen]

OSF

OSF (2015) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

OSF (2015) Statuten Onafhankelijke Senaatsfractie. [Statuten en Reglementen]

PPR

PPR (1988) Statuten en huishoudelijk reglement PPR. [Statuten en Reglementen]

PPR (1983) Statuten: huishoudelijk reglement: PPR. [Statuten en Reglementen]

PPR (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Radicalen. [Statuten en Reglementen]

PPR (1973) Huishoudelijk reglement van de Politieke Partij Radikalen. [Statuten en Reglementen]

PSP

PSP, (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement PSP. [Statuten en Reglementen]

PSP, (1975) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

PSP, (1974) Statuten en Huishoudelijk Reglement PSP. [Statuten en Reglementen]

PSP, (1964) Statuten en Huishoudelijk Reglement PSP. [Statuten en Reglementen]

PSP, (1961) Pacifistisch Socialistische Partij statuten (concept). [Statuten en Reglementen]

PSP, (1961) Statuten en Huishoudelijk Reglement Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

PSP, (1957) Huishoudelijk Reglement Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

PSP, (1957) Statuten Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

PSP'92

PSP'92 (1992) Statuten Pacifistisch-Socialistische Partij '92. [Statuten en Reglementen]

Partij voor Mens en Spirit

Partij voor Mens en Spirit, (2010) Huishoudelijk Reglement (HR) Partij voor Mens en Spirit. [Statuten en Reglementen]

Partij voor Mens en Spirit, (2008) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Plattelandersbond

Plattelandersbond, (1917) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Protestantsche Unie

Protestantsche Unie (1954) Statuten. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA, (2016) Statuten en huishoudelijke reglementen PvdA. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (2015) Statuten en huishoudelijke reglementen PvdA. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (2012) Statuten en Huishoudelijk reglementen PvdA. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (2009) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (2008) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (2005) Statuten en Huishoudelijk Reglement PvdA. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement PvdA. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (1987) Statuten en Huishoudelijk Reglement PvdA. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1985) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (1985) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (1984) Statuten/Huishoudelijk Reglement en Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (1982) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1982) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1979) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1977) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1977) Model huishoudelijk reglement gemeentelijke federaties. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (1977) Statuten/Huishoudelijk Reglement en Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (1973) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (1972) Statuten/Huishoudelijk Reglement en Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1970) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1969) Statuten en Huishoudelijk Reglement Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1965) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA, (1961) Statuten en Huishoudelijk Reglement PvdA. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1954) Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement Candidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1952) Wijziging van de Statuten en Wijziging van het Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1947) Statuten, Huishoudelijk reglement en Reglement Candidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA Huishoudelijk Reglement voor de afdelingen van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA, FJG

PvdA, FJG (1972) Huishoudelijk Reglement van de Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA, FJG (1972) Huishoudelijk Reglement van de Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA, FJG Huishoudelijk Reglement FJG. [Statuten en Reglementen]

PvdA, Vrouwenbond

PvdA, Vrouwenbond Huishoudelijke Reglementen voor de bond, de gewesten en de groepen. [Statuten en Reglementen]

PvdD

PvdD, and Partij voor de Dieren, (2013) Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

PvdD, and Partij voor de Dieren, (2012) Statuten van de Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

PvdD, (2011) Huishoudelijke Reglement Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

PvdD, (2002) Statuten Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

RKSP

RKSP (1910) Reglement voor den Algemeenen Bond van Katholieke Kiezers-Vereenigingen in Nederland. [Statuten en Reglementen]

RPF

RPF, (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement RPF. [Statuten en Reglementen]

RPF, (1989) RPF Statuten Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

RPF, (1985) Reformatorische Politieke Federatie Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

RPF, (1981) Statuten van de Reformatorische Politieke Federatie. [Statuten en Reglementen]

RPF (1978) Statuten van de Reformatorische Politieke Federatie. [Statuten en Reglementen]

Realisten Nederland

Realisten Nederland (1987) Afschrift ener akte houdende vaststelling statuten van de vereniging Realisten Nederland. [Statuten en Reglementen]

Roomsch-Katholieke Volkspartij

Roomsch-Katholieke Volkspartij (1931) Statuten, Huishoudelijk Reglement en Kiesreglement der RKSP. [Statuten en Reglementen]

SDAP

SDAP (1937) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 22 September 1897; gewijzigde statuten opnieuw goedgek. bij Kon. Besl. van 28 Sept. 1918, No. 84; wijziging in de statuten goedgekeurd bij Kon. Besluit van 12 Febr. 1926, No. 32, Koninklijk Besluit van 17 Januari 1930, No. 9, Koninklijk Besluit van 15 Januari 1934, No. 28 en Kon. Besluit van 12 October 1937, No. 66. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1934) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 22 September 1897; gewijzigde statuten opnieuw goedgek. bij Kon. Besl. van 28 Sept. 1918, No. 84; wijziging in de statuten goedgekeurd bij Kon. Besluit van 12 Febr. 1926, No. 32, Koninklijk Besluit van 17 Januari 1930, No. 9 en Koninklijk Besluit van 15 Januari 1934, No. 28. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1930) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 22 September 1897; gewijzigde statuten opnieuw goedgek. bij Kon. Besl. van 28 Sept. 1918, No. 84; wijziging in de statuten goedgekeurd bij Kon. Besl. van 12 Febr. 1926, No. 32 en Kon. Besluit van 17 Januari 1930, No. 9. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1926) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 22 September 1897; gewijzigde statuten opnieuw goedgek. bij Kon. Besl. van 28 Sept. 1918, No. 84; wijziging in de statuten goedgekeurd bij Kon. Besl. van 12 Febr. 1926, No. 23. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1918) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 22 september 1897. Gewijzigd, welke wijziging is goedgekeurd bij Kon. Besluit van 28 september 1918, No. 84. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1906) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland, benevens Strijdprogram en Gemeenteprogram. [Statuten en Reglementen]

SDAP, AJC

SDAP, AJC (1926) Statuten benevens het algemeen huishoudelijk reglement de reglementen voor de gewestelijke federaties en het centr. spaarfonds. [Statuten en Reglementen]

SDAP, Instituut voor Arbeidersontwikkeling

SDAP, Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1925) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

SGP

SGP, (2008) Algemeen Reglement van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

SGP, (2007) Statuten van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). [Statuten en Reglementen]

SGP, (1997) Statuten en Algemeen Reglement van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

SGP, (1996) Statuten, Algemeen Reglement, Program van Beginselen, Gemeenteprogram SGP. [Statuten en Reglementen]

SGP, (1989) Statuten, Algemeen Reglement, Program van Beginselen, Gemeenteprogram SGP. [Statuten en Reglementen]

SGP, (1983) Statuten en Algemeen Reglement SGP. [Statuten en Reglementen]

SGP, (1978) Statuten en Algemeen Reglement Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

SGP (1973) Algemeen Reglement Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

SGP, (1973) Statuten Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

SGP, (1959) Statuten Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

SGP (1923) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

SP

SP, (2009) Huishoudelijk Reglement van de SP. [Statuten en Reglementen]

SP, (2009) Statuten van de SP. [Statuten en Reglementen]

SP, (2003) Statuten van de SP. [Statuten en Reglementen]

SP, (1994) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

SP, (1991) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Socialistiese Partij. [Statuten en Reglementen]

SP, (1976) Statuten van de Socialistiese Partij. [Statuten en Reglementen]

Senioren 2000

Senioren 2000, (1997) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

Senioren 2000, (1997) Statuten : Statutenwijziging betreft: vereniging "Senioren 2000". [Statuten en Reglementen]

Senioren 2000, (1995) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

Sociaal-Democratische Bond

Sociaal-Democratische Bond (1897) Reglement van den Socialisten-Bond voor 1897. [Statuten en Reglementen]

Sociaal-Democratische Bond (1885) Statuten der Afdeeling Amsterdam van den Sociaal-Demokratischen Bond in Nederland. [Statuten en Reglementen]

Unionisten Liga (Volkswelvaartpartij)

Unionisten Liga (Volkswelvaartpartij) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VDB

VDB (1930) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VDB (1930) REGLEMENT op de Federaties en de candidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en van de Gemeenteraden. [Statuten en Reglementen]

VDB (1927) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VDB (1911) Huishoudelijk Reglement van den Vrijzinnig-Democratischen Bond. [Statuten en Reglementen]

VDB (1910) Statuten van den Vereeniging De Vrijzinnig-Democratische Bond te Amsterdam. [Statuten en Reglementen]

VDB (1901) Huishoudelijk Reglement van den Vrijzinnig-Democratischen Bond. [Statuten en Reglementen]

VDB (1901) Statuten van den Vrijzinnig-Democratischen Bond. [Statuten en Reglementen]

VDB, VDJO

VDB, VDJO (1935) Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede Model Afdelings-reglement van ed Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. [Statuten en Reglementen]

VNL

VNL, and VoorNederland, (2014) Oprichting en statuten van een vereniging. VoorNederland. [Statuten en Reglementen]

VSP

VSP, and Verenigde Senioren Partij, (2001) Statuten van de vereniging Verenigde Senioren Partij. [Statuten en Reglementen]

VVD

VVD, (2016) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, (2014) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, (2007) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, (2007) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD, (2005) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1977) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1975) Statuten Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie te 's-Gravenhage. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1974) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1974) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1969) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1969) Statuten Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1965) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1963) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1963) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1962) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1956) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1950) Statuten van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gevestigd te 's-Gravenhage. [Statuten en Reglementen]

VVD, (1950) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1995) JOVD Landelijke Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement van orde voor de Algemene Vergadering. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1981) Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1975) Eerste aanvulling van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1963) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1949) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD (1984) Statuten organisatie "vrouwen in de vvd". [Statuten en Reglementen]

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD (1960) Statuten van de Stichting "Organisatie Vrouwen in de V.V.D.". [Statuten en Reglementen]

Verbond tot Democratisering der Weermacht

Verbond tot Democratisering der Weermacht (1918) Statuten en program. [Statuten en Reglementen]

Verbond van Actualisten

Verbond van Actualisten, (1924) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Verbond van Actualisten (1923) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Verbond van Actualisten, (0000) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Verbond voor Nationaal Herstel

Verbond voor Nationaal Herstel (1933) Statuten en Huishoudelijk Reglement. Verbond voor Nationaal Herstel. [Statuten en Reglementen]

Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam"

Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" (1902) Statuten van De Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam", te Rotterdam. [Statuten en Reglementen]

Vrijzinnige Partij

Vrijzinnige Partij, (2014) Statuten Vrijzinnige Partij. [Statuten en Reglementen]

WVP

WVP (2013) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

This list was generated on Sat Aug 18 04:08:37 2018 CEST.