Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Document type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Date | Journal (name) | No Grouping
Jump to: 50PLUS | ARP | Ad Bos Collectief | Algemeen Democratisch Verbond | Algemeene Staatspartij | Algemene Democratische Unie | Artikel 50 | Binding-Rechts | Boerenpartij | Bond van Christen-Socialisten | Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag | Bond van Nederlandse Marxisten en Leninisten | Bond van Vrije Liberalen | CDA | CHU | CP'86 | CPN | Centrumpartij | Christelijk Nationale Actie | Christelijk-Democratische Unie | Christelijk-Historische Kiezersbond | Christelijk-Historische Partij | Christelijk-Sociale Partij | Christelijke Volkspartij | Christen Democraten Unie | Christen-Democratische Partij | ChristenUnie | Conservatieve Volkspartij | D66 | DENK | DMP | DS'70 | De Groenen | EVP | Economischen Bond | GPV | Groen Platform Nederland | GroenLinks | Groep Wilders | Grönneger Bond | HGSP | HSP | Herstelpartij | Internationale Socialistische Beweging | KEN(m.l.) | KPP | KVP | Katholieke Democratische Volkspartij | Koninkrijkspartij | LSP | LSP, Bond van Jonge Liberalen | LibDem | Liberaal Democratische Partij | Liberale Unie | Libertarische Partij | Middenstandspartij | NCD (Nederlandse Christen Democraten) | NSB | NVU | Nationaal-Historische Partij | Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij | Nationale Bond van Protestantsche Kiezers in Nederland | Nationale Unie | Nederland Lokaal | Nederlandse Middenstands Partij | Nederlandse Werknemers Partij | Neutrale en Koloniale Bond | Nieuw-Democratische Partij | Nieuwe Christelijke Volks Partij | Noodraad-Partij | OndernemersPartij | Oud-Liberalen | Oude Sociaal Democratische Arbeiderspartij- Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering | Ouderen-Unie 55+ | PPR | PSP | PSP'92 | PVV | Partij van Vrije Burgers | Platteland-Partij | Progressief Rechts | Protestantsche Unie | PvdA | PvdD | RKPN | RKSP | RPF | Radicale Bond | Realisten Nederland | Republikeinse Partij | Revolutionair Socialistische Partij | Rode Jeugd | Roomsch-Katholieke Volkspartij | SDAP | SDP | SGP | SOS | SP | SWP | Senioren 2000 | Sociaal-Democratische Bond | Socialisten-Bond | Socialistische Partij | Socialistische Unie | Solidair '93 | VDB | VIP | VNL | VVD | VVD, JOVD | Verbond van Actualisten | Verbond voor Nationaal Herstel | Volksnationalisten Nederland | Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" | Vrij-Antirevolutionaire Partij | Vrije Democraten | Vrije Socialistische Vereeniging te Amsterdam | Vrijzinnige Partij | Vrouwenpartij
Number of items: 201.

50PLUS

50PLUS (2014) Verzet en verbondenheid. Beginselverklaring 50PLUS. [Party programme]

ARP

ARP (1961) Beginsel- en algemeen staatkundig program van de Anti-Revolutionaire Partij. [Party programme]

ARP (1934) Program van Beginselen der Antirevolutionaire Partij. [Party programme]

ARP (1918) Program van Beginselen. [Party programme]

ARP (1878) Program van Beginselen. [Party programme]

Ad Bos Collectief

Ad Bos Collectief (2006) Beginselverklaring. [Party programme]

Algemeen Democratisch Verbond

Algemeen Democratisch Verbond (1933) Beginselprogramma. [Party programme]

Algemeene Staatspartij

Algemeene Staatspartij (1917) De Algemeene Staatspartij: Ontwikkeling, Beginselen. [Party programme]

Algemene Democratische Unie

Algemene Democratische Unie (1933) Beginsel en werkprogram. [Party programme]

Artikel 50

Artikel 50 (2013) Beginselprogramma: Uit de EU! Referendum NU! [Party programme]

Binding-Rechts

Binding-Rechts (1969) Beginselprogramma 1970. [Party programme]

Boerenpartij

Boerenpartij (1967) Uittreksel beginselprogramma Boerenpartij. Urgentieprogramma 1967. [Party programme]

Boerenpartij (1959) Beginselprogram der Boerenpartij. [Party programme]

Bond van Christen-Socialisten

Bond van Christen-Socialisten (1918) Beginselverklaring van den B.v.C.S. en program van actie 1918. [Party programme]

Bond van Christen-Socialisten (1915) Program van Beginselen en Eischen van den B.v.C.S. [Party programme]

Bond van Christen-Socialisten (1907) Beginselverklaring. [Party programme]

Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag

Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag (1898) Program van Beginselen. [Party programme]

Bond van Nederlandse Marxisten en Leninisten

Bond van Nederlandse Marxisten en Leninisten (1969) Korte beginselverklaring: Ons Tijdperk. [Party programme]

Bond van Vrije Liberalen

Bond van Vrije Liberalen (1907) Beginsel-program. [Party programme]

CDA

CDA (2012) Nieuwe woorden, nieuwe beelden. [Party programme]

CDA (1993) Program van Uitgangspunten. [Party programme]

CDA (1980) Program van Uitgangspunten van het Christen Democratisch Appèl. [Party programme]

CHU

CHU (1970) Beginselen en Werkprogram van de CHU. [Party programme]

CHU (1962) Sociaal en Economisch Program. [Party programme]

CHU (1951) Program van Beginselen der Christelijk-Historische Unie. [Party programme]

CHU (1938) Program van Beginselen van de Christelijk-Historische Unie. [Party programme]

CHU (1928) Program van Beginselen van de Christelijk-Historische Unie. [Party programme]

CHU (1918) Program van beginselen; Nadere beginselverklaring. [Party programme]

CHU (1908) Program van Beginselen. [Party programme]

CP'86

CP'86 (1990) Nationaaldemocratische gedachten voor een menswaardige toekomst. [Party programme]

CPN

CPN (1984) Machtsvorming voor een socialistisch Nederland. [Party programme]

CPN (1981) Doelstellingen en toekomstvisies van de Nederlandse communisten. [Party programme]

CPN (1952) Ontwerp-beginselprogram der C.P.N. [Party programme]

CPN (1946) Beginselverklaring en statuten der C.P.N. [Party programme]

Centrumpartij

Centrumpartij (1982) Partijprogramma samengevat in 10 punten. [Party programme]

Christelijk Nationale Actie

Christelijk Nationale Actie (1936) Concept Program van Beginselen. [Party programme]

Christelijk-Democratische Unie

Christelijk-Democratische Unie (1937) Beginselverklaring en Politiek Program. [Party programme]

Christelijk-Democratische Unie (1931) Beginselverklaring van de Christelijk-Democratische Unie. [Party programme]

Christelijk-Historische Kiezersbond

Christelijk-Historische Kiezersbond (1897) Beginselen van den Bond. [Party programme]

Christelijk-Historische Partij

Christelijk-Historische Partij (1904) Program. [Party programme]

Christelijk-Sociale Partij

Christelijk-Sociale Partij (1922) Program. [Party programme]

Christelijk-Sociale Partij (1920) Program van de Christelijk-Sociale Partij. [Party programme]

Christelijk-Sociale Partij (1912) Program van de Christelijk-Sociale Partij. [Party programme]

Christelijke Volkspartij

Christelijke Volkspartij (1921) Beginselverklaring. [Party programme]

Christen Democraten Unie

Christen Democraten Unie (1964) Beginselprogramma. [Party programme]

Christen-Democratische Partij

Christen-Democratische Partij (1905) Beginselverklaring. [Party programme]

ChristenUnie

ChristenUnie (2018) Vrede zoeken, recht doen. [Party programme]

ChristenUnie (2010) Kernprogramma. [Party programme]

ChristenUnie (2001) Kernprogramma. [Party programme]

ChristenUnie (2000) Uniefundering & Unieverklaring ChristenUnie. [Party programme]

Conservatieve Volkspartij

Conservatieve Volkspartij (1985) Programma Conservatieve Volks Partij. [Party programme]

D66

D66 (2000) De Uitgangspunten van Democraten 66. [Party programme]

DENK

DENK (2015) Poltiek manifest DENK. Een nieuwe politieke beweging. [Party programme]

DMP

DMP (1972) Uitgangspunten Democratiche Middenpartij. [Party programme]

DS'70

DS'70 (1970) Beginselverklaring van de politieke partij Democratisch Socialisten '70. [Party programme]

De Groenen

De Groenen (2015) Basisinkomen: brandstof van de economie: partijprogramma 2015. [Party programme]

De Groenen (2011) Basisinkomen: brandstof van de economie: partijprogramma 2011. [Party programme]

De Groenen (2003) Wordt het Groen of grijs? Partijprogramma 2003. [Party programme]

De Groenen (2000) Beginselverklaring. [Party programme]

EVP

EVP (1985) Basis-programma. [Party programme]

Economischen Bond

Economischen Bond (1918) Beginselverklaring. [Party programme]

GPV

GPV (1996) Program van Richtlijnen. [Party programme]

GPV (1979) Richtlijnen voor de Nationale Gereformeerde Politiek, 1979. [Party programme]

GPV (1966) Programma van richtlijnen voor de Nationale Gereformeerde Politiek. [Party programme]

Groen Platform Nederland

Groen Platform Nederland (1984) Er is een nieuwe vereniging opgericht. [Party programme]

GroenLinks

GroenLinks (2008) GroenLinks, partij van de toekomst. [Party programme]

GroenLinks (1992) Uitgangspunten voor Groen Linkse politiek. [Party programme]

GroenLinks (1991) Uitgangspunten van Groen Linkse politiek. [Party programme]

Groep Wilders

Groep Wilders (2005) Onafhankelijkheidsverklaring Groep Wilders. [Party programme]

Grönneger Bond

Grönneger Bond (2015) Pergram van de Grönneger Bond. [Party programme]

Grönneger Bond (1987) Pergram van de Federoalistische pertei Grönneger Bond. [Party programme]

Grönneger Bond (1978) Pergram van de Grönneger Bond. [Party programme]

Grönneger Bond (1970) Program van de Grönneger Bond. [Party programme]

HGSP

HGSP (1925) Voorlopig program van beginselen en van actie. [Party programme]

HSP

HSP (1959) Beginselverklaring. [Party programme]

Herstelpartij

Herstelpartij, (1994) Beginselprogramma. [Party programme]

Internationale Socialistische Beweging

Internationale Socialistische Beweging (1944) Nieuw Ontwerp Beginselverklaring uit 1944. [Party programme]

KEN(m.l.)

KEN(m.l.), and Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland, marxisties-leninis (1970) Beginselverklaring en Statuten K.E.N.(ml). [Party programme]

KPP

Katholiek Politieke Partij, and KPP, (1995) Beginselprogramma KPP (Katholiek Politieke Partij). [Party programme]

KVP

KVP (1966) Grondslag en karakter van de K.V.P. [Party programme]

KVP (1952) Algemeen Staatskundig Program van de Katholieke Volkspartij. [Party programme]

KVP (1946) Het kan het moet: Het program van de Katholieke Volkspartij. [Party programme]

Katholieke Democratische Volkspartij

Katholieke Democratische Volkspartij (1900) Reglement der Katholieke Democratische Volkspartij, Afdeeling Enschedé. [Party programme]

Koninkrijkspartij

Koninkrijkspartij, and KRP, (1987) Programma K.R.P. [Party programme]

LSP

LSP (1939) Beginselprogram. [Party programme]

LSP (1937) Beginselverklaring. [Party programme]

LSP (1933) Beginselverklaring en Algemeen Program. [Party programme]

LSP (1929) Beginselprogram. [Party programme]

LSP (1921) Beginselverklaring. [Party programme]

LSP, Bond van Jonge Liberalen

LSP, Bond van Jonge Liberalen (1933) Jong Liberaal Program. [Party programme]

LibDem

LibDem, and Liberaal Democratische Partij, (2008) Uitgangspunten. [Party programme]

Liberaal Democratische Partij

Liberaal Democratische Partij, and LDP, (1973) Basisprogramma Liberaal Democratische Partij. [Party programme]

Liberale Unie

Liberale Unie (1910) Hervormingsprogramma. [Party programme]

Libertarische Partij

Libertarische Partij, (0000) Partijprogramma Libertarische Partij. [Party programme]

Middenstandspartij

Middenstandspartij (1918) Beginselverklaring. [Party programme]

NCD (Nederlandse Christen Democraten)

NCD, and Nederlandse Christen Democraten, (1980) Basisprogramma Nederlandse Christen Democraten. [Party programme]

NSB

NSB (1932) Toelichting van het programma. [Party programme]

NSB (1931) Programma der Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. [Party programme]

NVU

NVU (1971) Program van de Nederlandse Volks-Unie. [Party programme]

Nationaal-Historische Partij

Nationaal-Historische Partij (1904) Program van Beginselen. [Party programme]

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij (0000) Program van Beginselen. [Party programme]

Nationale Bond van Protestantsche Kiezers in Nederland

Nationale Bond van Protestantsche Kiezers in Nederland (1913) Beginselverklaring. [Party programme]

Nationale Unie

Nationale Unie (1959) Geen titel [Beginselprogramma Nationale Unie]. [Party programme]

Nationale Unie (1956) Wat is en wil de Nationale Unie op algemeen christelijke grondslag. [Party programme]

Nederland Lokaal

Nederland Lokaal, (2011) Politiek Manifest Nederland Lokaal. [Party programme]

Nederlandse Middenstands Partij

NMP, and Nederlandse Middenstands Partij, (1970) Grondslag en doelstelling van de N.M.P. [Party programme]

Nederlandse Werknemers Partij

Nederlandse Werknemers Partij, (1967) Beginselprogramma Nederlandse Werknemers Partij. [Party programme]

Neutrale en Koloniale Bond

Neutrale en Koloniale Bond, (1918) Program van Beginselen. [Party programme]

Nieuw-Democratische Partij

Nieuw-Democratische Partij, (1962) Programma met toelichting Nieuw-Democratische Partij. [Party programme]

Nieuwe Christelijke Volks Partij

Nieuwe Christelijke Volks Partij, (1992) Partijprogramma Nieuwe Christelijke Volks Partij. [Party programme]

Noodraad-Partij

Noodraad-Partij (1967) Beginselprogram. [Party programme]

OndernemersPartij

OndernemersPartij (2015) Programma Ondernemerspartij. [Party programme]

Oud-Liberalen

Oud-Liberalen (1905) Manifest der "Oud-Liberalen". [Party programme]

Oude Sociaal Democratische Arbeiderspartij- Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering

Oude Sociaal Democratische Arbeiderspartij- Vooruitstrevende, (1946) Beginselverklaring. [Party programme]

Ouderen-Unie 55+

Ouderen-Unie 55+, (1996) Kiezen voor overmorgen : partijprogramma. [Party programme]

PPR

PPR, (1983) De PPR gaat verder: voorjaarskongresstuk. [Party programme]

PPR, (1979) De PPR in de jaren 80. Een beleidsnota van het partijbestuur. [Party programme]

PPR, (1972) Nu is het meest radikale nog niet goed genoeg. Voor de mensen van morgen nieuwe grond onder de voeten. [Party programme]

PPR, (1969) Program Politieke Partij Radicalen. [Party programme]

PSP

PSP, (1957) Beginselprogramma van de Pacifistisch Socialistische Partij, 1957. [Party programme]

PSP'92

Pacifistisch Socialistische Partij '92, and PSP'92, (1992) Beginselen en uitgangspunten PSP'92. [Party programme]

PVV

PVV, and Partij voor de Vrijheid, (2005) Onafhankelijkheidsverklaring. [Party programme]

Partij van Vrije Burgers

Partij van Vrije Burgers (1961) Wat willen de vrije burgers. [Party programme]

Platteland-Partij

Platteland-Partij, (1922) Beginselprogram. [Party programme]

Progressief Rechts

Stam, W (1967) Beginselprogramma. [Party programme]

Protestantsche Unie

Protestantsche Unie, (1946) Beginselverklaring Protestantsche Unie. [Party programme]

PvdA

PvdA (2005) Beginselen: Manifest vastgesteld door het congres van de Partij van de Arbeid. [Party programme]

PvdA (2000) Tussen droom en daad - Een nieuw beginselprogramma voor de Partij van de Arbeid (Concept). [Party programme]

PvdA (1977) PvdA Beginselprogramma. [Party programme]

PvdA (1959) Beginselprogramma 1959 Partij van de Arbeid. [Party programme]

PvdA (1947) Beginselprogramma van de Partij van de Arbeid. [Party programme]

PvdD

PvdD, (2005) Beginselverklaring. [Party programme]

RKPN

RKPN (1972) Beginselverklaring en partijprogramma van de Rooms Katholieke Partij Nederland. [Party programme]

RKSP

RKSP (1936) Algemeen staatkundig program. Wezen en doel der R.K. Staatspartij. [Party programme]

RKSP (1933) Program 1933 van de R.K. Staatspartij. [Party programme]

RKSP (1929) Program 1929. [Party programme]

RKSP (1922) Program 1922. [Party programme]

RKSP (1896) Beginselprogram van 1896. [Party programme]

RPF

RPF, (1993) Basisprogramma RPF, 1993. [Party programme]

RPF, (1984) Basisprogramma van de RPF, 1984. [Party programme]

RPF, (1976) Basisprogram Reformatorische Politieke Federatie, 1976. [Party programme]

Radicale Bond

Radicale Bond (1894) 'Beginselprogramma'. [Party programme]

Realisten Nederland

Realisten Nederland (1990) Visie op realiteit: Programma van de politieke partij Realisten Nederland. [Party programme]

Republikeinse Partij

Republikeinse Partij, (1966) Beginselprogramma Republikeinse Partij. [Party programme]

Revolutionair Socialistische Partij

Revolutionair Socialistische Partij, (0000) Beginselverklaring Revolutionair Socialistische Partij. [Party programme]

Rode Jeugd

Rode Jeugd, (1970) Beginselverklaring : Rode Jeugd wil aktie. [Party programme]

Roomsch-Katholieke Volkspartij

Roomsch-Katholieke Volkspartij, (1933) Beginselprogram Roomsch-Katholieke Volkspartij in Nederland. [Party programme]

SDAP

SDAP (1937) Beginselprogram der S.D.A.P. [Party programme]

SDAP (1912) Het Beginselprogram der Oude Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland. [Party programme]

SDAP (1895) Program der Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland. [Party programme]

SDP

SDP (1912) Beginselprogram Sociaal Democratische Partij. [Party programme]

SDP (1909) Beginsel-Program, Ontwerp-Strijdprogram en Motie der S.D.P. in zake Algemeen Kiesrecht. [Party programme]

SGP

SGP, (2003) Toelichting op het program van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Party programme]

SGP, (2000) Program van beginselen. [Party programme]

SGP, (1989) Program van beginselen Staatkundig Gereformeerde Partij, 1989. [Party programme]

SGP, (1972) Programma van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1972. [Party programme]

SGP, (1965) Program van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1965. [Party programme]

SGP (1923) Program van Beginselen der Staatkundig Gereformeerde Partij. [Party programme]

SGP (1921) Program. [Party programme]

SOS

SOS (1981) De nieuwe partij: S.O.S. [Party programme]

SP

SP, (1999) Heel de mens. Kernvisie van de SP. [Party programme]

SP (1991) Handvest 2000: Een maatschappij voor mensen. [Party programme]

SP, (1987) Beginselen van de Socialistiese Partij. [Party programme]

SP, (1974) Beginselen van de Socialistiese Partij. [Party programme]

SWP

SWP, and Socialistische Werkers Partij, (1960) Beginselprogram. [Party programme]

Senioren 2000

Senioren 2000, (1997) Senioren waardig en gelijkwaardig : beginselprogramma van Senioren 2000. [Party programme]

Sociaal-Democratische Bond

Sociaal-Democratische Bond (1897) Beginselenverklaring. [Party programme]

Sociaal-Democratische Bond (1882) Het programma van de Sociaal-Democratische Bond. [Party programme]

Socialisten-Bond

Socialisten-Bond (1895) Beginselenverklaring. [Party programme]

Socialistische Partij

Socialistische Partij (1918) Beginselverklaring. [Party programme]

Socialistische Unie

Socialistische Unie, (0000) Beginselverklaring. [Party programme]

Solidair '93

Solidair '93 (1993) Tegen de stroom in voor een goed inkomen, werk en veiligheid. [Party programme]

VDB

VDB (1936) Beginselverklaring en Werkprogram Vrijzinnig Democratische Bond. [Party programme]

VDB (1932) Beginselverklaring en Werkprogram Vrijzinnig-Democratische Bond. [Party programme]

VDB (1924) Beginselverklaring en Werkprogram. [Party programme]

VDB (1920) Beginselverklaring en Werkprogram Vrijzinnig-Democratische Bond. [Party programme]

VDB (1907) Beginselverklaring en Werkprogram. [Party programme]

VDB (1903) Beginselverklaring en Werkprogram. [Party programme]

VDB Beginselverklaring en Ontwerp Verkiezingsprogram. [Party programme]

VIP

VIP, and Vrije Indische Partij, (1994) Beginselverklaring. [Party programme]

VNL

Voor Nederland, and VNL, (2014) Beginselverklaring Voor Nederland. [Party programme]

VVD

VVD (2008) Beginselverklaring. [Party programme]

VVD (2005) Om de vrijheid. Liberaal Manifest. [Party programme]

VVD (1981) Liberaal Manifest. [Party programme]

VVD (1980) Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Party programme]

VVD (1972) Liberaal manifest. [Party programme]

VVD (1966) Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Party programme]

VVD (1948) Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Party programme]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1976) Beginselverklaring JOVD. [Party programme]

VVD, JOVD (1966) Beginselverklaring JOVD. [Party programme]

VVD, JOVD (1949) Beginselverklaring van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Party programme]

Verbond van Actualisten

Verbond van Actualisten, (1925) Beginselverklaring. [Party programme]

Verbond voor Nationaal Herstel

Verbond voor Nationaal Herstel (1933) Manifest Verbond voor Nationaal Herstel. [Party programme]

Volksnationalisten Nederland

Volksnationalisten Nederland (1997) Beginselprogramma der Volksnationalisten Nederland. [Party programme]

Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam"

Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" (1902) Programma ven De Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" te Rotterdam. [Party programme]

Vrij-Antirevolutionaire Partij

Vrij-Antirevolutionaire Partij (1898) Program van Beginselen. [Party programme]

Vrije Democraten

Vrije Democraten, (1973) Manifest. [Party programme]

Vrije Socialistische Vereeniging te Amsterdam

Vrije Socialistische Vereeniging te Amsterdam (1895) Beginselverklaring. [Party programme]

Vrijzinnige Partij

Vrijzinnige Partij, (2014) Werkdocument over de inzet 2014-2015. [Party programme]

Vrouwenpartij

Vrouwenpartij (1989) De vrouwenpartij wil: Beleidsprogramma 1989/1990. [Party programme]

Vrouwenpartij (1988) Basisvisie van de Vrouwenpartij. [Party programme]

This list was generated on Thu Aug 16 03:56:15 2018 CEST.